File:  [mozdev] / kiosk / kiosk.tar
Revision 1.6: download - view: text, annotated - select for diffs - revision graph
Wed Mar 13 20:31:38 2002 UTC (17 years ago) by massey
Branches: MAIN
CVS tags: HEAD
update

kiosk/0040755000000000000000000000000007443660217010711 5ustar rootrootkiosk/content/0040755000000000000000000000000007443672214012363 5ustar rootrootkiosk/content/images/0040755000000000000000000000000007440767122013630 5ustar rootrootkiosk/content/images/kiosk-gob1.png0100644000000000000000000000400107426061675016300 0ustar rootrootPNG


IHDR.S,gAMAabKGD	pHYs~tIME'86]a~IDATx՘[l\Ggw%qPKm(I]DZ$Tk	@ 
Dxyk	P)<`?CChiҨmnC_z\3<|]_px`3sf|3s4i;@2MpPJ2<\LSȝMs]m,pj[w=10$6D5
ܣa˦ƳRb-F:mTa/9vI;N3VAv]p+}mt]ilmFjb
%m+n&&JWŐH^yus|6X0dYW\jU@۶Lvv\4*
zU?z*yT@ŒQa7dŰHDrZMY$fMEix
E\lH"<Z"[yU_[ٿvzi*,47\%׃bWin,Vϝ16?I>9Z2MC)Kk26l|+pĢYܬh*SXn]`JL?x}c5ri1<%Yzw`eqH/u=(s=|2?}+<^HBC˗Z&-ˡ	|+pD;$RW)r_eeNfP.IL-y]d)$ӲPCizT,yLӣ7{D ]?}ߡ[5S,ȩh##U~wTRHexfn|f0۟9N>ի҇<30.D.z{B<D~6D:M)zx+qep|jBjB*T}f0INse8o8Jjn͖HxTVt@Y)?LOe,;9.^;"aН)\fǙ?{'Spexj²^\)θKh4>}{{3$=EO)ǡ[ypٺϊ:3Map"LCr
P0d+2!6Hc('7וo?27RHf<kt}{NqM8t{<%K))-n@xw0]J]p{q=õ'S"JsG๰Lsqޚ؅sjB
,.A,iCGRׅ7P+z/pwF;.,Pؕٙ	>cg./Pܳ39U?2[6,.Ƿǰ*10}Y(׵ɖ[߆7yP]Ls?}Oe./⅓w%VPBmi>|xSʚ>
9d}#b3@5{RUM[;޼$Ãk<Gx8t#!DIE#B2b3^RZ<x{v7*<HJuH6Rǽ.~THu%N!+y-%10e=0<<W*YH@2	x`Aj@"R(`5/aW/dߧq
*T˰	v	KI_B8\J߲])ؽ|;g8}*_w> z
mMUj
Z@]~[~8<J7D{vMtZs/Yu
s]yѨL.Jkb@lǎ1>F$?6H%N/Yoe>0}?7
eIENDB`kiosk/content/images/kiosk-gob2.png0100644000000000000000000000360307426061675016310 0ustar rootrootPNG


IHDR.S,gAMAabKGD	pHYs~tIME}~IDATx՘KG=igm6$[!V">p@"
 )E8"c. qBbH	ൽϫg{Q#΅Z5UWd<ctב{g)`2%ch7VLD10av{VEal#yn$	t`ɧw[p7؇ <I$/rXQ
<OG._2ma'h8a':Rļ4iJBDon8hW::2ZCؑaibj_/I=0ҀpzdpKفo֝CRc$y'xUppOX-j+^nud٢{!T0շ9Z00vx	5gI_n]QP홸bau.#Wp0|;<Wq=$<M<c'l>;@yh4l|~ֶ֢hpfJ+j+uq`V36nձ(oըޝMwq[QXPBM~;%^°&|rx{໲1ͮoUq޸\ҵ_:oSYr{~Dv[̀SsI"%	Pl/wy1MYCG#D葀l5~jϢ>O[s6S.#l~	
4l~ԛla*9k	`p.{#<}taKCp	-Y7OzZl5n|aP/v	[j8/Җ⃁l&)yM']+5vfךV
b V֠ܵ-|p[
L)ߗ^X(YRi48O6T,߲*އP	?=in\.*d{n,);:8Ntk
6;!,(yT2!yl=,1n*jb7lK[po͸8˽
j۬pl8>Ё5X!+*؍#zgh\e0:pl
|:Pw,MO=4e{򕽌cMC~|{h kϷoچ3f6d"
TP-kVuY^q_6݃ovQ`k9˫Uc.ZÍ2'tNA(!p:tzҶՄ}+_1ז%W*D@uCVB˷XIp&slsw8dE^cV+˖\)((	pNN$rpbYA:=~on3-8o6-t/uuqZr9=Kǁ섷
dJ&ewЕэ5y:=2;<{x"ȑR
P5eN_fA U8VǞ/}ӕoV
^xz;e"3QJy3/i-J4Q%LEKy眂<7'ji-VI"`98RG)6,ܨLSDɠ_bzhχq^8"qHMvkj]$;"[ʖܢ
]wo,=7ż@b5[Ntz6e	,??ϢtMN\o`}8RIENDB`kiosk/content/images/kiosk-gob3.png0100644000000000000000000000377307426061675016321 0ustar rootrootPNG


IHDR.S,gAMAabKGD	pHYs~tIME!xIDATx՘ˏW<<O7~&X	fɑl@B ",!ae_@,2r DƲ,YcOttOW8Uiǖa|9ކӢ=ϣLsMgUہFwSO>~ׇ00*8h[*^tXx
j
8&,KUFU5]4M6$R\|9@J2˰x@t5]Z
:ކ{2)7xlTP!@a Ң|k5af7E~'t`wUQ,j5X['<(gRzΨUJd ;]ڒM(%_]/?*=
g>'OreOJEi:F2pd\/M&)$Bw[0,ƱXZDu0?gñ"
,Kbi2^f~!T	(C٨lAp0_xn4۠nx> 8}p&,Z&Xh<a8T֖JqpK(Mǎl<G-M 
Ƒl MZ;,g.18D1*֯`(shQ`b۵ {qVlK'X.ˡ*{ǿ_oc:
6^$MGi<1y)8z)œtRk?_4˝1`_$-Y~4Htim:ܽZ?f<Or|0
uGcmq.n*l6	[IaCI1
O2/9!r-Dg`o]f8[&=</[ת,5
a+f.)@ On&HGjIB1t 8E*>q(sf848&{xW<c]Bσs(eH-'$xeEшj%h4DgbM>Qk>upȭWgd_LS1CU]
pDa0
{yGplt~ƙ>gtw[#Vi:8<\jcږüI	xWݑD4~4jmcW1E_4ugT
&@%@*m%"(I8\WH~I"mh+Pp c:G~ߢaxgo>z̝K@g/5vBnVwmp7|x_$v1F~V~~U.8A /^mn~<M[/vIx
1cuMk?ak9 Ґ{z1^h;#%غdLHBob׾$uXY	9l^sЅ+sYgL+{0>!~}F²C8ҔKV!iyOg*F)/aH=חMMɒCt
t#"_/$G:_6J)mѹHrr	i*Ie槁-?4]k[bsFECi_x}</?>*hqORb(/.y;Kvy,ne|~D^z	^@(2]'sVCV˓B^K+td|4GhIB^{7gMT4]&Xm9C0r4$s+/_POUq]4Fm%EV]/2Y޾"bܶFjD/kDq_蟬i?@YH9I0ұׯ<4筩IENDB`kiosk/content/images/forward-hov.gif0100644000000000000000000000427107426061675016562 0ustar rootrootGIF89a*'bs5<FӹRbvֲΙڀdnw9FU,28⡬^oFScUdyv"',BJTn}rLYmAN];CMM[pشʮ"Ȱ~ȝڊ̓xm~[i}ס&+1FShʼnxyfq{䌲૶ê|hyvKSZNYdR]ijzjwYf{ԾҨíƬWh{}fuZbj-6BQ^sήŊM`r#(06<GUkao߿ճɦo}mzZgrus뱽鰼Ȱꬷð鐝鮺ӶCO`^kviwp͐UhwוԍqOWcٱʪǔ[jyZl~^kz_ly`n~ħ륿Ƹk|zkyΆ|gxx㪵¨鱾tsz!,*'O	H
ZȰÇ#JHŋ3:w52DEɒ#8Hɑʓ0cI&.YP,]@UJWͣ@*-Yj'|iU0jUTWFS[ȱ+DٱSlaʖ-ZZu߿^g%7@0GbqK>Ḽvؼ^]n
$@R0ȉ2(}rr`CەRFK?&BL	'$lNXΕ5̲wDޓTf5U)W*tb/$҉iaŌ/5hAxF+VE<^Tc.8HlYD-eA-ǃ.Q
T4!	-T}-,#x42A8,+16[	`WLBpXp,̙"6xrv5nlAnxЀ'F/`g$5`r\rrD"`!
c
7sN`qX$wx@!!=',	M)tT(d!n
Š*źCznF@B'a"FHBJ~#ɉ@pb
P@$$P衇nK:a
#|$T\3d
.-H0q	<F݈! "9 [À<@ X"Hpsn$,BlOOt[1&Ђ|;C-	$038&pȔ3D.zTAEqx-3.2`NP`>Lr@U[b@,<(r
?=<q	 #KA{1d{P1NB>!
Q8}%FiPt@&a9$ mus!P-`h۵`A @B&
>& e&8*``	H(`Mn@QC*(HLC$@E-`<|$/8}
&3b;cQ@)!)0G <@HA1[%*8Q" Rp8LȤ&%
 !p<RRT@)AЈ$
 AA8:#
F.DDŽB`0~h@MC)Dp"3/u!L'%F4`C`AF\
SMBM
^B	}C$ȣ`Qx%@Ѕ4pC6!@~ЄK,
D
}(XG	#paHPiAS*~ծ DWL5;kiosk/content/images/forward.gif0100644000000000000000000000270307426061675015766 0ustar rootrootGIF89a""0?\3Ba4Ca5Db6Dc6Ec8Ml8Mm9Mm9Mn9Nm9Nn:Kg:Nn:No:Oo;Kh;Pp<Pp<Qq<Qr<Rn=Tu>Rr?Uv@Tt@Vw@WqAVtAVwAWrAWyBVvBWxDYwEXrEZxE\uE\}F]~F^G[yG^G_HZtH_H_H`xH`I]zJ^{JbJc{KcL_|LcLcLdMavMawMbwMdMf{Na}ObyOb~ObPcPhQdQk~SfSgSh~SiSjTgTkUiWjWkWmXkXlYmZnZo[n[q[t[v\p\t]qcxddfzfghhi}iijlmooppqqrtwxxxyz{{|şʠɡ͡ˤ̥ΧũάӬ˳ӷ޻ڿ!,""	Hp+K䪠ÇY%
CŊaQX,;RLIdH;:tt.f
,,B]\>H:NzE`uRG&P;ZT&k89r-`٪•BEL6)ieȐV
N{A6AŸ1;~HrLNb6@˗Ϟ=E4h^H~0Ɔ
<b˞mhٳv#pt	N\WX{@!1N:uR"[>]I!ԤHQу"9J[eƛBZiQb-~r"0,2hF+
2GK,h)F("IJ*ƆK4Ac"c(`820$"J(bM\p$I&4餓YMf	&adt0)b!_g&t 	DF$tig${	wF'ȡ&b$(
0(#fi z򠩦q(@Ȫ*Fd; BA p+"||Q,4G.8k_p *0nƶ"0>	SCbk@	>h%/!@3hg|3L&` A``wtC,;kiosk/content/images/home.gif0100644000000000000000000000425607426061675015257 0ustar rootrootGIF89a*'BLVyT]fir|hy%+7q\dl͹Ϣvn~Qbuけ<CLkuִ߫̔řܡSexK]q촾^n2:DYi}GPXݫü~͖򚪸Ǻcny咠ꌚ<JZ؈fvأ5?L\huCOa;EUĶ̺Єar|6BRM`tGTc鬹⊘KU`ũڲԆOYe.5AVh{jz˩dumzٿӾuyZk~Zfr[hzctN[lt\j|뱽簼簽`p갼ɨجwo汾gx骵ӰڽHSi}̵tdrhv_lw֏\mixk|䱾ɬěӜ䞭m{l}|٨QX_ٯȣ{!,*'K	H
ZȰÇ#JHŋ3:b7pP464EɒW\ɗ0OɜI[@+(Xh	E-94
]ʴ(:cɓ1XWK%T<
0n۶.EuRA UdꑊTcS	,V&	I̘ ҳHf\ː$pɕWA'K֨G"
XC;&;aCf[	oXk~(DŽ3P?"\":pi8f$Uq=ppAϝ!.4i`+כo\JiW@@&CR(!$LL;VA-PO8E0 PD
P~\=+0ɜ
Y<K֣	h
(C|q|XX`!4@Y@TaF[8LE#d{3q(hd(C%h©
-\lȨjh0
"LB*D0tթZ&PB	Fq84
DPN`ఉ.h7L(b/s8Ld2BpE`!!M\A@;:,QVx<B
:#&I%E\7:#;4dK;0'r>0"Lh}BL
@'0	[`!9DœnԠHܴD0T"lDA9`$q("Jl/-3?r		x!;AlXhbuӄ06@R
D!)hO	Fp` ?,Jpx
s FB8ސ~	ms8n"xXf
M_7
	A'[,
hFp3	D&:jh]U@/h{A
>"hdFBLv-Їt$:a\!ЕBҌL$
D U!B0>hAJR6
 ?A$=LNRB@0_~`J'x!^p`I$a

°Ut8INX)GD0؂'`t9n@JPRH)4AG> +V9!x@я~< 
l
3$
NT(-P@ԙ!6]@
pT]OC0XժA?SW8u;kiosk/content/images/kiosk-back.png0100644000000000000000000000317507426061675016363 0ustar rootrootPNG


IHDR2nQMgAMAabKGD	pHYs~tIMEIDATx՗oWwN} )PprЭD$R[`Eb]R*ԊUE,dh#@B8]3Sڪgu}{-(Jj 0BVVzZUt	EQLK|_HVLQ`ͯ)	Heb
UϏW_PZ)1%65q"ak$}7Ńs'iz
AL!_>{_oDRyɽ
p Pp<+u\Q_l^ɶ[i+vaO&֓I&#/q^29ܒ^)SJ>_o(J٩A(#VXMp!?p!A!G2^ioSaWxZÖR2ˣ	4e&,VvLS{BR
z8$MZ@bB#L*=bфe3I꣐VǍJoOG?K~^!ttرdvǭPφ8<dڙbZ!-K4v¬
l!PPƯH:5#	VgdZzb4G+ҲJ
`1o`
ZJ#	#j<<D hp^Z
UcW~<ЊFj ɧ2S#Q{M;p3L}蔚dO|-;dao+|!\J
㏨U-ϱ6Jfkى=8>H~^!|zRRUX5hG{?PXK
HE.YNI$h鉱Ӝd9n16
)amBZa9QR<:KFYa~@GJ*%W7WS2/7i[E<65}| IJ7H.%3)&	#Q6qsˑO{ĵRd4)RV#LMDvȶE-QH+`awdұ/,]NQ$o,dF;Fv4;-q+7&ytb?ۻ3j̖ۓA#174ixvhy_?1ĚFO.=\c{w~dɤAhꈲYfx$[ώ[M}4:TC>jc=5m9|(H'a %4v͸ zd&V?'ny6[/_3	/'ٴG{	8oJ%۶#t\'feF^~232P0!\:B3|Mi\F`G"fRn/
`occW\I¤]l
ډ:$]o/Ab)X(.)#wC(.k&L$;doN}$&X		)[|iفogGksJSؾN
xRꥂwIENDB`kiosk/content/images/kiosk-back2.png0100644000000000000000000000345707426061675016450 0ustar rootrootPNG


IHDR2nQMgAMAabKGD	pHYs~tIME,(IDATxŗmlTUw:*l;^Жԙ$%nv6kúĬMɆ&J,ݪD׀[v\Q`iD
3w?ܗ{$'9*|0Dt[q]ܖPoω)xQyinUY1uh^js	|.cP
 wmNVPL}b)\+5rlk
Pb2zS2{6ՐbPk3|n(uWkn}\P-%Wگ\>c'5![Q@d9=pٚF7
H׫ɑIu&Iu@,&7CK.oH׉e$l(r4]@cT4QgZ:L/ib.\$<OGrN@$v>_D}E Ro>:;M"vt_}"S{un͌4-VWzD*z$2*GNlGkk#!:6:\ϓz6o<y|h$ZSUrFr[7/թsmYlzeN\?QZ
[C_;GMKd.rQaa)
>LzH:Lu
Qr9I^ֈֺVCo=@bduHvW-9W7=K:h&8Pluu&:=@z-b˨s$>aU0oVlKI=>C?M,qԙҡӣ#K)-ҥGk5mSl@#2vk+ZjcoL/z7QR8Hѷuf倀Hvg_I͈p	VҬ&>uNY@ƀyF&N%>@W`Iz6QG%ݝd"+BL<p]=ѥCaM>LKT{E[ݎ:;
BϖڷI$~t{>\,qrDdĚ]%9Co SFMϦZӧЗ =dj޿NOw9;l"F,	Nv+)aDRv/qӐ FAfj3o(GMˑh>Ht}.w$6qr!"\{B&@tdSImH6^X.<	Ek}
h+:<+}J#O:g⣇6<E_Gv1xd9;Lv#d+\lʖ+<K(ܥ_j]6%ypqJ5ĠU|>(T%+sͻK,>E!j9`
f5nՍp^C<F]+3P$sqkyE u@K=<	wCn]l3Tϒq
I]jl@`΃p*y<MXK}/Ļr.0Ӵd!x>śyߗɇ
al}S&;o.LWrIENDB`kiosk/content/images/kiosk-backb1.png0100644000000000000000000000365207426061675016606 0ustar rootrootPNG


IHDRC"bdgAMAabKGD	pHYs~tIME/3Pݚ'IDATxklWvb;!~[%؎B8iUJP
ȴZP >%PRSUmT1qI&T]'Q;}f.3FbSqseIҨdҐ˃1ۤ[ǁ\qٵ6jRN.b( l}a6mL:?Rʥ1,,&4P6'	i3lNXu:yL*
ѨLA ::t
%(냫&,&#l>9^)@H&aqQuO}U0rI13s7DŽ;E*1FLA"'-鸀:KJ
$-(1hlJ(4n@xRCf-c5LOC:“r_!V9ᰌ4Ģz7ۥFaot2>_?w647!seX#.Ɗ+ձ"cwBg?[)os4V߮ڒW -PG0/D )96SϋqY^^0hƟCr8ulhۦ{p11!RUBz}!{&&ŗH_;FcGstC,?&Jk1Liq0)^ǟT
$oWQۭ	ʼnmvC|eF6Y՞8Ca+86,}3
ÅwA]=P+bǟnަύH0|RbRD#h!RΈZs]=LFT}fyEsu|԰tV^+N
u>oF%c7i/f1gLƗ8^T݉߃ekjp耞]{<_N% V^uTJ(,'zw7sAC8CKa!tc0:&O!HǬLW+b|~g*{>vo@m}PN6_wj-`ԧU6#:oxJ1N5륑h":fY%+#c#<&2G4q̧UҋƤ;tT>+Զ|j`ǥ
O|wFA2힎

>T.^S|#a/iac<
xh#6f=;৿Tkn;K~
w)ڗXl{
+OD/D6
j-⫏!磢{:\:p/<xX;u٭o]p5F}:6޹,o"92YQl1KJzaJ{K6\zw7lk&Xl']]0o,ڶ'= gs{VXeΨECe[8ɝD37!|]/V_g47AK? 1;Wp=MBK:%;r \ jhao}McK@[֛I-f#pcFvcaJ6ljԾyJ%[IQ7X@Ԃkt3'G$r?7ln2cYh2sV G*?p/m֭а"{m[H_ٜkt}|k~
˄lN4NX
BQ]f8R>I W1doUd|IENDB`kiosk/content/images/kiosk-backb2.png0100644000000000000000000000430507426061675016603 0ustar rootrootPNG


IHDRC"bdgAMAabKGD	pHYs~tIME0X?BIDATxkpTgd$93vKCaPnkQtj8x*N-Jg#buFz+:r BBh{lݳ{Pt̳{{<v*Y֝6원T!RMI0!H_ee}"uk{oӀxR))iIMbIxp|"qØg`YblLB!YѶߔ|"!yTA11%_fz{e#?|"
Onoc7荀2kqP1V#ឩOD6U##,,/W00ADXmH(
K"ɉu*̚)و'θϭo)N>!PS]rey	e,šdLY.I}TZI-z9pˬ:ߧae g_`+W@tX*[a"E~$IBO/7qMwI*f
θ1My=)C[v{4[)qK
EɅƓM-yO[p)@PAQt]%Yy4z.Rk42%XAd^?RI%}paoNI;l?$t+t+s[7
y
!Xt≳]sj`v+,}7v͑^t3ޅ.\YRt¥,rkٸ,#B
0a/Pxew[6߼|XV:$! ad$W.\X(uߏ}h:[|4oXPgKP[#G=ko#jR,wپm#:A&g
#)us6d##2P+F|	
G"Be:vXS=L׵9
U'1Mm5ɲlD؅RTUFi~i'O5zW
<J=\jzhh
'N5c^?!Je(J8iC2b{s,k<m"psc^T3/7b#S&T
Aq/ZY9"wp %`"^mYR?m&dpn38f舰‚z3mN
{5QԱ׊!_mʒѩ6Sz܋!X\\C|$6ɜ
`.˖*
t뤒(h](BCk[1TRqӞDH)kk
PX٠8j1˔ɴ=	2yFr(xrWp翶+kp%+>3jEaЯ~#jCg<?NLy~8p!XTzrqTv~˗Ȧmg8co
,˜a*>^I?ź^?HE
]:q!W|XfݿaJ\?<p	/S[hX&jN<T/r]ukvnMŠe*=4,Q1lc3?{G\?Ba,&;jY}ډe3l#QxÅ+nvsaש;^)(pDɆJ~,UGտw@?S7ܲM0|_WPL/wCRf˒+pM3M2+G0	{G637aUUmYYᳩJH>AÕҾ[%F"HBM>j|X:>=:h
,ög7QSUU2l5';)V'e}W@@%z[>}U-M_2i8|%%'Àap:H$UP5MiP^$98hL0!r(/c\KZxB&aЙd0ӦG >ϽNb|d6x,.d`Y[j,.+I9vKMXC˔DmUIENDB`kiosk/content/images/kiosk-backb3.png0100644000000000000000000000444707426061675016613 0ustar rootrootPNG


IHDRC"bdgAMAabKGD	pHYs~tIME03JIDATxmlSN	Ir%QBy:jh6`S5n-ժyCPeBUjWH62Ucs2V`,

bP6	P!ه㗼CAґ>o<\?PnњG/8XrK~(9',Vx7!`LrZ6;̋67AAlΓ*2.7]PT4QHK00?~H`Wnl
L+ZvT"d~R)B+W%tvOJFhnV
j!&~LiuD45Ra0&"4a"˗m8V.G4͇+f<ӝKJF!].qP0˖A
!;RR"Qd|qD|@LV"2I.QY+1YpOdQY!K *TSTf<_3WwFMNtϽ(Y2*S /FO'IiUayM6_ۯoFEEƹ:fbj&ZL,˗ ()9|˅* 뾨J_TǮqJެ$pO*#-,WahH&i'((-]:՛[_b0H_$LJW%Р#P2Lr)H+fb:˦sL+¬\4Vmmza-vF."UڣrGI?[ʫl*ҹ	fZSqmYhLE?=AB/&\ӑ.?#v7@[W0|j@TH>Sq	5JǞ6B[&3!ݦ)F2&#K;Scӫ7JG!qTW~;jwvP6A0*
u:}FTAKF:Ӕu.9ml?AQr4
P_Ch*RI|*g<p|Uv@*Wq劓ƣRu[sVM4>(Q4+󷿷|Iɱg9zbU,Pom5wEbH2
@2F"z[:
t}୽An5a'j_41{h:u?zWXce~Q×UFLś&fji&,!0ɷˢ*ustD*UjH#]]Uyko^wWwA
ۆP7G֩]p舆e%LWw0|72^E`-C@4/CbD,<uڏ4ewTeY?vٚgoS]R%	)!quX{鋪Dc*qfN$eYZɪ@:}(kK{gwg
><tRdz#3P=(5#!SkfGx;
*AKT1JgavEC-[wuF<"_VFnԄ<>F7$>4]nP*7C,ZdZ8?LuU3OyMaFuN0_e>Wff*9}&a[@U.dNl`\:>MO"fAٌ$܈gwe.R]5yqm\5TF׾22~MEc[,r~Ox\6}3'@H/;m"IB*I҄&Di{}7!'}kEȨJʄ2 Obβ%Ph)D#79زRŎ
5fPPZu-[<4*Ñdl`!@4aiHֹ6ݐwM.JImWPI@-WtNN[Mns^/͈L\N$2
G|O&Ұ(9鹉4	yɏu,,qʷ0"He(<ht(-긕;6OݶwYHpNIENDB`kiosk/content/images/kiosk-backc1.png0100644000000000000000000000502107426061675016577 0ustar rootrootPNG


IHDRAs/sggAMAabKGD	pHYs~tIME0]	IDATx[lW^{wvYubU@mBR[\%UJ"PRxAPW"$-
Hhb;	.-ඉ;q|}gofw֎CyⓎvfv׵~ ,RӔ{q0@סPwx/ @uJ%(R~$膐K+m!qΏ?\Wݹ4ڵiʌP,q;ǭT
9(eB\٩RJ &Y+YbPkQ*A6+r_2+>,0f^S,噮ˀ%]wrӐ	)n7<X/	xbd4儀RIp&n @2Aٜ[,ԬżF.i3ZA*-r6pglYM- 8㮻H-.d
	d _s [f-uѮ{s%=瞭㴐BVV Nk=Η%JҲX@T +^owy䅌qOnx0ôb'0Y*r<
I~j@y̲ŲrIЬP9ii]fxcyܧ)#6na0ܖZqWH3Lhl<
<M5$KJH%!*@iH+&iŪ$(?za m9/L[6ƊCgZܫcy/i=X|^S*K>Y,,dҒgK^l6{Ƹm6*,N_tD83\QgzG:D8eq¹A~~DZ	Fz\J|8u3_@X,H)lz|͎1tHf:#XS>딙A[ϐt[dFKiγcYbiŽqPFNyi>Y?L=Vf_{<䳖Y4Xua WHy@73&TV~9f"ibs<qw"G97\ɁK5_u;FH&wӞSoQ˻1!c>~v,MbR1^.IvKIGV:WЦ͓lY'vEQ$#sr}r0ɖnڴyzu~("zn[gD?49aan9ev[?/>q!n9aibARXKNb&

V
nH5!Mፗ&ꉯUəԞÄ4|'G9~!ڲiTiAf"
wMIgqrHXE5ng)#/sW+0f5yNɪLk0<ɀB„}Àcn{=F{NrPf^[}O9,{л0Qsq6S#{cn{#sr:}M\`,c(6z$i’Q.W1sTk7sۆc|
3$
@Pf;όVDHS!`s#3*		Ld \7֩C}
I;c1i/ 8)}JL2,\TF\	>;<=$AqS-mCo	Ќ{JxAeu4ǞUPf~!-F%LH{:l	cL0Nu(=̳M0#X,J$m )eiZe)5e«{jfbZRn/xoKӁ=E,bOuW?|uʮ(ﹺ|;NҢ$[(:OQbP)]*$Rq:;'*O}W
CdsT]H(̇#\Peb3*<=_+5}R-J56Y5	igӪjQMJ ,yqoo0i先&h	+d44HA	1_p_	jKwñd[1L
!GjD_MMR~z<rpr#i^T	P/KBF :om>8ly)k	m"H@{oSuYrEt!'WɊu47CG;t_ΒS>w3r5%,7$X
>5ѵXp5][ͷS>33+WjuAlt*bo
;vP	kmv1yRİ|\׆"\eܒA&VxwX-#d
bټ:|MS#|>zu@'_XHpjIbtTO^o^IIENDB`kiosk/content/images/kiosk-backc2.png0100644000000000000000000000455007426061675016606 0ustar rootrootPNG


IHDRAs/sggAMAabKGD	pHYs~tIMEQIDATxIW{==mMB(D"; !D9D QI@
V 'x3>UU]8|[9Io-{oBl"f$AF"F()	'!h
AQ$W߇mwNhCi4t|p]h݆X~uW}y]htXM޷{b10bPFNܽ1u_\EqP85ضbWcpk1ymw<FBn&0DxhKKP^b_=r.u+M&hjLI:cpsO,6 q\3Pwv׾1kAֵA8P_2G=)L\OYxǼz21^͢k.ڗ70I<Oahtͦ$w VV1#.QƲMgZ@]ϯI5$0ܰOxw]Oڰ\	#_Ԥ>a>b
Kl7a"8$	7"yӄtZ
^ZU<_m"[>XzAj{&7cr@!V6/$Ϥ@$dLlJ~ZdbPcIn9kR?i(AC.[찌OYU
Uq~ɪS؇ěC.ɪ=eI;_,
F\{%
bI)&	Ml`S.x}?̩1{~YVT	s*]{wyo	0KəSst&2+]|_f:}jz004+Xiʀx\{mkɚM)%R4Ag<R$YS<\඗
j
oEw`sEr&',*',z4(9FciDEqM*':]0LmGjM}
ɲ!W#<a#)3qhs9ERu&P-hb<'.mBkQȲ,v.`ldCbm/ѐU[ AWi-5%3-ju鴲2HQRtrT]v6 k3&wZK{٠߷JdMGPz@AsSx;הϘyMu]we*അe`jB.(|Dl;P_2qZ6^H*uEiv^.y
Ly'!OFt^ɣ
UG-i2=.a$e?gߗՄ<'5)Ȏ
3DZK(A0p?Ϙ|{@'fM|qrz;W#^kө[rpp)]p/?n'*7hPfJY Y)Y,d@ە
+n^Z8ftS99PdZ
g\G]|=joKqV<bŹ)QZr2,N>75=
.Ӡ	H5-&.w>W_Rrԭ],B&ۖCVDN[xD2)čd-s&9qig\ZquXzwlMtː~8%똽f|$4]0;ga48#|ސc
	ddBI<>}e2x%VKan-1lCp1x
Hwˑ$LZHI%!czov+N@h.mZ{Uj͓px?Uz՛Y#X"xEƄ)ϔ1zԵz[-QO%mGכPo@<<m%q4,=Dd`gdױLl"ݍJ괅#Ix<cǾ@Tk-0
f%xוѧr7tebi<Y"ہ=fb#֜-A z;`5K(,sߓGd}ەxt=-E4^2N$$<`<pmz1{D^3$Ĉ)B?mgMԷIENDB`kiosk/content/images/kiosk-backc3.png0100644000000000000000000000476407426061675016616 0ustar rootrootPNG


IHDRAs/sggAMAabKGD	pHYs~tIME)#	qIDATx[]Wu>dN2L\FlP4hڇhQ6V_ŢAh
[j/ִӤ[;I\fmsˇosɌ{:k}.k
_0ntCЦ	Jub7<b Qx=<?נeI#V˺$mywf;7C-KQy&S]-:!`>4?3
:h0L̈́$lg۷	FL:
(TUU?evnc*V==
; 	t,ńhQ
2T*6wg~dc[C6#d`{핶cIC*VBE
!zj-1B6WX@XOܻuՂ1س} -XL| @
11*	i~'XYBu089ow#pAN#w	HɭdB/zYhf.Z޵ϤjR0;}ˆ쾁L-IdyxzfJN@\AܑjA	#&'е=fnAHZ_,Mf>w[ߤoD{]*ίYyf3ިGck_\,qL
-μCu%OMID\v[WKKuKP2u"}es7p_c/*.{Ρ-o=4HW?Yf7,zuMQ[Rx37Emgc
cLāg*(89<fW6lbSf'ė(_$u&Ckxm$]YE؟sЕ*tDR2AӄTR*´#A0$FnR6#UE
S9*\D:8oZ=`|L(.T<R[7.QT<M.DQQІSbS9Y0$HxQQ@~R1/L)Q	6I{VQMs#ddIhzO\fyx>//ᵤo_`YYWDkY+.^K:ᚯ<zlyb1	07]$0F`LAK̫9bX8J
wУå݆'ɞrgkzr)yWWɞ{'@)ofLAB.q[n@ʴ/\逓[t71/+Ìo/-Ƴ/;6VY!.S\*&
7롃űiAd*R45nɤQ[ʊҴK{߇F#hU5s4r5~2G"dO5ΘBaeF㝃Ur6G-+c<Pd;e@f-F*+P*C.vOB7i}c/:$ˊܢM=[-8g-UR4wImd<ev2xަ4od<[,Ix*Gx3K.:pT8KmaAtl唹Кb\WN^YGhdמ&O;y~oZz_sZi3%Ȝ:BϦhd<F^J

.q_9>/$-p'B	
@Ra2ZK<%
fjUK:~JJ~reMȖ2/[Fk1򸰷JUݧrS./[WS.Z˜^^>V`C!*	ȥ!mT_{K+$Ye£&mFw=P[3&j}}.쭭ڔR+Ipw7ɤHv<P_Ck

%mI)T_-QWl\c\)3	tM%䛈F]ހ>!~LMRTezeʭY$NE^q鏇?p߻YA¶@iGXxb]:v&5C֎Pa. Yx+?&SiVp\0&2~]Unhll1R
6ʏ%tF]qȿ͘P?=@ý_IwX+?:!dD&B:Wy~{χO?EH~
t<Hѭ`OܘY[PIENDB`kiosk/content/images/kiosk-flip.png0100644000000000000000000000410707426061675016411 0ustar rootrootPNG


IHDRU]jRgAMAabKGD	pHYs~tIME0MIDATxY]lTid[(' &&@MN	@S^1ƲJ '6~biuBk
<4e @![-[Iرc7}#u=9瞜?{̞JPew[:q׭fmeͅepu`slVuTfJ*XVyUKQ]0JkvPŊN~E``-T9`GdPΰE`)-%,e*o-t#Y۫׋֙SXRͩH{@
=]0o\I}lpa%ϧ_ov5&n&i2-]g̷n
]M;c܊ha)nmgM5htquhgW
;ІHZ*H͘
$(kg3
qR5_w=a,S73(^U
|OWTFqfG"p( Q*h	Dp̒(e{\\jS}[O|Y\*dl|7aBSNba˸d
SfVh}67q.AQ<pl1 x0cqeB03gWlѶ7jl=UȬdn|OBZ[ρ$܉lRs-0h/e(Cؼj1JY kqt63¨D|KuItDUm:>'z]G`A䦌h(6
?ѥ=/e$!%i51AqPH+=JF߮(:Xv]5̘TOSWB} ?΁($$h:Ō8x1@oV)RK餶u`tZO-X'{G$
^⨢Zj7FtsK׬9M?u:0rWͬ5tkex	;N,@KϔKdAKFJ"NEb^U4'	t%Ou(:_%1X	chuTxwQP*	7
=QB)P3j!,'j?/J	3o7
M
#pmQ3~
q#E	j=%T)f-b" GekQo\.[vS?Vx)?ꪩ9#Hڞj/OqA273rbKH̏yۧ3Ǡ)yK$۾pǍ$dXiHjmn6{շ;2#QQ0?*k5Tf	$c} pOc(X>A
:3{ԃ4ep2O%#5j5^H2 .HȜ&oS9IKC :_0N=C'
ACW<;C}76U##u<XO"{לZ{'0*k(t؇&YԱ9R ޴/1ϑtv?faxh'RӺuu-ZO}ˉ{^(ڈen8ggFm@ra*up(w1`t1puSmHet 
vzMX,")Y.ANLkTUggeVO MX:ҫUA0`}r
O6jh%wj`㇋}W.Y:?%+]÷{#f>q;R:ߐFCBc`N IENDB`kiosk/content/images/kiosk-flipb1.png0100644000000000000000000000553307426061675016640 0ustar rootrootPNG


IHDRhg[}gAMAabKGD	pHYs~tIME5-]l
IDATxil][b=-H($$@ T!DM_BPUQuC.A
HAm){Ѕ8Igk6b߽w<y	d4=3s9sfCMvJrP*\g".8r*)7e@ 8
C1@+cfU
Z+NMSfΥ\>{X|AיXJl
E떿qtRRNJ1\*:lq(9VW#
N+B1e!W)(yp>w3̼C
IB:#aXw8"?,`%adN1@@>aqdtYoZx$ڥCjPg2Zo(5f4PaC@<qerLRN(-D ,8fnYsc0ӗQ>&g#Bp-.`bAL6I0#
(6~ R/X'އlݽgWPM77sOxL
g#PgscH^QG,!Ԣ8@?B.]!yV.46~w
߅߲U垵Ҩ}aPwfAm-D"Z)X ?du R6)k_FسW>=OmzX}¥XAm-V.81hoU3|o*4^y*V8aEvs
04\av=RpA׶roҵTv<]XL7޹a 1fEtfAuy~'~I(I9{HqphH_w?3\k'l,87Uvl/}o
Ȁh@
moX}O{W*y9oۡƘxr]ϊ)x:-ǢzȦ9Y<=82x>1
+_Ի}VӀ,
ުez5붓BW+՘zn[IXK:kXO}xp-lݮ`ygyތΈ1hO1ok޽
-wjS,U}W\
iV]ݪ/}A]=VaT<zWN>]6n^-["x~ꮿ-Vٸ~ov(ۤCQPפ3J**9[jTQEOcQYNk-EFw-Vgִ=pհ^kWW7rq]G)խm:lYus6p?՜J<<e:}MՅbIk9\'c
;΋@;yQ]">L1Btv'ho|<XuԺϋ'^
;0޾XZGul|^:,V\^	ìH+€x9	YDP76Fog=֐xm+|\&ĭV^T۾b}D7Wk1xDR<[I6mkt
hՉ9NñRU	5{OsenJ\wad3l6](`UDK47Y%<')e45M-5<{}aAXz}&rۿ$˯~'yӄz	?z֭|+/BcpJ#<b54drc- 4>)5eMȉ}C}wзzv=;{'rJC7A<XHcuԼ/RyɅ
c"9;G9}5UoUPUa/LCzn??d@H 9(k1<QJxp
ݛwB1>lL->Qh8`hLsSx]m`ǻ%2YTY	sfCm6UD~S[%~M穀@ljo‚yqASXS}@kx|Rtb~d*؏a8>	p9岍C	ͮյRNaCZw6ѩT[~^ofa2lLuTds:OpϹQ$߃{^!DVCM
TW{LoR`3A“No·),L’ZwZ];m
_TttFZ$*+Ji`N@Sڞi:}%#H&D`A3a98,=PH!ݧOB\{KHh	s~H3U ,'|pL㯞 }v%^:Y(JL|-O:tRUTȠkLC}M 29q:㉒3=
r̮0s?K'?/%4rn8yatZkgIENDB`kiosk/content/images/kiosk-flipb2.png0100644000000000000000000000630607426061675016640 0ustar rootrootPNG


IHDRhg[}gAMAabKGD	pHYs~tIME6s`CIDATx]ug3iWVZ%Ų'B[.
ZN("MRyC}h_Ї"@AvA]#i6N-+VlkW]r93ppp_~Fٹ̽w|s4eu$!ELd|?)aLw
m3?.JAC52u{?0NXA7N<mdcp`m-dϽ/}9d2ird׃]W@"вˏÞ	ed$yP'lv
HRPA ֔ӿs+4NB8f`fE4MD6l+6c2v'8
.ЕN4В7
U޴B2Tdس]Us?o4*(זasKgh~`Zj5Ľ$Wgveޤ h?!:zo':4
_!If[d_,O[?ћx`Ƨ~{,Xͤ0f=-(+ukL/cL"B	.!]'&@j>bl@TTbJL'od^M*CL̗-̗-\2a@2r`[%_ɗLhOJڰSfS~	@tCIh5x2| |8u[$=P1bHI&A.GuIET^)Pf{-$31백1|NObWPۅFځ_vOMTCDwL6S!*mWŘ4,UQYm=Ԥ,v+DEq/4tWCU?^tKi5!7"WFFa}pkdcҷWf]Ձ/U텐qg_gw|!ZNBƳ;0*h5qTi]BHa[Kw5,&텐5'c<G**
B@g2x:ۿɲ+ҲJ<Ocz25lkkwֳ_ڜjL\umv>֊%[+I]mrNQK\]g[rud"Z1Mq|=nIQ~]6QЉyɡ[VCJ-_rյru3g\NT+&"]Ly(g`,>
1
!`6D5/%OkewtHZ6qP](_p?-=P]!6.P,|Ţtْ״QE-<kXtK_Sb1\<{wŒkeEOy>h*O8H1e.(TJjZ-h	z]ܕ5
g/Òv>K&lՈlVhKw\8SX5}T~dk;D(B`"8ވ,nQX3:1V?Z`USߜ5K947O'˫)_"yh>1w4C$67J	05p]	15u# -QZ3ޛ$QŘ}&So؃WX+&9O#I]4Z~Ī\xhp
${x!eIBG
p"UQıQL[&fcTY:CU0=9O
}I)\	Uڒ@?4)zq# 8Hw<df&}ddMQHpg{#UPswv;p>uvk=6.:&G
U\7{tv)WLSԇ@+;N#U'}a1OF׉1v-I(k&)&d:ϑ%QJܛi{ԧ~?z)$	uƱ\Oa
9B8ԨYig^3)m{6aR\7qBBljWLOߚq<T;tBz=8zoOp+ԏ4$}t`kVVz&w(A	*
[rEY7lHj{ot@3``}>qwj8o,_3:!.}DSU#KKOXKυVLH'{I6Ob8dax:7}o,
:ѐER(
˫P	ug,|/IbI!e6<o6N[MBDKc)t
.|{w66>΅;A)qvo_k?u_Gs[:lO>:LT6B2FJ,\}Yz
8pbi7}VL*l2Y̘hIw^Ta'2c[1ܣ!'3Յ9d_dƷܯ.GNՙML(eqě^[
H2jMYYMhxb8>;[DB֡He0Ӏ\.=Ȍڻ=:Fe>걶ni;&q\[+in[ZR\ߔ_AG<$=A}I܆DM&kҦkGp]R+|@3~qV^[1v
󘸶$+⍼
pPu+mq,ҙI88QKϐ|oLC2
;/ {!';9=48W)i5c~2^$Qii4ӟ'נ-]SpeIK!աVKB9}z=Yp cJR%94Q>8{gM?v}T[!E&ht8NJÁY"ۢ~G|l'LO]~(ZQ?i$868Ex{w&{6ҧHԢOv2d8dIENDB`kiosk/content/images/kiosk-flipb3.png0100644000000000000000000000644407426061675016644 0ustar rootrootPNG


IHDRhg[}gAMAabKGD	pHYs~tIME6ж1IDATx[yΐ+WmuYɲlŶDn6(Rp>E]M hE/}iЇ(P h"P h "q,Y-ےVZ]^!s73$%JS9s?v>dt'M>𨿸T03_ʃo^Y!rz0d2`G{D'
yoYP._}t~ϝܡ`jf-#`2)@ 9TywکZ!
#lǠy9ȠLV(@}hل6rPMnMHSȞ=g7,-BMMUT#"a	HjAWXEʶ3ۆG9vf4lrɉ>l2PFkw	E⛖?s;m!8~])f	`d20Aª6w@ibjp$&jDMǏSOCb,KqS$V3gM	pa$ y0j0P,FLۅ	#'ѣ¤) 'K$%wAGe`;4%uCCuE[6UV" A4Q܎I
B@{a
C~8CpZCrѪkuX/m??#VE ~cG4;m;϶>&vy[ɭ:lr
|x5DžE)@2LUA-7c
01 VJex`.^1&f% [
*
E03J3Q
|e]+&WL7tvyw;r>>
4#71,MڝKw>_@k(:ly(pƯ5>vB=t^eEkjTkSz?uYieaM=+dBAy-ԤY'hG/<N("@~) c.>^E^`mLvUOxњ\KUMu'KZdkJ,	P"B=eoV|.^%H|ig_5/+/36elu:^pXPo[AXT]Rij&ʵWM^gy`;}Y"ÊU|6p13ϫZ>Le20d27$$ȅ0'q藠n:¼$75*\'xeω7Wu5~L1lxe(mܦFUr=..Uج=׼}g9];`6òO Vyd6zKh,C
k55Z5h?PDʫ2?&l"bRDcYEaKR8}5[6Kf}Ȋ2E5"\5hs<:gR?&#fl@lg4s:gRy͔I7ԶL{P1c׺bPy-ts&/W~Ͱ`]1X0yQ85"6G֏:VsUiby~uxۊ%&2CewR*Jj%rjT)Q#bfΛd
Rv A)tՠh/=0z@|ވQ箾#&+ճ&qs\tO	Sn8ZE||m7Sd<cꜙ`k\3EYri-#PoJ\
Ӗ5lv E!lp6C[Fqh2*T(~(jQbA8k8K?߬w(d~QWOi/t&ߞb`_)a]5>/	[)t'_\50#_{0}$ȵ4v\%V<cTL.ZF"f-Q@@d,KT(LVo-_656\*+[ُ+zKF[Qw<Hc~]gܬ>9-/+Ozoy`Pyk:KglMI l`X:cspѬ{\dp|ClVXK0>;qKj@eK*շVkSUEзdZ
{`sKkM>S3gU%څ"FG\pDB(cS]"yvAkA&s6~lcǾ9CsMcsبD.y5^{n߫=iR
$f&4!S,H`H!F76v7]?Ӑh>'vԘ}'&pdT\|:|s)oЬ}?Ӡը](R`rO7}5PRK);D!.m^`5?Уz9r󐃑R*%(Qt£|܁lUPm1bD|WVh'ms~x`":S
֖V@(bst;3]/yx^1b ehj|Wq଍U8V;ߙ!h̻q	>",7
vIbaDn.<-x鏈t]Pސ$6oHTR2ktUQ~*KLs.g>ӝ:QRU).,]*cmޏfd\Sq8fAv3CgFgJ(BS`G;IFoĎRʞ?:fp[Y7fqŬI߼qٔ7A	UXe"Pe`?8|[>`tU8/53M+=%:)8[M¸͟Yn&4?&4̽]$߉R̓=#|rb@$*It	sUϸ_(-}z0`?HOTVYb`2E	#wq߽$A&[{%eNS/K3\ndS>2R/=~
3IENDB`kiosk/content/images/kiosk-flipc1.png0100644000000000000000000000660007426061675016635 0ustar rootrootPNG


IHDRhg[}gAMAabKGD	pHYs~tIME՘IDATxkTy,3;.ffolθC5ug*'UV [I/jTj/m
6XKT;vJ`P;3\3gs338*~w{k-{ B/R]sf B(񇾹X@!AU\R	*Kjb24(lԎ]+sVb-KKP*K UL*BKbȚV}JSbzʕJDDꡪPQX`T.C.'Qf/9rSJ5ąK%29QՄim6Xtry!^<,{bLK( Ly!\jc5	1hhFiUU;,KŪ7}nv,z>/$6'3}fCmh]bXVI]rl6In$@X
ef
|L|C	[<i|lY4c%b	 HkAg'?Vyiy,J͋"`o0ٸ eWe<?f86|׶dbV/_yo}*w-C<{i5徎g<n&g*75BcxkA$*
0IIjzS4إzjy5D0w.NGw.j	5,
Б1erhwhwϏg8/(7ktX
vhj\LU"MT)d]/	{78_^a$li$;q|_[aK~H	k^|sv/?zd:Yu"p4z(+r2i%	k6_7ajMWVAoTo\"ȕUpĘ7sPG.FGN3Fȋw	G5{CWfYCzlNt95M`&#_eĶ|ei vE㛋ұrtpS$tnDx؞O!Q,cY{韋ptSWt<s:tw.FGNp<6f{ꙧLwq$^:,Mj2J\Np&BN44뜂<{eHzZ f_8;g+G09lE"(&S,ru
\8Iׇtx݈o5ǟ!G\8>Zqgݲw6VG G{,9mB$?/]0(	t.Ʋe,룆YXP-ݝ^I&;$ƃe3'X%bLw024)ާS][BM1>bTq_A+q_W&n?+Nw9ĝ7y#pύ)Lw9mC2ߤÿ?}nmaM	?qNwo>;p?D=.1xM./ZcTUrqcoT3=hE1tgcM. iqc]ŝ3>u@beF]2;]$`fWVah"jL0G~>sV<e0I3C`q#<9yC83T83ĝ-B{ZaK"H(5]+B*m7R0XAYXH2#t8̇^fp>}Z`l+ٍ!뚦5'#ӊel4fQ{Gܑھ];Gz}Ƨ+p|e214Mخl~GƟFWFB@K>@e1desP,IR76
9$^zE99$`uIѰȄt*LJpqm1%NKqz$3Dc^3
s|hT[7[/kmKfD&)ňs
'*,:=2sõHjYV	९a7UU*f)4mF5vVmx5<w6Jl~vSк忟:+)^%S'G4!;Ml0W6dJ^%§O'#;t1M{p/7:@lɰʦT(8Jjpw-<]dC&bezLG+Gw\&7r1\}wb:1k>?yl+:1ʗYis!x~{]G_!͹Cd;;iQ	f6Q"&4 IaT
tzrq+(P	U)6\W5򍿖4M
򚚌WrJ9nwͫ
ø
)tb%מ?Lox(=u
ä%/MK驻/TW&ΓQ\Yמ?LKṣ_+XXQeLLLL›*u_'Ӑ/ItMBc_?>s_NzQjp 	dtuգIV3=5ΈlX?\ T%	sإmnm&م5Jw#?e.x^'yôG[+/kA7è*Pm(aU(
kݰWIo;/	:$bIj&I`hmz{h岬~]D旃!ڒ1)cORE LKYHH4)u@[Ɂ;D/F%U*B@s32}|{yOs2?0qzc<cJKgRI<f6t_|!I?ލH{.U[B0gډ>b~*/J)T,Lr=}_~=WY^+1RػgPUU0)Š[[W}.f	Qq y>؞=BfUhbڝO?/KW?R vX5;00?VcG[oIENDB`kiosk/content/images/kiosk-forward1.png0100644000000000000000000000561407426061675017210 0ustar rootrootPNG


IHDR]gAMAabKGD	pHYs~tIME+S	IDATx{p\U?c7Ҥ--eJB)`d+((デY⌎`BGj:0[)*8`4B.I޻ǽ?~y9=;srwMMa`=ӼP/m7M(P|ƏهVve(\Z:z.~|cx^/.{-T|nЋE.y?@=9*0
C`Jнk^>2CA&{|;gab2͂JrLY$/

p ,=
bIFfХ=K}>?UU|>mӓC:$ӂEu\4R0fQ@M [V g
6
ÏT<tWɊ
,.4aBL$AUuum?w*R'1E.{$r],l&Tz+^sjKrE3n6QB>=@m-45B6/!]S1LOf.e伶ΖKynƖiX}zK1Zq-_ 8;2{F?yS,#;6|>׫4:'OA*-}#x;L,Eqθ->dӄzdzk6.&$xQ?Ex[7NVP/f(2TUT
3
n8Q=e#3

	U@M-!I~71|_[af3@6
D.4$=Cdc=J3AfTle/(j=:ZorCBAQ`1=WWnX^5%3mo3FKPB<hMXub
ek26ƷiXlD{7/n?ʪC<q^rf_}c/Eb^Fh%STUSN3N{ /mڈcV&zhMM+L`EyFL5L ?\@*9kSe4P
+ŒlVka1XQ;_a=LK:NK:Wx/lG7va0ӤĝtA^S_ލWPsR~ۻlVPiA[&89`vA)ďvC$cu.}-KX^L.'Έz&-[S!8E1#v*SǢ([N׮JK:Φ;ټgD M_a(_Ӈ29WҒZR1k8fnz
A.6g-l޳erǢ?uڵP޾929@@Ky~YL,=%{]K	%ը兂LjkdpջQFE-弋MLaT:@mV0t}0˟ANLDbbE^ۇiHy[wMBNxiiB~4tu-R^k:l8}5͚'OÉj2ubgOϤ^<g'/GEhº3-PZ@Aklt*h1ۺzOhPbmB_fu}`BQy>NXyC|c7ȺZ@!"[wr(U\!Hňu0&sٲ߶	Uea˟a2z5Rek4W%Rqy?H(oiIiI	+w2rePbmc[a^AWZK:NCLڬ,Xa b>`7Ipx]!Je)=NcdsTeQéYVw!tx]/=&gdz0>Clq_.T#Qjxayǯ&wu<r$J<&ňܺ1:Gv;vjQ2qN~^Z(ٍ_swՆw^:Gh-O{cmīALΚ52BMMS'R @bQ@*h/6U<⺔{oN(#`x6K@y01KNم4w}SAtFIgiOcV+pG.?!f*-.i N}[WW[1e:.&1MG$bRNMC|R@:)"pjxoZZ^,Ya{Cu5v6t7m](
>Z
NN:IA_kWÞ%w1Ք|A*N@,S}	bND:.t2J:랑^~O~pfR,ԴGJl~}15P]̠{I$u[MkY,Bm,ª wg|S@KK{jbzKT|Qo_ScBږ[k[4eswKy)}SfuEZ7	˗8;g|˘/_/fVw=_ͼ'f5zMbRض|h_lXH2Atu5
؍
6lr<_a_?-tuvoјHIENDB`kiosk/content/images/kiosk-forward2.png0100644000000000000000000000535207426061675017210 0ustar rootrootPNG


IHDR]gAMAabKGD	pHYs~tIME++T
gIDATxk\e39sfgwfgۥlo, 
DHDJB"&"$$&&@ *l4nK^f~9sl-DʓLvry߳-^5U[{fb&*||hPʥ+Ώyvx	'vpnyQ }j#WXT*PB&mb1HowU<td]W>aT#kno,ȉqP!рRmTF2箕B?pߔN@v*moZsl8c>DjrA*lI{9pV۫è}hacǻ\|u۬՞E6n$lֵ~_	ߪ
CPs
9u
IQJUX.O_݃BNe5g<QSƆ1c5޸7]n֜M|/ЫI{L,&ll
E8sC$ۏonVOv.
ݝ!$h
>ʒB(,\A[5H$P4qee/jr<pF};ʟ0)jlWE\50Xj
F}OS*aXRPMr<;@?z
,WZ*htZG?fYB`pZC[VZ8SKytހTJʨĢER(pvFWmԴ=.l~*=S'})$jy5ո4/Sp8dkcao
wojX3*7W󲸫;V<$M=mgrQol!x.68Q_H^)w@/KU59k`:݁sYFϫy;\4J[ѶvkCGu
r
'+GYQuQ_U|0pυԌ{2PߋV[^Ev5ϥ^P@zAeNy.}/(8>Z^>3-s+ZRkuakY=={ڶv';>܈f~K&_Lae||Fu1Y3:I/eLQ043`fԌ~+(Nk,dR3 j
;2/[V?65>,a#1@NudT,XI}6ӂnYQ+ݛ,``<X.ر&_LQP+N9X#>Èx.lMSwV!vf4a/VnCr*`쩵#a;k-0|\TT^/(kA jд LXh(蕊}۵ZIN@o`DQė4WR#퓜Њ`g﨑(*dNh_d)mq8$|	M2n׍V]ׅip}n|`겂¦#56a*8='Y(E;Ӂ(lBEbzдr腿_@+7kfgoZDQ!=1}9a}O=xH
&6;2["9GC/)z O=Ֆ43q)22ڲj/MS
#'4fogf\U8GYX\H?gsd;"#ޞ4dKk$@QpVN)ҭ~Vѣ[\gRC8~{NmS[]&>9WeBTwnwI.{Le
"?.+ӻL62HBDn_Os
|f7LIqHİʓ!Ef9%K
BBsEԲ	>e, i3B&>Rڗfn13yr
3-:M%@_jQRZeW3GFYL]2(*l:lp,)8zN$vml	+Uw?USOhE<?_Pam9Z֙vBxוz
K)z
s;n*MrXQUI&$hxȽXRGyz+
.D
9y]/rA\~
xit&,K:T"9.鏦ABkO@\agAͳr,5$h+@,!/RLN<y9xAbIR	מX\@$Gi.jMMYfވmGBc0u9<#xbEfV[Q81yΗ:5ue-ҔoǾ#0z
д%$hhGon9dr|i፤a,/umg|j]bvJ˗gAY5t>^=}S#ZװdSz$Lnyxu?{2'AK% _7i"xRIENDB`kiosk/content/images/kiosk-forward3.png0100644000000000000000000000551707426061675017214 0ustar rootrootPNG


IHDR]gAMAabKGD	pHYs~tIME,Y{S
IDATx[鞞̮ٵ׻^,2B`"QHASDx#)7H$Hy#Q("Ȋ`mlfwzӗٛoE)43Uu:?N
ݨl!T
 g~FEӤ:rC1zz}_&J,P@k+t]5d2`g4ecxMlPl,ryU|GhX -߳Y(d*<F.`r]JZ@W90Լ~+h}p]FhTE^*~xzٗN=U_
kaZ
",7Y%=!B)w~:x^D9]}-@AgZn렯OL+L&u>a8+F
Ŵ`	05%rz{`Ë1^\ؾ
lA6#
#;=8K.ހYin2ƒ_R ܽy3]@EREtMoɉ`c׶p-A(V
+J%T|)F@1JicB[eB胿
=3Xb-; (Y'N=7`XFC&MWOcY^¸(ZouQJ\+^VJA8zh{z֒pM?l#Ox0@Ls1GMJhz8[\ڽ>^ȦDεT9jqoADRЕclU
(d,vtݪ0˳OO?1,nzPn6M̲T?2	#܄f%m!X+x+3nta^gL?Cϫj/$kua˒BɆ
e1C]p@4;jg5%@_P25v\+ɏnt6{%uV61M`]L֔߾"-SN8i/8@&1V#SY
ngVo@
kgip1%N<9Ece^Ȏ{9H'c>ƟA!1Rά)V@Ui%2K%5kuKѪ)(*:Q^Yv<#c{Rۮg{aOnVݠx̢p$sQD?ݾ{&seU7}	
UpA}o/V`z2/GMU7g/sµlE1u2yC(a^R97}B]Nl=13WR
y0(ӒSR.|Wpgng͢\ɇ]C
ַ"Mnp5.0^hzsAp\X3ڐ(o"WWlMӑ#Lwpgw6y-'kÖ+5zf:a(}ZP/[-t^*0=#Gv;MhVT&}sT}~kaڠm
}J	09b2f 7S0C`/I0T}fhao+r#G@]
ѳdP:npAioMY{u=:$B#sVKG:6κnhRDz\'¸jHLM͒OaĚ
PrcSLOX@&ֵ;k-oI_
N,0fw8=aPzL-'6no┽DWa=GI&Jz.%((9soӂQMGvԴJ:,he#wK:IEyhc58%($qvԡ
(G~{N)NFчhNcIvJ>q3d>ɆUWtAwr9ݥD4iؙ
HߡBnfYC7?vj-otnmEvBP<q?.y	g싍O#/>Zm%/S[*'-%Iw6'&wl{V]dp\T=8ݡYeB8dw8ؓ](`4kGӄ<},acV@VJ"R1ʦ$|JaO)4
O19w!k%Np,Sff~a46Tv)rӊ/G("UyA!'jA	=~Dl
c(zA^b^wZ=4&-S@G7%(yt=C1cHJ7g(@v|_%ze2ѥJg`Ǹƻ~7GYD;lȎfM
0"-Pgh2FxͺhiqwtaQȢVl|'`1#cJ7?ƿ=F@y_p+h+Vlɚ&[]k{	c!FD?NGt%AWѿ=xWŽ.7OӯwOC]O-o?s}Ka<[ 6Xqȸ$!o~IENDB`kiosk/content/images/kiosk-go.png0100644000000000000000000000246207426061675016066 0ustar rootrootPNG


IHDR.S,gAMAabKGD	pHYs~tIME
3`IDATx͘mlU!&kmhՖZD"`%DI#h@c4!Tj@FkME+ -t
n$;3wgfԥ$'sw9s9Ypk@ZKr@H):0I0
P?-$0ف'g3>p܂BH$^nlpk(F'&l3RӜq7"#.ÝE8dS)7!Pig[OVQtaU#%NfU]shMES^:!ƙP|ob?\.((-(*H˶BJM[^h߂kgzZlM_vc1~?ĸZfZ'O@먼8pcv_
]R0&ELǂMEL8n:"ozNtDڶR-9HIh鑽(χгA]=M^t1z)Y2*%Տ7Kطnnycn8_Ppctsoɝ$5Dz:M'c1_^_P5fOPu+dOŽRK*bJm
Mf`Q[^Z6,:[&c
j>	[5[UЈӾ22aFK3GZ8S!%GT9&9-U'Sض!:Q.pphsrݖVc{Blk}'\"O{nMkN;A`Lҵz|J!vr6l0WVVK&s|Znd>'2;?>jOI=nZ^)fFи.gK`3{q:(_->U]1Y!|4hYF׾tsT7w%UB1NӾYaf(8R` y1
"h/N
t:gGmll$(j	'W~ӰqF\g
.V\9PyfN%»Ac?ɩ!cIENDB`kiosk/content/images/kiosk-quit.png0100644000000000000000000000272507426061675016445 0ustar rootrootPNG


IHDR1fgAMAabKGD	pHYs~tIME	!Ѿ"#RIDATx͘ou?x4Lݶɷ"V.aMhB$lUAAXb("Aj1
}g+tl\b
v}7$MOseRT
ScA綮-ͅzxfMY0_.@Ӽ#Lι)	PI͏߅?-^LvT.tA9
$y`d]σne.O]=ʒ*Byb̒_O)az4caf%dT6 俱<NeP#۔0w.f:{1f@AYKm>e$ce+`E田PR.gJ8J-vJy6%ip+|K{ t0]=	~hm+&B7ԏeЍ<ucQ	#KHEX{SC)]:ͱN4=dj<`Ro8a'A\m}a߄U[R`ݟngPJians:	@6w6u1]kh-m5aƣ1_i9AȄߓ-{O&xԀc`e,[}N%ZF;uH}C%r
	y&nFb0>L/v]zl484&qc
(#'E~W2/BK;3};7:$ڴW)?[sIU,ѹvgK'Y^3b#fwXԍeW1RBMȆ|~s-zy'Æp݄0H
k<LP0)t)N`(D^t*z
L,gjۥ^pݓy['tҷu2N{|W>ƶdĚnד1L%Y`aF"1)e>Mʜؙ9g5[
<LadRֿW^o؁;	}[vew_wXNR[Tg}B)3W:h4'3R{	$&4M[ozo߹ȭHݮzuMkkԏe(a2Fx?Yy$I; jCM֥
321:9r5kkdFr֥ۊ48g)YnLD(1:?cټ&PW_\KO{	FsW8/a%NJ6<?2SGx04hh=B{&BC&4{
-fъU,Z|Rc{Efu2_2IENDB`kiosk/content/images/kiosk-quitb1.png0100644000000000000000000000501607426061675016664 0ustar rootrootPNG


IHDR=ZqgAMAabKGD	pHYs~tIME,Qb	IDATx[lgk;];;4-nJYo- @A	UA#T	}MxCBvECCN*m.$/\x83v&~Hovn}P<l\MӔkUbP.q-\.auVR}uCZ*QB}pe0MSՠRq4aTjMnȇմIlmӴFEJL~:hz}~]yUPU8·Л"fЊZ"t]&PMM2z<[E1BS<]F `mV* _bQW2Ͷ}knQׅ(Uu֟f.Ә5
ĒŢį
bZ6I[LS<X4C^F
?KdB:
<u7vOQd$MM
]VgpQεuoº7ΊQ=_=A*dpmUT6]9q88;cw	_tOwGyc„)x0=$Ԥ&4CsT*o fMJMbwu3Pb1Ӫ$&'1M^M0 @7#*)@1ctCiߎ--ۙ,<sY6tf mIi_	Q>5?	JSqN
ѥ.I\E^iC!`xm
;t(i_}亻1jnork60}]Je(IݫV@4&}WRS`'&&@>N53Ǿ)L:1>"q.!mxr^P%|_nHkW*K⪔zVv(vQ`h%IRL`=#YUT9ch%GZd};t)d{fUTUt\LT(Z5X-Xn][n#Æ3bd}2TSط$ms%~+5<G8=81gFٷw&<rVYU~U)jQ^njw]UdG\(|{'Fak0	0뾰Sŝg:'XH,y+Is̫߬[0cUk®ZƥYP*nl6F=m Izc{gay8o<	~q烗'#ap9I08*,	^eBbnw!UO3 ![h+Ôw4C$I4\f.+r-ltKdaֽa9a̰4)g	K	WS[W?"g5\o=qeOũLVd|mUrE8]v V14dz

_픤G_a':}lg}Rbȥ	1!F.M@
Wvȧk|@>bb!&%V-e%TZr吏0u]2vkzhn	dW1/>#'vD+YL8K\܁8#ù;)aF.H9'
&d;"<|W}6۵4(K|MA(zUZQ#3M	bzݒf<I"nk<w`lG~%A0'L_
tvtDR<82w_4QsaJҖ+	:i:T5y-
EW :gW4e0$JK"]Φ5)NFcGb|0A'p2:N.ǃɗ?g~o@^s (NI7L,(wgsaB?4]LVWĵN}3bIBڽY&sGQފ!3ɣAci(1?okj67
EY'`>+Y{ww4OՁz޵JӴwxO:h/]BTs5
2,.RYtͷ?d=mZKJaEB|>6۷sb75Mt* W$Ғ`W%nb-xS-J4
6I>6\A7W*aN?.[?ΉմzvqO=܊n[WŲo$~{N6޽P<~S-ITk&[5o2<Uk},ylNޢ}G|,mǕ@l^6FbVh[$LWwxT
oLrIENDB`kiosk/content/images/kiosk-quitb2.png0100644000000000000000000000456607426061675016676 0ustar rootrootPNG


IHDR=ZqgAMAabKGD	pHYs~tIME-IDATxˏW$3'c8" EH" &E "l("E@Aādf왱o=YxxdGDH5w|;sont,#G
{ߝ Tkn;L(Ɓ>R`$!!`8σ
kfu!¸MX4)HS|qxV>uul{V|(	X&βtJY,N=q/{}aXGv%+>\
p߇p4IflmPM&˰}I8yp]`V<e[.CS69IwH-l1 `{ίֶw |&T9$ZpTy&`)s<-w_qΤڎFTQ(Mz <gݥ?uJ틠[.A+Bx,eJid3%mQSMQ:^vb8b_OXK1YQ=m`건U186f~	=lA'.} ḑ}dyC<5Fu4nZB#9.GzeR	eyt]LϰC{GnvG3Dua{2WՄz_ܡ2:;f?Ġ1#F)bu#O$$w$0Y,pe˫&+
G(K:FT@h6qcʫ&#!mʫF~M0܉:D%z0/:%@@/n=0Ch\LC~EFGd0nB
SV{FGG)\GOLI1
6ҡXj~[>o`ZZΉ`^3'|
5Wso6EBuba%jLY\x̥s_>o{L@C=jcН$&
R#Q;W1fWc%ٺOع{N[NbPINۨ4=s	uAE8ފBwuxFQ؝6,Y۞@hoҨכQ+5W-̮F%5%Iʁ[QtI
a5,`
`uuQ:.e2nG?pOC[M}qBqi"p2R{:pw@kehAbhƛ6fGydY:|5a1݃jp{Rek6.q%*Δ{?m
5Yk[uL\bDmE!OjK}Dג'",E	]4#7xgl.!BVb,OcX@AIY{#æ}_ma\:YIEYLΥ.}yF!hwY.+J9[:XT.ɾ[ 8	OzlePh8	ΚYi"sqwIQݰ: B'uX]V[5`iqBLzgd@,¸iJ:WԮ<nmr]RlY
*GN(uϹԷMdmƖIK}mfa%a]ƶQA%a$hۅp=x}tRw+]FOLV$b
E;}D3'zQ?梢~$e?oJE<=Y&ဵm)	D~_X]o-zBB.͒uņ20la6'wޮq{1sz4e`^_	i!w.#‹8OO]0l	v	%kW9Q?i*n<T^.hڑoI"y89u7'd}2%:en77[Lu'e0CPUx}ޑM_'kw狥G骡OxbMo
P=ȲrtiBKm<%2?ʯb8pFt<a4]]VɾWX*rAMKÐUsV_-TdHz:ZB/}o*IENDB`kiosk/content/images/kiosk-quitb3.png0100644000000000000000000000472507426061675016674 0ustar rootrootPNG


IHDR=ZqgAMAabKGD	pHYs~tIMEДS	RIDATxMG3===;^wwıD@!EQ ₄rEH E"q!\n	pB" CCH؉َNޙٞ,{fvkl>QRw__U-8~Ƹ|V7a{fo[xuA3*6rkwi8NE~{o
Mw^\@mрt1..n$Ci
<ک1δ9н0?AsN*;t,O	:ha=ކ;N{
_.P80ߔj`Wܚ.&Rka9xwCw:0^ض}Q%}/‘{.-I8{5p]-[.ЛmSkєpYVK&@kY3cQs{ax~8rk)edf$heIY&5 MZ02$ܛs6c8<p<0dzI֋ȴca~8(I<գc ll@ՅCq0^ubl'#}kl&WNglg#Ъ%aͤӓ5EΟez=p.ic0e	ZSx^|[lpZ
l8sISܳ6!ѧk*P64$	DCxm1a{z8vaAk)law+.ӿm>e6׫m<w@g~JZ^eMPo^.A)˱;4kػ*z5Zڟ|⩔ΓˌxoxoVsUKag1\ntRKi=w98:cZҸT,OrF>x}`Qp9=0I~>KH0cI-e.9gc
TXyK9`Vh
.TP4CrD
%rבheavې{9л+diOTOEqfGS&9]QxkK<?mؐI"3%Pe $b{ȶarB!F~Bd=̶A70
<08y\7P-`_Ds(|6`U:ˏe($G|	^UX-8&.sͰrH{Ce8Yek,UK"d;,HZKx)9͇OiǍ6DTYjq;=U^_fb8Tk'EwC$ֺb	ٺN\.ƮtC^:q%+ZC.tCz_}cЯ&1
1i ALtIRx\"3]EyMwݙw%In
/!YEn$1,w؁cx$I>T/tI,FIv:2yF_z5>6Á,\?P	\5|*='%IᓕYq(>Yccz)6C/hKz	}&TĪRSY)-ɉWáTꞄ8Am=$NJ{>qɦ5"b?^J`W%tO=үye%؁=}[]u
?&CYֲc爀9F˗	~+JUGk0șE"UZM	[gC6OWtfl>&INBrXŃ}Q]YxV ˠ?RI7mjUcIHKd8Gw8p4DJڗic:NyKY~Fa\G=so׸aZwm'2b8}4`zc_w͇$oO){D~̯I؛s4rF·Zeɾ]%qآY&29WQX>pP۔L\#Cl	`בeLCDً"79Y>YC}aK9_VD4opL/dyy49;6o_.ꄥ].ʅlcJ%d<[#,?>zM1!NXDDv7A5!-)&dO>{?3=N}
53vl`%8aixtオ9;Q
!+IY&'~cMs
GwL*R/ܞUsIENDB`kiosk/content/images/load-throb-anim.gif0100644000000000000000000001301607430313161017257 0ustar rootrootGIF89a#fB2jv&VbJV:B.2
"&zƲZBJ

>z&fvRv.r*brFRjNZ2:j&^n*.^2rNr>Fކ"RbzV:vVV&ZfnJf&*₺.n~rFނƎ>~J.frN6>Җ"R^bnBJ^
j
Fz6r~2nz&R^~*^j.bn~¦>vr"JV^~2fr
FNFNRJ.^j>r:nz"NZ.26>bf6jvvBzZ*ZfF~n2bn"*Z^r®
&*VfJR:F:r~6nzzƺV
"*
"
&.>J:rbJ*ZjJ2fv6BFj>vFR>.6:Bn>F
"B~RZ&.6fvFҚRNBJV.Zjzr:FBv~*^n6n~B~6jzf>z:v.brbBNJBz.6J.fvFBւ*2VR.^nZR2jz^Z֖N^ʂNbv2brnnzf2n~~:n~!NETSCAPE2.0!
,#H*\ȰÇ#JHŋ3jȱǏ CIɓ=h1(8s?8MH@=$h[k[RCL)QOB6(rZ/
+$it&*@̍M$50O'NHi5@Y7XÂ\I`P(w~4`J7-h,K2<{ƁC`FbOuyMPA8ߞ9 1T\AtϖAXYIWM̜AhHPP.$e.'*q\T@Z|3/,+x€e8PAR!)jBCr&0N
ia8IT	.8`
yrrT@$`Abhb ܄@x(fTR8UAE10C B&0x)E̢#tILc)p}PI1$ʰpj0Zr<C6&jJ@J'pEH@R2>rM#H$'\@(I$^TpL$ p5	q@tbOn8D ,0@	
Pc'P 8P@(6@c@O;E
5nL4H&AXB.X #P
008s:@wC*4s'd-	oMp(Z ,!7r!4,4L!"	<n"|8B)z}dH$AHxrM@U0pH@B.93xn-0ap	Lk4Dh!@h	xޜ$PϘxA	 	{}%l!
t@3QrBZ#"43'܈FQ8K @,,h$	<N @zHр6[bH
>H [@9p!g+c	QU?p8q]y (^$AH(CfB0$pt
𭿉M
4'fqpa	 L{VBT'!BE/ă(0AMdiM[p"p0
B"Ȁ!@PCOOTT*+9\G$x(Htؠ tT%(BHTH
{a*@
\BBq>DB. 򐀋@"ъBS$>т\LQZ1QdNB7.e`
/Ta'AW!O)	.fU#r
8@/Qz(Cv	<!|
$a6f ]* G@,p.\4Z1j/@aȂ2,Fy ߴAz@UD᜜`!$<t,A"0SyeFXd\Y`#0A!ʾ-DZ5փّ1.A3R hdoHT T@#
ZDbDꠉk09\+7!W"dp>=4D"	j8ZCO;A@b-?7̡.0X/
K,a
.J^``A5	A"	P'$Pf(\	M
Č}$pjmFx	 kp@5R[UKgZ *+ZL/FB I	
_!a>aT(p

܁(BI
*xF TU4Wmr+n1u);SP|af+<x2(A[H5'@ S"(ZA?$0ms(@)p
`Cke@wCԂa+@!fpX"l0@?\wX!g?U 	x 	a 'RC\FNp	,fI#Љ0C$	$P9,EA OR#>e΀0APˆG8	"b	L(BRo(c	@44aʸЄ)?|3ٳXY	"A+Tk8A1EPL&0pAh3
$`>X"
TUqh1h
 kCU
pD@dg&7C& gr7+	۠KI*^1q#X(*,؂.0284X1!
,#H*\ȰÇ#JHŋ3j`Q@)Ȑ'KFE
Z< RA4h4TA&(ZlIX\&ș-_>PD{&MFZU#A
xR-%

H>	ji@6
ڶÈ*ЩUȚ]A
h$.ނUۭHjm%2MA80#tECN(rB7pmiDYرEGi*(p"DQyo!Y80
$Qpʀpp(
Ԥ@7 `>`3N>pEci-YD8!-*hf\0,X
H!u@\]6$8` d>P y$H)9`	'1N([7p9nF+lqNcQ}A>氩99
9Ơ@pr6؅3hYH^x9Pz@Ʃ
4̇4p9C
Hq3habCK(V6ӊnqR-6@+@)'\e@υ(,qN+dh;m>pခ8RF>Y)I9og9h_qᆾ,	Y8q 꾙d9 
YMYx-$
(Ƈ\8o񏶚6Mq@svXج<B9o]
+2E
87Jl<cxB5r\M+gvLq'8 n+g>VY~B+llA1[a[׮Bswgqәt O#DԪz'T
omqob
'8G>v*0X=v7DKR;.pVxrϨ+]TPBydpzO	vq38 +DE$T`̈Up%+W~Vg8;-Q[ӝnƊ.?@LTa\w3Hٝ73YvN$+إ( +"Q\43
9N[W4DhA8=Hp'BAJT"@16dC&q$'IZ *	qxORRtrtd逤(2lLZЂD],pٻhfxund>[kfsnҝ0QN

PXAG:W:g=φK6sqHgu5nVI*
}4(O>Mڤ=1 x4(WPӜ3x|$G!ZՃ&#Ifl}bf.ɇ]l'~ys NJV[ꍀPeI`"vRn)[HFXFXý"Y~fDIc'D\<>0Q h
T`.vPl"kN`Im\I	i6t_>f&/4Hhny
1iGm7~#Pu<V6
+o{],[ŻItcX^Iҁ]V+NZR^rc<wI
$J.HQY*Ɔ
pXHaxf,S[#Ea$m:<
m…#}5A8\<gh=(K*0jbJag=1P5(c.4˩m’)W՗Űuޠ/i\6'@ T'vQo5-r[b<O<WcߓrZ;g6ivmRGI;'@ZpvswVO}Su)ܐ<RPuN%D1Q(ԹWnMM?|݀n8\w"=HUh@2iǚ(BUɍBDW0
(Gw39+@EY`HT8jyV4 ލOS`pkB,@43y|҂7qyaX:
v٘=q'}c͸;'T!rha=oKiD4 K]O0*8@aR31]`ҕ{^b(h@Sl`CBQa:B}T%O	d-~}WQ'үH!oh9JDx7N&q
؀;kiosk/content/images/load-throb.gif0100644000000000000000000000603707430276376016362 0ustar rootrootGIF89a#znq{yvuouspwptvxxtunwrs~{qlX}[t~\smk}y~z|d&!NETSCAPE2.0!	
,#n	H*\ȰÇ#JHŋ3jȱǏ CIɓ(S\ɲ˗0cʜI͛8sɳϟ@
JѣH*]ʴӧPJJիXjʵW!
,#	H*\ȰÇ#JHŋ3jȱǏ CIɓ(SL-Ö0[6	%͚q9D;oT(Tf@
TZԦPI"*uѩC.4hӈTKPViOZ-X:((ݤpٶ}m]rU7_PZWY!/V1i1w}wl4{{w4k]Qh̦=۩YCnʻ7߭G]<g<]WO-u	]feico|y?w{Yw%_ğG!}Vǥ\Nx]i+u ($h(,!,#	H*\ȰÇ#JHŋ3jȱǏ CIɓ(SL-h@ H``˟@_dyf"=FQ͉
0`"H0A
.(ĐkW

a➸FNRH'Y$d]іa@!X$~B0qE*V`4^MF4j8rΘA	230䃬Yh2eHF Bb-M(m2ձ|oHJ `X`@P2hrW4,z!

?aHS;S4Jd'4S@=v 恉d@2OpAHK)42bS
D="Q$	HPC4`EKWЀ@Ǣ`\ђM&eA{
	lId "4::D%cD/HeK`\DӅ`_1a4a(R4bdQSc @@NDs	JSCvE/kprHKtd)ST_h+DFC9'H
,tF
O8M'͟FF%`%-%qPIi4"w$D?%AzBj4
F]AeqFKmhcѼJqIEJ#D5
^4d-"o4j0~o4rdF4saZ4uVF4-LpuQǃ9ۑ<lsDKd	|G-07՝&aolWGDC/jmzG4 ՃԠ$[0Nꭿ/COWlR'0A:G#2='d4'[D A,{pEcHiڶ1ֵdĀ])7ckH\=iDms1fC~RA2B
˹x"sC
'ځbXvdB C+GO<A~+p
 'KМ(bc-Qـ;TaOxoe%h@8'0Q8D	."0msDƊ<--)$&(^p|YZEfl8EFÄ'XhL⒈ZX zC *
I!	20
pha
=IdRJX{f^LPb`ЦZ2	F!i(8!-L4A8hdA-"M0?ĈlXYB
+(Rp#F@XF~
0BHD23'.шDU/8D&R!:!v؏2@7H[\1"M32<@hO
L(@*:!?-nPZ1!xOB)L$FV mApF$P#@!0CL	d!3 9)*
V
ϠҠ 0`dD^@Ad&S؊R$< ^d`S`@آ"H蠈 $/{@~a@-&8
L@^$&+]Ȅ#5<p@ؕXXβ.{`L2g9 ;kiosk/content/images/load-throb1.gif0100644000000000000000000000623007430311235016416 0ustar rootrootGIF89a#fB2jv&VbJV:B.2
"&zƲZBJ

>z&fvRv.r*brFRjNZ2:j&^n*.^2rNr>Fކ"RbzV:vVV&ZfnJf&*₺.n~rFނƎ>~J.frN6>Җ"R^bnBJ^
j
Fz6r~2nz&R^~*^j.bn~¦>vr"JV^~2fr
FNFNRJ.^j>r:nz"NZ.26>bf6jvvBzZ*ZfF~n2bn"*Z^r®
&*VfJR:F:r~6nzzƺV
"*
"
&.>J:rbJ*ZjJ2fv6BFj>vFR>.6:Bn>F
"B~RZ&.6fvFҚRNBJV.Zjzr:FBv~*^n6n~B~6jzf>z:v.brbBNJBz.6J.fvFBւ*2VR.^nZR2jz^Z֖N^ʂNbv2brnnzf2n~~:n~,#H*\ȰÇ#JHŋ3jȱǏ CIɓ=h1(8s?8MH@=$h[k[RCL)QOB6(rZ/
+$it&*@̍M$50O'NHi5@Y7XÂ\I`P(w~4`J7-h,K2<{ƁC`FbOuyMPA8ߞ9 1T\AtϖAXYIWM̜AhHPP.$e.'*q\T@Z|3/,+x€e8PAR!)jBCr&0N
ia8IT	.8`
yrrT@$`Abhb ܄@x(fTR8UAE10C B&0x)E̢#tILc)p}PI1$ʰpj0Zr<C6&jJ@J'pEH@R2>rM#H$'\@(I$^TpL$ p5	q@tbOn8D ,0@	
Pc'P 8P@(6@c@O;E
5nL4H&AXB.X #P
008s:@wC*4s'd-	oMp(Z ,!7r!4,4L!"	<n"|8B)z}dH$AHxrM@U0pH@B.93xn-0ap	Lk4Dh!@h	xޜ$PϘxA	 	{}%l!
t@3QrBZ#"43'܈FQ8K @,,h$	<N @zHр6[bH
>H [@9p!g+c	QU?p8q]y (^$AH(CfB0$pt
𭿉M
4'fqpa	 L{VBT'!BE/ă(0AMdiM[p"p0
B"Ȁ!@PCOOTT*+9\G$x(Htؠ tT%(BHTH
{a*@
\BBq>DB. 򐀋@"ъBS$>т\LQZ1QdNB7.e`
/Ta'AW!O)	.fU#r
8@/Qz(Cv	<!|
$a6f ]* G@,p.\4Z1j/@aȂ2,Fy ߴAz@UD᜜`!$<t,A"0SyeFXd\Y`#0A!ʾ-DZ5փّ1.A3R hdoHT T@#
ZDbDꠉk09\+7!W"dp>=4D"	j8ZCO;A@b-?7̡.0X/
K,a
.J^``A5	A"	P'$Pf(\	M
Č}$pjmFx	 kp@5R[UKgZ *+ZL/FB I	
_!a>aT(p

܁(BI
*xF TU4Wmr+n1u);SP|af+<x2(A[H5'@ S"(ZA?$0ms(@)p
`Cke@wCԂa+@!fpX"l0@?\wX!g?U 	x 	a 'RC\FNp	,fI#Љ0C$	$P9,EA OR#>e΀0APˆG8	"b	L(BRo(c	@44aʸЄ)?|3ٳXY	"A+Tk8A1EPL&0pAh3
$`>X"
TUqh1h
 kCU
pD@dg&7C& gr7+	۠KI*^1q#X(*,؂.0284X1;kiosk/content/images/load-throb2.gif0100644000000000000000000001045107430311342016416 0ustar rootrootGIF89a#'rVgj
>K
.6"&L>QDf{=RN^:

j6N"x
:FbvFR$Y.2b~D*2.
6A^r"z6оjFv=2"F*VVT-z5."j<IO&-*fb
2=#6ǶUJY,'BPnvAEZm,Mvz.Z8RdZn"$2ZFrb62/^='~f*%v82nAzj""'^jZJM:U'n
*3
.pD(6
8vVh5.v^@P&_6frĉ&>d"*r22"Tr)&J-^l"&f{zC&"2FVzd
.:Jjb&[׶B,#H*\ȰÇ#JHŋ3j%.A)Ȑ'KFtK\t+tQ<A&KlDW,X\&ș-_>xɃ(D{&jMFZ]@%Avxt+
,3ȝ]\>	z]f$Xhնe)^|vN]X@ǭYnQ,Aqg`U~ϰk)Xt9Q.mbNEU.tغ@

epgKQD,rmȩ`!JusA;
eQṵ]6'XD0"	<PA0-Fos$.HeC4*9P-h"2bؐŊͰHh#tAE핁-K8DQ	YR.t
TPNbe5:33waB6l @o1Ѓ=4A5K覽2@<uA<H`г&Qϕ@&p3}bB/F&
Y_'>ܡA%A%]DYB.D
a^`b]AJH5Wtr5ZBt7Y1@(i2`1&rF
6B#>@.5OPǤp̮(C?0yF9i06	8BOPȃ a
	T0n6Ӌ	"&g@Pp@%f 	Hb)\1 
3*&(x"B'Hs
V @42aNr
-d6lO4ϚK`^I] `c]6`b@;N	"ɧM%hLR:Pm	="<R Ã40Q+AH0#b=ᄓ){SI(CC
9.:2rͨD6 2	x2
6`@\($Q
a)a]
C)
Qg|B50Ұ
 FaT=\8h	Zi/>dxw8QP;C0C%4Y(D!,p2+087\,"\!?0	B`YT
TI@CP/@a=XF€95<aC3z *bC0BUH@ao8}"@C%fq@0Cc2$}}
zV@
3&`8.X
gơs<D,ai8BQrD=hPFlpP`D@^u܅P	rg I2xA% ܁C
)Wn0uh9d1
(@0bacG;VZpwȄ praXP0FH
P
2Da̰zp35FZCX2ah	!%J $D
 D%	'L;䦂RFpG:Y=أiOQM:`Q
pCm	@1{Lx3lcP:W&#
@:P'XRl@3?AleAD9)r
+TzGhG[Z	P1шAn<"AHC-F'ǘd'd@=ID6(09T" 	-B8`/`o k"
`6x`mP "a	KuУt
~JHG@iH`zF
(!HBJM,HlOlZ
FF^ ۜ` fr|#8Eph CȀf,vmކ; IlA1*q
,#CBK ?3uhJP
	^{Ð,\N[PhAրpC)tp hJ+xiaCD=C>_Ao}H;?iXCZ.Qdbt
T!	pBn<8VGQ
` p$PDA	U8G7Ј$yw 5J3(HC?}p9TntQ5U=fvnu*V
 P	p
|‡'pu=0dEwW`CTD0@plpP	G אWPH-'&J	RP	!p$
uQuGy[
6
hn\π(UsX0`<4
UuIY`2`0
6ij<:``t?[0uY5
	0gZ 0100jpF?74@0;@S`
	} 
nLiPHB9	=P݀		pIe

Ud(P=0	p0@[i@F 	`
|p! H%
p 
P8P	0
a[WFTc
?0
0
@=^6s9S@hg
pvnǐ"v
~(RP	p'b.H'P0 	i`b//@]0>M	iP@w	
(~MTP
	$)
yrP
pb:
x6pjW	>vU`( 
p
 Fr,>03~bZ0L}bPׁ\``p-@+r%	p^+sKp*~"
0_P,cgH
`P,P,@ @>de	PC*| TB!(`6` $*0-pp$drܑuS*j@*u
@dri"]ro)P+vL	d	Sp8A5FT:e@'`]PqAP Jq3
@ }z	p{Zqa|a}3wPo؀j!%PTdaz7ؐ"!|Qq]}JF!Αp[CP`-`FGA쪮JP͊.a=1ZJ-ү-!
+$ "j4[6{8:<۳;kiosk/content/images/loading.gif0100644000000000000000000000044007430305435015721 0ustar rootrootGIF89a!NETSCAPE2.0!GifBuilder 0.5 by Yves Piguet!	, COhrUMff)U!	,!;qU5ueaZ^%ԮL+!	,#ˡ܃I9jlGb"fu+S!	, zlfwQ[:;kiosk/content/images/print-hov.png0100644000000000000000000000614207421345327016262 0ustar rootrootPNG


IHDRrJ\gAMAabKGD	pHYs~tIME/3L5GIDATx]pu XR0E9%7mq::QSU;S4m݇v:ӇtOʹI'n'ԓig$Iյkǵ-K֗eQR$A,@,}DR-H~sν|ûx_w+;.ynl] xtXbޛ{؊@*k4ħYv> ~a@5סl£S[-wX5AyntA2(
ܜ-&C
.y6#D#HDHt*P,BQBRK'6rwk,Yȩ8c:fu[ǜ=ֽE'4A?=\X^,{a '+GJwX'WOfv4聜I,YjGZx=6juqt.ds0=
utUU0JpS9eOH9?	){ov4a	K`Eg3
*PxtkšAF k?|݅uāSuj3	\bodj.rF#8 lkWQE	Q22aw	?jV i6AـzM5laG'	R^"YHYyGRR9-is5kOS:MuEf@5%p
z3n$XQMX=䠦TrGu䜴H.ak"a+_I}b7Ou?ă)YJgFd;,F~8B9jh{"j`c㨩 
`T{iؚ%Xa{˨b>[Z;5NDZ452]}NM,鬘`
\>oPkŞsgVp)$^oe8?+uZƎ:84B:_8wĂImmxd]&s=Us |1 QWplȿǙ{V~]b&f
cGxgM}cyԳT#w4\Oh);}NecokQIgk7QC""?Vj-jTV{\,d8uDvFCjn#ͳig!M\i8zXGU6ruYa{썺؀#:#5vu;'mG6:?c"$|%@Nߡ&]m.|Vl&2BJ-b1+mH<:pWH6zSno3xZ|Vua8NDz^MkjK_IzXoVX/~ICOT#6y
T ŎFl<Bs*y'$3'ӔN D.J=: E[[a11F
_g6E5b3Kr8&__(5әxYL9Wˀ0yay!jȵ5Y"rѝRpGT-l0}"M!iP8Nһ|P'~Qc
ȓyqV)iV$dܸA݁XJGO5z46!];=7nxy<6?XTV{5
2x7^k}ؙK5lQw`F-lȩհM50gc1"¾(;5z	肂0H}&Nuj"+DЫx\7T*aABzJgFtA%t[z<WaXL}5!=qFn	k6.qI跙0x^?H|H'V0(_	[xzOg\CKui'wx}L*]օ$۪4*!8\|xE|$?ab9J_OI,rհCd^!;n0tPI15A%d1X0*әҔ/
lj'8p&jhiwDF>Q`PȎo(:ic_gS/i\>ݒFs$,n^ x+2fjcm̐EUDP.PX<3TR݁+q,w1ԔP<KuڨDQQM"=W8JI3<-:p
ZZᑷ/m,,БW5W5.d<O̡ZdqeO$3O2}tu9x4Eګoo\$bULB1d
{bdvJCjS	9YV߷37nrL]شv8I׎fȎ[o]f$Ub<>BnWq.o6	<mKU|
ooB$_P(q֍@|{ohdL	n+d6ơ#9{*[<l믮Ajĕ֕k[~_K
~2B8)+3ZȪJ&..`GZĕ#;	jldanng.4{3ج#>yBRqPxzXiC:	(f<5Lj>ga+EXZgz8g.@&^"SDŽԠ)QV_`=hJ쿥1֌*e%Nu(WB39V`b^z7;-|Kx8h]WD#!}Wċvxɫ:en@iݞЗ~dnxr@8(sټ E'^@77Q}i_;gCp]a'JM

wRܗ#7WwJ
kO6
IENDB`kiosk/content/images/print.png0100644000000000000000000000624507421342227015470 0ustar rootrootPNG


IHDRq"hd6gAMAabKGD	pHYs~tIMEA!)"IDATxkpu %K.tlL%>LQǘJ'NgIv_J&Lg)ɣMĦخ+H*v4%bw7ŋH.3;$vϽs݅-|z7y_!nJ80?33?||slJ!\ffH$۶0;?9ș9mpI-w\6~,-"ژ
:;-;"Z{;_||K"t
[& $l5\.IeA.'=嵜ݐyKĤ$y[b5BHl0My{W$0m%/Vy3aq	+m[]6e"Fu߻7X&\ˮ[ٷS@:
-Ṕ2*[ታy6-(߮9=Z7][j"w9QeGq}FNKKyaέvu|'y0q&%sn8!f>sHMJx%KN~PPU\A|2N6,,烽4SJ"RK7C=4n۠ithufvh7-S~gaҎ+(n#7_X\kd(u]Иױ1c*-MaOoZם/5]:mVM˜
7jˑ$pmv^grqYkBRx:D=Q˻)rJ5jx)RwtM>']KAɿ
;ޫQ6ej֑87+I\\Bkh"ូ^ee`xT+Bh4e;Jכr#chq>{,k)dhKmaxDk<v=6S$&Z#-Å}0i1>Sֵ\53>S+tcBDvEKlO^'
ckڬF#6ԁ\H./WD7s	nXycHvӜ8pyW~Uw4FS,o-
r={3E[l?`[ݑZjt:h
Ӝq4gca-xjp?FSDko>}?>ͅßS (vht󟻊j$v>4eŹpA5ǒR$-:::R&8:@bWtSH$"G*y"$vECGXjQ(h|m|-;l&8:@Xd[dkl(h|!cQq,Uޢ>>uxMFLWX)}(*8EIFߔgYzc+BAXmȮFi•k$"d|!TO~Cp4Ji:t#31T Յ#@tҾ0GΑB
q\?xɶX>'?RM:E|t\:,̶;Hvd68r_b3qqQL%?++qHiA^8v
0mhGBBjN\X(X/?#W-gbxlj]M!TSzm{2J.@8dl12>:DwgbNA,XjZ^*:;[ƋZ)٩t_~9:`vK>J`#jttsSGuTK1UFo!ly0X$1gi?'KǸ'P-/@1
|$G+hx0*mOFI!&摗pDRѽ:^_zMI-UDZ=-ttc$#e^:x2#rmdSXvSG+_|`yIu,jB7ݍjx><re|!|8t%gdsEaLa5T 
cd0<qH?3V5|F'eӂ?>-uU}p`lsKl
vK
U	58PfR'C|C<F#؞طV٪^.}eq|˸\2U-]ioWy4+ACPV5S(AgfF[@w
p^#/唙g38݊iD&9%p7錟@5S
vc<4C_EhK`6h!A5S9P,]{O)@>M%Տskgqlt-9
UOGH\sFۣ1Qu$!D WK]
ۣZem*^0?iFɧO5bs$^#nR2%}FQ&4~eV=7vþQ@&1׮am`(*`~e>S(T7x5'kDlOh]xf*7@FƹyU
^,wk޺r,Q_O1Va#!/E77Gd
ݗ;aֹJ.,Bf-+2kg;w
ub"O"++c+~+J};=R7jS!,1Zc
/_y!(
roUnT߯0Q9'*3:s+F5	Lg#7yQ
oJ΍
;d}}m;8[5
\ONUH7U>D޿D,`6J*d-wQܚtg,L_
HOHf+5wZ3EXyI{G;Xq7@_?f95+SW#W窦 
ԯyqu0myj?7_x{c5>Kgy۽SN__E3A6/n[]%8{~
U^IENDB`kiosk/content/images/printB.png0100644000000000000000000000617107421345232015567 0ustar rootrootPNG


IHDRrJ\gAMAabKGD	pHYs~tIME.2")FIDATx]puD$$Ԓ!Y֗@TVmx4dڼd2}!<MT:զSJ34TT(IlQ(6vDbw{pKBHPVZ
w9{>݅
@Ø0fۆY|q@"9(7\/IPWŢk(>n7"ϔ`@e6>-o祍am0`rBQ>daAۖ}7H|0,ZIj]u=ߺ?_Y0"ܾ
39,9q
>-rR˭P"Xy'--T wHy86Iq^V$2!mYM\c%Rkke *
D`s
*o튲7#x{hcx?lWP{Ԛ7'po RGL݂LF4xaAo~MO_ѓU	kPy~/Dv?pqed?MԶ~qwڶWnܔ~$9-wH]CpgEYҔO
L%L%xkw}qzuyh*jƔan'َ>%l$I^LLOC.ՇSu2I0޼&G+u5ykW֜+${>WbIfTO#^|C;Bfa(bPMyM1`
IѨrnV
1PqSGO᧻LU#s
*ڶ{d'Wlqm]o9do&'
2dN4X\X_qkCw߈ax*4<*Myi䡽t+\GLzK] ߌ3#™{^+E(ϙ)su"GvD/
Kg{7P	^:ʺ|՝,7c MTgCJ9Q	lu77<xg@@mlrɑŢpBiQjpF{^+՝ݴN$Kpgᱛ%ɳКnS	b4yOڳѶ>3*gyӜ
3S2#Ru=?3T슥!	Gk:೿>ADf艨^埿:p?zs^~S։Z)mxD4Fvt&kw[n
y'˶XZ_Xkj
n=̅>Jqe{tsm9ιvq_6mÕ}8"Zts%cyTj
mFۺ1Wa8m@[*Q9 <5TT.:\Ks<4-$dZxGοBzI78rI0VAy޽ Y;(\ mn	tzqh?э?@t20ڶ.FZ/L@#mp|CNHb*u_{CO1&e6 c{%2yfphSxr`/'?ptvH7A<
:؀	+aɗ鼸s",F%#M!}3	^Qy}!Czoh\	DI3:?Lq>گL$2\ra**ј;vu`@/@rQ̔kv@/?2zT.rkutsP,
8+xr!0tFY,:D߁RBK:I%c%CPxM'O鴤|\!>-A5b\ۯ판i
i
sGu,>}ȕ!=e9-ayD9?|}4p[%`-i1Iwr\^< $LLJ||/)-8FX晥*XMA,Zg&C&!raxr:–|\#(δhJvsP<'{A,EEOp`hBG%WNqq`9	#Dkkw>%fꮌ\&AL'{yPJro.g#pOviJMorc4UzCgH^Σs$nK6\%k=n\l;NSh4tYTG8^oxQ&0]}%O1R2㻻i|lO>BΑ9b|w7CRN!%iC>=)ilVuіf!3)$*Dj7ڻ{nyU m#qEV
{7ÖW%ߤ1tS'v3}<zbZk<z
ƞn%i/?wy˫7]d2Oe}mMIo\TiW 5P/͕Z$^ƞZc}%Rnp kU!d~<LކSea|uu@fO"g4<9.m>
\/0ٔ|i1oaǻ1dU^8S
&d^TI"@$??=3-ݹnokkpJ%|RI6&?"e;R=W?/_Xݚ5m0*(;Dz^ؖI]m79aS/s'јsd]1-Jaɚf?;0,o|Rd]{㛞!XDEefu![UQ3@=L67-ɺ5]I^
AB8zvj;'
޸^<prZx(u7_D̮㫂
H?:
kIENDB`kiosk/content/images/reload-hov.gif0100644000000000000000000000430207426061675016357 0ustar rootrootGIF89a*'AJUZj}ڜv:FT˲ʾXblOV\'-4ԁБvyks|blv~џĬIQWϔSeyK]q3<K߳״ˈ᪶ڊ:CL5;Biy݅إqfvn~|]nͬƪ"+2<M`t (NZj΂PcvDQc⩶S]haq艗_qͰDž}տӵ̏yAHPVhzfu.8EˬĨk{ctOZeYfw!&.xl|IVf38>뱽簼簽ɨԯ޽agnAK_t誵pٔӎdq~ѓ _ju|맳nhxRX^vaoȟﲾɹv֞szkyhwx!,*'?	H
vZȰÇ#JHŋ3:!S=|52Eɒ3DHɑʓ0cIT0UZ@E
U+Wͣ@*-i94i)]@Liݪ4ЯBc!*=Ag6C+V@F5
쨿i!%"W"	4/sgb{k4m	NTaCdT<(y@\ߧjTD-
2xx#.	Ί
dG*4 2#U儣ΡCJGa@!M35"-rTDŽW$C&`ҏqsnl+Q&$RESH@/pA+FJ@@BH0w*:1‰
M:VPA4؋kDA\`n8 A' n)H
:R

pe9cơP!:((CA
4.5PX2Ġ(CDBD@m\`!f:ԂAtZ*`G&VpRCA#>D
B
#@Fp0
5 (4@!F<@i<Ѥ+/<+[4
|0Pq'2#";XbB$p q2$<H/KFF
b`([,`Y@E$ڄ#ǜO8/XLtCI#?V	1=Dƒ4U0q&`
E]\C,ȢGPD(
=`.";40Q<ثGТMVܞ;eScP!o| @~B-D
(<	s`BX|S0	6p=t@t
E
m 7Mp	Q&@JPA# \a{l#0"`(Цp-GІAaqhxG*A$ )HD:ha-LYD*>
A<#
aPa0JN2N.1%	 ' 
14;h$\Z֒ĥ!(=XJ 
mVI@
d!iZӚ&	4pM!@	d#AH0l=`!e|c0GЀֹeP!+<Q	O4ͨ'PRHAaX-@X';JIaFgQT£u*,hC?;DTR)MQj Ki,b/Z
.uSW1d(R
b4 ;kiosk/content/images/reload.gif0100644000000000000000000000426707426061675015577 0ustar rootrootGIF89a*'vBLVT]fir|֒%+7\dl͢Qbu㋙<CLkun~̝~ܘSexK]q쁐2:DGPXŅʼׇaq^oYj}諶󒠮cnyfv堮iyݯ<JZذƎڈ։5?L\huCOa;EUĕ|sy݌6BRpM`tହăGTcŵKU`©OYejz.5A鮹ڷeuVh{mzӿuzyɲZk~Zfr[hzյͱə_pN[lcs\j}뱽簼鰽{԰ɨzrЦwު鱾ʰo˾УڬĦgwQX_}|m{ytk|HSihvdr[m瘤_lwixݾ!,*'U	H
ZȰÇ#JHŋ3:<R>oG46\EɒK\ɗ0YɜIW-_ɕ+$Zz	mՊUf4
]ʴ$*:sG+b)WK%U<#)>,< K2ᖠWnݺ*V+Wc]	,V&7:x``IXX-!X9WAwmի@A
^
: S!Cfg	WY~P!%2!\Jbа Xƌ#:i8!_qeN
tS -54pexB-כoVJiNPT_c=t_:_T!DA/M0/wC/4υ9c'(A}X :"-XL,"Gy!AA.a
xA|R|8A@% LR\l-XTA(!,B
*YL+@@r`R
"2hP!C'x@13/\At#{ҋ	63_<.YĺlqbF4\hB4(AD
J'0]uȡ'dD"-ƐE^@QN9DD11`Q}-#bD98~`
8qG*!ĉ:VĠ$JtӣQ9A`J)*E$( (pLSpMYrrʆPC)qh0M+OHs.l @@Nؘ"w&TX0zĀvҒA4l	p<?IB<60RQC/<1 )NnƑAIO~\Έ"(F
˧r蠑݆A$ ц!d}FPȇևO|@
P	n%]		@!
o
vp7`NA<),s!E%dAA	0`@9B}d45
؂f G
ָD2/
`2a#n5]
0Ђg+"%>B4|$q@P$ 

\!(*UـV6@NDSw< P(&^ 9Df(	UP
8h!
P'7&#`1hH:9t)UH;!op00NY"8B
YE:4Xa{Z 2
, 8x#p<A
TN/a(
C!*vॼ;x(OaaРR-jꅮv- hT**4 ;kiosk/content/images/stop-act.gif0100644000076400007640000000201407301712226016730 0ustar masseymasseyGIF89a2"梣Qaqdşs$+5ALY08Cݲñ˾ģޅǟ!,2"@A(Ȥr|3BF
lV>`L;gg4:^ZlW
d4ZnWpqt		wxzh|Q
VqY			ek
Z	gc
koc_\	bЪŔT	ú\PQމҀUœg	SQ$p A4:<xP=ǀF.	 B$H Rƍt+!\4<I
* Ō o><bHZj
2) p!@`ɱ΢`dp 3'ÓcF;2nwPzJ@sf \F
=!6ٴmA7o9BuBE_2Go5й*ֱBu]Μ^R̆(,]340	73UQDKRR/uA"́1+>MFp@)a<p %8	>RȖ@؁^9*x$r7ȤE20jp{n<J9?K	!0#("<V:F"7] |2}zF>
: @&:#<v'igX(h*SjH^ +M~
jFi*H0(4gʝ)n[^Dr
[8NJ؀v)&2V-N?6-ʀgэN;kiosk/content/images/stop-hov.gif0100644000076400007640000000155207275172624016777 0ustar masseymasseyGIF89a2"Q`qꮺεּ̤dsܚs꭮噚$+5?JX֏07B˾ģ{|!,2"@pH,d1l:ШtJF؁um.P\mw\JYA5[+	
qZz{Nd	~kd
	{d
X±]
pٲQ	rRPH5R&ARЮ0{*d
5ЁCE2R`#r&\d14]ÃivԆγ:#!R1.@TbZŖ^=ҡٲQN*2 Ht/`
,Z9!>vqc#!W
f(Na.;<C%OM{Vt,) 3]Pj4`O
`1㨴.
hX<†cP<9<1`Qw5\~!bGh7AS (
{jڅrׂbIIH#VG}ɕ^N8`007A
VN:&cl7x!8֑Jf!7MॗqPHZThKĖ˕pbfh>'cvIfcXz	蠄j;kiosk/content/images/stop.gif0100644000076400007640000000175607275172624016213 0ustar masseymasseyGIF89a2"ۘixtUewꡮM\m`n~%,5:DQ08CGR_끏!,2"@pH,dl:tJBجZ%xcLvp,WJHĀ(.8}]	y|k		 dMz[SzhQU	Һđ{R	Ðh7rU;	:|a1Cu4h <8СC	A*M>Hh
h8
<)g(Zg'bC$5h'4: TÑ)]$ hn}ètuh_
4pRGPB_Є
6SX
^thdȲiN8X	Y;p`ȑ
-gK΢>үܡz-g˙CPÓhATTgLqsP8B(X6 "%Āl!>XI`Sy4Z	%p}(%uP3rVn4xaQAlAKءwLSSflcp%rXC
V&`@6qB'rL"y~F%lrfs'(LPhzfv꩟P#ߠub`)骬"jIf
A>jM4`@i~4<eKܳ-ny+z["w.;kiosk/content/images/throbber-anim.gif0100644000076400007640000006770607254276114017762 0ustar masseymasseyGIF89a hwc\s2usmѧPʈƐ*xwxڒڻ:GUPpʘO5jggg'3>KK0CCCʺWWX989|赕Rxٷ䆜&'(qXm$w9$vYgS"sJxt9APalԎm.ڥ.td}f1x`ȝ9@LZe^VnH?yQs}I[m3&Q^j`x`@d&gL/*Qezdnx7BO*^_ahsGQ]taQF0z)l}H3&,5n;1^n}YFTi~ՖUanQtfL_roqKⲬ8YfsgYl}).5BȽ]Ք6$ >(|idB "$ݠJUa`SFNatNZfMMMppp4]ivϓe?#FF^Wߖ	fz>2!5///P>7EVgːb{ߝOC/SSlp(.(h}/ʌkM
	|`7.V;c|HYiuS;\,vLo>WQP``rc

lszx!NETSCAPE2.0!
, B
ÃJHbBi2j1U@ɓR !XBH@bBCl܇%M*mH#挥#	.QCei	J%!j bF)Ta!eRS(^bYVdgq3C-Xf/aZe`!B8+坋5KY)ČI0hu	FFj_Jp=F4.(LoBĹbYIE3HC~Km@9ކǂ`tɽMf	u16PFEU\XtZBn6WcXGPF[CifaS\7ae7H_CYy0I2$2#C*xY7t8:Zv	-fC!
, sCA*$(p…	t(`Ċ^x
	*>r$Ua˗Z\b	0PB)nYCDo(#IXH1#k)0\r+͛!f%5WBTI$D<t
BA
s@
B`3aX,J(gpN)
pxjW59RD.88-	wC,jxF7t,:7/2ĀpV+دT7hvl2`ڜQ7pޜW4AyU7Cis-`kW%X
6f|\
V}d!V9GZ^A'AwꦠjVs)@q!p` g~uE#VKP=zVڤb`EN&Ida#a5(T^,vL]AC
-veT9$9(

(ɍ
";0%*3(0KN4sCmiAԆh9TFF=l!,lek_mLBb-!;B1n[!
, A` ,7.tspa>|(qbŌ/:&F!?&A%H ᡦ}$rTqe˅$ QbX%NHoxJ
HȨ(}銹7"`OQCl)R23fp	
"K0><KB`aČ)TD0Ӧkl(@*!fx:5>::2feBP@U5BH >#//=\p:jz#oo4!jMwEx}x,r!0YH-RG PuC$M,<Wta=0
u#uTq$/`*H3/D<2Udf9Bexܠ#-#\P$p
6gI9e
TQj9dPe1yMH*Q
ԖPdB5`YcY,2G*CPࡌ)g"B
"V9\E6]Uak|0lpC6,3ؚI!Bd16`8z,00Ȋ!tH
pBĺl*rL-09,AơչdLÞxd@
Gv$25p,Mq% }pŖ<琇,45,3
s``n	EK3t
JͷQ5/]WpO@!
, A`2
*T+Ç!A!p`AP*DBAǎ'ZOF?zgChLqÖ.Ih&CӋ@_@(	D.CBF PbAz<伈B3R鱊Z!`m=Cc6n<W۷@27.\pep4˴L+6`̀L$<:At:`eQcF<
<dʱ
^,]zC
HA	56TQgL?&
C/f/r#CbQ&CL߮
96/R`$du]6ؠ+i`e@	A``m(
2*PE]0h1D3~A `,!q$`DSDX"'`DB$CIC@au+L|p0W8FiKtE'=dƚ+#*pK乄x2DKl}]it*d%,-AC	2ԐC
3D'k$?pi%4CؐlKlP'?lrZ&/Gx"$kjC`@$P&LA<'J}q"
@]qPſA$ds+HB	y(@W"K{R>0<B&2	("$匀rp-ilz/dt&q3q\A"O,	,!B$,#S#}`P,"O)OmC>Oxb'x깏Mx p Ap	蹈*txMPl
O!<#">D,x!
, A`0!r(\f2
"F8 >r@q#B
!JhX8rQ%CByFJ,IF,]S/2pEFl4#E/\iqƆ!jl`.ljcC$|C"J+xQ&2ɑ	q #id*I`4&0VPa/9rȨS'0`2AHʒ۷7tkQ4?ʲ(seppx$_ gX+ұӱ^#xh象IRz
̷?w!U`TC-aZP!--@-Ŕ L*nѐ$ -D"B1BF &HQ 6clP$@R#B\Ē$O	xDk4R"Iǣ,	G
id7vB
?s@(<!P4ʡKԀ"2-*'0@H(,Ap/@ ,#FS'$$>~o-*r
ut!6d /lp*-CH">G1[HLBG
}(B̢IUTaX -qĄEe,'	̹y–/x 	9Hr]̲%8 ^krEYdŔtD",r6hԋ,qK1Iǖydb`(Pt)Ê`x(p(t*vA}Y8n4E+{(q
JIR4/K^\4FC!
, cA`zXp"J|bj\2P,
30(1hЎ iIIl\'8 DSb0'q"؈'ˬ<.`ؐ	F0j\1uR964uYu.4{؍2<)Vb@A֬gܚעnٹ<"3d
;t	h@Ro4B_GplGOJ,<r%rBX֑X2XEU10i܆f 
`‰_ri</2ON$ 0/,CZwK`pLdH`0@HiBH$xxv 
cQY(3VYzB1*tQ#>,!@?xKJ`>]$C+#L0A	+L<aG"J!L	OsK\4D!_	pExGl/2zPLaKiTH#5Ly"/X9/nOjrwZA06y\Šjԇ?Ť|*\-<+?x("3Rij<*|ЂjeKC;B`l4*pf,ّxH<-<20m<ϽxP		/%1(܌gj-4"B2rBLHsr4I
zL
a,AH#
[wYBhq J-(	BȡC2O3O	@D
8Gx uLЧG

/uGL0+!
, ;"QCyǒ%}A"G*/FJ(x%%?p+;A!I28ZjW\*.jU·?TxGHgEH
/J)L!,DА"8ZPÃ%bbF4$ҖrߏE*=\+UQ"5emg/}NmW&;"Xb%v57DV`"cϓz\	7c72>*6L00	(ќф(aa42T4#1}0GA
q72Z	4ذLR`

e	$a!PmAiEd!z?r_D+
`?dv5EWG1e%
$_Vz43J($aYR#xBmLAme
fi+`[hG46Y&wt&!``E4x: $%QhAqy-1hYq
*K`e.XA2&Z%pmol`ɣ)lbXF4@
i*/b)JVYG YGJb6'ВL2|k/pG3O9FI!
-
q&Q
-	d:<0VW!a3Ss6053!(6q-]jgZ'cp[ڃ9sLM0%/tah
e`k]@c5O
@jV%%<?j>@!
, 3`\(%~`Ǐ>-2d<S`mrD0Di(cGHF}f+q2GJ䰹
҂ Q$.tu$%4Dt	
d22]H:`dtG4<4 d!/,X,vriP9}>4pB4>t!/hkgt
VHZ"NZbZqnZP`8_&
+
nK&<p肇mq
,OձX#		T6ͤÕ00p!s7DpbdE$&ަ$^
$AW_1!AbHG7$8" g-tP"c<K2rxәgp‰P0XsOPF"DQ(Ѐ	t(Ap<VO䐃*tlI$~<Q'"*+YrD<$;LIf;p+aΓa%A >*|=zvB&
DhB$,8@mrjAǭ`)"<r
C˟m%	 C~3	ې"m"aʶ&C!L	Alրp-<(D3ׂ0+C: ^ќB;?=)в%;
nxI-686V]m@@#'va:6l.ТF㔀@
8'g!
, 3@d
 ɯQ0XK2pgAr@0?bHЂ1rBN0*0Q2T憇@@N%A`
 GDȸAd;a_9i04!O!>܈֠`^4`?
D<4	=]3o	;XhYf,c -
U!!F4x2Px
Лբ.f	2q0.zaI?&l`l<C 4儈*
+W^NA!tDLdV2{@
M#$#dGP2`,l|E_,H/"BJX2AX⏊8lI!>Ԃ
UA4PaA<! 3/^4Ř]Oalm9{V੐'OL}h?uB$C@AFP!e0:#ɈC"6#BAB)"NpI"J2ywr3jP]tb bSL'`t6XT> y `,B:a$
`0+/@(!)rC^A/lL?ctÚLcp2B02HNHhpl1| 54D-lM0I61r)8Nv!
, hwc\s2usmѧPʈƐ*xwxڒڻ:GUPpʘO5jggg'3>KK0CCCʺWWX989|赕Rxٷ䆜&'(qXm$w9$vYgS"sJxt9APalԎm.ڥ.td}f1x`ȝ9@LZe^VnH?yQs}I[m3&Q^j`x`@d&gL/*Qezdnx7BO*^_ahsGQ]taQF0z)l}H3&,5n;1^n}YFTi~ՖUanQtfL_roqKⲬ8YfsgYl}).5BȽ]Ք6$ >(|idB "$ݠJUa`SFNatNZfMMMppp4]ivϓe?#FF^Wߖ	fz>2!5///P>7EVgːb{ߝOC/SSlp(.(h}/ʌkM
	|`7.V;c|HYiuS;\,vLo>WQP``rc

lszx3`Q\8߶)Pl!n+
%!Yw"O''ˁDB6J.⃅!\e`O2G~܆edYrB$$C'
eaK;	pWA.<2 IQ
X"A
!TB9AKKW-rLV%H[Pq!+yA$I9 wF-NCaWζb'"KPۀwg	wΐċm[,UL4ۼ{#;PǁoY2K<@$;He%%^:O\!J& 0Aȷc-urD1" /l%"D
".s^4i3) 8"Pt%EFTΨD-Oxe")#N؜HWɍGQ$bs1KBPB $j:ؕow"<GA$A
4
7q%%h@Km8b
_Ň"U
f	+%G&/q1K-B183pEt-u0½dMID,%cFw,8?Q0ދ .l#)1<S/4%Ǽl|lD+ˤD@51	 D|[̌cC
O8_}[L7	E8Xo:S)!
, kA.XˊP.+eJ1c,,l1 0AFcl!)R \nqҘ[4R"yOhBK/:2)"1zRӀ6pa‚[#Jk%
iw$H@@!di_B^;]h^Öf\X1J{W^M.Fk',y-(Ob1@b]z H-u`c<Sr(k lK8*˟)c0ČM'-)Nu _;98CB$@%d"1 U
0¨)@'^|^c
	rD/̲_r,aT	`R͖>p &0~pP^${TÜtz9#nc%tҙk"Ɖ`H7J"@T	X:&
DɰK|) 7	pCg5Ex}wԴ$+lG"qw̉I@P^t%	RDC_pcB)hBKb8K6HPMې8"" 3ΈB1#-QtDJ3(t	'cбP^F>	KwB
%[P`3@INlBr øp.-!㒢67
LM5	 !7`]bO6iJA#lpO
\7}0%!
, PgAGH"يG'&;Bi1(LsIǔ14?/bC (ac2P)hL6%p8	#4٣O'ZXR>~LZIr` k $ -;EWO6e8:/+dg9W".aXr2͚5;		Ibc!)O7
"!y#S
cSW^Rj
D&L~@3%tuQfwѱbc%/%%"F!TSP)ܤQA'BR6^#PDď@Zw$pb:h(v
(&oAk:$'SiM٤f6/l"x
"-mtȚjrPfmb]rPBH"Ƌ(Z&.1)@-؉{28"2	hD6l# xh)R2T&1 !ADb/h$)lT:( F& hHN`jM H`pH60-F)J{HA_|aHkDVBpD., ʤ@<CPRHHL@BH>-uG#'@)<5SK]@pc'^{]KT[3?s,
6ύm!p=7?!
, ƉS&.DtI'NHLG06
1E((SrԘ/1~'6CHP/)`q&A)xw!1lꄔ(wHGkgw9UȶOHکI
h!%K	@@0+Lp-Pq([ubyZȞNĆ8ͻ$7
V6I;NBfMb;#iZR #$2}
>nLrqF@T@ا ~iFeqIT@J,H_fq-p
q$QF}č>8B5|!+	$QO0B6#,i	u-Vh(DMV<|q6$p-Eq)0L1H`s S`.%;>l,܉'MS)H`i>@)5vj@@_Z
[pz#:z;O(>q"OJ6HN-R^p!Bt$>8jW1S1ۄOŪJͺMrYj@.	 1$PXRQ(wA\!)fA<GJ't䐃DV
!.`owH!R8*at#@D(L:T<" U3PGC:-p3BM;RmWˍ`C)Pm4a=3!
, EA)_(\%I:I(@tπ!LPa()
Y1K"xo_\p -'SR<K$x4TRf£"0L0"AJ1 <E8U*dP@Z;w!0ߔDVh%BluUb~b]NS:ڣR9NM Nm<΁qN:qEٸ%¶!ᄁ;lBդ&F(`
	䰧1[ȟ/dW$&@Gq~$!7H6G>`LA	'͉#0{p#d3	b7HI0@yvXcT^Af]N7;pYMl(SL
ARE'ƙ	mÆ7	$XlҤrfb >AKmC18	aA5f<"ȥGPfl\sVx!$j,MK	p
praUYLĒrVf A_-ŊG$)Rx	@T	0\KZӛf;
tso5O$9ܨy8 0sLr#An
E<\
2oq=<s̡f^@1=1G>08;C!
, $A((\Hዃr$\&0 IAT.te\ɏH	PBM
<pK@G@)!D
6PU`#
!7qӤIS7r1Gn pRILm9>!u@R\w;HM
-m2Osp,v=e
9p0;\ڸ#`QinU
h*<:lC̦mݽBR9 $H8kNlt$
vD	 DCupB:h?	0W#Avg@f#d(A7(a`-l~UUw@0NJ&TD%j0(#tc7&'՘KY
1FJF!eYX#>0e6%bǍlHMRgUHd" I%>Ӛ	U-̦\	sdHب|6tSr05&AaF
7%y(Q঩sdjQ1B`UZ9kTαtQ ֬R^
eS-<	l8jKj[0<l!MrC@wi[ɿؒ!>Q#h7BIJq1X B1ꎼnF>T	 Wв!
, D<*LÇ88Q ?4)p†JXH	hBK	ׄIb6wP#E*gNkdΔ(AѢ0p#Ȑ#kbM7r8)d&ͣF0B
ȍ٬$ﴝWP
q*(xX
	pĤ;tQG{?
8GCi@0tan#Nb
th	ۅ6@&9	H[
3
btw`]@81mΜ E뺁_PArAPv\PDM6N\-nFa}I`Rv!4A(P^geb<<C3UC\v&)~ XaIg@1ࠔkHVݘ>i<O1futzpv1t<	ToU6&qFtp<sgM)pj+1Z q+zM wAkR8#aMXK|V9;Uiaŵ׶SVZ@D6!%բ[nEB8"FIJA|.pk;qo!
, D
Z!5#
g&"\AǎC#@"8Rs!zd1d9TH8:I#C9T$A6	4FNX XC6	 pє `uFhp.ݝΜlruVA XY!R$I$wcadn	yRb#ܲ	a	*6@79	$;wI'P;S$	#`Շ>"5rdJA_JMIdP7V sM6Յ`M4>8B(6rD(cUц2&8/V a%qEv8!qxP&qSL1,E	Aq0h\cipal3<-S=#AD5Bakv1<Yױ(@%A]ᕷ=mv%LGTj؁l!D
[*mHKXDt
(HфRT`J;M6)t+o"cbĽnn嗀IProZ 4|
cXa.
$,cK0x,P=Ĝ%SJ"P+!
, 񣴦J<(\ !Ç3`@H@|nF~P4@J.tPǍs I8wr
p!&H!$@	XEД|hz̑M.s?6)j0݊R> 0"[Rn#/
_7+xPqˍ$ I@(oǁpl0~ɜwJ9Aς##I05MCIQC*'0ِJ<=kh\8tr(s1]3%$6w|BuÊ`)LEٵtsF7f`6ܜDm<h07U!Q)QD~IE86,(4DTTiPD8C-#ElCϔws guJiIl8Fi<
H	d6+UA@g3ؘp"|A"UelfXi 9|h0zbAe@cUb)B!|F+A5\u]6X%hI\8r8wlÊs%D9Dl$ȍ$fV")7SRT`ĸrphZ5K7[P'k\s
(VK,B0#@&<
(<kDg8QLh$l/5p@\l|
%{
:O6Dజ{l5DQ$1O1J*T|I0XJ"|!
, #bňu.*(\XB+=HQ ?@4Yc$QDȃbE0 %'b:P(rd5&)΁pG%8VCT@-6oc$Ma\H
l$UPfjWa!I'	Hv))[V
ŶS\Ǐ+mYc%@Z%
F*Y0B[fqа86[r59)
athhYB%`1? HҚJ Q.ԝs	n<Cs䐣&a%(NɁBv$uJJAJwP	0R
Š&@bB~<.wY-lFwe6ټVLj,*KH(AM AFhPRa$j~et0Gyb4e#7́PbPpsϜ@\P-0'J0r"7hHbR,
åsH}(Sb|Fa"A	Fz¨`bKR/E0$+bFaiRLpp'F;xA<5kC*4qa@	ȏAM4at@ #	aa P7c
`7	B
25'	_ҕ:T ǰ6+`m|,*S͝P2*F۠ÀݶˠP1Lu;XH"!
, DvYP@
F BRbEd*cv]32Z0!ta"?4 % %r3rRD#MZZwN@EL0
4jH -\©S
=
A$H
%HQc|tZ4-v4RA|J)VůQmذpB Z4@ mi+vg/XS8]*6SnhHo	~I#2\H [V	c\RRwa
טsYK0C|FHH0xs%%(A6pmD<Pshᡇ~>|(XӇJ1t$NӆQhQE(<-M!0L!PR.b.A6GSK-#SjaG	@
>&r>d!%F)oܑ'U&,F,`m hYc*ʘ2
<&ait!-7-X	9L]8`6܌E)&# K5W+j$56@X)X+p]2A-5 Bt0|H!-68|A_8A؟P̼񊼥'"4I
5tB808
Sb55 dP-N5T
):+}Gk}	K!H
FñN#B4AE,J'Rp2F+D@bAP/l4FwkK.xtĐJJ'T0#!
, #nځT@y;(\"F<F3`Vbi`"t$N;
b#N8@8ƁkYlY8w5U,jp'$@2R(T
F*8ŇR-p%۾x͈;tG*6[c`Vb"JZۓdϼmk؉ĺu'tRjHvLbض_3W+kqkNc7r*y:n0!
4NБ,YY>(
dAs%W܌0up0j1Kp87	#07t8
>bZBEc:5"EB!ZQ=D("/b ')|aLP0N6ESi`/1qt8VHBL 8A ""Y'-8BDGH"i+<f("axjL4Khc`	IHpM# A8l3K1nXq@@JA!> +r<D	CN QD٨b-q'8@A|2gpq<+ńC|X-tmLxTLw#,M#%M	0.ڙt%e!T,]\+'sD}BaM"T1p`'p$'Fc5PA/^JaM04,pHqH5`2DE11GlK
Д@(y!<1|0u^4&P@!
, ÆS1 `ځT	8)[*87BhXNJ~bƄ718ETZvG;Em¥ 8i(9H40
ʵ(	[pÍԬYޑY"@,3bDЂ"*T؄k	x2Y#f%IfVaBĉsDl19@H6,NOB@|*nnEX$@Xb"B1146ʭN5&XoLpBؘIM<XÜ" ^#%m	4ChŅs҂CNp1+4!B@>'^Xu0X2%<$^HhaBd@L*]'
,&/{p1<h'		ŐқL'\rnwѥbL0
n&SQHEqɛ
o	?`L2:QITK^Q0t$,WP/-LB\s@#-ˉ2i`Kg1k@x8K♀>H'SE\ҬL۰a*Lyih\"™йfLX`ⲗn(tNO
x'4\1:TJL'a4\;YN#O&FAXX'(-]8ŗXgFqj2(x"4nXKʉb@1]̙R’{DrƏk	oޘf1+rSLЛ@!
, 3@M#H_qAbBl(pR.\8AP.#FP2 D:c
B`c\jaM	*)!"	Rc*Lb A
$!XWFՇVB8a5߶.`%V'(0UE- isV6+nBehYCSh*vB,B6X+<^ U".Wp
m#EOV5il ,05;p]Y#CN%V]B~s @ERUÅU D:1pIh8<ȧ00o=h@1O o40oQ1(-L@pt4B#AXA'aAGK_Z"v6@	4JϘ3Ptp.i
OxɈɘ	K.$cIGwGfDAAK	/-AD,$NgAqji`l
/ZS/ЌTk<=AF!(A"
4@3$<xI+ĿSÞ</xI-0W0ɞ@T!koD`k\LeQ'B|"b1;600\"@!
, 3@d6HQL!)N<KB]b
hFɈ

sDR.:)Yq`b;M2:)Uc.zR_
e`F"RH	/"!WTR2XWEpA
R_- ac˥"Y*,'g$!S`)D/
R+v:pV	vdx! h@ƶV,WiC'v(B^;}2g<
᥹
,ѷQN@Ge`A<QfWXG;<s',Fd(Ѕlr̲XXňDG|,'tQu"QdAoNvx+I9eF[	8ZOؑ+Eaag\㕀	Ka"	e"(1X"ekG=
5 x,ARg<)DX2|mʒ'v"dž䴈AJx
bƂ~S6KÂ(0g%B,+I`fLnA\E%؄pP}v8_"GoD+BQ ሦ9gAk^r9,MA!G6x	5 2<צ-xv5 h	3oRPG] !fT!N]LGۈNJYƂ!
, 3`œv$8m
RUDkQ	Y+_OPY	?vxآA5hAϭreU	0+	F'dpp!2.4k'dfYВ,("Bwmۈ !j./oD.*1I__ˊ0DA	;a]%Zs].CrdK&\-,䏗Q>dLWD&"+,%缄
4Y S0w0tKDGgR7kuG%+c)fZ&!LdR+]TEQ^5``]„,8(f;^Šb!@<;O1x! \_-40lMJiL9r`GGI$ivieq0#\F̕pKP<8xv3–\!-GYԀ#QWLi9SqT؁FhR<ۈJyeN}d qf0}
dw'VSBJĹTGY&PI	9yB!DdBhhd,"L0EJ@H1L`OxňLAXoGP1-9
<",q	J$\F &ˮPhRoŪ	;e$h)G8N`8''"
7P
NJHTS`<zQPxBvx4'Gdh֞̂u8W$P@!
, hwc\s2usmѧPʈƐ*xwxڒڻ:GUPpʘO5jggg'3>KK0CCCʺWWX989|赕Rxٷ䆜&'(qXm$w9$vYgS"sJxt9APalԎm.ڥ.td}f1x`ȝ9@LZe^VnH?yQs}I[m3&Q^j`x`@d&gL/*Qezdnx7BO*^_ahsGQ]taQF0z)l}H3&,5n;1^n}YFTi~ՖUanQtfL_roqKⲬ8YfsgYl}).5BȽ]Ք6$ >(|idB "$ݠJUa`SFNatNZfMMMppp4]ivϓe?#FF^Wߖ	fz>2!5///P>7EVgːb{ߝOC/SSlp(.(h}/ʌkM
	|`7.V;c|HYiuS;\,vLo>WQP``rc

lszx񣕬8`EE&h0.~M(B ?@@2,A1Y!*YFL~,ȬI%zxD_C2,_
sĀ/W+3H<s;5!@y݂(dMcv$+vjWm%(q(vi@IVG#xDQyb'y:OD6xZX`Bfxh"Tu"C'›Ul&J<Q<,ޥ8%/y2h+Я?qɀ/ٟ'XK$ṊYC$__%H	DX'OЧ"yLFQ %&F5 1R?rG"r"y(rh<
h?PQFr TRR+]rD	]	+!- YG`
WaFqx1dHLzāC1,xaPҞ<C@)eR-eSdK ,mEPV§p` 2@e8xANO*$(F @Am+y4 `t
E$PH,J ReB*xR!Ÿ&KbAetD:9<BqKHq-U*E8|ZFam	xzRAhɜ
Bhd
!(Lt1D"$:fP,/2LDbuz8q}r-CGJPѧՑ*0G
G	A"
pGt
2$(GPЁ.d
7Js駓
>Az,<:`.
$hBW`GAPdpnJyA!!
, hwc\s2usmѧPʈƐ*xwxڒڻ:GUPpʘO5jggg'3>KK0CCCʺWWX989|赕Rxٷ䆜&'(qXm$w9$vYgS"sJxt9APalԎm.ڥ.td}f1x`ȝ9@LZe^VnH?yQs}I[m3&Q^j`x`@d&gL/*Qezdnx7BO*^_ahsGQ]taQF0z)l}H3&,5n;1^n}YFTi~ՖUanQtfL_roqKⲬ8YfsgYl}).5BȽ]Ք6$ >(|idB "$ݠJUa`SFNatNZfMMMppp4]ivϓe?#FF^Wߖ	fz>2!5///P>7EVgːb{ߝOC/SSlp(.(h}/ʌkM
	|`7.V;c|HYiuS;\,vLo>WQP``rc

lszx cPY`„2`~yD	M[LPBPBɓ`0%PJ,HPK@3gڼAN0@񙡄ʠr<)YF`q,,
%
)OI4h	`@V$f(JB z
8^D-aּ8J<"ü.,;i!d/4ֳ`!OxB/p$HpQrX "J^8CH#Iqϝ:Z9 %H[uq*w
Z1hP4@SPLZFNS @1MuygXR	=!ƧuC!'@AOaء
d 91U QirBl5@44}d(đ14aht0TxNWAߡpHͩ@$T	edž#p|H$*s*"7lB$eX"47At享r}3@X`#
 "z|Kis6Ch(&7p(#F
zC}pOlH`p*y"leȲ

RL-0H C0	A|pz2|<D4dEX1W <=($
$
j8e=i7|Ѕ$,],PhH4p,0"0"vI}0hskL(Ҩ~ڃ|ᆪJ8~?6zҙ;Q9k,=0z,@!
, hwc\s2usmѧPʈƐ*xwxڒڻ:GUPpʘO5jggg'3>KK0CCCʺWWX989|赕Rxٷ䆜&'(qXm$w9$vYgS"sJxt9APalԎm.ڥ.td}f1x`ȝ9@LZe^VnH?yQs}I[m3&Q^j`x`@d&gL/*Qezdnx7BO*^_ahsGQ]taQF0z)l}H3&,5n;1^n}YFTi~ՖUanQtfL_roqKⲬ8YfsgYl}).5BȽ]Ք6$ >(|idB "$ݠJUa`SFNatNZfMMMppp4]ivϓe?#FF^Wߖ	fz>2!5///P>7EVgːb{ߝOC/SSlp(.(h}/ʌkM
	|`7.V;c|HYiuS;\,vLo>WQP``rc

lszxcD Dp*dX"2H,JG&CJ<Wd6qȐLL-|)̒6GՀ´I4DGRFI2HL@ć4*nL5
=TU'M!9c-E7d*ė/CBx
DSdJӭ8qhAǍ5>PVs4%x-"&0VBpʈľ7Ұdm*LbKYeU^~DJ!7>c!J8#>ڹHC錘w\p67Ţ6q
003K*Gz	#L	q7
@v@%̋4$=x@
$O$	"qpWؠ*Ȱ7xÐ/
ݩ"C 0TJ*Y
XC=V#4TGe*ȃWpE@C202W0('}0UØ/T!"^*h*\!>1Sd4q#UJoY>ك$
A,ADÚe06C/P	JDpa	J.U()C16j¨b;/|VeJ$J~0kR6
PP$ 5xЌMrEB<e.@	Ѭ6}xɰڨ`3g4\<BE",4B?=#=Ę])q=dijҟte4,?!
, hwc\s2usmѧPʈƐ*xwxڒڻ:GUPpʘO5jggg'3>KK0CCCʺWWX989|赕Rxٷ䆜&'(qXm$w9$vYgS"sJxt9APalԎm.ڥ.td}f1x`ȝ9@LZe^VnH?yQs}I[m3&Q^j`x`@d&gL/*Qezdnx7BO*^_ahsGQ]taQF0z)l}H3&,5n;1^n}YFTi~ՖUanQtfL_roqKⲬ8YfsgYl}).5BȽ]Ք6$ >(|idB "$ݠJUa`SFNatNZfMMMppp4]ivϓe?#FF^Wߖ	fz>2!5///P>7EVgːb{ߝOC/SSlp(.(h}/ʌkM
	|`7.V;c|HYiuS;\,vLo>WQP``rc

lszx@	HR8
E=d8A]Hƌ@zIB7"dverwJ>O
Hf6j(LiҥN/dJe5ikICT Qca|Y0U,ƅ!R×C!1ذA*{e4_`W|3o`$ߨ1
=D.89%	[-zPŋച9v`L1`3yȬ	mHob9XC>
J㭰mW}*	sAB|vEk6
W0UaCȐVa3 }TH5D6z	yjWHU(`Cf0Bv1[©a
jmuUrv>Uxp|&XA2^QÅW$j"3>ki:hjH#Ͱ-#_=fZz
mPj)$3vcW0]ifzUfpAh}h	u -iA2zS+w50]5jhJDK*x
WVA·a+DIkFA+eND^J0@!
, hwc\s2usmѧPʈƐ*xwxڒڻ:GUPpʘO5jggg'3>KK0CCCʺWWX989|赕Rxٷ䆜&'(qXm$w9$vYgS"sJxt9APalԎm.ڥ.td}f1x`ȝ9@LZe^VnH?yQs}I[m3&Q^j`x`@d&gL/*Qezdnx7BO*^_ahsGQ]taQF0z)l}H3&,5n;1^n}YFTi~ՖUanQtfL_roqKⲬ8YfsgYl}).5BȽ]Ք6$ >(|idB "$ݠJUa`SFNatNZfMMMppp4]ivϓe?#FF^Wߖ	fz>2!5///P>7EVgːb{ߝOC/SSlp(.(h}/ʌkM
	|`7.V;c|HYiuS;\,vLo>WQP``rc

lszxBA*\P20+3Q#Ń!TI!>˗0cbLD$0t"FH$tCr93,<XcF*Za4Ō@` 3B\	b56eĒF})@3^\@%X#\,Қ{C6^˕yU,È8炌	½ 0XF˜qA73a|J_olQVq%'*3#n0C,	.I+8^j:
Dϴ
fFdiM
]E]f}\upieqՀEuuQ]]L~v^zQt"5CXuY2^M3MxX@9`x}ayW&`|Pz!,IxHW{O6؀2Z΀A3,R6DPF%`FGtEj|ϥf@B;kiosk/content/images/throbber-single.gif0100644000076400007640000000267707254276117020316 0ustar masseymasseyGIF89a ߬߬ޫݪݪܩۧڧ٦إإפפ֣գԢԡԡӠҟўўМϜΛ͚͚̙̘ʗʗɖȕǔƓƓŒđЏ~}|{zywwvvuutssrqqoonnmmlkkjiihhhggffe~e~d}d}c|!, ;uDA*\P20M3rQ#ŃCd0cRGl
|Is&8sjpPăW6\()+Ѧ:oڴJ<80PW2)S
 	pʔKׯ,AiӢt.A0̓JI#]X.-h&؄VN"<zdA32m v,t)^iɼ:Y,TB&N
A66`/XgKx5Qj`jT)M=v`#!yZ^A?I
q
a`&A"8R@1C&%&9pЂ~!%1 `Vl	#}hB#b`&L	HB!&yP&LPƈ;frVA&1Ipw@N08 n&S|$rP@ /	<$	5xuF"Vdr
RWQQw`ȡfbDq#dW>
$@[\oo0xi+&Ox <	S(D
mH&<(PB	P`I$
``	Ip	q._(!\`J,!G&w,L,SezUƼ^cƚt3C#[\r;kiosk/content/images/print-press.png0100644000000000000000000000753307433231717016627 0ustar rootrootPNG


IHDRr Λ,gAMAabKGD	pHYs~tIME@OIDATxYdYuL8R$QHqXeb)&,b"?8N;(L,byR	NlϾܵ>kUP}ΝD8_>ݧO-}|-xp{jud
zcaǧZjG)^j
K?juJdW=AJO	yU}ϻz	D0U0VssZCN=<<&8Qֹ)y_Z03@{TvMMAuCLތ4dsCqlQcz»I}
>{8rh@[W!NņulcQрR&C.tVTZsښ-wQ<_18rvyl%j5VZ	++h-VG</n::}q̓wnmu^'ڱ@YZ7
Nˆ"&f߿|NKI]%߇sy^ٟyn"*~Wxۡju7zQ$FJH2{|<|ӛUx;a%[0nVf.W:4<i.[`03mѶ*;Im6FԎ-X(-
D+;o:ҠOyoy;T<'o	(([xc"*QX_bEvCF?%ۗm_<*ߨ-yܷb)o[轭{*b
"fmah5eqn4z9%(Z(Hˌn_W =䂇G13"/V_

NjKy up7xn5Q)Պ
D!(%Z~wT[K~g*dc#TUs#"(JŎʽ0AB0TV+%|ffJZDM(S!˙kwfw \A,R7@i`|Ͱf,(WnVP}JeUmYF(sZ%ᢏI;C[;@XW딩It`ַC2upr~
X#%pCϳfu&_:OBQPD#*w:H!ZY}ۑL}uHI"E|>@3^;6LTE(:+G֢'XvO"Qv<r*BmC7|C'Bp kd͂Ti~7q@j4t%8 0ZLJ`pU<0V
]zR=̞k}93p	ZIxĮTφx"{ޢˇƄ'BF@x
T2S>?G.TGdhţ{tL^-\M͓`P{9#Pb'#daI
^eI1W}*gBDwuM(n?Ĵ3cŽqlFzD'ʩ/4prA^/:sAWoEfYN`-r.kZ,KJϺ鐽_k\*
Yxs4xKQ91
vH%S
ThH*%aC$kFUUٻ:H1x\ZIdxFtxMCWJJΠØ[gQmL}F͜CKw y/0ܓ2u<Q](*n;Yq)/\Sp5LJktf=tОsڨsK:]p.GG,/Q
Jc7sD-z=JAFQId7t)Bp&4Q#
vBi'$6Y`C@a
Ht!v9\u@B#?3A
ʍ#]Bww('KMe*`-/4晀\ބܘm{8;J}\{\r!O k(cFμGo_ʸJZ	
0.y}<R,-t)0+Br6x7i@ٻ@IC!%=ZR)V2y\?!t	&NGg22WcSXK.x#ɨQP(TORPlNnEW<E^+Ù|[q|ƿDž w,?3'=p?~A(Qp>vY-*4D?<dP-8}Kޔ|He'
ܡ8wd@\78Z3V46;&}VL<|#P[1
%UGy%RsEHCr5!^ujIK'SS<tА^;%xfܸrV!TcT3s7\Oڋ:]^VAY]CI+$s4&LhAm>`0gLfy6(:2ܞKu!`4sX~jBՒBh’Q 3f[c*c}FląCܧ ,q.'*Ed3:ӛhGww)]噄M.vX?fytl(ZźUUnH<֓jnVF~[R2Ԧ̡KɄl(_)4t9r[^i'paϘTj!˳	BðR\0uAq9gbzQ!fNZ-ڰ;i·$v°3<֧?GAۺ.4C=BfEJz)fAmՌ׳
6}@ۆz
v:Zhi(oŀTA_ӄ҆$hh,nPY:6x
_<ep#=qt3^b;. id{hfmp`TL+H1xyU{nh^/AQL'jUh5E:zL,My>EN,Ӑjƭ*,5'\p&5l.p%S RQ_AIiJa8?;zӲkm]TTSo KV|[w-m"+q*Chm[`7珼@O~
cf5&	h
Bt.8DKKQyi)F<T2rcN%zß6P5+Myܟ՚/%S0MN,^!1۸SkKW[E-
IX+A+fi84wi?$%n9~(y@J:Sfzf}jQcc%-;Vz!@:OIێ"
,:^ya*:8Ĺa`I\5w}/Qwwh$!0J>8<<߳(-Rڎ]Or}`5ƀpx$
yzrUO;G}Ga:[q֍@k(&͕<|zՒ_N죸JrR@w=nk8†<='%o|lgK߆IENDB`kiosk/content/images/.xvpics/0040755000000000000000000000000007440766552015230 5ustar rootrootkiosk/content/images/.xvpics/print-press.png0100644000000000000000000000344307433231717020215 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:114x32 RGB (3931 bytes)
#END_OF_COMMENTS
80 22 255
I$II۶IH%I۶%HI%۶ڶ%HIIڶ%HII۶I$II۶$I$I۶ڷ$IH%۶ڷ$IHIڶH%HI۶I$II۶IH%llp׺E(IEۺI$II۶llش)DI)ֶI$II۶HشԔ%H۶׶۶IlԴD)HE۶ԸE(EI۶ظظ%HI۶HԸششԸԸظظششششظشI$IHԴԸԴԸԸԸشԸԴԸԸشششԴԸԸԸششԸIlԴԸԴԸ԰ԴذԴԸԴԴԴԸԴԴԴԸԴԴشԴԴԴԴԸԴԴشԴشطIlԴԴԴȵѴдЬдԬԴذдаԴдЬմԴذطIlдԴѰЬа԰Ȱ贰д԰طhДԐԔДԬѰȱȴаɰ̱ĴЬ̬%H̬Ȱ̴Ь谭̬ȔȰ̰%H̬͐ȰǪ̰̇̄̔ȰȰ̬%۶h̬ɰȐĬͬɬİͬ%HI$I嬐ɌԴ׺I$IIȑԻI$IIlI۶I$II۶ppppp%HIֶ۶I$IIی%ڷ$II%۶I$II۶%(E(I۶ֻ$ID)kiosk/content/images/.xvpics/header-banner.png0100644000000000000000000000166307440766552020434 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:280x41 RGB (9201 bytes)
#END_OF_COMMENTS
80 11 255
mڒڒړmJmIHII$%$۶ړڶڶnmmmIII$I$$ڒےmֺ׭͖͖֭ї֖rmimIII(E! I%Hm D֖׺ַքȅn䈖ΌֺֺsֶrMiMIEH%$ H%D E׌ֲۤɄM׶nѭՒ֗лٵmNmIHI%H! E( d%@ddeddenIЖNrnmMiI(E) $E(EiDEHDn`mE۠mͅM׶䭖ЩIնqnimIIH)D $H%DEHeDjh`mրE۠mͅmHḘ̗̄m۰؎rmMiMIID%$ I$!q iDE@@ۀemi訷쌳rmqqmiNhI)I$% ڒ$E$mIDHeDIEddnmmmmpmqjlJHI)D $nmmIIm%H%$%kiosk/content/images/Anieyes.gif0100644000000000000000000003234307412455505015714 0ustar rootrootGIF89aH%f3̙f3f3ffffff3f3333f333f3f3̙f3̙̙̙̙f̙3̙ffffff3f3333f333f3̙f3̙̙f3̙f3ff̙ffff3f33̙33f333̙f3ffffff3ffff̙fff3fffffff3ffffffffffff3fff3f3f3f3ff33f3ffffff3f3333f333333̙3f3333333f3333f3f3f3ff3f33f33333333f333333333f333f3̙f3f3ffffff3f3333f333f3wUD"wUD"wUD"ݻwwwUUUDDD"""!NETSCAPE2.0!GifBuilder 0.2 by Yves Piguet!
,H%Gi	H*\PO+Y/|%A|8`B}dY	M_|ԻrjРYL)耽^̇|
:u*BVJ&6/AU'”ͩhX0h6=,Ne"h}w?
"җ&2]r>6٧0,H
']ȐXȆ0%]X,CƁkݥ1%.]x">2V=
w<1EiVRZeQB޾FSS
8
TT Y&'/Uj )u?DUYIVƕtOR+#`IA!tw aQpWI>qF+	@ec\ݚlo^OqtDžq'IJD専A֧u]pѝ=@PӥwEԀ{SPOB#~U50D`uHc=KB`8iXL\e)餓VT|4Ui>at^"?( VAXj^+{AO>X?@!ő⬃"H/?W3||xbc[rwMҬ|R$l5->kFaӲqa\Q	4-?h!Z5	@Y=խp%zYo2<)'px%*H>+V\PЉGJ]a
^ЕY\yNDjj`C	YOf8DC`	
OD+ PЀm|F4nyE"z]vy=^.jX8W@E?|T:Ȓ/HNx{~4 ў@*p)f8dXӛ֐@YZ! Qa1Af0/O@Υ	c
N"
3Bʈ21\-+2膴>!c_/]0h4
+D(V+X̏	Ů}H@Vq$4!5.J+3oD(dfrA+恔@DEAQ5t;4DfCNFV0B0H.uU,kъWEh !Qp6\(!Ą:K7.ˈj`A%+mS6PsbfW} C\i]VjDX
@ZF ? <
fm(Bȏ1ta
y)0ImnsBR9y2h/!yTcf>C/u\HO~ F=`1$5@6标oqM@!
,H%Gi	H*\S@!Be̽*dԳ#1ga 2YQiޏ.|N
g ,+q^K]ѣϊS5eyqӧPO%g=^R3ё{Nl
ԳZR5'Xq+2,ӪVN}'ˠA qQ@]#>Yj`ҧFAn?R8
{ap!Kt+ؾK]ɰ;G	C)׊d.ar!2+2FYd$izjX2i, ,p=yB#V^_
Z XU	7P֥d=2
RCR
 HT}|TF )aQHzXI9O=$$8:pItdihyƵ>c	DjH=VDpF	qPBEaa] l2$"2
5|."5_pJ:P\
"2!AdmT+ְ@Mns߉gݪHQZOI(D\LӢc:|R A'?"X~)BJ>Gz1RJY+r?BU5XAf!#Ȁ	0~DC?<aSfWs} Q!BzpqdX&@@QUUY\q"(!+@=@ؓvуd=Dlxm;fqɀХixtI'}Iwr\cJd&>uet@5=Ad2a.db!)}=j*krW-EM۹=mr~mH&rzY=\i"| =ӖieaW|cng┎`e"b@ZRxA"AHYnYz2IT^)|Xc
de>%Z"aM>q8RȒ~PkA.
+,P*ZPLt11ZU+v+eX	L[4Iҏ}CC0Lh!	=e3l)**ZK+]0D,я>DqRcKXЏA4V,q6w3R)dZa,)U@tA"v%RjX88ؒ4>רAL7e&Y	id-7IL?O2] VlƠ<&In“P{`MP8|ZPtam2Gpp
$iSI8<-FRc$P7FuKHnNRԒK iNAY]Vp%ڃ{XduAk։KQ^!
,H%Gi	H*\PO+Y	DFŊ1ث^=JYq.d9QЩVb:5(J	$#ǏȰlUS*]eA
>}:$@$VK7,ZP`@93Q,M7PXp!DfSYy% ,T7`G¬]bŏ+J!ÀU	/mO>(.pbGh=v0P +<Yqޓ{(EFODer|
Zu=*҅Dy[}KSLTz}CI\uXJ	^}DUI" }@80@RQřIXO
,W@A`bC[	=?FrTViX^)ouTsJ+<>Pqpt1d98A.HD.DS_7Sd4dGd4U86LR_YfɘticBkTF˂q8R5Z,
DDǃ""Habt~@-ZϜa
a뾰 f%
'YeZFBB
ghQP,`BX$>Sɞ)of%SGY6r'T_gӐ\l!%՗3\Xqh]%]>\quY%.Khcaogv!C8vm0lEĒdD@4ԣS=j4Ar=\ )fN-L6]ytybdT;><GF DT^dIF CnWuJyP5rW*O)'5$T
T	EG^ s
pp+B/h" 
d]*g<@ZTDtGيUHR
(C0i?NlN]լSkh!UDf"D
H;	4<P,( .
؇Cn Zм!`rf/XpA爪hEcj}Ce78uȇ>ajHAncw,LrZ8@*0t;xEA'b	 h"م=E"شzR=Оڐ?6̓KyBLcYj*IɀPHaSj8F{> !AzLG۝Sؠ&;Q2n9TԱ3fKLg*!
,H%Gi	H*\P1!Bg$QϞ{d쑨S|ZluԠP&8dx.%jѣjDgͧ64=ʕ>XxU^ͧrP,.񢆩XIA%Щ/dirP[aa'2]trފ!EÄu3=2z`]Μ/G|jT-Q"+VD44ܯaz
zFr>p0_q=eb9dJ)Y^|PMR[,&	tyBF gvM`_9emO>V;S
p@=,
'Di$an6%c>cs$CAƋ(YQE>=6փP@)_Ku42TO	RV鴗)YD8Hw4Yl27JOv5tS7u
>aENe@zԇb&HHJ*RTk6)iQOxPA=I&.4W:Pϯ
 TCc`{9H ]3xGÍ>c(#h)C67qcMB2fuB=9 =;ZfmG]r'D
4-v呞l!VQNOv	RKOtvF2D'$$像#]Ϙr˯8REsUӚ$2Z 4FMMSY9x[!$0:M:iγAtV칃/F8|@vXVZg45Pz"{~YVQe]5<<uqX+8.xڔw@?ŤBկ
HT\a.Y zczVHA1)R`A@Qh.T
`
p?b@vQ<m?3ET!umҊeMI"5S FWNdK6@%J4.UG|B?xʂ)aT(*0@
+A%.SAPp/?O1
W`IK8+
@p(p8`	>>iG,*}B2[13HH˱G
	txF6Ö́y۬)zG9"HJQS:;{2R
:.[G&="bk ɋ}=K&:v
!d,H%Gi	H*\PϣV#c>2#aψ,US}QyԽizTϟ>
Q#ˠA6*U
A
hA;†
67P_S]y轥K(%q@ж<ʧfҬ6P`/b{ȸ&d?Vȸ'S9oOVd`AD9
d_+C ˩Na4|SY1R=mnV4nz9QH]~DEu`Kc6b=0\`@TCx=I6!F+vSf@	%tXf>	bEVAp=&h24$HQ"V#M9edH^HIus@=8ʹ_89xq怈6EA%I]E})U@TA1w?bQHӔ@q
bk~Wŕb4O<eҭ޵G
xAP,J|y^vA.uJtdah[}|_=> 8{	W
]fpxfc69py@>cQ9x#7m-apFӐz݃OB'r	9™> D7w\<qFM'[O##$\Ho]qppc͐>p]h8!H.HJ!g9T\]}'@(>dwjusD圷8l
d%Bjt"i"ftI$\XHK)=MxmQVn@'xW{:P
驨c/6*MO,QWNS
|~Uap5,`P=>e	^w`YI;PGxҒ@|8hi.AbP2U/)D'\6@N g!]t*.ܹ<
A.D\jAP
ydDD>0~YU{"ׅ|j^WMD&8@@c9*`n|TB52pc5Y8mALBA}mXd	oB}XXH@Dʄ2CCȇF@L#Z#"YIC!C4\&v!"`ҐC)$
sOZ!
,H%Gi	H*\P1!Bg$QϞ{d쑨S|ZluԠP&8dx.%jѣjDgͧ64=ʕ>XxU^ͧrP,.񢆩XIA%Щ/dirP[aa'2]trފ!EÄu3=2z`]Μ/G|jT-Q"+VD44ܯaz
zFr>p0_q=eb9dJ)Y^|PMR[,&	tyBF gvM`_9emO>V;S
p@=,
'Di$an6%c>cs$CAƋ(YQE>=6փP@)_Ku42TO	RV鴗)YD8Hw4Yl27JOv5tS7u
>aENe@zԇb&HHJ*RTk6)iQOxPA=I&.4W:Pϯ
 TCc`{9H ]3xGÍ>c(#h)C67qcMB2fuB=9 =;ZfmG]r'D
4-v呞l!VQNOv	RKOtvF2D'$$像#]Ϙr˯8REsUӚ$2Z 4FMMSY9x[!$0:M:iγAtV칃/F8|@vXVZg45Pz"{~YVQe]5<<uqX+8.xڔw@?ŤBկ
HT\a.Y zczVHA1)R`A@Qh.T
`
p?b@vQ<m?3ET!umҊeMI"5S FWNdK6@%J4.UG|B?xʂ)aT(*0@
+A%.SAPp/?O1
W`IK8+
@p(p8`	>>iG,*}B2[13HH˱G
	txF6Ö́y۬)zG9"HJQS:;{2R
:.[G&="bk ɋ}=K&:v
!
,H%Gi	H*\PO+Y	DFŊ1ث^=JYq.d9QЩVb:5(J	$#ǏȰlUS*]eA
>}:$@$VK7,ZP`@93Q,M7PXp!DfSYy% ,T7`G¬]bŏ+J!ÀU	/mO>(.pbGh=v0P +<Yqޓ{(EFODer|
Zu=*҅Dy[}KSLTz}CI\uXJ	^}DUI" }@80@RQřIXO
,W@A`bC[	=?FrTViX^)ouTsJ+<>Pqpt1d98A.HD.DS_7Sd4dGd4U86LR_YfɘticBkTF˂q8R5Z,
DDǃ""Habt~@-ZϜa
a뾰 f%
'YeZFBB
ghQP,`BX$>Sɞ)of%SGY6r'T_gӐ\l!%՗3\Xqh]%]>\quY%.Khcaogv!C8vm0lEĒdD@4ԣS=j4Ar=\ )fN-L6]ytybdT;><GF DT^dIF CnWuJyP5rW*O)'5$T
T	EG^ s
pp+B/h" 
d]*g<@ZTDtGيUHR
(C0i?NlN]լSkh!UDf"D
H;	4<P,( .
؇Cn Zм!`rf/XpA爪hEcj}Ce78uȇ>ajHAncw,LrZ8@*0t;xEA'b	 h"م=E"شzR=Оڐ?6̓KyBLcYj*IɀPHaSj8F{> !AzLG۝Sؠ&;Q2n9TԱ3fKLg*!
,H%Gi	H*\S@!Be̽*dԳ#1ga 2YQiޏ.|N
g ,+q^K]ѣϊS5eyqӧPO%g=^R3ё{Nl
ԳZR5'Xq+2,ӪVN}'ˠA qQ@]#>Yj`ҧFAn?R8
{ap!Kt+ؾK]ɰ;G	C)׊d.ar!2+2FYd$izjX2i, ,p=yB#V^_
Z XU	7P֥d=2
RCR
 HT}|TF )aQHzXI9O=$$8:pItdihyƵ>c	DjH=VDpF	qPBEaa] l2$"2
5|."5_pJ:P\
"2!AdmT+ְ@Mns߉gݪHQZOI(D\LӢc:|R A'?"X~)BJ>Gz1RJY+r?BU5XAf!#Ȁ	0~DC?<aSfWs} Q!BzpqdX&@@QUUY\q"(!+@=@ؓvуd=Dlxm;fqɀХixtI'}Iwr\cJd&>uet@5=Ad2a.db!)}=j*krW-EM۹=mr~mH&rzY=\i"| =ӖieaW|cng┎`e"b@ZRxA"AHYnYz2IT^)|Xc
de>%Z"aM>q8RȒ~PkA.
+,P*ZPLt11ZU+v+eX	L[4Iҏ}CC0Lh!	=e3l)**ZK+]0D,я>DqRcKXЏA4V,q6w3R)dZa,)U@tA"v%RjX88ؒ4>רAL7e&Y	id-7IL?O2] VlƠ<&In“P{`MP8|ZPtam2Gpp
$iSI8<-FRc$P7FuKHnNRԒK iNAY]Vp%ڃ{XduAk։KQ^!
,H%Gi	H*\PO+Y/|%A|8`B}dY	M_|ԻrjРYL)耽^̇|
:u*BVJ&6/AU'”ͩhX0h6=,Ne"h}w?
"җ&2]r>6٧0,H
']ȐXȆ0%]X,CƁkݥ1%.]x">2V=
w<1EiVRZeQB޾FSS
8
TT Y&'/Uj )u?DUYIVƕtOR+#`IA!tw aQpWI>qF+	@ec\ݚlo^OqtDžq'IJD専A֧u]pѝ=@PӥwEԀ{SPOB#~U50D`uHc=KB`8iXL\e)餓VT|4Ui>at^"?( VAXj^+{AO>X?@!ő⬃"H/?W3||xbc[rwMҬ|R$l5->kFaӲqa\Q	4-?h!Z5	@Y=խp%zYo2<)'px%*H>+V\PЉGJ]a
^ЕY\yNDjj`C	YOf8DC`	
OD+ PЀm|F4nyE"z]vy=^.jX8W@E?|T:Ȓ/HNx{~4 ў@*p)f8dXӛ֐@YZ! Qa1Af0/O@Υ	c
N"
3Bʈ21\-+2膴>!c_/]0h4
+D(V+X̏	Ů}H@Vq$4!5.J+3oD(dfrA+恔@DEAQ5t;4DfCNFV0B0H.uU,kъWEh !Qp6\(!Ą:K7.ˈj`A%+mS6PsbfW} C\i]VjDX
@ZF ? <
fm(Bȏ1ta
y)0ImnsBR9y2h/!yTcf>C/u\HO~ F=`1$5@6标oqM@;kiosk/content/images/Anieyes.png0100644000000000000000000000473507432571643015743 0ustar rootrootPNG


IHDRH%n8gAMAabKGD	pHYs~tIME
/.Z	ZIDATxYz$&`.mxfGzcG|mjvM&sek#vfogf4ݝQ?}'??7psM@;	L~w$Jn]RږW~;R޺Ɽ}+__ t<){$~${R{O{0*m9@u:Һy9S~z
 <KܽO?t~g_?~l?g }c)&t'w=߿űuy8ip8 8;>????/*s$csJ	J
.s9I\J.Xٽ,	R⹂6sglBŧ/b+Rh,ZsmTȳٷR!~yɽw|l0;H/p[|lrp姥+S<e^l#jd0(GL	<$B`h|&IVrDyѷ&J޷Z[8j#Aoh&ɰe{o)b]bq3)"əqКu.06=s9/*7/ifRg6vRJιk^xZ;ma%NIE;<hTHT␿{m)Ƚ,ON	"pE/dwǵ5Iݡ+x )PEj$pH;Ȳv'sZk
0o[tzpDB&	SBW6vS0ӗnsk
BgwHwJ	;$T*ICK{`&)RH#w2P1Bp#\ap8{[׾mCuS$E$Mp0býQKK=,^.T .rI(S\%s@爇{H" $hpFyZT^MR>m}<,b,<%	@9h{mϏ=gRJ$ 0cj21obno[$dS9gI*ႀZQh)t8ڮV]^H9m	n;9AkaFJ)]ZDU=66cDחP.@<F	5;Ger%#9eYrM(E.3hrԷШD
		(aeHA
<A!9̑X3jrY;䱨ҫ|e1qp#3H#$z(3^M$9m^*Hiw

h* B|5Jx,
,lf<KNLi񵥷RR=`#nlR8m뵪:N !%#Ad|! Œp֚NMK[ܢ&e4ea ,V1@^3
6rq@wSz\#bJuG,.қu]O'߿O$\Qs_	poHʑQ+r&
h ('^߆`%_aObVsV,K"iou3H),FFVGMa$J"$^Q?>>{@ s"ʇ\191:ZnҧU)ӄ?ʻC4uT!(^p޶@(mYl*8WeA(8jIu;\s%uFkhkgI.щ]jnF.nҏ4	H<f@^L@UO{:Z5,U==8ߒŝ%BrwH	ft@ӤjXU)K[؝TKhD< wމ2;?a%ob&@]|<ںB`5*N#<\Pu]I!kQvt7	Y;R|"{SkyYv9Wqp@Mމ|3~;̉xͧs Sk~RxʠPRqk3W*61w_ʘI\/}Wjm"+Z`kZcs<iZkf;5QjPsB߶)$IJrGp
nDPB3䧧|IaJ	2Jh5|H)8+x-sVtyn;ܾ^>"iH̛+/%;	L@ι=饘t%__X_%^wu}kxgZ_쫥s_[um'.
1IENDB`kiosk/content/images/view-throb.png0100644000000000000000000001375007430275473016431 0ustar rootrootPNG


IHDRz#ԺgAMAabKGDF	pHYs~tIME3'J}eIDATxz]Ǖ9Uuׯv&Evmv4Ɖ8L- )EI 1$38!I(K8%j#ŝlޯr߻k9p_o<8_Zέթ,__ޮvw3ͭNq~[;ց٨;ܾxD@ 8nHAݽ0ӆpD Ùhb[v|In!f`fc6#%=Ȁ1tB} 0@dnWVA((--@@&62BͦplE$SNbi0.%ysgYk@)A*T
Pd[׺6m̛%(U_NRdX&&` f+}ɀN)8!6@l.(RD53ܙ,\AJ"_BEe:$c@l*[9Jc8SQFT兛\A8.(ILQq@HB3&
(L":ps}9DziB//rEQ
^̬SBuۡnۓ+BI"_DE)iai:MoMQ)t=YZ=TDiF+K`Nn+²@H(vQ)XReN%Xd.u50Tl/?D&i-Φk
`74fWkl0ZkmJn8mR)`4+ix#j
Lx~ʬ.se.kCΉݕc8赖{ic,ϛ֊4"T
T!UVڀ[(iVG/d4h7+˵'{߫<)$DIs%70ɓ
yh6g|ZV!ϖh_]e(U{>Љ}l:O^}ui |YB(ߟ_j>{"$/{9JFk?j_<R{orpf	a8}O>Pjtsߣ/='
~}ܥsOp'਽ʡ';ypϱ;fK@Wn^~]q܈,塑ƪ9e52OWx߻HQ!Dtt57bA}xld[c嚅ٞ&ΥCGOD(5k_yG+;A,`⾷{1urώETZѢm
׾:ovv.-{_gdΖ{?i"kC'}rtワw8;xm|_Br,ekt¹<'?6Xs1F!+h>gl.Ϭ_wn?zAOfOr8'FY_}|!G!u
b8N(a%'JUȗ9^ʣx9ϻ23UXSKعhc%<ϳW" xc5q$>[k焸tDOeђ*\Qڹ|kk{rPN]G*T?;k“)j!xTXvEe
yzٗ#.*@g=PÞȻzy.p3a2&3K'.(ա'u1thX(b"	OAw<qm#$@s($#Hg+ɠ-BTE#*YňA#~cM	DPYdF?[*pQB	~p`l#cxK0Q &cV9񡏏;w*(Ԏʟ8xhu	~=.K,]K
F!n339Ǎ^wD?</g
W"N1O֜N0`hXEv˗vN(HK_'DUPrlt< bo3c̐J$(CLhM $H	^^V'8r0"7}<w;]iSyC.}1JW9|{},iUXr@"SB>Mp	=j\x]$Q^ p:#U$_kSzu"g>gK](j
\MOa:5Ƙ n>	Hy[:-bt6-LF-GJEx%
%$rYyـ-၂mՇ9E#mBxۇS9 yS(%hQڼ	tJA״V޸tk#-&l>b@3)K'
236sY]Bc¦B*!|KA,@ERDŽ]ZKW8Lu幋[5monJ	,	hSHXBq6?ѓv"?j#NOX6zmG,q>w}fO䠕,?Z\1AD.q	/QFCᖧ8n۬.M_>eCHVB,I1WnDh~ṱn+n,5њ$fK~O,XRδ8޴s+#(%	x.SoȒdW'2XN_6¿䲿0qZs1"WANbN094pP7+޹AqeU~eƌ[O?+(-`jz	\h#h@>_ɥi.= Af`@"`t!DdB.r6hJ<1lr j#B^JZ(lN}>0kch0f#fRP,}queX{?u{oNE+3`|y{pEnXk<BI"6/y5{#O]& ْ뻞}BJ)=	4W-vb+&zO{$2s|zunz
{İlW#ۦٸq?\R	R)($'ΟO(`peTK܇Kր`!Xah\TMwb`1y1xr$Ѳ|awbԑ_)<#ޮXAVӄעw.O7S!U?TV=3ˍ˦B6'1}!@zx rM%i>L!#}~<
׃(pV,z]8npe[E"
A `0X=õ"WG@קn*8$m֖&ϟOU'CO^OfӤb6B
TJMsy#]
J46fg[F K
DF@}咈R*Qƅ;ĿAkNՎ?gjޜj8f_fS\0 c>Sr-{8?كExR#EK'+>[~Ƭ,PqF&	
,!ApPP	ʂ"@@DFޟWN"㐍Ǫ^f~\DfP[gXs]+%32 3?~
yvCɫv(߾8.ΚNfPacN#CEJroƬv"	<L.=d	+5
($
Lχ'P3e%af"x
ne?N$˻<x
cQhi,,IPCaUseh[Pv}`&m|̭DkLckSȮ<ff(P`N/R<>W(ʧJR:4<}sǀSg_b@pDQ(즬o{f'%Kzt 0#3f4D1{P 01'1tyスdž~_mL
C
_oeeL;n4(
ON33M)Jޛޡ)8^7f̐"DWWiBQ/za:le)2jê(P fvg[_+
*?#9ד ?
pD/ZvqPBz>%-@"m
"`DXV^3gwy|gxyB0&l"z{r=?aӘl<caF4ܕCEf%ϓi^:)ACEP^K7߸o/>G=DuW%$0ƥsܷh{;>Rm07"p?SO&}
-
<l.Y(rG?d98dRyf3EmlPuW'CO
OosY$_:LN}{G!tvS#{?]^i61Y~/
v֋+	tZ
Ek׾ݵA[a*Ľ鴨ac>;?kNHJ^?`^@p54?4oKo^Ј-)`
qB~v:qwRNN3m?N
هVbonZ$% ^{ϰl\NS>7X7$f3:(0kdvӿB|[Kfm.)zet^K!1k6+zu	P3~ʩ߿Bfav.7+f7&{kYhFً(gƿq{*!f3#ǙzUI(ͅzqnbg/صFtz6zgWVzz\3Ze&#KΟ]<wO+\K0z{kmܔYYi߾*p\Qڐs;+^Kftc:M#&B֭	90$%TӔY]sYj8˂rMVdAJiBݎ^Y4+tQ*Q,158,7i\8t=50\9/8^LfҥYH6^^
P#TAf"Cj*'rR Nץc.%9o7ڒi踲PC6Fb"N5w#]Ӎ`n}*
7"JnN䋢XFہ$7~0#dnmP{>E!
R	7'<(B:!(KY"W@D CQqih"TAtoSCQh"_^~݇fNSC#&IIAkPY}h#
|
@D^^䋢P^`SMal>6K
-?o2&Ĭu?쒑>J:&MYI-)E澩`f
#$N:qt:L!QY(UFuck6véurJb=}6lFs	Bn22M&(#d3ܕMb#<,o"eEe$oquάL}ODD_F	i6at+lk%'ײnNl+7ݩ߽mfjnnjK='Z[gG,_/˗Y9EUJȢIENDB`kiosk/content/images/print-act.gif0100644000076400007640000000177107301712225017107 0ustar masseymasseyGIF89a2"Ģ˝ܼѧilq똢ʴHNTk<~tyVZb&*338@]cl=BJt!,2"F (Ȥr<AV	,!`Lgg4:^خ74Znqrtuwdzh|l
n[avxezVZ]Xkp\yk]gPQ
Tk螠xuap၃)|<h0@ĀӨ]v#n„D'hx<H%+h /fC,{0ڶ
&QYCP 0D \-V0<Pa!\`'ϳTe5KH]([1K2̰/Yj ,J6@@p
@VkhT>!
vN/
@~!9l7'0QH?X]5F	TPt̄@`wg@xqVIXĀpuAh`a.YJ*vJR!p$npbMbs!(F9J ݇b
	ʨ AV(~gM`$tTrt0ڒ0H@`}nyZY%̷aNPAt0nNYhJg"BpPif|ZGV*
!f❕@Q!!NYʒ3_hfբ>ۚYl*Ǹ!,D+{F;kiosk/content/images/print-dis.gif0100644000076400007640000000143307275172623017126 0ustar masseymasseyGIF89a2"t넗̻йϱȿ孹ޥßَ!,2"@pH,dql:ШtJZجvzEa08 |A8xGD oT
r	V
g
|
|	
	{		
Gz.WnÇ#:t ()HI$lۤՅ%GrI&M5"Q*]Arx'te $cʵפ
 `M׮ʝ>9bС -4.0@0]+Ёb`@:/(X91ϠC3@!ǐ
U7ND졶Fc`:q+svw6*	)`L@oA3Wˇk2t
i@	8 F(&k/I AP8 ~HT(,0(xh88@)DiH;kiosk/content/images/print-hov.gif0100644000076400007640000000171207301712226017130 0ustar masseymasseyGIF89a2"=FH̯㈔ų֞vx৑ڄK灆eql!,2"# ,ȤRI
ħt:XWvJ\-wSpul;NQm6ΏWiwxl	
}gSc	qORm 
pvrr
Z
	Ӹ |rkXp ݗXϛ׿{W8TB@,r $|(ݱ`	h	`p`bQG= 0D6"XSS%"*`C

@8t٥	ip8+P|;Sf)AIJ>rpP0Tp&65Ѡ0p
M{0C@&8ڀ
ͻ`/0dz?dh!
T~pص-Lzz#4-^v}YV9&!' x"Ab&]}zUAI#]цmYH{1&@lb_HA8$SD&`ErHm4,W_}/bM!es&yg])_fq	9'|	)Yd
nslF`_WZ'~
`	)٥*gjgZ:ذj&AF+;kiosk/content/images/print.gif0100644000076400007640000000157507275172623016360 0ustar masseymasseyGIF89a2"ǵW^fֻڈꛦ극Ȣϓ߫ms}(-8Ot5=CN!,2"@pH,dl:tJBجʥ:3fh)Si49ܨw"vwnkl[]
		
xyLq	Ʊ	uQ\ϋb\ײШN$ p! 
: L9ӥї$|N$|DN/ک(L'k#h+R!28쁃*OqB'5N2DTپM-Pm
f@
y*J)5heM$oJ\̲AޠB	p0C@0[Ԋ *jr(D ڵ}c7\^WN[px 7:"~=n%ױ0:\ߙWg\`
wXy'E$΁U wUXpW'd5aX@ Yri@[kWB8)DXm4HP	)T߀NPy-NҘA5[fBYbfPR)'ahw5gvVvi|J9"֢&裐F*韁9iA;kiosk/content/images/stop-dis.gif0100644000076400007640000000154407275172623016762 0ustar masseymasseyGIF89a2"w㢮hxTdx̫JYoұޏ~[lo~aqۃ!,2"pH,dQl:ШtJF#6#@*wƓA0W5

a {V
soTsu\	 tcɑ
r ޲os裇&	A@1T
EZHHǏ 	9BC1rŌXXM (R(
(衩ӧdZ5XpR
OÊ/:uFb@ѮNTݻx
TEW>@!&\
L˸chhQ`
-$v 1Cpdu?.<B\8(0۸s _(`r`v`@s,Уca?"BĖҫ_>1 ,'vW@' 1Ja\yXA^3VXaQ1f$AW[xXA0r!:Z@>Lq_1L6^!-"0A\BPAHg\ie5&)tig|矀*hA;kiosk/content/images/generic-header.png0100644000000000000000000002176107440766552017212 0ustar rootrootPNG


IHDR)60gAMAabKGD	pHYs~tIME765 IDATxye{սU-L7H{vHQ=2+2Ǟc[*=#0@ְK !"Y+^7R"$Owyy^9	l޼300@$`6OUXYj5jZ޿-Zd]z\r%s9
;+f0W\qW_}5htgVa~fhhnaUbYUXW
2K/ou(
tMu׭k{}Lcm[JƱX^-띊)8}VaIs5pןNEA4f3a2ozjJRJo2oSV_V{C-2nx<4MCQQFl6*@|
Pujڒ3]M:F#,G17[+9l6t:q:l6L&S",
r
u].ݎp*z]/yjZK3(TUjqL&*
\|>/7fx(r9jĝtb6jyYFF欪*v˅fCUUwN{y1.Áb\.S(A&F8}7\z饧@㔰l|>VZFPX,JfQ.)JdWԵlXLI0iI@Hl@ Nf)Jj5n`0nZr1$BɄnX,r9JJR$l
`2Zx<NzN.X,R*ZpgXld2Q*rT*\.`ARaqqT*EPLL'OXRu\NZ)չx4o,Bl&j6ׇjp`Z4
E ]LS.)4Dƍl6n0.`ۍNؾL2Ijz@%@qjq~n7^r(33k5fc1نb}d2aXdP;2RX'0Ͼ
F G$jQͦ1TuǢbq8:s):cXF٬FඥP$4	?_Je
Z
7p;0Lff30ogsޅ&:F1vuWG]xM7w3	BHlΞ믗cM?`0i׿N1=c<cXPߏ
D¦Ml*t/Ʉ[1Tp
^{PH:혞܁}
^bM?ZǞsߏ㑛O6l; 	YY~?X
AB'eX:sӣBO^y9:FOO`
%}W\qZLºPVǿ7[XczzT*EVl6KsO>ѣ]8pKUVf1033#vAX,f9|0nPE*0e?mgqqUU:jByad㙬̌Y$	y:;S b\\.dvnGJ(oq`։T*U7Ai~쳸|>~?[xavL]x(-BY[]ަT*QVI&-ceN](U-T*rNE	ˁY"9
.,,f~?pӉ(ۂՄ*6b:&<jO>g*"vݠ'Kn MB֖RZ:>n2o`
xiР="FK 
Pd2d2)HQsa,U7ZXV+0!LJD͗.Ҏu5abjj.dJZ1G)@RX,v07C,v7-({Ee3_2t>Hlo1~xG>L0F5ͯ.658/a2e< D_EU*[#!yBپd
K.9Y("͠zł5,l+Nvjb2Z(&L^4n\bNhxtfzp>̱&03j_'~7jfv2/];p8R-(`.r;KfnrdtpQ8^ӉB\IP@{Ew7sK!t(b\.v;I!U*$,loUpzXV:Bl6+*-na/)(@.db`E᧷΋;w.[hԡP.dZR*i:y"z<4E"U*`0l"-@_d߀By!mYvjk
4D"

5m0mcg\FGGcxxP($Pl'N)˫&~|>߫Km*e2HBdtjRY)VP(DOOnEQOhĚYUwy3q7fQ)'r#뼸cSSFi. ڑHh4*}8^y)Z
uk5*޵ky;dMӤEew0Sԛi^eL⯹ש
z<$*)*~?XL:RV]*W_$vU<gf=ĺk[6lu3hGX
yX,:v`0(U&	})O܂^_zyZ^r6"a-&P($%z}uN]SիTj|b(Ri	o0EEQb`ٌ^X,cq"%zҚdZA[~aƈ38<̎_{z?ScvޖĢD"27i|mGpg:L&=</1<PV6KZȓO{][~tsappKh2$酅opt'
522E麎Nu~zXf
6l`pp`0({-zkYy42UUQ~=}uꙮHu^zgՋ5
I_*}>_Ä-p){1/AEc<;x<Ncb!088H8joA}y
BA.ajjJJ;:Ax;52n;FRwøwdB2޽BCobx^f3eO}\oݮW-,Pue7lW,Yt:tZ*bd2JJk^h?[guFa͚5H]nOӔeNNi?pq&er,(_lzz:ٌ[QފR>b5ai|T:sovKvz<\=C5nE1M2oGyvbuyZAD"gcF^@nq{Q/UU;[jڱɬV+pX**-<}]]\7P'}
4t:}º
<dRZjKB^N(ttrG:6ߗryXOiwBgҢWRitWU[Pb:&2Οh5610z}3<r.(z\ٞǚ"b?(`R$㧌8D"{G|PJr\G332U	y];l'AMW,,H=<\S"+khfDp:Γ)ٌV%''NM1>>.woyd2IZrCmX5_95=k;28
?Һᛝ{xe7RN~vχi
kZu7,.'>cU%DZ<4\>B<&h嫏D":{IlwΑpAP(бcxz8w`*|!4A;!F8Uhgr7߄o7@{{6
ߏ(jm%].vN0pWO>\wȶ=ı|}&XNa<tYv~k2;(O%9-˷[ngN]ܦ,u8vjϹ[كS.>A5LG}o!蚇m_8\ٌRbP|&7ׯgppMӘ[^Wbmt}-FB!_YEsᅳzehhP(nZhJ)V7|p4t]ybÅr5S8uT*}}}K(Sdd9^*t(h4J8O$pCUnD[w/lv^W2xU]Id2Q,QTۻi@t&Mbjyt]U*4?@__~_l=xv_&Hxؼ9=_sy:kײvZVAK׭u,sXov{_2_Zu\.WW))Ŗ>2^/nz"֭[ǺuF2:2Bnn&yDW,(7bL
Cr`$0lg[aqEZq̓qgݤiG[{s#J_yv7==RVG8&xDV+
333넊~a(S
φvvs14M#<0贾/79*1vG2U<hsss+ hhL,NWo&]3~0LҺ'#d .C5}^y@ lVs1Sv;~t<Wh`*]obݺuşۼ{wKxnC(VD	sK{Z\.G"tH/gԱ{ɹ9q>0CُHJ8
bf&Uъt׵vv <cjM+Mu,f\³rxzx&E뺮rشi6m"Rj+*./:ʽ^y.DBrt!icP_JbnVMvt	>4\6}RtZnJeoN.8wl6+<W+_vj_V#Jajӝ2棭-RfCsdvBץ'g$ɒ6all1y7ѯIf@ u(
BT*nfuXj-mvEUՎ~N'b)ݻZ"/pha֭[F`7$+udHkcigcnjt^gEIW+ׯ'qcA'KLyhC{7Gf|a֭ʿ\wᄏO..+/;OJ/BfR_	^N+tE[>>t$X#V0}clﭶ	ztq}nvÆ
sӿ>x|"P(pɤB{ռoCK~LiL
ϳgϞ-}|"L;}Tzz7
2bM[,YXX Ht!N=.>a)qoo/hƽ^˾6>Q.epp׋

Pu| ۣ:O5*X,t;[mNC?W2@ZcA\tuWLb9 #rp\x̴7`sgC/kWb3cb^X+lQ}vzX^;tXf3bl6+Eܪn4G}3v2A\VїIPuYTxyn楗oڲʾ}:8vfvnkC#cZ^f,hsvR79HFvl:Mfu~B]_dĉ7Rf%'g)"dK?P|,C$1A===#iDE*^{F7*l3k	N;nok	[=<pFki6>Zไx<Nood9TtDu7;8wqA'|즿$Jv2	m۸kOK)wq#I.#Y{YrKՊjfϿA(J$I,=<vؗ58Qe^(Z,D"4r~\72ɰD[F#b'-r'1L^PFȻF.erS\5([љmNǒdX,Exc$w{:TG/umŽ#M:R)8Θڔ,64UH{}㲽c*;s<GtZTr@%+W?7_7BEB{«U0)u]c>B)d
qѕW{tbPUBa]R@#,>|cc`6o6Ӊfv;Tb1i#8P[
yJJRÊȄ-NK\N߈G;D_I,n5ga:424W}g"J;2	(te0|9ip0Qj^/rEe{-uW&2I\>es	ok秏4Xzjw,"E`.1Be>,DB]Ŵd0> {9$@\E]Ml6+HAL"={ɤ-嚛L$2=FG1:4	N'b"Dc-1;;̌\hxj5٬4!PL$-}zk@,xhM&Awslg-OADŽVyLLL0-Z߄nGl:X(%:H9ڵkJLy|v/.Om;:ߏD'ilT:QWC|qk)w㧟`nnT*%#WZ
v t,Ʊ"R.cs:jbf#>:J.STp53C#3;2B>X(@3H yBW]K/Q~ېt^i|Aذa`jxh,v-\J^O6(Iיo^1rǎh2_O6iilqEtJ$SQVU2Tccii2mɍy4=G2Jz]Q`IgKyr#
b֢̙d3%:l|d|۞ZRӏ'uvLkpO.7n:}k|w`ffn(PUStEVo$7GGlذX,d"ˑkP@:&_̓5mmz+BVDLBї6p^Vha0[o=e'.{X,rp|',,,P	b1*EqKOOtv8A)	]:fM5kp\Ī\t8GmQ㿚FX,H8DA:r>wgꢋ8399ITb0&(|kСC͡*8PhG$q(c4a4$
V+ӽlarrjf!
2d7(<&}L')UJF]UUq:.ӵ%=bIDATX.ӥxfxRcd2rz(
NѨ--sBT?bbbi
Vx<,}cmۆ?%NJP$tX,jW,8TY9X,yʸ4^<2f|i":N71<nZzHXĉ+T"1C|qHiJ(|d~"xin7z	Bu]D5%圽w拐5jr8i<E679CQkd")^8I„.eK/RnQ{FW\s)a2^$x6*jEUqJAJ/xBD:DB)i0i,/N78jjʼFpo-#&s*J2Sn|o[ڴ	f'0+6{\b6Ý?26#VSs0dbĿBB3hqҎhKD[# v7ܵh~?Ud0x/T\DKHѬDn^66z7IGLQnu	N8>ns6𲒓|rt[ЭݓK9u_{[-U>vrK]~L۶mcp
ϸVVRf%E'X~e%Fi%|-si6^-V::vNmOwr$?0DJSq5tN-ۿg'd0֭[pfWa~WLo3l۶m۶ټy3ׯg``@E6**J<uIENDB`kiosk/content/contents.rdf0100644000000000000000000001150607443667060014720 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?> 

 <RDF:RDF xmlns:RDF="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
       xmlns:chrome="http://www.mozilla.org/rdf/chrome#"> 

  <RDF:Seq about="urn:mozilla:package:root"> 
   <RDF:li resource="urn:mozilla:kiosk"/>
  </RDF:Seq> 

  <RDF:Description about="urn:mozilla:package:kiosk" 
     chrome:displayName="Xul Kiosk style browser" 
     chrome:author="Jim Massey" 
     chrome:name="kiosk"> 
  </RDF:Description> 

  <RDF:Seq about="urn:mozilla:overlays">
   <RDF:li resource="chrome://kiosk/content/kiosk5.xul"/>
  </RDF:Seq> 

  <RDF:Seq about="chrome://kiosk/content/kiosk5.xul">
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/uri-menuOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/urlbarOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/extra-btnsOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/nav-btnsOverlay.xul</RDF:li>
  </RDF:Seq>

  <RDF:Seq about="urn:mozilla:overlays">
   <RDF:li resource="chrome://kiosk/content/kiosk.xul"/>
  </RDF:Seq> 
  <RDF:Seq about="chrome://kiosk/content/kiosk.xul">
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/eye-throbberOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/uri-menuOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/extra-btnsOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/nav-btnsOverlay.xul</RDF:li>
  </RDF:Seq>

  <RDF:Seq about="urn:mozilla:overlays">
   <RDF:li resource="chrome://kiosk/content/kiosk2.xul"/>
  </RDF:Seq> 
  <RDF:Seq about="chrome://kiosk/content/kiosk2.xul">
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/800x600-sizeOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/urlbarOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/eye-throbberOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/uri-menuOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/quit-btnOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/nav-btnsOverlay.xul</RDF:li>
  </RDF:Seq>

  <RDF:Seq about="urn:mozilla:overlays">
   <RDF:li resource="chrome://kiosk/content/kiosk6.xul"/>
  </RDF:Seq> 
  <RDF:Seq about="chrome://kiosk/content/kiosk6.xul">
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/800x600-sizeOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/uri-menuOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/urlbarOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/extra-btnsOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/nav-btnsOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/intl-skin/intl-throbberOverlay.xul</RDF:li>
<!--	<RDF:li>chrome://kiosk/content/list-uri-feildOverlay.xul</RDF:li>
-->
  </RDF:Seq>

	<RDF:Seq about="urn:mozilla:overlays">
   <RDF:li resource="chrome://kiosk/content/intl-kiosk.xul"/>
  </RDF:Seq> 
  <RDF:Seq about="chrome://kiosk/content/intl-kiosk.xul">
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/800x600-sizeOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/uri-menuOverlay.xul</RDF:li>
<!--	<RDF:li>chrome://kiosk/content/urlbarOverlay.xul</RDF:li> -->
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/extra-btnsOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/nav-btnsOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/intl-skin/intl-throbberOverlay.xul</RDF:li>
  </RDF:Seq>

  <RDF:Seq about="urn:mozilla:overlays">
   <RDF:li resource="chrome://kiosk/content/ntu-kiosk.xul"/>
  </RDF:Seq> 
  <RDF:Seq about="chrome://kiosk/content/ntu-kiosk.xul">
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/headerOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/uri-menuOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/urlbarOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/extra-btnsOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/nav-btnsOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/ntu-skin/ntu-throbberOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/ntu-skin/reset-kioskOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/ntu-skin/ntu-css-dtdOverlay.xul</RDF:li>
  </RDF:Seq>

<RDF:Seq about="urn:mozilla:overlays">
   <RDF:li resource="chrome://kiosk/content/neon-kiosk.xul"/>
  </RDF:Seq> 
  <RDF:Seq about="chrome://kiosk/content/neon-kiosk.xul">
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/800x600-sizeOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/uri-menuOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/urlbarOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/extra-btnsOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/nav-btnsOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/neon-skin/throbberOverlay.xul</RDF:li>
  </RDF:Seq>

  <RDF:Seq about="urn:mozilla:overlays">
   <RDF:li resource="chrome://kiosk/content/vanilla-kiosk.xul"/>
  </RDF:Seq> 
  <RDF:Seq about="chrome://kiosk/content/vanilla-kiosk.xul">
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/eye-throbberOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/uri-menuOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/quit-btnOverlay.xul</RDF:li>
	<RDF:li>chrome://kiosk/content/forward-back-btnsOverlay.xul</RDF:li>
  </RDF:Seq>


 </RDF:RDF> 
kiosk/content/kiosk.xul0100644000000000000000000000271007437755266014246 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<?xml-stylesheet href="chrome://kiosk/skin" type="text/css"?>

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>

<window
	
	id="main-window"
	debug="false"
	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"
	windowtype="navigator:browser"
	title= "&window.title;"
	
	onload="new_page('&base.uri;'), window_size();">

<script type="text/javascript" src="./kiosk.js"/>
<!-- <script type="text/javascript" src="./implmnt-specific.js"/> -->

 <vbox id="appcontent" flex="100%">
 <hbox id="tool-bar">
 <box id="nav-bar" flex="100%">
 <menubar id="nav-buttons"/>

 </box>
 

 </hbox>

  <box id="browser1" flex="1">
   <browser type="content-primary" src="&base.uri;" id="content" name="content" flex="1" onclick="Remember_last_page();">
   </browser>
  </box>
 <box id="progress_bar">
 <progressmeter id="progress" class="meter" mode="normal" value="0%"
	 tooltiptext="&progress.meter;">
 </progressmeter>
 <label crop="end" id="progress_text" value="Should be next to the progress meter" flex="2"/>
 </box>
 </vbox>
</window>
kiosk/content/neon-skin/0040755000000000000000000000000007441743651014266 5ustar rootrootkiosk/content/neon-skin/images/0040755000000000000000000000000007440722746015534 5ustar rootrootkiosk/content/neon-skin/images/load-throb-anim.gif0100644000000000000000000001301607430313161021160 0ustar rootrootGIF89a#fB2jv&VbJV:B.2
"&zƲZBJ

>z&fvRv.r*brFRjNZ2:j&^n*.^2rNr>Fކ"RbzV:vVV&ZfnJf&*₺.n~rFނƎ>~J.frN6>Җ"R^bnBJ^
j
Fz6r~2nz&R^~*^j.bn~¦>vr"JV^~2fr
FNFNRJ.^j>r:nz"NZ.26>bf6jvvBzZ*ZfF~n2bn"*Z^r®
&*VfJR:F:r~6nzzƺV
"*
"
&.>J:rbJ*ZjJ2fv6BFj>vFR>.6:Bn>F
"B~RZ&.6fvFҚRNBJV.Zjzr:FBv~*^n6n~B~6jzf>z:v.brbBNJBz.6J.fvFBւ*2VR.^nZR2jz^Z֖N^ʂNbv2brnnzf2n~~:n~!NETSCAPE2.0!
,#H*\ȰÇ#JHŋ3jȱǏ CIɓ=h1(8s?8MH@=$h[k[RCL)QOB6(rZ/
+$it&*@̍M$50O'NHi5@Y7XÂ\I`P(w~4`J7-h,K2<{ƁC`FbOuyMPA8ߞ9 1T\AtϖAXYIWM̜AhHPP.$e.'*q\T@Z|3/,+x€e8PAR!)jBCr&0N
ia8IT	.8`
yrrT@$`Abhb ܄@x(fTR8UAE10C B&0x)E̢#tILc)p}PI1$ʰpj0Zr<C6&jJ@J'pEH@R2>rM#H$'\@(I$^TpL$ p5	q@tbOn8D ,0@	
Pc'P 8P@(6@c@O;E
5nL4H&AXB.X #P
008s:@wC*4s'd-	oMp(Z ,!7r!4,4L!"	<n"|8B)z}dH$AHxrM@U0pH@B.93xn-0ap	Lk4Dh!@h	xޜ$PϘxA	 	{}%l!
t@3QrBZ#"43'܈FQ8K @,,h$	<N @zHр6[bH
>H [@9p!g+c	QU?p8q]y (^$AH(CfB0$pt
𭿉M
4'fqpa	 L{VBT'!BE/ă(0AMdiM[p"p0
B"Ȁ!@PCOOTT*+9\G$x(Htؠ tT%(BHTH
{a*@
\BBq>DB. 򐀋@"ъBS$>т\LQZ1QdNB7.e`
/Ta'AW!O)	.fU#r
8@/Qz(Cv	<!|
$a6f ]* G@,p.\4Z1j/@aȂ2,Fy ߴAz@UD᜜`!$<t,A"0SyeFXd\Y`#0A!ʾ-DZ5փّ1.A3R hdoHT T@#
ZDbDꠉk09\+7!W"dp>=4D"	j8ZCO;A@b-?7̡.0X/
K,a
.J^``A5	A"	P'$Pf(\	M
Č}$pjmFx	 kp@5R[UKgZ *+ZL/FB I	
_!a>aT(p

܁(BI
*xF TU4Wmr+n1u);SP|af+<x2(A[H5'@ S"(ZA?$0ms(@)p
`Cke@wCԂa+@!fpX"l0@?\wX!g?U 	x 	a 'RC\FNp	,fI#Љ0C$	$P9,EA OR#>e΀0APˆG8	"b	L(BRo(c	@44aʸЄ)?|3ٳXY	"A+Tk8A1EPL&0pAh3
$`>X"
TUqh1h
 kCU
pD@dg&7C& gr7+	۠KI*^1q#X(*,؂.0284X1!
,#H*\ȰÇ#JHŋ3j`Q@)Ȑ'KFE
Z< RA4h4TA&(ZlIX\&ș-_>PD{&MFZU#A
xR-%

H>	ji@6
ڶÈ*ЩUȚ]A
h$.ނUۭHjm%2MA80#tECN(rB7pmiDYرEGi*(p"DQyo!Y80
$Qpʀpp(
Ԥ@7 `>`3N>pEci-YD8!-*hf\0,X
H!u@\]6$8` d>P y$H)9`	'1N([7p9nF+lqNcQ}A>氩99
9Ơ@pr6؅3hYH^x9Pz@Ʃ
4̇4p9C
Hq3habCK(V6ӊnqR-6@+@)'\e@υ(,qN+dh;m>pခ8RF>Y)I9og9h_qᆾ,	Y8q 꾙d9 
YMYx-$
(Ƈ\8o񏶚6Mq@svXج<B9o]
+2E
87Jl<cxB5r\M+gvLq'8 n+g>VY~B+llA1[a[׮Bswgqәt O#DԪz'T
omqob
'8G>v*0X=v7DKR;.pVxrϨ+]TPBydpzO	vq38 +DE$T`̈Up%+W~Vg8;-Q[ӝnƊ.?@LTa\w3Hٝ73YvN$+إ( +"Q\43
9N[W4DhA8=Hp'BAJT"@16dC&q$'IZ *	qxORRtrtd逤(2lLZЂD],pٻhfxund>[kfsnҝ0QN

PXAG:W:g=φK6sqHgu5nVI*
}4(O>Mڤ=1 x4(WPӜ3x|$G!ZՃ&#Ifl}bf.ɇ]l'~ys NJV[ꍀPeI`"vRn)[HFXFXý"Y~fDIc'D\<>0Q h
T`.vPl"kN`Im\I	i6t_>f&/4Hhny
1iGm7~#Pu<V6
+o{],[ŻItcX^Iҁ]V+NZR^rc<wI
$J.HQY*Ɔ
pXHaxf,S[#Ea$m:<
m…#}5A8\<gh=(K*0jbJag=1P5(c.4˩m’)W՗Űuޠ/i\6'@ T'vQo5-r[b<O<WcߓrZ;g6ivmRGI;'@ZpvswVO}Su)ܐ<RPuN%D1Q(ԹWnMM?|݀n8\w"=HUh@2iǚ(BUɍBDW0
(Gw39+@EY`HT8jyV4 ލOS`pkB,@43y|҂7qyaX:
v٘=q'}c͸;'T!rha=oKiD4 K]O0*8@aR31]`ҕ{^b(h@Sl`CBQa:B}T%O	d-~}WQ'үH!oh9JDx7N&q
؀;kiosk/content/neon-skin/images/view-throb.png0100644000000000000000000000473507432571643020335 0ustar rootrootPNG


IHDRH%n8gAMAabKGD	pHYs~tIME
/.Z	ZIDATxYz$&`.mxfGzcG|mjvM&sek#vfogf4ݝQ?}'??7psM@;	L~w$Jn]RږW~;R޺Ɽ}+__ t<){$~${R{O{0*m9@u:Һy9S~z
 <KܽO?t~g_?~l?g }c)&t'w=߿űuy8ip8 8;>????/*s$csJ	J
.s9I\J.Xٽ,	R⹂6sglBŧ/b+Rh,ZsmTȳٷR!~yɽw|l0;H/p[|lrp姥+S<e^l#jd0(GL	<$B`h|&IVrDyѷ&J޷Z[8j#Aoh&ɰe{o)b]bq3)"əqКu.06=s9/*7/ifRg6vRJιk^xZ;ma%NIE;<hTHT␿{m)Ƚ,ON	"pE/dwǵ5Iݡ+x )PEj$pH;Ȳv'sZk
0o[tzpDB&	SBW6vS0ӗnsk
BgwHwJ	;$T*ICK{`&)RH#w2P1Bp#\ap8{[׾mCuS$E$Mp0býQKK=,^.T .rI(S\%s@爇{H" $hpFyZT^MR>m}<,b,<%	@9h{mϏ=gRJ$ 0cj21obno[$dS9gI*ႀZQh)t8ڮV]^H9m	n;9AkaFJ)]ZDU=66cDחP.@<F	5;Ger%#9eYrM(E.3hrԷШD
		(aeHA
<A!9̑X3jrY;䱨ҫ|e1qp#3H#$z(3^M$9m^*Hiw

h* B|5Jx,
,lf<KNLi񵥷RR=`#nlR8m뵪:N !%#Ad|! Œp֚NMK[ܢ&e4ea ,V1@^3
6rq@wSz\#bJuG,.қu]O'߿O$\Qs_	poHʑQ+r&
h ('^߆`%_aObVsV,K"iou3H),FFVGMa$J"$^Q?>>{@ s"ʇ\191:ZnҧU)ӄ?ʻC4uT!(^p޶@(mYl*8WeA(8jIu;\s%uFkhkgI.щ]jnF.nҏ4	H<f@^L@UO{:Z5,U==8ߒŝ%BrwH	ft@ӤjXU)K[؝TKhD< wމ2;?a%ob&@]|<ںB`5*N#<\Pu]I!kQvt7	Y;R|"{SkyYv9Wqp@Mމ|3~;̉xͧs Sk~RxʠPRqk3W*61w_ʘI\/}Wjm"+Z`kZcs<iZkf;5QjPsB߶)$IJrGp
nDPB3䧧|IaJ	2Jh5|H)8+x-sVtyn;ܾ^>"iH̛+/%;	L@ι=饘t%__X_%^wu}kxgZ_쫥s_[um'.
1IENDB`kiosk/content/neon-skin/images/view-throb.png.bak0100644000000000000000000001375007430275473021066 0ustar rootrootPNG


IHDRz#ԺgAMAabKGDF	pHYs~tIME3'J}eIDATxz]Ǖ9Uuׯv&Evmv4Ɖ8L- )EI 1$38!I(K8%j#ŝlޯr߻k9p_o<8_Zέթ,__ޮvw3ͭNq~[;ց٨;ܾxD@ 8nHAݽ0ӆpD Ùhb[v|In!f`fc6#%=Ȁ1tB} 0@dnWVA((--@@&62BͦplE$SNbi0.%ysgYk@)A*T
Pd[׺6m̛%(U_NRdX&&` f+}ɀN)8!6@l.(RD53ܙ,\AJ"_BEe:$c@l*[9Jc8SQFT兛\A8.(ILQq@HB3&
(L":ps}9DziB//rEQ
^̬SBuۡnۓ+BI"_DE)iai:MoMQ)t=YZ=TDiF+K`Nn+²@H(vQ)XReN%Xd.u50Tl/?D&i-Φk
`74fWkl0ZkmJn8mR)`4+ix#j
Lx~ʬ.se.kCΉݕc8赖{ic,ϛ֊4"T
T!UVڀ[(iVG/d4h7+˵'{߫<)$DIs%70ɓ
yh6g|ZV!ϖh_]e(U{>Љ}l:O^}ui |YB(ߟ_j>{"$/{9JFk?j_<R{orpf	a8}O>Pjtsߣ/='
~}ܥsOp'਽ʡ';ypϱ;fK@Wn^~]q܈,塑ƪ9e52OWx߻HQ!Dtt57bA}xld[c嚅ٞ&ΥCGOD(5k_yG+;A,`⾷{1urώETZѢm
׾:ovv.-{_gdΖ{?i"kC'}rtワw8;xm|_Br,ekt¹<'?6Xs1F!+h>gl.Ϭ_wn?zAOfOr8'FY_}|!G!u
b8N(a%'JUȗ9^ʣx9ϻ23UXSKعhc%<ϳW" xc5q$>[k焸tDOeђ*\Qڹ|kk{rPN]G*T?;k“)j!xTXvEe
yzٗ#.*@g=PÞȻzy.p3a2&3K'.(ա'u1thX(b"	OAw<qm#$@s($#Hg+ɠ-BTE#*YňA#~cM	DPYdF?[*pQB	~p`l#cxK0Q &cV9񡏏;w*(Ԏʟ8xhu	~=.K,]K
F!n339Ǎ^wD?</g
W"N1O֜N0`hXEv˗vN(HK_'DUPrlt< bo3c̐J$(CLhM $H	^^V'8r0"7}<w;]iSyC.}1JW9|{},iUXr@"SB>Mp	=j\x]$Q^ p:#U$_kSzu"g>gK](j
\MOa:5Ƙ n>	Hy[:-bt6-LF-GJEx%
%$rYyـ-၂mՇ9E#mBxۇS9 yS(%hQڼ	tJA״V޸tk#-&l>b@3)K'
236sY]Bc¦B*!|KA,@ERDŽ]ZKW8Lu幋[5monJ	,	hSHXBq6?ѓv"?j#NOX6zmG,q>w}fO䠕,?Z\1AD.q	/QFCᖧ8n۬.M_>eCHVB,I1WnDh~ṱn+n,5њ$fK~O,XRδ8޴s+#(%	x.SoȒdW'2XN_6¿䲿0qZs1"WANbN094pP7+޹AqeU~eƌ[O?+(-`jz	\h#h@>_ɥi.= Af`@"`t!DdB.r6hJ<1lr j#B^JZ(lN}>0kch0f#fRP,}queX{?u{oNE+3`|y{pEnXk<BI"6/y5{#O]& ْ뻞}BJ)=	4W-vb+&zO{$2s|zunz
{İlW#ۦٸq?\R	R)($'ΟO(`peTK܇Kր`!Xah\TMwb`1y1xr$Ѳ|awbԑ_)<#ޮXAVӄעw.O7S!U?TV=3ˍ˦B6'1}!@zx rM%i>L!#}~<
׃(pV,z]8npe[E"
A `0X=õ"WG@קn*8$m֖&ϟOU'CO^OfӤb6B
TJMsy#]
J46fg[F K
DF@}咈R*Qƅ;ĿAkNՎ?gjޜj8f_fS\0 c>Sr-{8?كExR#EK'+>[~Ƭ,PqF&	
,!ApPP	ʂ"@@DFޟWN"㐍Ǫ^f~\DfP[gXs]+%32 3?~
yvCɫv(߾8.ΚNfPacN#CEJroƬv"	<L.=d	+5
($
Lχ'P3e%af"x
ne?N$˻<x
cQhi,,IPCaUseh[Pv}`&m|̭DkLckSȮ<ff(P`N/R<>W(ʧJR:4<}sǀSg_b@pDQ(즬o{f'%Kzt 0#3f4D1{P 01'1tyスdž~_mL
C
_oeeL;n4(
ON33M)Jޛޡ)8^7f̐"DWWiBQ/za:le)2jê(P fvg[_+
*?#9ד ?
pD/ZvqPBz>%-@"m
"`DXV^3gwy|gxyB0&l"z{r=?aӘl<caF4ܕCEf%ϓi^:)ACEP^K7߸o/>G=DuW%$0ƥsܷh{;>Rm07"p?SO&}
-
<l.Y(rG?d98dRyf3EmlPuW'CO
OosY$_:LN}{G!tvS#{?]^i61Y~/
v֋+	tZ
Ek׾ݵA[a*Ľ鴨ac>;?kNHJ^?`^@p54?4oKo^Ј-)`
qB~v:qwRNN3m?N
هVbonZ$% ^{ϰl\NS>7X7$f3:(0kdvӿB|[Kfm.)zet^K!1k6+zu	P3~ʩ߿Bfav.7+f7&{kYhFً(gƿq{*!f3#ǙzUI(ͅzqnbg/صFtz6zgWVzz\3Ze&#KΟ]<wO+\K0z{kmܔYYi߾*p\Qڐs;+^Kftc:M#&B֭	90$%TӔY]sYj8˂rMVdAJiBݎ^Y4+tQ*Q,158,7i\8t=50\9/8^LfҥYH6^^
P#TAf"Cj*'rR Nץc.%9o7ڒi踲PC6Fb"N5w#]Ӎ`n}*
7"JnN䋢XFہ$7~0#dnmP{>E!
R	7'<(B:!(KY"W@D CQqih"TAtoSCQh"_^~݇fNSC#&IIAkPY}h#
|
@D^^䋢P^`SMal>6K
-?o2&Ĭu?쒑>J:&MYI-)E澩`f
#$N:qt:L!QY(UFuck6véurJb=}6lFs	Bn22M&(#d3ܕMb#<,o"eEe$oquάL}ODD_F	i6at+lk%'ײnNl+7ݩ߽mfjnnjK='Z[gG,_/˗Y9EUJȢIENDB`kiosk/content/neon-skin/view-throb.png0100644000000000000000000000473507432571643017070 0ustar rootrootPNG


IHDRH%n8gAMAabKGD	pHYs~tIME
/.Z	ZIDATxYz$&`.mxfGzcG|mjvM&sek#vfogf4ݝQ?}'??7psM@;	L~w$Jn]RږW~;R޺Ɽ}+__ t<){$~${R{O{0*m9@u:Һy9S~z
 <KܽO?t~g_?~l?g }c)&t'w=߿űuy8ip8 8;>????/*s$csJ	J
.s9I\J.Xٽ,	R⹂6sglBŧ/b+Rh,ZsmTȳٷR!~yɽw|l0;H/p[|lrp姥+S<e^l#jd0(GL	<$B`h|&IVrDyѷ&J޷Z[8j#Aoh&ɰe{o)b]bq3)"əqКu.06=s9/*7/ifRg6vRJιk^xZ;ma%NIE;<hTHT␿{m)Ƚ,ON	"pE/dwǵ5Iݡ+x )PEj$pH;Ȳv'sZk
0o[tzpDB&	SBW6vS0ӗnsk
BgwHwJ	;$T*ICK{`&)RH#w2P1Bp#\ap8{[׾mCuS$E$Mp0býQKK=,^.T .rI(S\%s@爇{H" $hpFyZT^MR>m}<,b,<%	@9h{mϏ=gRJ$ 0cj21obno[$dS9gI*ႀZQh)t8ڮV]^H9m	n;9AkaFJ)]ZDU=66cDחP.@<F	5;Ger%#9eYrM(E.3hrԷШD
		(aeHA
<A!9̑X3jrY;䱨ҫ|e1qp#3H#$z(3^M$9m^*Hiw

h* B|5Jx,
,lf<KNLi񵥷RR=`#nlR8m뵪:N !%#Ad|! Œp֚NMK[ܢ&e4ea ,V1@^3
6rq@wSz\#bJuG,.қu]O'߿O$\Qs_	poHʑQ+r&
h ('^߆`%_aObVsV,K"iou3H),FFVGMa$J"$^Q?>>{@ s"ʇ\191:ZnҧU)ӄ?ʻC4uT!(^p޶@(mYl*8WeA(8jIu;\s%uFkhkgI.щ]jnF.nҏ4	H<f@^L@UO{:Z5,U==8ߒŝ%BrwH	ft@ӤjXU)K[؝TKhD< wމ2;?a%ob&@]|<ںB`5*N#<\Pu]I!kQvt7	Y;R|"{SkyYv9Wqp@Mމ|3~;̉xͧs Sk~RxʠPRqk3W*61w_ʘI\/}Wjm"+Z`kZcs<iZkf;5QjPsB߶)$IJrGp
nDPB3䧧|IaJ	2Jh5|H)8+x-sVtyn;ܾ^>"iH̛+/%;	L@ι=饘t%__X_%^wu}kxgZ_쫥s_[um'.
1IENDB`kiosk/content/neon-skin/throbber.js0100644000000000000000000000176707440742246016441 0ustar rootroot// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com **************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 

window.addEventListener("unload", meter_on, true);
window.addEventListener("load", meter_off, true);


function meter_on() {
	dump("****New Meter ON\n");
	meter = document.getElementById("progress");
	meter.setAttribute("mode", "undetermined");
	throbber = document.getElementById("throbber");
	//throbber.dispatchEvent("click");
	throbber.setAttribute("src", "images/load-throb-anim.gif");
	//throbber.setAttribute("src", "images/Anieyes.gif");
	
}

function meter_off() {
	dump("****New Meter OFF\n");
	meter = document.getElementById("progress");
	meter.setAttribute("mode", "normal");
	throbber = document.getElementById("throbber");
	//throbber.dispatchEvent("click");
	throbber.setAttribute("src", "images/view-throb.png");
	//throbber.setAttribute("src", "images/Anieyes.png");
	
}
kiosk/content/neon-skin/throbberOverlay.xul0100644000000000000000000000140607440721551020161 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>


<overlay id="kiosk-overlay-template"

	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul">

<script type="text/javascript" src="./throbber.js"/>

<hbox id="tool-bar">
	<box id="throbber-bar">
		<image id="throbber" tooltiptext="&throbber.msg;"/>
 	</box>
</hbox>

</overlay>kiosk/content/kiosk5.xul0100644000000000000000000000317507436747726014342 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<?xml-stylesheet href="chrome://kiosk/skin" type="text/css"?>

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>

<window
	
	id="main-window"
	debug="false"
	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"
	windowtype="navigator:browser"
	title= "&window.title;"
	height="650" width="800"
	onload="new_page('&base.uri;'), window_size();">

<script type="text/javascript" src="./xul-test11.js"/>
<script type="text/javascript" src="./implmnt-specific.js"/>
<!-- <script type="text/javascript" src="./implmnt-specific-reset.js"/> -->


 <vbox id="appcontent" flex="100%">
 <hbox id="tool-bar">
 <box id="nav-bar" flex="100%">
 <menubar id="nav-buttons"/>

 </box>
 <box id="throbber-bar">
	<image id="throbber" tooltiptext="&throbber.msg;"/>
 </box>

 </hbox>

  <box id="browser1" flex="1">
   <browser type="content-primary" src="&base.uri;" id="content" name="content" flex="1" onclick="Remember_last_page();">
   </browser>
  </box>
 <box id="progress_bar">
 <progressmeter id="progress" class="meter" mode="normal" value="0%"
	 tooltiptext="&progress.meter;">
 </progressmeter>
 <label crop="end" id="progress_text" value="Should be next to the progress meter" flex="2"/>
 </box>
 </vbox>
</window>
kiosk/content/ntu-skin/0040755000000000000000000000000007442223522014124 5ustar rootrootkiosk/content/ntu-skin/kiosk-overlay-template.xul0100644000000000000000000000113407437220064021264 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>


<overlay id="kiosk-overlay-template"

	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"></overlay>kiosk/content/ntu-skin/ntu-throbberOverlay.xul0100644000000000000000000000147707440222101020627 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/content/ntu-skin/ntu-kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>


<overlay id="ntu-throbberOverlay"

	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul">

<script type="text/javascript" src="implmnt-specific.js"/>

<hbox id="tool-bar">
 <box id="throbber-bar">
  <image id="throbber"
   onclick="new_page('&base.uri;');"
	tooltiptext="&throbber.msg;"/>
 </box>
</hbox>
</overlay>kiosk/content/ntu-skin/implmnt-specific-reset.js0100644000000000000000000000216107440226531021043 0ustar rootroot// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com **************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 

window.addEventListener("click", timer_reset, true);
timercount = 0;

// **** reset kiosk to initial startup state *********
 function kiosk_reset() {
	site = "http://mindil.ntu.edu.au/NTU/APPS/KIOSK.NSF/main";
	history_kludge.length = 0;
	LastPageVisited = site;
	clearTimeout(timer);
	
	ed = document.getElementById("content");
 	ed.setAttribute("src", site);
	
	ed_main = document.getElementById("progress_text");
	ed_main.setAttribute("value", "flip-to:"+site);
	
	history_kludge[0] = site;
	
	dump("** history length = " + history_kludge.length + " ***\n");
}

// **** kiosk timer reset 5 min reset********
function timer_reset() {
	dump("***$$$ Timer RESET A *****\n");
	if (timercount >= 1) {
		clearTimeout(timer);
		dump("********* CLEARED Timer " + timer + " ****\n");
	}
	timer = setTimeout("kiosk_reset()", 300000);
	timercount = timer
	dump("***$$$ Timer RESET B " + timercount + " *****\n");
	

}kiosk/content/ntu-skin/implmnt-specific.js0100644000000000000000000000151107440221472017720 0ustar rootroot// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com **************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 

window.addEventListener("unload", meter_on, true);
window.addEventListener("load", meter_off, true);


function meter_on() {
	dump("****New Meter ON\n");
	meter = document.getElementById("progress");
	meter.setAttribute("mode", "undetermined");
	throbber = document.getElementById("throbber");
	throbber.setAttribute("src", "ntu-skin/images/ntu-throb.gif");
}

function meter_off() {
	dump("****New Meter OFF\n");
	meter = document.getElementById("progress");
	meter.setAttribute("mode", "normal");
	throbber = document.getElementById("throbber");
	throbber.setAttribute("src", "ntu-skin/images/ntu-footer.gif");
}
kiosk/content/ntu-skin/bindings.dtd0100644000000000000000000000265407434013064016421 0ustar rootroot<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<!ENTITY window.title    "Xul/XML Kiosk Browser"> 
<!ENTITY HomePage      "Available Pages"> 
<!ENTITY QuitKiosk     "Quit Kiosk">
<!ENTITY flip.btn.bind      "Or Press F4 or Alt+UP">
<!ENTITY history.forward.bind  "Or Press F3 or ALT+LEFT">
<!ENTITY history.back.bind    "Or Press F2 or ALT+RIGHT">
<!ENTITY quit.btn      "Quit this application">
<!ENTITY base.menu     "Predefined sites">
<!ENTITY base.menu.label  "Base Sites">
<!ENTITY throbber.msg    "This is the throbber element">
<!ENTITY progress.meter   "Shows stripes when loading a uri">
<!ENTITY print.btn     "Get a hardcopy of this page">
<!ENTITY go.btn.bind       "Or Press Return">
<!ENTITY uri.field.bind     "Or Press Return">

<!ENTITY default.protocol  "http://">
<!ENTITY base.uri      "http://www.mozilla.org">

<!ENTITY base.site1.uri   "http://www.slashdot.org/">
<!ENTITY base.site1.txt   "Slash Dot">
<!ENTITY base.site2.uri   "http://www.mozdev.org/">
<!ENTITY base.site2.txt   "MozDev">
<!ENTITY base.site3.uri   "http://www.gnu.org/">
<!ENTITY base.site3.txt   "GNU Org">
<!ENTITY base.site4.uri   "http://www.perl.com/">
<!ENTITY base.site4.txt   "Perl.com">

kiosk/content/ntu-skin/images/0040755000000000000000000000000007440207114015366 5ustar rootrootkiosk/content/ntu-skin/images/ntu-bannerC.png0100644000000000000000000001012107421551053020243 0ustar rootrootPNG


IHDR# OCagAMAabKGD]]\	pHYs~tIME
IDATx]?{Y0Êaq+)V[AGZiҦpZl6MT`EYc]`?n?og$Ys)bi4fff8Jlxl0`0`0`0-AUaMץx$K%ВJmՒrt݆m'I2(q\=(r[Q5bkKqKQ^ŗE3QUFdJSUt}Os$I.C{öK	x$m<Psq?KyǓp4];x-)u럏$s)z<_Sp|WQtk.vD)*~z.HFgSTW[O8HC93mPM}.%O#lضJ
P“~/x$~ݥ)0oeMtr|mضmKʖO,f+Ðp
!(O!ht1:pᏃ4l{$wi_qb$x￧Qč&I8޾B4](*qu:~Dk?]Ym)D.۽"H!}~cԂ.2o&
EHi{b8DJ$;tP^(z;	!Ir?[(%}^ϥTFu`>S[Diްa:f;`">tbx흚R깙mc\1]qL,5l%O˻w`S<;k`3m+|08]}WTq|*4:ھO[[?]QܖL㱲-[yRz!sWʸ0Bуճ˜*>li5诔߆C9oMiUOuA/aWc>eG\hRqA8XQ%R|E#(>!*WJ6Vp3Pö15=q.Um]9W}x2JF:Kبn?O~RʦlnMD0C,[P`-[
v5]7}DY=n`At݅nFeNFܶ}Ӡ 쉟WQtbY\n0@U
_2а);{=+H ޼+⨄'@U"I` ^[tv%Į5VdD$0֎6P7(HײȦ\BTvRNQAN;QoΗ|"f)[9^TI1 (Rqq"h4IۚےwZR1A(IA*w4}IIJP=j.ŠX4Iv$ax;ç,%%\"32)2lXaqھZ4]?-ĀBZ,Uh?~M=Jrn~hh<M̚&ҴaEĮ0"^buylVDTKJ
œaBS_dȖ3FU:Yѫ[I}+,U@M$B-)۾頾DEK}ǹVPk)@v:ME<ud
<J&Q{}?I	!?vaQ=že!%Z
5䠠~qY"5IY],X-)1{^͈uܼ/aH½_޽C $h0qd|GYö?z46^`@}%"2_s!&_:){ZRbzǗa8?
qܒ8̖$ұ@bWךO䟱zTTn6|/Mo+ڏi?RF$!1Ӷ8h+0pE!=9A`@ |H\/ޡF!>a_Dy&߰md7o^,LQAhhh )Q' ]^=/ZR$gRd쬕u;(u.-мxEQ)	c8<c\aBއ9u98U%5
1ɥY
fӓ
v[ux>i}[sRe*]tHqi<Z%-%t]'[Wm3ZGU4r	UEWUuFgVsLukn_*n.ԹYqqVE2a9TsB_/ɹ}>	KM#\`^}Lя/]yBE˩9+6crEX:+BklU|er!N<4<eXur
IDڵZVO|pXGIsd-
~D(2CXnz!'"ۣ%>m#_z'[$P[^|I/F3
Ui͞qP:(8O?Q"\EC*. ,;jzmOZ1=Wtyׂ@&-V)>WTj	%|]5H\OE!c:8_dT;4X[.wY[Xߊ˂Hq'|k`f;[R*6kcQ`ce)sxz-=Y*}No3R鹤v,)K
Oz`gNX-7<|	Cjeɤ$o*|$u裆W}B|w{Ҋ b׫5b("Oeh*Q"~^Э}Y>GWXU&J}h_X^lRٹj.P
UWC@~JY:wknQI=C}[P:6iq'>7,Lٱ_:/vq
ZOUtE;kFm
Vz,]D_}h\tp wL]R>@3f8qʇ֖`]tDkncTej"?,d<7m5On6l_߿8O,x9ͻ4k6A'uy/ ~W
!9%YցY֞e;vk_ݥQcvũ24]9v=|z*;)zy}k{%%"i,rBȣn9+g8-)f\bץ5];]V_bpV<bcqnG#~ҴDB8w܃has?v:?v:tg)g~6#h<
~8{ERpSsl;oIy?Z-aCt:[J`c>;ΞeABhō>ԋhvry n^B ٬wi׶]SjVhsvs&du %7>;Sy0ϛ$ϧʑޖ{5Mu@ZwKNKBQ5^WEJШh<xPr5<G2W~&U+0G&F_1ZR-^YCk5zFEl
S~Di=,.<կhZfxJRz#Vf/x8g@,ty^iC?Z\9?El8W܆V³	J6D[0@MOc`ד~dnPg3>5r60>Qî۸UD
sOcqS|"ܰI{f
ldpOyb
jc7M_Ь0qi6i6i6qUIENDB`kiosk/content/ntu-skin/images/ntu-footer.gif0100644000000000000000000000212007421351167020156 0ustar rootrootGIF89a%̙f̙̙̙f̙3f3f̙̙ffff3f3fffff3f33f333333333!,% dihlp,tmFpH:ȤrdR
4Nh¥`xL1hbnG\^Tw~`"_P^e8'$VXWVZf;;==$@"'GSHGߛGZ""	f	gH0"&.@04YA
٢TxBAQyJlNFFpzP$2',@)SO`@B)cH0kJ&z\U̞:i&:\D|$1ܠÈ.|W!`BNkˀeF((6wr$	]+Cv{D*9՝j7QCs1%1`7@f$Si'fa"BWЀӈ7˖sF@&P]T	HeLQsA)h$MRP<#^P P3_dHN3ɏP2]e$>'@0g7BQYEx 5D]`ZX|A5^	I@
K&zυfDh|*Ɵ0 N!):R%*:M7eRKFʫ	<IJ뮼@>@@+>&:͵˲jYAmS|!$HITw;л(¬kY|jӊn7|0,N4g\؉F@y2L1%l0J+p@vrK
<S
lt
D+Pmw\PQg}kud\uDcch-2-tmx;kiosk/content/ntu-skin/images/ntu-footerB.png0100644000000000000000000000221407423015724020301 0ustar rootrootPNG


IHDR%LgAMAaWPLTE̙f̙̙̙f̙3f3f̙̙ffff3f3fffff3f33f333333333D[bKGDH	pHYs~tIME
/A2IDATx햍v0'		XE@6{'K={z1$w&A	JEه*a<LT6nԌ<ʉY.EԮu,}ϴ=WI졇@Tۧw~ك?{,;S=ޡa1NRM
45lT+-˸]͜ec(+2~fv@Ԝwr+2ؓU(4=*\wǴ,q
wRWID}	G}ljfsB'",RQT40URt!j%LTňo :ԠbR|8ޠSPhC’=[J#R{4!1"
$^Cɐ*[
@f91!+|Ckvpl\x>6$80K
NLK&e}d	ssp#d9Ajp'
)=TqҔ8eVbTwT
+Sb	UB`8ѹ`~wIM*GƸKc `35VUÓ"ݖY{aj[dF;MH#`&l ^`鏼He]bơ<*Gqrg9kf\{1St"|؅ǞE@nNhYUAE@v(zYZh~P?50{,{;By\QJN(՞~/iv!	rRh9kKkESW&qcN nmT=*u7Z,bQ]%nfԽ V
G)=]¥=@A q(BzieD-Ck9O'"WV4A0ڬoq	mϷE6w<_Dzdf[h4篑IK=??ic`®;IENDB`kiosk/content/ntu-skin/images/ntu-throb.gif0100644000000000000000000000255407430513577020016 0ustar rootrootGIF89a%̙f̙̙̙f̙3f3f̙̙ffff3f3fffff3f33f333333333!NETSCAPE2.0! for NTU kiosk by Jim Massey 2002!,% dihlp,tmFpH:ȤrdR
4Nh¥`xL1hbnG\^Tw~`"_P^e8'$VXWVZf;;==$@"'GSHGߛGZ""	f	gH0"&.@04YA
TxBAQyJlNFFpzP$2',@)SO`@B)cH0kJ&z\U̞:i&:\D|$1ܠÈ.|W!`BNkˀeF((6wr$	]+Cv{D*9՝j7QCs1%1`7@f$Si'fa"BWЀӈ7˖sF@&P]T	HeLQsA)h$MRP<#^P P3_dHN3ɏP2]e$>'@0g7BQYEx 5D]`ZX|A5^	I@
K&zυfDh|*Ɵ0 N!):R%*:M7eRKFʫ	<IJ뮼@>@@+>&:˲jYAmS|!$HITw;л(¬kY|jӊn7|0,N4g\؉F@y2L1%l0J+p@vrK
<S
lt
D+Pmw\PQg}kud\uDcch-2-tmx!
,%'dihlp,tmx|pH,Ȥrl:ШtJZجvzxL.z}ݦ7$=lxw~}xzksv|wyv{lqpiĪͲ̪ǭg|ˆh≨иX!;kiosk/content/ntu-skin/images/ntu_logo1.gif0100644000000000000000000000337007421304037017765 0ustar rootrootGIF89a6B޿׸ӿϻͬƙ̸翘ž}schLdTRߚXҗ^̙fF<*@.l;}ރ-|lzw
zd}9{9ttqsnol~jp2kj{{{cxkl8sss`gE\ulefffPoaS_^]ZZZHmT<UWYSUWRRRNRV^H4JJJTH>JBBQ?/BBBQ>,M:%><<:::7;@F3!17=333,29)))#)/#*!!!!,6B04g|xjlnr goQ@AKgk%\SUXc|p[^_cPiihffm;6;#OEOL#'OMEM
EL,!d]b]PD	<P`PǏ C~0	&T`@1&C$p48sg%.`A;J0PI2{0§իXj:DCe@"GP9u۷YQ@	d0I
y.Ѡ
,1P88KU<
k:gŎ'''9~친ykZN;aFm&<FVD$פ8a{5Hw˹
!vbF͚7kơSUϚ3ϿFM>q̯Y0p\}N8`R`E4&Ѓ
80
q@Xyʵ^D
Wѡ	:Qx7Xi@Mf&ᢇU@
]G
DV0@U[`Vvu4CRR;nU_Z昬)ax1eV逜XI"b'U
uDক:
w ggZU(pi"zVR0vЁp曭jGX`_ZH`Jq9ìYmу*9!bݸ[KnٙK-\u@;GM8FB|_%Nd0a`XR|
0'5
&Un
mA̳c`UFCGR84VeR.u2FkaUMGF[FR4NH=*ocA^}ja6VEjDzjP\ؽVuf[䒻Fy嚙|F̙4qEzȮ8W$4]ё|a,yA(	EuU/	ZR<,+ 'X0WF^Y2(_%U_r3;9iZ#Dsc~5XU",؞Q
WAm+	3PIt8ÖgM.n12p=(+RX[}tS;ć7xCsCz{Y2c3$,E:~=h`-Mk΂afgp[.qlt;n7|8a|Ld&	R*vAU
[p-xJ
P]VF\[q %7H|ܤi
]h3Mb"fa.L̏q4IjZؤ`;kiosk/content/ntu-skin/images/print-hov.gif0100644000076400007640000000171207301712226020700 0ustar masseymasseyGIF89a2"=FH̯㈔ų֞vx৑ڄK灆eql!,2"# ,ȤRI
ħt:XWvJ\-wSpul;NQm6ΏWiwxl	
}gSc	qORm 
pvrr
Z
	Ӹ |rkXp ݗXϛ׿{W8TB@,r $|(ݱ`	h	`p`bQG= 0D6"XSS%"*`C

@8t٥	ip8+P|;Sf)AIJ>rpP0Tp&65Ѡ0p
M{0C@&8ڀ
ͻ`/0dz?dh!
T~pص-Lzz#4-^v}YV9&!' x"Ab&]}zUAI#]цmYH{1&@lb_HA8$SD&`ErHm4,W_}/bM!es&yg])_fq	9'|	)Yd
nslF`_WZ'~
`	)٥*gjgZ:ذj&AF+;kiosk/content/ntu-skin/images/print-hov.png0100644000000000000000000000614207421345327020032 0ustar rootrootPNG


IHDRrJ\gAMAabKGD	pHYs~tIME/3L5GIDATx]pu XR0E9%7mq::QSU;S4m݇v:ӇtOʹI'n'ԓig$Iյkǵ-K֗eQR$A,@,}DR-H~sν|ûx_w+;.ynl] xtXbޛ{؊@*k4ħYv> ~a@5סl£S[-wX5AyntA2(
ܜ-&C
.y6#D#HDHt*P,BQBRK'6rwk,Yȩ8c:fu[ǜ=ֽE'4A?=\X^,{a '+GJwX'WOfv4聜I,YjGZx=6juqt.ds0=
utUU0JpS9eOH9?	){ov4a	K`Eg3
*PxtkšAF k?|݅uāSuj3	\bodj.rF#8 lkWQE	Q22aw	?jV i6AـzM5laG'	R^"YHYyGRR9-is5kOS:MuEf@5%p
z3n$XQMX=䠦TrGu䜴H.ak"a+_I}b7Ou?ă)YJgFd;,F~8B9jh{"j`c㨩 
`T{iؚ%Xa{˨b>[Z;5NDZ452]}NM,鬘`
\>oPkŞsgVp)$^oe8?+uZƎ:84B:_8wĂImmxd]&s=Us |1 QWplȿǙ{V~]b&f
cGxgM}cyԳT#w4\Oh);}NecokQIgk7QC""?Vj-jTV{\,d8uDvFCjn#ͳig!M\i8zXGU6ruYa{썺؀#:#5vu;'mG6:?c"$|%@Nߡ&]m.|Vl&2BJ-b1+mH<:pWH6zSno3xZ|Vua8NDz^MkjK_IzXoVX/~ICOT#6y
T ŎFl<Bs*y'$3'ӔN D.J=: E[[a11F
_g6E5b3Kr8&__(5әxYL9Wˀ0yay!jȵ5Y"rѝRpGT-l0}"M!iP8Nһ|P'~Qc
ȓyqV)iV$dܸA݁XJGO5z46!];=7nxy<6?XTV{5
2x7^k}ؙK5lQw`F-lȩհM50gc1"¾(;5z	肂0H}&Nuj"+DЫx\7T*aABzJgFtA%t[z<WaXL}5!=qFn	k6.qI跙0x^?H|H'V0(_	[xzOg\CKui'wx}L*]օ$۪4*!8\|xE|$?ab9J_OI,rհCd^!;n0tPI15A%d1X0*әҔ/
lj'8p&jhiwDF>Q`PȎo(:ic_gS/i\>ݒFs$,n^ x+2fjcm̐EUDP.PX<3TR݁+q,w1ԔP<KuڨDQQM"=W8JI3<-:p
ZZᑷ/m,,БW5W5.d<O̡ZdqeO$3O2}tu9x4Eګoo\$bULB1d
{bdvJCjS	9YV߷37nrL]شv8I׎fȎ[o]f$Ub<>BnWq.o6	<mKU|
ooB$_P(q֍@|{ohdL	n+d6ơ#9{*[<l믮Ajĕ֕k[~_K
~2B8)+3ZȪJ&..`GZĕ#;	jldanng.4{3ج#>yBRqPxzXiC:	(f<5Lj>ga+EXZgz8g.@&^"SDŽԠ)QV_`=hJ쿥1֌*e%Nu(WB39V`b^z7;-|Kx8h]WD#!}Wċvxɫ:en@iݞЗ~dnxr@8(sټ E'^@77Q}i_;gCp]a'JM

wRܗ#7WwJ
kO6
IENDB`kiosk/content/ntu-skin/images/print.gif0100644000076400007640000000157507275172623020130 0ustar masseymasseyGIF89a2"ǵW^fֻڈꛦ극Ȣϓ߫ms}(-8Ot5=CN!,2"@pH,dl:tJBجʥ:3fh)Si49ܨw"vwnkl[]
		
xyLq	Ʊ	uQ\ϋb\ײШN$ p! 
: L9ӥї$|N$|DN/ک(L'k#h+R!28쁃*OqB'5N2DTپM-Pm
f@
y*J)5heM$oJ\̲AޠB	p0C@0[Ԋ *jr(D ڵ}c7\^WN[px 7:"~=n%ױ0:\ߙWg\`
wXy'E$΁U wUXpW'd5aX@ Yri@[kWB8)DXm4HP	)T߀NPy-NҘA5[fBYbfPR)'ahw5gvVvi|J9"֢&裐F*韁9iA;kiosk/content/ntu-skin/images/print.png0100644000000000000000000000624507421342227017240 0ustar rootrootPNG


IHDRq"hd6gAMAabKGD	pHYs~tIMEA!)"IDATxkpu %K.tlL%>LQǘJ'NgIv_J&Lg)ɣMĦخ+H*v4%bw7ŋH.3;$vϽs݅-|z7y_!nJ80?33?||slJ!\ffH$۶0;?9ș9mpI-w\6~,-"ژ
:;-;"Z{;_||K"t
[& $l5\.IeA.'=嵜ݐyKĤ$y[b5BHl0My{W$0m%/Vy3aq	+m[]6e"Fu߻7X&\ˮ[ٷS@:
-Ṕ2*[ታy6-(߮9=Z7][j"w9QeGq}FNKKyaέvu|'y0q&%sn8!f>sHMJx%KN~PPU\A|2N6,,烽4SJ"RK7C=4n۠ithufvh7-S~gaҎ+(n#7_X\kd(u]Иױ1c*-MaOoZם/5]:mVM˜
7jˑ$pmv^grqYkBRx:D=Q˻)rJ5jx)RwtM>']KAɿ
;ޫQ6ej֑87+I\\Bkh"ូ^ee`xT+Bh4e;Jכr#chq>{,k)dhKmaxDk<v=6S$&Z#-Å}0i1>Sֵ\53>S+tcBDvEKlO^'
ckڬF#6ԁ\H./WD7s	nXycHvӜ8pyW~Uw4FS,o-
r={3E[l?`[ݑZjt:h
Ӝq4gca-xjp?FSDko>}?>ͅßS (vht󟻊j$v>4eŹpA5ǒR$-:::R&8:@bWtSH$"G*y"$vECGXjQ(h|m|-;l&8:@Xd[dkl(h|!cQq,Uޢ>>uxMFLWX)}(*8EIFߔgYzc+BAXmȮFi•k$"d|!TO~Cp4Ji:t#31T Յ#@tҾ0GΑB
q\?xɶX>'?RM:E|t\:,̶;Hvd68r_b3qqQL%?++qHiA^8v
0mhGBBjN\X(X/?#W-gbxlj]M!TSzm{2J.@8dl12>:DwgbNA,XjZ^*:;[ƋZ)٩t_~9:`vK>J`#jttsSGuTK1UFo!ly0X$1gi?'KǸ'P-/@1
|$G+hx0*mOFI!&摗pDRѽ:^_zMI-UDZ=-ttc$#e^:x2#rmdSXvSG+_|`yIu,jB7ݍjx><re|!|8t%gdsEaLa5T 
cd0<qH?3V5|F'eӂ?>-uU}p`lsKl
vK
U	58PfR'C|C<F#؞طV٪^.}eq|˸\2U-]ioWy4+ACPV5S(AgfF[@w
p^#/唙g38݊iD&9%p7錟@5S
vc<4C_EhK`6h!A5S9P,]{O)@>M%Տskgqlt-9
UOGH\sFۣ1Qu$!D WK]
ۣZem*^0?iFɧO5bs$^#nR2%}FQ&4~eV=7vþQ@&1׮am`(*`~e>S(T7x5'kDlOh]xf*7@FƹyU
^,wk޺r,Q_O1Va#!/E77Gd
ݗ;aֹJ.,Bf-+2kg;w
ub"O"++c+~+J};=R7jS!,1Zc
/_y!(
roUnT߯0Q9'*3:s+F5	Lg#7yQ
oJ΍
;d}}m;8[5
\ONUH7U>D޿D,`6J*d-wQܚtg,L_
HOHf+5wZ3EXyI{G;Xq7@_?f95+SW#W窦 
ԯyqu0myj?7_x{c5>Kgy۽SN__E3A6/n[]%8{~
U^IENDB`kiosk/content/ntu-skin/images/printB.png0100644000000000000000000000617107421345232017337 0ustar rootrootPNG


IHDRrJ\gAMAabKGD	pHYs~tIME.2")FIDATx]puD$$Ԓ!Y֗@TVmx4dڼd2}!<MT:զSJ34TT(IlQ(6vDbw{pKBHPVZ
w9{>݅
@Ø0fۆY|q@"9(7\/IPWŢk(>n7"ϔ`@e6>-o祍am0`rBQ>daAۖ}7H|0,ZIj]u=ߺ?_Y0"ܾ
39,9q
>-rR˭P"Xy'--T wHy86Iq^V$2!mYM\c%Rkke *
D`s
*o튲7#x{hcx?lWP{Ԛ7'po RGL݂LF4xaAo~MO_ѓU	kPy~/Dv?pqed?MԶ~qwڶWnܔ~$9-wH]CpgEYҔO
L%L%xkw}qzuyh*jƔan'َ>%l$I^LLOC.ՇSu2I0޼&G+u5ykW֜+${>WbIfTO#^|C;Bfa(bPMyM1`
IѨrnV
1PqSGO᧻LU#s
*ڶ{d'Wlqm]o9do&'
2dN4X\X_qkCw߈ax*4<*Myi䡽t+\GLzK] ߌ3#™{^+E(ϙ)su"GvD/
Kg{7P	^:ʺ|՝,7c MTgCJ9Q	lu77<xg@@mlrɑŢpBiQjpF{^+՝ݴN$Kpgᱛ%ɳКnS	b4yOڳѶ>3*gyӜ
3S2#Ru=?3T슥!	Gk:೿>ADf艨^埿:p?zs^~S։Z)mxD4Fvt&kw[n
y'˶XZ_Xkj
n=̅>Jqe{tsm9ιvq_6mÕ}8"Zts%cyTj
mFۺ1Wa8m@[*Q9 <5TT.:\Ks<4-$dZxGοBzI78rI0VAy޽ Y;(\ mn	tzqh?э?@t20ڶ.FZ/L@#mp|CNHb*u_{CO1&e6 c{%2yfphSxr`/'?ptvH7A<
:؀	+aɗ鼸s",F%#M!}3	^Qy}!Czoh\	DI3:?Lq>گL$2\ra**ј;vu`@/@rQ̔kv@/?2zT.rkutsP,
8+xr!0tFY,:D߁RBK:I%c%CPxM'O鴤|\!>-A5b\ۯ판i
i
sGu,>}ȕ!=e9-ayD9?|}4p[%`-i1Iwr\^< $LLJ||/)-8FX晥*XMA,Zg&C&!raxr:–|\#(δhJvsP<'{A,EEOp`hBG%WNqq`9	#Dkkw>%fꮌ\&AL'{yPJro.g#pOviJMorc4UzCgH^Σs$nK6\%k=n\l;NSh4tYTG8^oxQ&0]}%O1R2㻻i|lO>BΑ9b|w7CRN!%iC>=)ilVuіf!3)$*Dj7ڻ{nyU m#qEV
{7ÖW%ߤ1tS'v3}<zbZk<z
ƞn%i/?wy˫7]d2Oe}mMIo\TiW 5P/͕Z$^ƞZc}%Rnp kU!d~<LކSea|uu@fO"g4<9.m>
\/0ٔ|i1oaǻ1dU^8S
&d^TI"@$??=3-ݹnokkpJ%|RI6&?"e;R=W?/_Xݚ5m0*(;Dz^ؖI]m79aS/s'јsd]1-Jaɚf?;0,o|Rd]{㛞!XDEefu![UQ3@=L67-ɺ5]I^
AB8zvj;'
޸^<prZx(u7_D̮㫂
H?:
kIENDB`kiosk/content/ntu-skin/images/view-throb.png0100644000000000000000000001375007430275473020201 0ustar rootrootPNG


IHDRz#ԺgAMAabKGDF	pHYs~tIME3'J}eIDATxz]Ǖ9Uuׯv&Evmv4Ɖ8L- )EI 1$38!I(K8%j#ŝlޯr߻k9p_o<8_Zέթ,__ޮvw3ͭNq~[;ց٨;ܾxD@ 8nHAݽ0ӆpD Ùhb[v|In!f`fc6#%=Ȁ1tB} 0@dnWVA((--@@&62BͦplE$SNbi0.%ysgYk@)A*T
Pd[׺6m̛%(U_NRdX&&` f+}ɀN)8!6@l.(RD53ܙ,\AJ"_BEe:$c@l*[9Jc8SQFT兛\A8.(ILQq@HB3&
(L":ps}9DziB//rEQ
^̬SBuۡnۓ+BI"_DE)iai:MoMQ)t=YZ=TDiF+K`Nn+²@H(vQ)XReN%Xd.u50Tl/?D&i-Φk
`74fWkl0ZkmJn8mR)`4+ix#j
Lx~ʬ.se.kCΉݕc8赖{ic,ϛ֊4"T
T!UVڀ[(iVG/d4h7+˵'{߫<)$DIs%70ɓ
yh6g|ZV!ϖh_]e(U{>Љ}l:O^}ui |YB(ߟ_j>{"$/{9JFk?j_<R{orpf	a8}O>Pjtsߣ/='
~}ܥsOp'਽ʡ';ypϱ;fK@Wn^~]q܈,塑ƪ9e52OWx߻HQ!Dtt57bA}xld[c嚅ٞ&ΥCGOD(5k_yG+;A,`⾷{1urώETZѢm
׾:ovv.-{_gdΖ{?i"kC'}rtワw8;xm|_Br,ekt¹<'?6Xs1F!+h>gl.Ϭ_wn?zAOfOr8'FY_}|!G!u
b8N(a%'JUȗ9^ʣx9ϻ23UXSKعhc%<ϳW" xc5q$>[k焸tDOeђ*\Qڹ|kk{rPN]G*T?;k“)j!xTXvEe
yzٗ#.*@g=PÞȻzy.p3a2&3K'.(ա'u1thX(b"	OAw<qm#$@s($#Hg+ɠ-BTE#*YňA#~cM	DPYdF?[*pQB	~p`l#cxK0Q &cV9񡏏;w*(Ԏʟ8xhu	~=.K,]K
F!n339Ǎ^wD?</g
W"N1O֜N0`hXEv˗vN(HK_'DUPrlt< bo3c̐J$(CLhM $H	^^V'8r0"7}<w;]iSyC.}1JW9|{},iUXr@"SB>Mp	=j\x]$Q^ p:#U$_kSzu"g>gK](j
\MOa:5Ƙ n>	Hy[:-bt6-LF-GJEx%
%$rYyـ-၂mՇ9E#mBxۇS9 yS(%hQڼ	tJA״V޸tk#-&l>b@3)K'
236sY]Bc¦B*!|KA,@ERDŽ]ZKW8Lu幋[5monJ	,	hSHXBq6?ѓv"?j#NOX6zmG,q>w}fO䠕,?Z\1AD.q	/QFCᖧ8n۬.M_>eCHVB,I1WnDh~ṱn+n,5њ$fK~O,XRδ8޴s+#(%	x.SoȒdW'2XN_6¿䲿0qZs1"WANbN094pP7+޹AqeU~eƌ[O?+(-`jz	\h#h@>_ɥi.= Af`@"`t!DdB.r6hJ<1lr j#B^JZ(lN}>0kch0f#fRP,}queX{?u{oNE+3`|y{pEnXk<BI"6/y5{#O]& ْ뻞}BJ)=	4W-vb+&zO{$2s|zunz
{İlW#ۦٸq?\R	R)($'ΟO(`peTK܇Kր`!Xah\TMwb`1y1xr$Ѳ|awbԑ_)<#ޮXAVӄעw.O7S!U?TV=3ˍ˦B6'1}!@zx rM%i>L!#}~<
׃(pV,z]8npe[E"
A `0X=õ"WG@קn*8$m֖&ϟOU'CO^OfӤb6B
TJMsy#]
J46fg[F K
DF@}咈R*Qƅ;ĿAkNՎ?gjޜj8f_fS\0 c>Sr-{8?كExR#EK'+>[~Ƭ,PqF&	
,!ApPP	ʂ"@@DFޟWN"㐍Ǫ^f~\DfP[gXs]+%32 3?~
yvCɫv(߾8.ΚNfPacN#CEJroƬv"	<L.=d	+5
($
Lχ'P3e%af"x
ne?N$˻<x
cQhi,,IPCaUseh[Pv}`&m|̭DkLckSȮ<ff(P`N/R<>W(ʧJR:4<}sǀSg_b@pDQ(즬o{f'%Kzt 0#3f4D1{P 01'1tyスdž~_mL
C
_oeeL;n4(
ON33M)Jޛޡ)8^7f̐"DWWiBQ/za:le)2jê(P fvg[_+
*?#9ד ?
pD/ZvqPBz>%-@"m
"`DXV^3gwy|gxyB0&l"z{r=?aӘl<caF4ܕCEf%ϓi^:)ACEP^K7߸o/>G=DuW%$0ƥsܷh{;>Rm07"p?SO&}
-
<l.Y(rG?d98dRyf3EmlPuW'CO
OosY$_:LN}{G!tvS#{?]^i61Y~/
v֋+	tZ
Ek׾ݵA[a*Ľ鴨ac>;?kNHJ^?`^@p54?4oKo^Ј-)`
qB~v:qwRNN3m?N
هVbonZ$% ^{ϰl\NS>7X7$f3:(0kdvӿB|[Kfm.)zet^K!1k6+zu	P3~ʩ߿Bfav.7+f7&{kYhFً(gƿq{*!f3#ǙzUI(ͅzqnbg/صFtz6zgWVzz\3Ze&#KΟ]<wO+\K0z{kmܔYYi߾*p\Qڐs;+^Kftc:M#&B֭	90$%TӔY]sYj8˂rMVdAJiBݎ^Y4+tQ*Q,158,7i\8t=50\9/8^LfҥYH6^^
P#TAf"Cj*'rR Nץc.%9o7ڒi踲PC6Fb"N5w#]Ӎ`n}*
7"JnN䋢XFہ$7~0#dnmP{>E!
R	7'<(B:!(KY"W@D CQqih"TAtoSCQh"_^~݇fNSC#&IIAkPY}h#
|
@D^^䋢P^`SMal>6K
-?o2&Ĭu?쒑>J:&MYI-)E澩`f
#$N:qt:L!QY(UFuck6véurJb=}6lFs	Bn22M&(#d3ܕMb#<,o"eEe$oquάL}ODD_F	i6at+lk%'ײnNl+7ݩ߽mfjnnjK='Z[gG,_/˗Y9EUJȢIENDB`kiosk/content/ntu-skin/ntu-kiosk.css0100644000000000000000000000141407442223522016557 0ustar rootroot/* 
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com **************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
*/

/*
@import url(chrome://global/skin/);

#content:link {font: green}

#main-menu { cursor: hand; background-color: skyblue }
*/
#header-banner { 
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/ntu-skin//images/ntu-bannerC.png");
}


#throbber {
	list-style-image : url("chrome://kiosk/content/ntu-skin/images/ntu-throb.gif");
	border-style: solid;
	width: 100%;
	min-width: 30px;
	max-height: 35px;
	min-height: 35px;
}

#throbber:hover { border-color: blue; 
	list-style-image: url("chrome://kiosk/content/ntu-skin/images/ntu-footerB.png");
}

kiosk/content/ntu-skin/ntu-kiosk.dtd0100644000000000000000000000237107442222602016543 0ustar rootroot<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<!ENTITY window.title    "NTU Xul/XML Kiosk Browser -YEAH"> 
<!ENTITY HomePage      "Available Pages"> 
<!ENTITY QuitKiosk     "Quit Kiosk"> 
<!ENTITY flip.btn      "Flip between two pages">
<!ENTITY history.forward  "Go Forward in history">
<!ENTITY history.back    "Go backward in history">
<!ENTITY quit.btn      "Quit this application">
<!ENTITY base.menu     "Predefined sites">
<!ENTITY throbber.msg    "Click to go home">
<!ENTITY progress.meter   "Shows stripes when loading a uri">
<!ENTITY print.btn     "Get a hardcopy of this page">

<!ENTITY base.uri      "http://mindil.ntu.edu.au/NTU/APPS/KIOSK.NSF/main">

<!ENTITY base.site1.uri   "http://www.slashdot.org/">
<!ENTITY base.site1.txt   "Slash Dot">
<!ENTITY base.site2.uri   "http://www.mozdev.org/">
<!ENTITY base.site2.txt   "MozDev">
<!ENTITY base.site3.uri   "http://www.gnu.org/">
<!ENTITY base.site3.txt   "GNU Org">
<!ENTITY base.site4.uri   "http://www.perl.com/">
<!ENTITY base.site4.txt   "Perl.com">kiosk/content/ntu-skin/ntu-css-dtdOverlay.xul0100644000000000000000000000132707437432012020365 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<?xml-stylesheet href="chrome://kiosk/content/ntu-skin/ntu-kiosk.css"?>

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/content/ntu-skin/ntu-kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/content/ntu-skin/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>


<overlay id="kiosk-overlay-template"

	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul">

<window id="main-window"/>

</overlay>kiosk/content/ntu-skin/ntu-kiosk.css~0100644000000000000000000000467407434456450017001 0ustar rootroot/* 
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com **************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
*/


@import url(chrome://global/skin/);

#content:link {font: green}

#main-menu { cursor: hand; background-color: skyblue }
#header-banner { 
  list-style-image: url("chrome://ntu-kiosk/content/images/ntu-bannerC.png");
}

#back-btn { list-style-image: url("chrome://ntu-kiosk/content/images/kiosk-backc1.png")}
#back-btn:hover {list-style-image: url("chrome://ntu-kiosk/content/images/kiosk-backc2.png")}
#back-btn:hover:active {list-style-image: url("chrome://ntu-kiosk/content/images/kiosk-backc3.png")}

#flip-btn {list-style-image: url("chrome://ntu-kiosk/content/images/kiosk-flipc1.png")}
#flip-btn:hover {list-style-image: url("chrome://ntu-kiosk/content/images/kiosk-flipb2.png")}
#flip-btn:hover:active {list-style-image: url("chrome://ntu-kiosk/content/images/kiosk-flipb3.png")}

#forward-btn {list-style-image: url("chrome://ntu-kiosk/content/images/kiosk-forward1.png")}
#forward-btn:hover {list-style-image: url("chrome://ntu-kiosk/content/images/kiosk-forward2.png")}

#quit-btn {list-style-image: url("chrome://ntu-kiosk/content/images/kiosk-quitb1.png")}
#quit-btn:hover {list-style-image: url("chrome://ntu-kiosk/content/images/kiosk-quitb2.png")}
#quit-btn:hover:active {list-style-image: url("chrome://ntu-kiosk/content/images/kiosk-quitb3.png")}

#go-btn {list-style-image: url("chrome://ntu-kiosk/content/images/kiosk-gob1.png")}
#go-btn:hover {list-style-image: url("chrome://ntu-kiosk/content/images/kiosk-gob2.png")}
#go-btn:hover:active {list-style-image: url("chrome://ntu-kiosk/content/images/kiosk-gob3.png")}

#print-btn {list-style-image: url("chrome://ntu-kiosk/content/images/printB.png")}
#print-btn:hover {
	list-style-image: url("chrome://ntu-kiosk/content/images/print-hov.png")
}

#progress{color: red;}
#progress:PROGRESSMETER-STRIPE{color: yellow}

#throbber {
	list-style-image : url("chrome://ntu-kiosk/content/images/ntu-throb.gif");
	border-style: solid;
	width: 100%;
	min-width: 30px;
	max-height: 35px;
	min-height: 35px;
}

#throbber:hover { border-color: blue; 
	list-style-image: url("chrome://ntu-kiosk/content/images/ntu-footerB.png");
}

#nav-buttons {
	border-style: none;
}

#throbber-bar { 
	background-color: white;
	width: 25px;

}

#tool-bar { 
}

#url-bar {
	border-style: solid; 
	height: 30px;
}
kiosk/content/ntu-skin/reset-kioskOverlay.xul0100644000000000000000000000123407440226323020455 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>


<overlay id="kiosk-overlay-template"

	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul">

<script type="text/javascript" src="implmnt-specific-reset.js"/>

</overlay>kiosk/content/kiosk.js0100644000000000000000000001025607443200554014034 0ustar rootroot// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com **************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 

netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege("UniversalXPconnect");
var NavObj = Components.classes['@mozilla.org/webshell;1'].getService(Components.interfaces.nsIWebProgressListener);
var NavLoader = Components.classes['@mozilla.org/docloader;1'].getService(Components.interfaces.nsIProgressEventSink);
var LastPageVisited = "";
var history_kludge = new Array();
var history_kludge_count = 0;
var history_kludge_boolean = 0;
var history_back_count = 0;
var load_flag = 0;

function hard_copy() {
	window.content.print();
}

function window_size() {
	height = screen.availHeight - 25;
	width = screen.availWidth - 10;
	//dump("*** WINDOW SIZE IS " + height + " : " + width + "***\n");
	window.resizeTo(width, height);
}

 function new_page(site) {
  //This is called from a xul interface. 'site' is an URL 
  Remember_last_page();
  ed = document.getElementById("content");
  ed.setAttribute("src", site);
  _content.focus();
 }

 function url_bar() {
	temp = document.getElementById("textInput");
	site = temp.value;
	if (site == "") { return; }
	dump("urlBAR" + site +"\n");
	new_page(site);
}

 function shut_down() {
  window.close();
 }

// **** Hard copy function ****
function hard_copy() {
 window.content.print();
}

// **** flip page *****
 function testing() {
  ed = document.getElementById("content");
  tempA = window._content.location.href;
  
  ed.setAttribute("src", LastPageVisited);
  //dump(LastPageVisited+"--test\n");
  LastPageVisited = tempA;
  reflect_action();
 }

// **** mobetter history back function **********
 function history_back() {
 ed = document.getElementById("content");
	if (history_kludge_boolean == 1) {
	 Remember_last_page();
	 history_kludge_boolean = 0;
	 history_back_count = 1;
	} else {
	 history_back_count++;
	}
	if ( history_back_count >= history_kludge.length) {
	 history_back_count = 0;
	}

	ed.setAttribute("src", history_kludge[history_back_count]);
	dump ("BACK TO: " + history_back_count + " - " + history_kludge[history_back_count] + "\n");
}

// **** History forward *********
function history_forward() {
 if (history_back_count == 0) {
	return;
 } else {
	history_back_count--;
	ed = document.getElementById("content");
	ed.setAttribute("src", history_kludge[history_back_count]);
 }
}

// **** set the Filp-to message and other good things ********
 function reflect_action() {
 history_klugde_count = history_kludge.length;
 history_kludge_boolean = 1;
 history_back_count = 0;
 //ed = document.getElementById("content");
 if (document.getElementById("progress_text") == null) { return; }
 ed_main = document.getElementById("progress_text");
 ed_main.setAttribute("value", "flip-to:"+_content.location.href);
 dump(_content.location.href+"--reflect-\n");
 dump(_content.document.location+"*@*@*\n");
 }

// **** Add uri just left to history *****
 function Remember_last_page() {
//dump(history_kludge(1) + "ADD IT TO HISTORY \n");
var tempA = window._content.location.href;
var tempB = history_kludge[0];
dump(tempA +"--"+tempB+"--REMEMBER\n");
 if (tempB != tempA) {
   dump("ADDED TO HISTORY \n");
   session_history_kludge();
	reflect_action();
	LastPageVisited = tempA;
 }
//dump_stuff();

 } function session_history_kludge() {
 //This SUCKS. XPConnect provides this - if I could understand how it works
 // *** This does not suck as bad as I once thought
  var temp = window._content.location.href;
  history_kludge_boolean = 0;
  if (history_kludge.length < 26) {
   history_kludge.unshift(temp);
  } else {
   history_kludge.pop();
   history_kludge.unshift(temp);
  }
 dump("HISTROY KLUDGE "+temp+"\n");
 }

// ***** Somehow this messes up the history back function *******
// ***** Only call for testing purposes          *******
 function dump_stuff() {
 var i=0;
 var test_item = NavObj;
 ed = document.getElementById("browser1");
 dump("**-dump---**" + test_item + "\n");
 for (var list in window) {
  i++;
  dump(list+"\n");
 }
  //dump("-----** \n" + test_item +"--**Focus\n");
 }


kiosk/content/reset-kioskOverlay.xul0100644000000000000000000000127707441717105016720 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>


<overlay id="reset-kioskOverlay"

	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul">

<window id="main-window">
	<script type="text/javascript" src="./implmnt-specific-reset.js"/>
</window>

</overlay>kiosk/content/neon-kiosk.xul0100644000000000000000000000271007437755266015203 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<?xml-stylesheet href="chrome://kiosk/skin" type="text/css"?>

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>

<window
	
	id="main-window"
	debug="false"
	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"
	windowtype="navigator:browser"
	title= "&window.title;"
	
	onload="new_page('&base.uri;'), window_size();">

<script type="text/javascript" src="./kiosk.js"/>
<!-- <script type="text/javascript" src="./implmnt-specific.js"/> -->

 <vbox id="appcontent" flex="100%">
 <hbox id="tool-bar">
 <box id="nav-bar" flex="100%">
 <menubar id="nav-buttons"/>

 </box>
 

 </hbox>

  <box id="browser1" flex="1">
   <browser type="content-primary" src="&base.uri;" id="content" name="content" flex="1" onclick="Remember_last_page();">
   </browser>
  </box>
 <box id="progress_bar">
 <progressmeter id="progress" class="meter" mode="normal" value="0%"
	 tooltiptext="&progress.meter;">
 </progressmeter>
 <label crop="end" id="progress_text" value="Should be next to the progress meter" flex="2"/>
 </box>
 </vbox>
</window>
kiosk/content/ntu-kiosk.xul0100644000000000000000000000272607440222036015033 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<?xml-stylesheet href="chrome://kiosk/skin" type="text/css"?>

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/content/ntu-skin/ntu-kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>

<window
	
	id="main-window"
	debug="false"
	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"
	windowtype="navigator:browser"
	title= "&window.title;"
	
	onload="new_page('&base.uri;'), window_size();">

<script type="text/javascript" src="./kiosk.js"/>
<!-- <script type="text/javascript" src="./implmnt-specific.js"/> -->

 <vbox id="appcontent" flex="100%">
 <hbox id="tool-bar">
 <box id="nav-bar" flex="100%">
 <menubar id="nav-buttons"/>

 </box>
 

 </hbox>

  <box id="browser1" flex="1">
   <browser type="content-primary" src="&base.uri;" id="content" name="content" flex="1" onclick="Remember_last_page();">
   </browser>
  </box>
 <box id="progress_bar">
 <progressmeter id="progress" class="meter" mode="normal" value="0%"
	 tooltiptext="&progress.meter;">
 </progressmeter>
 <label crop="end" id="progress_text" value="Should be next to the progress meter" flex="2"/>
 </box>
 </vbox>
</window>
kiosk/content/uri-menuOverlay.xul0100644000000000000000000000216407441717237016223 0ustar rootroot<?xml version="1.0" ?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>

<overlay id="uri-menuOverlay"

    xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul">

<menubar id="nav-buttons">
  <menu id="base-sites" position="1" label="&base.menu.label;" tooltiptext="&base.menu;">
   <menupopup id="base-uri" class="baseMenu">
   <menuitem label="&base.site1.txt;"
	onclick="new_page('&base.site1.uri;');"/>
   <menuitem label="&base.site2.txt;"
	onclick="new_page('&base.site2.uri;');"/>
   <menuitem label="&base.site3.txt;"
	onclick="new_page('&base.site3.uri;');"/>
   <menuitem label="&base.site4.txt;"
	onclick="new_page('&base.site4.uri;');"/>
  </menupopup>
  </menu>
</menubar>

</overlay>kiosk/content/xul-test10.js0100644000000000000000000001275107431563611014647 0ustar rootroot// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com **************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 

netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege("UniversalXPconnect");
var NavObj = Components.classes['@mozilla.org/webshell;1'].getService(Components.interfaces.nsIWebProgressListener);
var NavLoader = Components.classes['@mozilla.org/docloader;1'].getService(Components.interfaces.nsIProgressEventSink);
var LastPageVisited = "";
var history_kludge = new Array();
var history_kludge_count = 0;
var history_kludge_boolean = 0;
var history_back_count = 0;
var load_flag = 0;
timercount = 0;
window.addEventListener("unload", meter_on, true);
window.addEventListener("load", meter_off, true);
window.addEventListener("click", timer_reset, true);


 function new_page(site) {
  //This is called from a xul interface. 'site' is an URL 
  Remember_last_page();
  ed = document.getElementById("content");
  ed.setAttribute("src", site);
  _content.focus();
 }

 function url_bar() {
	temp = document.getElementById("textInput");
	site = temp.value;
	dump("urlBAR" + site +"\n");
	new_page(site);
}

 function shut_down() {
  window.close();
 }

// **** flip page *****
 function testing() {
  ed = document.getElementById("content");
  tempA = window._content.location.href;
  
  ed.setAttribute("src", LastPageVisited);
  //dump(LastPageVisited+"--test\n");
  LastPageVisited = tempA;
  reflect_action();
 }

// **** mobetter history back function **********
 function history_back() {
 ed = document.getElementById("content");
	if (history_kludge_boolean == 1) {
	 Remember_last_page();
	 history_kludge_boolean = 0;
	 history_back_count = 1;
	} else {
	 history_back_count++;
	}
	if ( history_back_count >= history_kludge.length) {
	 history_back_count = 0;
	}

	ed.setAttribute("src", history_kludge[history_back_count]);
	dump ("BACK TO: " + history_back_count + " - " + history_kludge[history_back_count] + "\n");
}

// **** History forward *********
function history_forward() {
 if (history_back_count == 0) {
	return;
 } else {
	history_back_count--;
	ed = document.getElementById("content");
	ed.setAttribute("src", history_kludge[history_back_count]);
 }
}

// **** set the Filp-to message and other good things ********
 function reflect_action() {
 history_klugde_count = history_kludge.length;
 history_kludge_boolean = 1;
 history_back_count = 0;
 ed = document.getElementById("content");
 
 ed_main = document.getElementById("progress_text");
 ed_main.setAttribute("value", "flip-to:"+_content.location.href);
 dump(_content.location.href+"--reflect-\n");
 dump(_content.document.location+"*@*@*\n");
 }

// **** Add uri just left to history *****
 function Remember_last_page() {
//dump(history_kludge(1) + "ADD IT TO HISTORY \n");
var tempA = window._content.location.href;
var tempB = history_kludge[0];
dump(tempA +"--"+tempB+"--REMEMBER\n");
 if (tempB != tempA) {
   dump("ADDED TO HISTORY \n");
   session_history_kludge();
	reflect_action();
	LastPageVisited = tempA;
 }
//dump_stuff();
 var temp = window._content.location.href;
 const nsIWebProgressListener = Components.interfaces.nsIWebProgressListener;
 if (NavObj.STATE_NETWORK) {
  dump(" \n"+temp+history_kludge.length+history_kludge[0]+"---Progress RememberLast\n********\n"+ NavLoader.onProgress +"!@#$ \n");
 }
 }

function meter_on() {
	dump("****New Meter ON\n");
	meter = document.getElementById("progress");
	meter.setAttribute("mode", "undetermined");
	throbber = document.getElementById("throbber");
	throbber.setAttribute("src", "load-throb-anim.gif");
}

function meter_off() {
	dump("****New Meter OFF\n");
	meter = document.getElementById("progress");
	meter.setAttribute("mode", "normal");
	throbber = document.getElementById("throbber");
	throbber.setAttribute("src", "view-throb.png");
}

 function session_history_kludge() {
 //This SUCKS. XPConnect provides this - if I could understand how it works
 // *** This does not suck as bad as I once thought
  var temp = window._content.location.href;
  history_kludge_boolean = 0;
  if (history_kludge.length < 26) {
   history_kludge.unshift(temp);
  } else {
   history_kludge.pop();
   history_kludge.unshift(temp);
  }
 dump("HISTROY KLUDGE "+temp+"\n");
 }

// ***** Somehow this messes up the history back function *******
// ***** Only call for testing purposes          *******
 function dump_stuff() {
 var i=0;
 var test_item = NavObj;
 ed = document.getElementById("browser1");
 dump("**-dump---**" + test_item + "\n");
 for (var list in window) {
  i++;
  dump(list+"\n");
 }
  //dump("-----** \n" + test_item +"--**Focus\n");
 }

// **** reset kiosk to initial startup state *********
 function kiosk_reset() {
	site = "http://stlouis-shopper.com/";
	history_kludge.length = 0;
	LastPageVisited = site;
	clearTimeout(timer);
	
	ed = document.getElementById("content");
 	ed.setAttribute("src", site);
	
	ed_main = document.getElementById("progress_text");
	ed_main.setAttribute("value", "flip-to:"+site);
	
	history_kludge[0] = site;
	
	dump("** history length = " + history_kludge.length + " ***\n");
}

// **** kiosk timer reset 5 min reset********
function timer_reset() {
	dump("***$$$ Timer RESET A *****\n");
	if (timercount >= 1) {
		clearTimeout(timer);
		dump("********* CLEARED Timer " + timer + " ****\n");
	}
	timer = setTimeout("kiosk_reset()", 20000);
	timercount = timer
	dump("***$$$ Timer RESET B " + timercount + " *****\n");
	

}
kiosk/content/blank-kiosk.xul0100644000000000000000000000211007443430553015307 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<?xml-stylesheet href="chrome://kiosk/skin" type="text/css"?>

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>

<window
	
	id="main-window"
	debug="false"
	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"
	windowtype="navigator:browser"
	title= "&window.title;"
	
	onload="new_page('&base.uri;'), window_size();">

<script type="text/javascript" src="./blank-kiosk.js"/>

 <vbox id="appcontent" flex="100%">

  <box id="browser1" flex="1">
   <browser type="content-primary" src="&base.uri;" id="content" name="content" flex="1" onclick="Remember_last_page();">
   </browser>
  </box>
 <box id="progress_bar">

 </box>
 </vbox>
</window>
kiosk/content/xul-test11.js0100644000000000000000000001133507436775143014657 0ustar rootroot// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com **************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 

//netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege("UniversalXPconnect");
//var NavObj = Components.classes['@mozilla.org/webshell;1'].getService(Components.interfaces.nsIWebProgressListener);
//var NavLoader = Components.classes['@mozilla.org/docloader;1'].getService(Components.interfaces.nsIProgressEventSink);
var LastPageVisited = "";
var history_kludge = new Array();
var history_kludge_count = 0;
var history_kludge_boolean = 0;
var history_back_count = 0;
var load_flag = 0;
//timercount = 0;
//window.addEventListener("unload", meter_on, true);
//window.addEventListener("load", meter_off, true);
//window.addEventListener("click", timer_reset, true);
//document.focus.addFocusLinstener;

function hard_copy() {
window.content.print();
}

 function window_size() {
	height = screen.availHeight - 25;
	width = screen.availWidth - 10;
	dump("*** WINDOW SIZE IS " + height + " : " + width + "***\n");
	window.resizeTo(width, height);
}

 function new_page(site) {
  //This is called from a xul interface. 'site' is an URL 
dump("*******NEW PAGE SRC = " + site + " ******\n");
  Remember_last_page();
  ed = document.getElementById("content");
dump("*******NEW PAGE ITEM = " + ed + " ******\n");
  ed.setAttribute("src", site);
  _content.focus();
 }


 function url_bar() {
	temp = document.getElementById("textInput");
	site = temp.value;
	//focus = document.focus.current;
	if (site == "") { return; }
	dump("urlBAR" + site +"\n");
	//dump("**** current focus " + focus + " **\n");
	new_page(site);
}

 function shut_down() {
  window.close();
 }

// **** flip page *****
 function testing() {
  ed = document.getElementById("content");
  tempA = window._content.location.href;
  
  ed.setAttribute("src", LastPageVisited);
  //dump(LastPageVisited+"--test\n");
  LastPageVisited = tempA;
  reflect_action();
 }

// **** mobetter history back function **********
 function history_back() {
 ed = document.getElementById("content");
	if (history_kludge_boolean == 1) {
	 Remember_last_page();
	 history_kludge_boolean = 0;
	 history_back_count = 1;
	} else {
	 history_back_count++;
	}
	if ( history_back_count >= history_kludge.length) {
	 history_back_count = 0;
	}

	ed.setAttribute("src", history_kludge[history_back_count]);
	dump ("BACK TO: " + history_back_count + " - " + history_kludge[history_back_count] + "\n");
}

// **** History forward *********
function history_forward() {
 if (history_back_count == 0) {
	return;
 } else {
	history_back_count--;
	ed = document.getElementById("content");
	ed.setAttribute("src", history_kludge[history_back_count]);
 }
}

// **** set the Filp-to message and other good things ********
 function reflect_action() {
 history_klugde_count = history_kludge.length;
 history_kludge_boolean = 1;
 history_back_count = 0;
 ed = document.getElementById("content");
 
 ed_main = document.getElementById("progress_text");
 ed_main.setAttribute("value", "flip-to:"+_content.location.href);
 dump(_content.location.href+"--reflect-\n");
 dump(_content.document.location+"*@*@*\n");
 }

// **** Add uri just left to history *****
 function Remember_last_page() {
//dump(history_kludge(1) + "ADD IT TO HISTORY \n");
var tempA = window._content.location.href;
var tempB = history_kludge[0];
dump(tempA +"--"+tempB+"--REMEMBER\n");
 if (tempB != tempA) {
   dump("ADDED TO HISTORY \n");
   session_history_kludge();
	reflect_action();
	LastPageVisited = tempA;
 }
//dump_stuff();
// var temp = window._content.location.href;
// const nsIWebProgressListener = Components.interfaces.nsIWebProgressListener;
// if (NavObj.STATE_NETWORK) {
//  dump(" \n"+temp+history_kludge.length+history_kludge[0]+"---Progress RememberLast\n********\n"+ NavLoader.onProgress +"!@#$ \n");
// }
 } function session_history_kludge() {
 //This SUCKS. XPConnect provides this - if I could understand how it works
 // *** This does not suck as bad as I once thought
  var temp = window._content.location.href;
  history_kludge_boolean = 0;
  if (history_kludge.length < 26) {
   history_kludge.unshift(temp);
  } else {
   history_kludge.pop();
   history_kludge.unshift(temp);
  }
 dump("HISTROY KLUDGE "+temp+"\n");
 }

// ***** Somehow this messes up the history back function *******
// ***** Only call for testing purposes          *******
 function dump_stuff() {
 var i=0;
 var test_item = NavObj;
 ed = document.getElementById("browser1");
 dump("**-dump---**" + test_item + "\n");
 for (var list in window) {
  i++;
  dump(list+"\n");
 }
  //dump("-----** \n" + test_item +"--**Focus\n");
 }


kiosk/content/kiosk2.xul0100644000000000000000000000244407443223217014313 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<?xml-stylesheet href="chrome://kiosk/skin" type="text/css"?>

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>

<window
	
	id="main-window"
	debug="false"
	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"
	windowtype="navigator:browser"
	title= "&window.title;"
	
	onload="new_page('&base.uri;'), window_size();">

<script type="text/javascript" src="./kiosk.js"/>

 <vbox id="appcontent" flex="100%">
 <hbox id="tool-bar">
 <box id="nav-bar" flex="100%">
 <menubar id="nav-buttons"/>

 </box>
 

 </hbox>

  <box id="browser1" flex="1">
   <browser type="content-primary" src="&base.uri;" id="content" name="content" flex="1" onclick="Remember_last_page();">
   </browser>
  </box>
 <box id="progress_bar">
 <progressmeter id="progress" class="meter" mode="normal" value="0%"
	 tooltiptext="&progress.meter;">
 </progressmeter>

 </box>
 </vbox>
</window>
kiosk/content/kiosk3B.xul0100644000000000000000000000621207435760065014423 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<?xml-stylesheet href="chrome://kiosk/skin" type="text/css"?>

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>

<window
	
	id="main-window"
	debug="false"
	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"
	windowtype="navigator:browser"
	title= "&window.title;"
	onload="new_page('&base.uri;');"
	height="600" width="700">

<script type="text/javascript" src="./kiosk.js"/>
<script type="text/javascript" src="./implmnt-specific.js"/>
<script type="text/javascript" src="./implmnt-specific-reset.js"/>

<keyset id="keyboardBindings">
	<key id="backuri" keycode="VK_F2" oncommand="history_back();"/>
	<key id="forwarduri" keycode="VK_F3" oncommand="history_forward();"/>
	<key id="flipuri" keycode="VK_F4" oncommand="testing();"/>
	<key id="back-up" keycode="VK_LEFT" modifiers="alt"
	 oncommand="history_back();"/>
	<key id="go-forward" keycode="VK_RIGHT" modifiers="alt"
	 oncommand="history_forward();"/>
	<key id="flip-page" keycode="VK_UP" modifiers="alt"
	 oncommand="testing();"/>
</keyset>

 <vbox id="appcontent" flex="100%">
 <hbox id="tool-bar">
 <box id="nav-bar" flex="100%">
 <menubar id="nav-buttons">
<!--
  <menu id="base-sites" label="&base.menu.label;" tooltiptext="&base.menu;">
  <menupopup id="base-uri">
   <menuitem label="&base.site1.txt;"
	onclick="new_page('&base.site1.uri;');"/>
   <menuitem label="&base.site2.txt;"
	onclick="new_page('&base.site2.uri;');"/>
   <menuitem label="&base.site3.txt;"
	onclick="new_page('&base.site3.uri;');"/>
   <menuitem label="&base.site4.txt;"
	onclick="new_page('&base.site4.uri;');"/>
  </menupopup>
  </menu>
-->
  <image id="flip-btn" onclick="testing();"
	tooltiptext="&flip.btn;"/>
  <image id="forward-btn" onclick="history_forward();" 
	tooltiptext="&history.forward;"/>
  <image id="back-btn" onclick="history_back();"
	tooltiptext="&history.back;"/>
<!--  <image id="print-btn" onclick="hard_copy();"
	tooltiptext="&print.btn;"/> 
  <image id="quit-btn" onclick="shut_down();"
-->
	tooltiptext="&quit.btn;"/>
 </menubar>
 </box>
 <box id="throbber-bar">
	<image id="throbber" tooltiptext="&throbber.msg;"/>
 </box>

 </hbox>

<!--	<box id="url-bar">
		<image id="go-btn" onclick="url_bar();"
	 	  tooltiptext="&go.btn;"/>
		<textbox id="textInput" width="500" read-only="false"
	 	  tooltiptext="&uri.field;"/>
	</box>
-->
  <box id="browser1" flex="1">
   <browser type="content-primary" src="&base.uri;"
	id="content" name="content" flex="1" onclick="Remember_last_page();">
   </browser>
  </box>
 <box id="progress_bar">
 <progressmeter id="progress" class="meter" mode="normal" value="0%"
	 tooltiptext="&progress.meter;"/>
 <label crop="end" id="progress_text"
	value="Should be next to the progress meter" flex="2"/>
 </box>
 </vbox>
</window>
kiosk/content/nav-btnsOverlay.xul0100644000000000000000000000372407443160247016210 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>


<overlay id="nav-btnsOverlay"

	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul">

<window id="main-window">

<!--<script type="text/javascript" src="./implmnt-specific-reset.js"/>
-->
<keyset id="keyboardBindings">
	<key id="&back.uri.id;" 
	   keycode="&back.uri.keycode;" 
	   oncommand="&back.uri.command;"/>
	<key id="&forward.uri.id;" 
	   keycode="&forward.uri.keycode;" 
	   oncommand="&forward.uri.command;"/>
	<key id="&flip.uri.id;"
	   keycode="&flip.uri.keycode;"
	   oncommand="&flip.uri.command;"/>
	<key id="&back.up.id;"
	   keycode="&back.up.keycode;"
	   modifiers="&back.up.modifiers;"
	   oncommand="&back.up.command;"/>
	<key id="&go.forward.id;"
	   keycode="&go.forward.keycode;"
	   modifiers="&go.forward.modifiers;"
	   oncommand="&go.forward.command;"/>
	<key id="&flip.page.id;"
	   keycode="&flip.page.keycode;"
	   modifiers="&flip.page.modifiers;"
	   oncommand="&flip.page.command;"/>
</keyset>
</window>

<menubar id="nav-buttons">
 <image id="flip-btn" key="flipuri" onclick="testing();"
	tooltiptext="&flip.btn; &flip.btn.bind;"/>
  <image id="forward-btn" key="forwarduri" onclick="history_forward();" 
	tooltiptext="&history.forward; &history.forward.bind;"/>
  <image id="back-btn" key="backuri" onclick="history_back();"
	tooltiptext="&history.back; &history.back.bind;"/>
 </menubar>

 <box id="progress_bar">
	 <label crop="end" id="progress_text" 
	  value="Should be next to the progress meter" flex="2"/>
 </box>

</overlay>kiosk/content/800x600-sizeOverlay.xul0100644000000000000000000000121407441720030016333 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>


<overlay id="800x600-sizeOverlay"

	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul">

<window id="main-window" height="600" width="800"/>

</overlay>kiosk/content/kiosk3.xul0100644000000000000000000000632007435533305014314 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<?xml-stylesheet href="chrome://kiosk/skin" type="text/css"?>

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>

<window
	
	id="main-window"
	debug="false"
	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"
	windowtype="navigator:browser"
	title= "&window.title;"
	onload="new_page('&base.uri;');"
	height="600" width="700">

<script type="text/javascript" src="./kiosk.js"/>
<script type="text/javascript" src="./implmnt-specific.js"/>
<!-- <script type="text/javascript" src="./implmnt-specific-reset.js"/> -->

<keyset id="keyboardBindings">
	<key id="changeuri" keycode="VK_RETURN" oncommand="url_bar();"/>
	<key id="backuri" keycode="VK_F2" oncommand="history_back();"/>
	<key id="forwarduri" keycode="VK_F3" oncommand="history_forward();"/>
	<key id="flipuri" keycode="VK_F4" oncommand="testing();"/>
	<key id="back-up" keycode="VK_LEFT" modifiers="alt"
	 oncommand="history_back();"/>
	<key id="go-forward" keycode="VK_RIGHT" modifiers="alt"
	 oncommand="history_forward();"/>
	<key id="flip-page" keycode="VK_UP" modifiers="alt"
	 oncommand="testing();"/>
</keyset>

 <vbox id="appcontent" flex="100%">
 <hbox id="tool-bar">
 <box id="nav-bar" flex="100%">
 <menubar id="nav-buttons">
<!--
  <menu id="base-sites" label="&base.menu.label;" tooltiptext="&base.menu;">
  <menupopup id="base-uri">
   <menuitem label="&base.site1.txt;"
	onclick="new_page('&base.site1.uri;');"/>
   <menuitem label="&base.site2.txt;"
	onclick="new_page('&base.site2.uri;');"/>
   <menuitem label="&base.site3.txt;"
	onclick="new_page('&base.site3.uri;');"/>
   <menuitem label="&base.site4.txt;"
	onclick="new_page('&base.site4.uri;');"/>
  </menupopup>
  </menu>
-->
  <image id="flip-btn" onclick="testing();"
	tooltiptext="&flip.btn;"/>
  <image id="forward-btn" onclick="history_forward();" 
	tooltiptext="&history.forward;"/>
  <image id="back-btn" onclick="history_back();"
	tooltiptext="&history.back;"/>
<!--  <image id="print-btn" onclick="hard_copy();"
	tooltiptext="&print.btn;"/>
-->  
  <image id="quit-btn" onclick="shut_down();"
	tooltiptext="&quit.btn;"/>
 </menubar>
 </box>
 <box id="throbber-bar">
	<image id="throbber" tooltiptext="&throbber.msg;"/>
 </box>

 </hbox>

	<box id="url-bar">
		<image id="go-btn" onclick="url_bar();"
	 	  tooltiptext="&go.btn;"/>
		<textbox id="textInput" width="500" read-only="false"
	 	  tooltiptext="&uri.field;"/>
	</box>

  <box id="browser1" flex="1">
   <browser type="content-primary" src="&base.uri;"
	id="content" name="content" flex="1" onclick="Remember_last_page();">
   </browser>
  </box>
 <box id="progress_bar">
 <progressmeter id="progress" class="meter" mode="normal" value="0%"
	 tooltiptext="&progress.meter;"/>
 <label crop="end" id="progress_text"
	value="Should be next to the progress meter" flex="2"/>
 </box>
 </vbox>
</window>
kiosk/content/kiosk4.xul0100644000000000000000000000622207435532776014331 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<?xml-stylesheet href="chrome://kiosk/skin" type="text/css"?>

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>

<window
	
	id="main-window"
	debug="false"
	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"
	windowtype="navigator:browser"
	title= "&window.title;"
	onload="new_page('&base.uri;'), window_size();">
	<!--height="600" width="700">-->

<script type="text/javascript" src="./kiosk.js"/>
<script type="text/javascript" src="./implmnt-specific.js"/>
<script type="text/javascript" src="./implmnt-specific-reset.js"/>

<keyset id="keyboardBindings">
	<key id="changeuri" keycode="VK_RETURN" oncommand="url_bar();"/>
	<key id="backuri" keycode="VK_F2" oncommand="history_back();"/>
	<key id="forwarduri" keycode="VK_F3" oncommand="history_forward();"/>
	<key id="flipuri" keycode="VK_F4" oncommand="testing();"/>
	<key id="back-up" keycode="VK_LEFT" modifiers="alt"
	 oncommand="history_back();"/>
	<key id="go-forward" keycode="VK_RIGHT" modifiers="alt"
	 oncommand="history_forward();"/>
	<key id="flip-page" keycode="VK_UP" modifiers="alt"
	 oncommand="testing();"/>
</keyset>

 <vbox id="appcontent" flex="100%">
 <hbox id="tool-bar">
 <box id="nav-bar" flex="100%">
 <menubar id="nav-buttons">
<!--  <menu id="base-sites" label="&base.menu.label;" tooltiptext="&base.menu;">
  <menupopup id="base-uri">
   <menuitem label="&base.site1.txt;"
	onclick="new_page('&base.site1.uri;');"/>
   <menuitem label="&base.site2.txt;"
	onclick="new_page('&base.site2.uri;');"/>
   <menuitem label="&base.site3.txt;"
	onclick="new_page('&base.site3.uri;');"/>
   <menuitem label="&base.site4.txt;"
	onclick="new_page('&base.site4.uri;');"/>
  </menupopup>
  </menu>
-->
  <image id="flip-btn" onclick="testing();"
	tooltiptext="&flip.btn;"/>
  <image id="forward-btn" onclick="history_forward();" 
	tooltiptext="&history.forward;"/>
  <image id="back-btn" onclick="history_back();"
	tooltiptext="&history.back;"/>
<!--  <image id="quit-btn" onclick="shut_down();"
	tooltiptext="&quit.btn;"/>
-->
 </menubar>
 </box>
 <box id="throbber-bar">
	<image id="throbber" tooltiptext="&throbber.msg;"/>
 </box>

 </hbox>

 <box id="url-bar">
	<image id="go-btn" onclick="url_bar();"
	 tooltiptext="&go.btn;"/>
	<textbox id="textInput" width="500" read-only="false"
	 tooltiptext="&uri.field;"/>
 </box>

  <box id="browser1" flex="1">
   <browser type="content-primary" src="&base.uri;" id="content" name="content" flex="1" onclick="Remember_last_page();">
   </browser>
  </box>
 <box id="progress_bar">
 <progressmeter id="progress" class="meter" mode="normal" value="0%"
	 tooltiptext="&progress.meter;">
 </progressmeter>
 <label crop="end" id="progress_text" value="Should be next to the progress meter" flex="2"/>
 </box>
 </vbox>
</window>
kiosk/content/navbarOverlay.xul0100644000000000000000000000071607436726124015733 0ustar rootroot<?xml version="1.0" ?>

<overlay id="navbarOverlay"

	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul">

 <menupopup id="base-uri" class="baseMenu">
   <menuitem label="WebDeskCalander" onclick="new_page('http://agnes/cgi-bin/pim/calander_edit3.pl');"/>
  </menupopup>

	<menubar id="nav-buttons">
	 <menu label="overlay" position="2" style="background-color: white"/>
	</menubar>
</overlay>kiosk/content/headerOverlay.xul0100644000000000000000000000130507440770013015674 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>


<overlay id="headerOverlay"

	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul">

 <vbox id="appcontent" flex="100%">
	<vbox position="1">
	 <image id="header-banner">
	 </image>
	</vbox>
 </vbox>

</overlay>kiosk/content/.xvpics/0040755000000000000000000000000007432571643013757 5ustar rootrootkiosk/content/.xvpics/kiosk-back.png0100644000000000000000000000303607426061675016504 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:50x30 RGB (1661 bytes)
#END_OF_COMMENTS
50 30 255
???????????????????????_???_???_?_??_?_?__?_7???;?????;????;??????;???_???_???[??_?_?_?_27????;??;??;??????;??????_;??_???_??_?_?_?[6	??????????????????????_????_??_?_??_?_?__?7.??7;;;;;;;;;;;;;;[;;;;[_7?7?7_7?;[;;)
??7;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;[;;;;[;;[	-??7;;;7;;;;;7?;;;;;;;;;;;;;[;;;;;[;;[;;)
??7;;;;;;;;;;7?7;[;;[[;;;;;;[;;;[;;;[
-??7;;;327;;;;;;	2;;;;;;7-	?[;;;;[;;7-;[	2??;7) ;;;;2;7?7;2-;;7;;[;;6);_	.??;7
 ?;;; ?7?.2;;;._;;;$7;[	)??;7 27;;;	 	;;77;[;;	[;?*)?;[	.???7 ;; ?722	;;)2;;;;[	;_7;_7_	.???7;;;-?7;	;	 6$?;;;[;	[;;[;[;	$	???7;2.7;;;22 [;;;;;)?)3;_7^;	 ???7; ;7
[-32;;;;;[	2)?[;;[;)???7;)2) 
(
;-;;[;;; 	;_7_;;[	.???7;-;;. ? [;;;[7;[;?W?Z
-???;; $.?;;%?3$1[;7[;[;?Z
-???;7	 	;-;;;	7[ 7)7-_;;[;).???;7	 
;37;;;17;;;2(
);	[?%	_;[;).???;7;	$.;:;;;[[;;[;;;?W?;.;[;(3?[;)-???;;;;;;;;;;;;;;;7?7_7?7?7_7?;[2;;[;;V7;_;)-???;;;;;;;;;[[[;;;;;;;[;;;;[;;[;;[;_7?[;[	 
???;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;[;;;[;;;[;;[;_;;[;[;)-???;;;;;;;;;;;;;;;;;;;[;;;;[;;;[;;[;_;;[;[;[
 
?;7	-
-	)
-

)-	.	-	.
)-	-
--
-
*-
)-))	$	?2 -2	 2
*
	.
)
))
.	
.	-)
.)
.
)-	.-	.-
*-
*-
.)
.2kiosk/content/.xvpics/kiosk-go.png0100644000000000000000000000264607426061675016217 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:46x30 RGB (1330 bytes)
#END_OF_COMMENTS
46 30 255

			
		
	

	
	


			
			
		


			

					

	
	


		

	
			

	
	

	
	
	
		
			
										

			
			


	
	
	

	
			


	


				
							
kiosk/content/.xvpics/kiosk-flip.png0100644000000000000000000000440207426061675016534 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:85x30 RGB (2119 bytes)
#END_OF_COMMENTS
80 28 255
???????????????_???????_???????_???_??_??_??_?_?_?_?_?__?_?___?___?___;[?????;??;??;???;?????;??????;????_????_;?_??_??_??_?_?_?_?__?_?__?___?[26????;??????;????;???????;?????_????[???_???_?_??_?_?_?_?_?__?__?__?__;2(
????;???????;?;??;???;??;??;???;_??;?_?;_?;?_?[??_;_?_;_?_;__?[_?_[?_7$?;;;7;;7;;;;;;;;;;;7;;;;;;;;;;;;;;;;;[;;;;;;[;;;[;;[;;[;>W?;[;[;[.
?;;;7;;;;;;;;;;;;;;7?;;;;;;;;;;;;;;;[;;;;;;[;;;[;;;[;;[?V?;[;[;[;2-??;;7;;;;;;;;;;;;;;;7;[;;;;;;;;;;[;;;;;;;[;;;[;;;[;;[?;Z;[;;[;[?.-??7;7;;;;;;;;;;;;;;;7?7;;;;[[;;;;;;;;;[;;;;[;;;[;;[;?W?:[;[;[;[?.-??7$			);;;7;;;;;:7;;;;;;;;7?7622
7;7:[;;;;2-;;;[;;[;;_;[71
(	W;[
*??7 --;;76;)	)7;;7W;;; )67?7?W.?;[;;76[7:[7);[?.-??7 -7;;.2%3;;;;;;;; .7;;1$?;[72$	27V.;[?[;.-??7 .
7;;)2	?76
:7?7;;;; 
- [;%
W?7--23.76 [;[;_).??7 -2$;;$
;
.;;-2;;;;;;;$7;
 	;7$	22;7 
[;;[;;2$[6[;_ 
??7%7;;	7;;)2);7-6;[WW	$7(%7%26
_
 7;;_7_;2))[;[-
??7%		-7
%;;$	;-7.*;;;;;;:*.	 	V7__	[;;[76.1 	7_;-.??7%7;	6;;).)	);;;;;;;;. .6$. ?$?[7
)	 	%27[;[1??7%7;	6;;)..
27;;;[[_ 	67 7$	[;7))$	[;[;[-??7%37-7;;	;2	;7;;;;;[[[ 	$
-7;1.2-7)7[;22.6);[;[;1.??7%;;;	 67	;.
;;;;;;;;;;;;;7);2;7;;-7[;6.6	_;W 2;%._;.-??7%;;; 	7	;2;;;;;;;;;;;;;; 	;;[;;;-;[;;.:%
S
$	;[ 3_;-.??72	%;;6.;)? ;;;;;;;;;;;;;;$7;;;;[V;;;_	7[6$V;[766[;[;.)??7;71;;;;7;;	2;27;:;;[[_[;;22;;;;[;;;[;;;[;:;[;7622_7_;[;[;[;_.
??7;;7;;;;7;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;[;;;;;;[;;;;[;;[;;_;;[;;[;[:_;[;[;[;2-??7;;7;;;;7;;;;;;;;;[;;;;;;;[[;;;;;;[;;;;[;;[;?7_;[;;[;[;>W?[;[[;_.
?;
2-2
212
2......212...12-.2-.2
2.2.2.12.12.2
22.1.2	$;) $$%$ $ 	2	 2		)
	)
	
-	
*
	-
	-	)
)	-	.	
))
))
))
))
))
-
-)
*
)-
-	-.	-	.)
-*
)6kiosk/content/.xvpics/kiosk-back2.png0100644000000000000000000000303607426061675016566 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:50x30 RGB (1839 bytes)
#END_OF_COMMENTS
50 30 255








	


	
	

	
	
		
	
	
			
	

	

	
	
	
	
		
	
				


1uRU6Um2

6r22

qm2m3

5Ru:Ũ7m

QQR2

đ62

URRQRR

VqQRRR

ŬRUr䩉6n

ō䍭R2

RN2rMR

r6R32m

mR6M3m

ĭR.

22.2


kiosk/content/.xvpics/kiosk-backb1.png0100644000000000000000000000445007426061675016730 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:67x34 RGB (1962 bytes)
#END_OF_COMMENTS
67 34 255
I$II۶IH%I۶%HI%۶ڶ%HIIڶ%HII۶I$II۶$I$I۶ڷ$IH%۶ڷ$IHI$II۶IH%IԻ$IHEֺ$IHI$II۶IH%ظԸظԸԸ)EHַD)II$II۶IԸԸԴԴԸԴԴشԴԸԴ%ڷڶ$II۶I$IԸؐԴԴEI(۶۶I$شИДԔԔ%Iֶ۶IԐԔ)ڷ۶ֶI$IIԔl%HII$IԴllEII$Ilhll%II$$$hllDHpHl%۶شl$$ D(lHlHlԸ(lp $HlH$DpL۴Ԑ$DL $$lH۴$$hDlHDphlll$ hHl$lI$ $( $lH$DHH$Hll$lIp H $ll$( l$hHH$$DDlHLIL DL $$DLD lHHD$H$lIl$HHDH$$$$Dh(h$DLh(hی$$HlH$H$HD$D$Hph$HhLh$$pd(Hی$ Dh$$$H$D$$H ( HlD($l(l lD(۶( $$ LDl$(hHlh$$HHpll$D۶plh$lHlLlplHllllplH$$I$Ipplplh(D%II$Ilpppph($DI)I$IIllplllpppl$D$)HII$IIlllplpplllplllD$$$I(۶IhlllllppllllllllhH $HI׶۶I$lhppllplllpllllllllh$$$HEI۶۶I$IlhHhlllllllllllpplllllllllhHHD$$%IHI۶۶I$II$h(hHhlhLhhlhLhhlHlhhLhlhHlhlHlhhLhlhHlhlHhh(D$$$D(E(I۶I$II۶IH%HHDH$D(D$D(DD$H$D(D$D(D$H$D$H$DD(D$H$D$H$DD$$IIH׺D)II$II۶IH%IHhHHDhHHHHHdHHHHhHDHHhHHHDHhHHHHhDHHHhHDH$I)H׺׶$IIkiosk/content/.xvpics/kiosk-backb2.png0100644000000000000000000000445007426061675016731 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:67x34 RGB (2245 bytes)
#END_OF_COMMENTS
67 34 255
I$II۶IH%I۶%HI%۶ڶ%HIIڶ%HII۶I$II۶$I$I۶ڷ$IH%۶ڷ$IHI$II۶IH%I$IHI۶H%HI$II۶IH%I%H۶$III$II۶IE׺$II۶I$IԸE)Dۺ۶I$Ը%I׺۶IشE׺۶ذI$IIԴ)DII$Iش)II$IԸشششؑmشԐpEII$ششJ%nشظظqEnԸششذll)۶شԸԸF"i*ԸششԸشmiԸششԸԴllԸشԸشԸ*Ԑ&&mԸԴԴشԴشششmFIqԸԸԴԸԴشhԴشԴشԴش&IԴԸԴԸԴԸԴԸԴԸ&&Ԕ*ԴԸԴԸHԸԴԴԸJ%Ԕ&&ԴԴJElԴԴ&EIiشԴԴphpIشԴԴԴF")ԴJ&Դm"IԴJm&IԴԴphlI԰Դ"!MԴ&%"I&m*I&&ImԴԴHlIԴԔ԰m&EԔm&&&ImE&ذmJ&&%&iԔԐDpIԸp#)FiII԰*&%Jm&lIFM԰ДpDl۰I"Mpj%m&i%&I&IIJImNE&h(h۰%&&&Fm&%JI"IF)I&F%J&IFlFp"lH$۶IE%&E&FmI&IJ&Ii(D۶mEmmlmmmilLDDI$Il$$III$I$D(IEI$IIlD$$IH)I$IIlhH$$$IH۶Illllppl$D$H)׶۶I$llplplllhlD$$H)E۶۶I$IlhHlllpllpllplpllllHHD@)IHI׺۶I$IIDHHHhlhLhlhhlhlHlhlhlhLhhlhlhLhlhlhhlHlhlhlHDH$$$DD)HE۶I$II۶IH%HHDH$D(DD(D$H$D$H$D(D$H$DH$D$H$D(D$H$D$H$D$$$DI)H۶(EII$II۶IH%IHhHHDhHHHHHdHHHHhHDHHhHHHDHhHHHHhDHHHhHDH$I)H׺׶$IIkiosk/content/.xvpics/kiosk-backb3.png0100644000000000000000000000445007426061675016732 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:67x34 RGB (2343 bytes)
#END_OF_COMMENTS
67 34 255
I$II۶IH%I۶%HI%۶ڶ%HIIڶ%HII۶I$II۶$I$I۶ڷ$IH%۶ڷ$IHI$II۶IH%I$lllllllhllLLllllllhphlllllllLLhllllllHE(I۶$IDI$II۶IH%llشԸԸԴԴԴԴشش)IHڷD)II$II۶IHԸE׶D)I۶I$IHlԸԴ%IH۶۶I$Hش%Iֺ۶I$Դ)ڷ۶HlԴطI$IIl%H%I$IHI%I$IlԸԸԸԸԸE)I$hشظصظظظԸԸmԸԸ%۶HشԸشԴJ&iԸԸشԸԸشJMششԸشط$lشԸԸԸԐ&&&&IJԸԸԴشԴشԴmmԸԸԸԸԸظ$ԴشԴشԴش&ؐ"*iشԴشԴشԴشԴشiJImԴشԴشԴش$ԴԴԸԴԴ*EشqԸԴԴԸԴԴ&"*ԴԴԸIHԴԴԴԴJ%Ԑ"*Դj)lԴl&EذmIԴԴIHԴԴF"%شF&&m&IԴFIJEԴԴIHԔ԰"!M԰*!m&Դ)FIFMmiF)"MԴԸIHДm&"Ii&&&Ii)l&&m&J")"MԐDlIFm%iԔ&&&%&ԔmFLEJIԔԴDpIiN!'m&i%&)"ԔIMFImlj)&ط۶H&&&Jm&%JE&I&IE&JF*%FpFp"۶HiI%I&FmIm&&iIԷI$IliJHmiplMiim%HI$Il)EI$IIl)H%I$IIlԷ$IH۶IllllllԴ%ڷ۶I$lppp԰%Iֶ۶I$IlplplpE)HI׺۶I$IIlpДз(EH)۶I$II۶IH%l)EH۶$I)I$II۶IH%Ih$I%H۶۶$IIkiosk/content/.xvpics/kiosk-flipb1.png0100644000000000000000000000356307426061675016766 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:104x30 RGB (2907 bytes)
#END_OF_COMMENTS
80 23 255
I$II۶IH%I۶%HI%۶ڶ%HIIڶ%HII۶I$II۶$I$I۶ڷ$IH%۶ڷ$IHIڶH%HI۶I$II۶IH%Iظֶ%HIE۶I$II۶Ըش)HEIֶI$II۶شԸششԸԸشԸԸششԸششԸԸԴlIHַ۶IԸԴԴԴԴԴԴh$IHI۶ԴH)HE۶ԴlpllpLDIH۶$$$DLH$l$Dh$$hLHIDI$Դ$DLhlD$llH (HDlHL׺Ip $L$lph$(HlplHHHIԸԐ$$HDp $H$l$$$h$$H LH(Hh$D$ LhHHLpd(HIԴl$DHllDpHD$hl$lhl$ pl$H$Dp HlH$lH$l$DpD$(ېl HLDh$HHH$(Dl$lhD$Hp$hl H$$l$l$H$Hp( (Iیh$$H$D(HHll $$ $Hl$$HH l hlHHhlH$ (IHH$$H$$$l$llDl$h lh$Hh H(D(H$$ll$$H%۶lh$HhHl$$p H lpl lp( Dl$H$(d$($DHlH$$IHI$llllhlhlllpD$HlphHLpllDHlh$HlllH$DI$Ilhlhplpp$$lllhlllhDlplLD$DڶI$IIhHHlhlllpllplDHllpllpllpl$$D(hllhl$H$$׺I$II HH$hHLhlhlhlhLhlhlhlHhLhlhlhlHlhlhlhlHlhlhlhLhllhlHD$$$hLhlhHHD$$$ )׺۶I$H$DH$D(D$H$$D$H$D$(D$D$(D$D(D$$D(D$$H$D$D($D$H$$D$H$D$(D$D$$$$$$ $۶)DII۶I$II$D$$$$$ $$$$ $$ $$ $ $$ $$ $$ $ $$$$$ $$$$ $$ $$ $$$I׶H%II۶I$II۶ HHD(HDHDHDHH$HDHHDHDH$HHDHDHHD(DHDHHDHD(HDHDHDHH$HDHHD$IH%I۶%HI%kiosk/content/.xvpics/kiosk-flipb2.png0100644000000000000000000000356307426061675016767 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:104x30 RGB (3270 bytes)
#END_OF_COMMENTS
80 23 255
I$II۶IH%I۶%HI%۶ڶ%HIIڶ%HII۶I$II۶$I$I۶ڷ$IH%۶ڷ$IHIڶH%HI۶I$II۶IH%I۶I$II۶I$II۶ذ)HE)۶ڶI$II۶ԔEHַ۶Iش$I(E۶ؔl%HI۶ظllE(۶ԸظظشظظԴhLIHI$ظԸԸششԸشظشԸششԸشششhlIԴششԸԴиԴشԴԴشԸ̱ԴشԴششԱԴشԸԴԴlHlIشԴԸմиԴ̰鴴ԴԸ踴̸иʹ԰ԴԐLDLIشԴԬд԰Ͱ豴԰԰Ŵдȴ̱ج谴h$H۴ش̴̬̰̰ȴ䰴ɰȰа̴İа̴̰lH H)۰ȴ̴̰䱰Ĵ԰ЭȰ̰崐䱬̬Ͱh$$H%lД蔰䨰АͰȬĬ鬬̰ȱ̬lH DI۶ȨȰȩАȬ謔Ȩȩ̨ɴɬll $IDI$lȭ̌ɨ̐H$ $۶I$ILlȑ̬llH$$ֻI$IIhLhhllpllȬlLh$ $۷ڶI$II LDHHhLhlhlllhlllhlhlhllhllhlllhllhllhlllhllhllȨllhlhlHD$ $$)ֶֻ۶I$H$HD$HD(D$H$D$H$D(D$H$D(D$D(D$H$D(D$D(D$H$D(D$H$D$H$D(D$H$D$$$$$$ ۺ%HEI۶I$II$D(D$$$ $ $$$ $$ $$$$$ $ $$$ $$ $$$$$ $ $$$ $$ $$$$$Iֻ$I)I۶I$II۶ HHD(HDHDHDHH$HDHHDHDH$HHDHDHHD(DHDHHDHD(HDHDHDHH$HDHHD$IH%I۶ڶ%HI%kiosk/content/.xvpics/kiosk-flipb3.png0100644000000000000000000000356307426061675016770 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:104x30 RGB (3364 bytes)
#END_OF_COMMENTS
80 23 255
I$II۶IH%I۶%HI%۶ڶ%HIIڶ%HII۶I$II۶$I$I۶ڷ$IH%۶ڷ$IHIڶH%HI۶I$II۶IH%I$$H$HH$HD(H$HD(D(HD(D(HD(DH$H(DH$H(DH$H$HH$HD(H$HD(D(HhHֺ%HIE۶I$II۶$$$HHlHlHlhLhLlHlhLhLhLhLlhLhLhLhlHlHlLhlHlHlHlhLhLlHlhLhllLlhHI(IE۶I$II۶$HllؐԔԔԔlll)D۶۶۶I$HlԴll$IH%۶$lԸشԴlIH)۶$ԸԸԴlIH۶$hظиظشظشԸԸԸԐ)II$$HԸԸشԸشԸԵдشԸششԸشԸԸԻI$lԴشԴа԰ȸԴشԸԴԴشԸԸԴԴشԸԴԴشԸԴԸشIHԴԴ԰ѴԸ丵дддиԴԴذи԰ԴиԴааմԴдԴطI$HԴͰа̰ȴԴ̴䵴а̸ѴѴԴܷ LȴЬа豴Ьɰ訴ԩдԩ԰̰ȴ%$hp̰̰譴̐̔쐴ȰȰ䬰ȴ鰬ЬɰE$HṴ̏Ȭ唰̰̔ȴ尬ɔɰ̭ش%۶Hhp̰䬬Ȱ尨ȰİȬɨ̬ȩ̭)DI$HlͬĬɬȐŨ䐬ȰȬȰI$IllİȭİиԷֻI$IIlȨ̬ԴذֶI$II$Ȭ͐԰԰l)۶۶I$hlȰl׶(IE(۶I$IIh%ڷڶ$IIE۶I$II۶H%HI)۶ֶ)DIIkiosk/content/.xvpics/kiosk-flipc1.png0100644000000000000000000000356307426061675016767 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:104x30 RGB (3456 bytes)
#END_OF_COMMENTS
80 23 255
I$II۶IH%I۶%HI%۶ڶ%HIIڶ%HII۶I$II۶$I$I۶ڷ$IH%۶ڷ$IHIڶH%HI۶I$II۶IH%Iظֶ%HIE۶I$II۶Ըش)HEIֶI$II۶شԸششԸԸشԸԸششԸششԸԸԴlIHַ۶IԸԴԴԴԴԴԴh$IHI۶ԴH)HE۶ԴytvLlHIE۶:?^::y[9?ZY??>:lhH)HI$Դ:?9vyu;YyuZ?:YZZlHl׺It?ZU;tz:ZztpHDLIԸԐ:[YY?ZY[t;Z[u;YZ>vtv>uVt[Y;:>vuuZUlh$HIԴt?;>;UVu:ZZ:[Xv:?pv>p;^puZZ:Z?Zpz:tZZu:ZpD$Hېu?yVUUZVq>UY?:t;?v?Z:Y?pp?VV>qt[q[TZYl$$$Iیu:Z:?:6ZY:?tu;>pZ;>uq::Z;Y^u?:uu;9vTH$HEHUZ?YZ:Zu:u5?q:?q>;pZZvt;tqZZVtq?9pl$$HE۶lu:uV:Zp[9:V>:qlp?:q5?;Ut[Up[>6y7Yp[::upH $IEI$lllqppqtplZ:qpqpvlpuplqZUpv:upqlH$DI$IlhlhplppV:pppQlqtVpplHH$ $۶I$IIhHHlhlllpllplZQlpllpllplp?6Z:UqlllHHD $۶I$II HH$hHLhlhlhlhLhlhlhlHphLhlhlhlHlhlhlhLhllhlhlHlhlhm16Z1lLhlhLDH $ $)׺ַ۶I$H$DH$D(D$H$$D$H$D$(D$D$(D$D(D$$D(D$$H$D$D($D$H$$D$H$D$(D$D$$$$$$ $۶)DII۶I$II$D$$$$$ $$$$ $$ $$ $ $$ $$ $$ $ $$$$$ $$$$ $$ $$ $$$I׶H%II۶I$II۶ HHD(HDHDHDHH$HDHHDHDH$HHDHDHHD(DHDHHDHD(HDHDHDHH$HDHHD$IH%I۶%HI%kiosk/content/.xvpics/kiosk-quitb1.png0100644000000000000000000000355007426061675017012 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:61x30 RGB (2574 bytes)
#END_OF_COMMENTS
61 30 255
I$II۶IH%I۶%HI%۶ڶ%HIIڶ%HII۶I$II۶$I$I۶ڷ$IH%I$II۶IH%I۶ش۶$III۶H%III$II۶IH%IԸԴ%HIֶ$IDII$II۶IHشԸEֺD)HE۶I$IIԸظԸشԸششE(I׺$۶I$IششԴԴԴԴԸԴ%IڷH۶IششԔֶ%۶شlp׺$I$IԴuyuzllLI$I$IشԔ:?Z;y;?tvyUlhLh)II$شu?;>;:>;>Z;>?u:LhHpEI$Դ::V^>;t?U?lHHlE۴شԔZ[UZ?vt;ZtlHDHlI۴شt?:z_ZtVuZ:Z>ZYH(DLE۰ԴY?6ZZ::::ZVYZyU?;YpD$$l%۰:?v::Z:?TvYu:Z6u>6?tlH h)I:V>VYV?Y[9q:?Y?UZ?u:pll$ $HIq?Z:;:UyVZY;>;>pD$$hI;Zp??Q^Vu:VY:Z:Z:lh( $lI$p?:Z:?^uZZVt;Y7UZ;tuZ:qlH DI۶lp?:??Z?;p?:V;:YquV:tv9v:lH$$h(۶lllp9[9VV>VpppYlpuVpphH( H۶%۶llhlhlllp;ZTpllllD$ $H۶%۶lhHHlhllllUVllppllhHH$$D۶$I$IIHHhHDLhhllllplllplllpllhlHHD$ $HI$III$II۶HHDH$HhHhLhlhlhLhlhlhLhlhlhHlhlhlHlhHHD$$ $$۶D)IHI$II۶HHD$H$DHD(DH$HD(DH$DH$HD(DH$DH$HD(D$$$ $$$۶$I%II$II۶IHDH$H$$$$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $ $$$$HE۶DI(I۶I$II۶$h$H $$ $$ $ $$$ $ $$ $$ $ $ (DHڶ$IIE۶$۶I$II۶%H%IhHHhHHHhDHHHhHHDHhHHHhDHHHh(d)HI۶(E(I۶$kiosk/content/.xvpics/kiosk-quitb2.png0100644000000000000000000000355007426061675017013 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:61x30 RGB (2422 bytes)
#END_OF_COMMENTS
61 30 255
I$II۶IH%I۶%HI%۶ڶ%HIIڶ%HII۶I$II۶$I$I۶ڷ$IH%I$II۶IH%I۶$I%Iڷ$II%I$II۶IH%IE(I۶$ID)I$II۶IH%׺(E(I۶I$IIE(I׺$۶I$Iش%I۶H۶IԸֶ)۶ش׺$I$IظԐl%HI$IشԴll%II$ԸشظششԔLhII$شԴԸԸشششԸشششHllIԸԸԴششԸԬ̸ԸԴشԴشذذԴԸԴLHh%ԴԴԴ԰ɸԴԸȸдԴЬج̴踴ԴHHHlEԴԴдԴȴȱԴ̸ԴԔHD$lIشдԴ̴̴ȴддѬ̸HDLEIԸԴȴ尬ȱɴĵĵԔДh( (HI԰ДĴɰ̵ȔɴԔlh$ lIԐĔṴ̋͐ɔ锰lDDlI$ĴȬȐȭȬH (I۶ĴȰ䬰ȭȬ̩h(DH$۶l̬䬐͐Ȑlh( $$۶I۶llllȬpphH$$DH۶)۶llhHllȬplhHH$$H۶)I$IIHhHHhLhllpllllpllhHD$ HIH)EI$II۶Hh(DHHHhhllhllhllhlllhllhllhllhlHlhlDH$$$$$۶D)IHI$II۶hH$H$HD(DHDHD(HDH$HDHD(DHD(DHDH(DH$D $$D(׺$I)II$II۶IHDH(D$D$$$ $$$ $$ $$$ $$ $$$$$  H$I۶(EH)۶I$II۶$h$H$ $$ $$$ $ $$$$$ $$ $$ $ (DH׺$IIIֻD۶I$II۶%H%IhHHhHHHhDHHHhHHDHhHHHhDHHHh(d)HI۶(E(I۶$kiosk/content/.xvpics/kiosk-quitb3.png0100644000000000000000000000355007426061675017014 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:61x30 RGB (2517 bytes)
#END_OF_COMMENTS
61 30 255
I$II۶IH%I۶%HI%۶ڶ%HIIڶ%HII۶I$II۶$I$I۶ڷ$IH%I$II۶IH%I۶HH$H$H$HH$HD(D(HD(D(HD(DH(hlֶ(EI)׶$IEII$II۶IH%I$$$$H$H$H$HD(H$HD(D(D(HD(D(DH(hHlLlI(E۶$IH)I$II۶IH$$$HHllllllllllllllhphphphphphplLhlLh)׺ַ$IHI۶I$II$D(HlԐԔllll)DI۶D۶I$I$$HhpԸظԸl%Iڷֺ$۶I$$lԸشֶ)۶$Hشطֺ$I$I$$HԸظشԔԴ%II$I$HظظԸظԸشԸԴI$I$$DlԴششԸشԸԸԴ%I$$HԸشԸششԴԸԸشظԸE$$hԴشԴԴԸԴشԸԴشԸиشԸԸ%$HlԴԴشԴɸԴдԴԴԴԸԴԴиԴ%$hpԴԴԴʹԴ̴дԴԴ̴̰%HHԴԬд͸謴찴)I$HH̴а̰дАȱ̴IHDLȴЬѰͰĵȱطIHHhlĴŴ̱Ȕ锰ŴطI$lHhŴȰ̐ȴȔɴ%۶HhHȐȭȐ̩䰐鬔Ի$۶HlhĔȨ䬬ȬȬɔԻ$۶lhl̬ȐԴԴ%۶ll䌰ԴԷ$I$IIllȬԴԴԴ%IH)I$II۶l԰԰ԴԷD)EHI$II۶԰дֶ(EI)I$II۶IHp%۶$IH)۶I$II۶lֶ(IE)ڷֺ$۶I$II۶%H%IID)۶ֻ$IHEֺ$kiosk/content/.xvpics/kiosk-backc1.png0100644000000000000000000000374007426061675016732 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:65x30 RGB (2577 bytes)
#END_OF_COMMENTS
65 30 255
I$II۶IH%I۶%HI%۶ڶ%HIIڶ%HII۶I$II۶$I$I۶ڷ$IH%۶ڷ$I$II۶IH%I۶شI$I۶$IH%۶ڷ$I$II۶IH%IظԸԴطH)EIڷ$I$II۶IHܴشԴD)IEڷ$۶I$IIԸظԸشԸشԸԸԴ۶H%II۶I$IششԴԴԴԴԸԴԴ۶$IIE۶IششԔԴlID)I۶شllIH%I$IԴUpHl(I$IشԔ?:Z?U9zulhLl(I$شu?>>;>;ZYU?uyHhLl(I$Դ_p?:ztZZZtlHHl(۴شԔZVU??Z:uZpd(Hl۴شU?u?:Z:ztut_:;yZp(D(h۰Դ;:>?;:V>>?tz:?::?UY[Yq$D(H۰;>;>;UZ>qu>?Z:u>ut[9;Z:ZhHDHIu:;:u?:::?YVt;?tv9;Z::ZHD HIIt?V:uZU;:;:[9U?:uZVYH $HII:?upV>;u:ZU:Z:UZVYquYW=h$ $HII$p?::?:?5UZ:VY;Y;p[9Z:V>V:ZZqZp?plH ((۶lU;Y;:tpp?;Yp;YU??U?UZ:y6lHD$HI۶lllpuVUupvppTvuppqllHD $IH۶llhlhlllppllh(D$l%H۶lhHHlhllllpplllllhH( $$IHII$IIHHhHDLhhllllplllplllplllllhLDH$ $D۶%I$II۶HHDH$HhHhLhlhlhLhlhlhLhlhlhHlhlhlhLhlhlHhH$$$$ D)H׺׶$I$II۶HHD$H$DHD(DH$HD(DH$DH$HD(DH$DH$HD(DH$D(D$ $DI(E۶ڷ$I$II۶IHDH$H$$$$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$$ D((EIIڷD۶I$II۶$h$H $$ $$ $ $$$ $ $$ $$ $$$$ $$$HDI(I׺ַ(EH)۶I$II۶%H%IhHHhHHHhDHHHhHHDHhHHHhDHHHhHHDHHhֶ$II)ڷֶ(EIIkiosk/content/.xvpics/kiosk-backc2.png0100644000000000000000000000374007426061675016733 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:65x30 RGB (2408 bytes)
#END_OF_COMMENTS
65 30 255
I$II۶IH%I۶%HI%۶ڶ%HIIڶ%HII۶I$II۶$I$I۶ڷ$IH%۶ڷ$I$II۶IH%I۶%HIڶ$IHI۶HI$II۶IH%I׺$III۶HI$II۶IH$IIE׺D۶I$II׶$IEI۶I$IشԷ$IEI۶Iش%HII۶Դ%HII$IԴlEI$IԸشظԴԴph$I$ԸѸԸششظѸششphL$I$شԴشиԸشششԸԸѸԸԸشplH$ԸԸԴشԸشԸԴԴԸԴشԸԴԴ踴ԴhHLԴԴԴԴɴԴԴԴаش临ԴԴHHHlԴԴԴ鴴дԴ赴ԴH(DlشдԴʹЭԴ̴̴̱ԔH (HIԸԴȴŴԬ崴ȔԴl( $LEI԰Дɴ̰嘰锰ɬɬL $$HIIԐ̰䰬䔰ĴȴЬȰlH (h)I$Ȱİȴ̐䐰pH HD۶譐ȰȰ娰ɐȱHD$hI۶lȨ̑̐̌lh( $$IH۶llllplD( lE(۶llhHllllHD$ $D)HII$IIHhHHhLhllpllllpllHHH$ D(۶ֶ)I$II۶Hh(DHHHhhllhllhllhlllhllhllhllhlHlhlLhhHH$$$$$ID۶$I$II۶hH$H$HD(DHDHD(HDH$HDHD(DHD(DHDH(DHD(DH$D$$$D(IDIֶDI$II۶IHDH(D$D$$$ $$$ $$ $$$ $$ $$$ $$ $ $$ (D$I)Eڷڶ$۶I$II۶$h$H$ $$ $$$ $ $$$$$ $$ $$$ $ $ D(DIHIֶ(EHI۶I$II۶%H%IhHHhHHHhDHHHhHHDHhHHHhDHHHhHHDHHhֶ$II)ڷֶ(EIIkiosk/content/.xvpics/kiosk-backc3.png0100644000000000000000000000374007426061675016734 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:65x30 RGB (2548 bytes)
#END_OF_COMMENTS
65 30 255
I$II۶IH%I۶%HI%۶ڶ%HIIڶ%HII۶I$II۶$I$I۶ڷ$IH%۶ڷ$I$II۶IH%I۶HH$H$H$HH$HD(D(HD(D(HD(D(DH(DHLhIH)׺ַ(EHIֶ(I$II۶IH%I$$$$H$H$H$HD(H$HD(D(D(HD(D(DH$H(DHHLhlll۶D)EIڷ$I$II۶IH$$$HHllllllllllllllhphphphphllllllplLhlHlH%IIڷ$۶I$II$D(HlԐplLl$I%I۶I$I$$HhpԸظشp$I)I۶I$$lԸشԐ)D)I۶$HشԔIH%I$I$$HԸظԴؐԸط$I$I$HظظظԸظԸԴش׺%I$$DlԴششиԸششظشظشط(I$$HԸشԸԸԸششԴԸشظԸششطD$$hԴشԴԴԴԸԴشԴشԸԴشԸдشԸԴԸ$HlԴԴشԴʹԴ帴ԴشԴԸԴԴشԴ԰ȴش$hpԴԴԴ帰иԴб̸Դ̰ԴĴԴػHHԴԴĴŴԴᰴԬԴմI$HHʹ鰴謱Ьȴ)IHDL̰ĴᴴŴ嘰аȴԐ%IHHhl锰Ȱ唰ɴ̴%I$lHh䬰ŴȰȰ̬ɰ(۶HhHȰɐ鬐唰E۶HlhıȰȐȐɐȱ)D۶lhlȬȐ͔иشE(۶llԴ%HII$IIllдԴذԻֶ%I$II۶lԴ԰Դ%H۶$I$II۶Дд԰%HI۶HI$II۶IHp$III۶H۶I$II۶lI(E۶ڷ$IH)۶I$II۶%H%Iֶ$III۶(EIIkiosk/content/.xvpics/kiosk-gob1.png0100644000000000000000000000264607426061675016442 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:46x30 RGB (2049 bytes)
#END_OF_COMMENTS
46 30 255
I$II۶IH%I۶%HI%۶ڶ%HIIڶ%HII۶I$II۶I$II۶IH%I۶ط$IIH۶H%IH۶I$II۶IH%IԸԴش%H۶$I)D۶I$II۶IHشԸԔ׶$II(׺۶I$IIԸظششԸI$۶۶$I۶I$IششԴԴش%۶%H۶IششԔԔֺ$I۶شll(EI$IԴZ;>VLh%۶I$IشԔu?:Y;>[9[llHlEI$شyzt[YphLHI$Դ^lHHl׺۴شԔu?UyuuulDHHl)۴ش>;>uY;Zy:?:ZulHD(hI۰Դ:ZZ:[?tqZ?YlH$DHI۰:?:uuu;>Z>?l$$$HIIU;Y;uu:?:?HD$HI:;>:ZU;^ZpH $HIY^?U:?q:ZpZLDDLI$pZ;9[:Zq;UZ?:phH$H۶۶lpq:ztrtUplh$$HEI۶lllppphLD$$$I۶llhlhlllllLD$$$H$I۶lhHHlhllllplllhHH D۶(II$IIHHhHDLhhllllpllllHhH($ $ (IHE۶I$II۶HHDH$HhHhLhlhlhLhlhlHhH$D DDI$I۶I$II۶HHD$H$DHD(DH$HD(DH$D$$$ $(׺D)EH۶I$II۶IHDH$H$$$$ $$ $$ $ $$ $Hַ(EIH۶۶I$II۶$h$H $$ $$ $ $$$D$H۶$IIH۶H%۶I$II۶%H%IhHHhHHHhDHHHHDIH۶$I%H۶$Ikiosk/content/.xvpics/kiosk-gob2.png0100644000000000000000000000264607426061675016443 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:46x30 RGB (1923 bytes)
#END_OF_COMMENTS
46 30 255
I$II۶IH%I۶%HI%۶ڶ%HIIڶ%HII۶I$II۶I$II۶IH%I۶H%IH۶HI%H۶I$II۶IH%IE(۶۶$IIDI$II۶IH׺$IE(۶I$IIE(۶׶(E۶I$IԸ)׺%H۶IԴڶ$I۶ش׺$II$IشlII$IشظԴphpIֻI$ԸԸظԸشԔHl۶I$شԴشԴԴԸԸشششHll۶ԸԸԴشԸдԸаشԸlHHEԴԴԴԴ԰ش̸Դh(D%ԴԴᴴ԰ɸԴph$(hIشдԴ̸ЬิĴิlH$DHIIԸԴĴḬŴḰlH$lI԰Д䴰ȴ谔ȴH $hIԐ鬴ȴɰlD $lI$䭰АpH H۶̐Шll$ $l%H۶llh$$H$I۶llllhH$$$hD)۶llhHllllHH $H$II$IIHhHHhLhllplpllhHH$ $DIH)۶I$II۶Hh(DHHHhhllhllhllhllhLDH$$ D$IH%۶I$II۶hH$H$HD(DHDHD(HDH$HD$$$ $H$I)DۺI$II۶IHDH(D$D$$$ $$$ $ $$ D(۶׶(EIH۶I$II۶$h$H$ $$ $$$ $ $D$H۶D)ID۶$I۶I$II۶%H%IhHHhHHHhDHHHHDIH۶$I%H۶$Ikiosk/content/.xvpics/kiosk-gob3.png0100644000000000000000000000264607426061675016444 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:46x30 RGB (2043 bytes)
#END_OF_COMMENTS
46 30 255
I$II۶IH%I۶%HI%۶ڶ%HIIڶ%HII۶I$II۶I$II۶IH%I۶HH$H$H$HH$HhlH%IH۶(I%H۶I$II۶IH%I$$$$H$H$H$HD(HDLHlhlpEHֻ$IID۶I$II۶IH$$$HHllllllllllllLlhLlַ$IEH۶۶I$II$D(HlllLp)D۶D)۶I$I$$HhpԸظشppE۶EH۶I$$lԸشԐ۶D)۶$HظԴط$II$I$$HԸظشԔԴ%ۺI$I$HظظظԸشԸEI$$DlԴششظԸԸشԸ۶I$$HԸشԸ̸ذԸԸԸشԸش׶$$hԴشԴԴԴشԴشԸԴشԴششI$HlԴԴشԴԴдԸԴԴ%$hpԴԴԴԴ踴Դ)HHԴᴴ౴ɴԴ%I$HHАԬഴԔะIHDLİḰᘰԴIHHhl䴐ȰĴȐԻI$lHh䰰ȴȐ۶HhHİȬ%I۶Hlh̬̐Է(E۶lhlԴԷD)۶llдԴл$II$IIllԴԴԴ%HII$II۶lԴԴдԷ(IDII$II۶д$I)H׺I$II۶IHp۶$IE(۶۶I$II۶lH%IH۶DI۶I$II۶%H%I)H۶(EI(۶׺$Ikiosk/content/.xvpics/kiosk-forward1.png0100644000000000000000000000414207426061675017330 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:93x31 RGB (2956 bytes)
#END_OF_COMMENTS
80 26 255
I$II۶IH%I۶%HI%۶ڶ%HIIڶ%HII۶I$II۶$I$I۶ڷ$IH%۶ڷ$IHIڶH%HI۶I$II۶IH%I۶ܴl%H۶׺$II$ֻI$II۶IH%IظԴ$I)EڷڶI$II۶ظԸԴlHIHIڶ۶I$شششԸششԸششԸششԸششԸԸԴشLH$IEI۶IشԴԴԴԴԴذԴԴԴH)DII۶شԐppDIH)۶شlp%IHI$IذZyuyuupLlD۶I$شu_ZYzuZ_tllHh۶I$ذZ:ztvtv?HHHDIذ^ZvyuZ?ph$HH۴Դt;_:yuYZZutvuuZtv:uZuqy;^ZuuvuZ?Z>[H$$HE۰t[?^VuZZZ:_U?zU?[>>?uU_Uu>V^;??Vy?pq^vU^;ulH$DIېt;?ZuZvYy?V?Y[:yu?p>;Yzp?t_V?VY_U_:_;yplD$$Iی:?ZZu;^;^uVuZ>ZV^;:>Z[q?Z?ZUzup?^q_zlH$ D)IHluZ;:[ty;uu?UuZV?UuZ?u?t_uZ?:u;zpu>[TvZ>[pH$ $I$llppvZZp^;UZZZU[tzV::;^U:?ZZuZ6v:up_;9vt[:uH( $۶I$HlllqUlpquZUuZuuupZqupzUpUupuqqUlHD $۶I$IllhlhplllppppplllH$ D۶۶$lhHhLhllplllllllllllllllllhL$$ D$I$I۶DLhHDHHhLhllhllhllhlllhlllhlhlllhlllhlllllhlllhllhllhllhLDHH$ D$I(EI۶I$hHHD(D(DHHHDHHHd(h(d(h(dHHHDHHHDHHHDHHHDHHHDHHHDHHHDHHHDHD($ $$ DD)HI۶I$H$h$H$$D$$$$$$$$ $DDD$$ $$$$$$$$ $$$$$$$$ $$$$$$$$ $$$$ $ $$۶(ID)I$II۶I$HD$H $$ $$ $ $ $$ $ $ $$ $ $ $$ $  $$$DD)HI׺I$II۶IH%IHDH$$$D$$$$$$ H $$$$$$$D$$$$$$$ H $$$$$$$D$$$$$$$ $D$$(D۶%HI%۶ڶkiosk/content/.xvpics/kiosk-forward2.png0100644000000000000000000000414207426061675017331 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:93x31 RGB (2794 bytes)
#END_OF_COMMENTS
80 26 255
I$II۶IH%I۶%HI%۶ڶ%HIIڶ%HII۶I$II۶$I$I۶ڷ$IH%۶ڷ$IHIڶH%HI۶I$II۶IH%I۶lIHڷH%IH۶I$II۶IH%I۶$IIIڷI$II۶ؐLIHEֺ۶I$شll$II%۶Iشh)HIE۶شHI(E۶شE(II$IشԸشԸظԔpdI$شԸشظԸشظԸشظԸشԸllI$شԴԴشԸԴԸԸشششԴԸԸԸششԸشlLh(IشԸԴԸԸԴԸԴԴԸԴشԴԸԴԸиѴԴԸشԴشԴԸԴشԐlHHHԴشԴ԰дذ̴԰Ѱд̴԰جд鴴԰l(DH)شԴ԰̴̴ԬдʹԐh$$(I۴ԴԴ԰̬԰Ͱ̰АĴ̱谴ȴlD H)۰ДԔД䴰ȰȰȴ̨̰鰰Ͱh$HIIl䰐̔ȴ̐䬰Ьİੴ̔ͨıl$ $$I$p娰Ĵ嬴İ訰İ͔Ŭ̐LD $۶I$hpl̬ȬȰɬ̬Ȕͨ̐ȐHH $۶I$Ihllll$ H׺۶$lHlhllplplLD$ ( IHI۶HhLdLDLhlhlllllllllllllllllllllllllllllllllhlDH$ H$I$II۶I$lh$HHD(dHHHHHhHHHHDlDHHHHhHHHHDHhHHHHHhHHHDHhHHHHHhHHHDHHHD$$$$$$$IHE۶I$HDHH$D($D$$$$$$$D ( $$$$$$$$D$$$$$$ ( $$D$$$$$$$$$$$D ( $  $$$۶D)HII$II۶I$h$H$$$ $$$$$$ $ $$$$ $ $ $$$$ $ $$$$$$  $$$$$IHEֺI$II۶IH%IHHD$$D$$$$$D$$$$$$$D$$$$$$D ( ( $D$$$$$$D$$$$$$D$$$$$$DHڶI$II۶kiosk/content/.xvpics/kiosk-forward3.png0100644000000000000000000000414207426061675017332 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:93x31 RGB (2895 bytes)
#END_OF_COMMENTS
80 26 255
I$II۶IH%I۶%HI%۶ڶ%HIIڶ%HII۶I$II۶$I$I۶ڷ$IH%۶ڷ$IHIڶH%HI۶I$II۶IH%I۶H$$H$$$H$$H$$H$$$H$$H$$H$$H$$$H$$H$$H$$H$$$H$$HHH$I$ڷ$IIHڷI$II۶IH%I$$$HH$HH$HH$HH$HHH$HH$HH$HH$HHH$HH$HH$HHD(HH$HH$HHHHHlHH۶(E)IڷI$II۶$HHHhpllllpllplllpllplllllllllpllplllpllplllHlllLh%HI۶۶I$$Hhpllplll$II)۶I$llشظظشششLEHI)۶HlشHIH%۶HԸԸԴ)DII$I$$شԴشظشظظԸԴL۶I$$$شظдظԸشظԸشظԸشظԸԸԸԷI$$$HԴԴشششԴԸشԸششԸԴԸԸشششԴԸԸԸI$$ԴԸԴ̱дԴԸԴشԴشԸԴԸԴԸԴشԴشԸԴԸԴԸԴششԸ$HԴԴԸ̸ԴԴԴԴԴذشԴԱذдԴԴԴԴԴԴذȸԴ%HHذ԰дȴɰааԴԨĴԴȸԴE (lԐԴ쬴д̴䴬ఴԴ%$Hl̬АȴЬͰ䬰ᴰȰ̱Ȱа%I$hLȔɰĬȰ䴰ȴȬȰɔԴI$lll䔰謑̨̐̔̔䭬䬰䴴I$HllȐ䨰ɬ訰䬐ȬȰİĬlI$IllľɬȬ͌ȰѐԻ۶$llLEHI۶HllдԴԴlE(II۶IDl԰Դlh$I(I۶I$Hhд(E(II$II۶Ih(EHI۶I$II۶IH%I׶%H)I׺kiosk/content/.xvpics/load-throb.gif0100644000000000000000000000332707430276376016506 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:129x35 Indexed (3103 bytes)
#END_OF_COMMENTS
80 21 255
        1.Rmr		RmR2 2/1 	2SQr	 2qr%rߛ-w(%vr߿{$	߻R{$3 {R[[;[[.$[;[{RW_W_W-3[Qw[[;{v-W[[{[$;{߻[[%;;[ߛ;	$w7_{{$;r-[[W_-.;{{[.;WV{WV
[{[-$7{[{3[{vN[;[6[{[; {[.W[	[[{;2);3{7;;;v_;[[;[;;{;;;){[.2[
[;{W[[7[	{[2;;[;%_[[[;7{[[Q{[77{{.[;{;[[(;){[;;7{	[7[[7[;[[;[ۿ){[7;;;$_;{;{[[	;({W[[_7[[[[;[[;{Rv[;[;[R{{[2[[[[{7w;{(_[[[;7z7[{rR[;{7;{{;z[;W[);۟{;2;{	_;[[;[.[ۿQ[V[{;[{
{;[[-{;N[r[_[[{Z.[[[[${ۿM*ߺW߻-r߿{߿{%߿R)߿7[߻)2v)-sQr-$
1212.)$2	.
 SQr2       kiosk/content/.xvpics/view-throb.png0100644000000000000000000000344307430275474016555 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:122x35 RGB (6120 bytes)
#END_OF_COMMENTS
80 22 255
$  	)%%%%	$$	($		$.V3R-
.RW2RSQ31%
.RWQ31)2VS1RWQ3
RW1**2VR
!		WvVw
)-.Wv{2(	V߻{v߻{2ۿ
*VV	2w:ۿ[Vۿ2	RR	*[޻ߛR	.W߻2Vߛߛ[v2	6ۿ{{{.W{{[ޛV	WV)V߻{[2)
{ߺ{{3۟62{{2
{[v1[W:[[2	W7w	2{{	-W{߻1vߛ{
2[{2
[ߛ[v3
R{WW[[R
VWv	7{
._[VW-	2۟{{3/z{2WWZ-/{W7{{[2-7Z{	2[{7{{R{Z3
2-
VV
)W{
2{7޻W3w{[z{{2)WVW-2WW6{{V[{2{v2)	Wvv7(.w[
27W)[V7WZV
VWz
6[v[R[Wۿ.;%-w[1{۟{{R	2WZ;{{V2.R[VR[Z3zw2{67v
wߛW%w[.{WZ3)[[{2-RWV.2WW6{z.{Z{W$	2..Wz߻w
2{߻zߛ{R	WVW-2{w[
.VߛۿR
z
$
{{
.R{{z
1{[߻[{2	WVw
2{W6{		2w޿{ߛ-	33(
߻)	.V߻[$R߻{߻V.Wۿv	2߻W2ۿ		2ۿޛ2)
V	$	2wVR	)2WVwV.)2{ZS
2w{2	%
vWV..R[r-SVVS)	Wz{V2%%(	)		$	*
)	*
)	$*	%		%		$	)-	% !%kiosk/content/.xvpics/load-throb1.gif0100644000000000000000000000332307430311235016543 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:129x35 RGB (3224 bytes)
#END_OF_COMMENTS
80 21 255
 	)N,%-N$ %)).$-JRR%wM.ߖR$,Rr)vRN	,()Nzv$	%--N)))Mv%----%.Q	r	(*Rr)vsN	v*Rv)NRr2vr-v$%vMN	w,&rNRr)-$w*$-v%$RQvRrRNvr	N-)vr)MN-))Rr)vR)*	suRr	MSq))	R-))wMvrNRr)-Nv-qwRr%RRr$wQ)$%vM	%)-I	wvrQRr)-Nv-nvRvVRrvN--))MwQ%ۗvRr)Rv)NMRr.wSq)	)R-))MR).	Nv(v)w-%-R)(Rrq$Sq	)-rrM-)*M*%V).sM)(&.w(S2%rRv(R$RrRv-$w-)(wNR$Rvv-qwL
(&1uR-N)R-N%1$)-	)%)-%v$.)RvsMvvRRߗ)	.޷1ۛNߗ	))))R$.--!$ %%$$$M.$kiosk/content/.xvpics/load-throb2.gif0100644000000000000000000000332307430311342016543 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:129x35 RGB (4393 bytes)
#END_OF_COMMENTS
80 21 255
%!%	$$$%	%%
)-
$	23VR
	%
N7Q.	)-.	-.		$	-
-	$	.6R2%	2R22%	Wڿ(V.	.V)	Vߛw
%-2%vz
$	2
	wV
R{V7[6[		%
{6W7Z3)[276W6[
).VS	w[2;Vw	2{6W;
	{w:	){ZW[[z
V{{WZ	.V{2[wz;W{).R	2W:7V)V7[.	{w6	.67zW2R{77	{[z7)WzW{Z76)V	2{7V	W[V3U
	{w6	.{{62	-77[.V72W3-Wz72	-76{{-S
26W6V[27-2)		{w6	2W[
	*WZ{z36[*Zw6*.{ZW-R
R3V33VW62{wV	{w6-[W
$W{z.W{2.
w{6
	-{{7
237)67767W.{z722.	w{6.{7)-7;V.Z[w-W{6.	.27z{.
3R
266V.z{363Z7	W7[6SW{V27{7){{{62	{w67Vw{:2-72-226V-36W7[z367VW;w[Vw	
w{67w22	{w:{7V{
*1V	676R3R
.{zW[{

;W-V7[6[		)WV2WV)[W[;wz2(76)772762)	26;W{{1wV){w
%[ڛR)7ۿZv%
߻2	R22R3[-	-	))VR6*)
.)		.-	)	-.
.-
-	$
.)	&
-
(
-)	$-WR2%$$$$ 	%)	 kiosk/content/.xvpics/load-throb-anim.gif0100644000000000000000000000332707430313161017410 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:129x35 Indexed (5646 bytes)
#END_OF_COMMENTS
80 21 255
$$$$$$$$!$  $$)$%)%$%%$%	!($*-N-$	)-sQs,
$(*1sq.()-NQ.M.-%%-N-))RRr.($*QRrN 	ۻ(%RzI	%Rr
$w޷w-)	MM	%-ww)()N- 		%	RvwVw-).vwrzr*vRvrVw.(RvR(*vvrVw%	Nwvv-%	V
%2vw-)Rvv).v1vv*
MVR).rwv1%RVw-$	V
*vsRrVzR*vVV2)vRvVr-RRv	rVRr
wrwwqW) 	V
NvR)-rv-wSrwQR-wVN
MRW-2UV)sVvRV-UwM-.))	V
Nv- 	-w-wRRN.-R-	%-w.RRR.RWrSRr2RQ.Q	 	V
Nv-$.z1wVRM.vr-%.vNQVr
rRvRRw-vvNR)	V.QvQ)	)www-RvߗV.-R2)-Rvw.QRv	rVRrQ.zVvRzR	RRwwvNvvN-wRR1*vRvrS,Osr-SrRrVv-rvszۛR%vvrvNvrv)-WwvR2.wwv-*1RV)vRvRRw(.WڛM*vv*Qvrvw)))wwRww.-wVQ)Nvq.RVVrwv$	Rsv{)	Ms%2v-%	QSߺ-*v۾vM	).ߺR)RۺRRr%Rۛ*$	%--) 	)-suN.()M.M	*Q.-%*M.M.Q.)))-N-))-N-)).Q.%)	Rrr.-$$%	) $%$%	%%$%%$	$!!  $$$$kiosk/content/.xvpics/Anieyes.png0100644000000000000000000000525207432571643016063 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:72x37 RGB (2525 bytes)
#END_OF_COMMENTS
72 37 255
;R21V7Z;qm[6MmiVS2qюZ;rժ?nm֭۶I;nqr֖ҤFnֻҺΖɶ;;rmrۑ_rdmeDֺ۷ۿڷmnqmrҖߪ۲2Mimn`ׄd2maqedͪ[irߡu(lLLpl,h;Mm۶hlLdu?:Srmm,(llԐlL,1rrrvm(LllthlLlMhreehے,Llh(ԐlmrHی(,MlPTllhq;dDnL,L,P$DTht[remhFH,lILpHlRn`r,Lt pp$H$hlrr`Dm,lLLdP$,lLh[ehrVl(l$lh$qplmDevrD,L$D(D$pLqrvh,t (lL_;Dnll($$LِuPh6rme(Ll_;qRn,L(,pl6Di`nI,Ll$D(qql;ndnl(l$l$h_1deHLlpLL$i $Lh2Idih,ll,$ DuItl1meqh$p,D(Npl2`rHHP$I%,hlL7Eev(l,$h$(ppL_2Ahsm,h($Ml_:mLL $InltP_;rm,l,l%lp_nmrڑ,А,dt$ IPh;rmL$hlIeؐqLMedJhlQl$h(tlЕHdnڑ,Ќ$ԕlpLU`Ll6l,plpD)̔PlmI`ҕ(lq$Ԑ$,mhLDnmř,,ptpДH;dmLLthHMАTh:EnplHtHhLZinߤƚl,hАtPHREiěPlpldilhlLlpplPDɍnmZdN߶׿ѭ;mvڿ`Nmکߥſ?dnd֗߶Ͳ߭IEߩIIͩſ;֭ڷ[;;hѲҲ_rDҖ۶w:2[v{Z_;qnұֲ?kiosk/content/kiosk6.xul0100644000000000000000000000305007443005340014304 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<?xml-stylesheet href="chrome://kiosk/skin" type="text/css"?>

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>

<window
	
	id="main-window"
	debug="false"
	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"
	windowtype="navigator:browser"
	title= "&window.title;"
	
	onload="new_page('&base.uri;'), window_size();">

<script type="text/javascript" src="./kiosk.js"/>
<!-- <script type="text/javascript" src="./implmnt-specific.js"/> -->

<stringbundleset id="js-constants">
 <stringbundle id="base-uri" "&base.uri"/>
</stringbundle>

 <vbox id="appcontent" flex="100%">
 <hbox id="tool-bar">
 <box id="nav-bar" flex="100%">
 <menubar id="nav-buttons"/>

 </box>
 

 </hbox>

  <box id="browser1" flex="1">
   <browser type="content-primary" src="&base.uri;" id="content" name="content" flex="1" onclick="Remember_last_page();">
   </browser>
  </box>
 <box id="progress_bar">
 <progressmeter id="progress" class="meter" mode="normal" value="0%"
	 tooltiptext="&progress.meter;">
 </progressmeter>
 <label crop="end" id="progress_text" value="Should be next to the progress meter" flex="2"/>
 </box>
 </vbox>
</window>
kiosk/content/kiosk-test.xul0100644000000000000000000000516407431534066015214 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<?xml-stylesheet href="chrome://kiosk/skin" type="text/css"?>

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
]>

<window
	
	id="main-window"
	debug="false"
	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"
	windowtype="navigator:browser"
	title= "&window.title;"
	onload="new_page('http://stlouis-shopper.com');"
	height="600" width="700">

<script type="text/javascript" src="./xul-test10.js"></script>
<broadcaster id="onLoad"/>
 <vbox id="appcontent" flex="100%">
 <hbox id="tool-bar">
 <box id="nav-bar" flex="100%">
 <menubar id="nav-buttons">
  <menu label="Base Sites" tooltiptext="&base.menu;">
  <menupopup>
   <menuitem label="Slash Dot" onclick="new_page('http://www.slashdot.org/');"/>
   <menuitem label="MozDev" onclick="new_page('http://www.mozdev.org/');"/>
   <menuitem label="GNU Org" onclick="new_page('http://www.gnu.org/');"/>
   <menuitem label="Perl.com" onclick="new_page('http://www.perl.com/');"/>
   <menuitem label="JTJ ON" onclick="new_page('http://agnes/~jtjsoftware/jtj-on/');"/>
   <menuitem label="Maintenance" onclick="new_page('http://agnes/dbmaintenance/');"/>
   <menuitem label="WebDesk" onclick="new_page('http://agnes/cgi-bin/pim/calander_edit3.pl');"/>
   <menuitem label="JTJ Software" onclick="new_page('http://agnes/~jtjsoftware/');"/>
  </menupopup>
  </menu> 
  <image id="flip-btn" onclick="testing();"
	tooltiptext="&flip.btn;"/>
  <image id="forward-btn" onclick="history_forward();" 
	tooltiptext="&history.forward;"/>
  <image id="back-btn" onclick="history_back();"
	tooltiptext="&history.back;"/>
  <image id="quit-btn" onclick="shut_down();"
	tooltiptext="&quit.btn;"/>
 </menubar>
 </box>
 <box id="throbber-bar">
	<image id="throbber" tooltiptext="&throbber.msg;"/>
 </box>
 </hbox>
  <box id="browser1" flex="1">
   <browser type="content-primary" src="http://stlouis-shopper.com" id="content" name="content" flex="1" onclick="Remember_last_page();">
   </browser>
  </box>
 <box id="progress_bar">
 <progressmeter id="progress" class="meter" mode="normal" value="0%"
	 tooltiptext="&progress.meter;">
  <observes element="onLoad" attribute="load_meter" mode="undetermined"/>
 </progressmeter>
 <label crop="end" id="progress_text" value="Should be next to the progress meter" flex="2"/>
 </box>
 </vbox>
</window>
kiosk/content/urlbarOverlay.xul0100644000000000000000000000226607441701411015737 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>

<overlay id="urlbarOverlay"
    xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul">

<window id="main-window">
<keyset id="keyboardBindings">
   <key id="&change.uri.id;"
	 keycode="&change.uri.keycode;"
	 oncommand="&change.uri.command;"/>
   <key id="&change.uriB.id;"
	 keycode="&change.uriB.keycode;"
	 oncommand="&change.uriB.command;"/>   
</keyset>
</window>

<vbox id="appcontent">
 <box id="url-bar" position="2">
	<image id="go-btn" onclick="url_bar();"
	 tooltiptext="&go.btn; &go.btn.bind;"/>
	<textbox id="textInput" width="500" read-only="false"
	 value="&default.protocol;"
	 tooltiptext="&uri.field; &uri.field.bind;" key="changeuri">
	</textbox>
 </box>
</vbox>

</overlay>kiosk/content/kiosk-template.xul0100644000000000000000000000273507443167454016057 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<?xml-stylesheet href="chrome://kiosk/skin" type="text/css"?>

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>

<window
	
	id="main-window"
	debug="false"
	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"
	windowtype="navigator:browser"
	title= "&window.title;"
	
	onload="new_page('&base.uri;'), window_size();">

<script type="text/javascript" src="./kiosk.js"/>
<!-- <script type="text/javascript" src="./implmnt-specific.js"/> -->

 <vbox id="appcontent" flex="100%">
 <hbox id="tool-bar">
 <box id="nav-bar" flex="100%">
 <menubar id="nav-buttons"/>

 </box>
 

 </hbox>

  <box id="browser1" flex="1">
   <browser type="content-primary" src="&base.uri;" id="content" name="content" flex="1" onclick="Remember_last_page();">
   </browser>
  </box>
 <box id="progress_bar">
 <progressmeter id="progress" class="meter" mode="normal" value="0%"
	 tooltiptext="&progress.meter;" width="100%">
 </progressmeter>
<!-- <label crop="end" id="progress_text" value="Should be next to the progress meter" flex="2"/>
-->
 </box>
 </vbox>
</window>
kiosk/content/kiosk-overlay-template.xul0100644000000000000000000000113407437220064017514 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>


<overlay id="kiosk-overlay-template"

	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"></overlay>kiosk/content/print-btnOverlay.xul0100644000000000000000000000130707441717551016374 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>


<overlay id="print-btnOverlay"

	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul">

<menubar id="nav-buttons">
  <image id="print-btn" onclick="hard_copy();" tooltiptext="&print.btn;"/>
</menubar>

</overlay>kiosk/content/flip-btnOverlay.xul0100644000000000000000000000225107443223637016170 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>


<overlay id="flip-btnOverlay.xul"

	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul">

<window id="main-window">
 <keyset id="keyboardBindings">
	<key id="&flip.uri.id;"
	   keycode="&flip.uri.keycode;"
	   oncommand="&flip.uri.command;"/>
	<key id="&flip.page.id;"
	   keycode="&flip.page.keycode;"
	   modifiers="&flip.page.modifiers;"
	   oncommand="&flip.page.command;"/>
 </keyset>
</window>

<menubar id="nav-buttons">
 <image id="flip-btn" key="flipuri" onclick="testing();"
	tooltiptext="&flip.btn; &flip.btn.bind;"/>
</menubar>

 <box id="progress_bar">
	 <label crop="end" id="progress_text" 
	  value="Should be next to the progress meter" flex="2"/>
 </box>
</overlay>kiosk/content/neon-throbber.js0100644000000000000000000000166307443671372015474 0ustar rootroot// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com **************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 

window.addEventListener("unload", meter_on, true);
window.addEventListener("load", meter_off, true);


function meter_on() {
	dump("****New Meter ON\n");
	if (document.getElementById("progress") != null) {
		meter = document.getElementById("progress");
		meter.setAttribute("mode", "undetermined");
	}
	throbber = document.getElementById("throbber");
	throbber.setAttribute("src", "images/load-throb-anim.gif");
	
}

function meter_off() {
	dump("****New Meter OFF\n");
	if (document.getElementById("progress") != null) {
		meter = document.getElementById("progress");
		meter.setAttribute("mode", "normal");
	}
	throbber = document.getElementById("throbber");
	throbber.setAttribute("src", "images/view-throb.png");
	
}
kiosk/content/intl-skin/0040755000000000000000000000000007441705000014257 5ustar rootrootkiosk/content/intl-skin/images/0040755000000000000000000000000007440463425015537 5ustar rootrootkiosk/content/intl-skin/images/back.gif0100644000076400007640000000431007275172672020026 0ustar masseymasseyGIF89a*'CKTm|йTexr}Rbw'.8fq{~u;CL]n<EQS]hKYmDTd*1:JT]3;DzYj}N[pくr蚨KUcᮺƄVh{ǒȴڊn~^jtSan}eumxҞNasͪJVk沼hy`parXf{bt|5>Kìƕ莜evFSit>K\ԿQ^tjzڥ/6@ZlsOYe")vp̳ɯŮm`niwտըZeqgtgx_m}뱽鰼簽謷鰼؎Њ08B4ANwGXiڭĪ¼Ьģz8@Hܫkvʵε밽m|k{FP\u|Zi{ұʣ=GW8BQ|"'1뇓!,*'U	H
ZȰÇ#JHŋ3:"pQ46\EɒE\2ɗ0YɜI-^Du+$*Zv	mՊ.84
]ʴ$*:yKPŵ+ӥDEʪBbXWRMKϫWpp++l6PpQ&(u^›W0ϟEi(4&L<Aa1X` @X}.hYeEV-(<QR`IAf*F0HNtb>t
~LW[YEC%\T$(T #aEePny+)1{ |Bp_>`AbR< D8L	P0$r:Rd$+Il@kYD.x"	`;,PpWPD-ܙB4t`
C0hLp
*h6‰|L+@g0C1uX!;)L9䐄W	6Hb90Q3 l44! MP-B5I1@@y&LD%QA"G*r6	M.$$KjL@)TQ%ؑ
(q%a4(qb70FD5<L~rn萁C3C2`@>#GKWH ?l\bEt`pk
43),B35$a ,(~pLpܐ,!|
rA
:FR,HBYk=
HFe,2Y$B1 >xD)<C@#gDNY80w@()(Ѝ7A@
a.Hpf	'TPkLAV1% ]H@@/X$4@mP
1"|p	0fkP9 9"< `<^xCC(QWh0
\	Dl`Bǯp8lT*1P$I}P	FJe"VBҕ
e\	8|܃
%aRMG␄JTΌf4Le@	pI(D+$<IOHHm>b!"D'JT@BCq D@Ȅ)Dg!iC
A 
5R/ t9T:`Bԗ*EF`lh6/D;kiosk/content/intl-skin/images/back-hov.gif0100644000076400007640000000427107301663311020607 0ustar masseymasseyGIF89a*'ڡdnw9FU,28l]ny잭FScUdy"',quBJTm}LYmAN];CMΝ5<D袱~QbvM[pxǚ"Ǭįǝڶx[i}ע&+1FShŔfq{|ɪ厜êĽ}fvhyuKSZNYdR]ijzjwYf{fuҨøbsƬWh{Zbj-6A3<KQ^tβɮĥئM`r#(06<GUkaoo~߿իo}mzZgrus8>D뱽貾簼Ȱ곿гʟTbwӂ_pctգ}Thvky[jyqZl~^kz_lyR`q^kvOWccs07C͊ㅓiwVgwgwk|sz좯CO``n~כ׫뜶ȵͣ!,*'I	H
ZȰÇ#JHŋ3: A;g52,Eɒ$dHɑʓ0cI&/X,_@O2Xͣ@*-)j'TBU2jUTWFM[ȑ<y-.fYj,TB߿^gʉ-8&lB(xlJvؼ^_b:*Faƒ+"qb5n\
r~dCrI!:@cHd<8M02ޓT^Ք(V$у	 ")t=99,K*+hAxf*V
tˀ1}OPCo4FA"bOL0;,@	a' ȃUp,/Ș	̨|.DI#œLL,AK4
rpL"#	TPB
P>.ˆsr
ma 0z`.
$OP
̹/@g<
:G& @A@	A&Iķ+B*tB"a
鄙|A0T#G, (bX)5(?0#![tـ-9Bq	513XJ-"!`S@/l1R1("QC9+(1G&s|%d
<yX:3@ĽL:tY@
¡~@NuXAph5HBܦ,@/Q
4Ѐ$F1}$PF,@Jt+b\	7A!c |p;~z6p#{0(3t0p	T
A'<דk8q@	B	&,$P@D%'?i2j`#XF
FX04aml	PRP!M@&	SZO y$X(D ax`G`X {h2
P
8#
P#ȡ.G! Bra'"i!
y(ч
G#6G )0ᔧt*UIB`>:&YBr$App&\Jf2X@G|X3>@
.pE
)\X]H:יn"e7
E N.>hA
XъQ"MBG
]"zzy|	pB>x@Ѕ4`C2f Jt
B* @mCy)HEp0N4@
)iI
T{ծjVT;kiosk/content/intl-skin/images/back-act.gif0100644000076400007640000000425007305070061020555 0ustar masseymasseyGIF89a*'w|Sez]aeJ]rgr|\st=FWELT󃓢clv5JbAVl;BJʼѩòKavou{|Zn擣[i}rbrQYbey̪zxi}-D\TWYܴ~pKRZF[r"',,15dhlT]jm苙ǐ˪6=B|Ui~SawrۮǾLYnAGNtcwnw쪷ݔ{l~s}|ysr`no{27>Xf{[ivP^svjy:PgƬ~wl&*/EQaEYpnrޭX[`pivpq|GSjomnxO[g 뱽鰼Ȱ#)䰼svWerv٤ײɲɢ喦rKUg`p~xѭپⱾ銗lm|o|W`kh{녉iw!,*'o	H
ZȰÇ#JHŋ3:lѢ?}52Eɒ5ZHɑʓ0cI&1`0c@ue,Yͣ@*-Yk' Ҡ9ױ&jUTWFs[QX*ŋGaj ɝd/]̜%(C0H9҅Bs"Qs`.$M2gVvuBA
&a6i +^@z##dP{J,O ;VS`H;ɐL;Vt{Hnܠ	r}ڶqg,";r7`ـ)mpsfA00q@@$H݀8816tF,28s<@džhP!b08$2/Ƞ̈́a_l"A,@CTI+p.8
8r
t$r;\?fD	.,PqWdӀx"L0	2͑R	t6($0'(a
 !*
T&E880
02jv
?|!:vaРR$`EB#lN+2e28"Z@`(k=	D/l@+YEeA2L@
h҈O(R LMdHHMqR>ԜAT }0#3	>L/6!*o|ax4&)TP 'ԋl|f010@j4HS2	WCJqup\&	6@pBTy<`AK8:"BB0*:F%M8XR
`_^?@On`#6Ak@
F<`M`0!U
oq@)" TMXX@Bؙ#&8
ɂC	^
<@b-hl
)8p5`"Ȣ
oX)D NC
KH !+Xp܂!Ѫxm(QJ@!\p=&~Ffᒗģ&`
V!
\D /#C
"qQb
e.at~B Dq`R(`!@l-;nzȠ,IH'Hxr.D-~2`	`E7bAT`VdhF}>d8ቒD ؐ4OFgO
4%CHSb[Њ-4i@0G:*?b1E>;kiosk/content/intl-skin/images/forward-act.gif0100644000076400007640000000423507305070062021325 0ustar masseymasseyGIF89a*'v|[agteyuSezir{[rBUk<EVDLUclv6KcLbwK]s΄;BK슖ѩòʳܳpu|Жהxz[i}rbrQYbܾp쌙-D\TWY􋓛h}ZnꁑKRZ"',r,15dhlT^jm读ǝz|6=BSawrLYnAGNunUj~F[ryk~{|sr`nn{x27>Yf{[ivP^svbvjyrƬ~lrl&*/EQaDYonX[`ivnlp抙q|HUlqmxO[g<Ri!뱽谼鰽#)s갼r鱾pҠlʲɱəߧاw KUg}mWerX`khm|o|h{ٵⰽiw!,*'k	H
ZȰÇ#JHŋ3:cV;|52Eɒ;bHɑʓ0cޚIf0_Зa@q5Yͣ@*-9k'"$֨d1)jUTWFo[=-bѶi ɝ+%.\̜9P×
8`ałs"/<_)1;WS`JE1rxΉ?uqC̓)C26ެGSa
+г
,&W>97J<2[bH(Ph{B`R!L8jTvuF#X07Ig
*҆б5QGӝ@
z`nX P9Lt`Fs@R-@[ 7$ a|PDpB7,/=p(9
t02
*4JD4PhavRD		.0XNqM
d3BzB"~N9,#	5W' h)|S?Fn2"e``LpƳẸapZ4Ca@d0#	@( #v¡=p^zMXcW
!pd#IHd-Cv.pzԣ`(arΈ0IĒ #	x&(	7<y@\{#8H<8;o9%2)V):y@\p!"@&L,/7aG#ǐ
%ihrWM>\:;[XC`B뤸M׀Fs)lҷ	08
A<1%m!F5q
\~x‚{A0`<Ɓ'A"	ԟ<Ph`@!PH`	&8!: 
1@146P4(0BІ6.h|P\!h
c@%$5"P` -hh!*
@pWhOO!d0e?%zAB	BpP(
ᑏ$ߠU(%@Z w,&́rT!,V	D|ox,e9W ~`A
A@`?B+C@jZ3 0@N'Q
HADEIz҂z30a3rHZUp(=y}>f2M<`~(%BE%R|5CF@S].,ei>G"2M?b*<;kiosk/content/intl-skin/images/forward-hov.gif0100644000076400007640000000427107301663311021353 0ustar masseymasseyGIF89a*'bs5<FӹRbvֲΙڀdnw9FU,28⡬^oFScUdyv"',BJTn}rLYmAN];CMM[pشʮ"Ȱ~ȝڊ̓xm~[i}ס&+1FShʼnxyfq{䌲૶ê|hyvKSZNYdR]ijzjwYf{ԾҨíƬWh{}fuZbj-6BQ^sήŊM`r#(06<GUkao߿ճɦo}mzZgrus뱽鰼Ȱꬷð鐝鮺ӶCO`^kviwp͐UhwוԍqOWcٱʪǔ[jyZl~^kz_ly`n~ħ륿Ƹk|zkyΆ|gxx㪵¨鱾tsz!,*'O	H
ZȰÇ#JHŋ3:w52DEɒ#8Hɑʓ0cI&.YP,]@UJWͣ@*-Yj'|iU0jUTWFS[ȱ+DٱSlaʖ-ZZu߿^g%7@0GbqK>Ḽvؼ^]n
$@R0ȉ2(}rr`CەRFK?&BL	'$lNXΕ5̲wDޓTf5U)W*tb/$҉iaŌ/5hAxF+VE<^Tc.8HlYD-eA-ǃ.Q
T4!	-T}-,#x42A8,+16[	`WLBpXp,̙"6xrv5nlAnxЀ'F/`g$5`r\rrD"`!
c
7sN`qX$wx@!!=',	M)tT(d!n
Š*źCznF@B'a"FHBJ~#ɉ@pb
P@$$P衇nK:a
#|$T\3d
.-H0q	<F݈! "9 [À<@ X"Hpsn$,BlOOt[1&Ђ|;C-	$038&pȔ3D.zTAEqx-3.2`NP`>Lr@U[b@,<(r
?=<q	 #KA{1d{P1NB>!
Q8}%FiPt@&a9$ mus!P-`h۵`A @B&
>& e&8*``	H(`Mn@QC*(HLC$@E-`<|$/8}
&3b;cQ@)!)0G <@HA1[%*8Q" Rp8LȤ&%
 !p<RRT@)AЈ$
 AA8:#
F.DDŽB`0~h@MC)Dp"3/u!L'%F4`C`AF\
SMBM
^B	}C$ȣ`Qx%@Ѕ4pC6!@~ЄK,
D
}(XG	#paHPiAS*~ծ DWL5;kiosk/content/intl-skin/images/forward.gif0100644000076400007640000000426307275172672020601 0ustar masseymasseyGIF89a*'ʁCKT틙ںTexRbwn}'.8~fq{v]n;CLz<EQS]hq~KYmDTd*1:JT]3;DӈǓѫN[pצYi}蚨KUc஺|qVh{syݮȴm~¢^jt둞Sanmx`qNasͪJVk沽ȏeuષĝXf{iy5>Kvs|btarìƬFSi>K\Q^tΨ/6@}Zl~sOYe")څvevp̯mao|iwտկŤZeqkzgt_m}뱽鰼簽谼08Bت4ANYizgx맰FP\ڣ=GW8@Hάͱ뇓밽m|"'1zkvGXi8BQ챾䊘t|!,*'a	H
ZȰÇ#JHŋ3:R•kY46EɒK\2ɗ0eɜIӕYҦ.a@g͒%ͣ@*-*gΝ2@)-g<liݪ4ЯBZpg[=jeeh*+T0`<hٚE,\]$Y
pAV-Ц3̣sgf{RJ

UHpF
!(Vj @Xo\w
MjL;UvtE88T=Pʳ~WnsVVYn%)	)lň%=<'&e .ngBh6S/6	!,`B\B7P|By<S&PA

,D<J`ZO" SbB/6Ì,Ntj;.H!Aٸ
񁀻P2 2.\ 
Ρct#,p!#<H(rV"(,X1W?9/l
sFd#IN	|Y0EdskL)p˰B"WAQlaM@)r$ĸ2K-Ύ"$"P2$D$<pGD!N@J&V"19}`GÀfu$"@*Ө	4"+$'Vs-H,uW 1	5A\0`TpB?Ђ82Ci$ >;D>]<O##s_\C)O\G1#8N
O<. ,+~@Bz"D>
c
6{hH2g@E1!A zEо)ܮ(OR@
ol<F8<̡l;Ap2ݣf	$H@V׾0*F0i+)r'-"`َ0zX
	
`kX##PPk (#
40>Bp(<HGX@4a6A>(3;rE}"	
hcA01T@II#B,ⓟl(!'(@4>z|cA'
U@#QpNpbf0@(	
0KlD `)8!8I#MxCeBhԠ$ L!xEJЂ"E01@@$BQ`'OC5H[(x no"!C?q0HwPcP
:L`;1tPMhJ"
Xͪ	CaiH	;kiosk/content/intl-skin/images/print-act.gif0100644000076400007640000000177107301712225021017 0ustar masseymasseyGIF89a2"Ģ˝ܼѧilq똢ʴHNTk<~tyVZb&*338@]cl=BJt!,2"F (Ȥr<AV	,!`Lgg4:^خ74Znqrtuwdzh|l
n[avxezVZ]Xkp\yk]gPQ
Tk螠xuap၃)|<h0@ĀӨ]v#n„D'hx<H%+h /fC,{0ڶ
&QYCP 0D \-V0<Pa!\`'ϳTe5KH]([1K2̰/Yj ,J6@@p
@VkhT>!
vN/
@~!9l7'0QH?X]5F	TPt̄@`wg@xqVIXĀpuAh`a.YJ*vJR!p$npbMbs!(F9J ݇b
	ʨ AV(~gM`$tTrt0ڒ0H@`}nyZY%̷aNPAt0nNYhJg"BpPif|ZGV*
!f❕@Q!!NYʒ3_hfբ>ۚYl*Ǹ!,D+{F;kiosk/content/intl-skin/images/print-hov.gif0100644000076400007640000000171207301712226021040 0ustar masseymasseyGIF89a2"=FH̯㈔ų֞vx৑ڄK灆eql!,2"# ,ȤRI
ħt:XWvJ\-wSpul;NQm6ΏWiwxl	
}gSc	qORm 
pvrr
Z
	Ӹ |rkXp ݗXϛ׿{W8TB@,r $|(ݱ`	h	`p`bQG= 0D6"XSS%"*`C

@8t٥	ip8+P|;Sf)AIJ>rpP0Tp&65Ѡ0p
M{0C@&8ڀ
ͻ`/0dz?dh!
T~pص-Lzz#4-^v}YV9&!' x"Ab&]}zUAI#]цmYH{1&@lb_HA8$SD&`ErHm4,W_}/bM!es&yg])_fq	9'|	)Yd
nslF`_WZ'~
`	)٥*gjgZ:ذj&AF+;kiosk/content/intl-skin/images/print.gif0100644000076400007640000000157507275172623020270 0ustar masseymasseyGIF89a2"ǵW^fֻڈꛦ극Ȣϓ߫ms}(-8Ot5=CN!,2"@pH,dl:tJBجʥ:3fh)Si49ܨw"vwnkl[]
		
xyLq	Ʊ	uQ\ϋb\ײШN$ p! 
: L9ӥї$|N$|DN/ک(L'k#h+R!28쁃*OqB'5N2DTپM-Pm
f@
y*J)5heM$oJ\̲AޠB	p0C@0[Ԋ *jr(D ڵ}c7\^WN[px 7:"~=n%ױ0:\ߙWg\`
wXy'E$΁U wUXpW'd5aX@ Yri@[kWB8)DXm4HP	)T߀NPy-NҘA5[fBYbfPR)'ahw5gvVvi|J9"֢&裐F*韁9iA;kiosk/content/intl-skin/images/reload-act.gif0100644000076400007640000000424707305070063021133 0ustar masseymasseyGIF89a*'yzyJQZؾR[f΋5=HâʼKUb=BIw֝aphvset䭺yԴ̫ܛ܀uDJRYes(-3lz^m~ꬸux}ƌjxtup}⪸o~m|UaknjBKZ|~lyט֠tyvbmvƪ݇fqz~ıլř[k{27>fu,19hw~||Է΂|]jybgm")HNTy"'.^iu@GP[h}OU\dset_n뱽谼鰽갼AL`豾鏞ɏ\l}~Ʉ熔챽w_om{ܹꈍp녉ـԣε͓Ϭzw۶창Ƞӗdsbp!,*'[	H
ZȰÇ#JHŋ3:Lb4o52tEɒ7RHɑʓ0cI&.[Ж-]@azKXͣ@*-jg
=*8Ǭ]Efiݪ4ЯBB/ldɒ a[:$KHYbŷי9Y1h&hƕ/AH6@nE2gWU 9JRM,ƍ;qb\͔+'5Z"(5D8æ`@Q8NЃPmtN|-J嬯~[h8[G"`LTi;r@ա;\	4`Hq*B4ŃC@F	x(dzqmtp-nXPP$q("`24@DehK!0`EyEd#$hp@:~`,"J
pDZ@Āpf/:a	bŞM!
a4†%kHA1@&BthuL^P
,hXTC-$y5($${`HayeA9 " ,BLp,M0E, L^D ?$u1PVE
*@`k dTX(6$0"C1h#"prbp~ Sb1F9@aȀb Ӟ?G`H	xOS#eL'\$D(PCMF]2pP/@6Nc)Wl.7D(Az*̐/N No2
|M"a
RF*OdSez@	`H`)c"8ЍȠ

@F/F!E.c	f06!$<U
D)@~d.B
C|W=g`C'4;4o2 xQ;D%8Ѐy HcSQID6<|#ы\a
`CI`B*NnbC `0ygxBPЌke(HG|
H Ix`K⒈8{gPX09w( .a40H%ppbp.MȢh0#@r3Rt8'*9C!2.ք?x`EJЂP* HXgӠ %(-dP?0e@@Oh
Ol!)BR&Pg
nᦲhNsУ=T
UP*A;kiosk/content/intl-skin/images/reload-hov.gif0100644000076400007640000000430207301663312021151 0ustar masseymasseyGIF89a*'AJUZj}ڜv:FT˲ʾXblOV\'-4ԁБvyks|blv~џĬIQWϔSeyK]q3<K߳״ˈ᪶ڊ:CL5;Biy݅إqfvn~|]nͬƪ"+2<M`t (NZj΂PcvDQc⩶S]haq艗_qͰDž}տӵ̏yAHPVhzfu.8EˬĨk{ctOZeYfw!&.xl|IVf38>뱽簼簽ɨԯ޽agnAK_t誵pٔӎdq~ѓ _ju|맳nhxRX^vaoȟﲾɹv֞szkyhwx!,*'?	H
vZȰÇ#JHŋ3:!S=|52Eɒ3DHɑʓ0cIT0UZ@E
U+Wͣ@*-i94i)]@Liݪ4ЯBc!*=Ag6C+V@F5
쨿i!%"W"	4/sgb{k4m	NTaCdT<(y@\ߧjTD-
2xx#.	Ί
dG*4 2#U儣ΡCJGa@!M35"-rTDŽW$C&`ҏqsnl+Q&$RESH@/pA+FJ@@BH0w*:1‰
M:VPA4؋kDA\`n8 A' n)H
:R

pe9cơP!:((CA
4.5PX2Ġ(CDBD@m\`!f:ԂAtZ*`G&VpRCA#>D
B
#@Fp0
5 (4@!F<@i<Ѥ+/<+[4
|0Pq'2#";XbB$p q2$<H/KFF
b`([,`Y@E$ڄ#ǜO8/XLtCI#?V	1=Dƒ4U0q&`
E]\C,ȢGPD(
=`.";40Q<ثGТMVܞ;eScP!o| @~B-D
(<	s`BX|S0	6p=t@t
E
m 7Mp	Q&@JPA# \a{l#0"`(Цp-GІAaqhxG*A$ )HD:ha-LYD*>
A<#
aPa0JN2N.1%	 ' 
14;h$\Z֒ĥ!(=XJ 
mVI@
d!iZӚ&	4pM!@	d#AH0l=`!e|c0GЀֹeP!+<Q	O4ͨ'PRHAaX-@X';JIaFgQT£u*,hC?;DTR)MQj Ki,b/Z
.uSW1d(R
b4 ;kiosk/content/intl-skin/images/reload.gif0100644000076400007640000000426707275172673020410 0ustar masseymasseyGIF89a*'vBLVT]fir|֒%+7\dl͢Qbu㋙<CLkun~̝~ܘSexK]q쁐2:DGPXŅʼׇaq^oYj}諶󒠮cnyfv堮iyݯ<JZذƎڈ։5?L\huCOa;EUĕ|sy݌6BRpM`tହăGTcŵKU`©OYejz.5A鮹ڷeuVh{mzӿuzyɲZk~Zfr[hzյͱə_pN[lcs\j}뱽簼鰽{԰ɨzrЦwު鱾ʰo˾УڬĦgwQX_}|m{ytk|HSihvdr[m瘤_lwixݾ!,*'U	H
ZȰÇ#JHŋ3:<R>oG46\EɒK\ɗ0YɜIW-_ɕ+$Zz	mՊUf4
]ʴ$*:sG+b)WK%U<#)>,< K2ᖠWnݺ*V+Wc]	,V&7:x``IXX-!X9WAwmի@A
^
: S!Cfg	WY~P!%2!\Jbа Xƌ#:i8!_qeN
tS -54pexB-כoVJiNPT_c=t_:_T!DA/M0/wC/4υ9c'(A}X :"-XL,"Gy!AA.a
xA|R|8A@% LR\l-XTA(!,B
*YL+@@r`R
"2hP!C'x@13/\At#{ҋ	63_<.YĺlqbF4\hB4(AD
J'0]uȡ'dD"-ƐE^@QN9DD11`Q}-#bD98~`
8qG*!ĉ:VĠ$JtӣQ9A`J)*E$( (pLSpMYrrʆPC)qh0M+OHs.l @@Nؘ"w&TX0zĀvҒA4l	p<?IB<60RQC/<1 )NnƑAIO~\Έ"(F
˧r蠑݆A$ ц!d}FPȇևO|@
P	n%]		@!
o
vp7`NA<),s!E%dAA	0`@9B}d45
؂f G
ָD2/
`2a#n5]
0Ђg+"%>B4|$q@P$ 

\!(*UـV6@NDSw< P(&^ 9Df(	UP
8h!
P'7&#`1hH:9t)UH;!op00NY"8B
YE:4Xa{Z 2
, 8x#p<A
TN/a(
C!*vॼ;x(OaaРR-jꅮv- hT**4 ;kiosk/content/intl-skin/images/stop.gif0100644000076400007640000000175607275172624020123 0ustar masseymasseyGIF89a2"ۘixtUewꡮM\m`n~%,5:DQ08CGR_끏!,2"@pH,dl:tJBجZ%xcLvp,WJHĀ(.8}]	y|k		 dMz[SzhQU	Һđ{R	Ðh7rU;	:|a1Cu4h <8СC	A*M>Hh
h8
<)g(Zg'bC$5h'4: TÑ)]$ hn}ètuh_
4pRGPB_Є
6SX
^thdȲiN8X	Y;p`ȑ
-gK΢>үܡz-g˙CPÓhATTgLqsP8B(X6 "%Āl!>XI`Sy4Z	%p}(%uP3rVn4xaQAlAKءwLSSflcp%rXC
V&`@6qB'rL"y~F%lrfs'(LPhzfv꩟P#ߠub`)骬"jIf
A>jM4`@i~4<eKܳ-ny+z["w.;kiosk/content/intl-skin/images/stop-hov.gif0100644000076400007640000000155207275172624020707 0ustar masseymasseyGIF89a2"Q`qꮺεּ̤dsܚs꭮噚$+5?JX֏07B˾ģ{|!,2"@pH,d1l:ШtJF؁um.P\mw\JYA5[+	
qZz{Nd	~kd
	{d
X±]
pٲQ	rRPH5R&ARЮ0{*d
5ЁCE2R`#r&\d14]ÃivԆγ:#!R1.@TbZŖ^=ҡٲQN*2 Ht/`
,Z9!>vqc#!W
f(Na.;<C%OM{Vt,) 3]Pj4`O
`1㨴.
hX<†cP<9<1`Qw5\~!bGh7AS (
{jڅrׂbIIH#VG}ɕ^N8`007A
VN:&cl7x!8֑Jf!7MॗqPHZThKĖ˕pbfh>'cvIfcXz	蠄j;kiosk/content/intl-skin/images/stop-act.gif0100644000076400007640000000201407301712226020640 0ustar masseymasseyGIF89a2"梣Qaqdşs$+5ALY08Cݲñ˾ģޅǟ!,2"@A(Ȥr|3BF
lV>`L;gg4:^ZlW
d4ZnWpqt		wxzh|Q
VqY			ek
Z	gc
koc_\	bЪŔT	ú\PQމҀUœg	SQ$p A4:<xP=ǀF.	 B$H Rƍt+!\4<I
* Ō o><bHZj
2) p!@`ɱ΢`dp 3'ÓcF;2nwPzJ@sf \F
=!6ٴmA7o9BuBE_2Go5й*ֱBu]Μ^R̆(,]340	73UQDKRR/uA"́1+>MFp@)a<p %8	>RȖ@؁^9*x$r7ȤE20jp{n<J9?K	!0#("<V:F"7] |2}zF>
: @&:#<v'igX(h*SjH^ +M~
jFi*H0(4gʝ)n[^Dr
[8NJ؀v)&2V-N?6-ʀgэN;kiosk/content/intl-skin/images/throbber-anim.gif0100644000076400007640000006770607254276114021672 0ustar masseymasseyGIF89a hwc\s2usmѧPʈƐ*xwxڒڻ:GUPpʘO5jggg'3>KK0CCCʺWWX989|赕Rxٷ䆜&'(qXm$w9$vYgS"sJxt9APalԎm.ڥ.td}f1x`ȝ9@LZe^VnH?yQs}I[m3&Q^j`x`@d&gL/*Qezdnx7BO*^_ahsGQ]taQF0z)l}H3&,5n;1^n}YFTi~ՖUanQtfL_roqKⲬ8YfsgYl}).5BȽ]Ք6$ >(|idB "$ݠJUa`SFNatNZfMMMppp4]ivϓe?#FF^Wߖ	fz>2!5///P>7EVgːb{ߝOC/SSlp(.(h}/ʌkM
	|`7.V;c|HYiuS;\,vLo>WQP``rc

lszx!NETSCAPE2.0!
, B
ÃJHbBi2j1U@ɓR !XBH@bBCl܇%M*mH#挥#	.QCei	J%!j bF)Ta!eRS(^bYVdgq3C-Xf/aZe`!B8+坋5KY)ČI0hu	FFj_Jp=F4.(LoBĹbYIE3HC~Km@9ކǂ`tɽMf	u16PFEU\XtZBn6WcXGPF[CifaS\7ae7H_CYy0I2$2#C*xY7t8:Zv	-fC!
, sCA*$(p…	t(`Ċ^x
	*>r$Ua˗Z\b	0PB)nYCDo(#IXH1#k)0\r+͛!f%5WBTI$D<t
BA
s@
B`3aX,J(gpN)
pxjW59RD.88-	wC,jxF7t,:7/2ĀpV+دT7hvl2`ڜQ7pޜW4AyU7Cis-`kW%X
6f|\
V}d!V9GZ^A'AwꦠjVs)@q!p` g~uE#VKP=zVڤb`EN&Ida#a5(T^,vL]AC
-veT9$9(

(ɍ
";0%*3(0KN4sCmiAԆh9TFF=l!,lek_mLBb-!;B1n[!
, A` ,7.tspa>|(qbŌ/:&F!?&A%H ᡦ}$rTqe˅$ QbX%NHoxJ
HȨ(}銹7"`OQCl)R23fp	
"K0><KB`aČ)TD0Ӧkl(@*!fx:5>::2feBP@U5BH >#//=\p:jz#oo4!jMwEx}x,r!0YH-RG PuC$M,<Wta=0
u#uTq$/`*H3/D<2Udf9Bexܠ#-#\P$p
6gI9e
TQj9dPe1yMH*Q
ԖPdB5`YcY,2G*CPࡌ)g"B
"V9\E6]Uak|0lpC6,3ؚI!Bd16`8z,00Ȋ!tH
pBĺl*rL-09,AơչdLÞxd@
Gv$25p,Mq% }pŖ<琇,45,3
s``n	EK3t
JͷQ5/]WpO@!
, A`2
*T+Ç!A!p`AP*DBAǎ'ZOF?zgChLqÖ.Ih&CӋ@_@(	D.CBF PbAz<伈B3R鱊Z!`m=Cc6n<W۷@27.\pep4˴L+6`̀L$<:At:`eQcF<
<dʱ
^,]zC
HA	56TQgL?&
C/f/r#CbQ&CL߮
96/R`$du]6ؠ+i`e@	A``m(
2*PE]0h1D3~A `,!q$`DSDX"'`DB$CIC@au+L|p0W8FiKtE'=dƚ+#*pK乄x2DKl}]it*d%,-AC	2ԐC
3D'k$?pi%4CؐlKlP'?lrZ&/Gx"$kjC`@$P&LA<'J}q"
@]qPſA$ds+HB	y(@W"K{R>0<B&2	("$匀rp-ilz/dt&q3q\A"O,	,!B$,#S#}`P,"O)OmC>Oxb'x깏Mx p Ap	蹈*txMPl
O!<#">D,x!
, A`0!r(\f2
"F8 >r@q#B
!JhX8rQ%CByFJ,IF,]S/2pEFl4#E/\iqƆ!jl`.ljcC$|C"J+xQ&2ɑ	q #id*I`4&0VPa/9rȨS'0`2AHʒ۷7tkQ4?ʲ(seppx$_ gX+ұӱ^#xh象IRz
̷?w!U`TC-aZP!--@-Ŕ L*nѐ$ -D"B1BF &HQ 6clP$@R#B\Ē$O	xDk4R"Iǣ,	G
id7vB
?s@(<!P4ʡKԀ"2-*'0@H(,Ap/@ ,#FS'$$>~o-*r
ut!6d /lp*-CH">G1[HLBG
}(B̢IUTaX -qĄEe,'	̹y–/x 	9Hr]̲%8 ^krEYdŔtD",r6hԋ,qK1Iǖydb`(Pt)Ê`x(p(t*vA}Y8n4E+{(q
JIR4/K^\4FC!
, cA`zXp"J|bj\2P,
30(1hЎ iIIl\'8 DSb0'q"؈'ˬ<.`ؐ	F0j\1uR964uYu.4{؍2<)Vb@A֬gܚעnٹ<"3d
;t	h@Ro4B_GplGOJ,<r%rBX֑X2XEU10i܆f 
`‰_ri</2ON$ 0/,CZwK`pLdH`0@HiBH$xxv 
cQY(3VYzB1*tQ#>,!@?xKJ`>]$C+#L0A	+L<aG"J!L	OsK\4D!_	pExGl/2zPLaKiTH#5Ly"/X9/nOjrwZA06y\Šjԇ?Ť|*\-<+?x("3Rij<*|ЂjeKC;B`l4*pf,ّxH<-<20m<ϽxP		/%1(܌gj-4"B2rBLHsr4I
zL
a,AH#
[wYBhq J-(	BȡC2O3O	@D
8Gx uLЧG

/uGL0+!
, ;"QCyǒ%}A"G*/FJ(x%%?p+;A!I28ZjW\*.jU·?TxGHgEH
/J)L!,DА"8ZPÃ%bbF4$ҖrߏE*=\+UQ"5emg/}NmW&;"Xb%v57DV`"cϓz\	7c72>*6L00	(ќф(aa42T4#1}0GA
q72Z	4ذLR`

e	$a!PmAiEd!z?r_D+
`?dv5EWG1e%
$_Vz43J($aYR#xBmLAme
fi+`[hG46Y&wt&!``E4x: $%QhAqy-1hYq
*K`e.XA2&Z%pmol`ɣ)lbXF4@
i*/b)JVYG YGJb6'ВL2|k/pG3O9FI!
-
q&Q
-	d:<0VW!a3Ss6053!(6q-]jgZ'cp[ڃ9sLM0%/tah
e`k]@c5O
@jV%%<?j>@!
, 3`\(%~`Ǐ>-2d<S`mrD0Di(cGHF}f+q2GJ䰹
҂ Q$.tu$%4Dt	
d22]H:`dtG4<4 d!/,X,vriP9}>4pB4>t!/hkgt
VHZ"NZbZqnZP`8_&
+
nK&<p肇mq
,OձX#		T6ͤÕ00p!s7DpbdE$&ަ$^
$AW_1!AbHG7$8" g-tP"c<K2rxәgp‰P0XsOPF"DQ(Ѐ	t(Ap<VO䐃*tlI$~<Q'"*+YrD<$;LIf;p+aΓa%A >*|=zvB&
DhB$,8@mrjAǭ`)"<r
C˟m%	 C~3	ې"m"aʶ&C!L	Alրp-<(D3ׂ0+C: ^ќB;?=)в%;
nxI-686V]m@@#'va:6l.ТF㔀@
8'g!
, 3@d
 ɯQ0XK2pgAr@0?bHЂ1rBN0*0Q2T憇@@N%A`
 GDȸAd;a_9i04!O!>܈֠`^4`?
D<4	=]3o	;XhYf,c -
U!!F4x2Px
Лբ.f	2q0.zaI?&l`l<C 4儈*
+W^NA!tDLdV2{@
M#$#dGP2`,l|E_,H/"BJX2AX⏊8lI!>Ԃ
UA4PaA<! 3/^4Ř]Oalm9{V੐'OL}h?uB$C@AFP!e0:#ɈC"6#BAB)"NpI"J2ywr3jP]tb bSL'`t6XT> y `,B:a$
`0+/@(!)rC^A/lL?ctÚLcp2B02HNHhpl1| 54D-lM0I61r)8Nv!
, hwc\s2usmѧPʈƐ*xwxڒڻ:GUPpʘO5jggg'3>KK0CCCʺWWX989|赕Rxٷ䆜&'(qXm$w9$vYgS"sJxt9APalԎm.ڥ.td}f1x`ȝ9@LZe^VnH?yQs}I[m3&Q^j`x`@d&gL/*Qezdnx7BO*^_ahsGQ]taQF0z)l}H3&,5n;1^n}YFTi~ՖUanQtfL_roqKⲬ8YfsgYl}).5BȽ]Ք6$ >(|idB "$ݠJUa`SFNatNZfMMMppp4]ivϓe?#FF^Wߖ	fz>2!5///P>7EVgːb{ߝOC/SSlp(.(h}/ʌkM
	|`7.V;c|HYiuS;\,vLo>WQP``rc

lszx3`Q\8߶)Pl!n+
%!Yw"O''ˁDB6J.⃅!\e`O2G~܆edYrB$$C'
eaK;	pWA.<2 IQ
X"A
!TB9AKKW-rLV%H[Pq!+yA$I9 wF-NCaWζb'"KPۀwg	wΐċm[,UL4ۼ{#;PǁoY2K<@$;He%%^:O\!J& 0Aȷc-urD1" /l%"D
".s^4i3) 8"Pt%EFTΨD-Oxe")#N؜HWɍGQ$bs1KBPB $j:ؕow"<GA$A
4
7q%%h@Km8b
_Ň"U
f	+%G&/q1K-B183pEt-u0½dMID,%cFw,8?Q0ދ .l#)1<S/4%Ǽl|lD+ˤD@51	 D|[̌cC
O8_}[L7	E8Xo:S)!
, kA.XˊP.+eJ1c,,l1 0AFcl!)R \nqҘ[4R"yOhBK/:2)"1zRӀ6pa‚[#Jk%
iw$H@@!di_B^;]h^Öf\X1J{W^M.Fk',y-(Ob1@b]z H-u`c<Sr(k lK8*˟)c0ČM'-)Nu _;98CB$@%d"1 U
0¨)@'^|^c
	rD/̲_r,aT	`R͖>p &0~pP^${TÜtz9#nc%tҙk"Ɖ`H7J"@T	X:&
DɰK|) 7	pCg5Ex}wԴ$+lG"qw̉I@P^t%	RDC_pcB)hBKb8K6HPMې8"" 3ΈB1#-QtDJ3(t	'cбP^F>	KwB
%[P`3@INlBr øp.-!㒢67
LM5	 !7`]bO6iJA#lpO
\7}0%!
, PgAGH"يG'&;Bi1(LsIǔ14?/bC (ac2P)hL6%p8	#4٣O'ZXR>~LZIr` k $ -;EWO6e8:/+dg9W".aXr2͚5;		Ibc!)O7
"!y#S
cSW^Rj
D&L~@3%tuQfwѱbc%/%%"F!TSP)ܤQA'BR6^#PDď@Zw$pb:h(v
(&oAk:$'SiM٤f6/l"x
"-mtȚjrPfmb]rPBH"Ƌ(Z&.1)@-؉{28"2	hD6l# xh)R2T&1 !ADb/h$)lT:( F& hHN`jM H`pH60-F)J{HA_|aHkDVBpD., ʤ@<CPRHHL@BH>-uG#'@)<5SK]@pc'^{]KT[3?s,
6ύm!p=7?!
, ƉS&.DtI'NHLG06
1E((SrԘ/1~'6CHP/)`q&A)xw!1lꄔ(wHGkgw9UȶOHکI
h!%K	@@0+Lp-Pq([ubyZȞNĆ8ͻ$7
V6I;NBfMb;#iZR #$2}
>nLrqF@T@ا ~iFeqIT@J,H_fq-p
q$QF}č>8B5|!+	$QO0B6#,i	u-Vh(DMV<|q6$p-Eq)0L1H`s S`.%;>l,܉'MS)H`i>@)5vj@@_Z
[pz#:z;O(>q"OJ6HN-R^p!Bt$>8jW1S1ۄOŪJͺMrYj@.	 1$PXRQ(wA\!)fA<GJ't䐃DV
!.`owH!R8*at#@D(L:T<" U3PGC:-p3BM;RmWˍ`C)Pm4a=3!
, EA)_(\%I:I(@tπ!LPa()
Y1K"xo_\p -'SR<K$x4TRf£"0L0"AJ1 <E8U*dP@Z;w!0ߔDVh%BluUb~b]NS:ڣR9NM Nm<΁qN:qEٸ%¶!ᄁ;lBդ&F(`
	䰧1[ȟ/dW$&@Gq~$!7H6G>`LA	'͉#0{p#d3	b7HI0@yvXcT^Af]N7;pYMl(SL
ARE'ƙ	mÆ7	$XlҤrfb >AKmC18	aA5f<"ȥGPfl\sVx!$j,MK	p
praUYLĒrVf A_-ŊG$)Rx	@T	0\KZӛf;
tso5O$9ܨy8 0sLr#An
E<\
2oq=<s̡f^@1=1G>08;C!
, $A((\Hዃr$\&0 IAT.te\ɏH	PBM
<pK@G@)!D
6PU`#
!7qӤIS7r1Gn pRILm9>!u@R\w;HM
-m2Osp,v=e
9p0;\ڸ#`QinU
h*<:lC̦mݽBR9 $H8kNlt$
vD	 DCupB:h?	0W#Avg@f#d(A7(a`-l~UUw@0NJ&TD%j0(#tc7&'՘KY
1FJF!eYX#>0e6%bǍlHMRgUHd" I%>Ӛ	U-̦\	sdHب|6tSr05&AaF
7%y(Q঩sdjQ1B`UZ9kTαtQ ֬R^
eS-<	l8jKj[0<l!MrC@wi[ɿؒ!>Q#h7BIJq1X B1ꎼnF>T	 Wв!
, D<*LÇ88Q ?4)p†JXH	hBK	ׄIb6wP#E*gNkdΔ(AѢ0p#Ȑ#kbM7r8)d&ͣF0B
ȍ٬$ﴝWP
q*(xX
	pĤ;tQG{?
8GCi@0tan#Nb
th	ۅ6@&9	H[
3
btw`]@81mΜ E뺁_PArAPv\PDM6N\-nFa}I`Rv!4A(P^geb<<C3UC\v&)~ XaIg@1ࠔkHVݘ>i<O1futzpv1t<	ToU6&qFtp<sgM)pj+1Z q+zM wAkR8#aMXK|V9;Uiaŵ׶SVZ@D6!%բ[nEB8"FIJA|.pk;qo!
, D
Z!5#
g&"\AǎC#@"8Rs!zd1d9TH8:I#C9T$A6	4FNX XC6	 pє `uFhp.ݝΜlruVA XY!R$I$wcadn	yRb#ܲ	a	*6@79	$;wI'P;S$	#`Շ>"5rdJA_JMIdP7V sM6Յ`M4>8B(6rD(cUц2&8/V a%qEv8!qxP&qSL1,E	Aq0h\cipal3<-S=#AD5Bakv1<Yױ(@%A]ᕷ=mv%LGTj؁l!D
[*mHKXDt
(HфRT`J;M6)t+o"cbĽnn嗀IProZ 4|
cXa.
$,cK0x,P=Ĝ%SJ"P+!
, 񣴦J<(\ !Ç3`@H@|nF~P4@J.tPǍs I8wr
p!&H!$@	XEД|hz̑M.s?6)j0݊R> 0"[Rn#/
_7+xPqˍ$ I@(oǁpl0~ɜwJ9Aς##I05MCIQC*'0ِJ<=kh\8tr(s1]3%$6w|BuÊ`)LEٵtsF7f`6ܜDm<h07U!Q)QD~IE86,(4DTTiPD8C-#ElCϔws guJiIl8Fi<
H	d6+UA@g3ؘp"|A"UelfXi 9|h0zbAe@cUb)B!|F+A5\u]6X%hI\8r8wlÊs%D9Dl$ȍ$fV")7SRT`ĸrphZ5K7[P'k\s
(VK,B0#@&<
(<kDg8QLh$l/5p@\l|
%{
:O6Dజ{l5DQ$1O1J*T|I0XJ"|!
, #bňu.*(\XB+=HQ ?@4Yc$QDȃbE0 %'b:P(rd5&)΁pG%8VCT@-6oc$Ma\H
l$UPfjWa!I'	Hv))[V
ŶS\Ǐ+mYc%@Z%
F*Y0B[fqа86[r59)
athhYB%`1? HҚJ Q.ԝs	n<Cs䐣&a%(NɁBv$uJJAJwP	0R
Š&@bB~<.wY-lFwe6ټVLj,*KH(AM AFhPRa$j~et0Gyb4e#7́PbPpsϜ@\P-0'J0r"7hHbR,
åsH}(Sb|Fa"A	Fz¨`bKR/E0$+bFaiRLpp'F;xA<5kC*4qa@	ȏAM4at@ #	aa P7c
`7	B
25'	_ҕ:T ǰ6+`m|,*S͝P2*F۠ÀݶˠP1Lu;XH"!
, DvYP@
F BRbEd*cv]32Z0!ta"?4 % %r3rRD#MZZwN@EL0
4jH -\©S
=
A$H
%HQc|tZ4-v4RA|J)VůQmذpB Z4@ mi+vg/XS8]*6SnhHo	~I#2\H [V	c\RRwa
טsYK0C|FHH0xs%%(A6pmD<Pshᡇ~>|(XӇJ1t$NӆQhQE(<-M!0L!PR.b.A6GSK-#SjaG	@
>&r>d!%F)oܑ'U&,F,`m hYc*ʘ2
<&ait!-7-X	9L]8`6܌E)&# K5W+j$56@X)X+p]2A-5 Bt0|H!-68|A_8A؟P̼񊼥'"4I
5tB808
Sb55 dP-N5T
):+}Gk}	K!H
FñN#B4AE,J'Rp2F+D@bAP/l4FwkK.xtĐJJ'T0#!
, #nځT@y;(\"F<F3`Vbi`"t$N;
b#N8@8ƁkYlY8w5U,jp'$@2R(T
F*8ŇR-p%۾x͈;tG*6[c`Vb"JZۓdϼmk؉ĺu'tRjHvLbض_3W+kqkNc7r*y:n0!
4NБ,YY>(
dAs%W܌0up0j1Kp87	#07t8
>bZBEc:5"EB!ZQ=D("/b ')|aLP0N6ESi`/1qt8VHBL 8A ""Y'-8BDGH"i+<f("axjL4Khc`	IHpM# A8l3K1nXq@@JA!> +r<D	CN QD٨b-q'8@A|2gpq<+ńC|X-tmLxTLw#,M#%M	0.ڙt%e!T,]\+'sD}BaM"T1p`'p$'Fc5PA/^JaM04,pHqH5`2DE11GlK
Д@(y!<1|0u^4&P@!
, ÆS1 `ځT	8)[*87BhXNJ~bƄ718ETZvG;Em¥ 8i(9H40
ʵ(	[pÍԬYޑY"@,3bDЂ"*T؄k	x2Y#f%IfVaBĉsDl19@H6,NOB@|*nnEX$@Xb"B1146ʭN5&XoLpBؘIM<XÜ" ^#%m	4ChŅs҂CNp1+4!B@>'^Xu0X2%<$^HhaBd@L*]'
,&/{p1<h'		ŐқL'\rnwѥbL0
n&SQHEqɛ
o	?`L2:QITK^Q0t$,WP/-LB\s@#-ˉ2i`Kg1k@x8K♀>H'SE\ҬL۰a*Lyih\"™йfLX`ⲗn(tNO
x'4\1:TJL'a4\;YN#O&FAXX'(-]8ŗXgFqj2(x"4nXKʉb@1]̙R’{DrƏk	oޘf1+rSLЛ@!
, 3@M#H_qAbBl(pR.\8AP.#FP2 D:c
B`c\jaM	*)!"	Rc*Lb A
$!XWFՇVB8a5߶.`%V'(0UE- isV6+nBehYCSh*vB,B6X+<^ U".Wp
m#EOV5il ,05;p]Y#CN%V]B~s @ERUÅU D:1pIh8<ȧ00o=h@1O o40oQ1(-L@pt4B#AXA'aAGK_Z"v6@	4JϘ3Ptp.i
OxɈɘ	K.$cIGwGfDAAK	/-AD,$NgAqji`l
/ZS/ЌTk<=AF!(A"
4@3$<xI+ĿSÞ</xI-0W0ɞ@T!koD`k\LeQ'B|"b1;600\"@!
, 3@d6HQL!)N<KB]b
hFɈ

sDR.:)Yq`b;M2:)Uc.zR_
e`F"RH	/"!WTR2XWEpA
R_- ac˥"Y*,'g$!S`)D/
R+v:pV	vdx! h@ƶV,WiC'v(B^;}2g<
᥹
,ѷQN@Ge`A<QfWXG;<s',Fd(Ѕlr̲XXňDG|,'tQu"QdAoNvx+I9eF[	8ZOؑ+Eaag\㕀	Ka"	e"(1X"ekG=
5 x,ARg<)DX2|mʒ'v"dž䴈AJx
bƂ~S6KÂ(0g%B,+I`fLnA\E%؄pP}v8_"GoD+BQ ሦ9gAk^r9,MA!G6x	5 2<צ-xv5 h	3oRPG] !fT!N]LGۈNJYƂ!
, 3`œv$8m
RUDkQ	Y+_OPY	?vxآA5hAϭreU	0+	F'dpp!2.4k'dfYВ,("Bwmۈ !j./oD.*1I__ˊ0DA	;a]%Zs].CrdK&\-,䏗Q>dLWD&"+,%缄
4Y S0w0tKDGgR7kuG%+c)fZ&!LdR+]TEQ^5``]„,8(f;^Šb!@<;O1x! \_-40lMJiL9r`GGI$ivieq0#\F̕pKP<8xv3–\!-GYԀ#QWLi9SqT؁FhR<ۈJyeN}d qf0}
dw'VSBJĹTGY&PI	9yB!DdBhhd,"L0EJ@H1L`OxňLAXoGP1-9
<",q	J$\F &ˮPhRoŪ	;e$h)G8N`8''"
7P
NJHTS`<zQPxBvx4'Gdh֞̂u8W$P@!
, hwc\s2usmѧPʈƐ*xwxڒڻ:GUPpʘO5jggg'3>KK0CCCʺWWX989|赕Rxٷ䆜&'(qXm$w9$vYgS"sJxt9APalԎm.ڥ.td}f1x`ȝ9@LZe^VnH?yQs}I[m3&Q^j`x`@d&gL/*Qezdnx7BO*^_ahsGQ]taQF0z)l}H3&,5n;1^n}YFTi~ՖUanQtfL_roqKⲬ8YfsgYl}).5BȽ]Ք6$ >(|idB "$ݠJUa`SFNatNZfMMMppp4]ivϓe?#FF^Wߖ	fz>2!5///P>7EVgːb{ߝOC/SSlp(.(h}/ʌkM
	|`7.V;c|HYiuS;\,vLo>WQP``rc

lszx񣕬8`EE&h0.~M(B ?@@2,A1Y!*YFL~,ȬI%zxD_C2,_
sĀ/W+3H<s;5!@y݂(dMcv$+vjWm%(q(vi@IVG#xDQyb'y:OD6xZX`Bfxh"Tu"C'›Ul&J<Q<,ޥ8%/y2h+Я?qɀ/ٟ'XK$ṊYC$__%H	DX'OЧ"yLFQ %&F5 1R?rG"r"y(rh<
h?PQFr TRR+]rD	]	+!- YG`
WaFqx1dHLzāC1,xaPҞ<C@)eR-eSdK ,mEPV§p` 2@e8xANO*$(F @Am+y4 `t
E$PH,J ReB*xR!Ÿ&KbAetD:9<BqKHq-U*E8|ZFam	xzRAhɜ
Bhd
!(Lt1D"$:fP,/2LDbuz8q}r-CGJPѧՑ*0G
G	A"
pGt
2$(GPЁ.d
7Js駓
>Az,<:`.
$hBW`GAPdpnJyA!!
, hwc\s2usmѧPʈƐ*xwxڒڻ:GUPpʘO5jggg'3>KK0CCCʺWWX989|赕Rxٷ䆜&'(qXm$w9$vYgS"sJxt9APalԎm.ڥ.td}f1x`ȝ9@LZe^VnH?yQs}I[m3&Q^j`x`@d&gL/*Qezdnx7BO*^_ahsGQ]taQF0z)l}H3&,5n;1^n}YFTi~ՖUanQtfL_roqKⲬ8YfsgYl}).5BȽ]Ք6$ >(|idB "$ݠJUa`SFNatNZfMMMppp4]ivϓe?#FF^Wߖ	fz>2!5///P>7EVgːb{ߝOC/SSlp(.(h}/ʌkM
	|`7.V;c|HYiuS;\,vLo>WQP``rc

lszx cPY`„2`~yD	M[LPBPBɓ`0%PJ,HPK@3gڼAN0@񙡄ʠr<)YF`q,,
%
)OI4h	`@V$f(JB z
8^D-aּ8J<"ü.,;i!d/4ֳ`!OxB/p$HpQrX "J^8CH#Iqϝ:Z9 %H[uq*w
Z1hP4@SPLZFNS @1MuygXR	=!ƧuC!'@AOaء
d 91U QirBl5@44}d(đ14aht0TxNWAߡpHͩ@$T	edž#p|H$*s*"7lB$eX"47At享r}3@X`#
 "z|Kis6Ch(&7p(#F
zC}pOlH`p*y"leȲ

RL-0H C0	A|pz2|<D4dEX1W <=($
$
j8e=i7|Ѕ$,],PhH4p,0"0"vI}0hskL(Ҩ~ڃ|ᆪJ8~?6zҙ;Q9k,=0z,@!
, hwc\s2usmѧPʈƐ*xwxڒڻ:GUPpʘO5jggg'3>KK0CCCʺWWX989|赕Rxٷ䆜&'(qXm$w9$vYgS"sJxt9APalԎm.ڥ.td}f1x`ȝ9@LZe^VnH?yQs}I[m3&Q^j`x`@d&gL/*Qezdnx7BO*^_ahsGQ]taQF0z)l}H3&,5n;1^n}YFTi~ՖUanQtfL_roqKⲬ8YfsgYl}).5BȽ]Ք6$ >(|idB "$ݠJUa`SFNatNZfMMMppp4]ivϓe?#FF^Wߖ	fz>2!5///P>7EVgːb{ߝOC/SSlp(.(h}/ʌkM
	|`7.V;c|HYiuS;\,vLo>WQP``rc

lszxcD Dp*dX"2H,JG&CJ<Wd6qȐLL-|)̒6GՀ´I4DGRFI2HL@ć4*nL5
=TU'M!9c-E7d*ė/CBx
DSdJӭ8qhAǍ5>PVs4%x-"&0VBpʈľ7Ұdm*LbKYeU^~DJ!7>c!J8#>ڹHC錘w\p67Ţ6q
003K*Gz	#L	q7
@v@%̋4$=x@
$O$	"qpWؠ*Ȱ7xÐ/
ݩ"C 0TJ*Y
XC=V#4TGe*ȃWpE@C202W0('}0UØ/T!"^*h*\!>1Sd4q#UJoY>ك$
A,ADÚe06C/P	JDpa	J.U()C16j¨b;/|VeJ$J~0kR6
PP$ 5xЌMrEB<e.@	Ѭ6}xɰڨ`3g4\<BE",4B?=#=Ę])q=dijҟte4,?!
, hwc\s2usmѧPʈƐ*xwxڒڻ:GUPpʘO5jggg'3>KK0CCCʺWWX989|赕Rxٷ䆜&'(qXm$w9$vYgS"sJxt9APalԎm.ڥ.td}f1x`ȝ9@LZe^VnH?yQs}I[m3&Q^j`x`@d&gL/*Qezdnx7BO*^_ahsGQ]taQF0z)l}H3&,5n;1^n}YFTi~ՖUanQtfL_roqKⲬ8YfsgYl}).5BȽ]Ք6$ >(|idB "$ݠJUa`SFNatNZfMMMppp4]ivϓe?#FF^Wߖ	fz>2!5///P>7EVgːb{ߝOC/SSlp(.(h}/ʌkM
	|`7.V;c|HYiuS;\,vLo>WQP``rc

lszx@	HR8
E=d8A]Hƌ@zIB7"dverwJ>O
Hf6j(LiҥN/dJe5ikICT Qca|Y0U,ƅ!R×C!1ذA*{e4_`W|3o`$ߨ1
=D.89%	[-zPŋച9v`L1`3yȬ	mHob9XC>
J㭰mW}*	sAB|vEk6
W0UaCȐVa3 }TH5D6z	yjWHU(`Cf0Bv1[©a
jmuUrv>Uxp|&XA2^QÅW$j"3>ki:hjH#Ͱ-#_=fZz
mPj)$3vcW0]ifzUfpAh}h	u -iA2zS+w50]5jhJDK*x
WVA·a+DIkFA+eND^J0@!
, hwc\s2usmѧPʈƐ*xwxڒڻ:GUPpʘO5jggg'3>KK0CCCʺWWX989|赕Rxٷ䆜&'(qXm$w9$vYgS"sJxt9APalԎm.ڥ.td}f1x`ȝ9@LZe^VnH?yQs}I[m3&Q^j`x`@d&gL/*Qezdnx7BO*^_ahsGQ]taQF0z)l}H3&,5n;1^n}YFTi~ՖUanQtfL_roqKⲬ8YfsgYl}).5BȽ]Ք6$ >(|idB "$ݠJUa`SFNatNZfMMMppp4]ivϓe?#FF^Wߖ	fz>2!5///P>7EVgːb{ߝOC/SSlp(.(h}/ʌkM
	|`7.V;c|HYiuS;\,vLo>WQP``rc

lszxBA*\P20+3Q#Ń!TI!>˗0cbLD$0t"FH$tCr93,<XcF*Za4Ō@` 3B\	b56eĒF})@3^\@%X#\,Қ{C6^˕yU,È8炌	½ 0XF˜qA73a|J_olQVq%'*3#n0C,	.I+8^j:
Dϴ
fFdiM
]E]f}\upieqՀEuuQ]]L~v^zQt"5CXuY2^M3MxX@9`x}ayW&`|Pz!,IxHW{O6؀2Z΀A3,R6DPF%`FGtEj|ϥf@B;kiosk/content/intl-skin/images/throbber-single.gif0100644000076400007640000000267707254276117022226 0ustar masseymasseyGIF89a ߬߬ޫݪݪܩۧڧ٦إإפפ֣գԢԡԡӠҟўўМϜΛ͚͚̙̘ʗʗɖȕǔƓƓŒđЏ~}|{zywwvvuutssrqqoonnmmlkkjiihhhggffe~e~d}d}c|!, ;uDA*\P20M3rQ#ŃCd0cRGl
|Is&8sjpPăW6\()+Ѧ:oڴJ<80PW2)S
 	pʔKׯ,AiӢt.A0̓JI#]X.-h&؄VN"<zdA32m v,t)^iɼ:Y,TB&N
A66`/XgKx5Qj`jT)M=v`#!yZ^A?I
q
a`&A"8R@1C&%&9pЂ~!%1 `Vl	#}hB#b`&L	HB!&yP&LPƈ;frVA&1Ipw@N08 n&S|$rP@ /	<$	5xuF"Vdr
RWQQw`ȡfbDq#dW>
$@[\oo0xi+&Ox <	S(D
mH&<(PB	P`I$
``	Ip	q._(!\`J,!G&w,L,SezUƼ^cƚt3C#[\r;kiosk/content/intl-skin/images/print-dis.gif0100644000076400007640000000143307275172623021036 0ustar masseymasseyGIF89a2"t넗̻йϱȿ孹ޥßَ!,2"@pH,dql:ШtJZجvzEa08 |A8xGD oT
r	V
g
|
|	
	{		
Gz.WnÇ#:t ()HI$lۤՅ%GrI&M5"Q*]Arx'te $cʵפ
 `M׮ʝ>9bС -4.0@0]+Ёb`@:/(X91ϠC3@!ǐ
U7ND졶Fc`:q+svw6*	)`L@oA3Wˇk2t
i@	8 F(&k/I AP8 ~HT(,0(xh88@)DiH;kiosk/content/intl-skin/images/print-hov.png0100644000000000000000000000614207421345327020172 0ustar rootrootPNG


IHDRrJ\gAMAabKGD	pHYs~tIME/3L5GIDATx]pu XR0E9%7mq::QSU;S4m݇v:ӇtOʹI'n'ԓig$Iյkǵ-K֗eQR$A,@,}DR-H~sν|ûx_w+;.ynl] xtXbޛ{؊@*k4ħYv> ~a@5סl£S[-wX5AyntA2(
ܜ-&C
.y6#D#HDHt*P,BQBRK'6rwk,Yȩ8c:fu[ǜ=ֽE'4A?=\X^,{a '+GJwX'WOfv4聜I,YjGZx=6juqt.ds0=
utUU0JpS9eOH9?	){ov4a	K`Eg3
*PxtkšAF k?|݅uāSuj3	\bodj.rF#8 lkWQE	Q22aw	?jV i6AـzM5laG'	R^"YHYyGRR9-is5kOS:MuEf@5%p
z3n$XQMX=䠦TrGu䜴H.ak"a+_I}b7Ou?ă)YJgFd;,F~8B9jh{"j`c㨩 
`T{iؚ%Xa{˨b>[Z;5NDZ452]}NM,鬘`
\>oPkŞsgVp)$^oe8?+uZƎ:84B:_8wĂImmxd]&s=Us |1 QWplȿǙ{V~]b&f
cGxgM}cyԳT#w4\Oh);}NecokQIgk7QC""?Vj-jTV{\,d8uDvFCjn#ͳig!M\i8zXGU6ruYa{썺؀#:#5vu;'mG6:?c"$|%@Nߡ&]m.|Vl&2BJ-b1+mH<:pWH6zSno3xZ|Vua8NDz^MkjK_IzXoVX/~ICOT#6y
T ŎFl<Bs*y'$3'ӔN D.J=: E[[a11F
_g6E5b3Kr8&__(5әxYL9Wˀ0yay!jȵ5Y"rѝRpGT-l0}"M!iP8Nһ|P'~Qc
ȓyqV)iV$dܸA݁XJGO5z46!];=7nxy<6?XTV{5
2x7^k}ؙK5lQw`F-lȩհM50gc1"¾(;5z	肂0H}&Nuj"+DЫx\7T*aABzJgFtA%t[z<WaXL}5!=qFn	k6.qI跙0x^?H|H'V0(_	[xzOg\CKui'wx}L*]օ$۪4*!8\|xE|$?ab9J_OI,rհCd^!;n0tPI15A%d1X0*әҔ/
lj'8p&jhiwDF>Q`PȎo(:ic_gS/i\>ݒFs$,n^ x+2fjcm̐EUDP.PX<3TR݁+q,w1ԔP<KuڨDQQM"=W8JI3<-:p
ZZᑷ/m,,БW5W5.d<O̡ZdqeO$3O2}tu9x4Eګoo\$bULB1d
{bdvJCjS	9YV߷37nrL]شv8I׎fȎ[o]f$Ub<>BnWq.o6	<mKU|
ooB$_P(q֍@|{ohdL	n+d6ơ#9{*[<l믮Ajĕ֕k[~_K
~2B8)+3ZȪJ&..`GZĕ#;	jldanng.4{3ج#>yBRqPxzXiC:	(f<5Lj>ga+EXZgz8g.@&^"SDŽԠ)QV_`=hJ쿥1֌*e%Nu(WB39V`b^z7;-|Kx8h]WD#!}Wċvxɫ:en@iݞЗ~dnxr@8(sټ E'^@77Q}i_;gCp]a'JM

wRܗ#7WwJ
kO6
IENDB`kiosk/content/intl-skin/images/print-press.png0100644000000000000000000000753307433231717020537 0ustar rootrootPNG


IHDRr Λ,gAMAabKGD	pHYs~tIME@OIDATxYdYuL8R$QHqXeb)&,b"?8N;(L,byR	NlϾܵ>kUP}ΝD8_>ݧO-}|-xp{jud
zcaǧZjG)^j
K?juJdW=AJO	yU}ϻz	D0U0VssZCN=<<&8Qֹ)y_Z03@{TvMMAuCLތ4dsCqlQcz»I}
>{8rh@[W!NņulcQрR&C.tVTZsښ-wQ<_18rvyl%j5VZ	++h-VG</n::}q̓wnmu^'ڱ@YZ7
Nˆ"&f߿|NKI]%߇sy^ٟyn"*~Wxۡju7zQ$FJH2{|<|ӛUx;a%[0nVf.W:4<i.[`03mѶ*;Im6FԎ-X(-
D+;o:ҠOyoy;T<'o	(([xc"*QX_bEvCF?%ۗm_<*ߨ-yܷb)o[轭{*b
"fmah5eqn4z9%(Z(Hˌn_W =䂇G13"/V_

NjKy up7xn5Q)Պ
D!(%Z~wT[K~g*dc#TUs#"(JŎʽ0AB0TV+%|ffJZDM(S!˙kwfw \A,R7@i`|Ͱf,(WnVP}JeUmYF(sZ%ᢏI;C[;@XW딩It`ַC2upr~
X#%pCϳfu&_:OBQPD#*w:H!ZY}ۑL}uHI"E|>@3^;6LTE(:+G֢'XvO"Qv<r*BmC7|C'Bp kd͂Ti~7q@j4t%8 0ZLJ`pU<0V
]zR=̞k}93p	ZIxĮTφx"{ޢˇƄ'BF@x
T2S>?G.TGdhţ{tL^-\M͓`P{9#Pb'#daI
^eI1W}*gBDwuM(n?Ĵ3cŽqlFzD'ʩ/4prA^/:sAWoEfYN`-r.kZ,KJϺ鐽_k\*
Yxs4xKQ91
vH%S
ThH*%aC$kFUUٻ:H1x\ZIdxFtxMCWJJΠØ[gQmL}F͜CKw y/0ܓ2u<Q](*n;Yq)/\Sp5LJktf=tОsڨsK:]p.GG,/Q
Jc7sD-z=JAFQId7t)Bp&4Q#
vBi'$6Y`C@a
Ht!v9\u@B#?3A
ʍ#]Bww('KMe*`-/4晀\ބܘm{8;J}\{\r!O k(cFμGo_ʸJZ	
0.y}<R,-t)0+Br6x7i@ٻ@IC!%=ZR)V2y\?!t	&NGg22WcSXK.x#ɨQP(TORPlNnEW<E^+Ù|[q|ƿDž w,?3'=p?~A(Qp>vY-*4D?<dP-8}Kޔ|He'
ܡ8wd@\78Z3V46;&}VL<|#P[1
%UGy%RsEHCr5!^ujIK'SS<tА^;%xfܸrV!TcT3s7\Oڋ:]^VAY]CI+$s4&LhAm>`0gLfy6(:2ܞKu!`4sX~jBՒBh’Q 3f[c*c}FląCܧ ,q.'*Ed3:ӛhGww)]噄M.vX?fytl(ZźUUnH<֓jnVF~[R2Ԧ̡KɄl(_)4t9r[^i'paϘTj!˳	BðR\0uAq9gbzQ!fNZ-ڰ;i·$v°3<֧?GAۺ.4C=BfEJz)fAmՌ׳
6}@ۆz
v:Zhi(oŀTA_ӄ҆$hh,nPY:6x
_<ep#=qt3^b;. id{hfmp`TL+H1xyU{nh^/AQL'jUh5E:zL,My>EN,Ӑjƭ*,5'\p&5l.p%S RQ_AIiJa8?;zӲkm]TTSo KV|[w-m"+q*Chm[`7珼@O~
cf5&	h
Bt.8DKKQyi)F<T2rcN%zß6P5+Myܟ՚/%S0MN,^!1۸SkKW[E-
IX+A+fi84wi?$%n9~(y@J:Sfzf}jQcc%-;Vz!@:OIێ"
,:^ya*:8Ĺa`I\5w}/Qwwh$!0J>8<<߳(-Rڎ]Or}`5ƀpx$
yzrUO;G}Ga:[q֍@k(&͕<|zՒ_N죸JrR@w=nk8†<='%o|lgK߆IENDB`kiosk/content/intl-skin/images/stop-dis.gif0100644000076400007640000000154407275172623020672 0ustar masseymasseyGIF89a2"w㢮hxTdx̫JYoұޏ~[lo~aqۃ!,2"pH,dQl:ШtJF#6#@*wƓA0W5

a {V
soTsu\	 tcɑ
r ޲os裇&	A@1T
EZHHǏ 	9BC1rŌXXM (R(
(衩ӧdZ5XpR
OÊ/:uFb@ѮNTݻx
TEW>@!&\
L˸chhQ`
-$v 1Cpdu?.<B\8(0۸s _(`r`v`@s,Уca?"BĖҫ_>1 ,'vW@' 1Ja\yXA^3VXaQ1f$AW[xXA0r!:Z@>Lq_1L6^!-"0A\BPAHg\ie5&)tig|矀*hA;kiosk/content/intl-skin/intl-throbberOverlay.xul0100644000000000000000000000162307441674746021153 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<?xml-stylesheet href="chrome://kiosk/skin/intl-kiosk.css" type="text/css"?>

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>


<overlay id="intl-throbberOverlay.xul"

	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul">

<window id="main-window" height="600" width="800"/>

<script type="text/javascript" src="./implmnt-specific.js"/>

<hbox id="tool-bar">
	<box id="throbber-bar">
		<image id="throbber" tooltiptext="&throbber.msg;"/>
 	</box>
</hbox>

</overlay>kiosk/content/intl-skin/nav-btnsOverlay.xul0100644000000000000000000000312507437210143020105 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>


<overlay id="kiosk-overlay-template"

	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul">

<window id="main-window" height="500" width="600">

<script type="text/javascript" src="./implmnt-specific-reset.js"/>

<keyset id="keyboardBindings">
	<key id="backuri" keycode="VK_F2" oncommand="history_back();"/>
	<key id="forwarduri" keycode="VK_F3" oncommand="history_forward();"/>
	<key id="flipuri" keycode="VK_F4" oncommand="testing();"/>
	<key id="back-up" keycode="VK_LEFT" modifiers="alt"
	 oncommand="history_back();"/>
	<key id="go-forward" keycode="VK_RIGHT" modifiers="alt"
	 oncommand="history_forward();"/>
	<key id="flip-page" keycode="VK_UP" modifiers="alt"
	 oncommand="testing();"/>
</keyset>
</window>

<menubar id="nav-buttons">
 <image id="flip-btn" key="flipuri" onclick="testing();"
	tooltiptext="&flip.btn; &flip.btn.bind;"/>
  <image id="forward-btn" key="forwarduri" onclick="history_forward();" 
	tooltiptext="&history.forward; &history.forward.bind;"/>
  <image id="back-btn" key="backuri" onclick="history_back();"
	tooltiptext="&history.back; &history.back.bind;"/>
 </menubar></overlay>kiosk/content/intl-skin/implmnt-specific.js0100644000000000000000000000172107437227616020077 0ustar rootroot// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com **************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 

window.addEventListener("unload", meter_on, true);
window.addEventListener("load", meter_off, true);


function meter_on() {
	dump("****New Meter ON\n");
	meter = document.getElementById("progress");
	meter.setAttribute("mode", "undetermined");
	throbber = document.getElementById("throbber");
	//throbber.setAttribute("src", "images/load-throb-anim.gif");
	throbber.setAttribute("src", "intl-skin/images/throbber-anim.gif");
	
}

function meter_off() {
	dump("****New Meter OFF\n");
	meter = document.getElementById("progress");
	meter.setAttribute("mode", "normal");
	throbber = document.getElementById("throbber");
	//throbber.setAttribute("src", "images/view-throb.png");
	throbber.setAttribute("src", "intl-skin/images/throbber-single.gif");
	
}
kiosk/content/quit-btnOverlay.xul0100644000000000000000000000130207441717474016221 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>


<overlay id="quit-btnOverlay"

	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul">

<menubar id="nav-buttons">
	<image id="quit-btn" onclick="shut_down();" tooltiptext="&quit.btn;"/>
</menubar>

</overlay>kiosk/content/implmnt-specific.js0100644000000000000000000000164707443671574016201 0ustar rootroot// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com **************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 

window.addEventListener("unload", meter_on, true);
window.addEventListener("load", meter_off, true);


function meter_on() {
	dump("****New Meter ON\n");
	if (document.getElementById("progress") != null) {
		meter = document.getElementById("progress");
		meter.setAttribute("mode", "undetermined");
	}
	throbber = document.getElementById("throbber");
	throbber.setAttribute("src", "images/Anieyes.gif");
	
}

function meter_off() {
	dump("****New Meter OFF\n");
	if (document.getElementById("progress") != null) {
		meter = document.getElementById("progress");
		meter.setAttribute("mode", "normal");
	}
	throbber = document.getElementById("throbber");
	throbber.setAttribute("src", "images/Anieyes.png");

}
kiosk/content/extra-btnsOverlay.xul0100644000000000000000000000141507436774520016551 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>


<overlay id="extra-btnsOverlay"

	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul">

<menubar id="nav-buttons">
<image id="print-btn" onclick="hard_copy();" tooltiptext="&print.btn;"/>
<image id="quit-btn" onclick="shut_down();"
	tooltiptext="&quit.btn;"/>
</menubar>

</overlay>kiosk/content/eye-throbberOverlay.xul0100644000000000000000000000140707441717756017056 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>


<overlay id="eye-throbberOverlay"

	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul">

<script type="text/javascript" src="./eye-throbber.js"/>

<hbox id="tool-bar">
	<box id="throbber-bar">
		<image id="throbber" tooltiptext="&throbber.msg;"/>
 	</box>
</hbox>

</overlay>kiosk/content/neon-throbberOverlay.xul0100644000000000000000000000141107441717624017220 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>


<overlay id="neon-throbberOverlay"

	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul">

<script type="text/javascript" src="./neon-throbber.js"/>

<hbox id="tool-bar">
	<box id="throbber-bar">
		<image id="throbber" tooltiptext="&throbber.msg;"/>
 	</box>
</hbox>

</overlay>kiosk/content/eye-throbber.js0100644000000000000000000000233107443670702015304 0ustar rootroot// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com **************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 

window.addEventListener("unload", meter_on, true);
window.addEventListener("load", meter_off, true);


function meter_on() {
	dump("****New Meter ON\n");
	if (document.getElementById("progress") != null) {
		meter = document.getElementById("progress");
		meter.setAttribute("mode", "undetermined");
	}
	throbber = document.getElementById("throbber");
	//throbber.setAttribute("src", "images/load-throb-anim.gif");
	throbber.setAttribute("src", "images/Anieyes.gif");
	//window.throbber.dispatchEvent("onmouseover");
	//throbber.setAttribute("class", "throbtesta");
}

function meter_off() {
	dump("****New Meter OFF\n");
	if (document.getElementById("progress") != null) {
		meter = document.getElementById("progress");
		meter.setAttribute("mode", "normal");
	}
	throbber = document.getElementById("throbber");
	//throbber.setAttribute("src", "images/view-throb.png");
	throbber.setAttribute("src", "images/Anieyes.png");
	//throbber.dispatchEvent("hover", 0,0);
	//throbber.setAttribute("class", "throbtestb");
}
kiosk/content/vanilla-kiosk.xul0100644000000000000000000000231707443672214015661 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<?xml-stylesheet href="chrome://kiosk/skin" type="text/css"?>

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>

<window
	
	id="main-window"
	debug="false"
	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"
	windowtype="navigator:browser"
	title= "&window.title;"
	
	onload="new_page('&base.uri;'), window_size();">

<script type="text/javascript" src="./kiosk.js"/>
<!-- <script type="text/javascript" src="./implmnt-specific.js"/> -->

 <vbox id="appcontent" flex="100%">
 <hbox id="tool-bar">
 <box id="nav-bar" flex="100%">
 <menubar id="nav-buttons"/>

 </box>
 

 </hbox>

  <box id="browser1" flex="1">
   <browser type="content-primary" src="&base.uri;" id="content" name="content" flex="1" onclick="Remember_last_page();">
   </browser>
  </box>

 </vbox>
</window>
kiosk/content/blank-kiosk.js0100644000000000000000000001024207443423473015123 0ustar rootroot// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com **************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 

netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege("UniversalXPconnect");
var NavObj = Components.classes['@mozilla.org/webshell;1'].getService(Components.interfaces.nsIWebProgressListener);
var NavLoader = Components.classes['@mozilla.org/docloader;1'].getService(Components.interfaces.nsIProgressEventSink);
var LastPageVisited = "";
var history_kludge = new Array();
var history_kludge_count = 0;
var history_kludge_boolean = 0;
var history_back_count = 0;
var load_flag = 0;

function hard_copy() {
	window.content.print();
}

function window_size() {
	height = screen.availHeight;
	width = screen.availWidth;
	dump("*** WINDOW SIZE IS " + height + " : " + width + "***\n");
	window.resizeTo(width, height);
}

 function new_page(site) {
  //This is called from a xul interface. 'site' is an URL 
  Remember_last_page();
  ed = document.getElementById("content");
  ed.setAttribute("src", site);
  _content.focus();
 }

 function url_bar() {
	temp = document.getElementById("textInput");
	site = temp.value;
	if (site == "") { return; }
	dump("urlBAR" + site +"\n");
	new_page(site);
}

 function shut_down() {
  window.close();
 }

// **** Hard copy function ****
function hard_copy() {
 window.content.print();
}

// **** flip page *****
 function testing() {
  ed = document.getElementById("content");
  tempA = window._content.location.href;
  
  ed.setAttribute("src", LastPageVisited);
  //dump(LastPageVisited+"--test\n");
  LastPageVisited = tempA;
  reflect_action();
 }

// **** mobetter history back function **********
 function history_back() {
 ed = document.getElementById("content");
	if (history_kludge_boolean == 1) {
	 Remember_last_page();
	 history_kludge_boolean = 0;
	 history_back_count = 1;
	} else {
	 history_back_count++;
	}
	if ( history_back_count >= history_kludge.length) {
	 history_back_count = 0;
	}

	ed.setAttribute("src", history_kludge[history_back_count]);
	dump ("BACK TO: " + history_back_count + " - " + history_kludge[history_back_count] + "\n");
}

// **** History forward *********
function history_forward() {
 if (history_back_count == 0) {
	return;
 } else {
	history_back_count--;
	ed = document.getElementById("content");
	ed.setAttribute("src", history_kludge[history_back_count]);
 }
}

// **** set the Filp-to message and other good things ********
 function reflect_action() {
 history_klugde_count = history_kludge.length;
 history_kludge_boolean = 1;
 history_back_count = 0;
 //ed = document.getElementById("content");
 if (document.getElementById("progress_text") == null) { return; }
 ed_main = document.getElementById("progress_text");
 ed_main.setAttribute("value", "flip-to:"+_content.location.href);
 dump(_content.location.href+"--reflect-\n");
 dump(_content.document.location+"*@*@*\n");
 }

// **** Add uri just left to history *****
 function Remember_last_page() {
//dump(history_kludge(1) + "ADD IT TO HISTORY \n");
var tempA = window._content.location.href;
var tempB = history_kludge[0];
dump(tempA +"--"+tempB+"--REMEMBER\n");
 if (tempB != tempA) {
   dump("ADDED TO HISTORY \n");
   session_history_kludge();
	reflect_action();
	LastPageVisited = tempA;
 }
//dump_stuff();

 } function session_history_kludge() {
 //This SUCKS. XPConnect provides this - if I could understand how it works
 // *** This does not suck as bad as I once thought
  var temp = window._content.location.href;
  history_kludge_boolean = 0;
  if (history_kludge.length < 26) {
   history_kludge.unshift(temp);
  } else {
   history_kludge.pop();
   history_kludge.unshift(temp);
  }
 dump("HISTROY KLUDGE "+temp+"\n");
 }

// ***** Somehow this messes up the history back function *******
// ***** Only call for testing purposes          *******
 function dump_stuff() {
 var i=0;
 var test_item = NavObj;
 ed = document.getElementById("browser1");
 dump("**-dump---**" + test_item + "\n");
 for (var list in window) {
  i++;
  dump(list+"\n");
 }
  //dump("-----** \n" + test_item +"--**Focus\n");
 }


kiosk/content/list-uri-feildOverlay.xul0100644000000000000000000000163107440203725017300 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>


<overlay id="list-uri-feildOverlay"

	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul">

<menubar id="nav-buttons">
<menulist id="HistoryDropDown" crop="right">
	<menupopup>
	 <menuitem label="The first thing an it should get cropped on the right end of its string"/>
	 <menuitem label="Just another item in the list"/>
	 <menuitem label="yet one item to be displayed"/>
	</menupopup>
</menulist>
</menubar>

</overlay>kiosk/content/forward-back-btnsOverlay.xul0100644000000000000000000000266607443223732017771 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>


<overlay id="forward-back-btnsOverlay"

	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul">

<window id="main-window">
 <keyset id="keyboardBindings">
	<key id="&back.uri.id;" 
	   keycode="&back.uri.keycode;" 
	   oncommand="&back.uri.command;"/>
	<key id="&forward.uri.id;" 
	   keycode="&forward.uri.keycode;" 
	   oncommand="&forward.uri.command;"/>
	<key id="&back.up.id;"
	   keycode="&back.up.keycode;"
	   modifiers="&back.up.modifiers;"
	   oncommand="&back.up.command;"/>
	<key id="&go.forward.id;"
	   keycode="&go.forward.keycode;"
	   modifiers="&go.forward.modifiers;"
	   oncommand="&go.forward.command;"/>
 </keyset>
</window>

<menubar id="nav-buttons">
  <image id="forward-btn" key="forwarduri" onclick="history_forward();" 
	tooltiptext="&history.forward; &history.forward.bind;"/>
  <image id="back-btn" key="backuri" onclick="history_back();"
	tooltiptext="&history.back; &history.back.bind;"/>
</menubar>

</overlay>kiosk/content/intl-kiosk.xul0100644000000000000000000000271007437755266015212 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?>

<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<?xml-stylesheet href="chrome://kiosk/skin" type="text/css"?>

<!DOCTYPE window [
<!ENTITY % kioskDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/kiosk.dtd">
%kioskDTD;
<!ENTITY % bindingsDTD SYSTEM "chrome://kiosk/locale/bindings.dtd">
%bindingsDTD;
]>

<window
	
	id="main-window"
	debug="false"
	xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"
	xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"
	windowtype="navigator:browser"
	title= "&window.title;"
	
	onload="new_page('&base.uri;'), window_size();">

<script type="text/javascript" src="./kiosk.js"/>
<!-- <script type="text/javascript" src="./implmnt-specific.js"/> -->

 <vbox id="appcontent" flex="100%">
 <hbox id="tool-bar">
 <box id="nav-bar" flex="100%">
 <menubar id="nav-buttons"/>

 </box>
 

 </hbox>

  <box id="browser1" flex="1">
   <browser type="content-primary" src="&base.uri;" id="content" name="content" flex="1" onclick="Remember_last_page();">
   </browser>
  </box>
 <box id="progress_bar">
 <progressmeter id="progress" class="meter" mode="normal" value="0%"
	 tooltiptext="&progress.meter;">
 </progressmeter>
 <label crop="end" id="progress_text" value="Should be next to the progress meter" flex="2"/>
 </box>
 </vbox>
</window>
kiosk/content/implmnt-specific-reset.js0100644000000000000000000000213007433245737017302 0ustar rootroot// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com **************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 

window.addEventListener("click", timer_reset, true);
timercount = 0;

// **** reset kiosk to initial startup state *********
 function kiosk_reset() {
	site = "http://www.mozilla.org/";
	history_kludge.length = 0;
	LastPageVisited = site;
	clearTimeout(timer);
	
	ed = document.getElementById("content");
 	ed.setAttribute("src", site);
	
	ed_main = document.getElementById("progress_text");
	ed_main.setAttribute("value", "flip-to:"+site);
	
	history_kludge[0] = site;
	
	dump("** history length = " + history_kludge.length + " ***\n");
}

// **** kiosk timer reset 5 min reset********
function timer_reset() {
	dump("***$$$ Timer RESET A *****\n");
	if (timercount >= 1) {
		clearTimeout(timer);
		dump("********* CLEARED Timer " + timer + " ****\n");
	}
	timer = setTimeout("kiosk_reset()", 300000);
	timercount = timer
	dump("***$$$ Timer RESET B " + timercount + " *****\n");
	

}kiosk/skin/0040755000000000000000000000000007430561045011650 5ustar rootrootkiosk/skin/default/0040755000000000000000000000000007443170031013267 5ustar rootrootkiosk/skin/default/kiosk.css0100644000000000000000000000655707443170031015133 0ustar rootroot/* 
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com **************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
*/

@import url(chrome://global/skin/);

#content:link {font: green}

#header-banner {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/generic-header.png");
}
#main-menu { cursor: hand; background-color: skyblue }
#base-sites{ background-color: white; }
#back-btn {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-backc1.png");
}
#back-btn:hover {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-backc2.png");
}
#back-btn:hover:active {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-backc3.png");
}

#flip-btn {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-flipc1.png");
}
#flip-btn:hover {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-flipb2.png");
}
#flip-btn:hover:active {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-flipb3.png");
}

#forward-btn {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-forward1.png");
}
#forward-btn:hover {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-forward2.png");
}
#forward-btn:hover:active {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-forward3.png");
}

#quit-btn {
   list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-quitb1.png");
}
#quit-btn:hover {
   list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-quitb2.png");
}
#quit-btn:hover:active {
   list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-quitb3.png");
}

#go-btn {
	list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-gob1.png");
}
#go-btn:hover {
	list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-gob2.png");
}
#go-btn:hover:active {
	list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-gob3.png");
}

#print-btn {
	list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/printB.png");
}
#print-btn:hover {
	list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/print-hov.png");
}
#print-btn:hover:active {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/print-press.png");
}


#progress{background-color: #aaffff;}
#progress:PROGRESSMETER-STRIPE{background-color: yellow}

#throbber {
	list-style-image:
	  url("chrome://kiosk/content/images/view-throb.png");
	border-style: solid;
	width: 100%;
	min-width: 30px;
	max-height: 35px;
	min-height: 35px;
}
#throbber:active {
	list-style-image:
	  url("chrome://kiosk/content/images/view-throb.png");
}
#throbber:hover {
	border-color: blue;
	list-style-image:
	  url("chrome://kiosk/content/images/load-throb-anim.gif");
}


#nav-buttons {
	background-color: black;
	border-style: none;
}

#throbber-bar { 
	background-color: white;
	width: 25px;

}

#tool-bar {
	background-color: black;
	border-style: solid;
	border-color: white;
}

#url-bar {
	border-style: solid; 
	height: 30px;
}

menupopup.baseMenu {
	behavior:
	url("chrome://kiosk/content/navbarOVERLAY.xul#baseMenu");
	border-style: solid;
	border-width: 5px;
	background-color: yellow;
}

#test1 {
	background-color: red;
}

.throbtestA {
	list-style-image:
	  url("chrome://kiosk/content/images/load-throb-anim.gif");
}

.throbtestB {
	list-style-image:
	  url("chrome://kiosk/content/images/load-throb-anim.gif");
}

#browser1 {
	height: 100%;
	width: 100%;
}kiosk/skin/default/contents.rdf0100644000000000000000000000141307426061675015633 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?> 

<RDF:RDF xmlns:RDF="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
     xmlns:chrome="http://www.mozilla.org/rdf/chrome#"> 

  <RDF:Seq about="urn:mozilla:skin:root"> 
   <RDF:li resource="urn:mozilla:skin:kiosk/1.0" /> 
  </RDF:Seq> 

  <RDF:Description about="urn:mozilla:skin:kiosk/1.0" 
     chrome:displayName="Kiosk Style Browser" 
     chrome:author="Jim Massey"
	 chrome:description="Kiosk Style skin. No Frills just browsing OK"
     chrome:name="kiosk/1.0"
	 chrome:image="kiosk-shotA.jpeg">

   <chrome:packages> 
    <RDF:Seq about="urn:mozilla:skin:kiosk/1.0:packages"> 
     <RDF:li resource="urn:mozilla:skin:kiosk/1.0:kiosk" /> 
    </RDF:Seq> 
   </chrome:packages> 

  </RDF:Description> 
 </RDF:RDF> kiosk/skin/default/intl-kiosk.css0100644000000000000000000000647507441711110016073 0ustar rootroot/* 
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com **************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
*/

@import url(chrome://global/skin/);

#content:link {font: green}

#main-menu { cursor: hand; background-color: skyblue }
#base-sites{ background-color: white; }
#back-btn {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/intl-skin/images/back.gif");
}
#back-btn:hover {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/intl-skin/images/back-hov.gif");
}
#back-btn:hover:active {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/intl-skin/images/back-act.gif");
}

#flip-btn {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/intl-skin/images/reload.gif");
}
#flip-btn:hover {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/intl-skin/images/reload-hov.gif");
}
#flip-btn:hover:active {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/intl-skin/images/reload-act.gif");
}

#forward-btn {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/intl-skin/images/forward.gif");
}
#forward-btn:hover {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/intl-skin/images/forward-hov.gif");
}
#forward-btn:hover:active {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/intl-skin/images/forward-act.gif");
}

#quit-btn {
   list-style-image: url("chrome://kiosk/content/intl-skin/images/stop.gif");
}
#quit-btn:hover {
   list-style-image: url("chrome://kiosk/content/intl-skin/images/stop-hov.gif");
}
#quit-btn:hover:active {
   list-style-image: url("chrome://kiosk/content/intl-skin/images/stop-act.gif");
}

#go-btn {
	list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-gob1.png");
}
#go-btn:hover {
	list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-gob2.png");
}
#go-btn:hover:active {
	list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-gob3.png");
}

#print-btn {
	list-style-image: url("chrome://kiosk/content/intl-skin/images/print.gif");
}
#print-btn:hover {
	list-style-image: url("chrome://kiosk/content/intl-skin/images/print-hov.gif");
}
#print-btn:hover:active {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/intl-skin/images/print-act.gif");
}


#progress{background-color: #aaffff;}
#progress:PROGRESSMETER-STRIPE{background-color: yellow}

#throbber {
	list-style-image:
	  url("chrome://kiosk/content/images/view-throb.png");
	border-style: solid;
	width: 100%;
	min-width: 30px;
	max-height: 35px;
	min-height: 35px;
}
#throbber:active {
	list-style-image:
	  url("chrome://kiosk/content/images/view-throb.png");
}
#throbber:hover {
	border-color: blue;
	list-style-image:
	  url("chrome://kiosk/content/images/load-throb-anim.gif");
}


#nav-buttons {
	background-color: black;
	border-style: none;
}

#throbber-bar { 
	background-color: white;
	width: 25px;

}

#tool-bar {
	background-color: black;
	border-style: solid;
	border-color: white;
}

#url-bar {
	border-style: solid; 
	height: 30px;
}

menupopup.baseMenu {
	behavior:
	url("chrome://kiosk/content/navbarOVERLAY.xul#baseMenu");
	border-style: solid;
	border-width: 5px;
	background-color: yellow;
}

#test1 {
	background-color: red;
}

.throbtestA {
	list-style-image:
	  url("chrome://kiosk/content/images/load-throb-anim.gif");
}

.throbtestB {
	list-style-image:
	  url("chrome://kiosk/content/images/load-throb-anim.gif");
}kiosk/skin/default/kiosk.css.bak20100644000000000000000000001055307426061675015756 0ustar rootroot/*
 * The contents of this file are subject to the Netscape Public
 * License Version 1.1 (the "License"); you may not use this file
 * except in compliance with the License. You may obtain a copy of
 * the License at http://www.mozilla.org/NPL/
 *
 * Software distributed under the License is distributed on an "AS
 * IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or
 * implied. See the License for the specific language governing
 * rights and limitations under the License.
 *
 * The Original Code is mozilla.org code.
 *
 * The Initial Developer of the Original Code is Netscape
 * Communications Corporation. Portions created by Netscape are
 * Copyright (C) 1998 Netscape Communications Corporation. All
 * Rights Reserved.
 *
 * Contributor(s): 
 */

@namespace url(http://www.w3.org/1999/xhtml); /* set default namespace to HTML */

/* Quirk: input images have a blue border (b=28010) */ 

/* default border */
input[type=image] {
 border: 2px solid blue;
}

/* border when focused -- only change style to dotted */
input[type=image]:focused {
 border-style: dotted;
}

/* border when focused -- only change color to gray */
input[type=image][disabled] {
 border-color: GrayText;
}


/* Quirk: make orphaned LIs have inside bullet (b=1049) */

/* force inside position for orphaned lis */
li {
 list-style-position: inside; 
}

/* restore outside position for lists inside LIs */
li ul, li ol, li dir, li menu { 
 list-style-position: outside; 
}

/* undo previous two rules for properly nested lists */
 ul ul,  ul ol,  ul dir,  ul menu,  ul li,
 ol ul,  ol ol,  ol dir,  ol menu,  ol li,
 dir ul, dir ol, dir dir, dir menu, dir li,
menu ul, menu ol, menu dir, menu menu, menu li {
 list-style-position: inherit;
}


/* Quirk: ensure that we get proper padding if the very first 
 * node in an LI is another UL or OL. This is an ugly way to
 * fix the problem, because it extends the LI up into what
 * would otherwise appear to be the ULs space. (b=38832) */
/* Note: this fix will fail once we implement marker box 
 * alignment correctly. */
li > ul:first-node,
li > ol:first-node {
 padding-top: 1em;
}


/* Quirk: collapse top margin of BODY and TD and bottom margin of TD */

body > :first-node, td > :first-node {
 margin-top: 0;
}

td > :last-node {
 margin-bottom: 0;
}


/* Quirk: support the ways of making PRE have wrapping */
pre[wrap], pre[cols], pre[width] {
 white-space: -moz-pre-wrap;
}


/* Quirk: text input has fixed look in compat mode (b=25580) */
input[type="text"] {
 border: 2px inset ! important;
 padding: 1px 0 0 0;
} 


/* Quirk: text inputs and textareas have special font (b=44656) */
/* dealt with at the code level */


/* Quirk: special margins for radio buttons */
input[type="radio"] {
 margin: 2px 5px 4px 3px;
 vertical-align: bottom;
}


/* Quirk: special margins for check boxes */
input[type="checkbox"] {
 margin: 3px 4px 3px 3px;
 vertical-align: bottom;
}


button, 
input[type="reset"],
input[type="button"],
input[type="submit"] { 
 vertical-align: bottom;
}

/* Quirk: special top and bottom margins for inputs in tables */

td select[size] {
 margin-top: 0px;
 margin-bottom: 1px;
}

td select, td select[size="1"] {
 margin-top: 2px;
 margin-bottom: 2px;
}

td input[type="text"], input[type="password"] {
 margin-top: 1px;
 margin-bottom: 1px;
}

td input[type="checkbox"],
td input[type="radio"] {
 margin-bottom: 1px;
}

td textarea {
 margin-top: 1px;
 margin-bottom: 2px;
}

/* Quirk: HRs avoid floats (b=18754) */

hr {
 display: inline;
 -moz-box-sizing: border-box;
}

hr:before {
 white-space: pre;
 content: "\A";
}

hr:after {
 white-space: pre;
 content: "\A";
}

/* Quirk: DD not in DL has text-indent instead of margin (b=5119) */

:not(dl) > dd {
 display: inline;
 margin: 0;
}

:not(dl) > dd:before {
 display: inline;
 white-space: pre;
 font-size: 1px;
 line-height: 0;
 content: "\A ";
 margin-right: 40px;
}

/* Quirk: MAP acts like an inline, not a block */
map {
 display: inline;
}

/* Quirk: Make floated images have a margin (b=58899) */
img[align=left] {
 margin-right: 3px;
}

img[align=right] {
 margin-left: 3px;
}

/* Quirk: Make sure that the residual style tags' size info. 
 * does not take precedence over heading tags' size. (b=77352)
 * Note: This special attribute is set only for a residual 
 * style tag within a heading tag.
 */
*[_moz-rs-heading] { 
 font-size: inherit !important; 
}


kiosk/skin/default/kiosk-shotA.jpeg0100644000000000000000000003065507426061675016356 0ustar rootrootJFIFHHCreated with The GIMPC		

 $.' ",#(7),01444'9=82<.342C			

2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222d"Z		
	!1QA"RSUaq#25V34BETst$%6Cbr7d&c;!1AQR2q"a#S34BCbr?iO	[Hqjm:bJ\a]+.f\CU?|vbJ;OiHqnHsOPf&%Oœ(kt-eTm($K"$)ek
 ^+ܴy)Ifͅ+B.tV4kYA"qE%8򬴑b(٢9ׄey)KX|#=gG6DTnL!,30N9>m!
*YpEʬcRnI”fʚZJT'RRT\2Z^PKέ-r$QTbNIkw2>/b?8QuU3Cm&ߖԶ{!Ҭ9…%j@XuĶQegN`Ѭe^a\zJTzH52KҮBʜBI)c	&j2qJB'ʖf@\VR4i{+i,8*<7h)!fmqr|׋p
˩J*-T{כJÒ`okbHp.RPT}IHȦIs	ؕ]b4ԋ
}72P<>h5ƹhS.1Q(aX*
3eK)POh;"K)lH][ sI<XZ{*pVQ$*i3FB7rdS=;}Pߑ#RĊfQȧd'#9m%J@6Qa-I-Ì&fo} {ѡJ9"&Ԙ
,8A
#)U܍m	$k	[nju	|4IXJT@sC:mGOj)-o|y̯dT}I@<\%̑6Ӹ<f\"v
`(od~Pg7|»NJJ+T<o/oK|-zfc+gUbNGpmOosS{f$>a^0))YBl3*ڨl׌bCotQٌi;Gf%xt3UH=e^4[unЎ.~<~f1"QFo%^<qXw*qSbRz.?Gz-`S1iI2gQFS3b]CjfӋ#)
p>"8]Gʏ}
`C}'|zʽg*quOC}
:nQى^#wgng+PdـNyI}'v3<Fz½;l5I}
yI;1+Olg+OlggQv`;1)Olgg=
.8d0f>~o|D8hg})E}
1-Nog;ϳ
'OEc<EK^88|½,%Q*'1LT9O}
bSY
q!tK=a^(>~=7ك1).,{88g
^P0o(oBYWgñBދ}?z
bSY*pq=e^%
/11P|^ى>#gď,{8,PxMGOt[j>R{f$g?3Ua(Q&R{fS1%ij=e^Ec=a^%ڋnո9ҤOLLN	)n)NЊ3XQiۙS*k4YԚY)'6E QutVJ[H+UA-MS*MK:@ᄄ'u*.B8):W?/SL\tP{9.uBS]5<b:أ[i9`1ZڹgAɩ;Z.Q9cT0,Y9e(j7(%?Dg+iHq)QPU!؎)nO9R5SW~#rKUsDy*Ȏ9ʎDjڅ7.6Mn Ń5#g%<ǽR@uJJkʉ:qTs۰k~*ӗ-U/Z\:P`%($hUo4{FUS8"27A4GLKzK*[㍴	RjJlR@ (J*HlҰ-9	<uQ%JvEJD>hwOokߝ+RKiHEr.\
M7]Fl}ӣ\vp?JҦspG16IZA%DPH%y;1(]!RM{K+2A'1\8W).6ϼeY/*5/8S	6R\c]J\:f{yYR&.`sS뜘Md<k3INbb,z6Τk#P3fJm:E/GRa.iX=~_3;0RŢZ
	jMM՚uj+6RF9[(]ZE^նg=uܦBh([C<v`*94O76ˎ.[|2m5FKS=ҰEhv7*Y_RqϒŎr}p6U!<.Uz$R`焔FNKiRr mjiue8_|CA"4
Xm}l#~Ƴ3ak\HN]m̛m}J(wyYEhԢBВ.@c+h)
[R֒Ι)^2de٧EyO4DXp,+&im&9RK%	JFS_G4u0䧴ո欸{<"f8f&D.RW|B%
~Ř^E2
ҝVZR*딝̐
qBZy1m{0c*}U9@q邐VVT.f*N4Q֬!Cdlʒr)
Jr[GI}kV
`$o-g39`[Δ<oPUn[:%aZ|C+#bn`c1
1F߈%K弢ͷrwUA
6ZGܬkLJEoQ6FFh|u'T%?6GeS<w" $ @A!A	" B " B " B Gn({݇'^x&-Inl{--l@l_dѷEwuO@hR
4:H7y	ݵ ^
:ž'U{TQ֏fyhaOLQtlwm{(Gv׼{0
N^0k!e'&VBoj4J}p>m-l[\nSnwx{8Mׇ"7OiUݿSuL6UTUON;Vz#hDU^i,-`Ԭۡ{WEUql(6ƉɫM<)1-02B
 $`n'C-*\'%5'e/5y)&$"LJ4?OlIjizc#65ro4G_M#lx%AҰb-]s6yzԘ%,ԉ[gWN>y>0+`XR&plt7Vnt䈢*8ĎmlMvlLq'p/oxvfzD'
ƌx2Π
!Ҥ
%#8b^nuIK2Rd_A^ѡT%/T8,(DaKmMeJ}"4ԷoJjba*΃#BS~]0[Lm%լVNStڼqړz/)>^-shA7`]bZ;3FMho?$D-p	fSq'<T%}Jcu\m6,[^v,{KVS<qgۦ0˴И?ۻ:VQ找+~+S"ؖK%[i%BAvElZ,)kɤu؃ɤu؊RryJR :X7CWId[I.,PVC=ip#>WM#EnUÓre08eBt^ÛbG4i9*Qy
t[l)tɎ;2:Cv|G\==G\=ijXoi2.:fLY:<RPHI[EiI8IFJFF.x/ߓH뇱ߓH뇱UieQ%FfZRO{ZUΈE+^0+tO}DI;M=P)љb뛬MZi9Ө1:eTH
M0K::"=9Z>7ﳝo7W#
PHVm3d%ֈR.AcP>ʈ="\+\E)^Re$@Nm=M]h!?@S*o;1V34	i@)Iu#b*
v=u\}'~I+w䚺ҽAw^cȊu<\;1V_E;w䚺ҽ~Iu<^;1wbJ:*d*ͫhJS!B'RY3GƯt3&b!{?'?NM-ԭi[!eb
cKQ4&Vae8l];}|G\=ϺI뇱	V[!Օi7/t<UOB]^UzvEJۈ)`gas)뇱)뇱-* iY{zA{zG/;=
(/l(:y[@;0[Hjz7֏fdq-4XL=X`2ئvZ=;=&¦ixM'gԦvZ=;=&¦6:i;>5=&ݩ!7֏f1
N:&__DJb:Ԥٙe.N/5}d*\.iPӖmIBʓ޻6Ȓ7Iz)eRP iH6НSY*T-Oh#H?S_O|Fi5\T	VYL.-h潸!{iDTmy"vrׅr2䫩	6BR:Ѥ㑊5'SyYB&APmֲ|xzC[$t&jsI]yY@ f>RJ44S(RH^i闁*i%
6o0pP)J,UVJ;
2kXh!I{JJ=!82>Meb4F{ЩEzĥ-ݮ:ӮT	h(#a<?Xf)KZ+
.6u
I&siܓE&IƤ:]%ZwzB,P?H0cL\ѥHreȋc!hFָ;>p&79XCd'i7clNNRbPLn	MӧӦU7H4'AU_8Gtp~
/8VpnzBp,Τd:7/i[@k9^BVI.4IJJPS{I6׮;xJrB:*fp!)aq}:<њ-S9%p6꧹[?q,,HVV:v&/0eeBDU0\NvePɲn@ӣ"!54*ltk]CO%pm ֊z[H/ˋoWytUMIDPTp/!3,9VҙZrX"˰Ϋ+mJ0M0HPZRMI#m)N<o`#2@2RTGFQM.BmDn/1Du@6:h1RrMs	ͫ0`"ÀZWV48jbpIUcsijo6RV!	!ZԊ9)q@e&aCRRCs w)#e]fGL|:R|RV4(z|#Nh6?:~e0Wn!vn7pJ՘}U-5]O?4SwAW?v6ȥg
SṈTϹ=-#(ƛ-(ܞLt wy'XS[쮛|sP~3\گ7E[':S'^B[|sP~b{J?ekc]Lʊ6ES;p6\{Y?$O/Ji[Oa0慾5gqfk2\>DZɯqXkSm'ϡaҎ@*% KjrRrvqwZ$|`0Nj˥*kQF%re&V xuKnjDz1Yèx$q\^5CrF{d]u-ԗ2*h$]	%WFs-аE7)4FdSʼh҄>x1u
qVEnJ.b]{af%圑IZB21 mq~MNR~dZ cy߂5MJFmZs1SONVA~ӎ&n`8ʝk15~U8N>8Rܕml#H1枛[)VnܓN{r^>jrN):r%γ0A$oUsutԤjYKINe'hYaX=>wm[MRb[zLm8,;'YѶ2^Sϟ.[]֨\$
18gyOzJ{P}ֈqK&IHRw'J2	zM	yɦ4.NcUՏwsx}޽U!~.<W=K9/1i'2iS%BI"9h6ְX{x5p=?)uh+e)Unm]v3Ot70I b<9QQ:5\āAiii~Biql/Sj@$<p(Y/M[rrBG@+|gbymԦ^H*(xZuc4ԑ˼+}&p7
j_0~	BNU#)ipQ4?JHzQZ|siMG<UnKDŏ+'5Emj<l
'Af]A!A4R
3&?L*7I?(PפCL
~/$;Gʾp<nNjWDNJ!J)*~NjW7?DS#!"BBlkp![dq4?&&Ԛ4wJUc\HpTf3N^8
Q#0
fZeߔi ){5L	w8ߓ!W|5Kaַԫ?t4fvj
#|)-:|5QNR1VyU
*)J-4Q`XPoxkB=KmܔS[or(_2$
gKB6!&X+sx*maFSm娔'^FEW)i9f	|Ve+Ujf:BRT9poA5_8Gw8ji~p/8RlEYFO)t
x2	6ѣDVFuJ.Z33V^ŤdHaaꍒ-xou/\bz5ʗ6Q{6Sqͦ3C)әLoE((ʫiGUrS{Ҥ)$e70"_g_rZHRKHMcϨ H6YhqNj~+c\Ss^4Xq%u߭$Xs~]&)ДrnSaԹO%
`#ჹ6tp]N:u2(i<ڷ*cz.ٛLR{76)'CqTW)SEme=!A+edoWˢ滩fYz[9mm5:$M[{l̾qLUJ(.bH,NSn{DlR9eY(m(QtZ^nc@4TH&Ò%YL0z%'T@+I B4Xq- !Oؘiz;3.oa.\'\Z7b7d$i.<R0%u\Xr}Ur'wLMh$jNQE~^7"JȲҡtl"=7RC؝7N[ hݴ1}0ձ
Fګ"sNRZA%('@ӲUPs|anHNBG?ED7}6MYx'eoNn}f)}pVK-^%+0|cNu8s2ҩQ#Ra’EҴ6Zu/tj`Ŕh[jԨSglU􏉒
pynK
KקehYFiyCVrOcr'CGؘG@!u2oyd(ŭJTW:TK;wFiǙ֩)kU@N
zFb:׶jHj1=dUK?+4nZFqtwfq_	F/}:mXqn}HKEzĭ>0TRTl=I<윥2
s }ᄊHl[߾]afljâl[t{|'6y([hqü-0]
rܦ0P-mKv1/^gZpNVeX/˷;a!WHdGSF^.ۡăAkD
ϓ~q(k׍%@BcM37(,m䛨<YcOP6Q/}(ЬJêeI؅|SRR晚i.P
Ͳ*,JEpbJng+3`%)Ej
f:GQM4/IuW K-B2B|0.NU:+:.]	VA1@.y"{Rg\
G)dzH
?.jظVk3)v`92>/ z4GlP'[˴̞Ymz鉙uIN$KX9@$֤joTm'JMAQ\R%&Q`U_TXO5'<g?X,8..K;ڂlPU4#m)e([.F4bF\[}5JE`
8bm'6[!nR-ilO^ܔ,k)4RkN4BiFBX&97;i??"c§tN}Rvf_hP=A|yjX9FЦA*X@rZSVTƸuVhƁ`WyJB|K^AZkֈkA<fZ-sĵDxhxG@e*y\-z!+%Z!3Q#JBW<K^AZkֈkAtR׭rZB񚎃F2<xhiϫ7D7IjϚVXX#{o/7PEUtLJF/"_׈;o/<*#GԤgrM%p~&C=2?txLJF0"_8@:f;`#LhNi1KeGi072P)eFhj7#GC{ܤ#1	M;ۥ:huA~/ʑѱXgq+K&
qV8²bS2du#D8*Iёl~)ܿx^#=7PC|&#;o/7pAWA`R3~&Aܿx^!Ut<&#%I>b$O|:PC#LhG$cVL3 cRSF'ڤHQSrZE)G[+r)Mɰ(uƚ9C-2B Cf6&&/uR4a[bե6f"hj7#Y&}*I3_mFBRG~=A摽1_w1!Ie!EUd~xLJIs\Tr%
ȹN`Ǯhj7#GAԤorM%pIAAAxGdIvUĩ1ZBElyGj661'ؠvRL`V'dIvY$dJ[|-'`?8FS$3C6e$\XMj?<3]P]n_`sCmvi;l"3۠sOo"E] 9b~%Xi{$6U$tG=>!Qp3bu"%w6čMbh
$RJ\GRzB=*IHAq$+/}boqͣ$!Z7VR0,a;4XA
DTn/$}6ڃaea@h
bn#j]eB.nӯ*A~V8ObeɽuZ5/@~ڿD78+k^؄nrFWǙFTTT	A)ym%UAHJ}N%*c#@K+Vg8e)Y|X3&}:">m9'@`6^m"^X,Ғ#])$I1
С2{
zWtȘ-0+
'h1/8ҐvG@t+=Н{,b03c8 W4dk7h3c8%)W2	k9rRޜlwlv59)LNJS6;ӂ6X;A{elw3c8 edVy)LNJS6;ӂ6X;A{ec͎<lwlv5%)y)LN `k9rRޜlwlv5%)y)LN `k9rRޜc͎
F^Y3c89)LN `k9rRޜc͎
F^Y3c89)LN `k9JS6;ӌRޜA2s(3c89)LN `k9JS6;ӌRޜA2s+lw%), |2JfzqJS6;ӂ6X;A{eg͎3c8 edQJfzprRޜA2s(3c89)LN `k9JS6;ӌRޜA2s(3c89)LN `k9JS6;Ӄ.ds(RӌNӂbH/qe8^PﹾJfzpA4[2KsYN6A߁xb(;}oO
d3IkgzprRޜDM4= 'c9)L]y'LN 2	k9rR}N
S'+C١d3sT^-41ZaSI>ߴ D|rkiosk/skin/default/.xvpics/0040755000000000000000000000000007432516616014674 5ustar rootrootkiosk/skin/default/.xvpics/kiosk-shotA.jpeg0100644000000000000000000000236507426061675017745 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:509x100 RGB (12717 bytes)
#END_OF_COMMENTS
80 15 255
׺ֺֺڷڷֺ׺۶۶ڷڶ׺׺ڷڷֺڶ۶ڷڷڷֺ׺ijm۱rnmj۶׶ֶֻՙյ۵ֶڶ׶׺ڶڷ׶׺۶׶ۺۺڷvuްyuۺ֖۰puVuuUvUqqyVtqmpVutqIֺ׶ַHdHHEhD(HImHH$HEi(DH$ז֗ڶ׶ַֻֻa```  $D! $@$@$$D$D%D$ d@D!hDhDHdH @$@$A@``im``@$dĉhH %$DDHDDhd `im@d$EĩЬhhh$ D( E $@H DlId ňDDhhDI MdHH $D E$dҲղͭ`@HDH $ d@$DD $d$ H$AD $$ ` dHHh DDEihH ȩ DE$ Dɨd $` $!HD dd%$d DDd (E  $ 騩d@```D! @D @hid $ deh `՗kiosk/skin/default/.xvpics/kioskshotA.gif0100644000000000000000000000236507426061675017510 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:509x100 RGB (12717 bytes)
#END_OF_COMMENTS
80 15 255
׺ֺֺڷڷֺ׺۶۶ڷڶ׺׺ڷڷֺڶ۶ڷڷڷֺ׺ijm۱rnmj۶׶ֶֻՙյ۵ֶڶ׶׺ڶڷ׶׺۶׶ۺۺڷvuްyuۺ֖۰puVuuUvUqqyVtqmpVutqIֺ׶ַHdHHEhD(HImHH$HEi(DH$ז֗ڶ׶ַֻֻa```  $D! $@$@$$D$D%D$ d@D!hDhDHdH @$@$A@``im``@$dĉhH %$DDHDDhd `im@d$EĩЬhhh$ D( E $@H DlId ňDDhhDI MdHH $D E$dҲղͭ`@HDH $ d@$DD $d$ H$AD $$ ` dHHh DDEihH ȩ DE$ Dɨd $` $!HD dd%$d DDd (E  $ 騩d@```D! @D @hid $ deh `՗kiosk/skin/default/.xvpics/kioskshotA.png0100644000000000000000000000224507432516616017521 0ustar rootrootP7 332
#IMGINFO:704x126 RGB (46384 bytes)
#END_OF_COMMENTS
80 14 255
mmMIqimmIriַ֖֖hmmqqrrrmrrrrnqnmqnmmnmrnqqnmnrrmnqnmnmqmiNHnHjLjMmImmjиԴԔԴԴش۶ۻ۶ۻ׺ۻڷ-..
.-)
Q2ۖmߒiې:zUZuuY[tHՐ?p_uZYvDU?u:ltvY;hۺ۷ڻ۷ڻֻڻ۶-NVRRwzwM۶lltRpNHlhlllhlHIhl׻ڻڻڻڻڷۺ)```````````````````d@$`` EȩD DD`$``h eȩhDH$ $a```h԰ ɨDl (`ҲҲ`Ѳh$dD$D!I`Ҁ `h @H$hhi``HD$hA$ `e`` $`̨ikiosk/skin/default/kioskshotA.gif0100644000000000000000000003065507426061675016121 0ustar rootrootJFIFHHCreated with The GIMPC		

 $.' ",#(7),01444'9=82<.342C			

2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222d"Z		
	!1QA"RSUaq#25V34BETst$%6Cbr7d&c;!1AQR2q"a#S34BCbr?iO	[Hqjm:bJ\a]+.f\CU?|vbJ;OiHqnHsOPf&%Oœ(kt-eTm($K"$)ek
 ^+ܴy)Ifͅ+B.tV4kYA"qE%8򬴑b(٢9ׄey)KX|#=gG6DTnL!,30N9>m!
*YpEʬcRnI”fʚZJT'RRT\2Z^PKέ-r$QTbNIkw2>/b?8QuU3Cm&ߖԶ{!Ҭ9…%j@XuĶQegN`Ѭe^a\zJTzH52KҮBʜBI)c	&j2qJB'ʖf@\VR4i{+i,8*<7h)!fmqr|׋p
˩J*-T{כJÒ`okbHp.RPT}IHȦIs	ؕ]b4ԋ
}72P<>h5ƹhS.1Q(aX*
3eK)POh;"K)lH][ sI<XZ{*pVQ$*i3FB7rdS=;}Pߑ#RĊfQȧd'#9m%J@6Qa-I-Ì&fo} {ѡJ9"&Ԙ
,8A
#)U܍m	$k	[nju	|4IXJT@sC:mGOj)-o|y̯dT}I@<\%̑6Ӹ<f\"v
`(od~Pg7|»NJJ+T<o/oK|-zfc+gUbNGpmOosS{f$>a^0))YBl3*ڨl׌bCotQٌi;Gf%xt3UH=e^4[unЎ.~<~f1"QFo%^<qXw*qSbRz.?Gz-`S1iI2gQFS3b]CjfӋ#)
p>"8]Gʏ}
`C}'|zʽg*quOC}
:nQى^#wgng+PdـNyI}'v3<Fz½;l5I}
yI;1+Olg+OlggQv`;1)Olgg=
.8d0f>~o|D8hg})E}
1-Nog;ϳ
'OEc<EK^88|½,%Q*'1LT9O}
bSY
q!tK=a^(>~=7ك1).,{88g
^P0o(oBYWgñBދ}?z
bSY*pq=e^%
/11P|^ى>#gď,{8,PxMGOt[j>R{f$g?3Ua(Q&R{fS1%ij=e^Ec=a^%ڋnո9ҤOLLN	)n)NЊ3XQiۙS*k4YԚY)'6E QutVJ[H+UA-MS*MK:@ᄄ'u*.B8):W?/SL\tP{9.uBS]5<b:أ[i9`1ZڹgAɩ;Z.Q9cT0,Y9e(j7(%?Dg+iHq)QPU!؎)nO9R5SW~#rKUsDy*Ȏ9ʎDjڅ7.6Mn Ń5#g%<ǽR@uJJkʉ:qTs۰k~*ӗ-U/Z\:P`%($hUo4{FUS8"27A4GLKzK*[㍴	RjJlR@ (J*HlҰ-9	<uQ%JvEJD>hwOokߝ+RKiHEr.\
M7]Fl}ӣ\vp?JҦspG16IZA%DPH%y;1(]!RM{K+2A'1\8W).6ϼeY/*5/8S	6R\c]J\:f{yYR&.`sS뜘Md<k3INbb,z6Τk#P3fJm:E/GRa.iX=~_3;0RŢZ
	jMM՚uj+6RF9[(]ZE^նg=uܦBh([C<v`*94O76ˎ.[|2m5FKS=ҰEhv7*Y_RqϒŎr}p6U!<.Uz$R`焔FNKiRr mjiue8_|CA"4
Xm}l#~Ƴ3ak\HN]m̛m}J(wyYEhԢBВ.@c+h)
[R֒Ι)^2de٧EyO4DXp,+&im&9RK%	JFS_G4u0䧴ո欸{<"f8f&D.RW|B%
~Ř^E2
ҝVZR*딝̐
qBZy1m{0c*}U9@q邐VVT.f*N4Q֬!Cdlʒr)
Jr[GI}kV
`$o-g39`[Δ<oPUn[:%aZ|C+#bn`c1
1F߈%K弢ͷrwUA
6ZGܬkLJEoQ6FFh|u'T%?6GeS<w" $ @A!A	" B " B " B Gn({݇'^x&-Inl{--l@l_dѷEwuO@hR
4:H7y	ݵ ^
:ž'U{TQ֏fyhaOLQtlwm{(Gv׼{0
N^0k!e'&VBoj4J}p>m-l[\nSnwx{8Mׇ"7OiUݿSuL6UTUON;Vz#hDU^i,-`Ԭۡ{WEUql(6ƉɫM<)1-02B
 $`n'C-*\'%5'e/5y)&$"LJ4?OlIjizc#65ro4G_M#lx%AҰb-]s6yzԘ%,ԉ[gWN>y>0+`XR&plt7Vnt䈢*8ĎmlMvlLq'p/oxvfzD'
ƌx2Π
!Ҥ
%#8b^nuIK2Rd_A^ѡT%/T8,(DaKmMeJ}"4ԷoJjba*΃#BS~]0[Lm%լVNStڼqړz/)>^-shA7`]bZ;3FMho?$D-p	fSq'<T%}Jcu\m6,[^v,{KVS<qgۦ0˴И?ۻ:VQ找+~+S"ؖK%[i%BAvElZ,)kɤu؃ɤu؊RryJR :X7CWId[I.,PVC=ip#>WM#EnUÓre08eBt^ÛbG4i9*Qy
t[l)tɎ;2:Cv|G\==G\=ijXoi2.:fLY:<RPHI[EiI8IFJFF.x/ߓH뇱ߓH뇱UieQ%FfZRO{ZUΈE+^0+tO}DI;M=P)љb뛬MZi9Ө1:eTH
M0K::"=9Z>7ﳝo7W#
PHVm3d%ֈR.AcP>ʈ="\+\E)^Re$@Nm=M]h!?@S*o;1V34	i@)Iu#b*
v=u\}'~I+w䚺ҽAw^cȊu<\;1V_E;w䚺ҽ~Iu<^;1wbJ:*d*ͫhJS!B'RY3GƯt3&b!{?'?NM-ԭi[!eb
cKQ4&Vae8l];}|G\=ϺI뇱	V[!Օi7/t<UOB]^UzvEJۈ)`gas)뇱)뇱-* iY{zA{zG/;=
(/l(:y[@;0[Hjz7֏fdq-4XL=X`2ئvZ=;=&¦ixM'gԦvZ=;=&¦6:i;>5=&ݩ!7֏f1
N:&__DJb:Ԥٙe.N/5}d*\.iPӖmIBʓ޻6Ȓ7Iz)eRP iH6НSY*T-Oh#H?S_O|Fi5\T	VYL.-h潸!{iDTmy"vrׅr2䫩	6BR:Ѥ㑊5'SyYB&APmֲ|xzC[$t&jsI]yY@ f>RJ44S(RH^i闁*i%
6o0pP)J,UVJ;
2kXh!I{JJ=!82>Meb4F{ЩEzĥ-ݮ:ӮT	h(#a<?Xf)KZ+
.6u
I&siܓE&IƤ:]%ZwzB,P?H0cL\ѥHreȋc!hFָ;>p&79XCd'i7clNNRbPLn	MӧӦU7H4'AU_8Gtp~
/8VpnzBp,Τd:7/i[@k9^BVI.4IJJPS{I6׮;xJrB:*fp!)aq}:<њ-S9%p6꧹[?q,,HVV:v&/0eeBDU0\NvePɲn@ӣ"!54*ltk]CO%pm ֊z[H/ˋoWytUMIDPTp/!3,9VҙZrX"˰Ϋ+mJ0M0HPZRMI#m)N<o`#2@2RTGFQM.BmDn/1Du@6:h1RrMs	ͫ0`"ÀZWV48jbpIUcsijo6RV!	!ZԊ9)q@e&aCRRCs w)#e]fGL|:R|RV4(z|#Nh6?:~e0Wn!vn7pJ՘}U-5]O?4SwAW?v6ȥg
SṈTϹ=-#(ƛ-(ܞLt wy'XS[쮛|sP~3\گ7E[':S'^B[|sP~b{J?ekc]Lʊ6ES;p6\{Y?$O/Ji[Oa0慾5gqfk2\>DZɯqXkSm'ϡaҎ@*% KjrRrvqwZ$|`0Nj˥*kQF%re&V xuKnjDz1Yèx$q\^5CrF{d]u-ԗ2*h$]	%WFs-аE7)4FdSʼh҄>x1u
qVEnJ.b]{af%圑IZB21 mq~MNR~dZ cy߂5MJFmZs1SONVA~ӎ&n`8ʝk15~U8N>8Rܕml#H1枛[)VnܓN{r^>jrN):r%γ0A$oUsutԤjYKINe'hYaX=>wm[MRb[zLm8,;'YѶ2^Sϟ.[]֨\$
18gyOzJ{P}ֈqK&IHRw'J2	zM	yɦ4.NcUՏwsx}޽U!~.<W=K9/1i'2iS%BI"9h6ְX{x5p=?)uh+e)Unm]v3Ot70I b<9QQ:5\āAiii~Biql/Sj@$<p(Y/M[rrBG@+|gbymԦ^H*(xZuc4ԑ˼+}&p7
j_0~	BNU#)ipQ4?JHzQZ|siMG<UnKDŏ+'5Emj<l
'Af]A!A4R
3&?L*7I?(PפCL
~/$;Gʾp<nNjWDNJ!J)*~NjW7?DS#!"BBlkp![dq4?&&Ԛ4wJUc\HpTf3N^8
Q#0
fZeߔi ){5L	w8ߓ!W|5Kaַԫ?t4fvj
#|)-:|5QNR1VyU
*)J-4Q`XPoxkB=KmܔS[or(_2$
gKB6!&X+sx*maFSm娔'^FEW)i9f	|Ve+Ujf:BRT9poA5_8Gw8ji~p/8RlEYFO)t
x2	6ѣDVFuJ.Z33V^ŤdHaaꍒ-xou/\bz5ʗ6Q{6Sqͦ3C)әLoE((ʫiGUrS{Ҥ)$e70"_g_rZHRKHMcϨ H6YhqNj~+c\Ss^4Xq%u߭$Xs~]&)ДrnSaԹO%
`#ჹ6tp]N:u2(i<ڷ*cz.ٛLR{76)'CqTW)SEme=!A+edoWˢ滩fYz[9mm5:$M[{l̾qLUJ(.bH,NSn{DlR9eY(m(QtZ^nc@4TH&Ò%YL0z%'T@+I B4Xq- !Oؘiz;3.oa.\'\Z7b7d$i.<R0%u\Xr}Ur'wLMh$jNQE~^7"JȲҡtl"=7RC؝7N[ hݴ1}0ձ
Fګ"sNRZA%('@ӲUPs|anHNBG?ED7}6MYx'eoNn}f)}pVK-^%+0|cNu8s2ҩQ#Ra’EҴ6Zu/tj`Ŕh[jԨSglU􏉒
pynK
KקehYFiyCVrOcr'CGؘG@!u2oyd(ŭJTW:TK;wFiǙ֩)kU@N
zFb:׶jHj1=dUK?+4nZFqtwfq_	F/}:mXqn}HKEzĭ>0TRTl=I<윥2
s }ᄊHl[߾]afljâl[t{|'6y([hqü-0]
rܦ0P-mKv1/^gZpNVeX/˷;a!WHdGSF^.ۡăAkD
ϓ~q(k׍%@BcM37(,m䛨<YcOP6Q/}(ЬJêeI؅|SRR晚i.P
Ͳ*,JEpbJng+3`%)Ej
f:GQM4/IuW K-B2B|0.NU:+:.]	VA1@.y"{Rg\
G)dzH
?.jظVk3)v`92>/ z4GlP'[˴̞Ymz鉙uIN$KX9@$֤joTm'JMAQ\R%&Q`U_TXO5'<g?X,8..K;ڂlPU4#m)e([.F4bF\[}5JE`
8bm'6[!nR-ilO^ܔ,k)4RkN4BiFBX&97;i??"c§tN}Rvf_hP=A|yjX9FЦA*X@rZSVTƸuVhƁ`WyJB|K^AZkֈkA<fZ-sĵDxhxG@e*y\-z!+%Z!3Q#JBW<K^AZkֈkAtR׭rZB񚎃F2<xhiϫ7D7IjϚVXX#{o/7PEUtLJF/"_׈;o/<*#GԤgrM%p~&C=2?txLJF0"_8@:f;`#LhNi1KeGi072P)eFhj7#GC{ܤ#1	M;ۥ:huA~/ʑѱXgq+K&
qV8²bS2du#D8*Iёl~)ܿx^#=7PC|&#;o/7pAWA`R3~&Aܿx^!Ut<&#%I>b$O|:PC#LhG$cVL3 cRSF'ڤHQSrZE)G[+r)Mɰ(uƚ9C-2B Cf6&&/uR4a[bե6f"hj7#Y&}*I3_mFBRG~=A摽1_w1!Ie!EUd~xLJIs\Tr%
ȹN`Ǯhj7#GAԤorM%pIAAAxGdIvUĩ1ZBElyGj661'ؠvRL`V'dIvY$dJ[|-'`?8FS$3C6e$\XMj?<3]P]n_`sCmvi;l"3۠sOo"E] 9b~%Xi{$6U$tG=>!Qp3bu"%w6čMbh
$RJ\GRzB=*IHAq$+/}boqͣ$!Z7VR0,a;4XA
DTn/$}6ڃaea@h
bn#j]eB.nӯ*A~V8ObeɽuZ5/@~ڿD78+k^؄nrFWǙFTTT	A)ym%UAHJ}N%*c#@K+Vg8e)Y|X3&}:">m9'@`6^m"^X,Ғ#])$I1
С2{
zWtȘ-0+
'h1/8ҐvG@t+=Н{,b03c8 W4dk7h3c8%)W2	k9rRޜlwlv59)LNJS6;ӂ6X;A{elw3c8 edVy)LNJS6;ӂ6X;A{ec͎<lwlv5%)y)LN `k9rRޜlwlv5%)y)LN `k9rRޜc͎
F^Y3c89)LN `k9rRޜc͎
F^Y3c89)LN `k9JS6;ӌRޜA2s(3c89)LN `k9JS6;ӌRޜA2s+lw%), |2JfzqJS6;ӂ6X;A{eg͎3c8 edQJfzprRޜA2s(3c89)LN `k9JS6;ӌRޜA2s(3c89)LN `k9JS6;Ӄ.ds(RӌNӂbH/qe8^PﹾJfzpA4[2KsYN6A߁xb(;}oO
d3IkgzprRޜDM4= 'c9)L]y'LN 2	k9rR}N
S'+C١d3sT^-41ZaSI>ߴ D|rkiosk/skin/default/kioskshotA.png0100644000000000000000000013246007432516616016132 0ustar rootrootPNG


IHDR~0gAMAabKGD	pHYs~tIME
 IDATx^oW/r' E
"ʠڋhCg6αunKaZz˺vadv4Vzsi*LA@ETJ:.8WrGHG8s=sD|
p8/n-*a@3Qd'bnKf 1-Gɿ|T`(T`vlk4a58x@ࢾ%}Rx*X@Wd,Ę
^_-t(*svPPhЧ3A3s!*1_
~&qiPbq՚\P%@{(ѢfjV1jS\!T27ٌfU	3"%ʎbbƵeDd,e1&*)D0؟17|Q*8~G!cA8؞
&"?4$/28~1OĄpj|la<<-%&6ݸU:bvNxWV1[
¬>`mQx&fI(Ly+r"|v	
C>Qf`F2hqtLk5v0$k}8V2SDn11
[TmxLVk6ŸcvsbSOIm8 ,bPqf'gqaFW!cIcj0qKk7fqg7E>+oc1fʪ0cHJL@`3ԜքiЊn<,9O1g ۰\Ѥ3zvo
03[e}9°c!_0y+'OWAݚ_?ZTMkjtvǩm,9=k&	$r6@ɵ](qƎC'nSI\44eЀғ^FQRލ91qX_I~L0}٠C

n_o=P|wڻGC>xﷴT+oU8w=Z	$P渟3
& "R4M$f)K
i2(_ʵ9O	 QOM 8X$=g2$pev(&1=GgAsk>|ʨ{O_${ì*FA)UiÎ"eC8cik*܌*ᜃdQN>gcj85Vo1fse=zyFWG"J8p_{Gr>T$@R&O6('?))l'Y݂((XMrg<O$7kB@plR4w#H_@g)kHq +ډ:	c2;ލ^{ r4^k>Iѕw'x'|%}ī'\Py?yOƳ`n0"lCRn3=A6r?rva6L6iFfG3ĘUdjgc^s暁1=m&x}hd>]20_SYEωz2r[qthj1Lmꘚن{3|I"9O:*S1(x*y};N\EIt'
O~N%VzV^NT_)o^~g$^ݿ='0ڍKmm*|c;`VԷr=QlbGh}'^?_z^)EUY~)/Un..]d_kQЏ<^īy\b{zTS%y4oxjPUM1梤1&4NYSS)R3lߌGcO3`F1ysY^9s$2CLi{Sc8PFsc"3ZcO1fGlY Noǡ^,=TPz/X)Kٷ緷{=86z(:
82u}D2I3 3wwLްh턴<{l@:W/U?N~8e.>yrO>dOS#Γp.>RxV](cꪃ1+(egsmBjA%}Rf+pp'|PjF(7<R9К?
L;:UZ>J;W%f|5/F85$
O63g6#p1˚wtL0Yg;fU}4RQS^#ð:FG\Sl Ԝ-!aI͆Ri>!
L@܏/+ffw2Ǐv?pݿ=FD,(݉M^]f)9IDkw6k^9l^,S֐dC)=1b?ٹVU50S1xM/m4;e2b҆8O<127)'^=q+[{Jܖ04UQqJTÅɥLic#\"q[3k[ftSU
egfklx\S[{U0lNM;~#9jPl<#GUI6Q+pEb$U![VnȟBf,ejYV܏@lFh7
JAbzq볽aNY*	 h(ff8㌣HJ "ΤYcňeր M`„307C(3F޸&x'e6H7[(7)1H
2æ2!+/]4lOYhW0Qct`Ts#^býazOuƎ0;Kcd<r.}eFI32k^iʗ+PJS@ڏ"qKJ<_ڏ&"oÂ칿>Ekn`%;M@ <e_Fx@dE(%P`kC/PY??ګz'26,JO>QصI(~˭O<;am$,Nq,>3jLڬ1pt-ybcaS
0ˬ\L6n!=cv>xOY91yr{,TZ`=&|~*hkT(VqL3b
3:ec#STKk*݄3|-
~ӷ{^Vϭyl(94ïKTJfiһ5ͯ":W?;w?gpkL
=J`)v"K_sODHҧW~j[꬙MܑW{{Y/pv+f'(72V0c}k/zH36G߭*yr,lN
sERY&1aRWfh*cO^GWP,yHTմZQ0VT#j*0S`\*=Ph*kG}a0T[YsN@Gy92)߾٘S1o/LrL+D3kCD֏{GZX@*c;(%'L~;=HO~e$ ɂ'߁(Z)V#D|io7N%+oޮCzSs_oswÑ+\)/L҉O^D+2O/}p '+'+KTO`L+CqjDBˢ%x⴦TQaQL!7Sah.}ǾK?{3Z~c߫*Xu:4Wv33JjRW>փ`51 "27GlFq\k/^@DW¯n 57|ߋYW;,*Ip0K)Ӿ2K
AP|bO2?xi!\37՜_n͐vDn}^%o}VxT.[Foƣ1聈$qRJ%0L4##c;U&k!4S^8rD7|KP,Yf2_mRn]Iqz?hv>"fE
$35ccF	[`
)`10U#*]EMƼ:?]'Gwc[Q*sv}@OGNdVq,~%	3`';3R)%8qRS9gcF|/O3U>'"vo`yMH2\uʁJ=8p<JJr^Ś>8cTeQeǙYSUq:C C|
T^޲q\+6ï60%YDk<32zfa~{ggL#"}k1f,3C@I84~17"2CiWUR1GriimF/X5k|Ͱ3rU<gc1ت_eb?&%,h=/s`X,RZYRZ	RƯ7>:i0	sH@f%A&UxѤ|&"r.Ff[ET,+48p1;"1!53Wp8メ(vSax}< Z(U*ՊD5q§e~,zjfOn79p`C(v5&L^`Lr%M-ٖK#̫4G,g!?[	Us侼8£,ҸfR$U
HwtϣS'0(=Kor*p}f+V7/p 54#xʸ
Ĉ}f%ͣ	vszbo56&<bD;۫-X%P
xbi!Ha<KIS.Q)4yQa_kiekro8߅:3X#Y(ogȪ0Y}A04\ hXyZ~}@Ygge(
!S7ZHƒPʀ& C`9}0ׄA`)W+fW'*FV8,%ALѝi̪fRA
8vP[P"(0E{2%`iVR̯Z#)92
C&/RJ1l\Jn46?[``Ž4wNEϦE8,ZPz=G\ gBҬ`ܼo'/GH,4
//1׆I~Rb&M\PɨikTh8(/+AOub,iDŽlA<QF@LL,0''*2ؤ0aDd^j"-@C2sYηLWߴ[MRf)TU[qIJ#e]`%2l^]z!	̯|;#[1b~
FRh#s1bX[1H
dH5|`Z8ߵ:D݁ͫX}~^
y(3LG{R<vD<n(-6i2^-.uFb"``mL@@*_̐"&\"EЁH,@A[@J򱙋
 2E`b&0"$E&c]`(G,\C2TY_t3
7p,`iH6>]X{i.m&h%:gZ0*`^9t1gm3a8i-^}pԩ܊"Sy߳ΪP]"X'!},^P'x_b0$s>"P4Hd`Nq,&؍(KY3	5r|T	59 SaKLB+va&MY
Ȧ|T! u%r|,d,,c0|kqd}@$˴n{	̃!T$8^`/T0X^nIYl	H@~$
cٹWT[L6`U^yTH6r]b$84Ӈ
-;Td&g?JğͲڞ`|*R%RF3L(MA. 
zRI!C	N Yya

TQi"G	4QQW>X8ԖSgH;>l+\Գe.vk@6x!fV8\|@i~Y9ƢoC^i]m5
PFatd[m4%?p
	@#ʸQ'
7IyRkcǪ<R(
n׏kv㍏:@NcR똗gI5o\녿0;OA}`hl֭MH
"r|x>Yr4kAFJz}~dC?w <{h0r(eep{
,[̀PI1^t*GMWRXMal:f\G"13\NOMg۬R9h6o)>T$_
9YI@eAN*/|P8>1`4dqNńm	ʞ
֐.`XIPق!G@g\vxLm
6H[,95zѶm),mA(h+l9~po/ϣX3|z~9
K[
`("MKx'{Rp6bYVQV촵mXȋvz䷖0Mb wbXXa2mwiolpR`2^w?$Ip\,?h6-P.A{cĘC)+fwb#8Ym:
8{pb'MA%n7ȶrC9Õ`(L{d~~ӛ@!%ׇ
z;4I\c&`!Ίins o:_'@~W>}@EQ\&=W)R*G`TdΆy^^j{!Lp2@Ap
<:}z쵊TQ`:Evi^ijǔM`gkLFґbQ;Wao\<y#
G%C
Ї#,b!@(C`
RYN[j%[
+$R0"6:#>O36mBEP-$icY1Jm	8+@,@E6M
G ۂdt
lmM]8᩠҉O{Y1c#SQA֪cd^muI6gi>+6
Y2Ə=u,ۂ c`'ƚ`<w _/t\-Gj\fy}Ya(
DxsI'1Aj{8UOÍŷgVNcXޕj3׶J;2S`{8.0>OoB$ IDATnZ_Y-QGhyʯɕ(RÌ@RVtNf}(_Xb+͍3qiqC'cH۫/Ilss]6CYt1L&-O\jZ$e38p?.R97Qr8v9F 7zEX5SXko/\0%+!@@<橂a.=zzc@@V*FwLj{ǭخ]NF6❜I/4DBd)~伸vQNox]sij;%pomkՄiuo^3
b"]E!9Z?ZFTYS'q(bA@YWiz6RH`qöD`C	dJN֨.\@d{O}4`.&II3G=OAIB[kbm+fUSmDz(2D~@+Vt3YJCnw `[7O|{`
%,Jאע`I#5Zbheg1k@nm.BϤg3e;܈mtōK?|H; Aa^>%WSV`cK!Hla_^@֐p3-#!_ǀ%)㭬tr9MbpaO&r[#DC\2%C`
`
ֈlG !SaW6:)r`!SRۋX~dc aFȒ4u9Mh0L3#@6 a?
UƖ:ǟl/~xS[(N<UpnpJUi|$
,5432JV@`+$[.c9uSc,"3	2PЖ6Œwrm!@cFCPMf>dB3i!+d0/\(U|RJ0Sl(h&Ð"lnHlPM"XC.jC	Ip^tV+u)Vd1MVW\~e
,̋'&bw &:{828
#+&ou5bL͜6ߔ9D{p-Cv}=ݎ1|U 3B{H#Cz߂Y8Ho=swQx:OǠPפ#m\B`,IC2(~`	5fUaeI w
F/ԫU60A^#ygb@vB`B+
fMc<:<)Hcz#Dg1ܔ@%E!@!0N)yJm?>@^ 5gV!yX~uAQJl/rUpNn]փ{aNFj{A. 
ɫbx|͔;QN5|aaT–4mein"D1CҤ̋0_0$5r	ե]\Kpd"D`0Y#m΃oUYgCy4,

9`1IJ0wSK%x&atq5_XZmeh;h`F77"J攘/	B2ŔO9@pIAN#L]Ajb&}#aA=/q2:?^_OK@3ip^kl-7gnGѓM(>`VcÑZo}waN3y^#^q-yX7
IKe` X;{8nޒPʜ{( k(4EFUbhHۓ«fRxydKpV
o$y%%LH|8'`ŐX!	@n#@ÿvk=5
	g/ڹƤY-՚mh$IzncH"I {v*NQ4ޅ[C=O{[M$ybgUiGO6L1*`Ni_zڐJ_u\IGʅi$df	
@AM``mXA,F&!J_
ig60h	%t!liRPN(Q"c){-em)6<ׯۤ-	hmmu=u7fCd	(. *)r)MP}b[Ul|yb"f?A{_3eƮVO7MiʗUi8Y\O,WoAg[Of\}8VɆ 	:f	ҀaU0$
+$,% ~RxGqmo[Zsw҈m8rb?K˒ng51vkxY,oDhH3Kl^C0oQ2PsA1MGךLIjdjLAzK'4n_~otYW6O+nqҸ!o_H[/~:r+5,69-mb޹֗?	W>/{Sei/un.,"XSYē2(*^_nb;ЈKv8o$
I7zn3J.i6b7NvbG>ϧT3z3HS,BYᆢ ATO6
[S)hDYCڞyCFc5z~#5V=çڑӈ4N\Ͻ	oc{eq^\!8@>j2fIbsձ";1KV-R/,@|\Fd$YVkj 'q߬J(_+p-	Bɬ@Jp̩nsQ"X)g1
iN6p,za.n5LsuF m1V/~ѻd
`tbxeY9Qf_^JHtTFg5G
TP(%^4`w,y+i)i۾1](LaW;N=͞yδcJ,mzi(LK@>&
WƛOq+OI.;w/0ދ/%ljĵ5/zwXZnޑv=O`J4_ eX,V̜-Ez:t)(x%']|s7#}AK'޹,w_<=IyOd >L)	,&L|M^l(
ZӿDRyeY^ym/sSg۫߹/]pTQ;CL~)~qb\k .7/C@ͥm8o6om-A?g?~8kM~zaWg?ɀ=;gb)m?^?,\m}#퀁Kϝc
n6IlN~=[M[Q?HM,VC?8s9GwF}űVnz]ש{pM{IfH{
Ddpe.@i49EPy8Ѓ{	e9cY	vY(R}_XiB=6[Xѓd0a{V(2ERځ[F󏐟~󠺡PM7)#)
cjEK6&vdq}r\[y+`
_ϫY͠UP&h(Rۑqj};^K)l\h@wme;ڗ{w{dlK~J˿\1G;Rο	7Wnw|EX|v(WA1R_#M`ǀ!CL؝N`W&f-77;k0yA}g&#NMc-,HJ^Tkpeb߸qg0عr'?~gm>Ľ#mht_b
mW&NA i`L3AGQQ< %ܫWZt4iFw
ǵ֗#DYś6Z>Ѽ=nXW@HNi}'?;
Q4PH1МUy+z^=q{CDN3%~eQJi/&ϐmpdI[|o2[nw:Ny)2!&
5T!sU՛5SƜżmމb<X%xCJ[Iމ %g)4>3`w
r&=_ 4gKXV3"U~8b(PlRD$!<Dt9*V&LlAЕپliۄ,
,|X02arXbŰ\R%]@.`aYd3<@<p`ӇBj.i~(ⷸe0i8YtlԖ[YB$d^2ML#o%عmڗ0oQt>'r+5,Ym]{GNZxD7rK,H[k;Km㥠=)-2^p7,H@U,mYH+gz+r2	=$ap7(Kۇlm|W(s`[ͧ@#.žھ)WWAK	Xvl~n󓭍_=Vz]SVt:4R{)5FCf3p弹):Kڑ:Rۋի͒K4
Zo/rʒ-6y/@c-\!4y,
y0#58.l#sVa#9Ϟi*
4të[~czm4Q,ؗqz%W]O71Ré}m11Ľw~cQ+65#6vI2KN%FcaE.db)c 6Nݼm,AP.oh<$aDl,'1&fAd/P
ElN2Ь,aIR+	+"m#8J`<w 0Dn+E#iFc
O
t98W>rfgqtں	Nn[-4nuIcH'ہԸAYiwK{\wj,&M7փy)d6Q;21Y+N(cQOB.nlqFb<q@D"mRƼf

0aY\h/^C^Jevڞ+'ʢ֔LJ\v+{fθ2Ƌ+7-`ymkmϗI[t"oeņYZo^[vi^]o{]ƶWjYYX׌jM#`$#D\_4m/oVLz)yfD\}469Mr-Nn@Ԯtv;֮]@{`2F*Ws9\nG^TxNln.I#\nQɖoƇWjět7\n`Z t8:
VwȌ"]bڼxs^\kհV#"V}FtI0/hd~@y,z
KNKҥ-99	L.K(W n!Q"h+r	6)̺Bq2;6,颂T
4߫'uo3KR2aN mPi1ge{C`
ɴ_~@팲.pGU^&NKDgSN|6G=׶t@b;A[mu#&
FjЬlϿm		l={4VZA` 7Zj}5`3Ħ\.kn<{m?!Mh4%vdJgw.,&Wj{VcX!H`k-H
	P_U/e0w;nnY318Y|y)%h4GGV,qdʄ#cwN'Znk~g󹷠WNYCq7=p$kkPYGs*`g |/6\Wv節3>.	.>bۏ\ePv(&ϒƏcYs9LY$|S3oowt\;2yNIۋpD1gu()#M+=[x9f}'/tI7K_hI?K\1yo˽7rfA%0@YRaX)$#$%56e=K $F1D\u2a[@re*`k>J#V}:1Š5X)ҖdX6X!R0IIm|#<U"
&mYZA3s[rftVہOe2:ȧX[=~̬Lm@Q]"nw ~_o%OM mύ9+KЈFɖR-|IxIkV`xD䨨18\nԚb}V'Zl^3H;ҋͨzNim£W?ov|w)	]1R"fq cȣA#	
v54u̳u-&_
nou,$_--+֡Ѹ8~M(hv_FGeI볳,ng)y WF3
z6l4>:	w􄿻ŀ2_Ls̀cé5è嶹-ַ_XY-67OZYBWVy]O=4W?'8Yu{^[??\(0d=zv*X2bC>;]i, 4a0iHc#ce{;{Mh˼wLF츢c['!RJݨplk;L"Rpj0Ii+	4|T˶6YmJuڃws4K0qF/Sp<5R]X#jÂHZ+Ƭ:]@,}	KERB)@'}ttdV'SNfP,T]X,*f+%ؤ0aDIj
L3
@ 4,bDM,Pf`@v5Wt$ʝNJ>4)Ә(irv5`Ɯ8]s[uoHHXl|o9,>`7͔O:b#yzsgqsmeщ^pDF'|}K/׃A]IPp+!*IT͏7`Gƹ30gtP߿p64 :m^9יC {ZN7ݯcʢ<E@Sѭu?qĔvu4)4Zb(K^ZHvr!.ÐG6{+q|3pLmHǯ͕펟8֢En4sd[IpY"E?-68}E~h|fMnٱ<K)$wJʲt[KkFr`cɼأx!iv IDATFz3#3nAC<
֩>gǖ=3Uַԏ{ԩ|549\0'^.ׁ[w4>D#Yg(L|ΰE\>˵'ҊN?ۭN\]rN'Kmӭo1S=reb3{>f	ـW{B,1j5]#Z‹AƠ#kmnh>7bmmCa=YJJQӦEۢTR03ncƫp4I[iŔ¢aSBJ("L1V;Q3u`2apES!l
6)" JS01Rb(O
ʈZh
wZ1-̟P4Qj.vSCqfk~aw;f~>j[ѓL҆$ Df}I"ӆTQxX ]8Y3xuX>[$RlJdTm{'=[M˝$kggi[UoB6I<.sBR셷JqCm])Ļ>ѕ"-5"W20-ԗXP	s/KYEӀ _GQuHOb?ɢHdx>yJ߲
e6h%h,#ɼ*ct'I<A$v+N|\SnɒEN7Ilx}VB\NSx"T%+VIa}[Zmt+.t8^&WN^8 øOȾmY\$WG$h}:
9F|Fe$Pud5g_cThJW^JޝG%G"hjS˥XR9DF" F\4@J?<9ZѤA	+fM#C㣚t1F"6[釧'4]*q;i']e9tc_;^@ۦFRⲊM+<,7HZ&]R5mcSRK \sR~NJsޓxfcS@t-A!*A+@pJ3ԘO¹/P߾̓!Y"e6czb
ۅA{L
:HK	K
LqiPtc]yrIEjѐ?,1畬2-Z	1P	!TqB6ɏ
OXWC|;A"gBO,>|h=t~젷wvA[hR{@%IW1\ѕ*Z4NfXiLqC1W$-p-"2R[5P@h3V6-tPJDCUT4ţ
)j
pPPEW%͖'
n%XiX2bMClդ"F
f|}tJDiiDlNNX1lZdw1
Q)P\)b(fI?lb:)~!Pa$Kw+^J|e?ρoݱf+%@YA>L4,mR%,Jl机̮iN33,a'b 쥱1f2sPv2t~l[n8w0VD+F5=8ߜ}>w1:rjHH28#YqO(. ] l.*ٳ;t/D$ס>	a,0AvͫK!Un'\`vC4Vg5pR2VYFEvv- "5HdglD_֘ftR̰k)VPJf]%SٴAB,̶MLfhn4Xe{)m5t^HMa$5XX1 PtQJUe0mtlXapEA0:;mpD{}[kWO>W f^,@N}]@:Du'iJhjVpWX]N1oJh]NlL[k^yvꥨl:0)AAb^qƒz!]GY:zA/E9ܠ%E
3eQG X-N	 F<b5ܽᄠsC3|F~D<Nֳx -6Xcڛ+A)e
>PDXYe	$0A1X)!Tb8+ft21X1,AEuEt!H^JaԤ[oIp.EJLJbf	;pqC&i![{u{DczamBY%<OKzg8G`^vf1pY
\fd5	D+JB|~0)ؠ0b.LGsJSo7s2;͚ѥ*N6I\.P<ee[HH#N%0SpJ:פA~xP%T4ޘ.-@
;@6 [Vp_7 v 2 @'p-i2T[bԇWW>22G}.\vu6Yiϼv!@^sga؟'rEщmGc*buJ..XڢLZ@TBEoR
}>[[w+Xm-@n|XO'l&5ƹ~ƿpbbbnd>-`@d(hZڛgv 6qG!сgA)!wZs '`Ν!L{Rë'R^RQ7N_XXfRAШH痈lj
#_/ʖ"[M\%R|}S!(<Ÿ+, M%yO{(/9p.(!V(@UmڸG d@U;*AjobK-@0=g6'Q~!<{gōThCt5*@>eYz:[h}52
-+_,iBY|3Tv*ѱg3@Gg%gl"w[2\YShhD/0^RvJnr89Q*}-(E	Mlbw
@ÀS$LD.N{O|>=+(Ϲ!MOB>KL8s)X1Yĉf^/GՄ|3J$of,ay0j{3n]q2Nm:
o7D;0=rprF`8}
na@ѺHVZc^'7<&6Ml\.˒;Z7}Mlbo	8'E=qmW#Q@2
r̞"qÌb ''w]GP,=ǟq5mb&ǒ$OW7ٴ 0@vvs$mg>
EzNI*cKh.A!gQfX"%WzVMlbLV7
<Ċ	Ch
Z8o!OΆ	B3$AadɕXz9av	PÒ1%*!g>#/ (3ǰMlbS囶^
7ca84oBkrאߣ7z$l>Z^hATxN	rU^NG#F3nb&6	^>AɏoiXGbr.OECU	)][P~Q \>b)iaў"Wte9} Gj"W%bM6Mlb KP ,L|i
p"gBR|"sIa$C	>o(_baPr<9b(G
`R‹x&Ԑ{oGGѥ+&K܏(
FO,c'¡/z?kuy?L
}S=j!Oߢ 0{9˶qz&~GTI}pJ$+a>;ñ8v=%7r"
ry(,	Z!Drs	#_9:\T7Ơ	Zw@;~;EEٍjr6Eߝ؝E9GAUpY0@
ѷ=b"g_9}3JQ"7"&:C&
0D/ 1yXNt. ǧ@VH5@2ow%N]-9?Zr(Qz)ZdB0=gMd#VQ]q#=ܞ?!|
^\WE-%,cDJjQlxl\BDoQT"T!U}r>8=~v䗠=5f4ۀE_K
/n, )4x)Iֳ=s]
3C
DRbJmz!=F2s%w0wEJ)̮xL0_WBmƸ&f2o`,AğsD	sNqGnB	^81=\[:BBZVT$GnWvSp
Ys[ea/s;9	YH'ЧՃlxjs	OLa"7sIBz6J3fQ
r+
Y8&+4$k=O_};\{m)ڷW0zhOLƲ[0+fR2y)y_~4F!zeWW ~sIR`>cW+#e-)ڷ) i,Жvև|FI-4Zh8m]CzmSpԕM
}h6Gx@f7y;f.a,4U\v!Fn-@"8K,Y\FbdVP$2
>'I6$Kݰg>nI?Nx
A&3FeE`X` Q၅Q,w9¦WX”eXremBF;@HWrT!3E9<OrϖžR,:G/I>j(QDQZXDbM<s-7Wbq=EPè'DZ>lD
vx4X<u`z˺<#?<7;uEQb1=DgvWL{4_925OJeG\{*B$o6]ߵ=iXGϮn?M!*Qopw
[.=#qASXQZ
MS3 R7j|lҕ޺`nަ\@NzKźޯVyz_99g%Oqf2ߡS&foeYBy]I鶹xz&1Y,,i2X~A,~:aU`,?ep[#b]s6O(Y>X;C"|}rlO[nhr+* (s_Lm`
'+Ŀ5),Td-}Ċu'zsoTw	4$ʮZaLkyDb~rab&yMPRS@eϵ|BI~5\-
-ZJW$J=V+]H	i{gwO9ЬkP3|/$kEdh驮RA4kKYJȡrԧYB|H)QؐՂ"DRdK}`ZB-+znXh\
1f		ǃ젤M@%-
7ZbGa(NOyQA(G=%'?'
Vy%E1LBAp}sc_YR\mb-f׈A1[7n\!Y
mZ|&^
/&x	/ԚὗeD%zS7|J۵0	FȂUb^seAB持,oP mWn$NmPO*™uMhğ8s@K}d_AM){ØևuXqJg٦g,MWjgFŒC

V?*cm6.P] l?6`
'D ;(x14֓ڟ73dAa+J$D <Eu?Æ۰6bUJ6+!jw2Yfl
V 3r}VW璨O
ÒWאMx!Vașk蠝vUPDxl{~IsװVB
̲$AV(HqUSsKȀMc|zV(o}Qmrcn),4讱G'p%T_k\(F~H537LwPUQ37+J}(5:N<r\9BgfKMmOd:Ll,7.r
`4hvO0̫t\Ͽz,R|%nuemh+NIs2?ݒ]Eħ!r!1uCs#Zn2G癅{P^hf~X?U]^Dl9f N{	9@VPk(^C\/ӽO(yVFNN.{<CX	³Z}av//(S
Ul:y|@%@PIIw[_8n
Hi>H`W#o	$v-8
^?V{\Q#
|-
ءciP1!SIRNC`WY~>:Xx	}{Jcޤ,h>ܓdYH˘yznsXn9x\X6R
=O|W_ƀo+L[d_c$cV {>
Z׏ά;5OĶxlZw` {T2BQ (ȟakW9(Ahְ^!%4FPH(?,(,Q!9Wt(',B|jSs%PU,4L%yN&lByTcʓ1FytUZ.eϲoԗ0y?.~\)ez΃A%a6ׁ[¹1u#+|@;iC'"Ӆ&kY
U1Q/c7[ĊpT	~ےgWITVpg
Llzє
XM:8s$,νN!8,Y..G!XѼɅ<_!M:ID`KЊ.z-
 =zGܨd6^sXVB39R]nɰl]\G33a1>¬JKHs-z&!,%&r<RrbR<:|I
3re*K(/Kh0Vl]$vV<ϣÁ:qFcLp,z8&wB IDATkLk(0xjm==r\ODs:zI:{a=H<_a_fB9?LpH%׆(ٍ.{DžTꎊ@z{e\}>A
GwY
;i@<~i dnbe8v#wQEoГXp_ފF{wm3nN-N^Ox%MX&N|qGr33@r!~
g׿կ-W׿ͯ~_$CΞEMz9k
9==$SLxB}Rk]>գ(VsWϐ,Fr,~h!{A.6#ni~?6>j7\9`|ۨnݤ&@ȓb}-˼7&nUez)%WGudᭅ#'SaxcW|vٜβr&6FŊY25CFeU.}]+M^ʮdFWl~l(jğɍb߈R`/{0dN>HTi"KlVx:sLOj~٤E
|f{AŀA?kV_
sܱ}^Y3
eB lw<y'ysR(e5^S磂,d(}mF<\r̹\Z)bROTXV?
C:@FOB[xs|y:C] g Sdk"0jcojf-ɑWdo3f^Q0ο1*Hk_/$/&#!>y/RKI2iϐ1^#|s&	WCz+l@?uoZm ȰuJ䗷>7\M84B-]3MfZǏaΨ6"Dd
D香tMT,)h!THVG@\]P`UaDSTbXV_<Qu-ގȜX7%/4y>Ҫ۳K
\ tdsнgdug$2 hR+`:,,Z$\јVh0ra 0*ᢐy$*Q,(̘yrC͉ୂ_2"aΌ,	Bo~hz{^?Lc=1:%t4hQ"{٩cѵzcn
iM願WKQgcycO716Dӱ¨X!F(>rj>&r䘻}
D2ĂV>S/dW7Kc,|쑉3sj<+~f"NK%h09u:(b#hf]
y/ŷ׺:OLO
؆7ˤh
ssOhl8*	#GN6Tuoד:4c"+xgo+o!SD$5KAp^#+dYyBX.׆,Bkb=B~IȾBrYZA$(r3Dڷ\TBx| %Wt6F
e`rT-ч"629)>5|N!#+u=4g%pt{1Gw=1S%>4a*mm[spi:e^pm$g	Z!} N/8檪+^Jn^~b
f@mzEuo0RC#;xg^Fi@%h $SC]5=%s~u|!TC)sh~@YQPLEmPVrFx!DTq'
Y~+ k{{s&f8΍)pS#1kVۄ{["1mkBlXh<Bb.!(K)5SCAQNNxVq
3梫eëeY
84,!j7AP8ag'D۟,­dtku0߸U?eb(#Bh)nٓ-D%BcUT%++h֐'\ K
c%Ll'IL\bjzvDF2
#赮KҞ]ոGȮ U`ĨYrv?CkEDYj0_/o1a7^8⑯}ܐWm$6=DL.7€@fb#y`L̄nh(<t'zv̭}sP!b7η2I3/}u$5w	A^+fk!4oO
]DoƢb==r%20Ȗ.(xB@NH&9|?+9[|~|5lA)[[kJnb=zmJ AR0W
X&M`&ř-%<l{HOeܖ֝L@02MFK4+|aWLג7i1Y&]oD}8FlÊx2`&uަ+c1sōM^pk[6ro<cy^$D7%bP3Oa<V\^{K)e`0.gțX
~d	VnOafMGڼO n3L6g*'))_2\ewd-FȟEe*ڳW	xJK	J?d+("8=rl5^=$aO	5WZ,7Wz!ݹMrƇ8)ٍ%Y@!yzךXy[P;@¼VdﵤM XhE3g b!1''_|;拗Wi9K@d$|'@f0`'w鋻FњPfrr&3?L9VY]
^o^)^a\HbiSC lZPOTF*o/^}j>A/ꍫ [Ǹq+pJpיo~crP
@PBTr~mV&W;7Kdɹܒզ{ps{=|*H_O[fe 2_~:5+e/eQ`Ӎ RKj쐨tAhB7c@jR,"$梂"/}ZľWπ059Cx!(kTL1w9D+.wC5qEzLXnIuE[6Q!?}%R{W;a2%pjgy)3[4;CwCZ<@TR2OB	)
alH2\n&Ф=PcE!ȭ
WiyUhѾ
جpX}ed>iy\x8g6McfŰbt9.O<<=ΘP% />耲~K@1@ Y:8c.+z%СMy]ۡ"eBީz/7Qƕ=k{>[5õ+yMώ1ia	?Ozf!g(8M5gNO!#$V_sֱH	,IARJ[G
%z9 xX2 7l@9;>}`@ W7$*6\otzљqv\[A+k$uOlZiDc;lC0A+(`Q%ֽ:'7QYއu^WWK8s<zO^N}JQ2Gطko
D*+8S(+ƛ\$YI_;?kⅿ<݈VҐo8ˊ**1`dU΢tZq$+8* 
I.ث8c'QYgtee"u_>y3xVӑmz:ª)Kzpn着+~5W!9ZG͙@^|zz3E~2E@eߝ8lճ}A!P
=²rE{N_b)!OӗȬK5Ic!Yl{W&ߛ?
vޠ&J0wu?&M=ĒE*<+)3;LRϖX4
ƙT%J,؂,WK$I {<mDIy@HTx`	S0mbv9iv+|aۦc"*sCmH-NTvWw-bJ,e(
:TAXq96%|=K}=A͖"0;sA
v{)ջлщUnǚդc:@5e!uxOc-/_W1MFޘd]uq#?=}䵲aEӕX}MмyfIa	PIWcbk7+^CN&(25r\]eW(2.LCajDHa)Lmgh-ADrr-_aȳW٥^6&{[X6O:KO({}@L"&5==zϜs5 
h+cQ-љW'OGœُ		3,6ѣVҲ@%*[u_alu#6""%M-p{Ӥ}F(e!P][)a1?8TF{@8>{}`̏fNtF-׮%gK4W~z7t%rz2
w B#RVc(`S=E2%O	oB2Ta+A(<_'90죞FEH~Bm-P?Y%2]	D%\fr+TJeDϽElMǡ'݇ʴ{b1ħ;rrfg'&cl<Δu]]pkWs @^'o,%xj9X[N,/"[&xu"dM}W+3C;'@eŤ(fse_=_1
PʺScUoլ\O	wJ硬["D6-Gn@ݻ=P؟;wך|#poXO`y$!+̐Oz;EkLk[9\!VErͭm
=gI̐XpB«G2![.4Q[XqXf/a!~Y!}hg/Vٜ~Yh=\g/wyn'&3
cpˢb0\BbO_I^F^x^8Chϩ	]
ǐ	€4Z\Bgoe3Сmz@k旣lRmJɿAR
$>,\~{fsuRk
@+)Asm) ?~*buhƹ ™?m~瘍t`7zX6R8eVLZ42@c̬nẹc0fO0ct9

cyf2Ӟ!=SD`dyOtVL'
iA^+䌜FFh[B3ϖGsxs|a{Zf\sl(P>R|ujKAZIg
@fWךj=Nflds,Z7.-	y$#`|޸<6FVlz9[6VFģӬ_:]nX@V9xio8B_ZL
rߪZb@79%V*&;<>:6
T*ޙ3E㝃8W7ueyekȞU^o]hcd6z~h|HcfX<lRrVkI=bv>iE
Z8~ެcJ	غԄJT-@y|o
E͆EuXf㞆omA=_r=|rTg	ުliyj/sz3+I>y=%&M
tL4A[I3I
+kt:ӊhZD
1p.VZ<ZX!O桹?۸ ǟyv9*h1fvO򥥽ޞrd}0/F[q0un]O<oG836޺Vٲ;xY7ٮw]ΉެJ;*'o76;U}rO%;_='VAY!-6!9)Yx	h1McCoMS+;
AT6[UOQ4(L
ndjh k#1yr,e
񽲓(׍{K7jƫ؃)8g*W?!ݓ(``v&h$_X`{;tDߕTK)3ڶ_7:vآ:f2 ˕}?LN<"_h".aRZWK,;a>'lzHo"%z&
A4#i 4*hkyNIH{P~ݧ䩽 9/.,i9ߝK
=\Gz*zNo>=V:T=	,Dx@^<s_P	gߤyΤ2K}4VRrsXJwʽ'V=!7=r{b&GE.RE᫉DAgV524Yl=as g[QotqA3"z+_Ҡ1]@
O@0Z%\OZ,N[^-R1on%Z;.@4mH:]6/{ٜlEb&G$Jj+{cgrn/>{[n9иF9.>Sޗh~w-~wO4Oodgdb[=\ݪNHchQ~xLi4g;ޟ=yɽOE-
/7Ⱦ_W
| +8{AQߢ8cKXDԆk81-eA{/&&8
8<tM!	Y	;|+XL>~;|nfsO@ojv(1{~xCO
Fw&|+!Fט p!܃FK$8{#%*@PEn,? 8Lvct(7ԆXY;.7_17Bs	n]?P""T%AhB[%
% IDAT=6&V{Yg\?PH.>W"Dg;}"hkZ7.-$=VW?:$,K#h-`_uuQ
"ȈҸ޲o	H./4`-EN͵j=\`Lria.,ۿ/[$O؃%ȣr̽P?W4!Zk_]DV3}a\Acn06CL]paF?Zes´5c8\3N7'/bBt(eP@*Oc9]îъ룶Q?uu.8F<aT0KcvgYV߃R|VX6Rf"*$&凌V@	B;S *
{	Qgᣇs
ADc;7#:ryM#Z;,h1j:mak[>.cdzrp 111jD/cHvKF:îK]OV*Z/Vx[ ,,mn%AHv)I!KaYj010#$\IqIK7҄G@Qc1{xẒq5N|+r_ϻ8Ya rAD(e#f`%M;opXf2Խ
1t%bEs+|ڪyAkMO׼)V4ޥA"LBxW3`y'T~dWAW޻2&0dt!
k|MJwM0n8cq.s,";(K1Ccccr'sc@qκw gn	EtGPB6G|pd5gG
n&g6WVm8G>UPVKɵ~A|
q)x\/cs
Έe"\N	iO3ѱ?cJtt%i3rH	ܦ/srӥK0s[)N[-B~dWfD9$~vڀ6m:4b
k0A!{|\sM~$/S;@1ýtt]
72{Y2N8}LNYDC*Bs­H8©7Ox&5!}`A
iyR׺?3~uٹˍc E!JZG5 pf84|"!20N~H!c0{
?qL@#~fO(,{f<Ѓ~c| J.z7Z}gH˚A;SNk/:-ddk;&*c6TUQ)
蹁WXbTv&eo@N==:;ro/ERYuy~(÷0o`z@39$<"Y-,r\Ad'K$vصs)%Ζ&N8x֜7#3ӂ`
ݐqi7_poz{floǣ޷zޫ﷾k.ߏ5S}'.$l^lB=loꆟ}<W"	ມ,E1aI,Aak#}rڴKWs*|@/d{inizKp546b%U+7W:T~+7!f:nNEf3o\ݮ84A2aF”fsf/
_nzW2!!3v~zc@qcHk(P)|!1.aF+Ad1ǧ7N)˾,.
fxg@ҡ譍:s#+5&gxi\3E
bDџ9N~@_
/Ȏcb"c[Fr@а*.YLiVs	Q-auvQ^UE[>Gkl7&aG:rgQ`$	F mV
S| ;b$rٟ7<Cl^ѕr(*&hhuز&:<.4 McqUfUj]>}njp}8EʛWtdQ@0`|zܽmWv.D$Ih3c)DB[&U(!L+y6dm1YpqsVU$HN=CXݧ`ȊjK;~H虈9_L`ƞ4I
1`?N92!P<ʯtp$C12Bi^J8;LYL^I{h84sIrnܦXlዳKMp_uߒP&KLF3+-T	vNk{3dy(Ne(P[VB6a~HK܋yyhSzFD5hű=txB'^|@L
c%3
	_ZmY{ *82e-N}4rǎ_A{^xG6vo¿=3פE)9rAGy`pѻqʾ~CLݒL?{pᣏNG%Ŝ&X.>u`Щ|"_=2Lɤja ]a즠A]-e(UPzJ	
J@ F
VEzV'q~XH
vz򎹿P[
TƊI}f[řA8!?t3WH,%7JohT`e\Y 1׎3^o%	ѩlՄ&/C>Gs o)[RР3wMmpn'T't	\)lepnpESƁ	ɩY~BAPU:++8n!k#UʚKPk@~~@G}fQVrVմ 4\*Zw	
~Rи|/(v6~ljYYIڨ7-0j'`nU^:=%90xT'J=DJfFfa@gGnCFb̌a?Aj[NL8KB
}Aw֩%	[ꕔkm&zHm$ջf
yXg1j>B@-tx3?h"B-fمl<VY=l=z04a3Ґsn.i=k%KpiSo3h)[(Idf!1Vxq>:KfRd$Z=wfpPU	u[GP텁LD5nN;C7svn_H2RG…[s|׏z|cZ_W׮ǥi6tr81Zzg~mQ~?[u*:|U`D+݃F߳E1F6Kyla񴋓8L†.!HTu-	@q|fjjm:Tƾ ۟,飜;
Zl>0&?¿,	
ʏp}ornzsMۜ<uryqK3>oq؉8ZՇ24;Nls}yAަXRpg++ƇT;l28[DȮb[x|Opi4Y=)>/"d֯ZGڭ؀ EFqu6A#qFB\Cs54^[~?hOkKAɏm$4Yi*$qYz@^U4Y`fp?i@_xz_{4oHy\ީyǏa!|MV͇4 zOI(-HDȗev3GD3IKX~./dnnc%!CNe浏յWHNrKLiERw2tЇlq"#/bߔh$mc9;ihu^ݛ&#+GztӤl-xmQ
<=Z'7vtGC4k
	P%
I@>a2t)1e#M@F2>㘜};k;->eartNV굫֑Э%WNrCBR	`Nl"DkzIfsD7/חH\ڀj	k?*]4;-,~+2þd-H˙1N{SIRZOR~V]b$(yq[1?A2O&v'b)e:{#`4R\xoGb;g_oS_r7\?~2 |ѳOz}/_pU7|vZK763A?~2yeV3؈2:B
؉T
A^n9e;n#װ:y9jet]Akz!2fM?;S{tu;o䟞v[ Ho<9zNnz1棏>pob0BHj2}?k֪l@)i=E?w𨐞s'Ze6`#޻oK H״^{4)rB
Uzwjϖ>WOߎk@{Q@	0O>>|1t>d#>
Б;&n&+uǫؔ$DtSEΝH\1leaBOsAdh?<kAuV/.t#1|tkT=6#d2?A a\0K\reޝ̂j0NIecLTiaJkBʹᭇL:cpΎL}_,ʗޏWIEٗJN'=H_x%g@q5.	]oѢSk)7q)аXn,tTAesϟǿq˹its|̹cZ볏q?՛N{.kd˦9y˱i>	Z-cPy9>ta<yzXҷG^yDLujxPFFq;ڝZ!sDJ*1к}3|u\xzu18J@O1zA"ТWbdvtd
'ojJc_96=;so/'..56HNi

0/`/-ik{H99ٰIKJIu0b`fPǫX5\7wX!7A4e{cͧV|0ч%
)XtF/"`ʼnsNX%ץx$4T0۴L5@,ӱ/rIׇ'[,BL6P.B@E?[BB$ɺ
?z\k1Eјc4ѽnx=kؐo#zG>a)3ņa<s!??yΊ?Y,ȗ1m#d3S$M3Y\@KAjcpTR).Yꁗޅ?lng@xGbsfN7=;s[g=lkv]Df~BJhL$1\L\A

ƶmBjØ<dpټ}p0SeKi@C'XCM X׆f@qK9Me`,
p&]R97pAYL\?i` g[t,sJ;[}`XCzಀ? y	]b96l
xڽiN[6{-$@cEZ-Rx!Wig>
0b)r[BHƆ«x~Y֡Ñ9,@5'q@?ɗgԀe(2ywZٯpX@q0-#
V>8,;G7on5^?ҹabf,o
$D3e)ӌDZ)0(z"46:6rj8DΌ@3}ډ$m6V4e6nɈi"~l"Iݚ؂]
׸Oj9}79M&z4B~w3{blypU
d/(؂ږT11Mv*wi9-ɎaqO^-|GcFv"iMnCN	î>IDIB(v#z?=iO9Z\%n60lEIQI1(XqIzJ08#<)mbD?vg`.&vڃA~lP'33f#2Mk`	3e=q@Ӿ2UYפ2m+[b@+0SzU1laJX
BKp>&~y|9d
!+[y
Xcm&`2è\u"@ynغ\}XdX,(n:]իR<6{`!J+[A;3DZ0T~1(m#L;H>M
c$eض"Snal!ht7:p/
E<DYẐ8LZ&3K"[Tx	}m Ȗ4?]1景=3akna11iD96lޖy
v2@,?[5:,6齕0
X(VR$pf:dX1):qϬ
`n^oaNk@˦KS09aRJ]2*Oa&-FŨ6KF1't8I]^n>Ib6FWW3DD$y"DF!00Lx3,9#QyĪ}=-_++JYppH;n!(Y(:lg-f~Dr򎹹s.Q"bpѐju~o3jlj&L7eKh@m)z{@[=?mZ]\ltfXJͪ32gV$NEYL4zK	/
:St	bi#wy6q
_by+w	ĭovq{De}Ã8
=mصiȊS&(&?U9P}7qͫy1c|yUz}j"HAFLAdHr('
 ($^xOQ
[\L"REqObK^VT弯l?gCIh7
\$-Tj1p	}]n̨6):kDN&/|̞N=Ɍ
=:0APBh-XWt `{[D	@*bS;wyQ_VsLr('22PgTnh`	'	a/j=LY_۲6Vz.0p[Eh(\m{0׻|~VϕɈ0[[pVA,͔iL:]kflI|"	AqIDATj6I|T>(I#rᓌˇCJ![HJɌDlC!T#V
lkC`\LLDr`ƕ\q0:a#koI(vӡK7zױ$2D9?KIr90]nugo,Gs&"Ktɫm`ZchAʼndlf12CY@[cM=9CԒ($v$._eZ2j32TC8[ǏiRʯ=^BGn{ᄌL4?:0sNB8^Ujt1)NXc{y"^EI=-$9CO%t"T!O&J1L *^1Fz 8l
/e#&ps,Xr Tvk
gIdZ:R!M唖R~OvaeV:qYe}^l5[O~ڴ
XhT4z)7v/~̡]AD/eV_g6l)$R6ΔYxf
l;Y4@
/SX6
	@L/xq;"Sdڣ=	qnwʀxi)}t
ixͫc#Gl@D
2
oCbPx^ 7*I(SIDcbVHJ
[|r}(Uols}E)LfV.נnKeY,)>С:3iB5ڦp4©d@W]aH+W_1swDt+GVJ~:D8(7ٗ;(`3A}Jmi5iȹ!W.XNnX7AןZ@`V]P8{xdL&G[if;kqpϬwqqVO+nyb=\7`A@p,Sd]^ic\1΀1dRX^U`Rb}8L(c<	rb(g](- c!2ta%	!O~Ԑ,H,~MK7D>LX绛ޞu*ē$te}t
lF]^kz-M]s'vg.=q|K|vmV;ԄOzClqgX
c$:ïNeگ)QT!){]N}t?h ͺnp\-qrnB_ܫ0i5&nHAKFIi>2lhʤXn44)4l>$a`
H77]8'mͅ!$wM셒}WYh:av'uecV\7f~{ P
2fQa숄#6PZHaCi JR|X!%qa	m1 EezWޢ|lķDb:П%S7n`MIuZyZ[8Okz#sl/~ڽD7o&'>]}cx)-@\HL^yBO-%9G&)ܷd	b
DܣҁLν[}U:Eh4pu?Mõ{}zRCO@!
[©Ϣ
saʗj97Ph-ZjR18fVUZ47y7Z]Gp#/)xͫèH	1
x5
/ /p+Y{0f2(
"
x0_S2J7~s70&KkJ2Gg(ӼH\r}ꏮZ]
/Ljjj)Ǫ|:AuCmh':LK{irzo9{byp,)ڣOpCx>~b~`$7	 қ\:4G~xA{*|AX. A2,c0J#ڗrUa-C-p_MBj^}@~n@ߒb,ht,E5+mSooϳ8x Bx5V^):OͧszS!(r˗!_¬(G`'̑P}wqt'Xz[GX'h–'KMZN	M&5ϕ,Lm^iAjGvk+,ÒɎtj7f~DٌVLŽ4Z&dFI^Xb Q^'O$Rh=H*(,.Е52i;]uQH.\L1%N=Do.L%X,>l$Y.l<oҋ{k*?,Yw2k =o5@œ4ikƬjvG>پ]#8Ձqྊ7+,@XW٥O[@xbW[F
)"% \
<s(Ӱ![`Qݡ@_}H%lt]C2`wQbmj8=4e'&i*J4&
zkmvMà)+;p9()\MR
xg>}Rtl7u;2TQtF&Y=Ѱ2d	=Fajhنrrs6%H	ѱ2 .]
]­7wӻ)L$o={.	(&K
G)5f4%50ٰ
n)5+x` ADei}B[>pH޸ׅJ.T]ZMEt^E(0_O
Xg(=zFE$Jn$|ZsӐZly_3syݠ)(w)5+m:NWuB0RjEr,$#iuQrFЊ]MqSx9e:;m6vLp<|mΏVYRIƒn;8h((O52z
3mT"h~^Io4bo:p3Ŗ/3~~G4?4+$I	 JzWR\~?Ńc@6+7g3udo҂ei}<#tdG`j>/BFhaXPύ(MO>VnaVOJ0*,^WD	نc垥 <􀴋E9a,R-|/mjrJ	`:5]di+LRg,.;5Ƒc±>UՓe7QJFQwP7Xf`XLg->胭^@*
(3ʅ;=*2Pf1J앴>tꭂjg:(pqm|v)w2B	9C{"J"::'ip-Jޑb "DArd{,6lVCVyWB1Si!b0ɈpF0VnAȟކ0 ̫P7>vtiCMZa)&V&˦F[kqX:LcB-Lќ&cݤ9'\ 3Db
Zi0I}8%TR%Vm
g_+o##Rj'4K7yP<c
TxtDB,qM`A,gFx{iS7%,y\]чr\{Q,d&Nj6
(%nBa23BV›-;s	C$x/<yY5>Ү
̜"eQz+FT߳bܧ26(*0aHFaC0eSʋ
M̧6HjƜwHP1+m?'HSa[(M
EIhOФ*^WҪs>PbtLUDo|+=t'000Qbc=- m#-ڨXz.Czs'5|GnhX,U^Fn[Ѫ^]\AP i/c%}$2Ǡe0Qbo&2.	,,8!vER(4WoyB$(\GS
(6JJo#f]y<%AQ<fYfZ7
t]OKHi	rJມ1=CֿݲA%6mRW%Er\1dxGqQ(?a
YlZAVf|S
ǐI_m.1پuXz@½Xb7Ri~B0P_N2;9!|=4\$a߂o8J@B!}400*(dFB|0
oÒxJT%0}ip>e7Ƨ))Ŀ*M.fa&y_92 ߰@#<0cto0,P6B"X6hw1-_,?6cRXVk.+P	=R\yB90Jn%VCJ^܆¬==QJT<S
ý	`f Џc1>
Qoy}W{Q<]T0DPt;$yezJT¼BkE
eaQ֞Ac1chf6{>jUTa^Qa /<<(Z/I!O%0a

F0a?`1c¸i-D_Cz$y0c<QoG}xUJ>c1CCiǿ	c1c1ݽԏIENDB`kiosk/skin/default/kiosk.css~0100644000000000000000000000650307443163464015334 0ustar rootroot/* 
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com **************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
*/

@import url(chrome://global/skin/);

#content:link {font: green}

#header-banner {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/generic-header.png");
}
#main-menu { cursor: hand; background-color: skyblue }
#base-sites{ background-color: white; }
#back-btn {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-backc1.png");
}
#back-btn:hover {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-backc2.png");
}
#back-btn:hover:active {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-backc3.png");
}

#flip-btn {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-flipc1.png");
}
#flip-btn:hover {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-flipb2.png");
}
#flip-btn:hover:active {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-flipb3.png");
}

#forward-btn {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-forward1.png");
}
#forward-btn:hover {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-forward2.png");
}
#forward-btn:hover:active {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-forward3.png");
}

#quit-btn {
   list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-quitb1.png");
}
#quit-btn:hover {
   list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-quitb2.png");
}
#quit-btn:hover:active {
   list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-quitb3.png");
}

#go-btn {
	list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-gob1.png");
}
#go-btn:hover {
	list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-gob2.png");
}
#go-btn:hover:active {
	list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-gob3.png");
}

#print-btn {
	list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/printB.png");
}
#print-btn:hover {
	list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/print-hov.png");
}
#print-btn:hover:active {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/print-press.png");
}


#progress{background-color: #aaffff;}
#progress:PROGRESSMETER-STRIPE{background-color: yellow}

#throbber {
	list-style-image:
	  url("chrome://kiosk/content/images/view-throb.png");
	border-style: solid;
	width: 100%;
	min-width: 30px;
	max-height: 35px;
	min-height: 35px;
}
#throbber:active {
	list-style-image:
	  url("chrome://kiosk/content/images/view-throb.png");
}
#throbber:hover {
	border-color: blue;
	list-style-image:
	  url("chrome://kiosk/content/images/load-throb-anim.gif");
}


#nav-buttons {
	background-color: black;
	border-style: none;
}

#throbber-bar { 
	background-color: white;
	width: 25px;

}

#tool-bar {
	background-color: black;
	border-style: solid;
	border-color: white;
}

#url-bar {
	border-style: solid; 
	height: 30px;
}

menupopup.baseMenu {
	behavior:
	url("chrome://kiosk/content/navbarOVERLAY.xul#baseMenu");
	border-style: solid;
	border-width: 5px;
	background-color: yellow;
}

#test1 {
	background-color: red;
}

.throbtestA {
	list-style-image:
	  url("chrome://kiosk/content/images/load-throb-anim.gif");
}

.throbtestB {
	list-style-image:
	  url("chrome://kiosk/content/images/load-throb-anim.gif");
}kiosk/skin/default/intl-kiosk.css~0100644000000000000000000000646607441171755016310 0ustar rootroot/* 
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com **************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
*/

@import url(chrome://global/skin/);

#content:link {font: green}

#main-menu { cursor: hand; background-color: skyblue }
#base-sites{ background-color: white; }
#back-btn {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/intl-skin/images/back.gif");
}
#back-btn:hover {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/intl-skin/images/back-hov.gif");
}
#back-btn:hover:active {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/intl-skin/images/back-act.gif");
}

#flip-btn {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/intl-skin/images/reload.gif");
}
#flip-btn:hover {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/intl-skin/images/reload-hov.gif");
}
#flip-btn:hover:active {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/intl-skin/images/reload-act.gif");
}

#forward-btn {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/intl-skin/images/forward.gif");
}
#forward-btn:hover {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/intl-skin/images/forward-hov.gif");
}
#forward-btn:hover:active {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/intl-skin/images/forward-act.gif");
}

#quit-btn {
   list-style-image: url("chrome://kiosk/content/intl-skin/images/stop.gif");
}
#quit-btn:hover {
   list-style-image: url("chrome://kiosk/content/intl-skin/images/stop-hov.gif");
}
#quit-btn:hover:active {
   list-style-image: url("chrome://kiosk/content/intl-skin/images/stop-act.gif");
}

#go-btn {
	list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-gob1.png");
}
#go-btn:hover {
	list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-gob2.png");
}
#go-btn:hover:active {
	list-style-image: url("chrome://kiosk/content/images/kiosk-gob3.png");
}

#print-btn {
	list-style-image: url("chrome://kiosk/content/intl-skin/images/print.gif");
}
#print-btn:hover {
	list-style-image: url("chrome://kiosk/content/intl-skin/images/print-hov.gif");
}
#print-btn:hover:active {
  list-style-image: url("chrome://kiosk/content/intl-skin/print-act.gif");
}


#progress{background-color: #aaffff;}
#progress:PROGRESSMETER-STRIPE{background-color: yellow}

#throbber {
	list-style-image:
	  url("chrome://kiosk/content/images/view-throb.png");
	border-style: solid;
	width: 100%;
	min-width: 30px;
	max-height: 35px;
	min-height: 35px;
}
#throbber:active {
	list-style-image:
	  url("chrome://kiosk/content/images/view-throb.png");
}
#throbber:hover {
	border-color: blue;
	list-style-image:
	  url("chrome://kiosk/content/images/load-throb-anim.gif");
}


#nav-buttons {
	background-color: black;
	border-style: none;
}

#throbber-bar { 
	background-color: white;
	width: 25px;

}

#tool-bar {
	background-color: black;
	border-style: solid;
	border-color: white;
}

#url-bar {
	border-style: solid; 
	height: 30px;
}

menupopup.baseMenu {
	behavior:
	url("chrome://kiosk/content/navbarOVERLAY.xul#baseMenu");
	border-style: solid;
	border-width: 5px;
	background-color: yellow;
}

#test1 {
	background-color: red;
}

.throbtestA {
	list-style-image:
	  url("chrome://kiosk/content/images/load-throb-anim.gif");
}

.throbtestB {
	list-style-image:
	  url("chrome://kiosk/content/images/load-throb-anim.gif");
}kiosk/locale/0040755000000000000000000000000007431056424012144 5ustar rootrootkiosk/locale/en-US/0040755000000000000000000000000007441702511013067 5ustar rootrootkiosk/locale/en-US/kiosk.dtd0100644000000000000000000000275707441677627014737 0ustar rootroot<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<!ENTITY window.title    "Xul/XML Kiosk Browser"> 
<!ENTITY HomePage      "Available Pages"> 
<!ENTITY QuitKiosk     "Quit Kiosk">
<!ENTITY flip.btn      "Flip between two pages">
<!ENTITY history.forward  "Go Forward in history">
<!ENTITY history.back    "Go backward in history">
<!ENTITY quit.btn      "Quit this application">
<!ENTITY base.menu     "Predefined sites">
<!ENTITY throbber.msg    "This is the throbber element">
<!ENTITY progress.meter   "Shows stripes when loading a uri">
<!ENTITY print.btn     "Get a hardcopy of this page">

<!-- urlbar Overlay definitions -->
<!ENTITY go.btn       "Surf to uri entered">
<!ENTITY uri.field     "Type a uri and press go">
<!ENTITY default.protocol  "http://">

<!-- Base uri menu Overlay definitions -->
<!ENTITY base.menu.label  "Base Sites">
<!ENTITY base.uri      "http://www.mozilla.org">

<!ENTITY base.site1.uri   "http://www.slashdot.org/">
<!ENTITY base.site1.txt   "Slash Dot">
<!ENTITY base.site2.uri   "http://www.mozdev.org/">
<!ENTITY base.site2.txt   "MozDev">
<!ENTITY base.site3.uri   "http://www.gnu.org/">
<!ENTITY base.site3.txt   "GNU Org">
<!ENTITY base.site4.uri   "http://www.perl.com/">
<!ENTITY base.site4.txt   "Perl.com">kiosk/locale/en-US/contents.rdf0100644000000000000000000000135507426061675015436 0ustar rootroot<?xml version="1.0"?> 

 <RDF:RDF xmlns:RDF="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
      xmlns:chrome="http://www.mozilla.org/rdf/chrome#"> 

  <RDF:Seq about="urn:mozilla:locale:root"> 
   <RDF:li resource="urn:mozilla:locale:en-US"/> 
  </RDF:Seq> 

  <RDF:Description about="urn:mozilla:locale:en-US" 
     chrome:displayName="English(US)" 
     chrome:author="Jim Massey" 
     chrome:name="en-US" 
     chrome:previewURL="http://www.mozilla.org/locales/en-US.gif"> 

   <chrome:packages> 
    <RDF:Seq about="urn:mozilla:locale:en-US:packages"> 
     <RDF:li resource="urn:mozilla:locale:en-US:kiosk"/> 
    </RDF:Seq> 
   </chrome:packages> 

  </RDF:Description> 

 </RDF:RDF> kiosk/locale/en-US/bindings.dtd0100644000000000000000000000363107441702511015361 0ustar rootroot<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<!-- ******** navbtns Overlay definitions ******** -->
<!-- navbtns Overlay keybindings tooltips definitions --> 
<!ENTITY flip.btn.bind      "Or Press F4 or Alt+UP">
<!ENTITY history.forward.bind  "Or Press F3 or ALT+LEFT">
<!ENTITY history.back.bind    "Or Press F2 or ALT+RIGHT">

<!-- keyboard bindings for navbtns Overlay -->
<!ENTITY back.uri.id    "backuri">
<!ENTITY back.uri.keycode  "VK_F2">
<!ENTITY back.uri.command  "history_back();">

<!ENTITY forward.uri.id   "forwarduri">
<!ENTITY forward.uri.keycode "VK_F3">
<!ENTITY forward.uri.command "history_forward();">

<!ENTITY flip.uri.id    "flipuri">
<!ENTITY flip.uri.keycode  "VK_F4">
<!ENTITY flip.uri.command  "testing();">

<!ENTITY back.up.id     "back-up">
<!ENTITY back.up.keycode  "VK_LEFT">
<!ENTITY back.up.modifiers "alt">
<!ENTITY back.up.command  "history_back();">

<!ENTITY go.forward.id   "go-forward">
<!ENTITY go.forward.keycode "VK_RIGHT">
<!ENTITY go.forward.modifiers "alt">
<!ENTITY go.forward.command  "history_forward();">

<!ENTITY flip.page.id    "flip-page">
<!ENTITY flip.page.keycode "VK_UP">
<!ENTITY flip.page.modifiers "alt">
<!ENTITY flip.page.command "testing();">

<!-- ********* urlbar Overlay definitions ********* -->
<!-- urlbar Overlay keybindings tooltips definitions -->
<!ENTITY go.btn.bind       "Or Press Return">
<!ENTITY uri.field.bind     "Or Press Return">

<!-- urlbar Overlay keybindings -->
<!ENTITY change.uri.id    "changeuri">
<!ENTITY change.uri.keycode "VK_RETURN">
<!ENTITY change.uri.command "url_bar();">

<!ENTITY change.uriB.id   "changeuri">
<!ENTITY change.uriB.keycode "VK_F1">
<!ENTITY change.uriB.command "url_bar();">kiosk/locale/en-US/kiosk.dtd~0100644000000000000000000000256607433311030015101 0ustar rootroot<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<!ENTITY window.title    "Xul/XML Kiosk Browser"> 
<!ENTITY HomePage      "Available Pages"> 
<!ENTITY QuitKiosk     "Quit Kiosk">
<!ENTITY flip.btn      "Flip between two pages">
<!ENTITY history.forward  "Go Forward in history">
<!ENTITY history.back    "Go backward in history">
<!ENTITY quit.btn      "Quit this application">
<!ENTITY base.menu     "Predefined sites">
<!ENTITY base.menu.label  "Base Sites">
<!ENTITY throbber.msg    "This is the throbber element">
<!ENTITY progress.meter   "Shows stripes when loading a uri">
<!ENTITY print.btn     "Get a hardcopy of this page">
<!ENTITY go.btn       "Surf to uri enterd">
<!ENTITY uri.field     "Type a uri and press go">

<!ENTITY base.uri      "http://www.mozilla.org">

<!ENTITY base.site1.uri   "http://www.slashdot.org/">
<!ENTITY base.site1.txt   "Slash Dot">
<!ENTITY base.site2.uri   "http://www.mozdev.org/">
<!ENTITY base.site2.txt   "MozDev">
<!ENTITY base.site3.uri   "http://www.gnu.org/">
<!ENTITY base.site3.txt   "GNU Org">
<!ENTITY base.site4.uri   "http://www.perl.com/">
<!ENTITY base.site4.txt   "Perl.com">kiosk/locale/en-US/bindings.dtd.bak0100644000000000000000000000444607441676535016142 0ustar rootroot<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<!ENTITY window.title    "Xul/XML Kiosk Browser"> 
<!ENTITY HomePage      "Available Pages"> 
<!ENTITY QuitKiosk     "Quit Kiosk">
<!ENTITY flip.btn.bind      "Or Press F4 or Alt+UP">
<!ENTITY history.forward.bind  "Or Press F3 or ALT+LEFT">
<!ENTITY history.back.bind    "Or Press F2 or ALT+RIGHT">
<!ENTITY quit.btn      "Quit this application">
<!ENTITY base.menu     "Predefined sites">
<!ENTITY base.menu.label  "Base Sites">
<!ENTITY throbber.msg    "This is the throbber element">
<!ENTITY progress.meter   "Shows stripes when loading a uri">
<!ENTITY print.btn     "Get a hardcopy of this page">
<!ENTITY go.btn.bind       "Or Press Return">
<!ENTITY uri.field.bind     "Or Press Return">

<!ENTITY default.protocol  "http://">
<!ENTITY base.uri      "http://www.mozilla.org">

<!ENTITY base.site1.uri   "http://www.slashdot.org/">
<!ENTITY base.site1.txt   "Slash Dot">
<!ENTITY base.site2.uri   "http://www.mozdev.org/">
<!ENTITY base.site2.txt   "MozDev">
<!ENTITY base.site3.uri   "http://www.gnu.org/">
<!ENTITY base.site3.txt   "GNU Org">
<!ENTITY base.site4.uri   "http://www.perl.com/">
<!ENTITY base.site4.txt   "Perl.com">

<!-- keyboard bindings -->
<!ENTITY back.uri.id    "backuri">
<!ENTITY back.uri.keycode  "VK_F2">
<!ENTITY back.uri.command  "history_back();">

<!ENTITY forward.uri.id   "forwarduri">
<!ENTITY forward.uri.keycode "VK_F3">
<!ENTITY forward.uri.command "history_forward();">

<!ENTITY flip.uri.id    "flipuri">
<!ENTITY flip.uri.keycode  "VK_F4">
<!ENTITY flip.uri.command  "testing();">

<!ENTITY back.up.id     "back-up">
<!ENTITY back.up.keycode  "VK_LEFT">
<!ENTITY back.up.modifiers "alt">
<!ENTITY back.up.command  "history_back();">

<!ENTITY go.forward.id   "go-forward">
<!ENTITY go.forward.keycode "VK_RIGHT">
<!ENTITY go.forward.modifiers "alt">
<!ENTITY go.forward.command  "history_forward();">

<!ENTITY flip.page.id    "flip-page">
<!ENTITY flip.page.keycode "VK_UP">
<!ENTITY flip.page.modifiers "alt">
<!ENTITY flip.page.command "testing();">kiosk/locale/en-US/bindings.dtd~0100644000000000000000000000444607441514444015572 0ustar rootroot<!--
// *** Copyright (c)2002 Jim Massey. All rights reserved ***********
// *** massey@stlouis-shopper.com ************
// *** No Warranty - certified to work with nothing ***
// *** developed to work with mozilla kiosk **** 
-->

<!ENTITY window.title    "Xul/XML Kiosk Browser"> 
<!ENTITY HomePage      "Available Pages"> 
<!ENTITY QuitKiosk     "Quit Kiosk">
<!ENTITY flip.btn.bind      "Or Press F4 or Alt+UP">
<!ENTITY history.forward.bind  "Or Press F3 or ALT+LEFT">
<!ENTITY history.back.bind    "Or Press F2 or ALT+RIGHT">
<!ENTITY quit.btn      "Quit this application">
<!ENTITY base.menu     "Predefined sites">
<!ENTITY base.menu.label  "Base Sites">
<!ENTITY throbber.msg    "This is the throbber element">
<!ENTITY progress.meter   "Shows stripes when loading a uri">
<!ENTITY print.btn     "Get a hardcopy of this page">
<!ENTITY go.btn.bind       "Or Press Return">
<!ENTITY uri.field.bind     "Or Press Return">

<!ENTITY default.protocol  "http://">
<!ENTITY base.uri      "http://www.mozilla.org">

<!ENTITY base.site1.uri   "http://www.slashdot.org/">
<!ENTITY base.site1.txt   "Slash Dot">
<!ENTITY base.site2.uri   "http://www.mozdev.org/">
<!ENTITY base.site2.txt   "MozDev">
<!ENTITY base.site3.uri   "http://www.gnu.org/">
<!ENTITY base.site3.txt   "GNU Org">
<!ENTITY base.site4.uri   "http://www.perl.com/">
<!ENTITY base.site4.txt   "Perl.com">

<!-- keyboard bindings -->
<!ENTITY back.uri.id    "backuri">
<!ENTITY back.uri.keycode  "VK_F2">
<!ENTITY back.uri.command  "history_back();">

<!ENTITY forward.uri.id   "forwarduri">
<!ENTITY forward.uri.keycode "VK_F3">
<!ENTITY forward.uri.command "history_forward();">

<!ENTITY flip.uri.id    "flipuri">
<!ENTITY flip.uri.keycode  "VK_F4">
<!ENTITY flip.uri.command  "testing();">

<!ENTITY back.up.id     "back-up">
<!ENTITY back.up.keycode  "VK_LEFT">
<!ENTITY back.up.modifiers "alt">
<!ENTITY back.up.command  "history_back();">

<!ENTITY go.forward.id   "go-forward">
<!ENTITY go.forward.keycode "VK_RIGHT">
<!ENTITY go.forward.modifiers "alt">
<!ENTITY go.forward.command  "history_forward();">

<!ENTITY flip.page.id    "flip-page">
<!ENTITY flip.page.keycode "VK_UP">
<!ENTITY flip.page.modifiers "alt">
<!ENTITY flip.page.command "testing();">kiosk/installed-chrome.txt.bak0100644000000000000000000001120707426061675015442 0ustar rootrootcontent,install,url,jar:resource:/chrome/comm.jar!/content/necko/
locale,install,url,jar:resource:/chrome/en-US.jar!/locale/en-US/necko/
content,install,url,jar:resource:/chrome/embed.jar!/content/embed/
skin,install,url,jar:resource:/chrome/embed.jar!/skin/modern/embed/
locale,install,url,jar:resource:/chrome/embed.jar!/locale/en-US/embed/
content,install,url,jar:resource:/chrome/comm.jar!/content/editor/
content,install,url,jar:resource:/chrome/comm.jar!/content/editor-region/
locale,install,url,jar:resource:/chrome/en-US.jar!/locale/en-US/editor/
locale,install,url,jar:resource:/chrome/US.jar!/locale/US/editor-region/
skin,install,url,jar:resource:/chrome/classic.jar!/skin/classic/communicator/
skin,install,url,jar:resource:/chrome/classic.jar!/skin/classic/editor/
skin,install,url,jar:resource:/chrome/classic.jar!/skin/classic/global/
skin,install,url,jar:resource:/chrome/classic.jar!/skin/classic/messenger/
skin,install,url,jar:resource:/chrome/classic.jar!/skin/classic/navigator/
skin,install,url,jar:resource:/chrome/modern.jar!/skin/modern/communicator/
skin,install,url,jar:resource:/chrome/modern.jar!/skin/modern/editor/
skin,install,url,jar:resource:/chrome/modern.jar!/skin/modern/global/
skin,install,url,jar:resource:/chrome/modern.jar!/skin/modern/messenger/
skin,install,url,jar:resource:/chrome/modern.jar!/skin/modern/navigator/
content,install,url,jar:resource:/chrome/comm.jar!/content/navigator/
content,install,url,jar:resource:/chrome/comm.jar!/content/navigator-region/
content,install,url,jar:resource:/chrome/comm.jar!/content/navigator-platform/
locale,install,url,jar:resource:/chrome/en-US.jar!/locale/en-US/navigator/
locale,install,url,jar:resource:/chrome/US.jar!/locale/US/navigator-region/
locale,install,url,jar:resource:/chrome/en-unix.jar!/locale/en-US/navigator-platform/
content,install,url,jar:resource:/chrome/comm.jar!/content/communicator/
locale,install,url,jar:resource:/chrome/en-US.jar!/locale/en-US/communicator/
content,install,url,jar:resource:/chrome/comm.jar!/content/communicator-region/
content,install,url,jar:resource:/chrome/comm.jar!/content/communicator-platform/
locale,install,url,jar:resource:/chrome/US.jar!/locale/US/communicator-region/
locale,install,url,jar:resource:/chrome/en-unix.jar!/locale/en-US/communicator-platform/
content,install,url,jar:resource:/chrome/toolkit.jar!/content/global/
locale,install,url,jar:resource:/chrome/en-US.jar!/locale/en-US/global/
content,install,url,jar:resource:/chrome/toolkit.jar!/content/global-region/
content,install,url,jar:resource:/chrome/toolkit.jar!/content/global-platform/
locale,install,url,jar:resource:/chrome/US.jar!/locale/US/global-region/
locale,install,url,jar:resource:/chrome/en-unix.jar!/locale/en-US/global-platform/
content,install,url,jar:resource:/chrome/pipnss.jar!/content/pipnss/
locale,install,url,jar:resource:/chrome/pipnss.jar!/locale/en-US/pipnss/
content,install,url,jar:resource:/chrome/pippki.jar!/content/pippki/
locale,install,url,jar:resource:/chrome/pippki.jar!/locale/en-US/pippki/
content,install,url,jar:resource:/chrome/comm.jar!/content/cookie/
locale,install,url,jar:resource:/chrome/en-US.jar!/locale/en-US/cookie/
content,install,url,jar:resource:/chrome/comm.jar!/content/wallet/
locale,install,url,jar:resource:/chrome/en-US.jar!/locale/en-US/wallet/
content,install,url,jar:resource:/chrome/help.jar!/content/help/
locale,install,url,jar:resource:/chrome/help.jar!/locale/en-US/help/
content,install,url,jar:resource:/chrome/chatzilla.jar!/content/chatzilla/
skin,install,url,jar:resource:/chrome/chatzilla.jar!/skin/modern/chatzilla/
locale,install,url,jar:resource:/chrome/chatzilla.jar!/locale/en-US/chatzilla/
content,install,url,jar:resource:/chrome/xmlterm.jar!/content/xmlterm/
locale,install,url,jar:resource:/chrome/xmlterm.jar!/locale/en-US/xmlterm/
skin,install,url,jar:resource:/chrome/xmlterm.jar!/skin/modern/xmlterm/
content,install,url,jar:resource:/chrome/inspector.jar!/content/inspector/
locale,install,url,jar:resource:/chrome/inspector.jar!/locale/en-US/inspector/
skin,install,url,jar:resource:/chrome/inspector.jar!/skin/modern/inspector/
skin,install,url,jar:resource:/chrome/inspector.jar!/skin/classic/inspector/
content,install,url,jar:resource:/chrome/messenger.jar!/content/messenger/
content,install,url,jar:resource:/chrome/messenger.jar!/content/messenger-region/

content,install,url,resource:/chrome/kiosk/content/
skin,install,url,resource:/chrome/kiosk/skin/default/
locale,install,url,resource:/chrome/kiosk/locale/en-US/

locale,install,url,jar:resource:/chrome/en-US.jar!/locale/en-US/messenger/
locale,install,url,jar:resource:/chrome/US.jar!/locale/US/messenger-region/
skin,install,select,classic/1.0
locale,install,select,en-USkiosk/installed-chrome.txt0100644000000000000000000000111107426061675014677 0ustar rootroot# ** This file contains 3 lines that need to be added to the end of the
# ** /mozilla/chrome/installed-chrome.txt file. Add these lines to the
# ** bottom of the installed-chrome file. Add the 3 lines below and the next
# ** time mozilla is started the kiosk chrome will be registered in the
# ** chrome. Start Mozilla with the kiosk chrome by typing:
# ** 'mozilla -chrome chrome://kiosk/content' at a command prompt!

content,install,url,resource:/chrome/kiosk/content/
skin,install,url,resource:/chrome/kiosk/skin/default/
locale,install,url,resource:/chrome/kiosk/locale/en-US/kiosk/ReadMe.txt0100644000000000000000000000231607426061675012612 0ustar rootrootKiosk is a xul interface for mozilla. This tar file should be installed ( unpacked ) in the /mozilla/chrome directory. This should result in a directory /mozilla/chrome/kiosk. The file installed-chrome.txt that is found in the /kiosk directory has 3 lines that should be copied to the /mozilla/chrome/installed-chrome.txt, instructions are in that file also. 

To run mozilla with the kiosk interface type at a xterm prompt:
	mozilla -chrome chrome://kiosk/content  this will start mozilla with the kiosk skin
	mozilla -P default -chrome chrome://kiosk/content  the -P default tells the mozilla profile manager to start mozilla with the default user settings, your users may be different.
	mozilla -P default -chrome chrome://kiosk/content/kiosk3.xul  this starts mozilla with the default user and with the kiosk3.xul interface, kiosk3.xul has a few added interface items.

The desire of this skin is to be used for browser kiosks that are run on diskless workstations from xdmcp. I also am using this to learn mozilla, xul, xpcom, xpconnect, etc etc. You may find the javascript a pityful mess, so do I. Do you know how to use xpconnect? If so please clue me in. My email is massey@stlouis-shopper.com
My name is Jim Massey
kiosk/install.js0100644000000000000000000000132407426102172012702 0ustar rootrootvar err = initInstall("Kiosk Style Browser", "kiosk", "v1.05"); 
logComment("initInstall: " + err);
alert("1" + err);

addFile("Kiosk Style Browser",
	"kiosk.jar",
	getFolder("Chrome"),
	"" );
alert("AAA2" + err);

registerChrome(CONTENT | DELAYED_CHROME, getFolder("Chrome", "kiosk.jar"), "content/");
alert("CONTENT" + err);
registerChrome(SKIN | DELAYED_CHROME, getFolder("Chrome", "kiosk.jar"), "skin/");
alert("SKIN 1");
registerChrome(SKIN | DELAYED_CHROME, getFolder("Chrome", "kiosk.jar"), "skin/default/");
alert("SKIN 2");
registerChrome(LOCALE | DELAYED_CHROME, getFolder("Chrome", "kiosk.jar"), "locale/en-US/");
alert("LOCALE 1");


if (err==SUCCESS) {
  performInstall();
 }
 else
 {
  cancelInstall(err);
 }kiosk/kiosk.jar0100644000000000000000000377002607443660153012542 0ustar rootrootPK
^l,content/UT	k1<j`<UxPK>,>Jcontent/xul-test7.xulUT	cX<dm<UxT[o0~^g		w
$Øcc<UnruvvR&$s;N6$k0VhғxLϦ$9"ȕaB>;bMGćDm%CJ
&R/dv%mkHcǟgn.H+T[uwt4:yJ+.TTtt䄓2vE~M.-);)攖XR۶q.֦`[v{qyq}XG!%Wu`Xju%xH	f_tf0`ЎccqMGԖ ҥt<8ܕ)ݐp͌pKAK5gZ9P){ywԵ6;!mMGi1R3y<^R[pC.i‚y7g[T}IЛ뺷.E;p"㒒	<1f
 5
#7قuS9(X2)ryo!KrmtKrq 
z
0vXzY)p6*ceg[6nDzo d%![ѡ
HܜgNih[rTQq W0D62Lmt`Xm.55{VڈGLyUლF޽
rڏaVߕ9YQi}IW!依MXxPK>,O	content/xul-test6.jsUT	cX<dm<UxVo0L/K&+$?*&C\Swٗ9v-B'޽wde;_eK׈Ջ(bFϤDUjHk*\*	
An9?YuJ! E:B/!<gȥ eYIuZtpzln҂i
REBh^CQ̟}s3P[B?xE;zaR1Z*+tKg\\[Q+Sa!42AI۳%)k/VHyBֽ1Nɴ.j>ɏ෱"BT<*u}(B-+jlm4e*&7Q{
Vu@̚"T8wqL_ۇ%7Fyԅ
W\f";j5tr16a
O(󼀱x13
:W^`Mz4zOXz;F];F*լڃBÁ`Eu*hwxw'`޸.ԟ͌YoSyKSŐ}j(xrPCwzhuK2m3ᚘ6(ӃCJXh?X$ޝܷF`;\A)YkqK.pv[?}z4;MxLAy6nڴt!_wG?&^PK>,}+1content/xul-test7.jsUT	cX<dm<UxWMo6=׿ez4@75mM.
ZLdR )ib)km}xqf(ML֠ 52-$$ژ5_A˕1gRb"UhjSP|K(`8|J"B@f|rSI$+֠^}dTeUP4k-RɝEІ._'P[Aj2Љ+8o
5.,hv7\<Z6R=y*S)`q!#fj57Yx>u^XLvR)>YA/K)K`O4!ZdKa#ȟnT
MD;}peVom	i?ѳ5yc`hE_tE7A[f`ee
h'K=f,AX(l+eXi2	[/vxhGBPǙI^?Br//m<Z-NCv"2Ftf]#we$:H߀6\)\,RPt8
%Qכ*L̢(]Ji3y%im;YNPŎvzvR(f%9Ǥa4$tTiACSAB1-~K-gޓ	89³wlFnhUjfh6RfRN(A({B\CMhvavOo|6sr
3)X%nQ[F/{.mvPAwaiNnpT ``3VZ`>ϛ_7H_Cvc߱3D{i)KNNg݅3[I/:yV?gj=ǎŦ\'7?$R41v{f	|.sbkXُpCvR=j*g	]MuoW_?:^q+90;Pimc֫?aN6y~J4jPKua,QL>content/kiosk.xulUT	<:`<UxTMo0=׿Ov톶
h7b
fc50$%NGv$#JIXu茝&#vyEq)V*Ght߅[*%KhÆo`QyiŮ2u6)Eow~qkk@ų jo1vh+gW#yRr!!Dq6;*D5
4n.41cW>-uq5}yCitiM#wٮ0\bwIJ_hDNs
ȁn'ri+
=QfLqĢ,c\:+IyX}MɚIOtz\ŭh@״m:4Wh1.1ZBMWLKApcsk.{%f:`c6D,SS xţ1kp_"cI?ҋg	UK}j,h{d#u]QS>Ujxcds	Q
[{CM)PXs%>ݰo/9PܮziLs;ׁ.(G*G$iKu>y-ljBZ7%5
.FCKK.t%=h54O.56$!lIL(꒽-%ۤyB#h20`꬝޶t[/PKo*,RZocontent/throbber-anim.gifUT	L|:dm<Ux[Si/B(I @:(b:(j*""UQQCQ1HW#"DEGgёan{ϳxo}[ק󻖷k,@`akxpLf~
HōL
AQk3طn7Z Ce/VB6/CD[?ξ^=xVuTq:9Rm
wzxxԞ\,j;~322ŵ/|k7kB.>x9ՁVzLL)饗o_*yp2Xu׍#cdy5hH 8q0ӷ\vmonIMgV뙆V:;V,H/^l*n{	pLo6|&y4?w+WވCǃA'}v}JK2NY0J0?ocx"P3#Os}ə 7i\E=QTd}ǟ:Nf0t<?~}W~:]rqvx졦YI2{@_.B^tw?wNlݔn=ifȘ'أS_&}\D&`W)9)	1Jʶ/75	$/MXN�
ܕrWP:{R>x!qfk/oAOev
G
3b	']XJ2 O6дqA?{aEko(r|
FeD@2#85$bN|N
+:HF1ZuEI$Gjj :l'vZoWew"[Φi?@ϰP:Κ
WP	M-AIPIsU}X]qԥQ"Fx6V52I V@Q1K6Tifփx-lcU*i7BXLLE#}8/,XJ
[ѳKߗna(L]Wɉ?./8NjE?07(*)hyDSv~J7w[>yǢ"}>t%.Gi=% =׼'ؽMAN`si=\/&jUqH{MI
ՎqMtfT%8SiT<g;༝Qy
hrrim
-:8$y [4s_)\@ *̖(#0E(J'MΝ85S(1fO10ftW=J)DgϡTPQ],[E7̨1\s$q"HFOY6ZP\ZIu+38
swKދEKߟ)opir{S#]C..VcWRtg[n
*6jvCK܈?nY,{h9_'mz&v.ņ`8	yÍ"TÇzpug/_JɴqDF:	I91Sk	ܻ.8~/]oPN?{{)?45W\P&rQqBp<&wk|4+	eb)a{
2jUQ?*\ɋPWJ*@"+U/SrנonO
NRa~ $4p!`+Z]pyf\~Oj-ځ+Nk!Z>KkKwp_}w6ҷ̰=_K88`!ns2|{%=nDfҚIq
}cy؀5MXn8u6,=/q"X ;UjW@蟤rh Zp[rύIh
Ѓ:Ֆ7EwWH6PnЙ`4,xv;}@ą"$?ؚfaxf4w@3'&eK9m/f`o!iyzVsS;NnUic,WhTF^<\@L+?݆Xb@DJ4K*ě^;'7|Ur-ːY*Tht$,}l#8T̅rMrXOh%N*j&QռQ^;o&ȫU'~]|kAX ui:AH+aiTWQAEn׍\~mm~C-o.f4`(!w{:	 chP:i\M~9KzRbљ /ė8. %	K*Z&XPI7OW5tW;Mo=^*ujI\	ðn섊B}U9@+Km]"v\ok7kQ*S'õn@uK㯖28.&!?YRey6{pܩ ht1Ncqt"Cek3qHtW]kW)l牏-PYhz`ϕd}`Z{;+^vk{m_k*E8wxlmZMu7+
o8LZ9M8IvJ_%mۤƩI*uSvKR/W~4r	2KNNa
wn=
Q6I6F*Sq[FM`MC_:+v)T\zCNh:rxs8ijHiTiEqS$2ysBbyLSc
:c)d3̌$rAG2=ծcXp.,\	꺟=[sx;|`S/k *cR<>`E@͋=TQL7gQVȔvsS4<@ ܂NT51ՀQ4[TD%̿[J6i| 3J5 L*{ 1}T}rI%Mh{җʁP^̈́Xð
R8MS&AK>BRn(][QIiZ$Q<0U 6pR(h@$,g4٧CcK$x(y۲E1nId@E|ij(~xRw,IA͂=*>eL)Z~I	t.vGdY
gc&5*2hBpkHWܙ2_LwiRxR2"!3$4I@ې%c\2&=^>6=ItEA&׳ū`׊g%)iR%z봅xrNI7ju`uJֱ3t)(e \2h9̙tvS#!]ylkt#ԴJZ^un;gc:Ƨx7e"3qYpeXɮ%#EANo]s]{ճ׺uMpԊ8Djp<6xIq*{ZB~?)4cH++tH
&ko
`fɽm#P	 M2l}/m a%Ϥ'2\d`)RH(tZKkt-dxԨ#ap2=,U*AAl	*
(K[u#Ŗs#Q O9%vOw_7=";907ϓPv+̼gZEhpmeͲINlrKrA)N>#ocO5Rd|U>Ep&16i\N^պ:ΝEy^yO3eI
/lFz>$ĿD>QKS
5yx|sfV1:3d
,ËuPaou;`dKARc@ntP1\0#I-ԋW2'c-lo<='P؆YrOCrlJKDrPTyv["UQ{JPetG޹
!yޘz/ppp#9ǽp'ԵƩ7URcl|U{j%Xit٥rBJ5ּS_fB8=`ƩQMI"ӉN+֜1Kz%5Fb{tQs#H=22Z刵CWJ޺ErJÕѥ'-2뇞y)R#d
9a{;$];;oYU䖑'0ըŸ+0QvcQ՞ԔnEګ$ꖐ<P/:OqJߢA7%PSjccGhJ8Զ@R&,rvb;JzSj0GD7~D0FQK`>h%qP3̺!{,.rİC[7;A85?<"U9s]c2&W	ޚ}ЀIDJ6v͂lXa#Ƕíq&uȦPoPjjӀƱ]ktA1u}xb:|H0ux_9U1nٔ1@~JLL&~R o}YHrn97qO+,ml"bՃU^Qkv[~t/{-E0K⡍q-`T?AN*v'Z̑&3:B	_D__I5VjIgwfh41ūe_tu՟jeFh3>ilf#ԱofhQU

\`@#ӗ.7qê6*G]OEZ`e|5Ri|r^AywoFmZ|)_2`c\D;]K+1Bs;òY=u7X]6P_HGѿg""jXZ.2$]noEwZ}{vב1RAc@[:@<`ndIvRTC㸟!7G:o1kWEY/~TUv"Q<sW1wJ:9eaEPf`dll8Iݜ~UOw>ےB8,HF!թM@rI" `x*~ʼg13AB<s2cV	PO;6dG<㪧H_Oщm{/8WE</℃2̗2cEC0#lrp?DxTI5)gy	THv9Eߚ_e@M@|y:dobc_u6_
ӏwK1X+ۡ-@3m,+\l:e'j|طR]z\iV3;G|TQT&`+m!#>x	 _P'u29 r_ĭ^\@j*L6wb&c:}JV
MD¶E"$.Y3"-͜Dw9˾QJ(>:m}ILݿT/~Vb.ȵz*Rؘ>̦%+6n0Q9*{hxɌ _s?#Jŕn;uSyӀn@L>"G! j8mrw+;/]	R>lS?`ReRfVnc5X^bTk$E+u;oUɝr ^ۿ6+ CY_GYU0+K+0mg9	Y n7O2YBߺ,h3ky7Rh$]t= 2ݳ`d?/c4d)#X<.Rdh@[gj }v]llCʇLx஄[&(>^=䵲e!蕅Wc(!DӨz0-vj[`k0j!xq(ڙoxߦhn:,lY2:W<OvFURƝN6F ìo]BAv!I	mٍ44&e~vul܁B65JQ\鲽`5
nׂ{?f"sͳ>\%7Oiaʑn߫Pƨ^tm敇I\EkêwgqtrнEy$^Q*(Ŗ.=RڻҌsڛk
\i-3?c`v1!xyzĤ[b!Aå}ƕXQzG}0g'@n%읁4`=$rP3t7x{!V-N]"+'T<4qc&&7B-MK[O@(<D-{ڴTP%`c7MR4㣦Jtd*M>PےJbmیF =M	~SkU~HS3/0n8PeJº7SRv>!'=V2Ju 6KѭYG{v	t*A܌DS9c/8=JxT,NF${_O:}[U'vl͒s[w6۝k^JJY_<o=ͯ>;M+oRAAR(7KT-F",4SO%ԷWdSiD~g4ŵl;N^
V9dMېpߨR;z0`HIߥ<53/PR]:c݈uIb´\~E/MTN&Kw;2(l=Vg@V|\VQϛ#9Xn3n<H"-#eaAj\viy8C<`]ٓ%	qP=SIc(yvR?&`	@qjxH-[Gqo,GS-lW(k%!/ҽKa
Xn6?gM4X_C
>0pTu;4+;#I[#orԃ9`>BZ.{;P==	$P455lo2z 3A/G?h?owms5|wo{\t,EǸ~7ӈ* ءsrec"j9zT
zL<4CcGJnyb̕D@R.z_PW:^XGc2
o<X_v]n$2Hv#\	V"
ӯWj*[WDdU(?Bhfb-ӁdWQg,/#V
oTDޚ:7%c/gc!=oiC@AJ[jy2t(=%h;?uy;+QjX\n9(5FEJ&jj6}F7U#qӖFxn!MV!LY㥙^"{3]S_80څYzj;yg+ai'~"B+̌XJHoe1J|JikIՃ6HP+q_1/m~z6CL ۡj&ܼte6s1dZK!di Ps%S.(#]TίOBX{>!.XrWe%>">F4a0ó4P(K[pܟϋ!8`,@6A67T=T`j8+@i=hΆaDS=Ց QSxdI/z4^P
rه:ysfwϲڿ|u5V@fr8?ЯԬ~EO۴_b,
J}U/XZ֦)%P6^4Y!г:r2w<(Y%c,l[yanF82ǻQih5BL0PHy6yw2F#^KH,p
c{eҽWbJm:KcoeZbMYﮃEW7[(Р8/`p݁Tqo9*Z:‰w㇂t[b?!Ol>3q,^&wTw$/2EY]V<¾.f$ץIe	ۗIksJ@8a(\BѾ27^OBd2"/.tNvaY^
+AqBjݹ).;-p^6dpwaFeƽBNYC҃B.g00-Y6+"Nsam&h19&٘z3mF@\ON%[<KPX>&
Nh{u>#!L><7a秛(g~\چ>9aX3IRHI
|*8}UL/Q*m4~_º#~cP	Cx7c``;3~zD@T!VI"EeY'g՛s[ߩC:C'{NU+9|xw]W>q^$
5Q:e~߬O/(nb-ycLuL-eĿ-gڶAFw"Bu546	g6Kwc.(1wiku(~Ha)ALm,"CET8!;@bk+v]59vnI QehcжVǛiW?sd8D$nyޱHZ5bw_O|:hT~rVHRb_TC#Ag-;VFS4|7۽5r$8ƛ6CXST	ZB喰t¥6DAMM|5'^*j:FƁ%SpGU)7̤wa
-Xdv447rD<bsVҺIU~b>5]dx0nOQ	)7f@,T})fhZJ{
X(RUNjZӄ!NiFVv2*N7K @Ba
ی%iapGoWbJ@גI6Buj0!*
+i	}GaITGVu/[I_Y}9V7
AE0+L
!#Bt
N]j`@!,oO;`>̹k[60bZFws1&cӽ?[ۭo3Rk{TzwIXW7|ۃ*kf3cbDUMBURZtR])w{@uglesSN}E*6J	a:3N:Nׅ-=B̲ɻ+Y4ycȱ%_Goj/}@d//hGhf:_7*j}7eͿբm+?6u+~%atuWT
i큌jܥF}[)]!W+^4l?v_ފ͸Y>GC.ЧR/h:'^+dKJ(ӱJU!\+jz*u_ra8,u,V
|*j
BqEUDaZY-K327ʳ!=߰UbOfq^D P4ٺnmx{epYTh
	jIiw֣64ھ]c!(ؖo7 w)rǦ::n$!{50\F8R_I)V2*6|E2+ѺV|X"Ud}A-cceRzjYR#-f-_2#֕<51X"~q12.}Li$
B8ݗS
qVΣ̇h	FNA
'Ǜf:6vŃ$Ba,Z{=fnQb}Jpn(4^jHlGٱ"rmȏzvA5.TXleVK?2
(ÅȓZWIIJυUm
#5Nnp
-~R3<ZujfD1cp;ȲΗSմؚz؀;¨(Bj`gn1/
ώyj+:n(3e!{cK&(/ߍ!ULJK}ݣl.urcBx鳧(q%zv=#L_O}JF	~nzC-Wz;S^1=iXag$йh17:ݖI	*W1MBxgK-rTl0#u4#Tb./Am]
/᥎I7h/̻&iZhfDslbSrSRه	K'N1_܌£Cث¤V&^jȻOV*1Ӻ*D
yIKêR&$OK<w.iI?a?Lͪ
񙓃Z4TȮKa.5?c#6jPtSpnÛI{Wh3;lݩ6\{=/ᩕW@7IİsP+>W*͇nK,έĜ+K,{V\wMk͈LեNFiPYP"iz\Pw.c[ܧC
p`L.yN<R@tzP~du.ʵ;Guw$*]1b.7D#Zfk/
WMƙkݶA0irϐ["Ye55-@~ZY=e
/|.c依͈@$>l+VJ2Zc/1
)˱Jҭ]?FM/=0ST%(ERǴq]aU[/_sNbbU22AW
[kD'㸑R`QR?J$!ꁈHɋc_f&?b-t!k}%
̠:.}cuU)n/g&1['|ka΂	?wUMDIo[i]RB5
!xs\x>M+K[y2֜
2<h:?ܸPYE\M*WAO鶃˘(<vmY!/0D8!r{Bߊr+s/a%lKK0a'*t0qQmQ`w&Dsc<HxXMϴ銹F2QсUq BYT>NNeU񿏖^9G\x[9ի5NɮR"Lʷgɻ@?#wJU]
r<RrZO͊=d7?
zHE+E>˫wMn"~GݪwqxYo5ܩ/yMklmplU):cB'~GcCe\Ȏưa.8aoŀXjzŞ|	9:IDmrx@ߪRt{;EЛyq%n&Y!,?$'#h\Vn5"DŢKOlMf~a=c&eԺWOlCꑰ#.
0YU/O,q_>9U(kӃ~
w*0ɫh?0t,qd7^Y۬;;ےla8!xH1	zZDv@]co>*.BEg:--Ռ}ۡu5y.]^A7Ek/A2{/j/I_sod?KWݵ,QFʫ<)f}aDk"xLbS{.։5ۄQWawzYnqFߜwB8|{5	yQN]Wo\PIwߑR
W{~VL8!lڢ'C@9@!\0[:0on-ܾg&wSkltY+1ߗV:ѤB}T-=-2Dxl
{<x*cF¯:[uWN+N؈/_+gr {!j)NL%^`9|&U<dܥsDқ<s>
G4T	ۤ	)Ր6Z:UpRx*&>;HWww
a;P̋Pd# _Bmnw1t-UB355w<
鮽1n{kZն4(D7U?JO)! $#DnIڝfjYI}9t3<T7O_2+"
!>Tf|TC	!?fu'_qm3Q3%+z3z/
dn/`RiÞCcU	:h%5#}y4㳡>A3C
YpÐdA@Ԣ<MLN2DdE]̋;R*̻!(FlRCC耗(ύܴ[S*豆c}}ŮtйnjP_;!<P>puusSϟ}n;(j%Ǹ\++e+SaXhx6t?]́1||3XyY6:&<,5rVIzqZjx<Lt'
3:_| 'e7EP{®2]^y[m<iߣcВe,SёGd)Υi\x)nʕ<b4AY?ۿ\<JH9Kt,<Q!'B|TՍ5'*8GoB 
zd<7a&19Y/=<|iq_Fwq̑=B(>1Hq˱sO4>R	)'w?*4#I3g~hRSgo5cz+Oޅq
;fOCLdR"~סj-Ԉ#,Mv_8'Cn6S#86^p1.CXmؒ &V.iX7&t\Hd gK@_<
^>ӿ (nX$;bmN3P;Xoؠ9DǓ5Lhn'B%MAqؔvG|K\F˳r:a"䡦YLK9
D,~?g'-V	"cDMӂFz{l7F-YhCd`tk%8M@K^ixue/IHrPʐ(%OK.NO3f(E =$0YҊ\!߽5c,@lw>%,
f}	-y!Jp/
Cg0nm%2wie.5[Lb)1B@S&ODG||tclA
Q6~wsn`BcOjn
c0`UZؗҗD͕? bҼB%^싐mCbɩMSD:C>{<!7weoJnQM;hE]|wdl!1$gT
fz$!T3Yb:D/8PN[WL,@T>/8q~z!6
i'7r\Rr4Ie"~
zUq YCtP/l p|rNbY*#8yF2S0zs2ѫdUM%2>2h0 t0"q]P]lW)Q44u=yDkY O[u%őQ,ҿGCOl:=ʦI8O
004?nc$^̊!Aӈ7e3BڙFv5/Bcv<P;8`aBX\C.Y,@/sq5릀k0ܹ0[=z=tuA-ekv}h&YAluFN0A"d3ک[:@];*iU==N:	Gj`mm/iu=Ţ"3Z. MVL^n.8+PQjwu
_,vYn;YXA%ўq7+lO&՟
)['ǝ~VRT䇉X
(AbLp0DGqף_//UhBX~e))9HHFC:e7Ҍ	WV
bStֈVPi9*jqԅrZ*\2{m1"4!u#u,zSA/P}Z,r`ܢ+ﱣ#.B+^E{rxV/^N]hrrɡks/\7'uY/o߂M7I8a>S?ܥ52\5V+T7X8	VWd!nҕGFf,NJ!N3~7,Wyʬ`ד%L>@'Zj5
iW1>eq9Muwѿ+&lgFj+}QFfJ0(MJJME{#`q)Z_y*3*+D.4si|=LD|$;6@[-SEC0Nٍ!)_
z|j.Xa<9U̳eOnn4w*vDđ|]Ϫku:x@6PQ|smӬ!}Ac"-<^t>N?S{ris}سmCTbu'w厡|^t;e@9AѺ1>jf^@K"AK%T(ZO.0gH3Z墬)Wa2zU9<%b.Epj"I!a5l$V7Q4
obr$5Pz;#M*px.XY?~NHѦVPhsWy벦I)nI6()V
kۨSRd(/Bt }򟲸EJF:{k-48Jk@h4_},N,ndc:@B0+}^QO\h<,}%nAnWE2%^gXa!*UAlY1C8O;\xf)İז{Fc,L;d2O2JbHea]iEGf%CLZ5iG\xZǦx{7`7Ouxh	po.YvrZP5vLOM醭wG_oEHdzKF=̴m0HKU^`~UOXb/
(1V&WqɽQRSиBw˶j.QOxEMخ됣`vz gapZ
pޕ 񛔾Y>n`|g4yE
\nU5!D|e,aNM2 <@dEO-@=K2$E2
3+ںXp@Uw55"ӮDC4*I[U>-kˁȦ&QA7>nO7t^ˣH	3Q3ʣInˬi@lk !awQ%Yvt|/41U1eg,r#b%2%<nZ3Hydm8P6Ϟ7=t0ӞSWUAq&JСOYMX4$+L;wZWzt
،EK""mI0к^NL"C-Z^ЎŞaLCD]
|h-\9se3L5GË//$7ǐ*VuwGqVQFq j6hꀺc;
 Cn1MсFAMpgQR𙆨^T;J6PoJ',~Kq4Zɳ!ƕ2Jurk7."$’s(tB$-"ŝ)ӣPms&0*຀a}PiW:=& 2YsF^;S?&Qz,G*j'>f55w1
}y#!xs3!H"]VGě U-1D5zʺt^DzU$,:F5{x2t8d%Pz4<ȄEd#?7
<Q̏U3,Ub8c O0Qs-/*
ݕ$-d$OU4,hӌ9>Omt4X>:v?l_{=s'H>7E}g\6|
%'6=CFC-1fI6,^6Q'߯v&l=?Wl)uQnˆUB%:_oOj<
ӓ
8^ |[ټ,(W
VL(e [Dcu|ϚhFUyc_ԎaI&b}w>K`c&]\b)!__OpTxk6s.>Wk-П.Z2z(t/4B'"U1r%%}֒⃜VT,juϾT5
B/6ձQ+[Q1HX#-}1v@C4q=)O<#J]Ug]UBmCjWԣxSTȚ	'`G~g{QK*%1Q*6SgT[lEqdqvPfW/K'LT5-(IB\!H5WCa*O&B~)W~#׬
"tǢdӨ薏斟MćB9fL7m[?W#Rtф<N6Q4_NL{pԉL96=UM{/|c'멹IrU˙݁	7E",Hz)DFH1^fTgoK3Q(A'E ,;rlRd;Bn`Ð@lb5unK.pBy'46v|̋zg$m"zDŶ_Uȫ(8)x(!w(;&y-!~r1sW.#*:q6^TN~m
*ܯ<0c-7u-N}p6/?z~	ɣ.}Q70^_(`nZ ^GuVEň+fCu}ޣNWƲ-'656:?Gn,]-F=)D{~&)-x NpMv
:T}3 G<2||e`_{6MGWZ11xtlHKX8j%zMhµ4gЂ]9ziBbt%EHz8v(h 6Z*l3oXk(26ce{2A=)/xFBФ>jtSWsMUb>c~яńPoY~jLgiс#efIZLehXd{ iO(n+x/=Nў%knE
up"M{ڎzҔ	M$́´ňoJ?k%kPRjxC}Ȃ)j*(f腟A]sn<J6w~7PSˇTFGD槏aa|/3ъqq"x2@HON&DcyLMDvhM;t^1
M<`m2"8N3~T\%ɟ
X=FP68,u%#C:1Phr_r!BcΠy&"|:;9zxvʜb;Hh%U{w9.*[}C$N5vmU@/:5v4x8TL)ۡJ;s.kϷZp~&|ݒsssk<X	rHux<MoPy(NZj54PZbI%G.xr3*DQvs]fawՙC<H{zf;_DZq/d飩ȃK*(體r|w)4o᭿Fl(9XxyS]QƚvRp2v118&6sy-Tܼ>j<ow0ְ9nHbs/xJ	(?\kz>c2q[,0QM_'y%97r$ um@V
wf&	3H0RJFr7Mu	hP]U#0Ca!!10=QT3`5¢n%Z5P<~nidz8ڛsK5UޛmHXC̉!evLC	žmu[~-a;BVP޺6P`y'?p{!nx3 D̋l:A`ܼCziutǻ>F48YʞQ֨/!l[м,;pA[}LwYLm-:n|8#NYw{b\n+DxqD<=yeAoF2 AW):Y+$!
a{ƎgQ?)TZTIP}̥+oJ2}iB$U.r۰2Y?(3
օ	RUgoCKU+:oNX}ڍ-	5Lz]E2co/z=#	Cߘ-w_KْN0xh΀PŎsxW0
ٌ"RXg:&6}G-cUh4./RuigMnf:^zXNSu^a(^l2u58$ \[YDI_ճjg]V?u!
[[m_Ii$&t6smԞ!f3^<蟅pȕX\P[pƻ(:	R2IWzt'kV
y:ꖽR"W~`U>&Mf8@xW 4}<!>K
J\ፂFThJ~!mKG<FׁO7"S%=?H(mZhVI MۆS2P4G]^rZw(4xr'Ot@U@,HCߨ:,;Pi%f.kK|QË<-|~
͑LssZ;"ay5;_Z{5d=-uTS)HUH itnd9y$S:L?q)F3բzbDC$
Lcq%_Gyʰr3ߊf<:2;x.Ǎ	t +yQjU7n)wECVA+/a&4S];|"9g:l4c~4&e=r:|%J:cxK,&3qM?Zl9,_[u9ygşxSu;goϻ豼cz²~>Zk-?ϔ4\y	UA+.@0-fo[ń|'Q8b%jcvq>t`jxWAC64ּ|X4P!TwŸ4]D	栿U,yl*S
M.7R]GwvzK4[Z$T~)`<w\4yV=Q`~LtxSͥEJ`fϛe_Yx~Duri@UD?}/);9a[NeGG5!Ÿ!mX-J'hD4}JOW:;%4GQW ME r­\h*562_.<@k
VDywt4TXP2rhN439,-HQHj8r5|&FRًd~fd;tQWу-w撫
K,+t$s5q*t<mǑ+0;@w9Vky
DNR{xUq>],5oٌ+^vEJL=E}8Tf7HǦ1 {& ÓM9њft<,vp;4l\ZY\!	Z?r@8ѣF;${w$^g%:Y~_W&p
w2qҤ쩻0"֡{au7?(N`}֛%zΤnoo^87KJ62hNc؛rgƣG/P?},5wsiy ߀y>=oX(u
GS/z{ZOÜݕ
6kHU	ijmUy=\v%ﭯùx3iG-nu|çN($X?5Ũ]o$gFn4GkϤ3r<:FvP4Ub=G4.Db5텄“:u2#IxqWw`oT
Q/K.*
@3 h{Vnx6;cE<)~L.K&ٻczy5)m󚩬|	CaT<%Q`uehߵIN[[Sy__/@£=WSrI'&Tr'z#fM	II1qc]j$ӯ<yȶ3.'EjoLCߕx!H,^&2SW+t1c˥(]ek_#.h8&tu+@gqu]L!5#M`TԽzXgY\5nQ^Ekn:ܠH.+zDE܅sڎN-Чu*^ל4k[TĐ'(A@﻽17hQF1fqC;㤻ny<rPRZP' Pe]Q^&fձkzڭiGzH#6}kߗZ?r٫wqҠ0u[{oG^	4
PyfO[1GMq
4H}J_{T+i:rH=3GgHQG*!u {yJ>(ZV+(d,x	'}*hʆl"9zȣ7[48ILYA[qsMNK;3rNGIW.ohP{PKmwF,` content/loading.gifUT	a<dm<UxstL``~!ΎFž iN9)E
z
I
e
饩%?Y8
udBKbWe_+:z?lZì«62`Ӥ$)Ⱥ0bQ}q[T5Ϳ6+6]-޹il}9ܓJ{Q:Shvv0V۠NSűjFNڏ/lm~0.-^fgDPK@U,g1*content/kiosk.xul.bakUT	t<Ô<UxVmo6l
@$$6 uekq;`PcH_(ْsϑ{:hIfRïnw
t~~neQlt{>њn|sTh5RTS1fկbIOp3DfU~$:zf<Qe3j#JZ1 !Mb\fmd*f`R/
y6NuBA#%J:
@/l2:†Mim%aH
C	YD4}s^)bBh0>ۻz|zߡ67}MtvX<)as"4#L	G:1)ĘܬV+uK5`2W2zA7pᆪ`N]P
w*3K7EYTס+%f8!{
$j9=}"$bgP#C!IFGX۰Ho3Y'Hh25n`iSa<5clQǃ\BlA}2D?Cp4c2JSF dn?>'I\$)-3$Zٿ7l63#xj<Qi89j!8x/ϚooBl4&@Ơ6^Vph:gs׈1.S gpuANlI=s@aRa܃(R*r01RTDi{'!&
"B2
TG]?pl.Y8mb8Szڸq-CU#:e(P^Ey-WGQ^)6"oJf)R54(EG_KBhߍhЕ:ׁJAm㗘E8L\Z/Nr3	%Y.P3^fF|RU_RˤW
VHʎ	4ZH4Z3Nra(=;EP8*we
gERmgٖs)GfٶLvզgIi"mBSBf*$[AL5eJa4Y&+AJӀ`؅#UJ8FKsf
7Ѽ׊/4"%Oc;JD<F!EIo0TQ!~=sY,{xtPKeoF,0+content/load-throb.gifUT	|a<dm<Ux͓YTI
!Q$İ( Dń+-
"mEEe	H+ ;P&!&jWʼn8os<9PuOU~j+ac0Y#HcÜQ8›#%5
/IQf=sPYa@,ŊAx
_OA@<C"O)(^%a9^́	<exvρ0E3 s%3<IiSX3kA+aX4ӇIP3*&oޛRfE8úi % Jh <#8l'0eHɠ
}mDn4(&!G
&`ϸҒD«2xJRX/IC8l/0Uf@4_1FlZQ~|0]	1|!Oa,hŃ	Hw-U<XRb+OAR>P)rl\xmW2طn~__@X10bVOJQj\/tʾ(UkNi^)
VM/ s٣7<'` -*P
3 LRTNB<((Y
?(0e

Ao
MZ9G~~DrWÄYkh)kL-waV7]&?RQ|jZYؚas/nMJH[kUQc}Uůri\MS7~2_ث[UA3j̢[Z6fw6GmpC>Mn7E^)ji+OJyJ
}"QkbOSgD_&q-maԇNL+~1@Ga+hkV1gPkغ37ʾ5v\4=#It|/,;C=:pWqW\uhGQƖO{=tn<l큎9͝:>|=U՞{ĵͳUR܏k,|BbepcT.m{b=w;:5"N"'J-B%)E%	W_E$ZP;Zu	4ԞK;u0;b>c|ݙIuףj8f:	I\c+L;cIvsjL%wp;i6{-YyA`($f~̯2&TǫܠGܓ$S
'`\6!h#8c$+I~=%O-ۋ5
-/<ҺǜIa4MS.1ْۡ"=ofv$
"uHɢ ?tB~cLq	_jj{I5.^թPݪ,e}}n:ҍ׳|2$4R9MqRD
!M$oubcf	t--4|5OrqfcӞ4D^Ě_DL;D|Mk
B3~fB8ڵ*b,K6mMKCصh"{Vu8H|Y납boA.ѓFLmQzo!dZ=WFk4IPE(-tq&֞h	I@Ym+|v<8JZŧ370uu0IL'C01 q 5| R
֓Z8WD8o?B,d{;ꍖV:qQgGvhi>XTw
k6~Em	]/U sQY7ъ.HJwk,ERO`nʝ=G_;Q̩^ӂ]ލs׍V`UhH.lkײlx{ nQI2_ᄞv>l
۩F7}"<95YZ<oOp7bSCRJFPfNl'5.GeӶH[lXeT#!Cd>:!Xb^bKuY$!;+6o^S	)ڎ2[:yKtކz8X2'\=v[bTMÃh<~~ɪ&Y6r
V}\h{3*^)YbޝSS6'=b󁝟yw[Yad!bJ+t IlJ{?(H.ƚq,JnDmJɥp/SUU4;1nEuvTjUp"r3EAVgׯ	dJ6ZG@)lz$J:ŕUKr?^OT:	."k0Gƥmq8j<mjR:uHe	Ji;(lpyQHf6bNgwH,/`qmL}XWm^%u[{c7OWNSrs*pyW8tUĴuW,LGZKODaKSY^6ͭmJ7?z"Vxp,3x-=h=
r$3*,tiHSz,s⟆]d	Im#zzV3g+^e(oP؆:^^ubYys,x\V'֛˷0b"\^-ژ˴nʎh
0<M;m5H՛%t/[%MQ4Dͯ2chM̷%U2_7PK
>,Yuiicontent/stop.gifUT	cX<dm<UxGIF89a/Lkͦŵ՞Wk:Qp:Qq툨:Rp:RqYlE]{VjG^|Uis5SpTh>Vt4QoQhKa~Qo5RoOfF_6Tq;SrD]~7TqOd6Spg<Ts7UrSqijLfWsBZ{8UrAZ|D[zdVtJ`~@XwBYwjOmHaYnsAZ{Rff<SrQfg|?Wwfm>Vw͞zQgwC\CZzG_:Wt|<VvD\C\~^tw~\rH_}xb{kvYoĀHbt;SsNdIa\ppf|隵E^G`↠MbKcfzatj]rVmjz銤Icꈚ_s΍dzx;Rrl`zTrfUij~}bwj~쌫GaqmՔPfw<UsOfJcLd?\vyw_sdC[|j\p=UvNfjdyxvr<UtpNgOmQi?Xwzzbx9Wtue=Ut9VsLb^th|8Vst~ΒF^||H`}!,8pEG*(T*#	ŋ-#bD. kT&&\DhXV!:v$Cj.<	s9)؜ePtH&!Գ)OYߞp@-"*%<85%x rN+׳"5[FXMZe_0<8πlɲ"$`\)OL.s uv|gO,Y0u!r-Gj0xð.^vaه:Dn
.O~0Rz'!@~},,ay'hK`Y
K`3…`Bz/!}qGAУ(*0e@"a/q<J	#\2pJ8D)@@XF
p`fXFęgm@@dP@A*g2lIN)2P0cO6@LC>)BDI8
<FLBЄ8
B0LPHD
8;K
ʨj@
9M1+q;PK>,ߩscontent/xul-test8.jsUT	cX<dm<UxWQo6~^~,-{Cbk5֦AnBD"
oI"ef&x}t:r؀Ȥ)64Ot27; K)@)o Ґ4ѥ*e"|]AEy2B@j7k}&F
FGiŵZYV*b4zUeVrAťІNO?G+P2pRP9OAGB;ǕC,qѬhg{d@-n^↜_HuRq9Envg_qm.K]m.TmV&;L)~.,T k)+0"5tn ,_3`d8V'$brHfxt25RDr^|~`)ڢ3cTn
jE4Y$-kP	8nCA^np_yhiK7]
5Mm޴&OeW
u"mJQt2,
eO	;3aӛygm݄`$ܟD0vVq싮7RzNbXmK#xrkXVQ02*sSvA@>S,	3r;>v^	Pc[{E
,}f[IKqK/<_UlF>	/d)h3SNDزFHjUм[b+l.9f-3Ks+2O]
ȂNkwc0tgp܇b8-h4$C1}w1P7ѷ[:e}$Ɋ~<L쀑V>#q"6PVqT'ك:wK-}A
1&Ⱥ@sB*|g]A/Wg1wl?A]?*b.KBݖhfh{I	W#+3;VFSkd&?6a?FȦzSj12drd5T湣kru!xB__X.	S@c[%J;o.ǺaQP^ТwCJyfd;2YRHAߢa3a2w"C"e6^.0 曋wtN/a+c'{VS	;
fMoQ(`$2-kf!_Ol(ޒkbz0ٛZgYgO
L}lHvO5Τea֝PKcJ,eCcontent/xul-test10.jsUT	f<:`<UxXmoFl)/@dwsQZ7~\@+i.Y.EJw'g\QB;>|u|
~)\GưB;5az RRGXrnf0Vipcu$#t!f)GVRXr;`BeWVK2k(caq}4_pf:/d4ls; iOw68<m-"
7v;!bi$ք ͗oBg%9p=c֮1riF134N"lL2])RQS&*ɊKs^E!@[8~?<1<l	}tcp8VHwt`lOaOE4+~<eF2Q0JgNd;%q?B?9;ò0~#<~@w1%]1Z\Ɩ+I3ĶM_x
GB SBxI,/!0ԉ1aɨ0&/J0/BE$}k5qWtcONQ)4|CVfZt,:,){)ܩ? -HML"9ߒ<sZtM&:okyn%zavzQP`*x$TuA@ɘ>{+#5:=oa!slun[dvWrgZ`eG"0AW&#P2V*z-{2\|
]N\H
t<WSjk%›D&㧳
š`rf燻!;.KSCat(=hAwpX"."xO^F:j8ݓ~{n=ZbU7ɻS_ŀ3xE#H!	8Y1S
LTPefvQ,:mfp=F9qq%#˜jv6w1"rdJǰ[ueKNpJ;Iﹱ Xֵ |]wIfM[a/g4<	獀rhq8\nJB@mv(
^ja'Wa/<`cc.Ox>ߝIR?oٚ[nn8o,
$C%W7xURȮ°SY ɻQB)[QomL4%εLK/iVb7QwI7<
g|ͦ3;
nT:g03onmNݑp~#p>Ow2
hՂ'P21/1cre=F5WKdžd	L^
&Ǚ.28%u	J}JO,7WU6hri|j]Q+jdFfOpx_}x|PJA밧37.l_z[)ݎGSU_@L9hKώ2KrusDaY\]Y]͊Άz\T}xr
K5L=(b&Ѻp{el\r#ڢG۲ZX2~f{-ozi5Go17[!}AIG<e*ȣT31l=;xWiΪV`Ps){*OT<7w91`}(rt^!T.;VkGE*_\
CɛU
VRlcRǢJoՍl!PK
>,Qcontent/back-act.gifUT	cX<dm<UxGIF89a""ֿվռԿԿӾӻѺӼѺѺкϸιϷͶζ˴ʳȱȱȲʱɱǰʯǯŬĬ목©ˡ͞ɚ~}}{y{z}xwwzttqqvoxwovslmlrkhnpokemlgi}fe}fzezc{\t[u^q\p[nYmXmXnXlXkWkTkWjSjUiTjTiSiQk~TgSfSeQfzQdMf{LdMdPcPdyKcOb~NcxJbNa}Jc{H`L_|H_H_G_H`xJ^{J]zF]~G[yE\uHZtEZxGYsDYwEXrBWxAWyBVvAWrAVw@WqAUt>Uv@Tt>Rr<Rn<Qr<Qq;Pp:Oo:No:Nn9Nm9Mn9Mm8Mm8Ml;Kh7Gd6Ec6Dc4Ca3Ba0?\!,""	Hp2**ÇbEŊ=QXKnIr$ҙe33j8QcƙX-w͢R^@3}q
7l8!K&,454xX,K~CMa8^"FlV[hY'Ѡ<k8	;#,:vLCR%N*A"g&9"| \ˊ"e̝F:}OO$53F
?ŖbCp3ghiѤOXOiߣk8{9I9V7Irh3S(GTc$'L	#qT<b(ɒM6WlAoāLI$02qqWL(@hPdhpȍnAFY@08#)pHLvy"shWDDG<d*|
B1D7p)'L1gp+:,g衈=V3/S9$r4 8:L),rh>jv
8:;B t`b³&0x! 0缓@0l!d`09m<]<(3̆@PЀO]@4 p†@pHq23=]0 *2@;tA<tM=	(--	lЅ9P_S9܃LX0?P.Aܴc9v0;AP@puC0~5؃6UxU`=
Q5#H <դ4;h'^!C	%`=Lӓ0͌t, 
>3N39/M%:,}3<eXPF;PK>,9content/back.gifUT	cX<dm<UxӋWR+ir:fdi+|@VB' DWWJ4Kl[jz4zx\||ssOciI~W,:ggq&szzz>#{i^gs|NG0p:YF#Bt
Ud`~1h6%`Ier\?\?9DēŁ	%@JJePbiDAU/8$$,M.MfR
,""3Rait^XF]x/<)HGeTFeVFg
9؜ajIti|~M<MHf(:
SB)JKE)bY*K9O\L/ӹL~}KnHr+Zsk.q|!_'մ
KfYY$$Zz-K^+x|Y_!T[W:E]]uJe_k#b5G=9(G.KUҁgQ}qhqzC&M40ߜɵr]=1:ޡQN+?NܽUN=Tޛx??WEՕw,ll<\6aDp	d䙛_Vwc0'Eqn5RQo	$XCzK:`1h7.BLR|ɽ
t"it}p"ccӿhA"koe
KwI1Gy!3`?AIvG6 V߾gL$@=.ޱÖU<4K]m,ˉ|D['w&֭)o<$FWl%^{iCot˿~Bρ6 
0vQ^
H.:z|$dak?onѮp8ݷFLc6]g
:0dzu^kB{v'MJd$*bdRIqh '}㼏0FABz&r v90yZOshq4Q"~}WQof1Y[uH[_Vf
R)RvV#@x;.ު6"`[NXj-
CS[18OW[Pmڷ=N*(Zj|ehd
Ml<ֶf30pXލyۦUyQG*-bOeyףEEڄߩg;woAPK>,6content/forward.gifUT	cX<dm<Ux;	ϖ1QO]<]$V9&m2_}-aac&bIZS(Vt\?rgy=yh\P0l8h8= m$#0eO&CbsB>7 $FsC?#y	ǒxOdRIc
C)
O.D
)<lZ	ZeT2QQ,)>Ϫg<MQ)acXf!
H/&DȒ$8Fi"!g"2KDέH̖&Y⩳I9\	r[Eɓ*RN+R
5酊t<XNQZfI#KbUe"UNe[\Ǯ<9H9R)H'n+tԞJu]f^mSPc(QK%FCYs[Q&:AԪutm]q^6(H/tFYOyHn4Tњ>rd7
uI<66̃&MM'5QȈf3rM;6??6:>:19>5rKw;:Z{,F7g/1ݺo0_{p3Օ?=:{ėt;subg$uc>$' P	g0
?Y8$~q'Dx5l|o!I#}wi{ţHx$iҥ~۹;3X%aik>VyuW+$pu	Hώ~yO#hBo?t:ڡL|\զIBgҹ4zx7s+DtMQ֢}k&C hWۢaO~wpXṗsmKd;֩)`
Ywx5	j;2͆7l"@`([}4؀#Sg+TuAG^=*x5ÃH傶h}k~74IT/bv_ &پZcVɃmwipr|΀}/T3;6kUt2|[7^ nm]Fw,8hN~78ʢ{{g2˛+v~oڶ2 ^W%lל,O% hu(HV~+92	49'F@2ra۞o>5Qnzv{NQ*l3N7#\37@ PKDk,c?$content/kiosk2.xulUT	&<:`<UxTMo0=ǿv;5qa
m@X,be;M{YN"H>ҙ^
	+Jy4fWA0A1b;8IO/!
b7)G-h*̠M~K_z+lhs]hT=^onWR4NQ;
6Ai+|,􋐒Fh!vvкFW	KscۍP\Sb\ZtfkFeTkC	j[x|z=)Q2v
9C%Ӡ\r;ȜێFQ0Y
.TعX0p]'lťE2Ie/sWȄΕTi&l_
Wݣ7	84; cHH+D$Nk+Apm.Ft]wIL}쀑'X4֋[FLO?;ZX'֪aS#Jwg^4aQgbJi;hejPt%qGx|D0ZKnwp\>@%+fVCݘ	培D{֖<S-7M?R̳SsR)Mbf!i^ܮv0¾5mŠ(N
AJ|'M%-c0VsGu`AΦBN?qw.W?PK|k,%By>content/contents.rdfUT	=<:`<UxV]o0}.KS}iI.vώP Er=~5Ŕ9(ͤw0Vχ>N`l,"$v-z$NtRBr~<M2Vr
|aӂrr2B~3 ȔJL4Ʉ>A4Sΐ-3@3aRO2dd{(63v&۲zF}QwZqE"mPdAm̌_}ZrS(h}gJOZm:έHH$Rƿ}j/2}+w3
[7eÚL1<;k!{yLAPXEql>.\E%S1X68FW[):{*90Ěousƌ{۔g-]`&z„?m}ƻ8At#
Ưxs#=5u]ڐQoJTco	5*fs-G=x͎/)f\7R4*٥㵚MYs*Cc6zwGRT8pW8ՖWXmPK>,A)Ycontent/kiosk.dtd.bakUT	cX<dm<UxQtT(K/+,IUl"%;.ԀtjDz̜$	 b健%JA\@UPK
>,2content/reload.gifUT	cX<dm<UxGIF89a*'vBLVT]fir|֒%+7\dl͢Qbu㋙<CLkun~̝~ܘSexK]q쁐2:DGPXŅʼׇaq^oYj}諶󒠮cnyfv堮iyݯ<JZذƎڈ։5?L\huCOa;EUĕ|sy݌6BRpM`tହăGTcŵKU`©OYejz.5A鮹ڷeuVh{mzӿuzyɲZk~Zfr[hzյͱə_pN[lcs\j}뱽簼鰽{԰ɨzrЦwު鱾ʰo˾УڬĦgwQX_}|m{ytk|HSihvdr[m瘤_lwixݾ!,*'U	H
ZȰÇ#JHŋ3:<R>oG46\EɒK\ɗ0YɜIW-_ɕ+$Zz	mՊUf4
]ʴ$*:sG+b)WK%U<#)>,< K2ᖠWnݺ*V+Wc]	,V&7:x``IXX-!X9WAwmի@A
^
: S!Cfg	WY~P!%2!\Jbа Xƌ#:i8!_qeN
tS -54pexB-כoVJiNPT_c=t_:_T!DA/M0/wC/4υ9c'(A}X :"-XL,"Gy!AA.a
xA|R|8A@% LR\l-XTA(!,B
*YL+@@r`R
"2hP!C'x@13/\At#{ҋ	63_<.YĺlqbF4\hB4(AD
J'0]uȡ'dD"-ƐE^@QN9DD11`Q}-#bD98~`
8qG*!ĉ:VĠ$JtӣQ9A`J)*E$( (pLSpMYrrʆPC)qh0M+OHs.l @@Nؘ"w&TX0zĀvҒA4l	p<?IB<60RQC/<1 )NnƑAIO~\Έ"(F
˧r蠑݆A$ ц!d}FPȇևO|@
P	n%]		@!
o
vp7`NA<),s!E%dAA	0`@9B}d45
؂f G
ָD2/
`2a#n5]
0Ђg+"%>B4|$q@P$ 

\!(*UـV6@NDSw< P(&^ 9Df(	UP
8h!
P'7&#`1hH:9t)UH;!op00NY"8B
YE:4Xa{Z 2
, 8x#p<A
TN/a(
C!*vॼ;x(OaaРR-jꅮv- hT**4 ;PK
>,+^content/reload-hov.gifUT	cX<dm<UxGIF89a*'AJUZj}ڜv:FT˲ʾXblOV\'-4ԁБvyks|blv~џĬIQWϔSeyK]q3<K߳״ˈ᪶ڊ:CL5;Biy݅إqfvn~|]nͬƪ"+2<M`t (NZj΂PcvDQc⩶S]haq艗_qͰDž}տӵ̏yAHPVhzfu.8EˬĨk{ctOZeYfw!&.xl|IVf38>뱽簼簽ɨԯ޽agnAK_t誵pٔӎdq~ѓ _ju|맳nhxRX^vaoȟﲾɹv֞szkyhwx!,*'?	H
vZȰÇ#JHŋ3:!S=|52Eɒ3DHɑʓ0cIT0UZ@E
U+Wͣ@*-i94i)]@Liݪ4ЯBc!*=Ag6C+V@F5
쨿i!%"W"	4/sgb{k4m	NTaCdT<(y@\ߧjTD-
2xx#.	Ί
dG*4 2#U儣ΡCJGa@!M35"-rTDŽW$C&`ҏqsnl+Q&$RESH@/pA+FJ@@BH0w*:1‰
M:VPA4؋kDA\`n8 A' n)H
:R

pe9cơP!:((CA
4.5PX2Ġ(CDBD@m\`!f:ԂAtZ*`G&VpRCA#>D
B
#@Fp0
5 (4@!F<@i<Ѥ+/<+[4
|0Pq'2#";XbB$p q2$<H/KFF
b`([,`Y@E$ڄ#ǜO8/XLtCI#?V	1=Dƒ4U0q&`
E]\C,ȢGPD(
=`.";40Q<ثGТMVܞ;eScP!o| @~B-D
(<	s`BX|S0	6p=t@t
E
m 7Mp	Q&@JPA# \a{l#0"`(Цp-GІAaqhxG*A$ )HD:ha-LYD*>
A<#
aPa0JN2N.1%	 ' 
14;h$\Z֒ĥ!(=XJ 
mVI@
d!iZӚ&	4pM!@	d#AH0l=`!e|c0GЀֹeP!+<Q	O4ͨ'PRHAaX-@X';JIaFgQT£u*,hC?;DTR)MQj Ki,b/Z
.uSW1d(R
b4 ;PK
>,B?content/stop-act.gifUT	cX<dm<UxGIF89a*'zJQZyR[fszؾӌ΅yu4<H<BHʼKUbڝohvuꔴ~偍bmv䭺Դaqo~rix(-3ELSꬸty~gu䶽Óᤲ}r튕m|Zfuݯ}|xBKZUak{^n~syןkz̈́uƳ޽ڪ~{nfqz~jxř{27=r,19~[i{ԷΖftiwzγ]jybgm")mIOTy|dr"'.@GQ^iu[i~PU[}wetXeq뱽谼鰽갼䕤޵鱾AL`ݦz֬Ďֲʣم哠vr\k|ֈdw|rpεxˣl밽dsbp랭!,*'c	H
ZȰÇ#JHŋ3:A>}52EɒChIɑʓ0cΚI\0W^@iњXͣ@*-j'?6 @-aQniݪ4ЯB·c3!cUj^V0K7J[jŷי9mTsEP9DH3NH.@.Q2g&WW,8d&L(1A"Ms5SH~~)劏jV(/)RDD	yd-yK嬳W#5J`Th*r`Ϟ;ZyHix9`L1L
hNb
+wQgtS4
BP"
@s7"#R!	3<1@$te1u`	`~跂r)c<s##, A<F9(B<``Cak2B<`$LSD"4e&\sI@D%2@%X:,AP88j0]dk.0BJ+eTb@6hC;l̈G	9PJur	0x(M$B(:Tda@A,@>7m~ p
x ŒLd1xF@FՅY0_3	3܇Ygl1
"p5a$G
=450I+~O8#kL2du!dg#|w
CMP̏c
d"JT4(H A; D3G9
q$a<	᠂ʏDdCwЁ_Ux`!Eüؗ0*0"qI:U<D
jЄ4p@6}%**xь>%Br%!REmĄbH C!Ĥ&%':a0«Lxq<L%p@e
!Hc[>3'	,pg@B>.	"whpAI6_(DA:r
O q7
% G	3LD!8
;`!T	cql"K#o0)_`.(&Tqu4ATTcF0[D7Ir^51P%3 `ǐ0n@JPX䠅E@9P
<60Ņ-:Aԁ18A
	%9/8=hBgPR-4@
L@S/)NjT"	uTϚIh@;PK
>,ḫcontent/home.gifUT	cX<dm<UxGIF89a*'BLVyT]fir|hy%+7q\dl͹Ϣvn~Qbuけ<CLkuִ߫̔řܡSexK]q촾^n2:DYi}GPXݫü~͖򚪸Ǻcny咠ꌚ<JZ؈fvأ5?L\huCOa;EUĶ̺Єar|6BRM`tGTc鬹⊘KU`ũڲԆOYe.5AVh{jz˩dumzٿӾuyZk~Zfr[hzctN[lt\j|뱽簼簽`p갼ɨجwo汾gx骵ӰڽHSi}̵tdrhv_lw֏\mixk|䱾ɬěӜ䞭m{l}|٨QX_ٯȣ{!,*'K	H
ZȰÇ#JHŋ3:b7pP464EɒW\ɗ0OɜI[@+(Xh	E-94
]ʴ(:cɓ1XWK%T<
0n۶.EuRA UdꑊTcS	,V&	I̘ ҳHf\ː$pɕWA'K֨G"
XC;&;aCf[	oXk~(DŽ3P?"\":pi8f$Uq=ppAϝ!.4i`+כo\JiW@@&CR(!$LL;VA-PO8E0 PD
P~\=+0ɜ
Y<K֣	h
(C|q|XX`!4@Y@TaF[8LE#d{3q(hd(C%h©
-\lȨjh0
"LB*D0tթZ&PB	Fq84
DPN`ఉ.h7L(b/s8Ld2BpE`!!M\A@;:,QVx<B
:#&I%E\7:#;4dK;0'r>0"Lh}BL
@'0	[`!9DœnԠHܴD0T"lDA9`$q("Jl/-3?r		x!;AlXhbuӄ06@R
D!)hO	Fp` ?,Jpx
s FB8ސ~	ms8n"xXf
M_7
	A'[,
hFp3	D&:jh]U@/h{A
>"hdFBLv-Їt$:a\!ЕBҌL$
D U!B0>hAJR6
 ?A$=LNRB@0_~`J'x!^p`I$a

°Ut8INX)GD0؂'`t9n@JPRH)4AG> +V9!x@я~< 
l
3$
NT(-P@ԙ!6]@
pT]OC0XժA?SW8u;PK
>,h	Ocontent/back-hov.gifUT	cX<dm<UxGIF89a*'ڡdnw9FU,28l]ny잭FScUdy"',quBJTm}LYmAN];CMΝ5<D袱~QbvM[pxǚ"Ǭįǝڶx[i}ע&+1FShŔfq{|ɪ厜êĽ}fvhyuKSZNYdR]ijzjwYf{fuҨøbsƬWh{Zbj-6A3<KQ^tβɮĥئM`r#(06<GUkaoo~߿իo}mzZgrus8>D뱽貾簼Ȱ곿гʟTbwӂ_pctգ}Thvky[jyqZl~^kz_lyR`q^kvOWccs07C͊ㅓiwVgwgwk|sz좯CO``n~כ׫뜶ȵͣ!,*'I	H
ZȰÇ#JHŋ3: A;g52,Eɒ$dHɑʓ0cI&/X,_@O2Xͣ@*-)j'TBU2jUTWFM[ȑ<y-.fYj,TB߿^gʉ-8&lB(xlJvؼ^_b:*Faƒ+"qb5n\
r~dCrI!:@cHd<8M02ޓT^Ք(V$у	 ")t=99,K*+hAxf*V
tˀ1}OPCo4FA"bOL0;,@	a' ȃUp,/Ș	̨|.DI#œLL,AK4
rpL"#	TPB
P>.ˆsr
ma 0z`.
$OP
̹/@g<
:G& @A@	A&Iķ+B*tB"a
鄙|A0T#G, (bX)5(?0#![tـ-9Bq	513XJ-"!`S@/l1R1("QC9+(1G&s|%d
<yX:3@ĽL:tY@
¡~@NuXAph5HBܦ,@/Q
4Ѐ$F1}$PF,@Jt+b\	7A!c |p;~z6p#{0(3t0p	T
A'<דk8q@	B	&,$P@D%'?i2j`#XF
FX04aml	PRP!M@&	SZO y$X(D ax`G`X {h2
P
8#
P#ȡ.G! Bra'"i!
y(ч
G#6G )0ᔧt*UIB`>:&YBr$App&\Jf2X@G|X3>@
.pE
)\X]H:יn"e7
E N.>hA
XъQ"MBG
]"zzy|	pB>x@Ѕ4`C2f Jt
B* @mCy)HEp0N4@
)iI
T{ծjVT;PK
>,4۹content/forward-hov.gifUT	cX<dm<UxGIF89a*'bs5<FӹRbvֲΙڀdnw9FU,28⡬^oFScUdyv"',BJTn}rLYmAN];CMM[pشʮ"Ȱ~ȝڊ̓xm~[i}ס&+1FShʼnxyfq{䌲૶ê|hyvKSZNYdR]ijzjwYf{ԾҨíƬWh{}fuZbj-6BQ^sήŊM`r#(06<GUkao߿ճɦo}mzZgrus뱽鰼Ȱꬷð鐝鮺ӶCO`^kviwp͐UhwוԍqOWcٱʪǔ[jyZl~^kz_ly`n~ħ륿Ƹk|zkyΆ|gxx㪵¨鱾tsz!,*'O	H
ZȰÇ#JHŋ3:w52DEɒ#8Hɑʓ0cI&.YP,]@UJWͣ@*-Yj'|iU0jUTWFS[ȱ+DٱSlaʖ-ZZu߿^g%7@0GbqK>Ḽvؼ^]n
$@R0ȉ2(}rr`CەRFK?&BL	'$lNXΕ5̲wDޓTf5U)W*tb/$҉iaŌ/5hAxF+VE<^Tc.8HlYD-eA-ǃ.Q
T4!	-T}-,#x42A8,+16[	`WLBpXp,̙"6xrv5nlAnxЀ'F/`g$5`r\rrD"`!
c
7sN`qX$wx@!!=',	M)tT(d!n
Š*źCznF@B'a"FHBJ~#ɉ@pb
P@$$P衇nK:a
#|$T\3d
.-H0q	<F݈! "9 [À<@ X"Hpsn$,BlOOt[1&Ђ|;C-	$038&pȔ3D.zTAEqx-3.2`NP`>Lr@U[b@,<(r
?=<q	 #KA{1d{P1NB>!
Q8}%FiPt@&a9$ mus!P-`h۵`A @B&
>& e&8*``	H(`Mn@QC*(HLC$@E-`<|$/8}
&3b;cQ@)!)0G <@HA1[%*8Q" Rp8LȤ&%
 !p<RRT@)AЈ$
 AA8:#
F.DDŽB`0~h@MC)Dp"3/u!L'%F4`C`AF\
SMBM
^B	}C$ȣ`Qx%@Ѕ4pC6!@~ЄK,
D
}(XG	#paHPiAS*~ծ DWL5;PK
>,ɵcontent/stop-hov.gifUT	cX<dm<UxGIF89a*'JVf2;IZj}:FTAKVʜм٬䐞Xbl'-4yIQW􁏝Ɠ۴alvǷks|腻J]q\mĉȚ7ALvTfyixn~ݯǭçת׷ᙦ檷ĝ"䣭evpzn+2<| (஼ƬPcvQ\i牘ԷαɴaqM`t_qӵhzyVhzfu߅@GOշ͵Ͳk{ct4:@Yfw{!&.l}k|뱽谼鯽ʨ䰼Ƀ޶rAM``gn랭}s끗ʱ|ʉՆ_juw~ wIJyv뱽ȸrzaoιgwthvĺРjydq~PW\{!,*'K	H
ZȰÇ#JHŋ3:dbԿe524Eɒ7XHɑʓ0cI-WЕZ@Q:U+Xͣ@*-9j': sǪ\AViݪ4ЯB".iGUHK7HURMŷי9dЩS?d!B(.@H#F]@}h֬o-W5x闚_Th
,y-ڊnV2\Ca	\DOODxZKbRoP(zj_QΜQGY`
lP	&fQ0/lWPAs<R7(
/Ž
\u!m$ ,P(D-` 4`& 7 0A[\q%rJ!
b1|p9DDYX`_+G

5gnp@F}0xPM6:8XpECwJId30 (%>tQ-rL1'@tZK6, +0
X#0nLmt@Uå$&bʼ2NgВ1D@%Ya\Kʢ~,^"h૎2Lш<ÅЋ_"шUHaC@	lA	'tATHYA):;-|k(R)pq
p5-!"XO;a`*>5MR(2q|@<S%I
t@19Sm4rđô3!r$H
aD3r>QC$y:{ p,,rSAIe ~=(C SB:},qjò*,r ip@$`}
3AsHB%mM0.A9Hf FBPA|KDbXAL 0
	`Q)X.0p@0Q4b
 "@E =T1*#"昃%AMHP란D	p. *F.RG<сNC
kDxAP	 S=.6V&)$a!1??r%RЎX
݀#pF8̄3]p' @"u@sH29bR`'P`gJ1*&(@@[0.$B%І:TPEN"X8a`HA1	}J
cЎ6b 
-]PIщ17(ԝ!>=AFA0,dZETҀ;PK=D,~Gt	content/xul-test9.jsUT	W^<dm<UxY[sH~_qFUb}0`'Lld3S%PԚVs[@xIW
;ז]hZp-,W
滳ws½$Ņ>O,ar| S)(. $+LsKxRzz̙T"@JFgjP ZBgkEK?=xDUB$|Y1ɦJL.Y)_tƵ,ˮzDɅ7gD%1Z1Α$b*{1s6Oe^GΖދ%:"oY|5y(bs4seZXw	u6KȄ7w!F1:q/l(#b;LsVi)Q&|qc{=5鞩wEĕ7n,<fthCs	Q)Sl%ʋЧLK#_A(F2ɐ3O%
1_*\Bәy(,(2E}xCtΩ!"u
JfH
DDOcA6xm{#C'rBdhkݮ')K,d)&2́-
rʳge7,tES}d0KX"螶ZL-@枦#AN㷔+]
8k]{<eOøЫ؁o؆W=YjaqE,妛ׂb a)De&G%gHnUq1Hl)߀Zv5X;m!
bH_zF}pSOQ(fLabfT;LYTJrƯ,q/\ءǃZ@x+0F>Qw#P{5V-.gRtXځؖu_ķ-h8WO0]P6t%bL̰Bn<PKbRfXIXdHǦ^սA@Vnwp
qNR?"pºY
zJ(VvOiKs	ի\Dod;ɔڼa\;!PF.vu2t>fg1d
o<76k;/.w;x5Hbt"0ưr`YP(|OcA|xF`ٚɹYdsaXig<ڸFB2i2z,l0>n&
8[(wdewTyνopFտ[|_D;ޑ9#+gzbM1)椯j0 P3Rn`SlܔMG8~:	!^;<1
3#],=fk\kD9#Piҟɗ[H+b{/lNfAXoQ֘IfqsEӷPrJOc,bCwwy&o9=*$Iqr.;1x[
2pݍ7p?8<)u
]Ɓc[>A6҂anoV'KI咳iMvQ.E !j):岪-C?&٤9twVb[m%߳a62Νs?iӓ<^W7Tg	H	&:<ĪI9	
I|X
JJH7w+`ݡId,nm$wc½E`~Owo>@j(7ym\
G*Ά鿭3)6	NaQա/\[-Nb[߱瀻Qc-ݰND%h%ԄzOnnMa
7W)R,KL:O21D2KFg1".|tcp`{?C_	]zbаZ%%H2ϴrp?+6`#2F]}
֜6O+srmJ7TF;eViq7l	,u!g!ctzkŧSair|¬i 5d|x
"<"pZ?װS]42>T5|2;EI<
#^ÏRTۙ_ضޅO!dK˲n~
gJTj6vKim..kI(>FpX@X8	3
M5ma>N?fkޓEJ|Gq~m.2PK
M,content/.xvpics/UT	j<j`<UxPK>,jcontent/.xvpics/kiosk-back.pngUT	cX<:`<UxuQk0/@eP	,~)DF&҇cL0``{ؾNvv#~t:_=<^.t[[l}v>?w?ջKC~~Wq!s|dAWc#1'bdˌ#(*@O%M)T2lȖo|5_0-s#	'_7I8NeHşcTH"*5CdYݩ 58I*/
/3H$;r`3m!4{zQZZLv
cTK{&(hm*aELjMh8_+H6	@sGA)&r(9s`F[R'y).QDوs':uE)n禪7P#W6q&ǙPnD,dT[]<`Mb-T9`&Y&p#	?(ǐȟ,>a4v[~S[n<XѴ+ąɚ)
tQtQshtCy)ٗ9QzA,%Ou!^k407kDA+kfVZۙS)Ov47;|OKaN'b
II7
Jw.JcN/hauh8~Q$`]4OPK>,v
~content/.xvpics/kiosk-go.pngUT	cX<:`<Ux]Mo0e@
,2	`ݶڢö{a#)[1*c=_׻p.O׷?~8~~.O_^^>?Vnn(m7y:44@ss0"3`!n|q4	)goU܁ 39h%aa[XdV)w	4	r2BNUlqX`3́"`zG֑0U᪤"Hz΢|98mE5Ui[iP򑌚g8zUwɪ05] Z5
m=i05CZHɋZV憔+(!2[v#B:V5+0ʧ'Z)Z
øhl[:Ls,ae6EIEKt")=kR!}eǡu_/
MZU!vDۅ3E(gz)ḜA[r8t
[09v%v>
9ݭǔ/|Zo*-07QXok-L|nu4uEII4nf,%`]!y
14lPK>,Oы	content/.xvpics/kiosk-flip.pngUT	cX<:`<UxQk6gA
q!~
Ά( q%tgh{wC+Y~;#osmmK#͌fBu8ͧ?<:U?^ݸ;ۗ?Co?8?}xzxxrݕi7M;7di^9ߩ;7"Γ4cK_O&gQnE}~z.6Y+&cycL`hf;eX4
ӌ=ݘ;}q+wzǤ̋@Eq/Sּ@߅M2d3Yiqp	=w:MǤnͫ{).;UqΜG9F|@&^
2{;eHNMH$<~AW1/lGaQ?"aG鉇Nt,,т	&=Byd( mۡӄ0Q5Yl>ijWXe}{
GΣ]_xcABIq֧w$
GJ	kRh@4V5Vo${P>׀3,G%k`ޢ,Y%vQǢoPSO+-Cҷ>ƳÜ\/	T!<

WxpNbrclt<ٗ)[kh$9G~-
E!iE@9S1loͣQ_}	(ӹ5/p.c!l=5mL,1P}_byl%9sH
G8Si)b,Pd|ιRVf),[xbd๔n"=>V.^2>{ecU:įu|JKzG _>iQ,]Ox6hy<*?kēb+n+iJixkVկ)4;PK>,7*content/.xvpics/kiosk-back2.pngUT	cX<:`<Ux]j@mp6VRk.!;mmF{
zt!igO:@љ]VծlvNgӋA'8{yq/^N.N^'Ï꽃^<s\:^C]gzMR­#[y]|+y[?*[Ҿ]3T(*V1R	vfoHVBC4-Z@H	JJRJ٬"$@*SlsR XNa|oQ?&#NJK7瀫Z׊B12Fnb*雜|]i)YJSı"ouD		n)J|LF3-%Gl#'R0 ,%bJI]b%ZSxtX	WuozWڗ\20EbdE+AxJ fԗSr.qJYl GzkI`DDzw$i?J"#Đ#'4B^qZʕTG6!uV	eZ6$
fHk@	6.U	3)N!
D~v!՞~ͨ!>`hݦKtB(U~8ҙ9vmd"}+blA\}_G1r
mWcDT*p,`FYU絹Am;me7	UIJ{ͭ-fNEr3[fz]>w]XNI&#PC1쾢ɪamzxEPK>,MT(	 content/.xvpics/kiosk-backb1.pngUT	cX<:`<UxVn6fO!fm·Lw$`1H *.XWʃ"ߌZ@dq~4|_\)>n|7^o/ެ~Z]%ޝTf)BnEm˻F\O0#b;$w׵(]=<޿]u[tzQ΢]ݽ]omӴMlE4
ʦ`#,v)MTA4]iN UYjF]K\fxƩ^2GSb\B$]CW74RܤC?E}l8#v_"J)B!IaTdLd7`peDIU3W1yk@B1CY"4Cd.8~vQa^I1; GÑf`֡oC2ŵ-ʋ$`
Y! >QʳZbCy3<!b5"e䤳
GE8T$aT&Ήey#>nU\ aEk$o8c3riBCDxG6`9kF`XzSxCv
	Na	E`G&9C9]:$Wyr~_Pƈs@A9d:V3;Apy;my&܀Z3z*|-1,
LE̓L޹~"d~3P,!J愝xȪ;KMmu{5žK-oJ	?v [.a3SRZ%)riBMf 9#0P<N1>	pP`_]iVaZ]0F^v
GxSZJOZf,'v`±_-ؾXB1;4K@Qn3?'
b,ƒTbPv><RœPK>,:)(	 content/.xvpics/kiosk-backb2.pngUT	cX<:`<UxVn6R[-Hr.SJZX'EEТ=P@h@}XU%z&DΐvZ`ş曏"	W/_v~q믎gg?ODG'U:}t\}K8><m]לhCö~Zw67vObɏ-J|><dm}Đ06nc@>Ͼ`[i;4$'c#D؀FEMX&&1>~p1ZfP*@%Ynغ3Q
ޱ?fhe[uƪۂ-IXYnz펿"iX?2	ni'$.5Ѝ"j
5dRGRNEbBv:%dHJ~<Хp2mFop(Yx,`PBuSNRtچΡ@9Is.?M3Ob@"+xgaxR
10?!thOrSQdp7	>hd5:sJ9ɑ	ܹQ9[yiIQR|BiHgZP e\p<m;NIBv=)ih8Pt
pOeEkh
y!Hp
9UB6#gV1	`'GI*qpeqIy*tZ|LW"Xж5hHİss\/2ǿz. Q>.,1J/"ysXsHVP
ҢT&
JYS-h)E~tI2<_&T8Y*NK;!Q,eZ54¥ʌ\R8bY,哔k"=>K ((ˢtI,5>xE	\m&2ℐ;x8cc/#W^1c,8CaqN![S8vf'|x~)QX4{>PK>,9ֽ	(	 content/.xvpics/kiosk-backb3.pngUT	cX<:`<UxVn6F(4b#.ciE!N
=4\+K@$Cp曙bF\g7_zo9>=;8?~59z^_~{3?p
yg/_ˮDSs/EVk-P=aUu\}rP@Arr\Vkm vB^M"b]&bK!ᴫxP,g!DM{Py}tޖDi0Xn)0ϰ߻v k_3|o?~bo^h,DYb]}-Ulm݂oe?q!7[sգhObQTw_i"	
;:dPӫ?v<W=1/uXtPuvW]:Ӛ!(x$猋BD;f/jVO=ˡ4tͺrƦVFt
,Dm@lrzƽXԎX
/*@@C3(Vz9s]Y9ݼKWSҧ{yU:aM&DAF> ZV^՜En2h&DWMkTˢ!6$5:"dBgcUY2|
P-d߂sEGD0ښڧ弔8X*:6:0sh@YvpO1iЫ"VDԲ>J֌c8Qd,ƙw	Drⓓ7ZtcѤ
>y\Eʋ/25&CL<8OD!,q;bŪ
!X*VӚRH\QMuN)kg-!P݌KquD=R5d˙=Q[ǞRkLH #%GR9)0.D
/
e|VZ/5uL(
J{BZl:insc=fpUl@:4͓es+3EZP$t1[j4U(5ŲCPK>,(6s content/.xvpics/kiosk-flipb1.pngUT	cX<:`<UxUn9e@.]XXH )3\lXoBqސ+GRh̛Gΐ\~xc^U﫻woo{q}ۛ<^]۫ׯ*ϵݞsu>m5M	
sB*n??v0<?	$豛n~vN{	Hod{Z=]|0j>N#iCOvBV{Q~LWU:ZO:жQm^LhSPQ"'!%ĺuu! ($
荴2(ñ^Ǚx9!r)&ٺF"#)~ƕh\iBVI–슸	<,YLm
.'J|6Ѭ<Ԣ$H`²fKDFpkDu#F. {時O%o*H	hX6o6!ȁի:зr3tJ|i2S["
|yaq:H&HkijD$MyE"q%GQX#D 83p#cpD!HlQ
<˱teDT
@~sRGy4Oռabm
BXkL%R¡͔صN㴘z0 =QÀri/`1=:ty4+k|_8B
	l9Q0h.$dQͱܦ6PPw>Lg{Ef鵋Xb=EN?g-=S/J8jaՎ#`UAg/ wÿD0zxP+*4.TYXm&=j{\Awic0PrL'wbwPK>,js content/.xvpics/kiosk-flipb2.pngUT	cX<:`<UxU1Fvq
ර8Lvm	Io"I"	_0a°+`s0ވ+RhAkWlqE|؅FI#F=NN&O'ϾNOOE?O/=yuDǏ'"Iֳ,^zv9#/g|[r(?TYc"R~wyٹ坞Lz\^U}T`{ǃxj4W[ylhtGgmUEp@z@JWlys;{$j2*Mvörp+0ѻ1-ʮ
nc7U5#X.h53T,̶YZv;ғŖ	6y2Pme
?%[d,IX
32uoMdh,laʼxzbawB+t&/[T7SȀ%4@ڼ9t
e$F"^_|cCn,5U5p?,`iMAi-sdŽuFȉAz
sN+՞16F9rjO!atjlƔ&мrK@2,VkhK:x5>
)eHzy]$XO3+N0Д2I?R*R SNsAFzVٔt1'迀b5/0(b=WDAd"tj5ׁLe@<Ղp42Epk&	R݇imGͻ/TSIݕ$t9N^r0q?j{u,4p!QE~}5'XD^+>a@$l%2ŸwOqDoăPK>,^{s content/.xvpics/kiosk-flipb3.pngUT	cX<:`<UxmUOkF9°
ķ4mKm+Am:Ct?cx,֧#f](-zFc7=5N_E˷W|qIo;ǽޗ;?Ͽv_/>\E>:oFA-4#wGatLRhrzM2$@B9n">^Aٱ'`O|3o~|7=ƼyeAq0:x X(<g+R!|2qlBҕONdنg=٩!p̔9mq6ԝ={)(^pYUǞ- ЕZk'WZ-ZJxeNS@nćuUzuZ Ɩu^<yH1X%h376c3NF`<ZBȌT²ײUr"DcoJ?D19YR6GQehɻ2J0.LFV*ZKԁ='yҞO2Usc#zUA)wmLJV]׹M-/h29\Ԩ+&r3b'|,zJt
1֚q
-U&j+i8j+B-PBS(D8,&W4BI	[iAi58n\GAFsO*xUBjE^hpnL}'D%:g
`YBE
=2$b$nq8^l1J4I9+iH=2@l24#T0as\]*]xd=}m=,sT}kHMg/?4rRL%0/
Lv]8-PK>,3Ys content/.xvpics/kiosk-flipc1.pngUT	cX<:`<UxUjFaO~
?ko5$nM!j9(":P!ƌ_cRݚۓKQU_}-i?~?x_tw;O_?Z^p|~;㳋׿۱ux޴kojɽiXF&G^FkfM<?-M՘H/լiB`N7͋!Mn6?P՛<͐\5
1i^d`vReQmZf2?!T;}/QN&}a/CURղEOk7M烢@[M,1s1Fn3ugR5-)sI&6`Mla
jeG 
ѴBtpZ(!ث5	>Bյ2j)þ"nbF99`ƐJݓk;HpA}m2aI{1l<Mo'|0۱}l) hKF*Bt*i_2v`GyEɵE^A/J_׉$l	QGyx1D[7WXz
5e<Dsm4FD)\JMS(>d
?^j_0XtP<PcK!6k'$fGCY(P8=WG-P)M
Q!ã!nϡQ)0OB_]p)RSRq=%Q'CtJB%G,MeuU*a![2cBjܻ{D/6i|3^_(NzD,29j,MJ73@|PP?0B5w흖B>?G{.h{(v#M8qE~
m\5xFG-c
O=m^Ӧ0Im!yG{#.99F#:L
{^PK>,Ŵ$h content/.xvpics/kiosk-quitb1.pngUT	cX<:`<UxmUj8">Bu*ӖÌs`Zf-\&)Z(wB ]d1ߑHI`Cp9tɏ?u]?G'߷sC¿tyםmvUQPꈠSm0_5bP0>g TߒuI9Z6y|},_HrX%Ry|*Y[A\__)?n/9ꭞ%RrP.r|7[^77Y<?lCĻX浺6.)Z`5GݖIf|*-նr4fQdfl]fvT)e[S6
c4M=t,O/0C&-
Xe4A;;6h_]ookYOlD2^l@nOgqd:KDGd!Ĕ)(MfdZI!d_m5 a%l3NKTm;ل<6k
+%Y2')96:vbnPFx(n:UfT3&;]EJGeΝp{'OGcoX#QskI	It}zG֘&KLT-Qmw&XhnXqv"(A(K֛AB7Љr0_\P2LfR^ZbZ7Jv8	V*RōBjjq-oZ<|O(k"y_TkJg)(atIz) :H>I):۶_RնJ#.u=;50k526Xx`"YH[PRW*`6	`pؖV%(&d2|~ ޏ^~X°1(*qW,lm׬-m*Th&6pl;$4yx}a}_CPK>,zەh content/.xvpics/kiosk-quitb2.pngUT	cX<:`<UxUFvj
rL $BBR$)G$9Պ1`Zº"dH"ػk68i{ޛxqR8_>^*~~x|?49x2=
_xo?
wف`By>"q1jE-.>k/cce`b$^bQ5:'{?	Y،nc"ϧAq5|iH70&df$r64
ouU~Ol:I7{hbEwU^ԵG5hZRx{n|j햦uz[UyZ-Xb_+XQ:W]ZFݗUSjE]q$bpcl]gSHq]Aj)+"ΕH//tFUKS1]W.|ؕ-*uSeU{Y7s}AN9-~1J{vs{fo]1+aRZJXƚ:;΀:{tT‡Tt?+-Kg
o5K4̅6PuZZE`o
*UmCf/](~eSZ-T!!,]h:DROάSYK*a_
Qhlimf}.iTH-\L7"ؚ^ZJ])4;$!o,։Nd@̉8ðd$2j
t%qċ0_ҏD<sGQDH`ʗ\!%f@Wt<!*a0\8v@p?⽗C0|ÉG/f;1,w7LLùM,d}A{yr.
|},B=m=@*}Z:_v?L/PK>,RwMh content/.xvpics/kiosk-quitb3.pngUT	cX<:`<UxuϋF!ط.@H?J{PA:A0,SA'{HAz)CvBkI}hfuxg\<}^e_f՛onG7?|Ueas_eu8^fv;ޏ=/ ܅{Ec6Q89=;v,U*<ByxO@B08H'N;JTkJ?UF&P̢ѝ65\ou}ʵBx1|=YoN_
з*ϙc2JkVF<B6biZ]#u7 I-[]i
Mn?=묚[:H01Gb{h]lfV1۹r[XgdA7]QU"T9NQ\4r %lPmYX]DWVGO􎧶̹WUEejFU'ѝe]FfNFfMFx|'vheSVnYZ*&
HPro^ 1jf”EJ+a^{CTW`x6*	K=@0@YokAi0Ȇf潒6~*jg}^D؈[5CBat)@3Ң!v"G,E5%P$Ȑ0%$m$|XX)o fEю.R{%FJ),o?ӌ8C7,r]@;AӨ$>8E$D7LY؃`kx:J8F	qWHXՊ?:=6pn*iu,x2C_$|AKv	knmɝӖGC(?ӡ?Yp(kɪhp8zw8b
t1{PK>,.!* content/.xvpics/kiosk-backc1.pngUT	cX<:`<UxujH})0i ߖ'źaWiA>ݑwetAag(gA!kXy|ت{Ì%uWWUR[>>>:x\|._??ؿ~v_7Wo~_~kCQ{8APe6U.&z*8 Wfw`=VO@G3i<OjR֓rf/kXp?b^	llې\ͧ9΂0!$!bp\eJK9HɚnF&uʳyV왅	
uNR4f9_ZSl-贉c|>>/^T&s|yDL. yAyƘ`\0k=6yLOE<5|rjJ(4#D濍17oci7Lũc)Pϔ?)HtiR!Kt+*X`Bd^v}7
y8pC!(?qDюeEOW3XcxQ۴w)^0>WMI@.HXϹx8`cyܡq1H߲ma4=(Ya:<ej0\ki4z\Mc2y&e<b9WbBtQo"8y2&!$/>!S|0^r}Vo`RF%'lva1dC8C@hC
u(`FPi	o 7t	Z0C#;@-lBC$@aǶG~mt~+n#&bb"``I	Lz"B-R2yT
b=Ӳ[WlnR09VƻD8kllYցHǗ$ja@mÂa񴨳hd<pzˇ2{k'rN`;؁ZB#a`9[LܾT6|)"pHF_='PK>, content/.xvpics/kiosk-backc2.pngUT	cX<:`<UxUAkF
N@-I-=l{_(t!0)?!&0M|IA1hAV@փ>8)eW}o$|sxx?~㟼>ѯ/oq܃/^~/?<{1<ޝ~^9;8:WIt>d@EbygO]`!0cKIx'|6|`
D>\OʏUGzS`FQʲ[%.e);k)q7dveيQN
1P=.xM\OpP<UYTHC1M[d{gĠKE9)_v*YEi0ZZI2F!mf"Y0ӎWrI.1,SͤAR6%:ZX6BvBZ̛,Za2\Y5&Q"/e53둜R+%o9kOʼ:2CWfjTls:5@&kUg&UVy|iYZ+X~gȋU
`-eaM*2$Gaa"#XV]T"l9ѣs6rnjgGLʹk	˨WRUC%iqO,F %NJ:Jbq4Q|FC89:[r0%b<>"H%z>	YhHL<qǦ2Z㋈0ph,Îq.X`m,&Xw¡k0((D =6L~!ޠag٤D 8^s6t2
\$pg(DHJp{Bkt?k({6zB!}|a!}bu>Z#8ι VlZy;X	5TC[}o#z:H,Ʒ;PK>,3?( content/.xvpics/kiosk-backc3.pngUT	cX<:`<UxmUFw`wa7{	)NI@
CR$Sȟp0b#¾B	lrWfKb}{_
ony}?wvק?/O^
n޼jxӏ'/NawvqqxAL$D]?.ELv-=0xpp_6
zn]t7~0'1yCػ{0ݠ?dqA~ω0	9X!cBXJ	"$6Ld6(6z7X|4fҤӭ,RKX4t`n:GwmIaX?Kh0%/41͕SHM?9NRH=;?5v̔"hlec1-~gƐJiV6Y&R7n5)o;=ngU=ҏNM`!k+#uP0sZr&-ֹne7~+bU=I-6hEUƆ6UѤB׹NIJۂt!ɤ)T#KjܶLzFgu0oj53Rx]d[4,D}Sg
P0YRk^4J5
>~.#F$+8I#"kZЪ:3`[vN0"KAnJ
8UuKU^T*/Hx?!)CԚ[1
 "V1bT	C9ٖ%Nz,#-CP%&S*PL*[~L8Jrx臔x얤AԙbEՀe"+rR/%(LD\)'qhcV}F!'Ⱥ<H08iwT tA#Q`5mR\tlspƢ-`bN
a7y@e2uQQk]AdG58#(}MûhlsE%<mhx҂ %<z!ef|؂!7l1@
\z;$!^PK>,iFcontent/.xvpics/kiosk-gob1.pngUT	cX<:`<Ux]jJ*`+IK$p{])
Zh4}YL>I^C8xϑSJ99K:wx''[u?}+t3"xxqRMYJh5ĨG37]j[6岄[Ip_uZUE]u=Av_[uQ?k`GM;&yjUWumah4Qǭ'[&{"@5ߛPb
0PG<Q`4i
?$$Vm
FѣHcO`0=
Fe:{Pa)gIsp,I}M2,?+C&cdqLJ}[4D"5𣦨Hg4v'n[sㇾS1j,`C~BFO[cuv'IEr3`е&,.B/=8},n`PS<VA^w`\;vU76fixB6
߉Eh*Ť{
Ǿsܘ<zu:_f0tM8vC?#_"E#jS5]ukϾ3&9L5֯EF	M:GXRhЁgl;MUZ!%)<9b)$eQ$Tj^_^H
j{܊DOvJ!S$W@'7DG?vP£ˡ($=܈DHN{6Ovt[BO8h'PK>,-content/.xvpics/kiosk-gob2.pngUT	cX<:`<UxuH]ڿB1]n7?ȕq2ݐ*XHA#r9\!
v	p"7MȍF޼7O<ܑOɓ_=noGG?޿}7:3>O~|z|<>yރI$I"ŀl If	8K^>&0&=iIٞ9^}Ι.aUZSd8?D[k`4.u2};PyUPlgEZכa'^M(};_Eu7n3VZ;GKn^dݲlHW#sɶ6S+!<F;DBi;Y7)h3vԕUUإBO:ځhk[^gm:r=hPU
]kf:ovfWmA%,5gvZU\u<LtЌJ0K)4-"#liN"5ؤ=$ͤTbRs/f.JYHhaN<E>mi0fм0Hm7C-HvZi:8Zބ``IWb'VG<`ZqųTX'b#FtCA0/ηRaz'xY-
>,<I0^q)Fnc }Ƒs,3Ā	E6o	C@0,#$	- }ww\2c!;O|$yP6@߁3@PK>,U,7content/.xvpics/kiosk-gob3.pngUT	cX<:`<Ux]?03S΁d;.w-tl;	Oi
<ڡ4xW(xPA!Yn>pALr6cKkI%ǯWz3<zqewtx<~`t9:~uuq1|}Ap֥zeVj[qOslBliqZN{lxܱ;r-tq]1_3	,\)֞
\LT`ohO6ScRM:;4橦6Rj6`jMV55H,\aBH55Ӛ72?3:gg&<CMTd`t4_b[CL36~̍-dAvZ^Jo]؁Z=X15`jں
\ yium;z<1o7$D[P$d~=A6f8ȿNE-h=CYJ4~Rƹ֋3^^SCHJ"MpQ
_z	P-Ө-etielsecĩ(KM	|hiZhUfc&$R$_Q)_n>Yf"ěd%LC8|`;L͇ٗj4h)u|8IQ>	K
ڈ0YjO2bb+
Ӧ}CBBkϼUPXS8A8>с.H-K>+&V/"KU+'n5k}vTfCOw
ȺlwCPK>,
jJDb"content/.xvpics/kiosk-forward1.pngUT	cX<:`<UxVjF«<BN޵	I	,h{G$2xL5t1A**0]xEόd	)%7g~i7oo˳_ξ{:<~$?>zsuㅷoonnuz~~/鉖'?)x(4*$п PK>x\fv	-;!_CG]oVioֵeɴ^<_o_=`;>5[]Ve±\rNuWɑm9N_ֹJAu)ZzܘUTzjҊC
 jHyjH
zVT2|6{Z)O-~҃&7jUޟ<&?tѫ񅪞x.JعqSaL h*ea8{E	Ș=MifTԝf@]-(^郦3!xuɁ:"LATU`\G,vrMZ6gL`B,Qc;KZhYBc$D2(zUny0cv;
tЁY*%:&n`,y痺5zfq`xw3=p,؍8}g$i>N3y̽w4Tfn1 !8Cð([u>#."v0
?b`8qTjF{ȉ#+slp~]tmk
LtؿX?mj4I0cz`!$l0]&vmqq\-- s.A0
24H@dRl$f #{5
G<5-|Xs#6
ظ*нk4F/	|Byt-Eu#Q)/O0b"it}J"|ZxG[Q\"iNkӚ|HCUdMOGjD1!mU]qɾH*UEw?PK>,k?b"content/.xvpics/kiosk-forward2.pngUT	cX<:`<UxUkFsknc+IJBIzazfa0	2У9{&’G~$k{=	_'/N~~/zϞ?r:}ɏ?}ww^ L&'~>YN rRz
$ܔ>u|Nty\@oAMިG濞,T{6𻭗GFo[VeJeTx$[JJIx#>eL5J3j\=Jw6Ĩ<ڞnlshY#>591;<𩹮MbS1M+tĖ ]j{š[lj1.)R2{9=[4KQp:s^Vbo^Ն#o]R9y5Hk,
T*\X8nI̬vʮcKY|,pna*5K{>?ȩ$XXkcʹuW-
NҸPL(Z!c a+I,ccT&(Ww-.Yi+WNJ+u|-:<#7JqI!V9J熌5NtYVFVJ^FbaVk))Bauq"*)G{unȔo6ʊ5j]e,ח.+-]ZQdloA2X0y	Pv5R	FbXh)E5uQD+ص"n;,ǷexBg7Tcb#"<qӖI'H
W1c#"νn0#]VG%EcFc0?<DC+>;
Aw`l^3d‡?*MuлgCƹ;4F}cAlq>b~a>g[gt=%,7kDt$pu;mmt=/Em%ՂjVp:<PK>,};z!b"content/.xvpics/kiosk-forward3.pngUT	cX<:`<Uxj#GuSv-qcb΀
Is0$ЁyhC*#ahA&؃-
9{$ˎ7Dw,9x|ًw>~no?[{o^|냃7_o<Iw{ww#dZEor{'⺠6^7H 0ږ19}׉(^>ғ8aAxH:/^o4ezt4㶤mIE[6Txx"&"6P+Jm:KSzk[5RU{dxFȅrǁG8z~w߭V-&	c'ivhs5Wvd1aZZUCoÅavxOo,GƱ+W:^C~?!QNhܑ־f:@
ɾ}W^A7ʦ;HvV}GO[4!dmo({E)hOk
6XM3ů7t*z-X)UMYqbU:~cM\<\OZajlK•F0Ҫ[ePϡ2(Fπpp'fEq'j61VkTVFt	h'ᖂj
UeNgн[,nR9τO"sP_j\r'3MJKI8?4 XvK#L4e;NsNU"E1zL1-g	7̈́Dt}+X
_rR -
I]	*mm¥tyB̋ȱ .K 'lP)htb!T[j{^\}Pd	%o3>_X|_
Ӑݏ5+'\Z
D~v+e<~	!
dfDѷ~#@!s3hU2
cv^\8<MC#R6%\[PKJ`Uqvo%Wg?PKeoF,content/.xvpics/load-throb.gifUT	|a<:`<UxTn@JDj$ʡ\,H	C#ԠFb=D@)EGGb>ćxJÕyffgtw==??N÷>N4yQIu|P=>>:ڟx}$몛O46?LCxZ7j)ߔykMz+Nbz\xoÜc9^5iK_J\VT/LX"M$vTj&^yfؓ?Q꜡jdLܜG^Xb,D
n4y箨#6U^ۅʂ+8	U͚p=Ӯ$gi
%&
	A4}jVWVxͅg
kjtg|o+F4dl֣5~ [B:I1
R4l=D&;0x6
X[QaSjpKӁ>y'48xH=bQi\5Z+뀗=q}jU-6썔?Y80A>9,6-'盷Q_3D
xoYV2W7YcpJ-,CB=q̑^j	p띂DlBZgux3W!hNM#GJEYq_h7P_Ƃ<PAYz'x9I/TFi+e:wC.uuqEPKtnF,f[1#content/.xvpics/view-throb.pngUT	<{a<:`<UxT͊Gt!{V
[(t`0~5켇
Tl^9K
jŰDw\΄X]w
'x5?~=xsÇzsCqqяG=q2zqt6s}V	c	r,ARiKMzaq6Xl'p"-k%OlⰣ˅\βNk5&S!y̹jd,)J1=q<A9M%ttפy2հok
v@g[oEVCcl-n7`ނ
,<D.H[c:7V,̅5ƊԸpl4Z/N{~-F/ZZ{c>[hR:ubPFKcݗ;k ->ECH~iׄ;2VYrgl\BDp+kbGDVU*
vs	63TSz~*̀A+$ jd#NX?$'kut;B_t/sn4ځ{SFmᵅ1+3kMArEYqULxcq)#iK%EdHxgeg-E
 S	_1+Ǖ!@5:cCK$zXwSk9~m)T:9>o?XJuLjRfDK6[*t%g?hH.x&TR"圬#
U(V-2V=M%hF 6ԀFdNW%[Y&0e*ڍ|Eڲֿ
$b9W[#	}Y$33G4,9ш451}yV/ᢧ>;-鋟GO,)vRPK{F,content/.xvpics/load-throb1.gifUT	a<:`<UxTn1v$eQ"*~@[.qQ"e^1dKoHkԼ
c-Gaf癱>I'rsTٗ^*_,~0g}qUw'r{{$]O&F
HqF2p [x
2VdpNքM+cmZ]bD<ޏ`'S5-ç=șv6lTP9BaFziuWwG<ފD+lP横ՌvXXĿq5vqEnz'`{)-#fFP)|MK<"Ɍy؝D-MT_5Bť&Rce])s?ϛ,%[
y}j0ʚD>%*؅:F]>SXE(з>o#=?|8jbqElʍt)_Hr `Aԇ6
-=լhAUt͊\Fp^T<k4ܕnGrTLzo'*y3wNjϽ,aYWc!"8h߇)NeB81%k2teZ:fKLV&-ʋ:Y^inq0+b&mPK|F,|[4content/.xvpics/load-throb2.gifUT	a<:`<UxTn6P@{"4 jޒ&A[%!@~A(4#ҡmTZIpqf}M#o._zu}q&oΗ˓ogW?}yWo_\_^&<[<_]Q~#ZVI:_fd=NJ⽚1RBoiuDF
=p9bf4v~wE-(>Ih4Y*N:DKɓ?-RP1mq9%z=àL|Q	p=#~8%䴲bZ6ɸZt\k3Σ/<	>\cl
aX7\r0$st(x1>k+(VQ7.A-/Oс¡	);smʫ

j	EmURn10tU˂`<MYnhBk/O7|QafmӆB$}W`
0dY17$'zq91fT	F#ܠ@J$Ƹ ?QQ|נCiCʘo\`:&·Ra"7^̨mon-E\J+$]xb859Ոf~=0{dSOcA;= 4rE&lg`#7u1 e|gk$'.8h}3K^lzV~Pt/X
7~Um}hr`^Ejp&8"Q2"ў}$t+<Nfqbf

'Ѿ!MF6pԘ@佦COg5ѿb'_PK}F,꛹#content/.xvpics/load-throb-anim.gifUT	qa<:`<UxT݊6Nh emJ4-saOt˅s[c$.	@1l^GN2ͦ!RttwJnoۇo7o_><~|^:_WoPo7_󤸻}WZc/_t^DggQ[r)8^i|).(",4H( xFGQ%glU^ݤe<'>G1eUK΂(CB9&3@bzp3|Pۮ	b<kF3:"%$x5sy`C#yJ7F{h
(- 'd
$x,dVg9m~VL8èe\my{'
@k/W~ՂMs'@-/(VH&^j4JKmѐLB/vRC
Mմݲm7DXÜ}dsO7qBFOUg=8L-G\^.vV@͝$!Kcz;JM8(0Qc^3P
*a7=SPSB1fP#2+WjkzB~݋s#ƩJa
bb'wWU+NStպw^dGqhNUc[4E|=ؼmX>4Cɏθ,496k)
QObm)xXھ^J	6J?S8DvIV08pR1s~AyIFHP*<t2qL1Xh虹pȓU$y,0/Cҁ0ÚR",=ˉTI` :Mh9VDoX 	꼈F_t2>S-LgaЈo6OPK@U,+,.content/kiosk4.xul~UT	t<@x<UxVmo6l
@$$6 me["q7`PcH_(ْ./{w;rfqJ3)"7770DVA٠Y&@sJFj4A֬,YN.}<*eDoA"lb{a@m$ZI@+fR$I]B˼ߌsLEyol8)q*0,
B`#6aun'F$raz?}F'==?M'P˘pAb|6C/hcg	߉KhTpMa	}qjLnVUqr[UFUJnU*4)U4`:oumeF%Tב+f8#r=pH!	dNO_AEԖcHob1mZtXn',bU<A;
"qxsr	Pt2mSA^aYg$J~@kg2NSF e.e8~x|H
蛌@"N!ea!"be2
YT+>A
OYqⰇ)8_m_'o:AA	nZсͥ_m:m=?q;U
-#.IR*^8]üOp(1FJCAZYʺVw)l)!BS_3&FDkXJF$x7Mzr:5׋1gbp8T=>S|	Q_ByuUrnS]
eȈ#F-oE5\Kt4V.'a]OU%c903!J_fҥZvkv>ڱ\S˃L]*V_acj\v=6ʶ{f{~m/bEIѥR`z \l'vTꚭƝ+OmkvR m,k]*iF3up;W9\9zVOZQx( }*G}Iђ0!wAiv6
[JQ9&Pd>T$AKuʂ'(H>j,vR5h/ˏQo7?PK
>,d=bGGcontent/kiosk-flip.pngUT	cX<dm<UxPNG


IHDRU]jRgAMAabKGD	pHYs~tIME0MIDATxY]lTid[(' &&@MN	@S^1ƲJ '6~biuBk
<4e @![-[Iرc7}#u=9瞜?{̞JPew[:q׭fmeͅepu`slVuTfJ*XVyUKQ]0JkvPŊN~E``-T9`GdPΰE`)-%,e*o-t#Y۫׋֙SXRͩH{@
=]0o\I}lpa%ϧ_ov5&n&i2-]g̷n
]M;c܊ha)nmgM5htquhgW
;ІHZ*H͘
$(kg3
qR5_w=a,S73(^U
|OWTFqfG"p( Q*h	Dp̒(e{\\jS}[O|Y\*dl|7aBSNba˸d
SfVh}67q.AQ<pl1 x0cqeB03gWlѶ7jl=UȬdn|OBZ[ρ$܉lRs-0h/e(Cؼj1JY kqt63¨D|KuItDUm:>'z]G`A䦌h(6
?ѥ=/e$!%i51AqPH+=JF߮(:Xv]5̘TOSWB} ?΁($$h:Ō8x1@oV)RK餶u`tZO-X'{G$
^⨢Zj7FtsK׬9M?u:0rWͬ5tkex	;N,@KϔKdAKFJ"NEb^U4'	t%Ou(:_%1X	chuTxwQP*	7
=QB)P3j!,'j?/J	3o7
M
#pmQ3~
q#E	j=%T)f-b" GekQo\.[vS?Vx)?ꪩ9#Hڞj/OqA273rbKH̏yۧ3Ǡ)yK$۾pǍ$dXiHjmn6{շ;2#QQ0?*k5Tf	$c} pOc(X>A
:3{ԃ4ep2O%#5j5^H2 .HȜ&oS9IKC :_0N=C'
ACW<;C}76U##u<XO"{לZ{'0*k(t؇&YԱ9R ޴/1ϑtv?faxh'RӺuu-ZO}ˉ{^(ڈen8ggFm@ra*up(w1`t1puSmHet 
vzMX,")Y.ANLkTUggeVO MX:ҫUA0`}r
O6jh%wj`㇋}W.Y:?%+]÷{#f>q;R:ߐFCBc`N IENDB`PKiJ,j7@?t
content/kiosk-test.xulUT	6f<:`<UxVn6}bJ IINhA,b(J[)RKvuqlÉQ=3g.ΰ@cV=vu~t u2b;8IO/:qkqRB`ТY`X,E:†6e&Ju^5|pVBƉ ja場˅ƹ(u,w!%vV }>кD#:
Nz,͍.2	J1/.Nm4x=}!3*KD7?FOp\[0|n`VK7Q23W?
#X
k2Lpi+dΕdf\FO6x?\^cEoU94;!ҿ]#a#*zK3B\%p{>_84.%ƕ=ԟїY0Jw>M65t/x-e`McQL;Dϖq]gi0<k'	XHK%ejPDݖNyLb2LRvO$̝zZ<Aq0<U!p6cDzUϕѢ%Jnsh
CTt/iWU[wzf/x0CtS5?%tlpݎn=.>UhݳcZZH ]l,R<̞%+}ޯsS&Bť(bjJ\ehƘ	)*Xgf6xv>TkQQuM&RaԆ!iT=brxtD&6BÕKk5nvIL`p'<AU<mI~7nLU\Rԕ6$huaUVvZhX^fk+4]aijCU뎬xkSWsui^}gIRi^7vܶVP`;2Z	dT^\2Xp9-
h'-ATl<zSY@I+M3FI:޲7KB(Ŵs%n0F=*c۱zs=$qEh~Sjэ'@?PK
>,2n22content/kiosk-go.pngUT	cX<dm<UxPNG


IHDR.S,gAMAabKGD	pHYs~tIME
3`IDATx͘mlU!&kmhՖZD"`%DI#h@c4!Tj@FkME+ -t
n$;3wgfԥ$'sw9s9Ypk@ZKr@H):0I0
P?-$0ف'g3>p܂BH$^nlpk(F'&l3RӜq7"#.ÝE8dS)7!Pig[OVQtaU#%NfU]shMES^:!ƙP|ob?\.((-(*H˶BJM[^h߂kgzZlM_vc1~?ĸZfZ'O@먼8pcv_
]R0&ELǂMEL8n:"ozNtDڶR-9HIh鑽(χгA]=M^t1z)Y2*%Տ7Kطnnycn8_Ppctsoɝ$5Dz:M'c1_^_P5fOPu+dOŽRK*bJm
Mf`Q[^Z6,:[&c
j>	[5[UЈӾ22aFK3GZ8S!%GT9&9-U'Sض!:Q.pphsrݖVc{Blk}'\"O{nMkN;A`Lҵz|J!vr6l0WVVK&s|Znd>'2;?>jOI=nZ^)fFи.gK`3{q:(_->U]1Y!|4hYF׾tsT7w%UB1NӾYaf(8R` y1
"h/N
t:gGmll$(j	'W~ӰqF\g
.V\9PyfN%»Ac?ɩ!cIENDB`PK
>,content/kiosk-quit.pngUT	cX<dm<UxPNG


IHDR1fgAMAabKGD	pHYs~tIME	!Ѿ"#RIDATx͘ou?x4Lݶɷ"V.aMhB$lUAAXb("Aj1
}g+tl\b
v}7$MOseRT
ScA綮-ͅzxfMY0_.@Ӽ#Lι)	PI͏߅?-^LvT.tA9
$y`d]σne.O]=ʒ*Byb̒_O)az4caf%dT6 俱<NeP#۔0w.f:{1f@AYKm>e$ce+`E田PR.gJ8J-vJy6%ip+|K{ t0]=	~hm+&B7ԏeЍ<ucQ	#KHEX{SC)]:ͱN4=dj<`Ro8a'A\m}a߄U[R`ݟngPJians:	@6w6u1]kh-m5aƣ1_i9AȄߓ-{O&xԀc`e,[}N%ZF;uH}C%r
	y&nFb0>L/v]zl484&qc
(#'E~W2/BK;3};7:$ڴW)?[sIU,ѹvgK'Y^3b#fwXԍeW1RBMȆ|~s-zy'Æp݄0H
k<LP0)t)N`(D^t*z
L,gjۥ^pݓy['tҷu2N{|W>ƶdĚnד1L%Y`aF"1)e>Mʜؙ9g5[
<LadRֿW^o؁;	}[vew_wXNR[Tg}B)3W:h4'3R{	$&4M[ozo߹ȭHݮzuMkkԏe(a2Fx?Yy$I; jCM֥
321:9r5kkdFr֥ۊ48g)YnLD(1:?cټ&PW_\KO{	FsW8/a%NJ6<?2SGx04hh=B{&BC&4{
-fъU,Z|Rc{Efu2_2IENDB`PK
>,-}}content/kiosk-back.pngUT	cX<dm<UxPNG


IHDR2nQMgAMAabKGD	pHYs~tIMEIDATx՗oWwN} )PprЭD$R[`Eb]R*ԊUE,dh#@B8]3Sڪgu}{-(Jj 0BVVzZUt	EQLK|_HVLQ`ͯ)	Heb
UϏW_PZ)1%65q"ak$}7Ńs'iz
AL!_>{_oDRyɽ
p Pp<+u\Q_l^ɶ[i+vaO&֓I&#/q^29ܒ^)SJ>_o(J٩A(#VXMp!?p!A!G2^ioSaWxZÖR2ˣ	4e&,VvLS{BR
z8$MZ@bB#L*=bфe3I꣐VǍJoOG?K~^!ttرdvǭPφ8<dڙbZ!-K4v¬
l!PPƯH:5#	VgdZzb4G+ҲJ
`1o`
ZJ#	#j<<D hp^Z
UcW~<ЊFj ɧ2S#Q{M;p3L}蔚dO|-;dao+|!\J
㏨U-ϱ6Jfkى=8>H~^!|zRRUX5hG{?PXK
HE.YNI$h鉱Ӝd9n16
)amBZa9QR<:KFYa~@GJ*%W7WS2/7i[E<65}| IJ7H.%3)&	#Q6qsˑO{ĵRd4)RV#LMDvȶE-QH+`awdұ/,]NQ$o,dF;Fv4;-q+7&ytb?ۻ3j̖ۓA#174ixvhy_?1ĚFO.=\c{w~dɤAhꈲYfx$[ώ[M}4:TC>jc=5m9|(H'a %4v͸ zd&V?'ny6[/_3	/'ٴG{	8oJ%۶#t\'feF^~232P0!\:B3|Mi\F`G"fRn/
`occW\I¤]l
ډ:$]o/Ab)X(.)#wC(.k&L$;doN}$&X		)[|iفogGksJSؾN
xRꥂwIENDB`PK
>,t//content/kiosk-back2.pngUT	cX<dm<UxPNG


IHDR2nQMgAMAabKGD	pHYs~tIME,(IDATxŗmlTUw:*l;^Жԙ$%nv6kúĬMɆ&J,ݪD׀[v\Q`iD
3w?ܗ{$'9*|0Dt[q]ܖPoω)xQyinUY1uh^js	|.cP
 wmNVPL}b)\+5rlk
Pb2zS2{6ՐbPk3|n(uWkn}\P-%Wگ\>c'5![Q@d9=pٚF7
H׫ɑIu&Iu@,&7CK.oH׉e$l(r4]@cT4QgZ:L/ib.\$<OGrN@$v>_D}E Ro>:;M"vt_}"S{un͌4-VWzD*z$2*GNlGkk#!:6:\ϓz6o<y|h$ZSUrFr[7/թsmYlzeN\?QZ
[C_;GMKd.rQaa)
>LzH:Lu
Qr9I^ֈֺVCo=@bduHvW-9W7=K:h&8Pluu&:=@z-b˨s$>aU0oVlKI=>C?M,qԙҡӣ#K)-ҥGk5mSl@#2vk+ZjcoL/z7QR8Hѷuf倀Hvg_I͈p	VҬ&>uNY@ƀyF&N%>@W`Iz6QG%ݝd"+BL<p]=ѥCaM>LKT{E[ݎ:;
BϖڷI$~t{>\,qrDdĚ]%9Co SFMϦZӧЗ =dj޿NOw9;l"F,	Nv+)aDRv/qӐ FAfj3o(GMˑh>Ht}.w$6qr!"\{B&@tdSImH6^X.<	Ek}
h+:<+}J#O:g⣇6<E_Gv1xd9;Lv#d+\lʖ+<K(ܥ_j]6%ypqJ5ĠU|>(T%+sͻK,>E!j9`
f5nՍp^C<F]+3P$sqkyE u@K=<	wCn]l3Tϒq
I]jl@`΃p*y<MXK}/Ļr.0Ӵd!x>śyߗɇ
al}S&;o.LWrIENDB`PK
>,	content/kiosk-backb1.pngUT	cX<dm<UxPNG


IHDRC"bdgAMAabKGD	pHYs~tIME/3Pݚ'IDATxklWvb;!~[%؎B8iUJP
ȴZP >%PRSUmT1qI&T]'Q;}f.3FbSqseIҨdҐ˃1ۤ[ǁ\qٵ6jRN.b( l}a6mL:?Rʥ1,,&4P6'	i3lNXu:yL*
ѨLA ::t
%(냫&,&#l>9^)@H&aqQuO}U0rI13s7DŽ;E*1FLA"'-鸀:KJ
$-(1hlJ(4n@xRCf-c5LOC:“r_!V9ᰌ4Ģz7ۥFaot2>_?w647!seX#.Ɗ+ձ"cwBg?[)os4V߮ڒW -PG0/D )96SϋqY^^0hƟCr8ulhۦ{p11!RUBz}!{&&ŗH_;FcGstC,?&Jk1Liq0)^ǟT
$oWQۭ	ʼnmvC|eF6Y՞8Ca+86,}3
ÅwA]=P+bǟnަύH0|RbRD#h!RΈZs]=LFT}fyEsu|԰tV^+N
u>oF%c7i/f1gLƗ8^T݉߃ekjp耞]{<_N% V^uTJ(,'zw7sAC8CKa!tc0:&O!HǬLW+b|~g*{>vo@m}PN6_wj-`ԧU6#:oxJ1N5륑h":fY%+#c#<&2G4q̧UҋƤ;tT>+Զ|j`ǥ
O|wFA2힎

>T.^S|#a/iac<
xh#6f=;৿Tkn;K~
w)ڗXl{
+OD/D6
j-⫏!磢{:\:p/<xX;u٭o]p5F}:6޹,o"92YQl1KJzaJ{K6\zw7lk&Xl']]0o,ڶ'= gs{VXeΨECe[8ɝD37!|]/V_g47AK? 1;Wp=MBK:%;r \ jhao}McK@[֛I-f#pcFvcaJ6ljԾyJ%[IQ7X@Ԃkt3'G$r?7ln2cYh2sV G*?p/m֭а"{m[H_ٜkt}|k~
˄lN4NX
BQ]f8R>I W1doUd|IENDB`PK
>,.content/kiosk-backb2.pngUT	cX<dm<UxPNG


IHDRC"bdgAMAabKGD	pHYs~tIME0X?BIDATxkpTgd$93vKCaPnkQtj8x*N-Jg#buFz+:r BBh{lݳ{Pt̳{{<v*Y֝6원T!RMI0!H_ee}"uk{oӀxR))iIMbIxp|"qØg`YblLB!YѶߔ|"!yTA11%_fz{e#?|"
Onoc7荀2kqP1V#ឩOD6U##,,/W00ADXmH(
K"ɉu*̚)و'θϭo)N>!PS]rey	e,šdLY.I}TZI-z9pˬ:ߧae g_`+W@tX*[a"E~$IBO/7qMwI*f
θ1My=)C[v{4[)qK
EɅƓM-yO[p)@PAQt]%Yy4z.Rk42%XAd^?RI%}paoNI;l?$t+t+s[7
y
!Xt≳]sj`v+,}7v͑^t3ޅ.\YRt¥,rkٸ,#B
0a/Pxew[6߼|XV:$! ad$W.\X(uߏ}h:[|4oXPgKP[#G=ko#jR,wپm#:A&g
#)us6d##2P+F|	
G"Be:vXS=L׵9
U'1Mm5ɲlD؅RTUFi~i'O5zW
<J=\jzhh
'N5c^?!Je(J8iC2b{s,k<m"psc^T3/7b#S&T
Aq/ZY9"wp %`"^mYR?m&dpn38f舰‚z3mN
{5QԱ׊!_mʒѩ6Sz܋!X\\C|$6ɜ
`.˖*
t뤒(h](BCk[1TRqӞDH)kk
PX٠8j1˔ɴ=	2yFr(xrWp翶+kp%+>3jEaЯ~#jCg<?NLy~8p!XTzrqTv~˗Ȧmg8co
,˜a*>^I?ź^?HE
]:q!W|XfݿaJ\?<p	/S[hX&jN<T/r]ukvnMŠe*=4,Q1lc3?{G\?Ba,&;jY}ډe3l#QxÅ+nvsaש;^)(pDɆJ~,UGտw@?S7ܲM0|_WPL/wCRf˒+pM3M2+G0	{G637aUUmYYᳩJH>AÕҾ[%F"HBM>j|X:>=:h
,ög7QSUU2l5';)V'e}W@@%z[>}U-M_2i8|%%'Àap:H$UP5MiP^$98hL0!r(/c\KZxB&aЙd0ӦG >ϽNb|d6x,.d`Y[j,.+I9vKMXC˔DmUIENDB`PK
>,>'	'	content/kiosk-backb3.pngUT	cX<dm<UxPNG


IHDRC"bdgAMAabKGD	pHYs~tIME03JIDATxmlSN	Ir%QBy:jh6`S5n-ժyCPeBUjWH62Ucs2V`,

bP6	P!ه㗼CAґ>o<\?PnњG/8XrK~(9',Vx7!`LrZ6;̋67AAlΓ*2.7]PT4QHK00?~H`Wnl
L+ZvT"d~R)B+W%tvOJFhnV
j!&~LiuD45Ra0&"4a"˗m8V.G4͇+f<ӝKJF!].qP0˖A
!;RR"Qd|qD|@LV"2I.QY+1YpOdQY!K *TSTf<_3WwFMNtϽ(Y2*S /FO'IiUayM6_ۯoFEEƹ:fbj&ZL,˗ ()9|˅* 뾨J_TǮqJެ$pO*#-,WahH&i'((-]:՛[_b0H_$LJW%Р#P2Lr)H+fb:˦sL+¬\4Vmmza-vF."UڣrGI?[ʫl*ҹ	fZSqmYhLE?=AB/&\ӑ.?#v7@[W0|j@TH>Sq	5JǞ6B[&3!ݦ)F2&#K;Scӫ7JG!qTW~;jwvP6A0*
u:}FTAKF:Ӕu.9ml?AQr4
P_Ch*RI|*g<p|Uv@*Wq劓ƣRu[sVM4>(Q4+󷿷|Iɱg9zbU,Pom5wEbH2
@2F"z[:
t}୽An5a'j_41{h:u?zWXce~Q×UFLś&fji&,!0ɷˢ*ustD*UjH#]]Uyko^wWwA
ۆP7G֩]p舆e%LWw0|72^E`-C@4/CbD,<uڏ4ewTeY?vٚgoS]R%	)!quX{鋪Dc*qfN$eYZɪ@:}(kK{gwg
><tRdz#3P=(5#!SkfGx;
*AKT1JgavEC-[wuF<"_VFnԄ<>F7$>4]nP*7C,ZdZ8?LuU3OyMaFuN0_e>Wff*9}&a[@U.dNl`\:>MO"fAٌ$܈gwe.R]5yqm\5TF׾22~MEc[,r~Ox\6}3'@H/;m"IB*I҄&Di{}7!'}kEȨJʄ2 Obβ%Ph)D#79زRŎ
5fPPZu-[<4*Ñdl`!@4aiHֹ6ݐwM.JImWPI@-WtNN[Mns^/͈L\N$2
G|O&Ұ(9鹉4	yɏu,,qʷ0"He(<ht(-긕;6OݶwYHpNIENDB`PK
>,
h1[[content/kiosk-flipb1.pngUT	cX<dm<UxPNG


IHDRhg[}gAMAabKGD	pHYs~tIME5-]l
IDATxil][b=-H($$@ T!DM_BPUQuC.A
HAm){Ѕ8Igk6b߽w<y	d4=3s9sfCMvJrP*\g".8r*)7e@ 8
C1@+cfU
Z+NMSfΥ\>{X|AיXJl
E떿qtRRNJ1\*:lq(9VW#
N+B1e!W)(yp>w3̼C
IB:#aXw8"?,`%adN1@@>aqdtYoZx$ڥCjPg2Zo(5f4PaC@<qerLRN(-D ,8fnYsc0ӗQ>&g#Bp-.`bAL6I0#
(6~ R/X'އlݽgWPM77sOxL
g#PgscH^QG,!Ԣ8@?B.]!yV.46~w
߅߲U垵Ҩ}aPwfAm-D"Z)X ?du R6)k_FسW>=OmzX}¥XAm-V.81hoU3|o*4^y*V8aEvs
04\av=RpA׶roҵTv<]XL7޹a 1fEtfAuy~'~I(I9{HqphH_w?3\k'l,87Uvl/}o
Ȁh@
moX}O{W*y9oۡƘxr]ϊ)x:-ǢzȦ9Y<=82x>1
+_Ի}VӀ,
ުez5붓BW+՘zn[IXK:kXO}xp-lݮ`ygyތΈ1hO1ok޽
-wjS,U}W\
iV]ݪ/}A]=VaT<zWN>]6n^-["x~ꮿ-Vٸ~ov(ۤCQPפ3J**9[jTQEOcQYNk-EFw-Vgִ=pհ^kWW7rq]G)խm:lYus6p?՜J<<e:}MՅbIk9\'c
;΋@;yQ]">L1Btv'ho|<XuԺϋ'^
;0޾XZGul|^:,V\^	ìH+€x9	YDP76Fog=֐xm+|\&ĭV^T۾b}D7Wk1xDR<[I6mkt
hՉ9NñRU	5{OsenJ\wad3l6](`UDK47Y%<')e45M-5<{}aAXz}&rۿ$˯~'yӄz	?z֭|+/BcpJ#<b54drc- 4>)5eMȉ}C}wзzv=;{'rJC7A<XHcuԼ/RyɅ
c"9;G9}5UoUPUa/LCzn??d@H 9(k1<QJxp
ݛwB1>lL->Qh8`hLsSx]m`ǻ%2YTY	sfCm6UD~S[%~M穀@ljo‚yqASXS}@kx|Rtb~d*؏a8>	p9岍C	ͮյRNaCZw6ѩT[~^ofa2lLuTds:OpϹQ$߃{^!DVCM
TW{LoR`3A“No·),L’ZwZ];m
_TttFZ$*+Ji`N@Sڞi:}%#H&D`A3a98,=PH!ݧOB\{KHh	s~H3U ,'|pL㯞 }v%^:Y(JL|-O:tRUTȠkLC}M 29q:㉒3=
r̮0s?K'?/%4rn8yatZkgIENDB`PK
>,content/kiosk-flipb2.pngUT	cX<dm<UxPNG


IHDRhg[}gAMAabKGD	pHYs~tIME6s`CIDATx]ug3iWVZ%Ų'B[.
ZN("MRyC}h_Ї"@AvA]#i6N-+VlkW]r93ppp_~Fٹ̽w|s4eu$!ELd|?)aLw
m3?.JAC52u{?0NXA7N<mdcp`m-dϽ/}9d2ird׃]W@"вˏÞ	ed$yP'lv
HRPA ֔ӿs+4NB8f`fE4MD6l+6c2v'8
.ЕN4В7
U޴B2Tdس]Us?o4*(זasKgh~`Zj5Ľ$Wgveޤ h?!:zo':4
_!If[d_,O[?ћx`Ƨ~{,Xͤ0f=-(+ukL/cL"B	.!]'&@j>bl@TTbJL'od^M*CL̗-̗-\2a@2r`[%_ɗLhOJڰSfS~	@tCIh5x2| |8u[$=P1bHI&A.GuIET^)Pf{-$31백1|NObWPۅFځ_vOMTCDwL6S!*mWŘ4,UQYm=Ԥ,v+DEq/4tWCU?^tKi5!7"WFFa}pkdcҷWf]Ձ/U텐qg_gw|!ZNBƳ;0*h5qTi]BHa[Kw5,&텐5'c<G**
B@g2x:ۿɲ+ҲJ<Ocz25lkkwֳ_ڜjL\umv>֊%[+I]mrNQK\]g[rud"Z1Mq|=nIQ~]6QЉyɡ[VCJ-_rյru3g\NT+&"]Ly(g`,>
1
!`6D5/%OkewtHZ6qP](_p?-=P]!6.P,|Ţtْ״QE-<kXtK_Sb1\<{wŒkeEOy>h*O8H1e.(TJjZ-h	z]ܕ5
g/Òv>K&lՈlVhKw\8SX5}T~dk;D(B`"8ވ,nQX3:1V?Z`USߜ5K947O'˫)_"yh>1w4C$67J	05p]	15u# -QZ3ޛ$QŘ}&So؃WX+&9O#I]4Z~Ī\xhp
${x!eIBG
p"UQıQL[&fcTY:CU0=9O
}I)\	Uڒ@?4)zq# 8Hw<df&}ddMQHpg{#UPswv;p>uvk=6.:&G
U\7{tv)WLSԇ@+;N#U'}a1OF׉1v-I(k&)&d:ϑ%QJܛi{ԧ~?z)$	uƱ\Oa
9B8ԨYig^3)m{6aR\7qBBljWLOߚq<T;tBz=8zoOp+ԏ4$}t`kVVz&w(A	*
[rEY7lHj{ot@3``}>qwj8o,_3:!.}DSU#KKOXKυVLH'{I6Ob8dax:7}o,
:ѐER(
˫P	ug,|/IbI!e6<o6N[MBDKc)t
.|{w66>΅;A)qvo_k?u_Gs[:lO>:LT6B2FJ,\}Yz
8pbi7}VL*l2Y̘hIw^Ta'2c[1ܣ!'3Յ9d_dƷܯ.GNՙML(eqě^[
H2jMYYMhxb8>;[DB֡He0Ӏ\.=Ȍڻ=:Fe>걶ni;&q\[+in[ZR\ߔ_AG<$=A}I܆DM&kҦkGp]R+|@3~qV^[1v
󘸶$+⍼
pPu+mq,ҙI88QKϐ|oLC2
;/ {!';9=48W)i5c~2^$Qii4ӟ'נ-]SpeIK!աVKB9}z=Yp cJR%94Q>8{gM?v}T[!E&ht8NJÁY"ۢ~G|l'LO]~(ZQ?i$868Ex{w&{6ҧHԢOv2d8dIENDB`PK
>,($
$
content/kiosk-flipb3.pngUT	cX<dm<UxPNG


IHDRhg[}gAMAabKGD	pHYs~tIME6ж1IDATx[yΐ+WmuYɲlŶDn6(Rp>E]M hE/}iЇ(P h"P h "q,Y-ےVZ]^!s73$%JS9s?v>dt'M>𨿸T03_ʃo^Y!rz0d2`G{D'
yoYP._}t~ϝܡ`jf-#`2)@ 9TywکZ!
#lǠy9ȠLV(@}hل6rPMnMHSȞ=g7,-BMMUT#"a	HjAWXEʶ3ۆG9vf4lrɉ>l2PFkw	E⛖?s;m!8~])f	`d20Aª6w@ibjp$&jDMǏSOCb,KqS$V3gM	pa$ y0j0P,FLۅ	#'ѣ¤) 'K$%wAGe`;4%uCCuE[6UV" A4Q܎I
B@{a
C~8CpZCrѪkuX/m??#VE ~cG4;m;϶>&vy[ɭ:lr
|x5DžE)@2LUA-7c
01 VJex`.^1&f% [
*
E03J3Q
|e]+&WL7tvyw;r>>
4#71,MڝKw>_@k(:ly(pƯ5>vB=t^eEkjTkSz?uYieaM=+dBAy-ԤY'hG/<N("@~) c.>^E^`mLvUOxњ\KUMu'KZdkJ,	P"B=eoV|.^%H|ig_5/+/36elu:^pXPo[AXT]Rij&ʵWM^gy`;}Y"ÊU|6p13ϫZ>Le20d27$$ȅ0'q藠n:¼$75*\'xeω7Wu5~L1lxe(mܦFUr=..Uج=׼}g9];`6òO Vyd6zKh,C
k55Z5h?PDʫ2?&l"bRDcYEaKR8}5[6Kf}Ȋ2E5"\5hs<:gR?&#fl@lg4s:gRy͔I7ԶL{P1c׺bPy-ts&/W~Ͱ`]1X0yQ85"6G֏:VsUiby~uxۊ%&2CewR*Jj%rjT)Q#bfΛd
Rv A)tՠh/=0z@|ވQ箾#&+ճ&qs\tO	Sn8ZE||m7Sd<cꜙ`k\3EYri-#PoJ\
Ӗ5lv E!lp6C[Fqh2*T(~(jQbA8k8K?߬w(d~QWOi/t&ߞb`_)a]5>/	[)t'_\50#_{0}$ȵ4v\%V<cTL.ZF"f-Q@@d,KT(LVo-_656\*+[ُ+zKF[Qw<Hc~]gܬ>9-/+Ozoy`Pyk:KglMI l`X:cspѬ{\dp|ClVXK0>;qKj@eK*շVkSUEзdZ
{`sKkM>S3gU%څ"FG\pDB(cS]"yvAkA&s6~lcǾ9CsMcsبD.y5^{n߫=iR
$f&4!S,H`H!F76v7]?Ӑh>'vԘ}'&pdT\|:|s)oЬ}?Ӡը](R`rO7}5PRK);D!.m^`5?Уz9r󐃑R*%(Qt£|܁lUPm1bD|WVh'ms~x`":S
֖V@(bst;3]/yx^1b ehj|Wq଍U8V;ߙ!h̻q	>",7
vIbaDn.<-x鏈t]Pސ$6oHTR2ktUQ~*KLs.g>ӝ:QRU).,]*cmޏfd\Sq8fAv3CgFgJ(BS`G;IFoĎRʞ?:fp[Y7fqŬI߼qٔ7A	UXe"Pe`?8|[>`tU8/53M+=%:)8[M¸͟Yn&4?&4̽]$߉R̓=#|rb@$*It	sUϸ_(-}z0`?HOTVYb`2E	#wq߽$A&[{%eNS/K3\ndS>2R/=~
3IENDB`PK
>,K

content/kiosk-flipc1.pngUT	cX<dm<UxPNG


IHDRhg[}gAMAabKGD	pHYs~tIME՘IDATxkTy,3;.ffolθC5ug*'UV [I/jTj/m
6XKT;vJ`P;3\3gs338*~w{k-{ B/R]sf B(񇾹X@!AU\R	*Kjb24(lԎ]+sVb-KKP*K UL*BKbȚV}JSbzʕJDDꡪPQX`T.C.'Qf/9rSJ5ąK%29QՄim6Xtry!^<,{bLK( Ly!\jc5	1hhFiUU;,KŪ7}nv,z>/$6'3}fCmh]bXVI]rl6In$@X
ef
|L|C	[<i|lY4c%b	 HkAg'?Vyiy,J͋"`o0ٸ eWe<?f86|׶dbV/_yo}*w-C<{i5徎g<n&g*75BcxkA$*
0IIjzS4إzjy5D0w.NGw.j	5,
Б1erhwhwϏg8/(7ktX
vhj\LU"MT)d]/	{78_^a$li$;q|_[aK~H	k^|sv/?zd:Yu"p4z(+r2i%	k6_7ajMWVAoTo\"ȕUpĘ7sPG.FGN3Fȋw	G5{CWfYCzlNt95M`&#_eĶ|ei vE㛋ұrtpS$tnDx؞O!Q,cY{韋ptSWt<s:tw.FGNp<6f{ꙧLwq$^:,Mj2J\Np&BN44뜂<{eHzZ f_8;g+G09lE"(&S,ru
\8Iׇtx݈o5ǟ!G\8>Zqgݲw6VG G{,9mB$?/]0(	t.Ʋe,룆YXP-ݝ^I&;$ƃe3'X%bLw024)ާS][BM1>bTq_A+q_W&n?+Nw9ĝ7y#pύ)Lw9mC2ߤÿ?}nmaM	?qNwo>;p?D=.1xM./ZcTUrqcoT3=hE1tgcM. iqc]ŝ3>u@beF]2;]$`fWVah"jL0G~>sV<e0I3C`q#<9yC83T83ĝ-B{ZaK"H(5]+B*m7R0XAYXH2#t8̇^fp>}Z`l+ٍ!뚦5'#ӊel4fQ{Gܑھ];Gz}Ƨ+p|e214Mخl~GƟFWFB@K>@e1desP,IR76
9$^zE99$`uIѰȄt*LJpqm1%NKqz$3Dc^3
s|hT[7[/kmKfD&)ňs
'*,:=2sõHjYV	९a7UU*f)4mF5vVmx5<w6Jl~vSк忟:+)^%S'G4!;Ml0W6dJ^%§O'#;t1M{p/7:@lɰʦT(8Jjpw-<]dC&bezLG+Gw\&7r1\}wb:1k>?yl+:1ʗYis!x~{]G_!͹Cd;;iQ	f6Q"&4 IaT
tzrq+(P	U)6\W5򍿖4M
򚚌WrJ9nwͫ
ø
)tb%מ?Lox(=u
ä%/MK驻/TW&ΓQ\Yמ?LKṣ_+XXQeLLLL›*u_'Ӑ/ItMBc_?>s_NzQjp 	dtuգIV3=5ΈlX?\ T%	sإmnm&م5Jw#?e.x^'yôG[+/kA7è*Pm(aU(
kݰWIo;/	:$bIj&I`hmz{h岬~]D旃!ڒ1)cORE LKYHH4)u@[Ɂ;D/F%U*B@s32}|{yOs2?0qzc<cJKgRI<f6t_|!I?ލH{.U[B0gډ>b~*/J)T,Lr=}_~=WY^+1RػgPUU0)Š[[W}.f	Qq y>؞=BfUhbڝO?/KW?R vX5;00?VcG[oIENDB`PK
>,X

content/kiosk-quitb1.pngUT	cX<dm<UxPNG


IHDR=ZqgAMAabKGD	pHYs~tIME,Qb	IDATx[lgk;];;4-nJYo- @A	UA#T	}MxCBvECCN*m.$/\x83v&~Hovn}P<l\MӔkUbP.q-\.auVR}uCZ*QB}pe0MSՠRq4aTjMnȇմIlmӴFEJL~:hz}~]yUPU8·Л"fЊZ"t]&PMM2z<[E1BS<]F `mV* _bQW2Ͷ}knQׅ(Uu֟f.Ә5
ĒŢį
bZ6I[LS<X4C^F
?KdB:
<u7vOQd$MM
]VgpQεuoº7ΊQ=_=A*dpmUT6]9q88;cw	_tOwGyc„)x0=$Ԥ&4CsT*o fMJMbwu3Pb1Ӫ$&'1M^M0 @7#*)@1ctCiߎ--ۙ,<sY6tf mIi_	Q>5?	JSqN
ѥ.I\E^iC!`xm
;t(i_}亻1jnork60}]Je(IݫV@4&}WRS`'&&@>N53Ǿ)L:1>"q.!mxr^P%|_nHkW*K⪔zVv(vQ`h%IRL`=#YUT9ch%GZd};t)d{fUTUt\LT(Z5X-Xn][n#Æ3bd}2TSط$ms%~+5<G8=81gFٷw&<rVYU~U)jQ^njw]UdG\(|{'Fak0	0뾰Sŝg:'XH,y+Is̫߬[0cUk®ZƥYP*nl6F=m Izc{gay8o<	~q烗'#ap9I08*,	^eBbnw!UO3 ![h+Ôw4C$I4\f.+r-ltKdaֽa9a̰4)g	K	WS[W?"g5\o=qeOũLVd|mUrE8]v V14dz

_픤G_a':}lg}Rbȥ	1!F.M@
Wvȧk|@>bb!&%V-e%TZr吏0u]2vkzhn	dW1/>#'vD+YL8K\܁8#ù;)aF.H9'
&d;"<|W}6۵4(K|MA(zUZQ#3M	bzݒf<I"nk<w`lG~%A0'L_
tvtDR<82w_4QsaJҖ+	:i:T5y-
EW :gW4e0$JK"]Φ5)NFcGb|0A'p2:N.ǃɗ?g~o@^s (NI7L,(wgsaB?4]LVWĵN}3bIBڽY&sGQފ!3ɣAci(1?okj67
EY'`>+Y{ww4OՁz޵JӴwxO:h/]BTs5
2,.RYtͷ?d=mZKJaEB|>6۷sb75Mt* W$Ғ`W%nb-xS-J4
6I>6\A7W*aN?.[?ΉմzvqO=܊n[WŲo$~{N6޽P<~S-ITk&[5o2<Uk},ylNޢ}G|,mǕ@l^6FbVh[$LWwxT
oLrIENDB`PK
>,4pv	v	content/kiosk-quitb2.pngUT	cX<dm<UxPNG


IHDR=ZqgAMAabKGD	pHYs~tIME-IDATxˏW$3'c8" EH" &E "l("E@Aādf왱o=YxxdGDH5w|;sont,#G
{ߝ Tkn;L(Ɓ>R`$!!`8σ
kfu!¸MX4)HS|qxV>uul{V|(	X&βtJY,N=q/{}aXGv%+>\
p߇p4IflmPM&˰}I8yp]`V<e[.CS69IwH-l1 `{ίֶw |&T9$ZpTy&`)s<-w_qΤڎFTQ(Mz <gݥ?uJ틠[.A+Bx,eJid3%mQSMQ:^vb8b_OXK1YQ=m`건U186f~	=lA'.} ḑ}dyC<5Fu4nZB#9.GzeR	eyt]LϰC{GnvG3Dua{2WՄz_ܡ2:;f?Ġ1#F)bu#O$$w$0Y,pe˫&+
G(K:FT@h6qcʫ&#!mʫF~M0܉:D%z0/:%@@/n=0Ch\LC~EFGd0nB
SV{FGG)\GOLI1
6ҡXj~[>o`ZZΉ`^3'|
5Wso6EBuba%jLY\x̥s_>o{L@C=jcН$&
R#Q;W1fWc%ٺOع{N[NbPINۨ4=s	uAE8ފBwuxFQ؝6,Y۞@hoҨכQ+5W-̮F%5%Iʁ[QtI
a5,`
`uuQ:.e2nG?pOC[M}qBqi"p2R{:pw@kehAbhƛ6fGydY:|5a1݃jp{Rek6.q%*Δ{?m
5Yk[uL\bDmE!OjK}Dג'",E	]4#7xgl.!BVb,OcX@AIY{#æ}_ma\:YIEYLΥ.}yF!hwY.+J9[:XT.ɾ[ 8	OzlePh8	ΚYi"sqwIQݰ: B'uX]V[5`iqBLzgd@,¸iJ:WԮ<nmr]RlY
*GN(uϹԷMdmƖIK}mfa%a]ƶQA%a$hۅp=x}tRw+]FOLV$b
E;}D3'zQ?梢~$e?oJE<=Y&ဵm)	D~_X]o-zBB.͒uņ20la6'wޮq{1sz4e`^_	i!w.#‹8OO]0l	v	%kW9Q?i*n<T^.hڑoI"y89u7'd}2%:en77[Lu'e0CPUx}ޑM_'kw狥G骡OxbMo
P=ȲrtiBKm<%2?ʯb8pFt<a4]]VɾWX*rAMKÐUsV_-TdHz:ZB/}o*IENDB`PK
>,p		content/kiosk-quitb3.pngUT	cX<dm<UxPNG


IHDR=ZqgAMAabKGD	pHYs~tIMEДS	RIDATxMG3===;^wwıD@!EQ ₄rEH E"q!\n	pB" CCH؉َNޙٞ,{fvkl>QRw__U-8~Ƹ|V7a{fo[xuA3*6rkwi8NE~{o
Mw^\@mрt1..n$Ci
<ک1δ9н0?AsN*;t,O	:ha=ކ;N{
_.P80ߔj`Wܚ.&Rka9xwCw:0^ض}Q%}/‘{.-I8{5p]-[.ЛmSkєpYVK&@kY3cQs{ax~8rk)edf$heIY&5 MZ02$ܛs6c8<p<0dzI֋ȴca~8(I<գc ll@ՅCq0^ubl'#}kl&WNglg#Ъ%aͤӓ5EΟez=p.ic0e	ZSx^|[lpZ
l8sISܳ6!ѧk*P64$	DCxm1a{z8vaAk)law+.ӿm>e6׫m<w@g~JZ^eMPo^.A)˱;4kػ*z5Zڟ|⩔ΓˌxoxoVsUKag1\ntRKi=w98:cZҸT,OrF>x}`Qp9=0I~>KH0cI-e.9gc
TXyK9`Vh
.TP4CrD
%rבheavې{9л+diOTOEqfGS&9]QxkK<?mؐI"3%Pe $b{ȶarB!F~Bd=̶A70
<08y\7P-`_Ds(|6`U:ˏe($G|	^UX-8&.sͰrH{Ce8Yek,UK"d;,HZKx)9͇OiǍ6DTYjq;=U^_fb8Tk'EwC$ֺb	ٺN\.ƮtC^:q%+ZC.tCz_}cЯ&1
1i ALtIRx\"3]EyMwݙw%In
/!YEn$1,w؁cx$I>T/tI,FIv:2yF_z5>6Á,\?P	\5|*='%IᓕYq(>Yccz)6C/hKz	}&TĪRSY)-ɉWáTꞄ8Am=$NJ{>qɦ5"b?^J`W%tO=үye%؁=}[]u
?&CYֲc爀9F˗	~+JUGk0șE"UZM	[gC6OWtfl>&INBrXŃ}Q]YxV ˠ?RI7mjUcIHKd8Gw8p4DJڗic:NyKY~Fa\G=so׸aZwm'2b8}4`zc_w͇$oO){D~̯I؛s4rF·Zeɾ]%qآY&29WQX>pP۔L\#Cl	`בeLCDً"79Y>YC}aK9_VD4opL/dyy49;6o_.ꄥ].ʅlcJ%d<[#,?>zM1!NXDDv7A5!-)&dO>{?3=N}
53vl`%8aixtオ9;Q
!+IY&'~cMs
GwL*R/ܞUsIENDB`PK
>,q

content/kiosk-backc1.pngUT	cX<dm<UxPNG


IHDRAs/sggAMAabKGD	pHYs~tIME0]	IDATx[lW^{wvYubU@mBR[\%UJ"PRxAPW"$-
Hhb;	.-ඉ;q|}gofw֎CyⓎvfv׵~ ,RӔ{q0@סPwx/ @uJ%(R~$膐K+m!qΏ?\Wݹ4ڵiʌP,q;ǭT
9(eB\٩RJ &Y+YbPkQ*A6+r_2+>,0f^S,噮ˀ%]wrӐ	)n7<X/	xbd4儀RIp&n @2Aٜ[,ԬżF.i3ZA*-r6pglYM- 8㮻H-.d
	d _s [f-uѮ{s%=瞭㴐BVV Nk=Η%JҲX@T +^owy䅌qOnx0ôb'0Y*r<
I~j@y̲ŲrIЬP9ii]fxcyܧ)#6na0ܖZqWH3Lhl<
<M5$KJH%!*@iH+&iŪ$(?za m9/L[6ƊCgZܫcy/i=X|^S*K>Y,,dҒgK^l6{Ƹm6*,N_tD83\QgzG:D8eq¹A~~DZ	Fz\J|8u3_@X,H)lz|͎1tHf:#XS>딙A[ϐt[dFKiγcYbiŽqPFNyi>Y?L=Vf_{<䳖Y4Xua WHy@73&TV~9f"ibs<qw"G97\ɁK5_u;FH&wӞSoQ˻1!c>~v,MbR1^.IvKIGV:WЦ͓lY'vEQ$#sr}r0ɖnڴyzu~("zn[gD?49aan9ev[?/>q!n9aibARXKNb&

V
nH5!Mፗ&ꉯUəԞÄ4|'G9~!ڲiTiAf"
wMIgqrHXE5ng)#/sW+0f5yNɪLk0<ɀB„}Àcn{=F{NrPf^[}O9,{л0Qsq6S#{cn{#sr:}M\`,c(6z$i’Q.W1sTk7sۆc|
3$
@Pf;όVDHS!`s#3*		Ld \7֩C}
I;c1i/ 8)}JL2,\TF\	>;<=$AqS-mCo	Ќ{JxAeu4ǞUPf~!-F%LH{:l	cL0Nu(=̳M0#X,J$m )eiZe)5e«{jfbZRn/xoKӁ=E,bOuW?|uʮ(ﹺ|;NҢ$[(:OQbP)]*$Rq:;'*O}W
CdsT]H(̇#\Peb3*<=_+5}R-J56Y5	igӪjQMJ ,yqoo0i先&h	+d44HA	1_p_	jKwñd[1L
!GjD_MMR~z<rpr#i^T	P/KBF :om>8ly)k	m"H@{oSuYrEt!'WɊu47CG;t_ΒS>w3r5%,7$X
>5ѵXp5][ͷS>33+WjuAlt*bo
;vP	kmv1yRİ|\׆"\eܒA&VxwX-#d
bټ:|MS#|>zu@'_XHpjIbtTO^o^IIENDB`PK
>,HXs`h	h	content/kiosk-backc2.pngUT	cX<dm<UxPNG


IHDRAs/sggAMAabKGD	pHYs~tIMEQIDATxIW{==mMB(D"; !D9D QI@
V 'x3>UU]8|[9Io-{oBl"f$AF"F()	'!h
AQ$W߇mwNhCi4t|p]h݆X~uW}y]htXM޷{b10bPFNܽ1u_\EqP85ضbWcpk1ymw<FBn&0DxhKKP^b_=r.u+M&hjLI:cpsO,6 q\3Pwv׾1kAֵA8P_2G=)L\OYxǼz21^͢k.ڗ70I<Oahtͦ$w VV1#.QƲMgZ@]ϯI5$0ܰOxw]Oڰ\	#_Ԥ>a>b
Kl7a"8$	7"yӄtZ
^ZU<_m"[>XzAj{&7cr@!V6/$Ϥ@$dLlJ~ZdbPcIn9kR?i(AC.[찌OYU
Uq~ɪS؇ěC.ɪ=eI;_,
F\{%
bI)&	Ml`S.x}?̩1{~YVT	s*]{wyo	0KəSst&2+]|_f:}jz004+Xiʀx\{mkɚM)%R4Ag<R$YS<\඗
j
oEw`sEr&',*',z4(9FciDEqM*':]0LmGjM}
ɲ!W#<a#)3qhs9ERu&P-hb<'.mBkQȲ,v.`ldCbm/ѐU[ AWi-5%3-ju鴲2HQRtrT]v6 k3&wZK{٠߷JdMGPz@AsSx;הϘyMu]we*അe`jB.(|Dl;P_2qZ6^H*uEiv^.y
Ly'!OFt^ɣ
UG-i2=.a$e?gߗՄ<'5)Ȏ
3DZK(A0p?Ϙ|{@'fM|qrz;W#^kө[rpp)]p/?n'*7hPfJY Y)Y,d@ە
+n^Z8ftS99PdZ
g\G]|=joKqV<bŹ)QZr2,N>75=
.Ӡ	H5-&.w>W_Rrԭ],B&ۖCVDN[xD2)čd-s&9qig\ZquXzwlMtː~8%똽f|$4]0;ga48#|ސc
	ddBI<>}e2x%VKan-1lCp1x
Hwˑ$LZHI%!czov+N@h.mZ{Uj͓px?Uz՛Y#X"xEƄ)ϔ1zԵz[-QO%mGכPo@<<m%q4,=Dd`gdױLl"ݍJ괅#Ix<cǾ@Tk-0
f%xוѧr7tebi<Y"ہ=fb#֜-A z;`5K(,sߓGd}ەxt=-E4^2N$$<`<pmz1{D^3$Ĉ)B?mgMԷIENDB`PK
>,#j		content/kiosk-backc3.pngUT	cX<dm<UxPNG


IHDRAs/sggAMAabKGD	pHYs~tIME)#	qIDATx[]Wu>dN2L\FlP4hڇhQ6V_ŢAh
[j/ִӤ[;I\fmsˇosɌ{:k}.k
_0ntCЦ	Jub7<b Qx=<?נeI#V˺$mywf;7C-KQy&S]-:!`>4?3
:h0L̈́$lg۷	FL:
(TUU?evnc*V==
; 	t,ńhQ
2T*6wg~dc[C6#d`{핶cIC*VBE
!zj-1B6WX@XOܻuՂ1س} -XL| @
11*	i~'XYBu089ow#pAN#w	HɭdB/zYhf.Z޵ϤjR0;}ˆ쾁L-IdyxzfJN@\AܑjA	#&'е=fnAHZ_,Mf>w[ߤoD{]*ίYyf3ިGck_\,qL
-μCu%OMID\v[WKKuKP2u"}es7p_c/*.{Ρ-o=4HW?Yf7,zuMQ[Rx37Emgc
cLāg*(89<fW6lbSf'ė(_$u&Ckxm$]YE؟sЕ*tDR2AӄTR*´#A0$FnR6#UE
S9*\D:8oZ=`|L(.T<R[7.QT<M.DQQІSbS9Y0$HxQQ@~R1/L)Q	6I{VQMs#ddIhzO\fyx>//ᵤo_`YYWDkY+.^K:ᚯ<zlyb1	07]$0F`LAK̫9bX8J
wУå݆'ɞrgkzr)yWWɞ{'@)ofLAB.q[n@ʴ/\逓[t71/+Ìo/-Ƴ/;6VY!.S\*&
7롃űiAd*R45nɤQ[ʊҴK{߇F#hU5s4r5~2G"dO5ΘBaeF㝃Ur6G-+c<Pd;e@f-F*+P*C.vOB7i}c/:$ˊܢM=[-8g-UR4wImd<ev2xަ4od<[,Ix*Gx3K.:pT8KmaAtl唹Кb\WN^YGhdמ&O;y~oZz_sZi3%Ȝ:BϦhd<F^J

.q_9>/$-p'B	
@Ra2ZK<%
fjUK:~JJ~reMȖ2/[Fk1򸰷JUݧrS./[WS.Z˜^^>V`C!*	ȥ!mT_{K+$Ye£&mFw=P[3&j}}.쭭ڔR+Ipw7ɤHv<P_Ck

%mI)T_-QWl\c\)3	tM%䛈F]ހ>!~LMRTezeʭY$NE^q鏇?p߻YA¶@iGXxb]:v&5C֎Pa. Yx+?&SiVp\0&2~]Unhll1R
6ʏ%tF]qȿ͘P?=@ý_IwX+?:!dD&B:Wy~{χO?EH~
t<Hѭ`OܘY[PIENDB`PK
>,7DDcontent/kiosk-gob1.pngUT	cX<dm<UxPNG


IHDR.S,gAMAabKGD	pHYs~tIME'86]a~IDATx՘[l\Ggw%qPKm(I]DZ$Tk	@ 
Dxyk	P)<`?CChiҨmnC_z\3<|]_px`3sf|3s4i;@2MpPJ2<\LSȝMs]m,pj[w=10$6D5
ܣa˦ƳRb-F:mTa/9vI;N3VAv]p+}mt]ilmFjb
%m+n&&JWŐH^yus|6X0dYW\jU@۶Lvv\4*
zU?z*yT@ŒQa7dŰHDrZMY$fMEix
E\lH"<Z"[yU_[ٿvzi*,47\%׃bWin,Vϝ16?I>9Z2MC)Kk26l|+pĢYܬh*SXn]`JL?x}c5ri1<%Yzw`eqH/u=(s=|2?}+<^HBC˗Z&-ˡ	|+pD;$RW)r_eeNfP.IL-y]d)$ӲPCizT,yLӣ7{D ]?}ߡ[5S,ȩh##U~wTRHexfn|f0۟9N>ի҇<30.D.z{B<D~6D:M)zx+qep|jBjB*T}f0INse8o8Jjn͖HxTVt@Y)?LOe,;9.^;"aН)\fǙ?{'Spexj²^\)θKh4>}{{3$=EO)ǡ[ypٺϊ:3Map"LCr
P0d+2!6Hc('7וo?27RHf<kt}{NqM8t{<%K))-n@xw0]J]p{q=õ'S"JsG๰Lsqޚ؅sjB
,.A,iCGRׅ7P+z/pwF;.,Pؕٙ	>cg./Pܳ39U?2[6,.Ƿǰ*10}Y(׵ɖ[߆7yP]Ls?}Oe./⅓w%VPBmi>|xSʚ>
9d}#b3@5{RUM[;޼$Ãk<Gx8t#!DIE#B2b3^RZ<x{v7*<HJuH6Rǽ.~THu%N!+y-%10e=0<<W*YH@2	x`Aj@"R(`5/aW/dߧq
*T˰	v	KI_B8\J߲])ؽ|;g8}*_w> z
mMUj
Z@]~[~8<J7D{vMtZs/Yu
s]yѨL.Jkb@lǎ1>F$?6H%N/Yoe>0}?7
eIENDB`PK
>,gcontent/kiosk-gob2.pngUT	cX<dm<UxPNG


IHDR.S,gAMAabKGD	pHYs~tIME}~IDATx՘KG=igm6$[!V">p@"
 )E8"c. qBbH	ൽϫg{Q#΅Z5UWd<ctב{g)`2%ch7VLD10av{VEal#yn$	t`ɧw[p7؇ <I$/rXQ
<OG._2ma'h8a':Rļ4iJBDon8hW::2ZCؑaibj_/I=0ҀpzdpKفo֝CRc$y'xUppOX-j+^nud٢{!T0շ9Z00vx	5gI_n]QP홸bau.#Wp0|;<Wq=$<M<c'l>;@yh4l|~ֶ֢hpfJ+j+uq`V36nձ(oըޝMwq[QXPBM~;%^°&|rx{໲1ͮoUq޸\ҵ_:oSYr{~Dv[̀SsI"%	Pl/wy1MYCG#D葀l5~jϢ>O[s6S.#l~	
4l~ԛla*9k	`p.{#<}taKCp	-Y7OzZl5n|aP/v	[j8/Җ⃁l&)yM']+5vfךV
b V֠ܵ-|p[
L)ߗ^X(YRi48O6T,߲*އP	?=in\.*d{n,);:8Ntk
6;!,(yT2!yl=,1n*jb7lK[po͸8˽
j۬pl8>Ё5X!+*؍#zgh\e0:pl
|:Pw,MO=4e{򕽌cMC~|{h kϷoچ3f6d"
TP-kVuY^q_6݃ovQ`k9˫Uc.ZÍ2'tNA(!p:tzҶՄ}+_1ז%W*D@uCVB˷XIp&slsw8dE^cV+˖\)((	pNN$rpbYA:=~on3-8o6-t/uuqZr9=Kǁ섷
dJ&ewЕэ5y:=2;<{x"ȑR
P5eN_fA U8VǞ/}ӕoV
^xz;e"3QJy3/i-J4Q%LEKy眂<7'ji-VI"`98RG)6,ܨLSDɠ_bzhχq^8"qHMvkj]$;"[ʖܢ
]wo,=7ż@b5[Ntz6e	,??ϢtMN\o`}8RIENDB`PK
>,XWcontent/kiosk-gob3.pngUT	cX<dm<UxPNG


IHDR.S,gAMAabKGD	pHYs~tIME!xIDATx՘ˏW<<O7~&X	fɑl@B ",!ae_@,2r DƲ,YcOttOW8Uiǖa|9ކӢ=ϣLsMgUہFwSO>~ׇ00*8h[*^tXx
j
8&,KUFU5]4M6$R\|9@J2˰x@t5]Z
:ކ{2)7xlTP!@a Ң|k5af7E~'t`wUQ,j5X['<(gRzΨUJd ;]ڒM(%_]/?*=
g>'OreOJEi:F2pd\/M&)$Bw[0,ƱXZDu0?gñ"
,Kbi2^f~!T	(C٨lAp0_xn4۠nx> 8}p&,Z&Xh<a8T֖JqpK(Mǎl<G-M 
Ƒl MZ;,g.18D1*֯`(shQ`b۵ {qVlK'X.ˡ*{ǿ_oc:
6^$MGi<1y)8z)œtRk?_4˝1`_$-Y~4Htim:ܽZ?f<Or|0
uGcmq.n*l6	[IaCI1
O2/9!r-Dg`o]f8[&=</[ת,5
a+f.)@ On&HGjIB1t 8E*>q(sf848&{xW<c]Bσs(eH-'$xeEшj%h4DgbM>Qk>upȭWgd_LS1CU]
pDa0
{yGplt~ƙ>gtw[#Vi:8<\jcږüI	xWݑD4~4jmcW1E_4ugT
&@%@*m%"(I8\WH~I"mh+Pp c:G~ߢaxgo>z̝K@g/5vBnVwmp7|x_$v1F~V~~U.8A /^mn~<M[/vIx
1cuMk?ak9 Ґ{z1^h;#%غdLHBob׾$uXY	9l^sЅ+sYgL+{0>!~}F²C8ҔKV!iyOg*F)/aH=חMMɒCt
t#"_/$G:_6J)mѹHrr	i*Ie槁-?4]k[bsFECi_x}</?>*hqORb(/.y;Kvy,ne|~D^z	^@(2]'sVCV˓B^K+td|4GhIB^{7gMT4]&Xm9C0r4$s+/_POUq]4Fm%EV]/2Y޾"bܶFjD/kDq_蟬i?@YH9I0ұׯ<4筩IENDB`PK}V,*content/kiosk4.xulUT	v<:`<UxVmo6l
@$$etkn֬H
0X)R#);ߑlIw=;9zsJ3)$7~UKYl[d&G)=њnBi5RTS)ff{m,t&0yHQAJ2h-ɐ&cbv)]Q..2-Kjp3J
}$S2Q"d#)hD*OW]?LH	zvMߣ.-	/Ԥx?mM!P<W_v~^1	~/q5%F|3c
p^Y("F5K0TEbR8dTѐP
	K4~3>ׂ\Cu0W!	$z^=|*&bG_W'43=<Brz3jw0@Rw=
<OdE#1q4y&P2l㙊?LӅX
BL2"Ngoo0z3'(di6co3'Ra{O9rT4O9[j)CPm_fFj&@ANrn`+s"_)P3h#'EHaz{
cBU'ZT aJch!B@3&FƎoadc莦v4
YŎz5ד<?IΒQQ~>Gy"/<{ٗPK9v.Yp=4jfzH-:tI[õaP„f7R=UoyUgU$QZ6xIVh!
:8j^svL-siXGV`֎qEءۈz#+EQ%i`HJ1ANhpHPikwA >۲䴱w9!sEGír^uL8%py=]kANԂ`NF}1Iъ0!w3;E-GNJ,Ƙ7hɶn2Y	ۧ7PE}N+1lPK
>,KKcontent/ntu_logo1.gifUT	cX<dm<UxGIF89a6B޿׸ӿϻͬƙ̸翘ž}schLdTRߚXҗ^̙fF<*@.l;}ރ-|lzw
zd}9{9ttqsnol~jp2kj{{{cxkl8sss`gE\ulefffPoaS_^]ZZZHmT<UWYSUWRRRNRV^H4JJJTH>JBBQ?/BBBQ>,M:%><<:::7;@F3!17=333,29)))#)/#*!!!!,6B04g|xjlnr goQ@AKgk%\SUXc|p[^_cPiihffm;6;#OEOL#'OMEM
EL,!d]b]PD	<P`PǏ C~0	&T`@1&C$p48sg%.`A;J0PI2{0§իXj:DCe@"GP9u۷YQ@	d0I
y.Ѡ
,1P88KU<
k:gŎ'''9~친ykZN;aFm&<FVD$פ8a{5Hw˹
!vbF͚7kơSUϚ3ϿFM>q̯Y0p\}N8`R`E4&Ѓ
80
q@Xyʵ^D
Wѡ	:Qx7Xi@Mf&ᢇU@
]G
DV0@U[`Vvu4CRR;nU_Z昬)ax1eV逜XI"b'U
uDক:
w ggZU(pi"zVR0vЁp曭jGX`_ZH`Jq9ìYmу*9!bݸ[KnٙK-\u@;GM8FB|_%Nd0a`XR|
0'5
&Un
mA̳c`UFCGR84VeR.u2FkaUMGF[FR4NH=*ocA^}ja6VEjDzjP\ؽVuf[䒻Fy嚙|F̙4qEzȮ8W$4]ё|a,yA(	EuU/	ZR<,+ 'X0WF^Y2(_%U_r3;9iZ#Dsc~5XU",؞Q
WAm+	3PIt8ÖgM.n12p=(+RX[}tS;ć7xCsCz{Y2c3$,E:~=h`-Mk΂afgp[.qlt;n7|8a|Ld&	R*vAU
[p-xJ
P]VF\[q %7H|ܤi
]h3Mb"fa.L̏q4IjZؤ`;PKtqk,Mcontent/kiosk.jsUT	l<:`<UxWms7l~C3Pwmر:ia;uҍN{w;8^Ngվ=Vj5RBB5:9?==y1lфv
hfX񩴼ɿ1V4e,]:^Su(1mr`3̹TvJb6cBƅ+LB"5QaQ]45q&6d2	\Ϙ6p))YdvejxF_3J2iM3t&w5g#3eBώ?7'0o<bA.-0b)M`
7IWFoT3~jw.s7?s}Awҋ	
A Փ]HeҢݑRr{Fϛg)XTg2\I:F}+Gs.c5Xm&ラxߘ?4e	.D1g!oblKm]ɭ5:j,ISzv7ꐛ?݂Wみ$Z;=y1,SĩJ0Qj=`PoC	X߄c:rLb
>KX2bzef2^.zq53pcbO2cThkVX[d9GdPsCկSR2iFG1x&Np'x3f!%yʰe\jJW
#)c8Pƅʱ)e˾Yf,rgA܁%\BE!nN5;poPל7^=h4]sۦCYy0X*+ۨToe	{q\q#8s%pyB:xvbpS09ӓ}
s0G{^i[g
jpٹzwwX#lmWK¾rʽ?VzNmB}\^F=rGVo4ڔVI(~)jTvW.G	^DG)슉R89Pe`N.G%O&FYAʁ>+nY+c͐$|OfB3?10	<drCS{uj3w jQ2uP͛NcD9
ŗA
ҥ1^dƂ`cKSs,A"auo{Gk/F
˭t]qƽ*JMPw߽^vyT^}_}'^]^8qڠSÍ8A7<aCciRo"wmxnЄWX33Ck1@%ROu"Cܓ)ӟ(1Ԫ20)/]_}94?O+|6d2i|l%OUZ]*y9P>»ߺ+J]TJHsjw]p't#N)l)r K1gC6j3qviЗFQRg]U"QJ'h:(t5b;ԄfZ+(*PKV,lEЍcontent/kiosk3.xulUT	Ŷv<:`<Uxmo6?ۿ#6	 q
t[n֬H
0X)R%)(J${@9xwMъ*ͤs^<l"1$:C3K{5{Q1]VUN.s=,ʏdԮ%(E"ETm$ZKDkf$IXƺ(YW33	Z2A<{P{~O-:ԠD	%Szł@/l3:nLi]Ӈ)\?A4͞+gvvg2"?61֌pP2Ҭp_vn^	N	~/ag5OpWI'd`l^_E0{7T-n!Un?0	UgڗoM6|-ȊTWk.7p:ASLC8yFh犍ޜZ@oduL?qR&/o+XTOg4Ő_<fqa-Ol=;_LF	
DI٘p[$$Z7lMέY5loqqQc8-ڀ˳_fDlˌ0&@Ġ^َs~h׳1fq"bWpe
gN7
 p8t܃(uWT HaCxVr*ehiĈBqYk5B2
$Hs~dULfycpnLmo6h_=VUCã/A^Q.rԮ.xK'KЈ"%F0Bo]A2dBK9.Jap󣺔bP;X<NXP|	<3\d	VQwO:0L^j5MJzQY(vQ6In¡dxul_BGgrS?_G^Q{55>Qu:9l@jWWr|RDmg|׉`wW6>+)4)zΡ}rz:2;7)vAϫ]	R
XK+RLmJ	hExPuXX&ٸ(8(R2`*Mlm.RI}LdcR$@nwQ
9W`fPK
>,PѰcontent/kiosk-forward1.pngUT	cX<dm<UxPNG


IHDR]gAMAabKGD	pHYs~tIME+S	IDATx{p\U?c7Ҥ--eJB)`d+((デY⌎`BGj:0[)*8`4B.I޻ǽ?~y9=;srwMMa`=ӼP/m7M(P|ƏهVve(\Z:z.~|cx^/.{-T|nЋE.y?@=9*0
C`Jнk^>2CA&{|;gab2͂JrLY$/

p ,=
bIFfХ=K}>?UU|>mӓC:$ӂEu\4R0fQ@M [V g
6
ÏT<tWɊ
,.4aBL$AUuum?w*R'1E.{$r],l&Tz+^sjKrE3n6QB>=@m-45B6/!]S1LOf.e伶ΖKynƖiX}zK1Zq-_ 8;2{F?yS,#;6|>׫4:'OA*-}#x;L,Eqθ->dӄzdzk6.&$xQ?Ex[7NVP/f(2TUT
3
n8Q=e#3

	U@M-!I~71|_[af3@6
D.4$=Cdc=J3AfTle/(j=:ZorCBAQ`1=WWnX^5%3mo3FKPB<hMXub
ek26ƷiXlD{7/n?ʪC<q^rf_}c/Eb^Fh%STUSN3N{ /mڈcV&zhMM+L`EyFL5L ?\@*9kSe4P
+ŒlVka1XQ;_a=LK:NK:Wx/lG7va0ӤĝtA^S_ލWPsR~ۻlVPiA[&89`vA)ďvC$cu.}-KX^L.'Έz&-[S!8E1#v*SǢ([N׮JK:Φ;ټgD M_a(_Ӈ29WҒZR1k8fnz
A.6g-l޳erǢ?uڵP޾929@@Ky~YL,=%{]K	%ը兂LjkdpջQFE-弋MLaT:@mV0t}0˟ANLDbbE^ۇiHy[wMBNxiiB~4tu-R^k:l8}5͚'OÉj2ubgOϤ^<g'/GEhº3-PZ@Aklt*h1ۺzOhPbmB_fu}`BQy>NXyC|c7ȺZ@!"[wr(U\!Hňu0&sٲ߶	Uea˟a2z5Rek4W%Rqy?H(oiIiI	+w2rePbmc[a^AWZK:NCLڬ,Xa b>`7Ipx]!Je)=NcdsTeQéYVw!tx]/=&gdz0>Clq_.T#Qjxayǯ&wu<r$J<&ňܺ1:Gv;vjQ2qN~^Z(ٍ_swՆw^:Gh-O{cmīALΚ52BMMS'R @bQ@*h/6U<⺔{oN(#`x6K@y01KNم4w}SAtFIgiOcV+pG.?!f*-.i N}[WW[1e:.&1MG$bRNMC|R@:)"pjxoZZ^,Ya{Cu5v6t7m](
>Z
NN:IA_kWÞ%w1Ք|A*N@,S}	bND:.t2J:랑^~O~pfR,ԴGJl~}15P]̠{I$u[MkY,Bm,ª wg|S@KK{jbzKT|Qo_ScBږ[k[4eswKy)}SfuEZ7	˗8;g|˘/_/fVw=_ͼ'f5zMbRض|h_lXH2Atu5
؍
6lr<_a_?-tuvoјHIENDB`PK
>,~

content/kiosk-forward2.pngUT	cX<dm<UxPNG


IHDR]gAMAabKGD	pHYs~tIME++T
gIDATxk\e39sfgwfgۥlo, 
DHDJB"&"$$&&@ *l4nK^f~9sl-DʓLvry߳-^5U[{fb&*||hPʥ+Ώyvx	'vpnyQ }j#WXT*PB&mb1HowU<td]W>aT#kno,ȉqP!рRmTF2箕B?pߔN@v*moZsl8c>DjrA*lI{9pV۫è}hacǻ\|u۬՞E6n$lֵ~_	ߪ
CPs
9u
IQJUX.O_݃BNe5g<QSƆ1c5޸7]n֜M|/ЫI{L,&ll
E8sC$ۏonVOv.
ݝ!$h
>ʒB(,\A[5H$P4qee/jr<pF};ʟ0)jlWE\50Xj
F}OS*aXRPMr<;@?z
,WZ*htZG?fYB`pZC[VZ8SKytހTJʨĢER(pvFWmԴ=.l~*=S'})$jy5ո4/Sp8dkcao
wojX3*7W󲸫;V<$M=mgrQol!x.68Q_H^)w@/KU59k`:݁sYFϫy;\4J[ѶvkCGu
r
'+GYQuQ_U|0pυԌ{2PߋV[^Ev5ϥ^P@zAeNy.}/(8>Z^>3-s+ZRkuakY=={ڶv';>܈f~K&_Lae||Fu1Y3:I/eLQ043`fԌ~+(Nk,dR3 j
;2/[V?65>,a#1@NudT,XI}6ӂnYQ+ݛ,``<X.ر&_LQP+N9X#>Èx.lMSwV!vf4a/VnCr*`쩵#a;k-0|\TT^/(kA jд LXh(蕊}۵ZIN@o`DQė4WR#퓜Њ`g﨑(*dNh_d)mq8$|	M2n׍V]ׅip}n|`겂¦#56a*8='Y(E;Ӂ(lBEbzдr腿_@+7kfgoZDQ!=1}9a}O=xH
&6;2["9GC/)z O=Ֆ43q)22ڲj/MS
#'4fogf\U8GYX\H?gsd;"#ޞ4dKk$@QpVN)ҭ~Vѣ[\gRC8~{NmS[]&>9WeBTwnwI.{Le
"?.+ӻL62HBDn_Os
|f7LIqHİʓ!Ef9%K
BBsEԲ	>e, i3B&>Rڗfn13yr
3-:M%@_jQRZeW3GFYL]2(*l:lp,)8zN$vml	+Uw?USOhE<?_Pam9Z֙vBxוz
K)z
s;n*MrXQUI&$hxȽXRGyz+
.D
9y]/rA\~
xit&,K:T"9.鏦ABkO@\agAͳr,5$h+@,!/RLN<y9xAbIR	מX\@$Gi.jMMYfވmGBc0u9<#xbEfV[Q81yΗ:5ue-ҔoǾ#0z
д%$hhGon9dr|i፤a,/umg|j]bvJ˗gAY5t>^=}S#ZװdSz$Lnyxu?{2'AK% _7i"xRIENDB`PK
>,[OOcontent/kiosk-forward3.pngUT	cX<dm<UxPNG


IHDR]gAMAabKGD	pHYs~tIME,Y{S
IDATx[鞞̮ٵ׻^,2B`"QHASDx#)7H$Hy#Q("Ȋ`mlfwzӗٛoE)43Uu:?N
ݨl!T
 g~FEӤ:rC1zz}_&J,P@k+t]5d2`g4ecxMlPl,ryU|GhX -߳Y(d*<F.`r]JZ@W90Լ~+h}p]FhTE^*~xzٗN=U_
kaZ
",7Y%=!B)w~:x^D9]}-@AgZn렯OL+L&u>a8+F
Ŵ`	05%rz{`Ë1^\ؾ
lA6#
#;=8K.ހYin2ƒ_R ܽy3]@EREtMoɉ`c׶p-A(V
+J%T|)F@1JicB[eB胿
=3Xb-; (Y'N=7`XFC&MWOcY^¸(ZouQJ\+^VJA8zh{z֒pM?l#Ox0@Ls1GMJhz8[\ڽ>^ȦDεT9jqoADRЕclU
(d,vtݪ0˳OO?1,nzPn6M̲T?2	#܄f%m!X+x+3nta^gL?Cϫj/$kua˒BɆ
e1C]p@4;jg5%@_P25v\+ɏnt6{%uV61M`]L֔߾"-SN8i/8@&1V#SY
ngVo@
kgip1%N<9Ece^Ȏ{9H'c>ƟA!1Rά)V@Ui%2K%5kuKѪ)(*:Q^Yv<#c{Rۮg{aOnVݠx̢p$sQD?ݾ{&seU7}	
UpA}o/V`z2/GMU7g/sµlE1u2yC(a^R97}B]Nl=13WR
y0(ӒSR.|Wpgng͢\ɇ]C
ַ"Mnp5.0^hzsAp\X3ڐ(o"WWlMӑ#Lwpgw6y-'kÖ+5zf:a(}ZP/[-t^*0=#Gv;MhVT&}sT}~kaڠm
}J	09b2f 7S0C`/I0T}fhao+r#G@]
ѳdP:npAioMY{u=:$B#sVKG:6κnhRDz\'¸jHLM͒OaĚ
PrcSLOX@&ֵ;k-oI_
N,0fw8=aPzL-'6no┽DWa=GI&Jz.%((9soӂQMGvԴJ:,he#wK:IEyhc58%($qvԡ
(G~{N)NFчhNcIvJ>q3d>ɆUWtAwr9ݥD4iؙ
HߡBnfYC7?vj-otnmEvBP<q?.y	g싍O#/>Zm%/S[*'-%Iw6'&wl{V]dp\T=8ݡYeB8dw8ؓ](`4kGӄ<},acV@VJ"R1ʦ$|JaO)4
O19w!k%Np,Sff~a46Tv)rӊ/G("UyA!'jA	=~Dl
c(zA^b^wZ=4&-S@G7%(yt=C1cHJ7g(@v|_%ze2ѥJg`Ǹƻ~7GYD;lȎfM
0"-Pgh2FxͺhiqwtaQȢVl|'`1#cJ7?ƿ=F@y_p+h+Vlɚ&[]k{	c!FD?NGt%AWѿ=xWŽ.7OӯwOC]O-o?s}Ka<[ 6Xqȸ$!o~IENDB`PK
j0,C]_content/print.pngUT	E<dm<UxPNG


IHDRq"hd6gAMAabKGD	pHYs~tIMEA!)"IDATxkpu %K.tlL%>LQǘJ'NgIv_J&Lg)ɣMĦخ+H*v4%bw7ŋH.3;$vϽs݅-|z7y_!nJ80?33?||slJ!\ffH$۶0;?9ș9mpI-w\6~,-"ژ
:;-;"Z{;_||K"t
[& $l5\.IeA.'=嵜ݐyKĤ$y[b5BHl0My{W$0m%/Vy3aq	+m[]6e"Fu߻7X&\ˮ[ٷS@:
-Ṕ2*[ታy6-(߮9=Z7][j"w9QeGq}FNKKyaέvu|'y0q&%sn8!f>sHMJx%KN~PPU\A|2N6,,烽4SJ"RK7C=4n۠ithufvh7-S~gaҎ+(n#7_X\kd(u]Иױ1c*-MaOoZם/5]:mVM˜
7jˑ$pmv^grqYkBRx:D=Q˻)rJ5jx)RwtM>']KAɿ
;ޫQ6ej֑87+I\\Bkh"ូ^ee`xT+Bh4e;Jכr#chq>{,k)dhKmaxDk<v=6S$&Z#-Å}0i1>Sֵ\53>S+tcBDvEKlO^'
ckڬF#6ԁ\H./WD7s	nXycHvӜ8pyW~Uw4FS,o-
r={3E[l?`[ݑZjt:h
Ӝq4gca-xjp?FSDko>}?>ͅßS (vht󟻊j$v>4eŹpA5ǒR$-:::R&8:@bWtSH$"G*y"$vECGXjQ(h|m|-;l&8:@Xd[dkl(h|!cQq,Uޢ>>uxMFLWX)}(*8EIFߔgYzc+BAXmȮFi•k$"d|!TO~Cp4Ji:t#31T Յ#@tҾ0GΑB
q\?xɶX>'?RM:E|t\:,̶;Hvd68r_b3qqQL%?++qHiA^8v
0mhGBBjN\X(X/?#W-gbxlj]M!TSzm{2J.@8dl12>:DwgbNA,XjZ^*:;[ƋZ)٩t_~9:`vK>J`#jttsSGuTK1UFo!ly0X$1gi?'KǸ'P-/@1
|$G+hx0*mOFI!&摗pDRѽ:^_zMI-UDZ=-ttc$#e^:x2#rmdSXvSG+_|`yIu,jB7ݍjx><re|!|8t%gdsEaLa5T 
cd0<qH?3V5|F'eӂ?>-uU}p`lsKl
vK
U	58PfR'C|C<F#؞طV٪^.}eq|˸\2U-]ioWy4+ACPV5S(AgfF[@w
p^#/唙g38݊iD&9%p7錟@5S
vc<4C_EhK`6h!A5S9P,]{O)@>M%Տskgqlt-9
UOGH\sFۣ1Qu$!D WK]
ۣZem*^0?iFɧO5bs$^#nR2%}FQ&4~eV=7vþQ@&1׮am`(*`~e>S(T7x5'kDlOh]xf*7@FƹyU
^,wk޺r,Q_O1Va#!/E77Gd
ݗ;aֹJ.,Bf-+2kg;w
ub"O"++c+~+J};=R7jS!,1Zc
/_y!(
roUnT߯0Q9'*3:s+F5	Lg#7yQ
oJ΍
;d}}m;8[5
\ONUH7U>D޿D,`6J*d-wQܚtg,L_
HOHf+5wZ3EXyI{G;Xq7@_?f95+SW#W窦 
ԯyqu0myj?7_x{c5>Kgy۽SN__E3A6/n[]%8{~
U^IENDB`PK
m0,bbcontent/print-hov.pngUT	E<dm<UxPNG


IHDRrJ\gAMAabKGD	pHYs~tIME/3L5GIDATx]pu XR0E9%7mq::QSU;S4m݇v:ӇtOʹI'n'ԓig$Iյkǵ-K֗eQR$A,@,}DR-H~sν|ûx_w+;.ynl] xtXbޛ{؊@*k4ħYv> ~a@5סl£S[-wX5AyntA2(
ܜ-&C
.y6#D#HDHt*P,BQBRK'6rwk,Yȩ8c:fu[ǜ=ֽE'4A?=\X^,{a '+GJwX'WOfv4聜I,YjGZx=6juqt.ds0=
utUU0JpS9eOH9?	){ov4a	K`Eg3
*PxtkšAF k?|݅uāSuj3	\bodj.rF#8 lkWQE	Q22aw	?jV i6AـzM5laG'	R^"YHYyGRR9-is5kOS:MuEf@5%p
z3n$XQMX=䠦TrGu䜴H.ak"a+_I}b7Ou?ă)YJgFd;,F~8B9jh{"j`c㨩 
`T{iؚ%Xa{˨b>[Z;5NDZ452]}NM,鬘`
\>oPkŞsgVp)$^oe8?+uZƎ:84B:_8wĂImmxd]&s=Us |1 QWplȿǙ{V~]b&f
cGxgM}cyԳT#w4\Oh);}NecokQIgk7QC""?Vj-jTV{\,d8uDvFCjn#ͳig!M\i8zXGU6ruYa{썺؀#:#5vu;'mG6:?c"$|%@Nߡ&]m.|Vl&2BJ-b1+mH<:pWH6zSno3xZ|Vua8NDz^MkjK_IzXoVX/~ICOT#6y
T ŎFl<Bs*y'$3'ӔN D.J=: E[[a11F
_g6E5b3Kr8&__(5әxYL9Wˀ0yay!jȵ5Y"rѝRpGT-l0}"M!iP8Nһ|P'~Qc
ȓyqV)iV$dܸA݁XJGO5z46!];=7nxy<6?XTV{5
2x7^k}ؙK5lQw`F-lȩհM50gc1"¾(;5z	肂0H}&Nuj"+DЫx\7T*aABzJgFtA%t[z<WaXL}5!=qFn	k6.qI跙0x^?H|H'V0(_	[xzOg\CKui'wx}L*]օ$۪4*!8\|xE|$?ab9J_OI,rհCd^!;n0tPI15A%d1X0*әҔ/
lj'8p&jhiwDF>Q`PȎo(:ic_gS/i\>ݒFs$,n^ x+2fjcm̐EUDP.PX<3TR݁+q,w1ԔP<KuڨDQQM"=W8JI3<-:p
ZZᑷ/m,,БW5W5.d<O̡ZdqeO$3O2}tu9x4Eګoo\$bULB1d
{bdvJCjS	9YV߷37nrL]شv8I׎fȎ[o]f$Ub<>BnWq.o6	<mKU|
ooB$_P(q֍@|{ohdL	n+d6ơ#9{*[<l믮Ajĕ֕k[~_K
~2B8)+3ZȪJ&..`GZĕ#;	jldanng.4{3ج#>yBRqPxzXiC:	(f<5Lj>ga+EXZgz8g.@&^"SDŽԠ)QV_`=hJ쿥1֌*e%Nu(WB39V`b^z7;-|Kx8h]WD#!}Wċvxɫ:en@iݞЗ~dnxr@8(sټ E'^@77Q}i_;gCp]a'JM

wRܗ#7WwJ
kO6
IENDB`PK
tnF,..content/view-throb.pngUT	;{a<dm<UxPNG


IHDRz#ԺgAMAabKGDF	pHYs~tIME3'J}eIDATxz]Ǖ9Uuׯv&Evmv4Ɖ8L- )EI 1$38!I(K8%j#ŝlޯr߻k9p_o<8_Zέթ,__ޮvw3ͭNq~[;ց٨;ܾxD@ 8nHAݽ0ӆpD Ùhb[v|In!f`fc6#%=Ȁ1tB} 0@dnWVA((--@@&62BͦplE$SNbi0.%ysgYk@)A*T
Pd[׺6m̛%(U_NRdX&&` f+}ɀN)8!6@l.(RD53ܙ,\AJ"_BEe:$c@l*[9Jc8SQFT兛\A8.(ILQq@HB3&
(L":ps}9DziB//rEQ
^̬SBuۡnۓ+BI"_DE)iai:MoMQ)t=YZ=TDiF+K`Nn+²@H(vQ)XReN%Xd.u50Tl/?D&i-Φk
`74fWkl0ZkmJn8mR)`4+ix#j
Lx~ʬ.se.kCΉݕc8赖{ic,ϛ֊4"T
T!UVڀ[(iVG/d4h7+˵'{߫<)$DIs%70ɓ
yh6g|ZV!ϖh_]e(U{>Љ}l:O^}ui |YB(ߟ_j>{"$/{9JFk?j_<R{orpf	a8}O>Pjtsߣ/='
~}ܥsOp'਽ʡ';ypϱ;fK@Wn^~]q܈,塑ƪ9e52OWx߻HQ!Dtt57bA}xld[c嚅ٞ&ΥCGOD(5k_yG+;A,`⾷{1urώETZѢm
׾:ovv.-{_gdΖ{?i"kC'}rtワw8;xm|_Br,ekt¹<'?6Xs1F!+h>gl.Ϭ_wn?zAOfOr8'FY_}|!G!u
b8N(a%'JUȗ9^ʣx9ϻ23UXSKعhc%<ϳW" xc5q$>[k焸tDOeђ*\Qڹ|kk{rPN]G*T?;k“)j!xTXvEe
yzٗ#.*@g=PÞȻzy.p3a2&3K'.(ա'u1thX(b"	OAw<qm#$@s($#Hg+ɠ-BTE#*YňA#~cM	DPYdF?[*pQB	~p`l#cxK0Q &cV9񡏏;w*(Ԏʟ8xhu	~=.K,]K
F!n339Ǎ^wD?</g
W"N1O֜N0`hXEv˗vN(HK_'DUPrlt< bo3c̐J$(CLhM $H	^^V'8r0"7}<w;]iSyC.}1JW9|{},iUXr@"SB>Mp	=j\x]$Q^ p:#U$_kSzu"g>gK](j
\MOa:5Ƙ n>	Hy[:-bt6-LF-GJEx%
%$rYyـ-၂mՇ9E#mBxۇS9 yS(%hQڼ	tJA״V޸tk#-&l>b@3)K'
236sY]Bc¦B*!|KA,@ERDŽ]ZKW8Lu幋[5monJ	,	hSHXBq6?ѓv"?j#NOX6zmG,q>w}fO䠕,?Z\1AD.q	/QFCᖧ8n۬.M_>eCHVB,I1WnDh~ṱn+n,5њ$fK~O,XRδ8޴s+#(%	x.SoȒdW'2XN_6¿䲿0qZs1"WANbN094pP7+޹AqeU~eƌ[O?+(-`jz	\h#h@>_ɥi.= Af`@"`t!DdB.r6hJ<1lr j#B^JZ(lN}>0kch0f#fRP,}queX{?u{oNE+3`|y{pEnXk<BI"6/y5{#O]& ْ뻞}BJ)=	4W-vb+&zO{$2s|zunz
{İlW#ۦٸq?\R	R)($'ΟO(`peTK܇Kր`!Xah\TMwb`1y1xr$Ѳ|awbԑ_)<#ޮXAVӄעw.O7S!U?TV=3ˍ˦B6'1}!@zx rM%i>L!#}~<
׃(pV,z]8npe[E"
A `0X=õ"WG@קn*8$m֖&ϟOU'CO^OfӤb6B
TJMsy#]
J46fg[F K
DF@}咈R*Qƅ;ĿAkNՎ?gjޜj8f_fS\0 c>Sr-{8?كExR#EK'+>[~Ƭ,PqF&	
,!ApPP	ʂ"@@DFޟWN"㐍Ǫ^f~\DfP[gXs]+%32 3?~
yvCɫv(߾8.ΚNfPacN#CEJroƬv"	<L.=d	+5
($
Lχ'P3e%af"x
ne?N$˻<x
cQhi,,IPCaUseh[Pv}`&m|̭DkLckSȮ<ff(P`N/R<>W(ʧJR:4<}sǀSg_b@pDQ(즬o{f'%Kzt 0#3f4D1{P 01'1tyスdž~_mL
C
_oeeL;n4(
ON33M)Jޛޡ)8^7f̐"DWWiBQ/za:le)2jê(P fvg[_+
*?#9ד ?
pD/ZvqPBz>%-@"m
"`DXV^3gwy|gxyB0&l"z{r=?aӘl<caF4ܕCEf%ϓi^:)ACEP^K7߸o/>G=DuW%$0ƥsܷh{;>Rm07"p?SO&}
-
<l.Y(rG?d98dRyf3EmlPuW'CO
OosY$_:LN}{G!tvS#{?]^i61Y~/
v֋+	tZ
Ek׾ݵA[a*Ľ鴨ac>;?kNHJ^?`^@p54?4oKo^Ј-)`
qB~v:qwRNN3m?N
هVbonZ$% ^{ϰl\NS>7X7$f3:(0kdvӿB|[Kfm.)zet^K!1k6+zu	P3~ʩ߿Bfav.7+f7&{kYhFً(gƿq{*!f3#ǙzUI(ͅzqnbg/صFtz6zgWVzz\3Ze&#KΟ]<wO+\K0z{kmܔYYi߾*p\Qڐs;+^Kftc:M#&B֭	90$%TӔY]sYj8˂rMVdAJiBݎ^Y4+tQ*Q,158,7i\8t=50\9/8^LfҥYH6^^
P#TAf"Cj*'rR Nץc.%9o7ڒi踲PC6Fb"N5w#]Ӎ`n}*
7"JnN䋢XFہ$7~0#dnmP{>E!
R	7'<(B:!(KY"W@D CQqih"TAtoSCQh"_^~݇fNSC#&IIAkPY}h#
|
@D^^䋢P^`SMal>6K
-?o2&Ĭu?쒑>J:&MYI-)E澩`f
#$N:qt:L!QY(UFuck6véurJb=}6lFs	Bn22M&(#d3ܕMb#<,o"eEe$oquάL}ODD_F	i6at+lk%'ײnNl+7ݩ߽mfjnnjK='Z[gG,_/˗Y9EUJȢIENDB`PKo*ocontent/throbber-single.gifUT	O|:dm<UxWw1t
žc6NElږkmԚ vA
WP> Jji[?`|vvm=B("
30)mo
xk},Y{7I5:,t߸xsE෶aCܵ;Zon?|si`FTg+<}T<1?F'	mxUppxsL9FU#meׁ!ee-E0(o5
H@rcZ\Xzk{5KWjWuT7+H)RwT2:Zy%\•geMgWt94*?YT%d^Tg\Ц
*Sd&Y>~P%	ļ@i%q"+*b򘳀@}s-A	=br^DFPG9X6u,Huƈ_K~0IX鰐藞6E"|#+=

+].mɓy~dO0#t>0#<EXqz}G5vP&GFrg<Q7|[%?C?mT	(Ds3i]xlqb

}6)};uo6\;ι~SJݛ}hWɟN z>hTɁoU˘_:YxYO8A&N?,
}^[Rx3Tzso"sD}:.D;jT
;nT>I`ai0*IC	MLXLrxԬU)m6LV`{SKs(<8,g'il4l"VD8ZDܒ}b'֝Tn̤rNkm\~D
d9qljQTVE|1E&CV;ErEɌltyUBv<;Iݰ
!sgsXx[$fƈSxeԍ=zH΂
CRdׯ("ʺfi;PdPK{F,exbcontent/load-throb1.gifUT	a<dm<UxWZ<% 4j"1ؔ\P$BZJbɔXCSsDb	,Pk|k<.u
Lbդn:Lq63mݝBpH״>ՕkL$(+y20M'Mhx`Lm{F%J
m<"$&k1t>ryG&FT1Bx|\e.-m>uu#M40.Qo>ed<5z@X?[,ײh'iY	,ܽjl.[1NV<yh{ѓ֎nGJk*PlQG*:t%%K:!ȕXK0WU֏L&Ȕ5qO
aR[nTU; }x4WYYn<]~<95B$jgh-/v7:*Tukt#7qK˛a6+WgW74Zxq< 3YWn]Z+ongkT2᚞h`$
ةJ-[Jȓ6͹zi<[_ZgW_%%pIž2ψj<JK);=KFVLv'%V\%A;\VLnl&H$6WlWu;\m}r^n.Ca]buNҳ*TLqdXbef_HP7˚:㓘yV5=#	%)3٩\-6%tكh`*Ȯt
7\*GFv/:uQuϨ#
%5/NΗݚ`ƨ
}р4[<7g_/$$)SBz7JOQv+n߾@2{sOW9k/?g٣\|ụ^m~W蘭<:iSȇβ(mv7D)Mo1}' e|潁a4
/-m
_1KJ'o뇪N>$Vw:j4*Cwe޲9!&hί˩Ki,eR$q_\GsX_jiK]\;R^QVFF'x3B0s'$8?c˯}/hhho
 391,.KtM}tݸM$F]{
1T)P\}!1%a^`m,zMg;
jk˷T81+cLsm"wrR"n=FNixVw\hA/+$ߛͺy
I:6GsT]/}2n1Hpcn&H/@r3EK.~_!PEawaฆR(@֋LGa"~Y۩4[8eLçcpKNMU̱i#>A}sCAGSUVE!2B4<FT&~;>gc{՞	rH޶[
P\kķbWp1d!X9)J6S{.}?C_.;MA
/'Uxq7Ż?tzp`R<ɝ/2a_m"}Xt\9+@ف'#?0柉ϯҎl+$0<7SI
S%"7e'vϊ9ϙLF=%p3[L
	-"ܾ'#@aŒ=`-
g3NM'pg->5I)??Vkx^h)~l+[ӴLCh$b9.|dҀd@v/|$5KF/uz/'
\F΍lIM&L,3*D>' ]$2D% pz&M
,>荺~Ff03ʷн
/BX ;1\wIGW*h
d@Cv"W^XǎɀW	<"Z]t~bA=fL{KAP&|0ufڇOr*Β6#ż6*MB*+Oo3>G9#Nx,q%S#`2"i.h9_B_A?`lV@:~wg^Ɍ$ Nc(x]7Ў4DeI;˯n=^?WO3A2\eif~2߇)lhGMM^-;ȷm`AhƁ0އ*3g??sۀҞo"`L*%mxwD!:	r'_s*&y9=8Sj(u^B(k!ھo=tOU{3$|2|>rMm-6d[RAz1,y$X֚Z2T¿_!fBx;V2ysgj^ni$B$~īp'+zAY=`$ڲt9YA
Dj[7D[|2-?I::l91DlfÊSYk$A`NdBkX̙zM#͓tpK&1Z.Qx}"*){Bs"Z\>W9!:%|WOأ'M|8}e0'j;g>x%X'ۘh
qg|Su/y G[*8DiC-9M"KD %)e-"ʇxH䕵l;I9`)0WY*L!HGIeۓWWF,2|YAe};؎9BK:^=^"\4#EcQwiψ'K#ceo8<6U0Hiu[(J-FRpIS-0+2ԷA9@)Ocg/"nSS9_ΒfgKCQ6Ҏ
AGMyFJBhT[Ŗ*KV<xPK|F,P)content/load-throb2.gifUT	a<dm<Ux#Ӊ^}}|fEvm7ōTxKKӷFi}QҷQѹNIm4֨|Ir\>x\B(oA[6Ō
;pʢqO@W
EdsFgV5t:YpkN]nb&F]RY2:tO1$T8@N\n^c5Q\V?	rugԛu//7Dbapy#_7D9VB&܁Ae|01709W5>Jco$lrN5<KtCާ6mOCaگe᥽|Ekwwt%`
Am{z;Ffˌj3+C799'	+nOmꖾÈm)Қɹ8`Pc]r\L̅(i5^L\\s~,mRH'ACk5'Ԏkݩ⮼G54-#sn9NN	KFt+dg(DS-:JozyWg=M	~#q]цԴoh(@"wGYTld3 9=?M6֎UsJώ$t]ІvfvTdtN7nrHGI";0_;͋襟pGG|4Z{Ȳq 罸{ftfquUaH6M&͞DgK;07W鶴h
_ViȖ[;ԕȂQUwtlh^
J,깕Y/Ў"wsԍ>e歝V}
w8y6]]%q923[)\*.y&)^	sk~7	9#Ƨ
Dg{~o9{KiS}\kU]\礰LWkk[N֮de6]黜V&|ʘs>N"Au[m6^Pt(}{Q_*ؤk{yRzCg ޙ M/QCnR%z`Zr\M]SZIG%OrۨYޗ+,"q751cu~,X\O:f}42$E[A:W-=] vyİ%?ol
<CVNuU?/}-lY嚼B4Sj}}LӲ{Ĵnh=DXT6050xf6ꓭG+EnQ[|d.#K%?Es2G"W,zbrT;w$S찈Jo\e0
e7kȯu<I𠣅2&2w 3%Hv&ǔX>9Jp1/<N;Lhʄn;ꨤ7[rz@F^yMz/ڳ
dpX|ݗLd:"HW=vZNN[RcBV,ę'TT
x`@ñx$U&	yبܘAjq
a9SV+iC0)(a<uWyKc]I'O{pfFqp짖h찱||ȓ[G_[OV-MHj\67jaz"Ѳx
ǚ^pL΃@s+[
sTXJ>Kb魶ʙ;Xgh(gREE*d#dh|/c*_!7nKtV%^MS2Jo/Z0}4DxA&沌,DH7ǂv|8TB(&BEfz1:lÂC+I\u	=>yZk]Y;_"4QI%0,{PQGqz>|1cn3BuLs7T7ݥde5QrܦBNY_Y7T ZG3hgFa)E$V#&IVC+@spiR2igGTZT~9Y
/h])CL쉔K_̀h)$/hII寉꒥c7ecZ}0s,,ۤG(S͔(t`5wc?)%-re%&ueS^DN+YwJɧtkڛa	n&
S<V-V+Z]*r$H4ݲCr|HޫzSP:_b+-cd;^ܱ2QnbDn,VV.kz8R:Hۦıѐ0ɏ`IESؤQKvuefm$*XdyMKň:\[(j:ٍ/ u
UЈg?ͽeF(xYF}xb6L
Zmi򬫹r9H"yM!2%:vCs~\*8fۅR;k9WHYmJȲw-R*	Ȉ=]DEqmEtkmz<&	;[N;fNpPIFQIϩ5Pt XsW1b=twvN+ceϲSH;UhN=?<J@UAګZלxA2oiBzfs]d6WUȊpc.M-Yp?!!|^,wM#c
l["nC@/KR7N$'2=օ–E3TE
Ri7,aпh9_mn-,#E!A˿6Y~Gm>Iz0J⡾ 18ÌƘYajY뜌2${K>rZFxcdu@	P50#*,|hcRPyO}%$iLv.]A)˹%
7QGmӔu*g20]d+-BLKo}<{MI)fr$5WnKU|ڌgRJ3HiG,,Ӳ-|l?FhS0<g,34C1/jtB*)\N)&*#-EEjJx`Ld
LCh1:}=r9D0>E!cS~B`KH7Rr`x6VrOѠc(9Nlh-/1xc"WH
S1̂\ó);tP
d5#ԮikH=	Ԍ^%!~fL|AJ
@LҦͲU
|}73 6SRQL1FSC4?;|D芙-C523L	@<W
>DY
-%Cnk!
o@d,KHΚMQO:ܚ\)	Pq|`
8P9U
>^:be XtfB<w0ߢ>Q,E}PpH%KR2d*En“P
NlzYS\jؚ+]$O) @\Wo>+9"4暜im"|039N."$7UA,l*2-Sy>>ح7b\YEI`7DiNPc9]cHmcM!ۅ)Vq*:KD{41)Z=ˡȜu@?O<>F;!C,Qӈ]/f*q{KNk^]PA.cl[4фZ$_vs~NZ8RDjj1&+AQ#Mϵj⽛?랔K}w\VY7[\o3˾W,j}oN_tA,c
jKcC Ic-r[pvЅ!nM@PK}F,^SCcontent/load-throb-anim.gifUT	qa<dm<Ux?Ӌ{bfFkvKk.1(9Hj*9\f!$IsIH)͔*#G>*G9=z=^s#^X/'I݂r4Ӏr[`L3'0dr좸$
€jf$MP;:)*oHka`Tccoˇfaݨyxt-3&VBgֶwO/4<muAպEYg?bJUMta̭E	=
ipDesDa8}zAҮ)Im%7O,I.;p3T$YPI-bnX褕(6Yc*m1'xSs,Ya#%C$Ǧ$In,k
l_x̞Q$'=1RFTpP\TXbS2Sa$~rq1dJBBm{RC[JZZN3^䗙/itNA"Y\[*k׵N.Mm#D~L7IFFgbtDIm]+GVxVش)7S'4tۋSJ?8'Q~pIJs7-OąK,7@ٿhÛ[	2UjqI-ц喔))*rpy@D4K=$kQ(~!X$SY薒PydC	խD"T4
1sDysB质+W֎͊JjS2bOʇ&̓b!g4HUPۙ K3uIΒ~OI? ߰_g
e7+KjԽ
}̀/dP%ls25Vw[Eo,5ޔ+gz8jM6sBeo#]}/(mR؅
>W0&qsnL2"ɇmyYP؍c` !iijk̋raYeS_T".y4sK^x]uع'Sd;NGLP9ᛴ8uWPxН)*ȕTꋨe偕U|*Yv1&vYE}j#	+}쒋ZX됟LzvCIN/ZRoble;7>G8gplhFGqr'$'dѧ4}UṳeBp<;CT4B.llh$bIõ5և.ݶkc8x%ğ0>t1Rhv,٤D7=`
^g*OTʾ EBmbWgĆI1zH<yܩTpppYB0x#H8$vȾ8U(@:'1 7>.r/xcҷɰoAmp $6HX" uU`Vry>a..{t3n˻fq@)ߦˍ
-K+utf)'!+Dߪ3؁3W(!=PC`ekiTpdpG(*<.G	:v|JvbS/ƀLP+sHU挐t!I~k{y.5#ZneꢲRmr$9	)<E0B(#@¿@pt*B)<{vLB7nFKpRJ3>Tm|ap-|V^66)d"7)f(4?'@ċA}V146Ѵ)%Jl5-?-
HVF KlRODKoSH?x~vf&aza0\}/])T'zzZrLa˰Paj?a3i^Lb5/}(NjʸCTl2mmb'T((_HEXirH>"%kww_qOև
|.KJc%
	rO.RVk66a(`=94+c	&3p^KT|ۃ$yN!z^-9rWsg>B\ϋGSĵF
/~}oыw2pUUq}Czy|v91n_$!A䄘eUw^"Y++|Pω*-z:'ńT%Xe).ySON<P3aF흰yy
)~H@(i}U:6cDY0o`JK@&"%J
\[֪}"^
pzޟGD\am<Oh4\fV7;z=^ɋ "g~ Sꋴ
$#$Ս3\H-B,f65fbHsSŊƙ+~,kF'{0C6`DpK(ʲR
\_G#G̫"Iӊb""2[h2%ϛqwrV?>F)`,
G8 3lp8CٸF]s~Ћ(sE;i
haJmNaNabMƛh
ɡ.&Ϯk'qݥr}~VT/'IfEyH+lx4rr隁6gqJTz#S2]n+z
C 2#Iq#?f o
2 ᘏ(^7@S$Zs{w߶hH|TNԫ-EV	ymrDSd#x
YvgХ(5Z
bH	|Be>_oszo|+
a|C0g&`
!=T׷RN3<=}ވ|T߇z|srMcCɑ״'fԆ[Ն1پ8)l	3+`.qf}T3GpWdo=31۵
n-{>DHk+Ʒ1gMP@dw̐u?rR/!>?٠Lkzk,5ɟ<LbzB..e/
oJ2اo)\*w@mX&ʚÿJ3(Ũ80IT~psײsUac_A')pק._mf_IfM[3?vJi:TuK(
lU
Փj T
1
'qܹ8 nww:p]r}Iz1l-cŖG.Ry1smsۄ}a6I?Qit"FB;!mSvHxH:>9N
Ш]Kǵ|Ƿ4L:Dv%Li֧C3#Zu8HoU-{P+/R.ɀ2P$xo%2-\~CJzz^bdgc
g3'^;vtAՉ5Ir%FD$,!Q]FZwi{_{N&7ENc.c`x8I5g#{7J4t٣~>1?nT,NRD3_.,p:+uFRyKsU_FV'Z+wKmgn$t
u8okN@@~t,&PaiNr¹=_#2+ZO;6EwMD*xToh'>g5g@`m48xf*x^B\:Tf}%]lJ|E$zMWVC}kPVoYRDDWkbvRߘyװAޱDiF0yZT¡;t\}1↕5)Da%dNÙ7BKUe<Ͷ01Qyk݇gr]Iҥܮߣ҂H*]^z*d	A6Cs1yqYTMh*M(.Y*~;2lJ;Iubmz4ΰ/֧Dk{xXvZk
@/6L
p(x5XB5'fG$Whĥ}I~6f>4?`nT-id*gxſGl,U5́`Qd}㦏Nz8+A91bxUKgƬKoqO,`NbL?J=H
xX.E%
InE6
FT"nZi2O$4?P=e3C髒|XiOwLo7*Unt&A6=6_,)io\uٻej{o1E!G"ܠAO;+2vkv~_A@ԌȰ%tE<ml;z$7,=a譨
w9#Rج)\?XY?!c;X3YWzlu
OҘɕ^א=k61ڳ+
R:lXa4.
cĮдzӔ&U3^vŶ--uh# f/ׯK^;vz;~#*'7{I; eȿa>c[XvH~t)"M?˕G~[M;3Ut%
yCSk(S;$%C|I.=TW>AeU`6	Óyr \g1X pNJ	{̀娋vTEee@I9pOl*	Uv\~.Koq_v3o϶bߎN{ZѰjjok'lO|=޵Hf5]uMlaw-OT'o:~^6u{W֝v=7JtfbcEhHPc&=#fxHB.݋*xxy#(˿
q׍t׽;N6>g{U-W@Jwjy{M*]D
*HPK
zG,skin/UT	%b<j`<UxPK
7gk,
skin/default/UT	<j`<UxPK7gk,ǻ,o
skin/default/kiosk.cssUT	<;`<UxQo0ǟçMj#T{!/mhڴnUZmڣ,&i6D`q϶8r<F#qex5L3l1dJ$$bE"dVlT
*]@1!kf7
\mB"]R-AhMU85""33M( Sk84A(Tv&2{^ ̓)q!pE).bA	n9'm/Fr0ķ{ۆWz6Ez14tKqs/ |`P4P
L7+eĕT=NYnxm5JuZO`
N`zǡ+ғ.dZj `zҠ7H֧
	'NXA7XKJ_U
`VVhuhBCjA6RsϧKG\P:!
:ZvT!\&}blw>.OO}z^|z)`m+U뼡%k*սfjSF:J|t=w$1g32ڡݡsߛoNB@3:2QibNqL%xR5~zӡW9pRy׭cȴ_[UFTk-xR.c"$xE38GY#v߾_~_
6El*Z!)wߩS&R]%Hdsv1L]m,0De륪NqLPK>,7Nskin/default/contents.rdfUT	cX<;`<UxQn0O^C]Ix13'AZ֖!{˲&M}=9J̛U|]o|<seOJ.|{O|㛫jj~Q"EN/Trɲ4R[dw QW)B[pҠ3*QʈL%<Ɩk"
m~W0i?2Ud;a£:2@O,gs
y.lv6$Sp*5a<-M!`r?*;4F}o+H
!(}kO}}:\Kh/PKxbk,34C
skin/default/kiosk.css~UT	4<;`<Ux]o0ïMj#T!7mhڴnUZmڥ,l4 ;9Fo|`82fsg
vSpG0OH AeUd&VH
,\<G|(9r\".+qlLe24maߙ	 L8qnq3.Aep!bH<b]-g2*>4A0A0B
 E;\v0mxgR#%C
Ns_(3 nh ,`	0Lc
!#:.]@
TYrHO$nda
$ӻ	Z)nt^I	0w0x9850RR%=$;
d|ڐB
ɊHe%\#f[~X6ZAX%ޢbiFߩ*f%Q٘Y͚OOyKOc*{!1
kɞD૲<Dvb_յ8շyrW'Jw*:8#:oh~5JUqJ5+gG*őL|p=Sw,v{RI7
SP	P/&Țlu=r
7nPHɨ0ƯzŘ2T5upJ®L@-f·[Wm3*="RkT-#;zIY^S=QUnRwF(+KAƕșYFK$u}:%h$iPE&gjOis?PK>,v4kskin/default/kiosk.css.bak2UT	cX<;`<UxXmo7_1՗I
rk]Smq@Rkr˵}fȵV(S3/W;g{܄T41V*5UWxUh$?2+Mee\Nv_:{oijԒr.<vd5*O4͍(O7

~MXDp>3V]9ݿ탚>|iƵ)y5YMTN,Cƪ2U~~>;D7O߫.izQBK6NA5L
IȪ|Z{en)f:CT5#զ0L&W.\*hkWI[W@cyᲬM͹peJ'ueNJ8
QHFP,7ڽأ[ϭe;]	]DWV{CtU(.n5#ԟ/f>+TOTm=xQHTq85@!s<5]9;<=쁏	 Nd<e߉eUΚT]DLRjKt풒hS9
4
ޕƞ
#З8ˠv4-Q۴=aOpgQ
(U+`kk.ypp|d<2)gI5b~y!Fc`L7岀Vٵ\Rf:}MoTmɸ"?wTxcEU,.E9Akb؈xzл=ӻx	|p!)gkB/@/o'ml].b0E*T	
uTVf7+s
ӋB7>$)"=cYLh.uxAaVK_Q]@cujQêYQh%3"<}Fѡ._;u!j-MAdj;ΌBULsyH\Ybe?"HPtÝkIRb8{Ce"PV<]1ExpsIE{.ޱK۶|~#v`ƁȬB5-ktqUv#tݿBH>T|U<Mgg$oH=zRJ)&s͞4gϑS#a	͉F
TzyNW
[Vʺ`I6>y2
sMV:"Y^-$GA!?*5TK?1:'wGł]Du{'HFmd}dG.[BJ_QҺ[Xae|y% @ִ'Fc7ϣY|JE{xofo_׀ooqK:
;\	ۄ{wPU5}mšbf4.UMSH5oNb3+E2ª%Bkr͒,w+\Y9	//	%ď!u~94<ju7XV\^W `u9Ʊ||UEJ'A߆My~CG_cis+8v9WLݛi%uZ	-FB<% `JpKL]ƫ Sb#Qyzz"i郴wVOzG<25=Ik4?
&/+H`5O4@{i\]GV)?yI'_%"}J߅|.z?RYS-
[
WwPK>,I"/1skin/default/kiosk-shotA.jpegUT	cX<;`<UxxuT=,H n[pH<xpp'_~{wϞGz~{A*$$$2x|ɹ[{Z[ѾzY*k=.訨hO001q	(h(()iXh9()Y<4,"|\| a```ca?yGGI?>VHH'HHJdDq=EEBFy<AF0"=A<%@%F#"&!IMу!n*xx~Ggdp
M*(\lى	gFGy0<AGFCFF~
B@WFLFJo.o|*_DFF8 P/F?HNb_A&pv.8cvB|)ou~h63~n.R[rCA܆F.fiOb5+|j#NjlVFUa8K>-@mOa#e<({dJ6a"q֙>@$U}"KI[1!
rٽ3:~
NOpٖ](S^RTXUv:a6>
vtI`,`pqqza-_Km;CSkՑJrNJƅ[]ϴ#u,4Tj^඘ҍ?F-Kt"c^M~:՘7I7Q"޼pĔi%ݘyAڶmDl~"@`mJl޳c\^yzS~]y _D쓁	Y 3U=|
-f!H&$m|N!QC9Dp%JK(t67NnqOg]pZK@sloul~h?ߍu%8X(s
'h(lD{,b%TZ	LEc\a7$_Q|۬pj_[Whi}/R:*WȱL:F?oi=T$޾׏7DcKq+־jc\Za[~ίH4.+km`Uy|j|C;fV;{q;'&P]93SMTKOi)xF#;fX}T*Gs&PR<S1yF#g{/DX1}G\صҀ>{ gS?2j4+>IHgv0m#
?d
MO6I{m\%~s#؝@
Ԫ%_'mLH^ԡas
!\U`6$ŝ󽶺&-NR5z\Oz58>[x06 27V
dhv-P:~(,7=!Z&>d&rœF`RYtDk9{X%WnD/}b鈄#>ۥ[$ӗHjKɗQ+d㸠w	ZJ<Wm\[Roa"gofG_/1QGčUԤuT߁Lۈ_h5sN"89b{;l+;?"ol1r
[gA(xٖ)N\Ty@pJ~ݚtsE%.i>M\F6[k@@0=WU bujK"8y"vn'LR¯ҍ+fi2/gƁ?4`i_)YNIYec~	34mLdڔly[,w?tD4Z@"~c^yJ"fE|HPi23nk$?Dէ5նXĦDDx\.X?)"S8xe݇/Z#YA(7B5v!fFpբ7Et$Cз`*x<::_q#)ԏ?fΪ\40pLuX,̈́e!ItDa/V17_

[L>)ҋq@d{rZ_D{гTDaԶB@ž+égWP[9n/fy:4܋kG6 RXDy 
Q7OlԚ4JX|0ڂ".ٶ7$ЮX:؃nf,Z$b
1QK۲CS܀Z5
qts@gMQp d0e`0{sr݃xsybIﱔ5a
\
B5	=!"l>H5@cԁH1>I@jC!|;0%θ&]LkѬVVh{$HLM/-ARQS%ΡPeK?7ڈ#ۃ:(Ҵ7G)٭:cD
g(FqxW8[&<A8rk;MD,vp*T5X4/s̸mE&`xEXj,0v
oBM<]x#~edʤ3'k)37~SeDa<5
)xI"Mj#Tem.cK$٬!YvjЛ'lK|
\fsT%T4,[˾B#Zl@N
b	
o);3\еkҊ޹WAccXh
N8jppXO>a$u;էּمoE`*do^M7JavFareflgBE\Fh|NC!u7<ɋ>t6a6W+҈kkфر=UWub:u.]Fpa~N(&Ybj:	v/ݝ|:}ozY\z#|,sO/0Gpʀx[o`ܡDa4q
s
XUF1)b;e?%sI/XqP;3w3	#i@SU+O
>-ɮa̗(q'fZDjHJ(Te~GvED/Mȑ
3|+A{9N/t[ޓziZ@y5(]m5&o[HQ4zc+^m78R`mw7YNz
ۄƠLE#cZ@{^hC\diy+!A3ڌ|u8N_EJ:Ky6-`ft:Xp:l$#Ib27@&LagHp65.ZNxkbV#~w0n}nu7{K Ss"dT@RpAҦRT&Jb9ҩd*Tc+"616e_:T_qz0:,m0:sA(5'bm~-˺kf⣈
2
gG=?Ϊ8N⎈£Ҏƛ^{iK?d߬c^e+S\	`.7TRQ-btfNt-\i|=yJewi\-K{ͳkk'Juh޳_cxq5J~N8dLѵ&Zheˑ
v9
hh-'{NH`m5:xjcꍟHou5tBPK6Ԗ.t΂uH3k?)Ozt4B5zFV|44Fj`cQw)4`,li19/cey.ZOGV,Bru< /',,?\^sƙn43"6DsRn|*yz[0OR4<}EtW5TQJ}*גab@OiΥL@:C&B>(S-LS4F/c5^}^=xF]<)=	R6#DcԱ~M\ܼtgpv{mۍR&'Û.A:D<N!Cۏ"1]^*nVdvM>~ajN'LsYDIUԭAz&
},y*HH=e
C6T6hHStErdm7y!17b3}̃L>۩0I1^u~ŰxUbVze<É%[=3Ct5NW8ל,eoBdG)je$agz#募^Ԝ[7ۮE8O`Tbz[O#ً cKULq2
Sӎ׆q*"eBeQ[`aЧ[7Z9}4L%*VAFy1-$zWrP*K?_3TQw+8MJ^g#a'iڕ1dT<'aUdc/x9=cQG={?6꟮d,!96qwwm(XMZ+X=._]Y@!RF+BRT<zs[JXЋmkm&ElCplN3Y7ӑ]o<sH	*DkUxHFh,N3*&CE3'KwxŬu~+`vHRMm[G
iܖ%Ѫ/Ik벾4|yɀELGp
<y4&–Ԋ{1/Iok_-;5cuѕ䩺%C-$"TW-P]>WiJbLNa;zkR^T[>}:і){F׶DD1"9
H">B4}ERhcCO^y\h6\>j/MC(kHǻhR
Б
{=2YЕX49*Ftvɦ1?YjT2,[9۰' zGcG73F5	7ZVH]/F`bm=~-8
iwQh~uDZϹq9v oX,kqI$o8܎bH|nyn6׉2r©}W	O0B+tr3BX>9xwUCTM[^M,{b;o?
:/?br1*FsʫW ‚߄i\y
܂h+&iTdr@qxBV˄Ur|C"~ח{2hʨ3B$cY26]2ͳ0;>匰)ȫ.{콠CBsAh>	޶ZA,v[s!T^g{){Zhln{5fy),+Fnf#>J4cCq',T1oNTĄ\8rP&AJIsiZ`b@@5
*P6c2Bq]xb\w]A5ze?AS◄Q|vKc%F@t"煝|/(Տ-#JH|뻋8g&tR0XVo"%m)EذqaOB^OpT6w=K
ϙU42@BRS[|f<^ym{~=ڲ.Fq9V|+sZxjя~Q}9pmp%Ϫ5GR
EZs}d$BWXY%h_RU#@Du:p&#1(W֕#jI^R	[;j$Z&jZR%B%	>KP{rO+cq-IsR@D/Hv\o[uJq(0ѪV,r&қykgʺ:OG.aFuiVc'gɂQ)
e:A6D.9M&x;Zޥ(H#eh#9>*Z:51;n9ZD&&Wo鿝Ul;V-<n])"eL-Cz
`q'!	-b̐͗ q QR$,ֆomݩ&r;U;soGzI
(펾M'=0jy=cfy]o'cVO@ľ̢<K£ΥBhs7FWC3<.tƵf}g^yо&ML)JlF>)oq	OR05솅jϒy_"9yS!S:S繂SVpOu9M4s e'^H}*^Tk	In)mdZڛĺ}Pܥ-xsϢO4
:ʈXo\=P-`TFT"[a1%5&f¯+epaDm jE
!w=2zI1jqOFO#y.\n	ں\8%y+oQ__:|pn4؜g"VTb3a?1OdUBַ$3ҳmEZ$TKk
=,ڟxT7ob*{E}jU0-TP=H/kċs*/͎ubp9j~Xy0PG*3$mKD7(^8nħză
pgtEɒ%nôbK:VN^]#~hkXMk4>;IՑ=+&IPr78)Gjiѻ&LepRj&9;L*x*QB~))2)w4̑A7e;;#8\THFyemﮱsg:i"Yeyr;R[9Uko:|aͲfGqLAf`/ae҆JO
FI#?",|ќ\QF&3%%qx7E(l}4}A~+WZ?f";):we-3(_dP4F`fab4YbO|x-`M] KI
ѯ}穛K4d2($fIvA^0i/4Sb}T0lUR
e<fOï)3BKm!+]-&hY
]C&]DBI Ҍ-_$\BX
23W*]I7~e*"ϲwn)BYz=r*Li*'\6YE~Xp)je{dA;KΪAz>f'*9GH8=yr0/bcR4$ 09)ԠkЇ<rj#?NbVNr1^+
J8/k܏ٿ8 Y']T%R:zYKYW:#+S)4tm eP=g9Mc
˯"Q}ڝG7=<{6eCewES1^PN&~.{y.Xj<4U~/YXX&εar^n(~K%\`8VBJ\)Mv‡z$##ӶvT/~DCJ\Y_26cڪZN|f~m)\┷U+ynJhɆ~Xƈgͮ`:e}%.FzsK*:r#3N)lUhk0];"oTߊ#TCC@7|XMBz%ə^0.~l=ӞB+AsBaΆwAo.Iߺxq-|+*RN&i	AFr3Eij.

-9mШ$%bݽ::HD!0	Z++uWI]`(eRrc%7B7v1'O4/nؿXn'bCZ=IMܘ:V+<SMc0CSHuVZB©5kWB+pBZۄ<	\M4>yntB%!Ypg{w&Y&
C	su^&!
QNEt#A24V./w"Nж?6wN2|Dr׈Fc72e9
߻LXW,)84 ~򎝛&{]k6ᾩetΞ2JW0-ܷ	,\gC]LH`Q?؍%kQsz.7M<9˘e8|a(l)l5͘2}O%QY)ڋqxF?=@7/BSI:{YM=yx'
0i$a&<+%rsY$IFe۴v+3<ӵY}s׫KO=4S2L,I=.(u2`aʳߔR
ީ-if^FwI9xRԶynNueƉN3ygºD}nBOaBXT	ȶQcdgsu*luf]/A4%^{!^\\7*=.B>t.RֳJHg=XREꦎ8^dŅ	hq_Lp!=U7CzzDӷAѢVlsr^yW2<1تH7IU
=fT8PuO+ߏNnxw+;bNn?U}+_D&4u%T"$20<h퍩?W۷vҾTۤEv;&VOc=COFY}(Y)nV~uv}19u__-RBtR޼:Cs{Wp#Mz6Ճͩkb}qs1VJXE	żrX>&@7a/$	Ȳ#T	aŬCN$%4ۖ$ZB2m\ֱj8IW#i̺_e.MmC0LJ?5pvvV\-@ζafL@A[?q*mN̋<Q^)i,qP{:Q-ͬJ<+fp`ˠ|ϋ$̅[N
=2N©_T>X*͐$Y5~Yam&!wRcҐ9QAIk`PndKE@sUI4lB:q0ޥF)6.V|afb_6}ޤIZ""axXyR?C$4]U|!QK7J	8ojթ*`1hlu(-D:Ph6#bqu"dptIL"_u:^k7]qP;h~+9*z谪U@v
@Z,{\yl#]TfsM*?)Eo3'.dĶ{Qx쾲zKĞ}/TOaӧFt'nxûm>Zг+}g.χ-;jZ/p'a&A\¦ װVݰ/OV&.Ͱk6,Nq4:ljCJj~1rD)ڇ)O^pq\*l%;i˟(dOcCn$Ǝޏ
Wiσ_ҌW=eKYw!<HXRX$iݾV)^qwп-Vp1Uh[}5%Yn]2'<VvDjCaϥ:m_B(P+AnUj]Vuj*ٷ
#
xA=;KwԷꆐd(s7qď67oFfc.3-ut~JErÃJTZ<?GMv/}%zd ]F~g-bzuR+4KEApbK,WԔb/|c,5M-&JOr-6JBi-8'ړ"ޭCN%iv܍'݁53^d}$r|q
lQ3R=b׸G摑w(_Z,
K
jlNWx/H`IGTڮ_9Pܙ}
|W
͠&'<	ڎo<}Dt5oO:yxtǬwJG{=w'[')4>O2S.*KDE22H2xoTuKy
eI*}ޑ*o
!дeF,nx'>%ě"DJQ_6(Ob66sLI(B儬GKIhl:J2sw:&w/z5#\Mh+Ecn*-+~R3C6t=s$_ib=Oⷘgz-7*K6ܷ$㟨;J`_YI6e7FvԜ|{:M3=p?	@1K.)_1[lȄ\$Ap:asks%v(8C&5\sDZhl$u)eZ>-.i[`u4}o;^2䎄%J"R.|awH2-sv'T|Izޗ!ƐT9?+/AfjFMxUgRD6$}2!b[ZY]Ȫ50ŀП8I?=?X'QjiLȔ8éĴFc"!ndT-,9̚x{}1S<%쇘4,_x`܄"eC鎴cOvɱ,?#,~6X_/GZ9PPm23v;P^~p:jW2)ap(5W@c
\DH|2]H_U/糿hCCjS|/pa'޿8tyrgJ
/я`d܎8vӍ4Yb)?8|?.yOBW#sPl|b~/kpuN$:2Ԅ ~|Fs
FHG<6l-b6Q=o2DcFdKdBehV߽\?cHrYF! ĩ|kEȯuP	ߋW-dI^LG1,%[w+h{#_n>)ΊΞi@P9Ug>/PK
aM,skin/default/.xvpics/UT	j<j`<UxPK>,&v%skin/default/.xvpics/kiosk-shotA.jpegUT	cX<;`<UxURAkGr17i&$f[6
U[+Էa
bY&=mAUIX	!Z]/|PPA7v~7y3oYƷn-LMYri_w©e棟?)҇kw~"޿7<^X‹KK3c=΃oqM "|\Ɋ/cQoq8x\Fu1O/z8>{k
QEjMP|R^'NbՏZCP<yZ,֊r'{»VEQn$Qx[ч(hCahyA)=ɭr>6677'͍X$DH8@a#G^]EiJIE.2)RKpǖϯ e;10$B,&!9
It6S%aܖlg,]jL[EemWs_e
uȟsvB-Pzé3h;X.GNF]yDᾬ86VuBzjtpk2;b,\vV*nusI
aD~?MT)J#m4	E	V1僱5
[BsxIIPDvreRx
M! It2w8bf6
06@f9HiW-*,i#R~u*AE	7QJ76IB*sl|T6*%:YȒ	I72!Mh#Cjް|\W׿W9ދt46
O/w{PK>,&v#skin/default/.xvpics/kioskshotA.gifUT	cX<;`<UxURAkGr17i&$f[6
U[+Էa
bY&=mAUIX	!Z]/|PPA7v~7y3oYƷn-LMYri_w©e棟?)҇kw~"޿7<^X‹KK3c=΃oqM "|\Ɋ/cQoq8x\Fu1O/z8>{k
QEjMP|R^'NbՏZCP<yZ,֊r'{»VEQn$Qx[ч(hCahyA)=ɭr>6677'͍X$DH8@a#G^]EiJIE.2)RKpǖϯ e;10$B,&!9
It6S%aܖlg,]jL[EemWs_e
uȟsvB-Pzé3h;X.GNF]yDᾬ86VuBzjtpk2;b,\vV*nusI
aD~?MT)J#m4	E	V1僱5
[BsxIIPDvreRx
M! It2w8bf6
06@f9HiW-*,i#R~u*AE	7QJ76IB*sl|T6*%:YȒ	I72!Mh#Cjް|\W׿W9ދt46
O/w{PK>,I"/1skin/default/kioskshotA.gifUT	cX<;`<UxxuT=,H n[pH<xpp'_~{wϞGz~{A*$$$2x|ɹ[{Z[ѾzY*k=.訨hO001q	(h(()iXh9()Y<4,"|\| a```ca?yGGI?>VHH'HHJdDq=EEBFy<AF0"=A<%@%F#"&!IMу!n*xx~Ggdp
M*(\lى	gFGy0<AGFCFF~
B@WFLFJo.o|*_DFF8 P/F?HNb_A&pv.8cvB|)ou~h63~n.R[rCA܆F.fiOb5+|j#NjlVFUa8K>-@mOa#e<({dJ6a"q֙>@$U}"KI[1!
rٽ3:~
NOpٖ](S^RTXUv:a6>
vtI`,`pqqza-_Km;CSkՑJrNJƅ[]ϴ#u,4Tj^඘ҍ?F-Kt"c^M~:՘7I7Q"޼pĔi%ݘyAڶmDl~"@`mJl޳c\^yzS~]y _D쓁	Y 3U=|
-f!H&$m|N!QC9Dp%JK(t67NnqOg]pZK@sloul~h?ߍu%8X(s
'h(lD{,b%TZ	LEc\a7$_Q|۬pj_[Whi}/R:*WȱL:F?oi=T$޾׏7DcKq+־jc\Za[~ίH4.+km`Uy|j|C;fV;{q;'&P]93SMTKOi)xF#;fX}T*Gs&PR<S1yF#g{/DX1}G\صҀ>{ gS?2j4+>IHgv0m#
?d
MO6I{m\%~s#؝@
Ԫ%_'mLH^ԡas
!\U`6$ŝ󽶺&-NR5z\Oz58>[x06 27V
dhv-P:~(,7=!Z&>d&rœF`RYtDk9{X%WnD/}b鈄#>ۥ[$ӗHjKɗQ+d㸠w	ZJ<Wm\[Roa"gofG_/1QGčUԤuT߁Lۈ_h5sN"89b{;l+;?"ol1r
[gA(xٖ)N\Ty@pJ~ݚtsE%.i>M\F6[k@@0=WU bujK"8y"vn'LR¯ҍ+fi2/gƁ?4`i_)YNIYec~	34mLdڔly[,w?tD4Z@"~c^yJ"fE|HPi23nk$?Dէ5նXĦDDx\.X?)"S8xe݇/Z#YA(7B5v!fFpբ7Et$Cз`*x<::_q#)ԏ?fΪ\40pLuX,̈́e!ItDa/V17_

[L>)ҋq@d{rZ_D{гTDaԶB@ž+égWP[9n/fy:4܋kG6 RXDy 
Q7OlԚ4JX|0ڂ".ٶ7$ЮX:؃nf,Z$b
1QK۲CS܀Z5
qts@gMQp d0e`0{sr݃xsybIﱔ5a
\
B5	=!"l>H5@cԁH1>I@jC!|;0%θ&]LkѬVVh{$HLM/-ARQS%ΡPeK?7ڈ#ۃ:(Ҵ7G)٭:cD
g(FqxW8[&<A8rk;MD,vp*T5X4/s̸mE&`xEXj,0v
oBM<]x#~edʤ3'k)37~SeDa<5
)xI"Mj#Tem.cK$٬!YvjЛ'lK|
\fsT%T4,[˾B#Zl@N
b	
o);3\еkҊ޹WAccXh
N8jppXO>a$u;էּمoE`*do^M7JavFareflgBE\Fh|NC!u7<ɋ>t6a6W+҈kkфر=UWub:u.]Fpa~N(&Ybj:	v/ݝ|:}ozY\z#|,sO/0Gpʀx[o`ܡDa4q
s
XUF1)b;e?%sI/XqP;3w3	#i@SU+O
>-ɮa̗(q'fZDjHJ(Te~GvED/Mȑ
3|+A{9N/t[ޓziZ@y5(]m5&o[HQ4zc+^m78R`mw7YNz
ۄƠLE#cZ@{^hC\diy+!A3ڌ|u8N_EJ:Ky6-`ft:Xp:l$#Ib27@&LagHp65.ZNxkbV#~w0n}nu7{K Ss"dT@RpAҦRT&Jb9ҩd*Tc+"616e_:T_qz0:,m0:sA(5'bm~-˺kf⣈
2
gG=?Ϊ8N⎈£Ҏƛ^{iK?d߬c^e+S\	`.7TRQ-btfNt-\i|=yJewi\-K{ͳkk'Juh޳_cxq5J~N8dLѵ&Zheˑ
v9
hh-'{NH`m5:xjcꍟHou5tBPK6Ԗ.t΂uH3k?)Ozt4B5zFV|44Fj`cQw)4`,li19/cey.ZOGV,Bru< /',,?\^sƙn43"6DsRn|*yz[0OR4<}EtW5TQJ}*גab@OiΥL@:C&B>(S-LS4F/c5^}^=xF]<)=	R6#DcԱ~M\ܼtgpv{mۍR&'Û.A:D<N!Cۏ"1]^*nVdvM>~ajN'LsYDIUԭAz&
},y*HH=e
C6T6hHStErdm7y!17b3}̃L>۩0I1^u~ŰxUbVze<É%[=3Ct5NW8ל,eoBdG)je$agz#募^Ԝ[7ۮE8O`Tbz[O#ً cKULq2
Sӎ׆q*"eBeQ[`aЧ[7Z9}4L%*VAFy1-$zWrP*K?_3TQw+8MJ^g#a'iڕ1dT<'aUdc/x9=cQG={?6꟮d,!96qwwm(XMZ+X=._]Y@!RF+BRT<zs[JXЋmkm&ElCplN3Y7ӑ]o<sH	*DkUxHFh,N3*&CE3'KwxŬu~+`vHRMm[G
iܖ%Ѫ/Ik벾4|yɀELGp
<y4&–Ԋ{1/Iok_-;5cuѕ䩺%C-$"TW-P]>WiJbLNa;zkR^T[>}:і){F׶DD1"9
H">B4}ERhcCO^y\h6\>j/MC(kHǻhR
Б
{=2YЕX49*Ftvɦ1?YjT2,[9۰' zGcG73F5	7ZVH]/F`bm=~-8
iwQh~uDZϹq9v oX,kqI$o8܎bH|nyn6׉2r©}W	O0B+tr3BX>9xwUCTM[^M,{b;o?
:/?br1*FsʫW ‚߄i\y
܂h+&iTdr@qxBV˄Ur|C"~ח{2hʨ3B$cY26]2ͳ0;>匰)ȫ.{콠CBsAh>	޶ZA,v[s!T^g{){Zhln{5fy),+Fnf#>J4cCq',T1oNTĄ\8rP&AJIsiZ`b@@5
*P6c2Bq]xb\w]A5ze?AS◄Q|vKc%F@t"煝|/(Տ-#JH|뻋8g&tR0XVo"%m)EذqaOB^OpT6w=K
ϙU42@BRS[|f<^ym{~=ڲ.Fq9V|+sZxjя~Q}9pmp%Ϫ5GR
EZs}d$BWXY%h_RU#@Du:p&#1(W֕#jI^R	[;j$Z&jZR%B%	>KP{rO+cq-IsR@D/Hv\o[uJq(0ѪV,r&қykgʺ:OG.aFuiVc'gɂQ)
e:A6D.9M&x;Zޥ(H#eh#9>*Z:51;n9ZD&&Wo鿝Ul;V-<n])"eL-Cz
`q'!	-b̐͗ q QR$,ֆomݩ&r;U;soGzI
(펾M'=0jy=cfy]o'cVO@ľ̢<K£ΥBhs7FWC3<.tƵf}g^yо&ML)JlF>)oq	OR05솅jϒy_"9yS!S:S繂SVpOu9M4s e'^H}*^Tk	In)mdZڛĺ}Pܥ-xsϢO4
:ʈXo\=P-`TFT"[a1%5&f¯+epaDm jE
!w=2zI1jqOFO#y.\n	ں\8%y+oQ__:|pn4؜g"VTb3a?1OdUBַ$3ҳmEZ$TKk
=,ڟxT7ob*{E}jU0-TP=H/kċs*/͎ubp9j~Xy0PG*3$mKD7(^8nħză
pgtEɒ%nôbK:VN^]#~hkXMk4>;IՑ=+&IPr78)Gjiѻ&LepRj&9;L*x*QB~))2)w4̑A7e;;#8\THFyemﮱsg:i"Yeyr;R[9Uko:|aͲfGqLAf`/ae҆JO
FI#?",|ќ\QF&3%%qx7E(l}4}A~+WZ?f";):we-3(_dP4F`fab4YbO|x-`M] KI
ѯ}穛K4d2($fIvA^0i/4Sb}T0lUR
e<fOï)3BKm!+]-&hY
]C&]DBI Ҍ-_$\BX
23W*]I7~e*"ϲwn)BYz=r*Li*'\6YE~Xp)je{dA;KΪAz>f'*9GH8=yr0/bcR4$ 09)ԠkЇ<rj#?NbVNr1^+
J8/k܏ٿ8 Y']T%R:zYKYW:#+S)4tm eP=g9Mc
˯"Q}ڝG7=<{6eCewES1^PN&~.{y.Xj<4U~/YXX&εar^n(~K%\`8VBJ\)Mv‡z$##ӶvT/~DCJ\Y_26cڪZN|f~m)\┷U+ynJhɆ~Xƈgͮ`:e}%.FzsK*:r#3N)lUhk0];"oTߊ#TCC@7|XMBz%ə^0.~l=ӞB+AsBaΆwAo.Iߺxq-|+*RN&i	AFr3Eij.

-9mШ$%bݽ::HD!0	Z++uWI]`(eRrc%7B7v1'O4/nؿXn'bCZ=IMܘ:V+<SMc0CSHuVZB©5kWB+pBZۄ<	\M4>yntB%!Ypg{w&Y&
C	su^&!
QNEt#A24V./w"Nж?6wN2|Dr׈Fc72e9
߻LXW,)84 ~򎝛&{]k6ᾩetΞ2JW0-ܷ	,\gC]LH`Q?؍%kQsz.7M<9˘e8|a(l)l5͘2}O%QY)ڋqxF?=@7/BSI:{YM=yx'
0i$a&<+%rsY$IFe۴v+3<ӵY}s׫KO=4S2L,I=.(u2`aʳߔR
ީ-if^FwI9xRԶynNueƉN3ygºD}nBOaBXT	ȶQcdgsu*luf]/A4%^{!^\\7*=.B>t.RֳJHg=XREꦎ8^dŅ	hq_Lp!=U7CzzDӷAѢVlsr^yW2<1تH7IU
=fT8PuO+ߏNnxw+;bNn?U}+_D&4u%T"$20<h퍩?W۷vҾTۤEv;&VOc=COFY}(Y)nV~uv}19u__-RBtR޼:Cs{Wp#Mz6Ճͩkb}qs1VJXE	żrX>&@7a/$	Ȳ#T	aŬCN$%4ۖ$ZB2m\ֱj8IW#i̺_e.MmC0LJ?5pvvV\-@ζafL@A[?q*mN̋<Q^)i,qP{:Q-ͬJ<+fp`ˠ|ϋ$̅[N
=2N©_T>X*͐$Y5~Yam&!wRcҐ9QAIk`PndKE@sUI4lB:q0ޥF)6.V|afb_6}ޤIZ""axXyR?C$4]U|!QK7J	8ojթ*`1hlu(-D:Ph6#bqu"dptIL"_u:^k7]qP;h~+9*z谪U@v
@Z,{\yl#]TfsM*?)Eo3'.dĶ{Qx쾲zKĞ}/TOaӧFt'nxûm>Zг+}g.χ-;jZ/p'a&A\¦ װVݰ/OV&.Ͱk6,Nq4:ljCJj~1rD)ڇ)O^pq\*l%;i˟(dOcCn$Ǝޏ
Wiσ_ҌW=eKYw!<HXRX$iݾV)^qwп-Vp1Uh[}5%Yn]2'<VvDjCaϥ:m_B(P+AnUj]Vuj*ٷ
#
xA=;KwԷꆐd(s7qď67oFfc.3-ut~JErÃJTZ<?GMv/}%zd ]F~g-bzuR+4KEApbK,WԔb/|c,5M-&JOr-6JBi-8'ړ"ޭCN%iv܍'݁53^d}$r|q
lQ3R=b׸G摑w(_Z,
K
jlNWx/H`IGTڮ_9Pܙ}
|W
͠&'<	ڎo<}Dt5oO:yxtǬwJG{=w'[')4>O2S.*KDE22H2xoTuKy
eI*}ޑ*o
!дeF,nx'>%ě"DJQ_6(Ob66sLI(B儬GKIhl:J2sw:&w/z5#\Mh+Ecn*-+~R3C6t=s$_ib=Oⷘgz-7*K6ܷ$㟨;J`_YI6e7FvԜ|{:M3=p?	@1K.)_1[lȄ\$Ap:asks%v(8C&5\sDZhl$u)eZ>-.i[`u4}o;^2䎄%J"R.|awH2-sv'T|Izޗ!ƐT9?+/AfjFMxUgRD6$}2!b[ZY]Ȫ50ŀП8I?=?X'QjiLȔ8éĴFc"!ndT-,9̚x{}1S<%쇘4,_x`܄"eC鎴cOvɱ,?#,~6X_/GZ9PPm23v;P^~p:jW2)ap(5W@c
\DH|2]H_U/糿hCCjS|/pa'޿8tyrgJ
/я`d܎8vӍ4Yb)?8|?.yOBW#sPl|b~/kpuN$:2Ԅ ~|Fs
FHG<6l-b6Q=o2DcFdKdBehV߽\?cHrYF! ĩ|kEȯuP	ߋW-dI^LG1,%[w+h{#_n>)ΊΞi@P9Ug>/PK
xH,locale/UT	]d<j`<UxPK
Rg,
locale/en-US/UT	I<j`<UxPKOg,Volocale/en-US/kiosk.dtdUT	<;`<UxTR0}W,yjCO)Bo\:S(uL$6X:ًtE#U+Mvzp0zW9\pjS%fiQYdžj"WPUSZ[5/e*yhYϵH3ACą.s2\j'mM!QF{g_fVfĬ k|_wXgIp|3-VF`.6*Ԛ[97.	rX7Uc1U<'(%W)QƗ']!UUF5}R,bs]JϜpa)IdN.g^_>.p{hPdϭ,2N c+tRGC*C9_;/XHUR@6[߇q((7KF }!S>ﯶs?b$-v,d=lUakTkIY4jñT)%is~2ٺ>Н62QGy^o&^̘l>@nKӜQȈ=o"\G^WՃx8 -y]~_9.QڹUN'܄
*˓j:,}I߮_PK>,'4locale/en-US/contents.rdfUT	cX<;`<UxRMo0+zPe'av:XZַ(2t؄!>/Dn@h?FWZ(hn!N)!eY哯MBٌL<eGOZ?N#NLժХX/>uaC\E;:fSmΩ%H]_pm֘t9LLb#r[s4M@rɪ) }جaYaSmB*2xu
Z]f ]z,ZAsq4w#t/4^.9tP㠶!GPKO,?>vlocale/en-US/kiosk.dtd~UT	m<;`<Ux}Ms@
S&%9u2L_P:amjmz|JZ\z||ku0Y^^Nam@C<.iZK(J|J[Y2BhY/X3AAv2Dg147h(?UQVe@NteGdYDE
Btf4JR!쎠>S3(mT(6~5WnޯU!Z4:BΚ!ry6X-JjL^jC?_I4(*ύ^(֔5P9R
hf1¥ΤgNy@*<*92QsaРr-2N"(J1ncstP$RqC*`m1Zt"L~?@˪.cM4k+Q@2E5	Y
*@e#gnsJzE#Pœv$ c-psF$"qϼ;=qp@+=nZUWޱիWx~u9]:˟_[um=	};PK
>,locale/en-US/contents.rdf~UT	cX<?d<UxPKqiZ,e@"}content/kiosk5.xulUT	{<:`<UxTn0}+f;.avA`(m6֢!)q-m=lX_j!۵B;IyMqp||X1<G)|
>qp{)!xXthWXB6
,*9/RU&Qg߸\
P^7F
s؊+qORrX!!Dq6;*D5
4n!41c>-ur1zEitiNϳ[].fv	JSp#)}Σ!fM955 I+4E#QfLqĢQr{.ғJfdM$͋y:N.r<w
Gι"M?ZLKdDiJسܚ^xkׯƌQ*comen85s0YZ198zΉ_xx4aJ#W2pXRGON&T-.`9?==@ܬ1h%=jՀ86X#lO%1KM7mOh{T(n{j`OOZځ/xLoCm׳!-`7ۃX+z`t!E5*TT睤V+O;퓇ilnP}0(+ف0((Vp15+0Vq`咞4hDǁ 	]et'Q0Iš:cK[`K2KYBÀNUݽGPKRO,ʘH	content/kiosk.xul~UT	'm<@x<UxVn6}bJ IIΥ-.<l-EP%M,)QKR;$%ߚ̙3ܨU%aUOY2dﮣh]Gi
pq~r>Ϣ\'^JZ
_RyOJ
R5
$W.zw5bQ[,*X*=%ʖ]9DV/!%PfBkDPj|Ԫ«4]78aW6͍qq
֊'e\k|q_?&Vvq|3}Yj	io0R\b$-utی?@VqQAĢAY;g.
ҖRVrJkr\.E,ާw7S_{GqM	8G\D0ڇ ÄRʴZR-
+qM&~?"q(NWq}qICr~Hkk݌~',ŰjdU4S1u?5
<*ƋLe7MW]%}#0eJɘ
K{!*[o16NAU.α
3z	wKF-袻Q`tjfIAM.}YbW6@.E>g
T_	S[(/^Ey-<PD=u[}hҜS-cNtн]"\\0N8ᐴ$!vNړ:_)l
%:^<ĒzƯvҴ2]
v6IefeXi28iu4aL܋%}Jc0;Cݴv3+wsS#/b7w"Swsl3Y6i׍t\v\m[+۫cIҫZdqv޻?HSՌyd/=гU>+
n)]q`eK[7p;r	ú`qԱ>d5
=Ѓ;Pn/ixCPKZd,0=lcontent/kiosk.js~UT	1<:`<UxW[S7~ƿt_0vfڇP:1$n 0J4YʶVڑvN{ϑva#wjh暏'1Satwk@3%@lRRGXrnB3QYt+Vi^Cu$B|QU0SfN@*;rMP:eq!"x<:PIfMeeXknͧ\1d4F-SM$>JJ64/pLZӊm>*h)=nL'G[cfYȥez̴=VcD\rcdzRE	ћX8g+.vxP{{
)}J"O/$A9l*,(~\%#Qmr%a3͸L}it^a4ÿ14aNĚ1يoaǿSmpIfCM(T4IVڎAATݑ(X/AqS
hD87X|,߂}b'2,2=^2_yJbjug^R
v|[)8Zk	}`,K[d;{5D)Q(2kyZ|PYbAU70\^`_fP-o1Kt)uiOq)r$xdU,3{gi ya"\BnM49'½B@As$l?$wvA9UCf1FHTQ%ߪMl\rjjpRxWaSr;0aIl7n?Nc;9%0Uy6E|&)P:w-ڨE+Ϝj)=[F}#{5U}M8j<OfS5;a,(N!	*U1V
7'Z,aY	GŒq[3DNUoדzOdz35ݤ@jˠ9mVV`l|al𧤮$8
9|ɍFv޲mWtՐԱ-at..wuo{ۏ
Z9Jҳt{QMt{ս:~Sy9ݾ\PHv/.~p6h`O*́{|/FDLgrK[^w|9OD*=
*ąX*щUcH{8B^|
qEZBzdPq=$,x<k|?5|zsEoLȺp-6LeE,VeGxwy>ʽRE
諔{jeF}IX}k)nyRnV:S$lbTAh3ZL/wġV3|9˗GH_0l4h|..S=>	D)iw((*.78,`pUM@ǯi_PKXV,׼content/navbarOVERLAY.xulUT	lv<@x<UxUK0WܛI@ěP("xLqyH}M<0d:sEeƟXHwϩc#lu=ÍFݾE%s">OĦ-3/5O8ȻGʼ:)J(,Wl3Z.l$
Eh5j0D|" $*F{oPKfXV,ocontent/kiosk5.xul~UT	kv<@x<UxWmo6l
N@_RLat[n횶H0tSFRv;,n._B>w<ޛGosFV U&;~Ð<yFfT`pB^g9J& 2F"$jQ2SJEQb
 
IRg k!dpӌ/H\+`EK%LUHo.jtJ8"gaha,CNW>Mzܖ#zSpCs|Jo@TˌwNJU~xbz~fD_(^pa:$LĔxa(BrtFtbghei}'r1)Ot
WRj]zO!*٠Fw+Z6RdMNAB@pO9c	3,bъ:{老F
&OO>GӱXe9g]G# (e6|tcv3}GCxI2+to:G^`bנqpDz`9׾* ,Ø1&!.O("q	*ߪX̾݌SbOή&ӏWo="8f|N9"KfPCa!r˓4S̅\y9*>
ˊ}y-t;e=fra)JL)ڔi&r-_Wqoo]7.F2ZE֒ӢʨGn0p(1Zc@Xi-ČS9[L&	q;(U&zT5JXQ|h+DQ[N1æ:JcqoЖer8$֡wQ܋{(OEy=g<5y
.O)肃
7J5:I|fO|6g.@-5,<ދrIOT&]oor$sMV5kh-vN
pgY6ոr*Շj0AA;`րi4Z5#;zRa֥ʽ0b׮y'(Y^Kk[jyEEZjypcwާՠMj\*@b /J݌POqŸ
4͐	YQVbyLZĂR`Kb&Jue bl
+ڞ![TqgZ^TTBӟfqC޺
rfI+
GFwX)|'L=Ԭ ;U-4,dNWLw箛ktŽ"+Rcxu
4d(YB" gNƒB窓v(]B7`PKZ,content/xul-test11.jsUT	c{<:`<UxXms6l-f"[g>w"Eۦ
EBbT&HQ/vܩSb/pGGGpG7o<C_p43L/YV}Z=o%wk(S7

i)Ӗ8
VJ?He\Ρ%ؖ\2nKhd֤IbRsjU"9d2~ݎ>Jd$TIRe:YL)J2iM
:]p"Vz[Y0!N_}̎;vCK,I޳VsD\rcdJ2_sR_u`c.pc21A7"E~e*8ye6g 
>IJiQթR%rw}ۺtL$s׳<g!뭸*N³א3`kd*mf/IOP6Ա
5Q|<C?%^՚2\IX$:C
D
"1-#ImVB`N`\I5c2N	.I`3LM{AVE;ĺ^_xca~;*&)uNuP
GX	5){mz;$oi/	^
+RyEbHKhվzp`<:'JaprO1hֻ\2QFgCF<\ҞY|ZZ,JF&Tp^!
Z`hO9-eQ:@J2%w۩iēo(gT(p_l=A5QD
7$aq
fYvl@*o2F˷#	^ahX@e	>	&d;^h6sD|{N풻5v˷sɭ;$qA$WSf1BTר4zzq͢{1\;O5S8v$~*q~Xh'Ǹ0tH;Ə[ǂɹ]>e08@<M{vM|>Yg7JfI3A!3W؆ao=7<=aBw'KwE7Nf.E)3шC"3bΟ4X':'l=eIN7Wj	ϩa<PAkq+
*"C_
WS)vr)^;[uwSI72lƂ`3K7mװ}*fHX0k1p|w3{A@%zCOo>)›"hjpu6sSy;߅jEٺ]/lka<_&ƖYͼ!
Ikh{7H[<
&׃ ٛPՖ5dU+Yw!
ז|**0?gP2C]0B[w6dݰL.^@FdЪ*qj'ڼ<|) ߯%SJ3\}*5mA	3>\~>$4F9A밧X))%Zo5BQB4?:}̰a戾Oo7V+;q5wS&zpgh;oj(!Ƭ*Hzإ$=(S6赻?CPKvaI,j7@?t
content/kiosk-test.xul~UT	OXe<dm<UxVn6}bJ IINhA,b(J[)RKvuqlÉQ=3g.ΰ@cV=vu~t u2b;8IO/:qkqRB`ТY`X,E:†6e&Ju^5|pVBƉ ja場˅ƹ(u,w!%vV }>кD#:
Nz,͍.2	J1/.Nm4x=}!3*KD7?FOp\[0|n`VK7Q23W?
#X
k2Lpi+dΕdf\FO6x?\^cEoU94;!ҿ]#a#*zK3B\%p{>_84.%ƕ=ԟїY0Jw>M65t/x-e`McQL;Dϖq]gi0<k'	XHK%ejPDݖNyLb2LRvO$̝zZ<Aq0<U!p6cDzUϕѢ%Jnsh
CTt/iWU[wzf/x0CtS5?%tlpݎn=.>UhݳcZZH ]l,R<̞%+}ޯsS&Bť(bjJ\ehƘ	)*Xgf6xv>TkQQuM&RaԆ!iT=brxtD&6BÕKk5nvIL`p'<AU<mI~7nLU\Rԕ6$huaUVvZhX^fk+4]aijCU뎬xkSWsui^}gIRi^7vܶVP`;2Z	dT^\2Xp9-
h'-ATl<zSY@I+M3FI:޲7KB(Ŵs%n0F=*c۱zs=$qEh~Sjэ'@?PKoFG,lcontent/xul-test10.js~UT	bb<dm<UxXmo66 ~Y8fy-%fCIQ-M-P»@ل35O,ƫWO:0}
Nj@3E@fɽ$NX2nfҔi?TIUbp]u 2myѹU0SfN@*;rMPfBȕytGB&5a2߰0;ͧ\1d0F-~{O6x*)YhQmh	/p%LZ㇂6O|ǝ	p?fq!WLAȌ/;6j+n,L/RAs΍T(.OMQxcqU`'7"yd)=>,3H6.r^ol*JGJ	M(m)a,qӌH \%ru/齄aC%_k0Y5u\V
W؅I-dhz(KҺMy+r'5[0DP)_'ʠ 8@,Jq	XTՇ}2'5dg	KF=c(pžZ'}=_Du'#ttqlZGY1:]NaX1:4	"L,&Hj{%-j/d&#o9"Gxtã*f!VVxB='&Ă@r6:Xc͏JtQ8zPa@fڨ;͚nmh7\$j,6]9@DW;pO1zQw*9D7`°RE*yp|vv/I)E@^qF1PNg0}
4[Nk"|-)SiEcgemP^f5{LaʹĞ[⿩nL(~%ktv{HW(C #bn(Xr֧ˑG%q9vQmGOVC崇I.X#ٹaacn#BE^{|8.'*+0ltkySjWٍ"8|ɌbKekaz㮖S}.8~pGAK3/Rt!>|>sWr߻]E4xR7`~p4p-Oc[,ۥL97"
VWU6#T޿tMoY`C@8\[['Q]h,I|.|3-O?ò_emX.U
$ۛbrߥ&*rSɈ	,rvh{b6v*@oy2<st#)g<g?"ʞQc/{ߝV<b. ;vNL&氂X&jܺ7!_yF
m
&Ý.0E(2`\`s+~W,YjM'fcH-ʰM=Ui}fwU+f.ރ}r4^%ubXf[ʫ1ވbxUH3*r\ꀠB%݅ 9}/i53L˹kdfȥŮr;fբQzrڠK%
w(AdzG?ssaPK>,0-Acontent/contents.rdf.bakUT	cX<dm<Ux}1o03:aADZCtu,wRTK<wx
($m;`>Nb0
^9+k}Sli]“$5q5e02cmVjcKE>7ȳ\:lDV)ֺfрlZ{*mb<3𫸓uO/֣⢩5rxӬ_I	'|sŜ$Wc,j%PK	R,C@42pcontent/xul-test11.js~UT	q<@x<UxW[S8~&Ի3qPM,PvNƱDE<4s$;q.P:kX]hZp㉅fj3azB;5az it+TMLT3*S+iI;L[rn̔NC/aS&TNseJh4$&ryx6fh Hfp'iױ6;lL#
!bY$ք ҀPqwFf„8<Ax̚5F.-i3Js#$K*J~D?[q?.KpXA	ڧ|x/d@06a
inH)"y>u^rnh?ugL׈Q8*4A!;x	CJ$*K>'<G&gې0DEa/h-W&a3vo$8j
aXv\XƲڅcd4\aדY>)+]%8Z,(۳VQafag#I[UhMriDz,Je 51HuNS]^HShzVeԋZe;I"Z+H]W)%WHVɱJPͤCL,#Za|kA*x$7Һ ˌX|=$/U/"&TpY(ZKACzl8xssL<zPXR8سrX:ď<j+	üMvHqdq8Ld1A#^ySWrwzW]lFY9|\,̩2ҳH'˰76^ףYwؔ}K7;CԯybN"
p[ª+Mrͣf8Ytx"S=Q˧XrҔ%nV 5TDuöS++1Tl|alZSQKƂ`k=l[w5$MlKX57oޝ^
>x+hzHO6ÆSE4Aٿ<Je/7ucw
5\ks`<>_JiKs&"`o[|GExsۻo?\
Kl<0õ"a!;E(_dH*o/ַZ&>OoNoBx}Q:	3ԛ~t,VD6Q3r>'0Qȋ7B0O(3
f?'3ls^L5B	Owi<Wys?(ӂdp	/ه2EQYk3-Q#h43"wdz]G	WRݍnzB^\gsWŏm
5C}Ixd՞ޡ,V|h;%zצ2QxrZ#JtP	賻-CPK8B[,ugcontent/implmnt-specific.jsUT	{|<:`<UxA0_1{-eZ鱗BQ=DilJͦ4ea'y߼<sSdvOdA@aŽ_RبpGan[y\}l*=,D/T\;Hp,
8=n/1
va-!Ir\i}ף,aX-@|7FUu"\)-Fwi
0KG&J-h.;;5ʝ~Qgi7y@YxvYjY8x=U-9Q,z&EqȪC1m`K5UOkGpϦO*),eg,&X&߹TՕ`_<*!u8Bgv941gư=PKXK,
U/content/implmnt-specific.js~UT	g<dm<UxN@)&=p5&D#xbbJwNiv4h|w4r=m2~;`0;.wB Jd
d`xfZC7Уۢ;`o1]Ƌ\iX1<'%Vv0PFM06P`Y
9p
4FZ'!n%AMVq'Jͷh呼E՜p+!;rdّc[ԇ*SFaְlgza(\2͢8Gkl{q=LѺB
5.mwiߊ(d✲e?7LyKX{OPKgO,
$X!content/implmnt-specific-reset.jsUT	Km<;`<Ux}RM0=ǿb4)lUDwTZ*8BV;'I_3{3Quy0""f:BJpyMZXԢ.E+a'v˒0eE'
c@
 pPkZƭP9\e|ϥ.F2v(ZLae+\
\q(
n֍0p[+0u#;JH$XLVe#?eTB6e	yVP-byEu]]6yϘZ9wrJrR
Iο(fTĬ~]aty.&iUa19gdVd@!չ@4W<Iɩ[P!F$׮?:>	>'p#E9A}<|<d^VeSS(8mޘ1?TS׮]]_CAS7/ff_h0<_,ih	=bKOΰexu̶NVOsd^Nnqa$_M$\ͻ<#Lܦ==cǿPK"WV,]d	content/navbarOVERLAY.xul~UT	Ojv<@x<UxUK0WܛI@ěP("xLqyH}M<0d:sEeƟXHwϩc#lu=h_۷dN[iشe>y?PW'X%<-X`cF˅̓!= Lq3 FVmHрOW}jd<@E(xo
PKC]K,)ދ9content/nav-barOVERLAY.xul~UT	]g<dm<Ux]N0DR[q	$rDnM86	_QTJ73~,Cwi&$oLf/O
ê\olowN)<[o+˻t)	24ӒkS{O Dh5[7j*<ocPhH9	b
.a!eRjq5coWܠԄd4
qVp8jVMk\5;JkvA"Z?V3|WןXH7nE,]Wr>Gm`"PKCWV,"#pcontent/contents.rdf~UT	jv<@x<Ux_k0)Biݓ=/t0hU
]YB.;ͮ-%:s0Bmb氿P%84M67YqLV_em#ǘ>r%J#d1YbƸF,յMp
Z`'NAkՠ75Цddd *nrՓA(L%YD$2ᒎ6אQgf.M>do L+덾
2*b3lkQ}ʵPK
m0,pyycontent/printB.pngUT	E<dm<UxPNG


IHDRrJ\gAMAabKGD	pHYs~tIME.2")FIDATx]puD$$Ԓ!Y֗@TVmx4dڼd2}!<MT:զSJ34TT(IlQ(6vDbw{pKBHPVZ
w9{>݅
@Ø0fۆY|q@"9(7\/IPWŢk(>n7"ϔ`@e6>-o祍am0`rBQ>daAۖ}7H|0,ZIj]u=ߺ?_Y0"ܾ
39,9q
>-rR˭P"Xy'--T wHy86Iq^V$2!mYM\c%Rkke *
D`s
*o튲7#x{hcx?lWP{Ԛ7'po RGL݂LF4xaAo~MO_ѓU	kPy~/Dv?pqed?MԶ~qwڶWnܔ~$9-wH]CpgEYҔO
L%L%xkw}qzuyh*jƔan'َ>%l$I^LLOC.ՇSu2I0޼&G+u5ykW֜+${>WbIfTO#^|C;Bfa(bPMyM1`
IѨrnV
1PqSGO᧻LU#s
*ڶ{d'Wlqm]o9do&'
2dN4X\X_qkCw߈ax*4<*Myi䡽t+\GLzK] ߌ3#™{^+E(ϙ)su"GvD/
Kg{7P	^:ʺ|՝,7c MTgCJ9Q	lu77<xg@@mlrɑŢpBiQjpF{^+՝ݴN$Kpgᱛ%ɳКnS	b4yOڳѶ>3*gyӜ
3S2#Ru=?3T슥!	Gk:೿>ADf艨^埿:p?zs^~S։Z)mxD4Fvt&kw[n
y'˶XZ_Xkj
n=̅>Jqe{tsm9ιvq_6mÕ}8"Zts%cyTj
mFۺ1Wa8m@[*Q9 <5TT.:\Ks<4-$dZxGοBzI78rI0VAy޽ Y;(\ mn	tzqh?э?@t20ڶ.FZ/L@#mp|CNHb*u_{CO1&e6 c{%2yfphSxr`/'?ptvH7A<
:؀	+aɗ鼸s",F%#M!}3	^Qy}!Czoh\	DI3:?Lq>گL$2\ra**ј;vu`@/@rQ̔kv@/?2zT.rkutsP,
8+xr!0tFY,:D߁RBK:I%c%CPxM'O鴤|\!>-A5b\ۯ판i
i
sGu,>}ȕ!=e9-ayD9?|}4p[%`-i1Iwr\^< $LLJ||/)-8FX晥*XMA,Zg&C&!raxr:–|\#(δhJvsP<'{A,EEOp`hBG%WNqq`9	#Dkkw>%fꮌ\&AL'{yPJro.g#pOviJMorc4UzCgH^Σs$nK6\%k=n\l;NSh4tYTG8^oxQ&0]}%O1R2㻻i|lO>BΑ9b|w7CRN!%iC>=)ilVuіf!3)$*Dj7ڻ{nyU m#qEV
{7ÖW%ߤ1tS'v3}<zbZk<z
ƞn%i/?wy˫7]d2Oe}mMIo\TiW 5P/͕Z$^ƞZc}%Rnp kU!d~<LކSea|uu@fO"g4<9.m>
\/0ٔ|i1oaǻ1dU^8S
&d^TI"@$??=3-ݹnokkpJ%|RI6&?"e;R=W?/_Xݚ5m0*(;Dz^ؖI]m79aS/s'јsd]1-Jaɚf?;0,o|Rd]{㛞!XDEefu![UQ3@=L67-ɺ5]I^
AB8zvj;'
޸^<prZx(u7_D̮㫂
H?:
kIENDB`PKmM,Y6(*Y"content/implmnt-specific-reset.js~UT	j<dm<Ux}SMo0=[0zp
Ҡ.
]1tv؆@G,7Gv>ȒFjT"HӋ>>IqLkzt̡Mw(eIZsU.ly}pgtN9dH-ƺ54V`,) /
j[=,o~(AF6
*Oh%qU_ݢF|p5NElm`2=(觞QOQ];^em2Rt)Kr
DG^A".iZWZֲq<ъnX:/0h
Jnϲ!(+5%A	+Dbr%HsCvXP̱r3"~ՄI]^آʼX9[` |C352xԪ:'{y>).$Q3(3ygƭaڊ{w
,0|tjC?0RKH[ps;̮^@$B`)dWL]y|`/PKaM,+
#skin/default/.xvpics/kioskshotA.pngUT	j<;`<UxmQKAB?l1=(mWMmZڃۢlh-$9xƸ+٫
X!%#暀rh,}37{ofQvk=LL:>)1?}Z^esSsOqϫ^A.Rnь]iM\M@[Qmsk)wI+Ƥ|,;2Itg%	ʤ2+msx.E"`$xG w;q8<΀s٢sq"BW5Jee$Nl'I]H~$!Pd{z,z/J(m}1$OϮ̼YvGϭάtzzteDK#e\Rt$}][_SH*RC0_/}/x4g8Vӥ_3JF`iCސ87ϐ	hy1c"`@Ae\UudP@]gUzZ8$%{$Ђ)BkZ'(!\ޚg7Wdt*r˧S96Y恮dU[h
/M&y>3ƒcuj8m,F[>||Np{
	mwQYUm/9h&ޝQM
$T8K>/PKaM,QvX0skin/default/kioskshotA.pngUT	j<;`<UxDtdO=cۚۙpLl۶3m۶m;o]u:{Z '$%D߽`}2%A	
5P"5v<oJhGIYQY0* )"{a|gIEB#͹=3^g.lQ?=Yg[@sijiΠ<өq-	wP
i"'Ln
2P;64U0
΋ZȇC:ӺS×<ږ86HfSA>
mUU<Ѧ\ڔ9^|C%(ٻQW~S%=
XBsLUp.fLןhףw$aIA|5<kI5!}FYՋwŻa4mԲ!w:S us	k&`K5rz(86b@>
KJDXx)NO1RHœ)(lPa`IƗHԣ1ϽuoG	4"Lh/Xw[hC߆.FpA$FW/B\i)YhhÈl,u{\ۄ^H̄-v<NZ%`O]?RPrl4wn.7䢦\u[ɯaZBi I(wƲ'MϙNͰb1,(濧e,؉s,;G<TXBn6DmvT]2d*!T,r4adG89*HZs=!ޔ^c8{M~4M@7a!#'H"Ub|xO+=eyynیSM{,7b6-Ed*0BHHAb@w^T^꿕ŰBmg,XL\l>T،s6z3UzjC~91_Blju<xeqW'M7Vt7ٲdC%&HЬZ:Sp"*7]*k~P|27%/lB*-@|AD
{0JSKrl#=֊Qf21s17*}xYu3<
	P{x8ު'%}r9#pld8G40sWvp^my&zw	jGCT
BI8:z
9rno㼐+4σkY)Iz6>dMi",XuzI,q^⪼,>q<y^?9
.]yѓۂ&5e%3_0V)Oya2E^ܽ[H&h_ȾF$lS.#oyOv2ZAfFU'l#q7LKwRM.
;\cINJqd빋/Oy#
SA'Jk*QvbAC-qgRSuдXƞSubh=nRSɆdgx9-쬔1L!g/
= obPF!,<{05lo3t.V|;|KUJX~>8/(\~/h*A60X	c+@@>#	qdg8ppXĜ㉙&Cة}6tt`fTp\Ǘt]mZ"t47)8caZS&D
=qc=hY4%m%Ƚ3<+H[7D0joͮ<rڢTDy{49h<D
Uo7Q+9I[-b3`.yلnFUj䩴/7Զo-`ѣ<LjgZ_u"h2ǞK;Z
*|JW Vmw:iD}o?4ZNi?lt:+,?y+t\
$ݫ(QֳmyhieOYü&ʃ>i69
e%B\V;#ҳ)VL}1rWbPIP4Fn~"ypotE{2זBGؠf|iEp!UH>94F
S<us8rX6l(W
:O<qOʍQ}F:}a먩ɝT
xp@8ǓH&EuyVyj">=
L{NOL3\*	3Z<L><q|2Y:d]VC4!R8ZU?cԹļ}uTR2R€U!lW2%J
Jܱ;/;?P%F]ɫ3$'SUgfJm.fb,3i;(}N#5dv~ϱNoGKsv9b01MɦTܕҦEHW^oF|A[*dv%f@SGIZ
%!&,H#2K崦Q	,CUNkKƺǿPo.A꘢pK,_9,uqJucR#iB0&C
VZTƳ/1+y3st	lWil</3K1'
.ڽ0Hw$pЗɿqTG
e,Fd~}w뤿QE8Z0sZ}8i?[ML-EKK{O&+9M%=B\_e7
VWxWd)3?%9whS&P@17`O*f8)/
h`9'a8Ч~d@Y]Ǚȸ7|-,9i=W|^D<1dT@ɢ1jWo+>!:gߌ	|M	58_l;jz1*ɩ^AI,S7<WtQ’pCB[Ũ6`5.cƴiuXpKvsm8ua6&_B'i0(&vi|N:}7Șߞ9wDL7'32Y^-uq,&aGi!BQJJfn W	H~KK-FPl">[D;PbC1 -Fl
)xeyLBǑ]E/)[/'-X
_YAg2@;gԫ<?r$uXE|&C5by@w-]:?/Lrf,Q@C# 7eҌa
mA`d>	h~*n!Г<ڹ{S~GWzMD۷sK#v2=%HpM.[ρFd 	@cel7siz4ǹ&+թ
q+j=оFZ)$6vhȩB759gC]%L>**Ԭ>MtCFȴDlڞׯX-\X"y&X
Fʎf|ZӪP,jNqxU#Op%#⦛+8DVŷ1חke:98Q
[fl"& oF/񷻣j
tSW	zݦy&Zё->C_v@ʾ+xH߾^z&̿5ߦM[$.x2y,ki8	<qd\ &lu(v12ʄehEX-E^|[3r46ԋo;ߌBy6)jdFp^7<|Pލ
^&CxW#~T[4Ǫ/ɮ
E`<S,l9(vhm7+ܔ|+l1b}1"hievgCu_Q}⫲E6iKX=Jډ-TPma>pS`0M¯P?cy+.EeE*hc2ywQ$OQ8ʕ{)Cm)o8W(o^Fy[eߢ} |gSt`g]8I	YEvofb$0C6ҩ%c勮H吚_~zoUcnQCW$[ij<t$6Ƙ:i:YvJ6<kS!Y"]:-HY92"^p.ql'bD
pޢ>l"=!CNt/(vl={Uo>]Tޛ?fplS}Cv	)IQ1ʤ&}"-
"~RYA.C}`)gr_@uv47s,id:
SN@=b%xn
!N]DфGȟH'kFFwbѸsZps48џ}L?pȾa뤿.^u
СOw:4*FU}sXri爇%Z_M{eԟcP(M+(˺;\69{ig8)4vCu?˳"]r

K
hDoޢf)T{\]xQڛ~.C=TET
T埿/.G	cC	zd#$%n֎֮{EN_
`(Hֈy	<geAq+25:t73|y"#d6c.Irxշ2sfNugGX?Tjg_XXX1z[zLTJ5kY6AbkY^.313DcqW?v+ij*in8m.ˈC[El==Pvtz~Ο)FSCčn=0슙ƀiѲ9<0h)$ݘ0jڞ.,mڗ68%&5o}aYPM"C{LB:|~Ƀ\pro_@e'vJ=!]6.A"w$,4o 񲕉60Z3:3POvx|<0Ĕ[渲mS<P8pΘ/ST)Lg|#5/(/ 4V8aսHDHD>ڌUaJ1n;l˞SA	;k(UԸVF]פBprlhA\-b+-̠N溬hg}>g1Ƀ\k\[SYV5lnKQ4q<(=@!&6vyW_I3l])#D=0NQQuUb;}l<2|OQ}_5ZS5q*7w=.ߞ:
DiwLRS(<<x8{
'-X'j8Kې;.Efx&
<\p"%_%A)B+m)YP5h6\ ':U$5CTp׆$6;[꯷7R=	%tlpPix(%KAG^Jx
_u#--U:RǹGiQ6cӁYlXe
*BtAb	1S
Pci^.`296MI^Pcr'!\cIF-}VKJ))Mt
ZY-ߒR؟d~՟&:I,V:jwFX}n	Te2YVa2s3sV
Ұ:j3@XңZEjD'bAoN#{z bDQc쥋+
:!`D!BxmRӣs4,XtqOP|`g/eSR{Enks"cH)PR´WIES}%CRczokRYD9L>o0ʳxPJpc>u360KwL
Fg+gj]*noKiew3UMbWڱ;&!6l:	c
	HBAzcΗ*7^o=O*%ZjS|$tP
Tk.zLxS-
(lr߷StqA)WˑXD*qQP͛HQ~2?h)e5j<p>T6HRSؿ{^1yX6L#'	pKK)&YS!_XgTa*P׽A+Z+1("~6ZiQQIҒz)acH56	6GӡfJ	2;Ϟ]ͪO56#J+]	}2¹aG+Ia"W!5\
f*NJP4pqlL":|KEr]>oum6pnct)x\.ȑOmzuw}s/hq_pޣqyz71g!kjfǍBWky[;F5xs4"Բfˆ$m~SsyT,<L5:$*]mTAkAYb>:EF3jxP:KI6d>j2_y,WB@&[].Vl>6^J!.QlcBb\7+Fkxcw;,}L3cQ6ڹ#LjM(H2c:n7}?UP,%X}?j2]N'}:fg~”m4;
_+Q6o-s^#a6#񫐧!C#tqkH"	MzABrQ=
3\8PS`lPP!O>^KKհ>Y
2}uIH?`Zk[`S?N@Ze4?sHhѡcp/4^A_YYQXq{2ƥO嗫m>GvB<ܼ
0sHeפ\95JTUՇÝBj;kx;`qΆ+w`99P;,֐kY7Vv99J>`,m!`vtPg
i=i{9
BFa0)0%ZIgCv;bx?VSFwn%x0wL <U`;LP+EEɡ
p=0z_bPPfʽ׸|}+s.~wFz'})-'
\R-pΈr
^A2vM@&@9~ףJWUצS*|KW1.Fus'M		!&|97e(.`~uB	ME$[JXy)O05QS3([\]u%Cm?&G@>%h~|7$ھ	RFecrgyZMʢ)*hȕ`*I+8ʿ!_}u4VsXcMŨnsɷ-4`}i|CE9`e+@/k~Xx?cB8yj흒xyw"fbiqI3zy:Hx`AX#6ҧJmL;;a0:gk_7y__zPM]3I1".G_@J>|_]\?"ZT䌚7E&.5J]%)Ǻs1d1FyoG@m&
M
9Eqa0Ѫį4j>|ЈҺj7Q.4ƓzROېm"wo{aY	&Fla+|PG3$ƨ#}CKZ(U>{KWՆ4y?kݧ7R/"~=1'^[n(V:聽诲-cv>`i.aC<G0(v[mpE
z/wġMH"C3Dspձ4XP!GdRb'®r!
k\i!Mh2	ݬfXE2o5<&!`ŎGҨP,w_cp RD_8J
'Bj/`Eݔ{Œ|'~.d~8> jJ
f*w|2ehhyFkZSz:wSK0V+󅈵XC
1#l4Lz(zDpOy@Cy^\]$+eoJ1\17i3chHfh<{qu<U>pcTXl[>ób=<18']q'q&M|*eP+ST7ʑ&iGJ5ƻZc-H'#ы򉧠yE,kݫ(?w33;ϐOj$
f)9DžGXɶBx(kE&"coW(qAyGӟy%WUZRj{26"6a-k,CzA&AL|e!pg0iPck4̫V:\O\$4`l~O<n8![@4;68MJUP\$ɈQ )k+,ˈtR*G<@oQ>jXpBiQ/qV^ (xFZfQ劉_S=$2ۊ</&٪Mbj@Av4W]0,*<Xղ"\cyYU54ӻD/\qp*J\'gb\Y,q\dȔ
e2&2F{!8&wN;ׯk﫶3DsCaꚣ腻<n7=~u7p .r8=h,s8YqNWQ>^* KM')B5LiMc4ipf"I܄Ж	1F5ݶϗ
0}	钹M9aA`Zs>9![iě婑&WbҍT$8=ls=]0GD0@Ƶs]Z-z_P2uNuvMkm=6P{A}Z}zOGONEEw9_BHSp۳2Ch\Do6\$*Jo$٩
"plx&.S9;j=lB]鹈>SF*u"O
I3a`P-$OK0,X)Ŵ
,wABh?m=	_O}MĜ|Y_sg4Q0!1@<7Tl ]P\"YୌoJXM/CJ]2t!:\]9,t's3҂`vۺ)hV
Q1f6h3ǽI
[09F=>}39LVHW]2ec--ay}&q/`/<8q\_6q'~q
ԈGĖ;56ke1@%zcTi_cIU8ۻ&rWȝ4&
o(k9e(`.w0}@U6<,@72ӆTɒk
 
6Ìq} }mXゾe!ڜ|_%;\4Ewj{[בf|#"4-$a3AӧQO]kE`h3B\C"/^3n9Y)Mߖ- >aЁ7Fgl
 (
$֜o.B%A9EuغX%Ąh82 e#DQTo;H`V,bԹq ER#wrE|5
wj|NSZcXe%yZ:\@827{~;U-[VB8D	K/zi&JLUy:Nه
D(.
mu:ρ+[q3tƤ-ImϺ5.Չ bح'YL/t	ľˏ^J.R~o+7M
g_luڈ4Xܫ*sӔ݈mULIC\5cMJWVAAYV;	w)MF[rtוq֯K\PC4&Cgֱ˻a@ksq@C޻u6lɶ绞VWC{
1D#G7}fu4kkѰkce1YvCk]ĂO
CCzҵFfcvy.5nJ^fX7Fr:}%#r_,?.TBJ]^0[s=-/?qC5u?:oL7܂Y%~kns h)`d^i\
f
cyU|!΅diOu۶ט֭&8.\b2(YSsroPCь,ZZUET09D~A	x$ՀFtcp
bK_ͨmT׷[z3s8v)?rGSPoAqPO
1chFKu+o|!h6(byh&jcqS!Ll<>ӶSAhH`bR0a:|u -pTI6cG){SyV@^=g_r<|jt-8u27> RcW,@ed/&p]#+':,;dS).ӂV%Gxҝ[7ó_o) B/ΟS
-MX'Sly})8>bu\vxjw}w.eH|tA*P2z!i͖L}gWF>He-cbua,X]L-&̘W}5\\W@R穫	tEnk8ÑZVKcXkʔO_4p*l4$ږ(N̗{HˉƑ1Y)[XS[k&tH!y\3/_PKY7<,؛ߠR
N`caXLO
j[{]JOe-T'b@qDgIZUy!&kɎhu4t*
dKa6O	`o[
CO
wxɕsc@*i[Rlh5֨;i;D
88ʺ69$!S" oq3sG\k9iP)f<o;->9fPa} fё!L7iw/Ϫ!,JZ>8b`w1^w9
4dh4F~8)ÿQ
@݇mG9ׁQSNƿ=쵵.\i/*j4@9?N0c)ͩ#7b7|_\
6w.6An"&g;߬utガ/ƺ[_xn'naej6S~a`>wY7GIe'%Ps$$@@Lַ^ȇdGXd9SP<1y9I<`zLs[<=3{v]
6^&%tU,v&'D][Ϳ;?NJ͊6[JskoÚ1J_IbJN_ dW	V,N
 Z/Ssdk;jqF(ܻjXXL^y%'8H>i㻻l	^I-
MZ@
yozFP	`#(c)HMN@1Og<vrȱRDxy5CaS1v%ƒ13ZW/,7Z6I0?]oOiXH(jUH~ٕ37C
+x'(+\.K$6C)hYǝ("*UA^\~Csn+%aQ^Ǒ
~SN\l;@Hy^
z2@7۫4Tk+UPL `((Ʃ++A^#,nrfwM) G⺄}-qI~=,N2[0ř䳇gFی]GXqE|=tD8?6f{tQZKwM'M<k{95|4,PvtXxIAc鬛4^$hfuvv\>ڷ%0lc'cuZpP
uC|xJ7kFmCYi,X\E+HS>(U7eU߷ׅlJ4#<iiۿ
5e{t?=$P6<.}Xu¶iuˆIgѸeKFH$ly}tESx`&2vhq2՞6
0YCrcT78ۥc~_YDWҔ[n"4.r
t
NT0HdMl0Opllkf玥7/	EZ@v	2Ek^IP*4Eۍf(}@1ΐjhekCn:N(	`k^KnS*BhEG4U3F)#1c6 EjXFKݧyށ@F ZtX@RkCPdO$<Ejd>@"6eqQph4#ԯP[y^Gn.5~dA0[ߎ﫭c=r6	Z'
6?Fŋ@5ߠ|F¹Iz/]{WdO&(ߖJg|1LШM{+YHnT(`Bym2/`.HY Gzqd4nz]oQ}f4+#eHEHڠ8܌RYw3K{>bZ	6Ru:NquNjl	b=,Y|Mjk7iLdQVcsR1بKCB=t)l>.%YSϡLvH^:[5*xu-niըH/]ϗor<qzz;:IƀċlZ,q}ީv:pkۈmTʕ[C0$ɴm1GlVU]9ma&p!59MyM\-1UQq#>PݤE:.ږժd`W(b_Ȓ a`#KJV}!
̪y-ĢN|aV A5Wzb})i!Pz_`90h:o}[fI…?SD8D`۽;*.ScUz1*\ _غFlK:R
6x.xC{Q>n7 3ZRNG/d,~ɑ- h#uh'g,NtTW=,֊=MK6S(+aZs4?~y뇱i1`.[Y4ϑ,\Q8{Km֙:3]QrWM4B4Ag$I
sn-G%`j'z~2 2!9tؔjԳ24<\;Nh(kPOت*U3~;Qiڼ[vyݵ44?>}&h
Jm'½;#Uc(`Bj9|_3#x1VrtiGc8]$uAB00~e/Eh,D?.#\(`u9Uk)&4ooce4/<݇W8<,{rkv'"Kf"idh\vː7L{=K>N$9or]m._3-z,\S!
0A
r%u$rN-6l{<o8!c&7o]8<$_ќ-=)MV7Yo"V<4sʮЈN3d|ƁNt{%	@G%9냲FCi)ꨨֲO0u|S]4a~8\\W25>^Q"3b-8yNjLWxjݕk[.[bMEra,`֤CŪ^GR%kK#3h5ϒ.壖C."2si\̧zRiZJ4booφ_ALmt;=ͯxPv]pYaU"m	d</O	܃9mLolzOOԕe`.<rWK
ȧ
]Z̝iͧ6xߞv.׻_ۙ4<\i0Kq]"T;bAp˼8B5qja[vA1+9`;7qrAP@Hl6།`>lm;jTQ\WqK?*u"2˶n>ưSLD#|nNYJfWxt,/|؎2|SЙ0,O. aVHfd.k>,s"vޜc$B"Q۱ngaS#C:dk)Oق6!#XeCZ*<7gϪ?8䝳t%Qu1Fe7;H^x%Z	N:L@ï>W7TZo8!:!	It>=wҢEJ?iR{@+ӎƪTr
t*:@:oemh#{#{G-\?k`7q~ҘHlqz6 i]ґraq4SNf.%:p|y_HqǶ<hZH«e[_{rܔsߏNM$l7~<1$s]:Yrs0bm2
pa"'FR(=Fp.TZB~K?!B6)>92/Slae0sTػ겻K`$F^d
};/^J&n[t'hȽsnT)T4ٿ
*Z|]ן{M(ZVI:\CyBp&i&dAJG=XG
d%#&1z.߹DmO/.?N6ƾ$!}	;
̯'س;Q*-ph\8}^WY•^Mwzx<$>-iM1{}Xva;p.J
vVi#t"[?XR_lV4TGsut>t2b#sS&JaWM/BQhI-N4Y$OPU_:PN:6$}5q-Vx Sa/G%`=W
m;Ǭg0jS6bJ^͟n
K0掖~#i.yN>Yfoµ`6hټ>3d=Jg
~҄Y*|pb!5$?W$2
Pbb){x.5j,+?cےԊ H3P!5DM9#ǜēҦ:Ebe'K㨆МI)31+Q#Ƨh#8k3ӏgC^+)F`p(12FB9G"Ux]GjҺm/
Z`#zJ֑`(6`rKLBY_q.yN/0N덱ѪTݩ6d12-G(j~i ;Ð<tcG<IŎMc[qI8MLe)};i8 e~>yF
Ov&ÁqsOZcNt~@[\珯D;͸@;HޮăK>?V-\	vR>ǚ99H;\\#G',3D=I^̤K'Z$R6MSHr\:箤U2"B9exaZU4Iրq-yOM7Gڬr%Z.
ʆ3x5+]~9q_3p'ZԾ$W"Y6!(VaBPX$L[j̾oib7lG9MmKWj3Sη"X<<r{r[Xa@~Qi#=p;93-VKC.V]/*)]ӡ9S {Fk6&3Jvs/q qKUȡz\LŦCm7ΫI#v&n*PpALffz6P-GIy&		Tb/7R_]P*&hYy|m׮rP:*8z9˒sތw25U>lw>ɡ"&D#h':zZ#_ءY\^5?}FrNdt6sw?#<B,qCWd>KIn?]J#Ȥ%d,>+85KcN.ċ9J,h?aOi¢0aD%lh%T!yF@zںibn+.Ty:~asG&Dg'1sllpw"~ADI5foMlճr``21RPIYꋔ aPA欪
(R"?Uvh~!\+tc*"RL$M@Q!P[Դ
cX-zx:J!Y-D bqpՙ4XQ4
4ɆԦ}=V߃*hIȥit<L|`|3>m?|7jLiW)0G5e2SR!G(nʬj3Z+-0XY|kM?1X*/0ΜXYJbw(OO6Fu|E7oe)^|0}@Clm֑qhdJ|)O0eEZv("!IoD\4V=6}(\ʦnS~oGt~ƼU*dQu9WnϒK_AZu*qbҗEz)@SGKjjFU\\e}ϭrJPuaF Ti
;ͲuV7A"Nvoy:3quhlSaq0ASꧏ	S#p@%
&]t=nZڝE+ef|RM>LTm;ַ\F}3E'[;ȟ,*Ԁyls?A"/ժG*u9faL)sh:B+-˖(WW¿Vፐߙh"Vu,dkdwn@3vs#WP㋂
ޛ<v*w.}^p`#x?n
;vr{Qb^"ru.YMėQb*8QVi@`@ŽI PHz=F,9:
ɧ
Tam"meJ)c]7:3J7hߞIG7	])-m[I]:h{rdLTXξa)l
p!nI{YZbw$#olzLJ@^yp7p(3f 5[~nӃ}PVL&BXq9{(VBGݠ4x5rA yaI-2SH&MA*{C7Ȗsag"m[6B
ofɸɉVkDEYY-E#2|-mU+!/Li
{zAgzA$b-`N)b('bSbI*d0E˳
Déa|pZ+K_u8gIv
v'zAc/)3޽M`hh^Lh**xLѷhä?(RI1Cy2Cv\	.sF+U0yLnI"hU9+_TxRYQ&x.vVv>#_NЇSCj֭#!9s')l~=,	R;hH 5_wc6»ϲ&3I/BeJ}eTJw3{}6Nv9q:nG%!G!C]o>dzmI5!%~Z~Cfm
\%	Og9I;5#oo6<4lK|H;#7]9D:Yjxq`OoBl
қ1=Lm|fq\*EV(^w"H0lQx\s\GoM4Ziwx$"kCۃgWL`c0UV&˳y#.PhIɞ[/7όxzVZ#{!3`[rJ\! >/q4Aۙp[T3F=ՒD/(㷇4@`.޽q:I(C^c[a5͕	aW;kƳNo9"<Lש|vb5_/g=\p6h~4$
>:#a[Ey%GMn4d6X^/G3i<>lsWUy`L@8q[3oN{J<A8,R_ߑy}~TT:
t|Cᄿ٭EKš8r]OΕz1<`Fqv;S[yu|uI.o|l]h~C䷤8GiXs\3ES&R
5(BU(DL*g/Tm9{u.&mdV8r(2Dv7_'تA̾8do! 3PY#1"Pug!/)v"~ިidf~)f+?e3խ2ڊUS7\HeE>m\8YX%Zt_%4VXk{O/2ˋ
܇)9QR$_@1x<3&Us~09($G*C/:ErS
Gl(?`2LpvګǬxFj!$ƴ1L%ʼ{RGID9aX~[j_P8{^nCj[8B8zq\CRJ֣:RSRκzsG,#F	 x* ;'_brk@%
@Sl ~UM}I"B!"Ntp9Qp@ٿΓڻ.Qw
Âj4CIJ|D`c0*#]j18s`5yv_0xDDW"&sfle~,grՄ׈	Ai`(n+`ďʮFi{0$5dJʈWqƦDR~o¡D`9d$~cvUp`$.*nĉUmΐdk;fwF(xŇ8ӡдFlKQBvi4G
~s??]Էy7d
5&S)ꌯ_G&[ZJ9 k
(>@ӽ::&lAUk{OHI0.	h`<CvsKQ%x`!Gg'=^+W
S~r;[n;Śhʇ4&.?,xm-˅Fr5ak(.Hf5glNN$LpkNs#;Obi\pH^vfrJtcSĪQg=LibсЅD 
r16?`	uø˓[zZ߃TVi"IQsWư8EFwzީO618a\pHy.Z|u5+;U+cBʹ jˁ"uzd:|?vdA5DDyCVpDl'7yv0
.y\mjScZvkF$ |zhMOX\i\ҎNnHLԞkFvf%ˊzcgd&4M==z!FhNr\ǥg4oL~N^v{WkO{l3_@KwA4EҺ8]xL.~ֶ$"-h;%IlH4NUޡjVfS?K',Pp'TSHf-6 O;Ha k7ɝ(z\>"6o"UM}7!䯺1㛯`EU
W}8ߛD]6P5v⼡,C}2ZY>Q6T)";VK"pN.lVZyVx9y*29WpdcOJi ɷ=<։jP"H;`jҺ9
e#-vq	Jz9Uf+_r.Mhl?,uh݉٬Ruu6hojʲ@7ijaUg^n䤱ōrY.E˫U@j~@	N+븟P'>0ŁChBHwVx?
LJf|k~c[<Z"qyIp5fњ~f~ m{z*A7M,]ľ1'?,Oti82TYBp2(-<r}Y@2U0n~yU`FA~IY0ld!#G`M$>	6}o)6f_O6JGvqܢlg90sS){2Dcʧ<RԸꤤ@\-R!50k?_ڣY&(\`e9uxTd,퉢,AA{8f>nO}vW̌l
?)LGFX'xqi MLuSc]k8\j[+ErIgL-.;TlC#@xz%mkGIӽ!:-πp#:žOv
JV]CFJ^¨xƬ䴻/414
={eNgF$a4qs&SB?#|/llȣg
!ښ5zr_Lb|}diR,IuUݭɪwB$Uz3!+_ZC^l	|3:nGcY<ΛV".~xn#?E(:Ǟi$n⡎8_ra`
M]_Yr>4TJC̊$U)8ۮZF)C0)GKz颾a=C
L9bkUuN(<B_ܼRl/ujAipjU?qNOPᯈU;LRژqr!9AҀa<ٴ*Gy*5xQۀgƪM*
$m⸲&T
Vmz4KAgF
zxggMNrVK[T)u|sH]=ϛKr'lGTt,$5$<XmAϰ++Hw;AlNLeڡS]n>tJϏHoOe6fLNi:$߯Xn;
`6tDHv+IC79iB^\.c+蚛dx!CAd</6ovs#_sTC[,C򐉨u:埨1/\Upoyճ;a{4=![1VP1`p{?	%V]=Q
塒7Ig6^.;>DD2v	dLg-٦m|,"Sv#)knKW88S#;B[~ݣo>	!s9he'ѢRDY2UNNF
W
wjdOw)#͂Vs\x]**a,5s;
	eP^snҧΡW Yu}pW6>;17qaF+RheDnvHFUPEV>
>YϞ%bRwOs`HL}:mYn?͝O.d޺XKB& A-@GMGHMEENO:6t
tZWՕ	7_P.*Fb?'4Ljl;\ִ}h*Mb&)8.|!bz[2aƒ<eb<6yXl?Q}RZi!N2+A3qrS_cT`^'kqfwj*vfDA2Vnk3	^\oXtr$\ѹxt3;W[g⧡$k3;%c#EwE]/z$%Q"anp|nck#	OOϏWRuϫCJ:6Y#!KV޹{://AQ#W5>)R%hثDǸn$t㨔JKqGJa-=0$XMg_{O}^q6!ߘ|[T:	NaS}	ACŌPӡKd"r! .dgw 2SƒWu~#]~cǁ0qdGw;	^4N¶=ܘ2vi	KA0)}++KCu*Qa!kLA=wxQmhOa!8qgdg{"lA^ϯv#!"\FpbcTC	d#Jbt:֭f{W5k8|͉?|E:Z(#oq{)AP.I3-ܕ~CRB=ZguD]U^ez]_DP“Y`en3/a||A2.;-?<R,uUgԦbP cF&^H-1ۅP$Bd9 ȷH^Y8=	˫lP`No	LJxNӇ⍵sRE4wK	}QLTx㝊@g*9#5:{J`y䁰fI#'1ȁ:Iƾ0ÄbjV^Vy;2;ߑG"
B!rfzvFvW_?ݙ%*~M!V.ߡ?ej{%6bE1=BOM[c|΄6>7,Uvk=׶&.#Pu4gXL~X;_cvORL:-u+Q*u&PxZ!Ո%aiCڏhw/ck&u&6(M˫vTG	~>O5Grvq,<3HLhAlkIWi߄X@pUqmz"똩dl#SKսdLFvFJu2(ij~׹q;^iIRpf]T4a2WjDnEV{Ǎl5߇bK'7~`ge,ۏhVYSYP4_Ll()z|IQ*aS
&
yɐJ^Nv^HaLz/@}f4px:U+NO#+}.liZg*E46Xu)#nt1ԟW3[),K96qw+Y9LA"qp=ӷk+7P7LE:x,^{ BP\\
?ap`0ha{e펡+ sm^kH
=|Rb䃞7ݘ0Ӏfds3
>MiPI*e_uNɧAp2sd-R#G>'̰?ÿwNht
'Rv{Z̘߯ۉoܦ̙7$}`xrFwqvf6+e4tEN:ݜIjC@EY`)0vzh:[j}x.B8B|Z+0*upؕ7zvX	It".ǡg0~);[^)---D'[7{]tRhkNvʸC)
c{Baz){!/	͚B)UY")M*?]<)9|p&̘/}{Q6tYL0)J*7$
{uWGyL\
IYbL7mǟX>640
;G}>qc>-eijdxocZ8;PEi-&v֐
fWx%$a(8kP`rnj\[R([6-}^ՋpC0AUksʭ?LJydA<.f5bIQ9*Q6Lsp
H)%pC7OG&	Y0CbKu* <H, RX٭{*BË=a>	7j2N|>R}- ]tzڲ^Ct1ji$Q0v0˰*7a^	z_Bm7-PBa׳*Kd-;13rOEySVOHHxj4!6+D"Sۉ?ʳfVb`PҢК/PiKQXUa< NQH]kFrs"!7TJǎ`f,4VB=?=WÞ?}h8ul7[kbқdEg4rV"yլnj[4@p4U?}UC`#@c1r.TϚB]觬;l̩yaR
tc9Wx8)rM65I?<BL3{'gqnҥ2h= amG6㳧bg*jNcu	&('QII}{!@>
ߙ؉KicE_պ%ҲZ1KsKYY—"^RDZgRC88Q'¥էHͬ¥m:DsGdMj֓p312dOL,Ibl5wGj2wKqw[0D(:"h]\bV}a.,P
?0a1E!~F̙oPH(Y]";--C)~#(]IN<
+0P=|AKj\n46	>m,{8]	jS.on*[*^m/zoGCx'`ܒ9L:0KvOUAsB3ǒ=dBL`H/޾ܿ=
;.jm.cV
E*ElsM*Js4AZ2pwgo>In [;ʮ֤TsI%h]HC/
Q+Do$%nKiZM
I<H*y㫆F0YnusQֶ]nCf**=e/qniGo(0r|10s,~
UђIxXL͙驽+%^x)@wMFǃ.aMs?ޔ!2$S@$^Z
j*\Ģ
ɫ}eUv/ĸ{Y!~*,jj^Mk'eqh>TGCᇊ5LcjPOk%Hzz\aBߩCU;_Ԟ7h=Ό-imE3%=&&s_1+s\?fEDDGJ~Gߩ6̴p7>~-BBj_v%Slt~F]"}`p.*8ZZ#]EFOG5"I
8TRZ\>CKR?}AeJŪS1 \='yxJATQ"#&JU&hgeoX(-&Etig`A;L'ry'q&?E\`vspޥl#_vtڰ‘Ah2to2E70}S)>d$Шuc@<BQwy:7D,ŵ&(0Xg-UTeef#`"vg%sqe;8{_툫T$lL!<)&	xY5 +C=}LAd<HuZaF<.M2@HiSX+L} x/qz1
g w/9g>ZzX[q/|,5m^G@ fj&jgStVEdP7me{8 ਊO՜fOEϰZ/m)5@_bE)'f3]55iLDЙھ[^**Ѫ[pގ'J65>0KM1mG|	`{2ĶfN-:rW785mX7`S vّ@n`Fl-Xطo}~?W>'4ar}~{mɾ&>9|	0</syLaՈƼY͓#_Rߛ?XzWVչXkA・#4_nMHv6Ox;G>^]1j$hؚDD}nnQqI^,X&G[`!=[\VuABQE!$
0O+|rz4$)isE츒]FА$Vj[M3`pНoN9/KRLqN޳>(eDyiA4	><2JSI[l*Rt~t0դɋ$("[`E*.yk'LֆNN/5${h
lzr]$v66kTԜg
LE5-#,澮Qy1Ƥf<Zжp'ނ Hxi jm	3?mz6
Bw!jr1DcWTPӧ,&vb]y7Q `bes@t.NS6`Trbd%6VAR*02m35WWXn=>c҉F͒Wǐ'#lЙK
SH
xF-22o&۲3kad>rPis|OuLy$gpLe8#)ϤĨQa5Wb7
įD²qԃ֪.)bh3xCVK3BJ9-D:`^<W"Mm2ABPpuAc,AU	|r>:wjNG6rnG-URIF=
-zݺq>9R\6ۻ T: RR5׿k/OWeLrd@D(WC;WJ	t-&*ٚ^A{Os(B2
Md
nM"5m"6!7k)<x9KL;=ZnȜ{r_doojNEih>U	G'x\ǮR!XP7{6W!7QzhDU>#Jj#b%K&cY85BZVaφd}O[ @5ahCI]3So#I9ȨlgBQ<娔Qnn+ 	8春
n!(/g||9-{ت'„aVTТa׸/ Z&XjUerjOTX񕛥@vHvdggء-d!ޮaFeSxRoNT~uchpBAR2inƨZm׫i
计dEx3v3!mbI.Vݻ@mq	M {˗4{٦fOZmӖyc@-k)PTWHece˪{.n_{l|to`ҡ<*% m(
جPuq-@׷3#?U-hĽ3^
G)unJ\&82Gul,'FXA6&IFkLϧu0LFSD/#F+,sY$|
"ۮٛ뎪21]T72011T-{ìSIVwMSu0XBU=C80?15##%}o̲
c/L3WPԖ~}▄}ZtޮdYhH0w_żbYeo*˼8ZT#rccc	'|>{ʱ|ڨGqolXr!h,ӼA*$3,HCySm+O	=[ÿ#/9hdauN[fju^?8Ug˟i0WᬔGO$][s\Hc7/sd	#Ӌ/"+yzCUaTɄRN\ȿNIQil.r"}Шr+|@KoJ?.,rUn[Ƴ	>
ӳo9<C@OǬSyFz%0mf#[5[b,[@vks"dwGYEqOcn`DrL4n9!:9rc͠Wsw^SkD0E`uw(;yg],s>maas]f֕gUSqӟyo2y:w<.VVU귳!Z-&!ҕJ}((r)uȣomTxS<GE	S?=)xoچ2?Tkz;wPB$h$ܘ}>dd&X0lH;آ@fY#}ۯwYkZ=-!PLOyELz0y\_ĖdG̨	:d`	MGm<uR;@W`whٟۓ}LkAR%IF<5P_ߩ\O}<(	"M
Zm<z@}tx,S
Q&B:QϜ@MSMz
	
\¶!4bӭN
)2xJNrvXbuܳQ<_AɝP}@Wb}oe\K#iC"gݮ%'Bm~^to}WY+잿qׄ`nVպkdTAdAOOzg`mFntp
jD{
Bh.\=QLUG™Wl?lH9$.aFI4ws,
xJ q%mʆkUg@n
Tlu-9ZOH;w|GX83\"WY'/Ƥ9
ULQ[q
!O	=N':
8ݣWbN,AfHdCn\9a&ꏉ^bY^wF	%I>:-xX}v(iȬަi}NˆvB,{{_efCt19Mup,_fŖٸ	{S+xs3Z{4ZnfX(\ElŢa
+g쑧i3{f3_[UWp
qwUp8@Z=
đw(ŭ=.r_r#i8|P%8R83ɣPG;ceR#
*.?:l2l&F,3.t	86"_}RƴmVQW2u
{*!W|7@9#(D,d)ʎdgYLkѽu㈠HΧ^
cQ*qڇdw~>(*D/`_gbI9*}GFQA@JRBL,BElQu0hW
^`(Q!Áf<SWw1?&OQU}>4ANt*]L8kG::ѿ'?6~3G.x4jn8dj{+gdKNWҋFC	'P}g~ek3Lria.,ۿ/[$O؃%ȣr̽P?W4!Zk_]DV3}a\Acn06CL]paF?Zes´5c8\3N7'/bBt(eP@*Oc9]îъ룶Q?uu.8F<aT0KcvgYV߃R|VX6Rf"*$&凌V@	B;S *
{	Qgᣇs
ADc;7#:ryM#Z;,h1j:mak[>.cdzrp 111jD/cHvKF:îK]OV*Z/Vx[ ,,mn%AHv)I!KaYj010#$\IqIK7҄G@Qc1{xẒq5N|+r_ϻ8Ya rAD(e#f`%M;opXf2Խ
1t%bEs+|ڪyAkMO׼)V4ޥA"LBxW3`y'T~dWAW޻2&0dt!
k|MJwM0n8cq.s,";(K1Ccccr'sc@qκw gn	EtGPB6G|pd5gG
n&g6WVm8G>UPVKɵ~A|
q)x\/cs
Έe"\N	iO3ѱ?cJtt%i3rH	ܦ/srӥK0s[)N[-B~dWfD9$~vڀ6m:4b
k0A!{|\sM~$/S;@1ýtt]
72{Y2N8}LNYDC*Bs­H8©7Ox&5!}`A
iyR׺?3~uٹˍc E!JZG5 pf84|"!20N~H!c0{
?qL@#~fO(,{f<Ѓ~c| J.z7Z}gH˚A;SNk/:-ddk;&*c6TUQ)
蹁WXbTv&eo@N==:;ro/ERYuy~(÷0o`z@39$<"Y-,r\Ad'K$vصs)%Ζ&N8x֜7#3ӂ`
ݐqi7_poz{floǣ޷zޫ﷾k.ߏ5S}'.$l^lB=loꆟ}<W"	ມ,E1aI,Aak#}rڴKWs*|@/d{inizKp546b%U+7W:T~+7!f:nNEf3o\ݮ84A2aF”fsf/
_nzW2!!3v~zc@qcHk(P)|!1.aF+Ad1ǧ7N)˾,.
fxg@ҡ譍:s#+5&gxi\3E
bDџ9N~@_
/Ȏcb"c[Fr@а*.YLiVs	Q-auvQ^UE[>Gkl7&aG:rgQ`$	F mV
S| ;b$rٟ7<Cl^ѕr(*&hhuز&:<.4 McqUfUj]>}njp}8EʛWtdQ@0`|zܽmWv.D$Ih3c)DB[&U(!L+y6dm1YpqsVU$HN=CXݧ`ȊjK;~H虈9_L`ƞ4I
1`?N92!P<ʯtp$C12Bi^J8;LYL^I{h84sIrnܦXlዳKMp_uߒP&KLF3+-T	vNk{3dy(Ne(P[VB6a~HK܋yyhSzFD5hű=txB'^|@L
c%3
	_ZmY{ *82e-N}4rǎ_A{^xG6vo¿=3פE)9rAGy`pѻqʾ~CLݒL?{pᣏNG%Ŝ&X.>u`Щ|"_=2Lɤja ]a즠A]-e(UPzJ	
J@ F
VEzV'q~XH
vz򎹿P[
TƊI}f[řA8!?t3WH,%7JohT`e\Y 1׎3^o%	ѩlՄ&/C>Gs o)[RР3wMmpn'T't	\)lepnpESƁ	ɩY~BAPU:++8n!k#UʚKPk@~~@G}fQVrVմ 4\*Zw	
~Rи|/(v6~ljYYIڨ7-0j'`nU^:=%90xT'J=DJfFfa@gGnCFb̌a?Aj[NL8KB
}Aw֩%	[ꕔkm&zHm$ջf
yXg1j>B@-tx3?h"B-fمl<VY=l=z04a3Ґsn.i=k%KpiSo3h)[(Idf!1Vxq>:KfRd$Z=wfpPU	u[GP텁LD5nN;C7svn_H2RG…[s|׏z|cZ_W׮ǥi6tr81Zzg~mQ~?[u*:|U`D+݃F߳E1F6Kyla񴋓8L†.!HTu-	@q|fjjm:Tƾ ۟,飜;
Zl>0&?¿,	
ʏp}ornzsMۜ<uryqK3>oq؉8ZՇ24;Nls}yAަXRpg++ƇT;l28[DȮb[x|Opi4Y=)>/"d֯ZGڭ؀ EFqu6A#qFB\Cs54^[~?hOkKAɏm$4Yi*$qYz@^U4Y`fp?i@_xz_{4oHy\ީyǏa!|MV͇4 zOI(-HDȗev3GD3IKX~./dnnc%!CNe浏յWHNrKLiERw2tЇlq"#/bߔh$mc9;ihu^ݛ&#+GztӤl-xmQ
<=Z'7vtGC4k
	P%
I@>a2t)1e#M@F2>㘜};k;->eartNV굫֑Э%WNrCBR	`Nl"DkzIfsD7/חH\ڀj	k?*]4;-,~+2þd-H˙1N{SIRZOR~V]b$(yq[1?A2O&v'b)e:{#`4R\xoGb;g_oS_r7\?~2 |ѳOz}/_pU7|vZK763A?~2yeV3؈2:B
؉T
A^n9e;n#װ:y9jet]Akz!2fM?;S{tu;o䟞v[ Ho<9zNnz1棏>pob0BHj2}?k֪l@)i=E?w𨐞s'Ze6`#޻oK H״^{4)rB
Uzwjϖ>WOߎk@{Q@	0O>>|1t>d#>
Б;&n&+uǫؔ$DtSEΝH\1leaBOsAdh?<kAuV/.t#1|tkT=6#d2?A a\0K\reޝ̂j0NIecLTiaJkBʹᭇL:cpΎL}_,ʗޏWIEٗJN'=H_x%g@q5.	]oѢSk)7q)аXn,tTAesϟǿq˹its|̹cZ볏q?՛N{.kd˦9y˱i>	Z-cPy9>ta<yzXҷG^yDLujxPFFq;ڝZ!sDJ*1к}3|u\xzu18J@O1zA"ТWbdvtd
'ojJc_96=;so/'..56HNi

0/`/-ik{H99ٰIKJIu0b`fPǫX5\7wX!7A4e{cͧV|0ч%
)XtF/"`ʼnsNX%ץx$4T0۴L5@,ӱ/rIׇ'[,BL6P.B@E?[BB$ɺ
?z\k1Eјc4ѽnx=kؐo#zG>a)3ņa<s!??yΊ?Y,ȗ1m#d3S$M3Y\@KAjcpTR).Yꁗޅ?lng@xGbsfN7=;s[g=lkv]Df~BJhL$1\L\A

ƶmBjØ<dpټ}p0SeKi@C'XCM X׆f@qK9Me`,
p&]R97pAYL\?i` g[t,sJ;[}`XCzಀ? y	]b96l
xڽiN[6{-$@cEZ-Rx!Wig>
0b)r[BHƆ«x~Y֡Ñ9,@5'q@?ɗgԀe(2ywZٯpX@q0-#
V>8,;G7on5^?ҹabf,o
$D3e)ӌDZ)0(z"46:6rj8DΌ@3}ډ$m6V4e6nɈi"~l"Iݚ؂]
׸Oj9}79M&z4B~w3{blypU
d/(؂ږT11Mv*wi9-ɎaqO^-|GcFv"iMnCN	î>IDIB(v#z?=iO9Z\%n60lEIQI1(XqIzJ08#<)mbD?vg`.&vڃA~lP'33f#2Mk`	3e=q@Ӿ2UYפ2m+[b@+0SzU1laJX
BKp>&~y|9d
!+[y
Xcm&`2è\u"@ynغ\}XdX,(n:]իR<6{`!J+[A;3DZ0T~1(m#L;H>M
c$eض"Snal!ht7:p/
E<DYẐ8LZ&3K"[Tx	}m Ȗ4?]1景=3akna11iD96lޖy
v2@,?[5:,6齕0
X(VR$pf:dX1):qϬ
`n^oaNk@˦KS09aRJ]2*Oa&-FŨ6KF1't8I]^n>Ib6FWW3DD$y"DF!00Lx3,9#QyĪ}=-_++JYppH;n!(Y(:lg-f~Dr򎹹s.Q"bpѐju~o3jlj&L7eKh@m)z{@[=?mZ]\ltfXJͪ32gV$NEYL4zK	/
:St	bi#wy6q
_by+w	ĭovq{De}Ã8
=mصiȊS&(&?U9P}7qͫy1c|yUz}j"HAFLAdHr('
 ($^xOQ
[\L"REqObK^VT弯l?gCIh7
\$-Tj1p	}]n̨6):kDN&/|̞N=Ɍ
=:0APBh-XWt `{[D	@*bS;wyQ_VsLr('22PgTnh`	'	a/j=LY_۲6Vz.0p[Eh(\m{0׻|~VϕɈ0[[pVA,͔iL:]kflI|"	AqIDATj6I|T>(I#rᓌˇCJ![HJɌDlC!T#V
lkC`\LLDr`ƕ\q0:a#koI(vӡK7zױ$2D9?KIr90]nugo,Gs&"Ktɫm`ZchAʼndlf12CY@[cM=9CԒ($v$._eZ2j32TC8[ǏiRʯ=^BGn{ᄌL4?:0sNB8^Ujt1)NXc{y"^EI=-$9CO%t"T!O&J1L *^1Fz 8l
/e#&ps,Xr Tvk
gIdZ:R!M唖R~OvaeV:qYe}^l5[O~ڴ
XhT4z)7v/~̡]AD/eV_g6l)$R6ΔYxf
l;Y4@
/SX6
	@L/xq;"Sdڣ=	qnwʀxi)}t
ixͫc#Gl@D
2
oCbPx^ 7*I(SIDcbVHJ
[|r}(Uols}E)LfV.נnKeY,)>С:3iB5ڦp4©d@W]aH+W_1swDt+GVJ~:D8(7ٗ;(`3A}Jmi5iȹ!W.XNnX7AןZ@`V]P8{xdL&G[if;kqpϬwqqVO+nyb=\7`A@p,Sd]^ic\1΀1dRX^U`Rb}8L(c<	rb(g](- c!2ta%	!O~Ԑ,H,~MK7D>LX绛ޞu*ē$te}t
lF]^kz-M]s'vg.=q|K|vmV;ԄOzClqgX
c$:ïNeگ)QT!){]N}t?h ͺnp\-qrnB_ܫ0i5&nHAKFIi>2lhʤXn44)4l>$a`
H77]8'mͅ!$wM셒}WYh:av'uecV\7f~{ P
2fQa숄#6PZHaCi JR|X!%qa	m1 EezWޢ|lķDb:П%S7n`MIuZyZ[8Okz#sl/~ڽD7o&'>]}cx)-@\HL^yBO-%9G&)ܷd	b
DܣҁLν[}U:Eh4pu?Mõ{}zRCO@!
[©Ϣ
saʗj97Ph-ZjR18fVUZ47y7Z]Gp#/)xͫèH	1
x5
/ /p+Y{0f2(
"
x0_S2J7~s70&KkJ2Gg(ӼH\r}ꏮZ]
/Ljjj)Ǫ|:AuCmh':LK{irzo9{byp,)ڣOpCx>~b~`$7	 қ\:4G~xA{*|AX. A2,c0J#ڗrUa-C-p_MBj^}@~n@ߒb,ht,E5+mSooϳ8x Bx5V^):OͧszS!(r˗!_¬(G`'̑P}wqt'Xz[GX'h–'KMZN	M&5ϕ,Lm^iAjGvk+,ÒɎtj7f~DٌVLŽ4Z&dFI^Xb Q^'O$Rh=H*(,.Е52i;]uQH.\L1%N=Do.L%X,>l$Y.l<oҋ{k*?,Yw2k =o5@œ4ikƬjvG>پ]#8Ձqྊ7+,@XW٥O[@xbW[F
)"% \
<s(Ӱ![`Qݡ@_}H%lt]C2`wQbmj8=4e'&i*J4&
zkmvMà)+;p9()\MR
xg>}Rtl7u;2TQtF&Y=Ѱ2d	=Fajhنrrs6%H	ѱ2 .]
]­7wӻ)L$o={.	(&K
G)5f4%50ٰ
n)5+x` ADei}B[>pH޸ׅJ.T]ZMEt^E(0_O
Xg(=zFE$Jn$|ZsӐZly_3syݠ)(w)5+m:NWuB0RjEr,$#iuQrFЊ]MqSx9e:;m6vLp<|mΏVYRIƒn;8h((O52z
3mT"h~^Io4bo:p3Ŗ/3~~G4?4+$I	 JzWR\~?Ńc@6+7g3udo҂ei}<#tdG`j>/BFhaXPύ(MO>VnaVOJ0*,^WD	نc垥 <􀴋E9a,R-|/mjrJ	`:5]di+LRg,.;5Ƒc±>UՓe7QJFQwP7Xf`XLg->胭^@*
(3ʅ;=*2Pf1J앴>tꭂjg:(pqm|v)w2B	9C{"J"::'ip-Jޑb "DArd{,6lVCVyWB1Si!b0ɈpF0VnAȟކ0 ̫P7>vtiCMZa)&V&˦F[kqX:LcB-Lќ&cݤ9'\ 3Db
Zi0I}8%TR%Vm
g_+o##Rj'4K7yP<c
TxtDB,qM`A,gFx{iS7%,y\]чr\{Q,d&Nj6
(%nBa23BV›-;s	C$x/<yY5>Ү
̜"eQz+FT߳bܧ26(*0aHFaC0eSʋ
M̧6HjƜwHP1+m?'HSa[(M
EIhOФ*^WҪs>PbtLUDo|+=t'000Qbc=- m#-ڨXz.Czs'5|GnhX,U^Fn[Ѫ^]\AP i/c%}$2Ǡe0Qbo&2.	,,8!vER(4WoyB$(\GS
(6JJo#f]y<%AQ<fYfZ7
t]OKHi	rJມ1=CֿݲA%6mRW%Er\1dxGqQ(?a
YlZAVf|S
ǐI_m.1پuXz@½Xb7Ri~B0P_N2;9!|=4\$a߂o8J@B!}400*(dFB|0
oÒxJT%0}ip>e7Ƨ))Ŀ*M.fa&y_92 ߰@#<0cto0,P6B"X6hw1-_,?6cRXVk.+P	=R\yB90Jn%VCJ^܆¬==QJT<S
ý	`f Џc1>
Qoy}W{Q<]T0DPt;$yezJT¼BkE
eaQ֞Ac1chf6{>jUTa^Qa /<<(Z/I!O%0a

F0a?`1c¸i-D_Cz$y0c<QoG}xUJ>c1CCiǿ	c1c1ݽԏIENDB`PKM,ʁ"
content/.xvpics/Anieyes.pngUT	j<:`<UxVMhfQv,ԥ
$Mi!^
d$d6vX
eG8#.q5ef.Tj;찱4R'?Mc`u;u|=?ynלÁ|<}r^o_3]Ns;vw;:r$	eEi~:xaT;,L,
CFBp9_PU~40"j
)2E*Xf#bH6TMG_y)991X+V}G7o=41Y
x")=<%/X6jVK"6]!&CNTeZF fV"07W4*,V*#!ٟ*48	0|J
T+$r6N{Rg4Y@OCPUUf9:ƍ#LDem$Ȇ	i-oxd804aZ[#k	wYq{Aٗ=zh~VDcH>*oNɔf'Yԥ95Yv*&ɆeZ;%Azk$7!"-*0q~"u=</I= N*h"$F+-Fd2cqn-I4I\븱٢#	MƱm_ 52j,BpwaU@1Nsܚ>e[
(Ȭq*`"y	Xj|DCEhz(lvzo0>q[sNK򄇌+!j;uq`WZ<@(Sm
#j-+ueHS:`=p&Z|8 n4ZAR52|rѩG_ɫ'
uc\9DP>ܩ,0!s8C	wx"
V052pA9y\k/psYە!jgw0#<x	.N򄛤C[
EhJũpHΑ}kQ#=(
`$W%d4l|؞gеh2A*Ugf?<m̊BY0R6VULv+^)40_-ozjlsǮgO`1r	OI=vUjW#svۏɉKUM/t_03>o`|c$$Yc]PGDjQ&Iㇿ킱	cNT,o(I>BipN!ᮯ_0jU0Nzx9yqEkO2)r0=!32wl7̥ElOHD?M.ܴYL6LV/^ZlKv^DړMҘPlZD
o\KCz;V`15|?T$bad]lz?RjFظo
tEGQdqkl/e=#ߟ3\@'
?PK
wd,content/images/UT	R<j`<UxPK
>,7DDcontent/images/kiosk-gob1.pngUT	cX<:`<UxPNG


IHDR.S,gAMAabKGD	pHYs~tIME'86]a~IDATx՘[l\Ggw%qPKm(I]DZ$Tk	@ 
Dxyk	P)<`?CChiҨmnC_z\3<|]_px`3sf|3s4i;@2MpPJ2<\LSȝMs]m,pj[w=10$6D5
ܣa˦ƳRb-F:mTa/9vI;N3VAv]p+}mt]ilmFjb
%m+n&&JWŐH^yus|6X0dYW\jU@۶Lvv\4*
zU?z*yT@ŒQa7dŰHDrZMY$fMEix
E\lH"<Z"[yU_[ٿvzi*,47\%׃bWin,Vϝ16?I>9Z2MC)Kk26l|+pĢYܬh*SXn]`JL?x}c5ri1<%Yzw`eqH/u=(s=|2?}+<^HBC˗Z&-ˡ	|+pD;$RW)r_eeNfP.IL-y]d)$ӲPCizT,yLӣ7{D ]?}ߡ[5S,ȩh##U~wTRHexfn|f0۟9N>ի҇<30.D.z{B<D~6D:M)zx+qep|jBjB*T}f0INse8o8Jjn͖HxTVt@Y)?LOe,;9.^;"aН)\fǙ?{'Spexj²^\)θKh4>}{{3$=EO)ǡ[ypٺϊ:3Map"LCr
P0d+2!6Hc('7וo?27RHf<kt}{NqM8t{<%K))-n@xw0]J]p{q=õ'S"JsG๰Lsqޚ؅sjB
,.A,iCGRׅ7P+z/pwF;.,Pؕٙ	>cg./Pܳ39U?2[6,.Ƿǰ*10}Y(׵ɖ[߆7yP]Ls?}Oe./⅓w%VPBmi>|xSʚ>
9d}#b3@5{RUM[;޼$Ãk<Gx8t#!DIE#B2b3^RZ<x{v7*<HJuH6Rǽ.~THu%N!+y-%10e=0<<W*YH@2	x`Aj@"R(`5/aW/dߧq
*T˰	v	KI_B8\J߲])ؽ|;g8}*_w> z
mMUj
Z@]~[~8<J7D{vMtZs/Yu
s]yѨL.Jkb@lǎ1>F$?6H%N/Yoe>0}?7
eIENDB`PK
>,gcontent/images/kiosk-gob2.pngUT	cX<:`<UxPNG


IHDR.S,gAMAabKGD	pHYs~tIME}~IDATx՘KG=igm6$[!V">p@"
 )E8"c. qBbH	ൽϫg{Q#΅Z5UWd<ctב{g)`2%ch7VLD10av{VEal#yn$	t`ɧw[p7؇ <I$/rXQ
<OG._2ma'h8a':Rļ4iJBDon8hW::2ZCؑaibj_/I=0ҀpzdpKفo֝CRc$y'xUppOX-j+^nud٢{!T0շ9Z00vx	5gI_n]QP홸bau.#Wp0|;<Wq=$<M<c'l>;@yh4l|~ֶ֢hpfJ+j+uq`V36nձ(oըޝMwq[QXPBM~;%^°&|rx{໲1ͮoUq޸\ҵ_:oSYr{~Dv[̀SsI"%	Pl/wy1MYCG#D葀l5~jϢ>O[s6S.#l~	
4l~ԛla*9k	`p.{#<}taKCp	-Y7OzZl5n|aP/v	[j8/Җ⃁l&)yM']+5vfךV
b V֠ܵ-|p[
L)ߗ^X(YRi48O6T,߲*އP	?=in\.*d{n,);:8Ntk
6;!,(yT2!yl=,1n*jb7lK[po͸8˽
j۬pl8>Ё5X!+*؍#zgh\e0:pl
|:Pw,MO=4e{򕽌cMC~|{h kϷoچ3f6d"
TP-kVuY^q_6݃ovQ`k9˫Uc.ZÍ2'tNA(!p:tzҶՄ}+_1ז%W*D@uCVB˷XIp&slsw8dE^cV+˖\)((	pNN$rpbYA:=~on3-8o6-t/uuqZr9=Kǁ섷
dJ&ewЕэ5y:=2;<{x"ȑR
P5eN_fA U8VǞ/}ӕoV
^xz;e"3QJy3/i-J4Q%LEKy眂<7'ji-VI"`98RG)6,ܨLSDɠ_bzhχq^8"qHMvkj]$;"[ʖܢ
]wo,=7ż@b5[Ntz6e	,??ϢtMN\o`}8RIENDB`PK
>,XWcontent/images/kiosk-gob3.pngUT	cX<:`<UxPNG


IHDR.S,gAMAabKGD	pHYs~tIME!xIDATx՘ˏW<<O7~&X	fɑl@B ",!ae_@,2r DƲ,YcOttOW8Uiǖa|9ކӢ=ϣLsMgUہFwSO>~ׇ00*8h[*^tXx
j
8&,KUFU5]4M6$R\|9@J2˰x@t5]Z
:ކ{2)7xlTP!@a Ң|k5af7E~'t`wUQ,j5X['<(gRzΨUJd ;]ڒM(%_]/?*=
g>'OreOJEi:F2pd\/M&)$Bw[0,ƱXZDu0?gñ"
,Kbi2^f~!T	(C٨lAp0_xn4۠nx> 8}p&,Z&Xh<a8T֖JqpK(Mǎl<G-M 
Ƒl MZ;,g.18D1*֯`(shQ`b۵ {qVlK'X.ˡ*{ǿ_oc:
6^$MGi<1y)8z)œtRk?_4˝1`_$-Y~4Htim:ܽZ?f<Or|0
uGcmq.n*l6	[IaCI1
O2/9!r-Dg`o]f8[&=</[ת,5
a+f.)@ On&HGjIB1t 8E*>q(sf848&{xW<c]Bσs(eH-'$xeEшj%h4DgbM>Qk>upȭWgd_LS1CU]
pDa0
{yGplt~ƙ>gtw[#Vi:8<\jcږüI	xWݑD4~4jmcW1E_4ugT
&@%@*m%"(I8\WH~I"mh+Pp c:G~ߢaxgo>z̝K@g/5vBnVwmp7|x_$v1F~V~~U.8A /^mn~<M[/vIx
1cuMk?ak9 Ґ{z1^h;#%غdLHBob׾$uXY	9l^sЅ+sYgL+{0>!~}F²C8ҔKV!iyOg*F)/aH=חMMɒCt
t#"_/$G:_6J)mѹHrr	i*Ie槁-?4]k[bsFECi_x}</?>*hqORb(/.y;Kvy,ne|~D^z	^@(2]'sVCV˓B^K+td|4GhIB^{7gMT4]&Xm9C0r4$s+/_POUq]4Fm%EV]/2Y޾"bܶFjD/kDq_蟬i?@YH9I0ұׯ<4筩IENDB`PK
>,4۹content/images/forward-hov.gifUT	cX<:`<UxGIF89a*'bs5<FӹRbvֲΙڀdnw9FU,28⡬^oFScUdyv"',BJTn}rLYmAN];CMM[pشʮ"Ȱ~ȝڊ̓xm~[i}ס&+1FShʼnxyfq{䌲૶ê|hyvKSZNYdR]ijzjwYf{ԾҨíƬWh{}fuZbj-6BQ^sήŊM`r#(06<GUkao߿ճɦo}mzZgrus뱽鰼Ȱꬷð鐝鮺ӶCO`^kviwp͐UhwוԍqOWcٱʪǔ[jyZl~^kz_ly`n~ħ륿Ƹk|zkyΆ|gxx㪵¨鱾tsz!,*'O	H
ZȰÇ#JHŋ3:w52DEɒ#8Hɑʓ0cI&.YP,]@UJWͣ@*-Yj'|iU0jUTWFS[ȱ+DٱSlaʖ-ZZu߿^g%7@0GbqK>Ḽvؼ^]n
$@R0ȉ2(}rr`CەRFK?&BL	'$lNXΕ5̲wDޓTf5U)W*tb/$҉iaŌ/5hAxF+VE<^Tc.8HlYD-eA-ǃ.Q
T4!	-T}-,#x42A8,+16[	`WLBpXp,̙"6xrv5nlAnxЀ'F/`g$5`r\rrD"`!
c
7sN`qX$wx@!!=',	M)tT(d!n
Š*źCznF@B'a"FHBJ~#ɉ@pb
P@$$P衇nK:a
#|$T\3d
.-H0q	<F݈! "9 [À<@ X"Hpsn$,BlOOt[1&Ђ|;C-	$038&pȔ3D.zTAEqx-3.2`NP`>Lr@U[b@,<(r
?=<q	 #KA{1d{P1NB>!
Q8}%FiPt@&a9$ mus!P-`h۵`A @B&
>& e&8*``	H(`Mn@QC*(HLC$@E-`<|$/8}
&3b;cQ@)!)0G <@HA1[%*8Q" Rp8LȤ&%
 !p<RRT@)AЈ$
 AA8:#
F.DDŽB`0~h@MC)Dp"3/u!L'%F4`C`AF\
SMBM
^B	}C$ȣ`Qx%@Ѕ4pC6!@~ЄK,
D
}(XG	#paHPiAS*~ծ DWL5;PK>,6content/images/forward.gifUT	cX<:`<Ux;	ϖ1QO]<]$V9&m2_}-aac&bIZS(Vt\?rgy=yh\P0l8h8= m$#0eO&CbsB>7 $FsC?#y	ǒxOdRIc
C)
O.D
)<lZ	ZeT2QQ,)>Ϫg<MQ)acXf!
H/&DȒ$8Fi"!g"2KDέH̖&Y⩳I9\	r[Eɓ*RN+R
5酊t<XNQZfI#KbUe"UNe[\Ǯ<9H9R)H'n+tԞJu]f^mSPc(QK%FCYs[Q&:AԪutm]q^6(H/tFYOyHn4Tњ>rd7
uI<66̃&MM'5QȈf3rM;6??6:>:19>5rKw;:Z{,F7g/1ݺo0_{p3Օ?=:{ėt;subg$uc>$' P	g0
?Y8$~q'Dx5l|o!I#}wi{ţHx$iҥ~۹;3X%aik>VyuW+$pu	Hώ~yO#hBo?t:ڡL|\զIBgҹ4zx7s+DtMQ֢}k&C hWۢaO~wpXṗsmKd;֩)`
Ywx5	j;2͆7l"@`([}4؀#Sg+TuAG^=*x5ÃH傶h}k~74IT/bv_ &پZcVɃmwipr|΀}/T3;6kUt2|[7^ nm]Fw,8hN~78ʢ{{g2˛+v~oڶ2 ^W%lל,O% hu(HV~+92	49'F@2ra۞o>5Qnzv{NQ*l3N7#\37@ PK
>,ḫcontent/images/home.gifUT	cX<:`<UxGIF89a*'BLVyT]fir|hy%+7q\dl͹Ϣvn~Qbuけ<CLkuִ߫̔řܡSexK]q촾^n2:DYi}GPXݫü~͖򚪸Ǻcny咠ꌚ<JZ؈fvأ5?L\huCOa;EUĶ̺Єar|6BRM`tGTc鬹⊘KU`ũڲԆOYe.5AVh{jz˩dumzٿӾuyZk~Zfr[hzctN[lt\j|뱽簼簽`p갼ɨجwo汾gx骵ӰڽHSi}̵tdrhv_lw֏\mixk|䱾ɬěӜ䞭m{l}|٨QX_ٯȣ{!,*'K	H
ZȰÇ#JHŋ3:b7pP464EɒW\ɗ0OɜI[@+(Xh	E-94
]ʴ(:cɓ1XWK%T<
0n۶.EuRA UdꑊTcS	,V&	I̘ ҳHf\ː$pɕWA'K֨G"
XC;&;aCf[	oXk~(DŽ3P?"\":pi8f$Uq=ppAϝ!.4i`+כo\JiW@@&CR(!$LL;VA-PO8E0 PD
P~\=+0ɜ
Y<K֣	h
(C|q|XX`!4@Y@TaF[8LE#d{3q(hd(C%h©
-\lȨjh0
"LB*D0tթZ&PB	Fq84
DPN`ఉ.h7L(b/s8Ld2BpE`!!M\A@;:,QVx<B
:#&I%E\7:#;4dK;0'r>0"Lh}BL
@'0	[`!9DœnԠHܴD0T"lDA9`$q("Jl/-3?r		x!;AlXhbuӄ06@R
D!)hO	Fp` ?,Jpx
s FB8ސ~	ms8n"xXf
M_7
	A'[,
hFp3	D&:jh]U@/h{